Sci / Technohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.MUP upozorava na zlonamjernu elektroničku poštuhttp://grude.com/clanak/?i=398610398610Grude.com - klik u svijetWed, 19 Jun 2024 13:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-02-hakeri_8415.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Građane iz policije stoga upozoravaju da poruke obrišu..<div class="p-0 w-full mb-8 xl:mb-12 font-semibold xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u srijedu je upozorilo na novu tzv. phishing kampanju putem elektroničke po&scaron;te u kojoj se po&scaron;iljatelji predstavljaju kao zaposlenici MUP-a te građane lažno obavje&scaron;tavaju da je protiv njih pokrenut pravni postupak zbog dječje pornografije na internetu.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p><span style="background-color: initial; font-weight: var(--bs-body-font-weight); text-align: var(--bs-body-text-align);">Prevaranti od građana traže odgovor na zaprimljenu obavijest u roku od 48 sati i prijete da će u suprotnom biti uhićeni te će protiv njih biti pokrenut kazneni postupak, izvijestio je MUP na svojoj internetskoj stranici.<br /><br /><br /></span></p> <p>Građane iz policije stoga upozoravaju da poruke obri&scaron;u i ni u kojem slučaju ne uplaćuju novac po&scaron;iljateljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija o različitim oblicima internetskih prijevara te savjeti kako se za&scaron;titi dostupni su na internetskoj stranici MUP-a, stranici Web heroj kao i na YouTube kanalu MUP-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-02-hakeri_8415.jpgSUM: Filozofski fakultet pokreće online diplomske studije Novinarstva i Odnosa s javnošćuhttp://grude.com/clanak/?i=398587398587Grude.com - klik u svijetTue, 18 Jun 2024 11:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-06-18-sum-novinarstvo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2024./2025. godini pokreće nove online diplomske studije Novinarstva i Odnosa s javnošću. <p>Ideja o pokretanju novih studijskih programa rodila se sukladno trendovima u okruženju, a studiji su usklađeni s trži&scaron;tem rada i suvremenim kretanjima u znanosti i struci te su usporedivi sa srodnim programima na referentnim visoko&scaron;kolskim ustanovama u zemljama europskog akademskog prostora. Studiji traju dvije godine odnosno četiri semestra.<br /><br /></p> <p>Pročelnik studija Novinarstva doc. dr. sc. Franjo Takač je kazao kako je na studiju Novinarstva na daljinu stavljen naglasak na praktične i izborne predmete. &bdquo;Upravo ti predmeti se temelje isključivo na stjecanju praktičnih novinarskih znanja i kompetencija koje će buduće studente jo&scaron; bolje i kvalitetnije pripremiti za izazovno i zahtjevno trži&scaron;te rada&ldquo;, kazao je pročelnik Takač.<br />Na studiju Novinarstvo &ndash; na daljinu student ima dva obvezna predmeta i 14 izbornih koje bira kroz module Komunikacija, Mediji, Sport, Produkcija, Novinarstvo, Dru&scaron;tvo, Medijski trendovi, Odnosi s javno&scaron;ću i Kultura.<br /><br /></p> <p>Pročelnik studija Odnosa s javno&scaron;ću doc. dr. sc. Marijan Primorac je rekao kako je studij Odnosi s javno&scaron;ću &ndash; na daljinu kreiran kako bi bio u potpunosti usklađen s aktualnim potrebama trži&scaron;ta rada te najnovijim znanstvenim i stručnim trendovima. &bdquo;Zavr&scaron;etkom studija na&scaron;i studenti stječu visoku razinu znanja u skladu s najvi&scaron;im profesionalnim standardima i etikom. Razvijaju sposobnosti razumijevanja i primjene naprednih tehnika i alata iz područja odnosa s javno&scaron;ću, &scaron;to ih kvalificira za strate&scaron;ko upravljanje komunikacijskim procesima u korporativnom sektoru, javnim institucijama, nevladinim organizacijama i specijaliziranim agencijama.&ldquo;<br /><br /></p> <p>Na studiju Odnosi s javno&scaron;ću &ndash; na daljinu student ima tri obvezna predmeta, stručnu praksu, a izborne predmete bira kroz module Odnosi s javno&scaron;ću, Digitalne kompetencije, Mediji, Komunikacijski menadžment i Strate&scaron;ko komuniciranje.<br /><br /></p> <p>Online studiji Novinarstva i Odnosa s javno&scaron;ću izvodit će se kao sveučili&scaron;ni diplomski jednopredmetni studijski programi koji uključuju i nove oblike i načine studiranja kao &scaron;to je studiji na daljinu. Najveća odgovornost na ovakvu obliku nastave jest na studentu. Jedan od glavnih ciljeva je osigurati jednaku kvalitetu teorijske i praktične nastave kao u tradicionalnome visoko&scaron;kolskom obrazovanju.<br /><br /></p> <p>Vi&scaron;e informacija o studijima može se pronaći na mrežnim stranicama <a title="SUM" href="https://ff.sum.ba/hr" target="_blank">https://ff.sum.ba/hr</a> i <a title="Sveuciliste u Mostaru" href="https://upisi.ff.sum.ba/" target="_blank">https://upisi.ff.sum.ba/</a>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-06-18-sum-novinarstvo.jpgZABRINJAVAJUĆE - U BiH svako drugo dijete mlađe od 11 godina ima profil na društvenoj mrežihttp://grude.com/clanak/?i=398505398505Grude.com - klik u svijetTue, 11 Jun 2024 10:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-04-smartphone-dijete.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Živjeti offline, odnosno živjeti bez stalne povezanosti na internet, posebno mlađim generacijama, u potpunosti je nezamislivo. <p>No, u vremenu dru&scaron;tvenih mreža, poput Instagrama, Facebooka, TikToka i drugih koje su dostupne apsolutno svima koji imaju pametne uređaje, opasnosti vrebaju sa svih strana, posebno ako se uzme u obzir da ni jedna mreža nema starosnu granicu za pristup.<br /><br /> <br /> Da svako drugo dijete u BiH mlađe od 11 godina ima profil na nekoj dru&scaron;tvenoj mreži, informacija je koja je navedena u istraživanju koje su na teritoriju BiH proveli Ured UNICEF-a i Regulatorna agencija za komunikacije. Jo&scaron; jedna zabrinjavajuća činjenica koja je predstavljena u ovom istraživanju jest da je vi&scaron;e od 50 posto djece doživjelo neugodnosti na internetu, a da vi&scaron;e od 85 posto njih o tome nije ni s kim razgovaralo, &scaron;to je nedavno kazala Nineta Popović, voditeljica Odjela za komunikacije UNICEF-a u BiH. Istaknula je kako <strong>UNICEF</strong> radi na tome da internet učini sigurnim mjestom za učenje, druženje i izražavanje djece te se s nadležnima trudi promovirati sigurnosne mjere na internetu.<br /><br /> <br /> Roditelji kažu kako opreza nikada dosta te kako je ključ u kontroli sadržaja koji djeca gledaju na internetu. <br /><br /><br />- Djeci nikako nije mjesto na dru&scaron;tvenim mrežama - kazala je za Nezavisne novine majka devetogodi&scaron;nje djevojčice, dodajući kako dru&scaron;tvene mreže nisu jedini problem. -Imate danas i druge aplikacije, kao i razne igrice koje djeca igraju, a koje imaju opcije za dopisivanje. I na igricama djeca mogu stupiti u komunikaciju s nepoznatim ljudima - kazala je Ivana za Nezavisne. Jovana, majka troje osnovaca, smatra kako bi roditelji trebali pregledavati sadržaj koji djeca gledaju na internetu te kako je ključno da roditelji i djeca razvijaju odnos pun povjerenja kako bi im se djeca mogla povjeriti i onda kada pogrije&scaron;e.<br /><br /> <br /> Sociologinja Mirjana Čeko za isti medij je kazala da je prisutnost djece na dru&scaron;tvenim mrežama složen fenomen koji se ne može jednostavno objasniti niti se problemi koji dolaze s njim mogu rije&scaron;iti preko noći. I ona smatra da podaci istraživanja u BiH ukazuju na ozbiljan problem komunikacije, pa čak i povjerenja između djece i odraslih. <br /><br /><br />- Djeca su u strahu i osjećaju nelagodu razgovarati o svojim iskustvima, &scaron;to dovodi do osjećaja izolacije, otuđenosti i nezadovoljstva. Osim toga, činjenica da se većina ovih profila nalazi na platformama kao &scaron;to su TikTok, Snapchat i Instagram, ukazuje na potrebu za većom regulacijom ovih platformi. Ali pitanje regulacije dru&scaron;tvenih mreža i za&scaron;tite djece na internetu socijalni je problem koji zahtijeva kolektivnu akciju. Ovo uključuje ne samo roditelje i skrbnike već i &scaron;kole, vladine institucije te same platforme dru&scaron;tvenih mreža. Svi ovi akteri imaju ulogu u stvaranju sigurnog digitalnog okružja za djecu - kazala je Čeko za Nezavisne.<br /><br /> <br /> Ivana Trlin, psihologinja i psihoterapeutkinja kvalificirana za rad u svim zemljama Europe, kazala je u ranijem intervjuu za Večernji list kako istraživanja upućuju na potrebu veće uključenosti roditelja, učitelja i stručnih suradnika u djetetove aktivnosti na internetu. <br /><br /><br />- Pristup internetu nemoguće je zabraniti jer biste tako dobili suprotan učinak. Ako primijetite da dijete pokazuje znakove ovisnosti, možete slijediti neke od sljedećih savjeta: potaknite dijete na neke druge aktivnosti i interese primjerene njegovoj dobi, potaknite dijete da, umjesto dugotrajnog gledanja istog crtića ili pjesmice, radi ne&scaron;to kreativnije online kako bi to vrijeme bilo kvalitetnije provedeno, razgovarajte s djetetom o sadržaju koji gleda na internetu, upoznajte dijete s opasnostima na internetu i kako se za&scaron;tititi, kontrolirati vrijeme koje provodi na računalu ili mobitelu. Uvijek provjerite sadržaj koji dijete konzumira, koje igrice igra, s kim komunicira i slično. Cilj je, jednako tako, dijete uvesti u socijalne odnose, točnije da boravi u prirodi, igra se s vr&scaron;njacima, da s roditeljima izrađuje neke zanimljive stvari... te im tako možemo pokazati da i druge stvari mogu biti zanimljive - objasnila je Trlin.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-04-smartphone-dijete.jpgU Europu stiže nova kamera na prometnice: Sve vidi i ne griješihttp://grude.com/clanak/?i=398502398502Grude.com - klik u svijetMon, 10 Jun 2024 19:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-06-10-radar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poljska tvrtka Vitronic Machine Vision razvila je nove prometne kamere, nazvane Poliscan, koje će snimati sve što se događa na prometnicama, piše HAK Revija.