Povećana nezaposlenost u BiH

Datum objave: 11.12.2023   Broj čitanja: 1499
Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 68,7 posto ima završenu srednju školu i specijalizaciju..
Povećana nezaposlenost u BiH

U Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu radnu snagu činilo je 1,391 milijun osoba od kojih je 1,202 milijuna ili 86,4 posto zaposlenih i 189.000 ili 13,6 posto nezaposlenih, podaci su ankete o radnoj snazi u BiH.

 

U usporedbi sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih povećao se za 1,5 posto, a broj nezaposlenih za 5,2 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

 

Brojke

U trećem kvartalu od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 54.000 ili 28,6 posto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, 30.000 ili 15,7 posto njih tražilo je posao od 12 mjeseci do dvije godine, dok je broj nezaposlenih koji su tražili posao dvije godine i duže iznosio 105.000 ili 55,7 posto.

 

Prema podacima iz Ankete, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 848.000 ili 61 posto su muškarci, a 543.000 ili 39 posto su žene, dok su od ukupnog broja zaposlenih osoba, 750.000 ili 62,4 posto muškarci, a 452.000 ili 37,6 posto žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 98.000 ili 52,1 posto su muškarci, a 90.000 ili 47,9 posto su žene.

 

U ovom periodu, od ukupne radne snage 65,9 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26 posto onima od 50 do 64 godine, sedam posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,1 posto ima 65 i više godina.

 

Struktura zaposlenih

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,2 posto pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27,1 posto onima od 50 do 64 godine, 5,5 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2 posto ima 65 i više godina.

 

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 64,4 posto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 18,9 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 16,5 grupi od 15 do 24 godine i 0,3 posto ima 65 i više godina.

 

Najveći udio u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom, i to 69,3 posto, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 20,9 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,8 posto.

 

Obrazovna struktura zaposlenih pokazuje da 69,4 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,8 posto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,8 posto.

 

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 68,7 posto ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,3 posto, te osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15 posto.

 

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveći udio zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima - 58 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 33,8 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 8,2 posto.

 

Anketa je provedena na uzorku koji je u trećem kvartalu obuhvatio 10.713 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

 

Radi usklađivanja sa EU regulativama i zahtjevima Evrostata, od 2020. godine se sprovodi postupak kalibracije pondera prema procjenama stanovništva po petogodišnjim starosnim grupama i spolu.

Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
    Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2006-2024
    Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

    Dizajn i programiranje: AVE-STUDIO