<p>Iz tvrtke kažu kako su njihove kamere precizne i atestirane te se snimke ne mogu oboriti na sudu.&nbsp;Drugo, s kući&scaron;tem koje podsjeća na stup, kamere snimaju u svim smjerovima, a jedan mjerni sustav prati nekoliko prometnih traka.<br /><br /><br />Kamere mogu detektirati promet koji se približava i koji se udaljava, snimiti vozila koja se kreću jedno iza drugoga. Sve to osigurava besprijekorno snimanje prekr&scaron;aja, čak i u gustom prometu.<br /><br /><br /></p> <p>Funkcionira uz pomoć laserskog mjerenja te je nemoguće zamijeniti vozila koja su i&scaron;la prebrzo, čak i ako voze paralelno. Na njenu kvalitetu ne utječu vremenski ili prometni uvjeti.<br /><br /></p> <p>Vitronic svoj novi uređaj prodaje u tri konfiguracije, kao stup s nizom kamera, na trono&scaron;cu ili u kući&scaron;tu koje podsjeća na stražnji dio kamp kućice. Ova kamera posustaje tek nakon &scaron;to vozilo ide 320 km/h.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-06-10-radar.jpgTalijanski regulator kaznio Metuhttp://grude.com/clanak/?i=398427398427Grude.com - klik u svijetWed, 05 Jun 2024 13:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-19-instagramnova625.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Instagram nije odmah izvijestio korisnike da će prikupljati njihove osobne podatke..<p>Talijanski regulator za za&scaron;titu trži&scaron;nog natjecanja (AGCM) objavio je da je Meti izrekao novčanu kaznu od 3,5 milijuna eura zbog propusta u upravljanju korisničkim računima na Facebooku i Instagramu, istaknuv&scaron;i prikupljanje osobnih podataka za komercijalne svrhe i nejasne informacije o mogućnosti prigovora na suspenziju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Instagram nije odmah izvijestio korisnike da će prikupljati njihove osobne podatke za komercijalne svrhe, objasnio je regulator u priopćenju objavljenom u utorak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meta nije precizirala ni donosi li odluke o suspenziji korisničkih računa na Instagramu i Faceboku na temelju automatizirane ili "ljudske" analize, naglasio je AGCM, dodajući da korisnici nisu dobili ni informacije o mogućnostima ulaganja prigovora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To znači da nisu znali trebaju li uložiti prigovor sucu ili "vansudskom tijelu za rje&scaron;avanje sporova", pojasnili su regulatori, istaknuv&scaron;i i kratak, 30-dnevni rok za podno&scaron;enje prigovora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kompanija je tijekom postupka regulatorne provjere obustavila spornu praksu, dodali su regulatori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meta je istaknula da uvela izmjene za talijanske korisnike u kolovozu pro&scaron;le godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Jo&scaron; smo jasnije naveli kako koristimo podatke za prikazivanje personaliziranih oglasa na Instagramu i korisnicima ponudili dodatne informacije i opcije ulaganja prigovora na moguću suspenziju računa", rekao je glasnogovornik kompanije.</p> <p>&bdquo;Ne slažemo se s odlukom AGCM-a i proučavamo moguće mjere", dodao je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-19-instagramnova625.jpgMaslinovo ulje i limun - čarobni napitak za za čišćenje tijelahttp://grude.com/clanak/?i=398414398414Grude.com - klik u svijetMon, 03 Jun 2024 21:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-02-maslinovo-ulje-400x280.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Maslinovo ulje i limun su svaki za sebe jako zdravi, ali u kombinaciji čine univerzalni lijek protiv svakakvih tegoba..<p>Limun&nbsp;je namirnica bogata vitaminom C koja je već poznati sastojak u borbi protiv bolesti, njezi kože, a&nbsp;pomaže i kod smanjivanja lo&scaron;eg kolesterola.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Maslinovo ulje&nbsp;je bogato vitaminom E, antioksidansima i mastima koje pomažu kod mnogih kroničnih bolesti srca, jetre i mnogih drugih.<br /><br /><br /></p> <p>Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i &scaron;titi od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi, pi&scaron;e <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/carobni-napitak-maslinovo-ulje-i-limun-cudo-su-za-ciscenje-tijela-986023" rel="nofollow" target="_blank">24sata.hr</a>.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Zajedno ove dvije namirnice čine protuupalnu bombu koju bi trebalo konzumirati svakog dana. U nastavku saznajte kako djeluje ova kombinacija i kako ju konzumirati.<br /><br /></p> <p><strong>Jutarnja rutina</strong>&nbsp;</p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; height: 338px; max-width: 600px; margin: 0px auto; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true}" data-volume="0.01" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="T7X6IM4B2uQ8" data-currenttime="0" data-duration="15" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: contain; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346734/pthumbnail/672/379.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Napitak za či&scaron;ćenje jetre vrlo je jednostavan. Sve &scaron;to vam je potrebno žličica je iscijeđenog limuna i maslinovog ulja, koje pomije&scaron;ate i popijete svako jutro, na prazan želudac. Nakon toga možete doručkovati. <br /><br /><br /></p> <p>Va&scaron;a će koža izgledati bolje, nestat će podočnjaci kao i problemi s probavom.&nbsp;<br /><br /></p> <p><strong>Pomažu kod zatvora</strong></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Započnite dan s ča&scaron;om vode pomije&scaron;ane sa&nbsp;limunovim sokom&nbsp;i dvije&nbsp;žlice maslinovog ulja. Ne&nbsp;samo da će izliječiti zatvor nego će i&nbsp;ojačati imunitet.&nbsp;<br /><br /></p> <p><strong>Čiste organizam</strong></p> <p>Antioksidansi i polifenoli u maslinovom ulju i limunovom soku mogli bi se nazvati "či&scaron;ćenjima" jer neutraliziraju ili "čiste" &scaron;tetne slobodne radikale, koji inače uzrokuju o&scaron;tećenje stanica i mogu pridonijeti bolestima.<br /><br /></p> <p><strong>Prevencija stvaranja žučnih&nbsp;kamenaca</strong></p> <p>Konzumacija zdravih masnoća, poput maslinovog ulja, može pomoći u sprječavanju žučnih kamenaca redovitim skupljanjem i pražnjenjem žučnog mjehura. Nedostatak vitamina C također se povezuje s povećanim rizikom od razvoja žučnih kamenaca. Vitamin C može inhibirati kristalizaciju kolesterola pretvarajući ga u žučne kiseline, čime sprječava stvaranje žučnih kamenaca.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-02-maslinovo-ulje-400x280.jpgAmerički obavještajci savjetuju: Jednom tjedno isključite mobitelhttp://grude.com/clanak/?i=398405398405Grude.com - klik u svijetMon, 03 Jun 2024 13:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-12-sms_smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Softversko resetiranje izvodi se isključivanjem i uključivanjem uređaja.<p>Svatko bi barem jednom tjedno trebao ponovno pokrenuti svoj pametni telefon, odnosno softverski ga resetirati, savjetuje američka Nacionalna sigurnosna agencija (National Security Agency &ndash; NSA)</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Softversko resetiranje&nbsp;izvodi se isključivanjem i uključivanjem uređaja. Time će se zatvoriti sve otvorene aplikacije i očistiti memorija uređaja, a neće biti utjecaja na dugoročne podatke na tvrdom disku. Softversko resetiranje može pomoći u&nbsp;rje&scaron;avanju nekih problema&nbsp;s pametnim telefonom.<br /><br /><br /></p> <p>Dana&scaron;nje funkcije na mobitelima nude mnogo pogodnosti. Ali ako niste oprezni, možete platiti visoku cijenu u slučaju da kibernetički kriminalci i njihov zlonamjerni softver pronađu put do va&scaron;ih uređaja. Stoga je preporučljivo redovito ponovno pokretati pametni telefon, pi&scaron;e&nbsp;<a href="https://fenix-magazin.de/barem-jednom-tjedno-iskljucite-i-ponovno-ukljucite-svoj-mobitel-evo-zbog-cega/" target="_blank">Fenix-magazin</a>.<br /><br /></p> <p>Jo&scaron; 2020. godine najveća sigurnosna služba u SAD-u - Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) - objavila je&nbsp;vodič za sigurnost mobitela. Uz nekoliko drugih uobičajenih savjeta, preporučuje korisnicima da redovito ponovno pokreću svoje pametne telefone. Govorimo o tjednom ciklusu.<br /><br /></p> <p>Kako stoji u članku novinske agencije Associated Press, ova mjera ne može trajno spriječiti&nbsp;kriminalne aktere&nbsp;u njihovom djelovanju. Međutim može im otežati da dođu do podataka s mobitela. 'Jako je važno staviti dodatnu prepreku hakerima', kaže Neal Ziring iz NSA-e.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; height: 338px; max-width: 600px; margin: 0px auto; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true}" data-volume="0.01" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="VjNWK7ecbJG1" data-currenttime="0" data-duration="15" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: contain; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/672/379.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Činjenica da biste trebali ponovno pokrenuti pametni telefon djelomično je povezana s promjenom unutar hakerske zajednice. S jedne strane kibernetički kriminalci sve vi&scaron;e koriste takozvane&nbsp;<em>zero-click exploite</em>:&nbsp;umjesto da svoje žrtve navedu da kliknu na zlonamjernu poveznicu, oni se sve vi&scaron;e služe metodama koje ne zahtijevaju aktivno sudjelovanje ciljane osobe.<br /><br /></p> <p>Istodobno, sigurnosne mjere proizvođača postaju sve bolje. Zbog toga je zlonamjernom softveru sve teže trajno se ugraditi duboko u sustav. Umjesto toga, hakeri radije bacaju&nbsp;svoje ilegalne pakete podataka&nbsp;u predmemoriju, gdje ih je teže otkriti i pratiti.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-ad-loading vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Međutim upravo ovaj novi oblik hakiranja ne može preživjeti&nbsp;ponovno pokretanje mobitela.&nbsp;To znači da bi hakeri tada morali ponovno poku&scaron;ati zaraziti uređaj. Budući da mnogi ljudi rijetko ili nikada ponovno pokreću svoje pametne telefone, hakeri jo&scaron; uvijek često postižu uspjeh ovim pristupom.<br /><br /></p> <p>Ostale preporuke NSA-e uključuju&nbsp;deaktiviranje funkcija praćenja lokacije, kori&scaron;tenje samo službenih dodataka i aplikacija iz provjerenih izvora, redovito ažuriranje softvera, isključivanje Bluetootha kada se ne koristi te izbjegavanje javnih Wi-Fi mreža.<br /><br /></p> <p>Usput, ako mislite da je ponovno pokretanje pametnog telefona previ&scaron;e jednostavno da biste bili sigurni da vas ne prate, možete upotrijebiti&nbsp;jo&scaron; jednostavnije rje&scaron;enje. Prema NSA-i, ako ne želite da vas prislu&scaron;kuju ili prate, jednostavno ostavite svoj mobitel kod kuće.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-12-sms_smartphone.jpgNovi Googleov debakl: slučajno objavljeno tisuće stranica - vlastite interne dokumentacijehttp://grude.com/clanak/?i=398361398361Grude.com - klik u svijetThu, 30 May 2024 06:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-05-30-novi-googleov-debakl-slucajno-objavljeno-tisuce-stranica-vlastite-interne_wipq1r.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>“OKRENULI SU SE ISKLJUČIVOM RANGIRANJU I SLANJU PROMETA VELIKIM, MOĆNIM BRENDOVIMA KOJI DOMINIRAJU WEBOM NA RAČUN MALIH, NEZAVISNIH WEB-STRANICA I TVRTKI," PIŠE FISHKIN.<p>Jučer je webmasterima i marketin&scaron;koj zajednici koji se bave optimizacijom tražilica (SEO) bio praznik: odjednom su se domogli tisuća stranica interne dokumentacije vezane za Googleov algoritam tražilice i sad mogu studirati kako Google producira rezultate. Dokumente je na&scaron;ao na GitHubu i predao javnosti Erfan Azimi, koji se bavi SEO i osnivač je EA Eagle Digital, prenosi BUG.hr</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"Procurilo" s GitHuba</strong><br />Dokumenti sadrže vi&scaron;e od 2500 stranica API dokumentacije koja sadrži 14014 atributa API-ja za koje se čini da dolaze iz Googleovog internog "Content API Warehouse". Na temelju povijesti dokumenata, utvrdjeno je da su spremljeni na GitHub 27. ožujka 2024. i uklonjeni tek 7. svibnja 2024. Medjutim, to je bilo dovoljno da budu dostupni javnosti. Tijekom ovog vjerojatno slučajnog, javnog razdoblja između ožujka i svibnja 2024. API dokumentacija je, kako pi&scaron;e Rand Fishkin, poznat kao osnivač SEO agencije Moz i autor nebrojenih članaka o toj specijaliziranoj vje&scaron;tini, pro&scaron;irena na Hexdocs koji indeksira javne GitHub repozicije i pronađena je te pu&scaron;tena u opticaj drugima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema Randovim biv&scaron;im Googleovim izvorima, ovakva dokumentacija postoji u gotovo svakom Googleovom timu, obja&scaron;njavajući različite API atribute i module kako bi se oni koji rade na projektu upoznali s dostupnim elementima podataka. Ovi otkriveni dokumenti se podudaraju s drugima u javnim GitHub repozitorijima i Googleovoj Cloud API dokumentaciji, koristeći isti stil notacije, formatiranje, pa čak i imena i reference procesa/modula/značajki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ti su dokumenti, najvjerojatnije nenamjerno, objavljeni i netko je učinio gre&scaron;ku koja je top menadžmentu Googla dala nove glavobolje, Nakon javnog&nbsp;sprdanja&nbsp;s AI sažecima, i Googleve obrane da su to samo rijetki slučajevi kada AI halucinira, ipak ostaje masnica na oku tako velike kompanije.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Strogo čuvana tajna</h2> <p>Google strogo čuva informacije o rangiranju u pretrazi, i iz razloga integriteta kako bi se spriječile manipulacije rezultata tako i iz kompetitivnih razloga, da zadrži prednost nad konkurencijom. Stoga SEO stručnjaci koji su pregledali dokumente nazivaju to otkriće senzacionalnim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Sadržaj proučenih dokumenata jo&scaron; nitko nije u potpunosti proanalizirao, a Google se, u trenutku pisanja ovog teksta, nije oglasio niti se izrazio o njihovoj autentičnosti. (Nadopuna: Google je potvrdio autentičnost u emailu&nbsp;</span>poslanom<span>&nbsp;TheVerge. op.p.) Moguće je da neki od dokumentiranih sustava vi&scaron;e nisu u funkciji. Međutim, ako je pretpostaviti da su dokumenti dijelom istiniti, ono &scaron;to je u podužem postu komentirao Fishkin je vrlo znakovito i na neki način, veliko razočarenje za mnoge koji nastoje kroz tražilicu promovirati svoje servise ili proizvode.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fishkin je, nakon pregleda dokumenata, zaključio da Googleovo rangiranje u pretrazi sada favorizira velike, dominantne brendove prije nego bilo koga drugoga. Iako naizgled &scaron;okantno, potvrdile su se mnoge prija&scaron;nje tvrdnje da su rezultati pretraživanja manipulirani. Google se čak pred komisijom americkog Kongresa kleo da svi logaritmi rade u korist korisnika a ne korporacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Okrenuli su se isključivom rangiranju i slanju prometa velikim, moćnim brendovima koji dominiraju webom na račun malih, nezavisnih web-stranica i tvrtki," pi&scaron;e Fishkin.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Zahvalni markentiga&scaron;i</h2> <p>Erfan Azimi, koji je prenesao s GitHuba Googlove dokumente trenutno prima zahvale &scaron;to su dokumenti do&scaron;li u javnost, Na svom Linkedin profilu je objavio:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Preplavljen sam vrlo pozitivnom podr&scaron;kom webmastera i marketin&scaron;ke zajednice.&nbsp;<em>Curenje&nbsp;</em>bi sigurno bilo nemoguće bez Randa Fishkina i Michaela Kinga, te googleovca koji je "najvjerojatnije" slučajno izložio podatke webu (brate/sestro, ako ovo čita&scaron;, nadam se da si Ok)."</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-05-30-novi-googleov-debakl-slucajno-objavljeno-tisuce-stranica-vlastite-interne_wipq1r.pngNovotel neodoljive pogodnosti za prepaid korisnike!http://grude.com/clanak/?i=398310398310Grude.com - klik u svijetFri, 24 May 2024 14:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-05-24-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Želimo podijeliti uzbudljive vijesti! Novotel mobilna mreža donosi nevjerojatne pogodnosti za sve one koji prenesu svoj broj i pridruže se našoj mobilnoj mreži. <p>&nbsp;</p> <p>Pripremite se za nezaboravno iskustvo sa <a href="https://novotel.ba/prenesi-svoj-broj-i-uzmi-150gb-i-6000min"><strong>150 GB interneta</strong></a> i čak <a href="https://novotel.ba/prenesi-svoj-broj-i-uzmi-150gb-i-6000min"><strong>6000 minuta</strong></a> razgovora, prvih 6 mjeseci bez naknade ukoliko prenesete svoj broj i postanete novotel prepaid korisnik.&nbsp;<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/24-05-24-24-05-24-2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p class="western">Ali to nije sve! Uz na&scaron;u novu akciju <a href="https://www.novotel.ba/gigamanija"><strong>Gigamanija</strong></a>, va&scaron;e iskustvo kori&scaron;tenja interneta dosegnut će potpuno novu razinu. <strong>Sada dobivate nevjerojatnih <a href="https://www.novotel.ba/gigamanija">3X VI&Scaron;E GIGA</a> u na&scaron;im novotel paketima na dopunu mreža10 i mreža5!</strong> To znači da možete istraživati, dijeliti sadržaj i ostati povezani vi&scaron;e nego ikad prije, bez brige o ograničenjima podatkovnog prometa.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/24-05-24-24-05-24-3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p class="western">Prijenos broja možete uraditi besplatno i jednostavno popunjavanjem <a href="https://www.novotel.ba/prenesi-broj"><strong>online obrasca</strong></a>, dolaskom do jednog od na&scaron;ih <strong><a href="https://www.novotel.ba/novotel-prodajna-mjesta">prodajnih mjesta</a> </strong>ili popunjavanjem obrasca za <strong><a href="https://www.novotel.ba/prodajni-predstavnici">posjetu prodajnog predstavnika</a>.<br /><br /></strong></p> <p class="western">Za vi&scaron;e informacija o na&scaron;im ponudama i kako se pridružiti, posjetite na&scaron;u web stranicu <a href="http://www.novotel.ba">www.novotel.ba</a>, kontaktirajte nas putem e-maila: <a href="mailto:podrska@novotel.ba">podrska@novotel.ba</a> ili pozivom na&scaron;eg korisničkog centra.<br /><br /></p> <p class="western">Hvala &scaron;to ste dio na&scaron;e zajednice i &scaron;to nam pružate priliku da gradimo najbolju mobilnu uslugu u BiH.<br /><br /></p> <p class="western">Slobodno pričaj!<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-05-24-1.jpgUskoro na snagu stupaju novi propisi: I u automobile stiže ''crna kutija''http://grude.com/clanak/?i=398306398306Grude.com - klik u svijetFri, 24 May 2024 12:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-04-vozac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Samo u slučaju nesreće podaci se spremaju nekoliko sekundi prije i nakon sudara kako bi se što bolje rekonstruirao tijek nesreće. <p><strong>Intelligent Speed Assistance (ISA)</strong>, pametan sustav pomoći koji prati brzinu u <strong>automobilima</strong>, nije potpuno nova tema za vozače. <br /><br /><br />Uredba EU 2021/1958 na snazi je za nove tipove vozila u Europi od 6. srpnja 2022. Sada stupa na snagu sljedeća razina. Novoregistrirani automobili moraju biti <strong>opremljeni ISA</strong>-<strong>om </strong>od 7. srpnja 2024. Pomoćnik koristi zvučne ili vizualne signale kako bi upozorio vozače kada se prekorači ograničenje brzine.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle adexElement">&nbsp;</div> <p>Pomoćnik također može izvr&scaron;iti automatsko lagano otpu&scaron;tanje gasa, pri čemu papučica gasa lagano priti&scaron;će prema gore prema stopalu ili vibrira, u odgovarajućim situacijama u vožnji. Ali to nije sve, novi propisi predviđaju i <strong>dodatne obvezne sustave</strong> <strong>pomoći</strong>, poput crne kutije koja bi trebala dati podatke u slučaju nesreće i pripreme za tzv. alcolock. To bi trebalo omogućiti naknadnu ugradnju imobilizatora osjetljivih na alkohol, pi&scaron;e <a href="https://fenix-magazin.de/od-7-srpnja-novi-propisi-stupaju-na-snagu-a-voznja-u-automobilima-ce-se-potpuno-promijeniti" rel="nofollow" target="_blank">Fenix-Magazin</a>.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Upozorenje na brzinu ne može se trajno isključiti</strong></p> <p>Ideja iza ISA-e je dobra i naznake prevelike brzine su korisne, ali na kraju ljudi odnosno vozač odlučuje. Pomoćnik ne ograničava brzinu i ne koči aktivno automobile koji jure. Vozači su i dalje odgovorni i mogu preupravljati. Važan detalj: ISA se ne može trajno isključiti. To je posebno <strong>neugodno </strong>kada sustav grije&scaron;i i, na primjer, koristi netočne podatke karte ili ne prepozna ispravno prometne znakove putem kamera. &Scaron;to je moguće: ISA se može deaktivirati svaki put kada se vozilo ponovno pokrene. Međutim, postavka se odnosi samo na trenutnu vožnju.<br /><br /><br />Pravila kažu: ISA se mora vratiti u normalan rad svaki put kada se aktivira glavni upravljački prekidač vozila. Automatsko ponovno aktiviranje ISA može ovisiti o otvaranju vozačevih vrata.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Potrebni dodatni pomoćnici</strong></p> <p>Ali od 7. srpnja 2024. dodatni sustavi pomoći bit će obvezni za novo registrirana vozila:</p> <p><strong>Blackbox ( crna kutija)</strong> : Izraz je prvenstveno poznat za zrakoplove, ali sada i automobili dobivaju snimač podataka o nesrećama ili snimač podataka o događajima (EDR), kako se to zove u tehničkom žargonu. Kontinuirano bilježi informacije o brzini, kočenju ili aktiviranju zračnog jastuka, ali ih redovito i izbri&scaron;e. Samo u <strong>slučaju nesreće </strong>podaci se spremaju nekoliko sekundi prije i nakon sudara kako bi se &scaron;to bolje rekonstruirao tijek nesreće. Podaci o nezgodama pohranjuju se lokalno u vozilu u zatvorenom i anonimiziranom sustavu. Budući da je ova inovacija obvezna za sva novorazvijena vozila od pro&scaron;log srpnja, dotična crna kutija već je danas ugrađena u brojne <strong>nove automobile</strong>.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Pomoć pri kočenju u nuždi:</strong> Ovo se odnosi na automatski operativni sustav koji može samostalno prepoznati opasne situacije i zatim automatski zakočiti vozilo kako bi se izbjegle ili <strong>ublažile nesreće</strong>.<br /><br /></p> <p><strong>Svjetlo za automatsko kočenje u nuždi: </strong>Kako bi odgovaralo pomoćniku za kočenje u nuždi, mora postojati i svjetlo kočenja u nuždi na stražnjem dijelu vozila koje pokazuje da je započelo snažno kočenje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-04-vozac.jpgUlaganje u kripto - Vodič za početnikehttp://grude.com/clanak/?i=398300398300Grude.com - klik u svijetThu, 23 May 2024 12:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-01-10-kriptovaluta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U svijetu financija koji se neprestano razvija malo je fenomena zaokupilo maštu i zaintrigiralo ulagače kao što su to učinile kriptovalute. <p dir="ltr"><span><br />Njihova pojava nosi sa sobom potencijal za redistribuciju moći, omogućujući pojedincima veću kontrolu nad vlastitim financijama. No, ulazak u svijet kripta može biti veliki izazov, posebno za početnike. Zato ćemo vam u ovom kratkom vodiču otkriti osnove ulaganja u kriptovalute te donijeti korisne savjete za uspje&scaron;no trgovanje.<br /><br /></span></p> <h2 dir="ltr"><span>Upoznajte se s načinom na koji funkcioniraju kriptovalute<br /><br /></span></h2> <p dir="ltr"><a href="https://www.kripto-cijene.com.hr/kripto/btc/"><span>Bitcoin</span></a><span> je najpoznatija kriptovaluta, ali postoje i mnoge druge koje možete kupiti. U nastavku donosimo njihove najvažnije karakteristike:</span></p> <p dir="ltr"><span>Kriptovalute funkcioniraju po principu blockchain tehnologije glavne knjige. To su javne baze podataka koje se koriste za praćenje transakcija koje se ne mogu mijenjati nakon &scaron;to se u postojeći lanac doda nova informacija (blok). Ova transparentnost i trajnost zaslužna je sprječavanje umnažanja kriptovaluta, izmjena ili manipulacija.</span></p> <p dir="ltr"><span>Ljudi i tvrtke &scaron;irom svijeta koriste svoja računala kako bi pokrenuli blockchain i zauzvrat bili nagrađeni. Ne postoji sredi&scaron;nje tijelo poput banke, tvrtke ili vlade koje kontrolira ono &scaron;to se događa.</span></p> <p dir="ltr"><span>Iako su kriptovalute relativno nove, a propisi prilično nejasni, državne i savezne agencije pokazale su da ih mogu i da ih žele regulirati. Ali to ne znači da ste za&scaron;tićeni ili da biste trebali vjerovati svemu &scaron;to pročitate na internetu.<br /><br /></span></p> <h2 dir="ltr"><span>Za&scaron;to ulagati u kriptovalute?<br /><br /></span></h2> <p dir="ltr"><span>Ulaganje u kriptovalute donosi veću kontrolu nad financijama putem decentraliziranog sustava te obećava visoke povrate zbog trži&scaron;ne volatilnosti i fluktuacije </span><a href="https://www.kripto-cijene.com.hr/"><span>kripto cijene</span></a><span>. Također, kriptovalute mogu poslužiti kao za&scaron;tita od inflacije posebno u nestabilnim gospodarskim okruženjima.&nbsp;<br /><br /></span></p> <h2 dir="ltr"><span>Kako početi ulagati u kripto?<br /><br /></span></h2> <p dir="ltr"><span>Ako želite započeti ulaganje u kriptovalute, morate najprije otvoriti račun kod brokera. Brokeri imaju platforme za internetsko trgovanje koje ulagačima omogućuju kupnju i prodaju kriptovaluta od 0-24, sedam dana u tjednu.</span></p> <p dir="ltr"><span>Važno je da imate razvijen &scaron;iri plan ulaganja prije nego &scaron;to u kritp trgovanje uložite stvarna sredstva. Također, pobrinite se da temeljito istražite odabranu kripto valutu prije ulaganja. S obzirom na nestabilnu prirodu kripto trži&scaron;ta, ključno je da ulagači ulažu samo kapital koji su spremni izgubiti ako vrijednost kripta padne.<br /><br /></span></p> <h2 dir="ltr"><span>Rizici investiranja u kriptovalute<br /><br /></span></h2> <p dir="ltr"><span>Sva imovina je osjetljiva na trži&scaron;ni rizik, ali ulagači u kriptovalute trebali bi biti svjesni koliko ekstremne mogu biti fluktuacije cijena. Osim toga, u online okruženju česti su hakerski napadi pa valja biti oprezan. Na kraju tehnolo&scaron;ki napredak može postojeće kriptovalute učiniti zastarjelima. Za </span><a href="https://www.kripto-cijene.com.hr/kako-zaraditi-bitcoin-bez-ulaganja/"><span>zaradu na kriptovalutama</span></a><span> potrebna je, dakle, temeljita analiza i uspje&scaron;no upravljanje rizikom.<br /><br /></span></p> <h2 dir="ltr"><span>Uobičajeni kripto mitovi<br /><br /></span></h2> <p dir="ltr"><span>U nastavku koji slijedi navodimo aktualne kripto mitove o kojima treba dvaput razmisliti:</span></p> <p dir="ltr"><span>Kriptovalute nisu sigurne: bez obzira na to &scaron;to kriptovalute uglavnom nisu regulirana, tehnologija blockchaina uključujući čini kriptoimovinu nevjerojatno sigurnom, sve dok korisnici poduzimaju potrebne mjere opreza.</span></p> <p dir="ltr"><span>Kriptovalute se koriste za nedopu&scaron;tene aktivnosti: anonimnost vezana za kriptovalute pridonosi njihovoj većoj decentralizaciji, ali se bilježe i pohranjuju na blockchainu.</span></p> <p dir="ltr"><span>Kriptovalute nemaju vrijednost: zbog pametnih ugovora i drugih decentraliziranih aplikacija kriptoimovina može potencijalno revolucionirati sustav financija.</span></p> <p dir="ltr"><span>Kriptovalute su lo&scaron;e za okoli&scaron;: neke kriptovalute koriste protokol Proof of Work (PoW), koji tro&scaron;i značajnu količinu energije. No dostupni su i energetski učinkovitije alternative, kao &scaron;to je Proof of Stake (PoS).</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-01-10-kriptovaluta.jpgWD-40 sprej možete koristiti i na ovih 10 načina: Oduševit ćete se!http://grude.com/clanak/?i=398292398292Grude.com - klik u svijetWed, 22 May 2024 17:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-08-15-wd-40.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nema vozača koji barem jednom nije iskoristio moći spreja WD-40. Ovo sredstvo jedan je od ključnih alata svakog auto servisa ili autopribora. <p>Kratica &ldquo;WD&rdquo; na engleskom znači &ldquo;Water Displacement&rdquo;. Ovu kemijsku formulu stvorila je 1953. Rocket Chemical Company (kasnije WD-40 Company), ali nikada nije patentirana. Izvorna svrha ovog spreja nije imala nikakve veze s automobilima.<br /><br /><br /></p> <p>Sprej je razvijen prema ideji američkog proizvođača zrakoplova Convair, za za&scaron;titu svemirskih raketa Atlas. Međutim, ubrzo je u&scaron;ao u &scaron;iru upotrebu, a zrakoplovne tvrtke United i Delta koristile su ga za podmazivanje pokretnih i fiksnih dijelova DC-8 i Boeinga 720.<br /><br /></p> <p>Iz videa otkrijte jo&scaron; 10 korisnih načina na koje se WD-40 može koristiti u održavanju i popravcima automobila:</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/QNdXNU_Grm4?si=rWi4yHqyGnMBanNn" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br /><br /><br />U Europu je stigao &scaron;ezdesetih godina pro&scaron;log stoljeća, gdje su ga farmeri počeli koristiti za za&scaron;titu strojeva pa se njegova &ldquo;slava&rdquo; počela brzo &scaron;iriti i do danas nije nadma&scaron;ena, prenosi&nbsp;krstarica.com.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-08-15-wd-40.pngPopularne aplikacije koje su opasne za vaš telefon: Obrišite ovih pet čim prijehttp://grude.com/clanak/?i=398279398279Grude.com - klik u svijetTue, 21 May 2024 11:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-12-sms_smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Korisnici Android telefona trebaju biti na oprezu nakon otkrića opasnih lažnih aplikacija koje izgledaju baš kao one popularne.<p>Ako ste iznenada primijetili duple kopije aplikacija kao &scaron;to su Instagram, Snapchat, WhatsApp, X (biv&scaron;i Twitter) i Google koje se pojavljuju na va&scaron;em telefonu ili ste te usluge preuzeli iz neslužbenih trgovina, obri&scaron;ite ih bez odgađanja, pi&scaron;e <a href="https://www.mirror.co.uk/tech/popular-android-apps-harming-your-32805883" rel="noopener" target="_blank">Mirror</a>.<br /><br /></p> <p>Stručnjaci za sigurnost u Sonic Wallu otkrili su novu prijetnju, a čini se da hakeri koriste ove iznimno popularne platforme kako bi zarazili uređaje zlonamjernim softverom i mogli bi otkriti va&scaron;e osobne podatke.<br /><br /></p> <p>Jednom instalirane, lažne aplikacije izgledaju kao prave s ikonama na zaslonu koje se ne razlikuju od originalnih.<br /><br /><br /></p> <p>Međutim, unatoč tome &scaron;to izgledaju dovoljno nevini, skrivaju neugodno iznenađenje s Sonic Wallom koji kaže da &ldquo;zlonamjerna aplikacija ima za cilj izvr&scaron;iti &scaron;tetne radnje ili ukrasti osjetljive informacije bez korisnikove svijesti ili pristanka.&rdquo;<br /><br /></p> <p>Jedan od izdajničkih znakova da ne&scaron;to nije u redu su dopu&scaron;tenja na koja će te aplikacije htjeti da pristanete. Nakon instalacije, od vas će se tražiti da aplikaciji dopustite pristup stvarima kao &scaron;to su usluga pristupačnosti i dozvola administratora uređaja.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Traženjem ovih dozvola, zlonamjerna aplikacija ima za cilj steći kontrolu nad žrtvinim uređajem&rdquo;, dodao je Sonic Wall.<br /><br /></p> <p>Mogućnost učitavanja aplikacija s Googleove službene trgovine ono je &scaron;to čini Android toliko popularnim, ali ovo je dobar primjer kada stvari mogu krenuti ozbiljno po zlu.<br /><br /><br />Prije instaliranja bilo čega na va&scaron; uređaj uvijek pročitajte recenzije i uvijek pazite koja dopu&scaron;tenja dajete bilo čemu instaliranom izvan Trgovine Play. Ako mislite da ste preuzeli ne&scaron;to opasno, bilo bi dobro da to bez odlaganja izbri&scaron;ete.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-12-sms_smartphone.jpgHT Eronet podsjeća na značaj digitalnih inovacija za održivi razvojhttp://grude.com/clanak/?i=398245398245Grude.com - klik u svijetFri, 17 May 2024 18:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-05-17-eronet-dan-telekomunikacija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stoga je ovaj datum prigoda za podsjetiti na golemu ulogu i značaj digitalnih inovacija za održivi razvoj, čemu se pridružuje i HT Eronet. <p>Naime, održivi je razvoj jedan od osnovnih postulata dana&scaron;njega dru&scaron;tva i integriran je u dugoročnu strategiju razvoja HT Eroneta. Jedan od temelja na&scaron;ega poslovanja leži u spoznaji o važnosti digitalizacije i digitalnih inovacija kao ključnih pretpostavki za razvoj dru&scaron;tva. <br /><br /><br />U tom kontekstu, HT Eronet nagla&scaron;ava i održivi razvoj kao jedan od najvažnijih postulata svoga djelovanja u zajednici. Podsjetimo samo, primjerice, na projekte &bdquo;zelene tranzicije&ldquo; koje je HT Eronet radio u suradnji sa SUM-om i Ericssonom Nikolom Teslom: Leo Rover robot, projekt Smart Campus, Smart parking i sl.<br /><br /></p> <p>U ovogodi&scaron;njoj poruci Međunarodne unije za telekomunikacije glavna tajnica Doreen Bogdan-Martin ističe kako inovacije u dana&scaron;njem svijetu može pokrenuti svatko od nas.<br /><br /></p> <p>&bdquo;Digitalizacija ne samo da nam omogućava povezivanje na&scaron;ih ideja, već i povezivanje jednih s drugima. Omogućava povezivanje svake &scaron;kole na svijetu na internetsku mrežu. Stoga nam se pridružite u obilježavanju 17. svibnja o temi digitalnih inovacija za održivi razvoj i zajedno slavimo snagu inovacije koja potiče održivo blagostanje za sve nas.&ldquo;<br /><br /><br />U povodu Svjetskoga dana telekomunikacija i informacijskog dru&scaron;tva, oglasila se i IKT asocijacija Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine koja je pozvala sve informacijsko-telekomunikacijske tvrtke u BiH da kontinuirano razvijaju nova tehnolo&scaron;ka rje&scaron;enja koja će podržati održivi razvoj na&scaron;e zajednice i doprinijeti stvaranju boljega svijeta za generacije koje dolaze.<br /><br /></p> <p>&bdquo;Digitalna je revolucija već tu, i svi zajedno imamo priliku oblikovati bolju budućnost. Izgradnja održive budućnosti zahtijeva inovativno razmi&scaron;ljanje i djelovanje, a posebno u digitalnom svijetu&ldquo;, navode.<br /><br /><br />Inače, Svjetski dan telekomunikacija i informacijskog dru&scaron;tva obilježava se od 1969. godine. Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) osnovana je 1865. u Parizu, a na taj je dan potpisana i Prva međunarodna telegrafska konvencija. Svoje dana&scaron;nje ime dobiva 1932., a 1947. postaje specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda za informacijske i komunikacijske tehnologije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-05-17-eronet-dan-telekomunikacija.jpgUpozorenje građanima: Na 'Viberu' aktualna zloupotreba broja telefonahttp://grude.com/clanak/?i=398237398237Grude.com - klik u svijetThu, 16 May 2024 10:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-06-viber.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Građanima se putem "Vibera" šalje se poruka sa brojeva telefona koji počinju sa pozivnim brojevima +67, +63 ili slično, u kojima navodno "Viber" traži dodatnu verifikaciju..<p>Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) Republike Srpske upozorava građane da je u okviru aplikacije "Viber" aktualna phishing kampanja koja ima za cilj iskori&scaron;tavanje broja telefona građana da bi se ova aplikacija instalirala na drugim, dodatnim, uređajima.<br /><br /></p> <p>Građanima se putem "Vibera" &scaron;alje se poruka sa brojeva telefona koji počinju sa pozivnim brojevima +67, +63 ili slično, u kojima navodno "Viber" traži dodatnu verifikaciju, te se od korisnika traži da po&scaron;alju kod koji dobiju putem SMS poruke, saop&scaron;teno je iz MUP-a.<br /><br /></p> <p>MUP savjetuje građanima da, ukoliko prime poruku sličnog sadržaja, ne odgovaraju na nju.<br /><br /></p> <p>U priopćenju se ukazuje građanima da mogu provjeriti da li je njihov "Viber" nalog kompromitiran, tako &scaron;to će otvoriti aplikaciju na svom telefonu, a zatim izbrati opcije "jo&scaron;", potom ''pode&scaron;avanje'', te ''nalog''.<br /><br /></p> <p>Potom treba izabrati opciju desktop i tablet, čime će pristupiti listi uređaja na kojima je aktivan "Viber" nalog registriran sa njihovim brojem telefona.<br /><br /></p> <p>"Građani sa ponuđene liste trebaju izabrati uređaj sa kojeg ne žele deaktivirati 'Viber'&nbsp;nalog", navodi se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-06-viber.jpgViše od trećine djece imaju prekomjerenu težinuhttp://grude.com/clanak/?i=398211398211Grude.com - klik u svijetTue, 14 May 2024 09:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-24-debela-curica-djete.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Veliki zdravstveni problem..<p>Svaki treći osnovac u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, a takve je&nbsp;<strong>djece&nbsp;</strong>sve vi&scaron;e. &Scaron;kolarci imaju lo&scaron;ije prehrambene navike od djece vrtićke dobi. Postoje znatne socioekonomske razlike u uhranjenosti djece, a roditelji u velikoj mjeri toga nisu svjesni. Naime,&nbsp;<strong>debljina&nbsp;</strong>je če&scaron;ća kod djece nižeg socioekonomskog statusa i u ruralnim područjima, a taj problem ispravno percipira tek manji broj roditelja. Roditelji nisu dovoljno osvije&scaron;teni o mogućim posljedicama&nbsp;<strong>nepravilne prehrane</strong>, a većina djelatnika u primarnoj zdravstvenoj za&scaron;titi djece kao jednu od najče&scaron;ćih prepreka u dijagnosticiranju i liječenju debljine navodi nesuradljivost roditelja u prihvaćanju i pridržavanju savjeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokazala je to Analiza stanja uhranjenosti i prehrane djece do devet godina u Hrvatskoj te čimbenika, praksi i politika koje na uhranjenost i prehrambene navike djece utječu, koju su proveli HZJZ i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Analiza ukazuje na potrebu jedinstvenog sustava praćenja uhranjenosti djece različite životne dobi, uključujući praćenje podataka o dojenju, te na potrebu za jačanjem kompetencija zdravstvenih djelatnika za rad s roditeljima na prevenciji ovog problema. Potrebno je dodatno razvijati mrežu Savjetovali&scaron;ta za prehranu za djecu i roditelje te podizati kvalitetu i izjednačavati mogućnosti prehrane u&nbsp;<strong>odgojno-obrazovnim ustanovama.<br /><br /><br /></strong></p> <p>&ndash; Prema zadnjim podacima&nbsp;<strong>CroCOSI istraživanja 2021./2022</strong>. u Hrvatskoj ne&scaron;to vi&scaron;e od trećine djece, njih 36,1% u dobi od osam godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, &scaron;to predstavlja velik javnozdravstveni izazov. Debljina u dječjoj dobi predstavlja znatno veći rizik za debljinu u odrasloj životnoj dobi, kao i za druge&nbsp;<strong>zdravstvene rizike</strong>, odnosno vodeće kronične nezarazne bolesti od kojih u Hrvatskoj danas obolijeva i umire vi&scaron;e od 90% ljudi&ndash; naglasila je&nbsp;<strong>prof. Sanja Musić Milanović</strong>, voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Debljina je i značajan ekonomski teret. Oko 6,6% zdravstvenih tro&scaron;kova odlazi na liječenje posljedica ovog preventabilnog rizika, debljine i njezinih posljedica. Samo predana, dugoročna i multisektorska suradnja može učiniti važne iskorake u rje&scaron;avanju ovog problema &ndash; dodaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; I 35 godina od dono&scaron;enja Konvencije o pravima djeteta i u razvijenim zemljama djeca od najranije dobio odrastaju u okruženju koje potiče nezdravu prehranu. Udio djece s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, po čemu je Hrvatska na&nbsp;<strong>petom mjestu&nbsp;</strong>u Europi, uistinu zabrinjava &ndash; izjavila je<strong>&nbsp;Ana Dautović</strong>, v. d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-ad-loading" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true,&quot;isLive&quot;:true}" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="DKusSb0fH3iT" data-currenttime="0" data-duration="15" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: contain; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346733-1626698170607498.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346733-1626698170607498.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346733/pthumbnail/592/333.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Jedan od ključnih izazova predstavlja i&nbsp;<strong>marketing hrane&nbsp;</strong>i pića usmjeren prema djeci, kojim se utječe na prehrambene navike i na sklonost djece prema hrani s visokim udjelom zasićenih masti, transmasnih kiselina, &scaron;ećera ili soli. U RH ne postoji sustav regulacije ogla&scaron;avanja takve hrane usmjerenog prema djeci.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-24-debela-curica-djete.jpgPredstavljeno prvo hrvatsko komercijalno vozilo na vodikhttp://grude.com/clanak/?i=398210398210Grude.com - klik u svijetMon, 13 May 2024 23:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-05-13-rasco-auto-vodik.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Rasco je jedna od najbrže rastućih kompanija u industriji komunalnih vozila..<p>Hrvatska tvrtka <strong>Rasco</strong> u ponedjeljak je&nbsp;u M&uuml;nchenu&nbsp;na najvećem europskom sajmu komunalne opreme IFAT, premijerno predstavila prvo hrvatsko komercijalno vozilo na vodik,&nbsp;cestovnu čistilicu Lynx H2 5000. Vozilo pokreću <strong>elektromotori</strong> kakvi se mogu naći u električnim automobilima, ali energija potrebna za njihov pogon ne dolazi iz baterije, već iz gorivih vodikovih ćelija. Prilikom&nbsp;pretvaranja vodika u električnu energiju, jedini nusproizvod je voda.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle adexElement">&nbsp;</div> <p>Čistilica s jednim punjenjem može raditi do osam sati. Lynx H2 5000 &nbsp;u odnosu na prethodnu dizelsku i električnu dvokubičnu verziju&nbsp;ima <strong>zapreminu od pet kubika</strong>, te &scaron;irinu či&scaron;ćenja do 3,5 metara. Riječ je, ističe se u priopćenju,&nbsp;o izrazito složenom proizvodu koji je u potpunosti razvijen u Rascovu pogonu gdje tvrtka zapo&scaron;ljava vi&scaron;e od 400 ljudi i jedan je od generatora razvoja sjeverozapadne Hrvatske. <br /><br /><br />S obzirom da Hrvatska trenutno nema industrijsku niti javnu <strong>punionicu za vozila na vodik</strong>, čistilica je namijenjena stranim trži&scaron;tima na kojima ova Rasco ostvaruje 90 posto svojih prihoda. Predsjednik uprave Rascoa Ivan Franičević ističe kako je ta čistilica kruna 35-godi&scaron;njeg rada kompanije.<br /><br /><br />"Čistilica može nositi preko deset&nbsp;kilograma vodika pod pritiskom od čak 700 bara, &scaron;to je <strong>napredna tehnologija</strong> kakva je rijetkost i u automobilskoj industriji", izjavio je Franičević. Dodao je da je&nbsp;Rasco jedna od najbrže rastućih kompanija u industriji komunalnih vozila i jedini značajan igrač koji se probio iz lokalnih okvira na globalno trži&scaron;te s tim tipom opreme.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-05-13-rasco-auto-vodik.pngZnate li da Google potiho snima sve što vi govorite? Evo kako možete isključiti tu opcijuhttp://grude.com/clanak/?i=398175398175Grude.com - klik u svijetFri, 10 May 2024 17:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-05-10-google-search-mob.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nedavno je, međutim, tehnički stručnjak otkrio “cheat code”, za koji tvrdi da može spriječiti Google u bilježenju aktivnosti..<p>Google, tehnolo&scaron;ki div čije usluge koristi milijarde ljudi &scaron;irom svijeta, ima značajku koja mu omogućuje tiho snimanje glasova korisnika koje pohranjuje za druge svrhe.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Google pohranjuje audiozapise aktivnosti korisnika na webu i u aplikacijama, uključujući verbalne interakcije s Pretraživanjem, Asistentom i Kartama, kako bi unaprijedio tehnologije prepoznavanja zvuka.<br /><br /><br /></p> <p>Nedavno je, međutim, tehnički stručnjak otkrio &ldquo;cheat code&rdquo;, za koji tvrdi da može spriječiti Google u bilježenju aktivnosti pametnih telefona korisnika.<br /><br /></p> <p>Korisnici trebaju prilagoditi svoj Google račun tako &scaron;to će odabrati odgovarajuće postavke u &ldquo;Podacima i privatnosti&rdquo;, kako bi blokirali pristup mikrofonu i kameri tehnolo&scaron;koj tvrtki.<br /><br /></p> <p>Tehnički poduzetnik&nbsp;<strong>Jeffrey Castillo</strong>&nbsp;podijelio je korisnicima savjet putem videa na Instagramu, obja&scaron;njavajući kako mogu isključiti ovu funkciju.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true,&quot;isLive&quot;:true}" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="uedfckqfDWMb" data-currenttime="0" data-duration="15" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: contain; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/592/333.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 600px; height: 338px; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Naime, potrebno je otvoriti aplikaciju Google i kliknuti na &ldquo;Manage your Google account&rdquo; (Upravljaj svojim Google računom). Odaberite potom &ldquo;Podaci i privatnost&rdquo; i pomaknite se prema dolje do &ldquo;Postavke povijesti&rdquo; i odaberite odjeljak &ldquo;Aktivnost na webu i u aplikacijama&rdquo;.<br /><br /><br /></p> <p>Nakon &scaron;to kliknete na to i pomaknete se prema dolje, trebali biste primijetiti da pored odjeljka &ldquo;Uključi glasovne i audioaktivnosti&rdquo; stoji plava kvačica.<br /><br /></p> <p>Kako biste zaustavili Googleovo &ldquo;slu&scaron;anje&rdquo;, potrebno je poni&scaron;titi tu oznaku, odnosno maknuti kvačicu. &ldquo;Kada je ova postavka glasovne i audioaktivnosti isključena, audiosnimke glasovnih interakcija s Google pretraživanjem, Asistentom i Kartama neće se spremati na va&scaron; Google račun na Googleovim poslužiteljima, čak i ako ste prijavljeni&rdquo;, objasnio je ranije Google.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ako isključite ovu postavku glasovne i audioaktivnosti, prethodno spremljeni audiozapis se ne bri&scaron;e. Svoje audiosnimke možete izbrisati u bilo kojem trenutku.&rdquo;<br /><br /></p> <p>Google tvrdi da snima samo kratke dijelove razgovora kako bi identificirao koje koristi za prepoznavanje glasovnih naredbi i pružanje odgovora.<br /><br /></p> <p>Unatoč tvrdnjama Googlea, kao i drugih tehnolo&scaron;kih tvrtki poput Amazona i Applea, da njihovi asistenti poput Alexe i Sirija samo slu&scaron;aju naredbe, i dalje je velika zabrinutost za sigurnost korisnika.<br /><br /></p> <p>Postoji ozbiljan rizik od kibernetičkih napada ako kriminalci pristupe računima korisnika ili njihovim pametnim uređajima.<br /><br /></p> <p>Oni bi mogli preslu&scaron;ati telefonske razgovore i ukrasti osjetljive informacije iz pohranjenih podataka. Kako bi se za&scaron;titili, korisnici se potiču da provjere aplikacije pri preuzimanju kako bi bili sigurni da dolaze iz pouzdanih izvora te da pregledaju dopu&scaron;tenja aplikacija kako bi ograničili pristup mikrofonu njihovih telefona.<br /><br /></p> <p>Norton, aplikacija za kibernetičku sigurnost, predlaže korake poput brisanja povijesti glasovnih zahtjeva kako bi se izbrisale informacije o razgovorima, kori&scaron;tenja VPN-a za &scaron;ifriranje podataka kako treće strane ne bi mogle pristupiti tim informacijama, te redovitog ažuriranja softvera kako bi se održala sigurnost uređaja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-05-10-google-search-mob.jpgOprez, u opticaju su krivotvorene kovanice od dva eura, evo kako ih prepoznatihttp://grude.com/clanak/?i=398152398152Grude.com - klik u svijetWed, 08 May 2024 12:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-05-08-euri-kovanice.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Postoji mogućnost da u novčaniku imate lažni novac.<p>Nakon nekoliko godina istrage, &scaron;panjolska policija u Toledu, u suradnji s Europolom, razbila je skupinu krivotvoritelja koji su navodno pu&scaron;tali u opticaj krivotvorene kovanice od 2 eura diljem Europe, pi&scaron;e&nbsp;<a href="https://fenix-magazin.de/oprez-u-opticaju-su-krivotvorene-kovanice-od-2-eura-jednostavan-test-pomaze-u-otkrivanju/" rel="noopener" target="_blank">Fenix-magazin</a>.<br /><br /><br /></p> <p>Kaže se da je kriminalna organizacija pustila u opticaj oko pola milijuna visokokvalitetnih krivotvorenih kovanica diljem Europe. Protuvrijednost je oko milijun eura. To odgovara izvje&scaron;ću Bundesbanke, koje govori o povećanoj količini krivotvorenog novca, uključujući kovanice eura.<br /><br /></p> <p>U 2022. u njemačkom platnom prometu otkriveno je oko 73.400 krivotvorenih kovanica. U 2021. bilo je samo 41.100 kovanica. Čisto matematički gledano, to znači da se godi&scaron;nje u Njemačkoj proizvede oko devet krivotvorenih kovanica na 10.000 stanovnika. Krivotvorine su se najče&scaron;će događale kod kovanica od 2 eura, u stopi od 89 posto.<br /><br /></p> <p>Uglavnom, postoji mogućnost da u novčaniku imate lažni novac. Iako su sigurnosne značajke novčanica prilično dobro poznate, to nije slučaj s kovanicama. Stručnjaci daju savjete kako prepoznati krivotvorine od 2 eura.<br /><br /></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true,&quot;isLive&quot;:true}" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="YLC32WBIjcX2" data-currenttime="0" data-duration="35" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346733-1626698170607498.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346733-1626698170607498.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346733/pthumbnail/592/333.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <h2>Otkrijte krivotvorine bez ikakvih alata</h2> <p><strong>Slika kovanice:</strong>&nbsp;Dobre oči također su korisne pri prepoznavanju krivotvorenih kovanica od 2 eura. Prema stručnjacima, slika pravih novčića jasno se ističe od ostatka povr&scaron;ine novčića.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Karakteristika</strong>&nbsp;<strong>1:</strong>&nbsp;Nasuprot tome, slika krivotvorenih kovanica često izgleda zamagljena i mekana. Povr&scaron;ina je djelomično izdubljena i ima nepravilnosti u obliku mrlja, mrlja, linija ili udubljenja.<br /><br /></p> <p><strong>Rubovi:</strong>&nbsp;Također pogledajte rubove. Pravi novčići imaju čisto reljefni rub. Ovisno o apoenu, prave kovanice imaju utisnuti rub s različitim žljebovima.<br /><br /></p> <p><strong>Karakteristika 2:</strong>&nbsp;Rub sumnjivih kovanica često je nečist. Broj i oblik grebena ponekad se značajno razlikuju od onih na pravim novčićima.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused vjs-ended" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rubni natpis:</strong>&nbsp;Posebno kod kovanica od 2 eura, pregled rubnog natpisa utisnutog u rub kovanice često daje početni trag. Za razliku od krivotvorenih kovanica, gdje je natpis na rubu često samo nejasno utisnut i prekriven žljebovima na rubu kovanice, natpis na rubu pravih kovanica od 2 eura jasno je vidljiv. Udaljenosti između pojedinačnih simbola i riječi u krivotvorenim kovanicama također se često razlikuju od onih na pravim kovanicama.<br /><br /></p> <p><strong>Karakteristika 3:</strong>&nbsp;Krivotvorine se često razlikuju po boji od pravih kovanica. Krivotvoreni novčići imaju mrlje nakon kratkog vremena jer se premaz istro&scaron;i i osnovni materijal različite boje se vidi. To je osobito vidljivo na uzdignutim dijelovima kovanice.<br /><br /></p> <h2>Magnetski test razotkriva krivotvorine</h2> <p>Međutim, privatnim osobama nije potreban skupi uređaj za testiranje. Krivotvoreni komadi od 2 eura mogu se razotkriti jednostavnim magnetskim testom:<br /><br /></p> <p>Zbog posebnog sigurnosnog materijala, srednji dio kovanica od 1 i 2 eura je blago magnetičan; kovanice su blago privučene magnetom, ali padaju s magneta kada se lagano protresu.<br /><br /></p> <p>Vanjski prsten pravih kovanica od 1 i 2 eura, kao i pravih kovanica od 10, 20 i 50 centi nije magnetski. S druge strane, prave kovanice od 1, 2 i 5 centi izrađene od čelika obloženog bakrom vrlo su magnetske.<br /><br /></p> <p>Krivotvorene kovanice od 1 i 2 eura su ili nemagnetske ili ih magnet jako privlači. Materijal prstena za novčiće često je magnetski.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-05-08-euri-kovanice.pngLegenda se vraća!http://grude.com/clanak/?i=398041398041Grude.com - klik u svijetSun, 28 Apr 2024 22:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-28-24-nokia.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi dizajn Nokije 3210 značajno se razlikuje od originalnog modela. Dolazi s dodatkom stražnje kamere.<p><br />HMD se priprema za ponovno lansiranje nekoliko kultnih Nokia telefona s pobolj&scaron;anim značajkama. U ožujku su najavili dolazak redizajniranog telefona, a sada su detalji konačno procurili. Nedavno su u Keniji najavili svoju Pulse liniju zajedno s Nokijom 225 4G.<br /><br /><br />HMD, koji radi na obnavljanju Nokia klasičnih telefona i istovremeno razvija nove pametne uređaje, privukao je pozornost procurjelim fotografijama modela Nokia 3210 (2024.), otkrivajući njegov novi dizajn i opciju u plavoj boji.<br /><br /><br />Fotografija koja je procurila jasno opona&scaron;a retro marketin&scaron;ki stil. Na slici se vidi sam telefon, uz nekoliko privlačnih naslova koji ga opisuju. Na slici je Nokia 3210 prikazana u plavoj boji, ali se također očekuju i druge opcije boja, poput žute, pi&scaron;e GizChina.<br /><br /><br />Novi dizajn Nokije 3210 značajno se razlikuje od originalnog modela. Dolazi s dodatkom stražnje kamere, većim zaslonom i prilagođenom tipkovnicom. Reklamna fotografija također otkriva da novi model Nokia 3210 (2024.) ima produljeno trajanje baterije, Bluetooth i 4G povezivost.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-28-24-nokia.pngPrestanak pušenja smanjuje rizik od nastanka karcinoma za 30%http://grude.com/clanak/?i=398005398005Grude.com - klik u svijetWed, 24 Apr 2024 18:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-22-zubar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Glavni čimbenici rizika za razvoj karcinoma usne šupljine su pušenje i alkohol..<div class="p-0 w-full mb-8 xl:mb-12 font-semibold xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Mjesec je borbe protiv karcinoma usne &scaron;upljine, glave i vrata. Radi se o bolesti koja najče&scaron;će pogađa osobe nakon 50., odnosno 60. godine, ali posljednjih godina obolijevaju i sve mlađi ljudi. Cilj obilježavanja je podizanje svjesnosti i upozoriti na važnost redovitih pregleda u svrhu &scaron;to ranijeg otkrivanja bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>Karcinom usne &scaron;upljine, glave i vrata uglavnom je lokaliziran na područje vidljivo golim okom i može ga se otkriti vrlo rano kada postoji velika &scaron;ansa za izlječenje. No, zbog minimalnih simptoma ovog oblika karcinoma, u najvećem broju slučajeva otkriva se kada bolest uzme maha i kada su terapijske mogućnosti smanjene, a prognoza znatno lo&scaron;ija, ističe profesor <strong>Vlaho Brailo.&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- U najranijem stadiju izgleda dosta onako nedužno, bude jedna mala sitna crveno-bijela točkica koja ne izaziva nikakve simptome. Simptomi se, nažalost, pojavljuju tek u kasnijim stadijima kada su mogućnosti liječenja sužene. Zbog toga, mi apeliramo na građane da redovito odlaze svom stomatologu i da ga zamole da im pregleda usnu &scaron;upljinu kako bi se te promjene otkrile u najranijem stadiju, kazao je Brailo.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Glavni čimbenici rizika za razvoj karcinoma usne &scaron;upljine su pu&scaron;enje i alkohol, a redoviti pregledi sluznice posebno su važni u visokorizičnim skupinama, prenosi HRT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Prestanak pu&scaron;enja i prestanak konzumacije alkohola dio su prevencije. Prestanak pu&scaron;enja smanjuje rizik od karcinoma za 30%, tako da je to svakako ne&scaron;to o čemu treba razmisliti. Također, treba redovito održavati oralnu higijenu i redovito posjećivati svog stomatologa, istaknuo je Brailo.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Kako bi ukazali na prevenciju karcinoma usne &scaron;upljine, glave i vrata, Stomatolo&scaron;ki fakultet jutros je za građane održao besplatan specijalistički pregled usne &scaron;upljine. </p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-22-zubar.jpgUklonite nakupljeni kamenac s glave tuša: 'Za 15 minuta će blistati'http://grude.com/clanak/?i=397984397984Grude.com - klik u svijetMon, 22 Apr 2024 16:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-04-tusiranje_zena.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stručnjakinja za čišćenje pokazala je trik za koji tvrdi da olakšava čišćenje glave tuša od kamenca..<p class="css-13ddpk0"><strong>Tu&scaron;evi </strong>su na dnevnoj bazi izloženi velikoj količini vode, &scaron;to uzrokuje če&scaron;će nakupljanje <strong>kamenca </strong>kojeg se ponekad te&scaron;ko rije&scaron;iti.<br /><br /></p> <p class="css-13ddpk0">Stručnjakinja za či&scaron;ćenje, <strong>Dominika Hamadova</strong>, objavom na Instagramu otkrila je savr&scaron;enu metodu za koju tvrdi da olak&scaron;ava <strong>či&scaron;ćenje </strong>glave tu&scaron;a na kojoj kamenac toliko voli boraviti, a kako kaže, či&scaron;ćenje traje samo 15 minuta.</p> <div class="marginCollapse css-9nqp3l">&nbsp;</div> <p class="css-13ddpk0">"Či&scaron;ćenje glave tu&scaron;a i crijeva za tu&scaron;iranje bi trebalo biti na tjednom popisu obaveza za či&scaron;ćenje, a posebno ako imate vodu koja je puna kamenca", pisalo je u opisu njezine objave na Instagramu.</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="css-18s98dq">Malo octa radi čuda</h2> <p class="css-13ddpk0">Kako bi ovaj trik bio učinkovit, potrebna vam je vrećica sa zatvaračem u koju obično ljudi imaju naviku spremati hranu za put.</p> <p class="css-13ddpk0">Glavu od tu&scaron;a koju želimo očistiti od kamenca, stavimo u <a href="https://net.hr/tema/vrecica" target="_blank">vrećicu </a>u koju smo prethodno stavili <a href="https://net.hr/tema/ocat" target="_blank">ocat</a>. <br /><br /><br />"Ostavite da se namače 15 do 20 minuta i isperite", dodala je Dominika.<br /><br /><br />"Ovo je savr&scaron;eni trik. Odlično obavlja posao. Ocat je zakon", "Vau, super ideja. Moram ovo probati", komentirali su mnogi korisnici Instagrama ispod objave, a neki su se čudili koliko je njihov tu&scaron; zapravo bio prljav, a da toga nisu bili ni svjesni dok ga nisu počeli čistiti octom.<br /><br /><br /></p> <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/C1rrhJ6KFx9/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> <div style="padding: 16px;"> <div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 19% 0;">&nbsp;</div> <div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;">&nbsp;</div> <div style="padding-top: 8px;"> <div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">View this post on Instagram</div> </div> <p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/reel/C1rrhJ6KFx9/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" target="_blank">A post shared by Washy_Wash 🫧 (@washy_wash_cleantok)</a></p> </div> </blockquote> <script type="text/javascript" src="//www.instagram.com/embed.js"></script>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-04-tusiranje_zena.jpgZamijenite svoju SIM karticu ako uskoro putujete u zemlje EU-ahttp://grude.com/clanak/?i=397978397978Grude.com - klik u svijetMon, 22 Apr 2024 12:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-22-4g-usim-kartica-800x600-3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nova 4G kartica omogućava kvalitetnije i brže surfanje internetom..<p>Za sve obožavatelje nogometa koji ovoga ljeta planiraju otputovati u Njemačku na Europsko nogometno prvenstvo, važna vijest: ako jo&scaron; koristite 3G SIM karticu, u Njemačkoj nećete moći koristiti usluge mobilne telefonije. Naime, Njemačka je, kako su ranije i najavili, ugasila 3G mrežu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uskoro će i ostale članice Europske unije, uključujući, naravno, i Hrvatsku, napraviti isto.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ERONET</strong> zato poziva: zamijenite staru 3G SIM karticu novom &ndash; 4G USIM karticom u svim ERONET centrima i to za cijenu od samo 1 KM s PDV-om.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova 4G kartica omogućava kvalitetnije i brže surfanje internetom na mobilnim uređajima (moguće i s do 10 puta većom brzinom).</p> <p>&nbsp;</p> <p>3G dugo je bio standard za brzinu mobilnog komuniciranja i njegova je primjena omogućila eru mobilnih uređaja kakve danas poznajemo. Uvođenjem znatno bržih i kvalitetnijih 4G i 5G mreža, 3G polako gubi smisao i odlazi u povijest.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-22-4g-usim-kartica-800x600-3.jpgPreporuka vinogradarima - Zaštitite vinograde od plamenjačehttp://grude.com/clanak/?i=397964397964Grude.com - klik u svijetSun, 21 Apr 2024 15:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-06-loza.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju plamenjačom..<p>Uređaji na terenu pokazuju kako postoje povoljni uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zbog čega je potrebno, čim to omoguće vremenski uvjeti, izvr&scaron;iti za&scaron;titu vinograda, priopćeno je na službenoj web stranici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivred i &scaron;umarstva HNŽ.<br /><br /></p> <p>Za za&scaron;titu se može koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo, Orondis, ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.<br /><br /></p> <p>Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju plamenjačom, &scaron;to može prouzročiti njihovo potpuno propadanje. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) za&scaron;titu.<br /><br /><br />Na kraju se napominje da je pravovremenost tretiranja puno bitnija od izbora sredstva za za&scaron;titu i da pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO:Ilustracija</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-06-loza.jpg270 milijuna ljudi pretplaćeno na Netflixhttp://grude.com/clanak/?i=397942397942Grude.com - klik u svijetFri, 19 Apr 2024 14:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-01-15-netflix-daljinski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tvrtka ubuduće neće objavljivati podatke o broju pretplatnika.<p>Kalifornijska kompanija za video streaming Netflix objavila je da je njezin prihod u prvom kvartalu 2024. porastao za 15 posto međugodi&scaron;nje na 9,37 milijardi dolara.<br /><br /></p> <p>Profit Netflixa za prvi kvartal 2024. iznosi 2,33 milijarde dolara, odnosno 5,28 dolara po dionici, &scaron;to je značajno vi&scaron;e u odnosu na isti kvartal 2023. godine, kada je zabilježen prihod od 1,30 milijardi dolara ili 2,88 dolara po dionici, prenosi CNBC.<br /><br /></p> <p>Kompanija je obznanila da ima 269,6 milijuna pretplatnika na globalnoj razini, &scaron;to znači da je broj pretplatnika porastao za 9,32 milijuna u odnosu na prethodni kvartal.<br /><br /></p> <p>Rezultati Netflixa za prvi kvartal 2024. su u svim kategorijama nadma&scaron;ili očekivanja agencije LSEG koja je očekivala prihod od 9,28 milijardi dolara, zaradu po dionici od 4,52 dolara i ukupno 264,2 milijuna pretplatnika.<br /><br /></p> <p>Netflix je u priopćenju dioničarima označio rezultate kao "dobar početak 2024. godine" i dodao da je njegova operativna marža porasla za sedam posto, na 28 posto.<br /><br /></p> <p>Kompanija predviđa da će njezini prihodi u fiskalnoj 2024. porasti između 13 i 15 posto, kao i da će operativna marža iznositi 25 posto.<br /><br /></p> <p>U priopćenju se dodaje da firma ubuduće neće objavljivati podatke o broju pretplatnika, već će se fokusirati prije svega na prihod i operativnu maržu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-01-15-netflix-daljinski.jpgHT Eronet na mostarskom sajmu predstavio nove mobilne uređajehttp://grude.com/clanak/?i=397938397938Grude.com - klik u svijetThu, 18 Apr 2024 22:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-18-mob2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zabilježite sitne detalje i dinamične boje za novi vizualni doživljaj!<p><strong>HT Eronet</strong> na svome je &scaron;tandu na <strong>Sajmu gospodarstva u Mostaru</strong> predstavio Samsungove mobilne uređaje nove A serije.</p> <p><br />Samsung Galaxy A35 i A55, s kamerama raspoređenim linijski, elegantnom staklenom poleđinom i ravnim okvirom, predstavljaju eleganciju i u izgledu i osjećaju. Ovo novo tehnolo&scaron;ko &bdquo;čudo&ldquo; donosi prelijepe fotografije čak i kad su slikane u mraku te jasne videozapise.</p> <p><br />Uređivanje fotografija s lakoćom, dugotrajna i kvalitetna baterija, samo su neke od prednosti ovoga mobilnog uređaja.</p> <p><br />Snimite o&scaron;tre, detaljne snimke &scaron;irokokutnom kamerom visoke rezolucije od 50MP!<br />Zabilježite sitne detalje i dinamične boje za novi vizualni doživljaj!</p> <p><br />Ovaj je uređaj savr&scaron;en da sačuvate od zaborava sve svoje trenutke vrijedne dijeljenja!<br />"Samsung A serija uvijek me odu&scaron;evi svojim performansama i kvalitetom izrade! A55 pravo je osvježenje!" kaže Ivan, obožavatelj Samsungovih mobilnih uređaja.</p> <p><br />&bdquo;A35 savr&scaron;en je spoj elegantnog dizajna i impresivnih performansi! Definitivno preporučujem svima!" odu&scaron;evljena je Petra, poslovna korisnica HT Eroneta.<br />Posjetite na&scaron; &scaron;tand da isprobate ove izvanredne Samsung mobilne uređaje i osjetite razliku!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HT ERONET PREDSTAVIO XIAOMI 14 I XIAOMI 14 ULTRA</strong></p> <p>HT Eronet je na sajmu predstavio i revolucionarnu Xiaomi 14 seriju telefona, s posebnim naglaskom na impresivni Xiaomi 14 Ultra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neke od najzanimljivijih značajki ovoga uređaja su: izniman dizajn s Xiaomi Guardian konstrukcijom, aluminijskim okvirom, veganskom kožom te Xiaomi Shield za&scaron;titom stakala.</p> <p><br />Ekran je AMOLED, s rezolucijom 3200x1440. Ima četiri kamere, ultra-veliki LYT-900 senzor slike od 1 inča, Leica telefoto i ultra&scaron;iroku kameru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Xiaomi 14 seriju uskoro ćete moći nabaviti u HT Eronet prodajnoj mreži.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svojom inovativnom tehnologijom i vrhunskim performansama, Xiaomi 14 Ultra osvaja srca korisnika diljem svijeta. Pa tako i korisnika HT Eroneta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Impresionirana sam kvalitetom fotografija koje pruža Xiaomi 14 Ultra! To je neprocjenjiv alat za profesionalce!" odu&scaron;evljeno kaže fotografkinja Ana.<br />"Ekran je nevjerojatno živopisan, a performanse bez premca. Definitivno ću ga nabaviti!" dodaje Marko, tehnolo&scaron;ki entuzijast.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za detaljne informacije o ovoj najnovijoj Xiaomijevoj uspje&scaron;nici posjetite na&scaron; &scaron;tand u paviljonu 2 i sami se uvjerite u posebnost ove revolucionarne serije pametnih telefona.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-18-mob2.jpgPostbox Hrvatske pošte Mostar - Moderan pristup dostavi pošiljakahttp://grude.com/clanak/?i=397897397897Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2024 22:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-16-postbox_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska pošta Mostar postavlja nove standarde u efikasnosti dostave pošiljaka korisnicima usluge Brze pošte 1323 uvodeći Postbox.<p>Moderni paketomat, nazvan Postbox omogućava korisnicima da preuzmu svoje po&scaron;iljke onda kada im to najvi&scaron;e odgovara.</p> <p><br />Predsjednik Uprave Hrvatske po&scaron;te Mostar Mate Rupčić rekao je kako: &bdquo;Postbox predstavlja budućnost po&scaron;tanskih usluga. Hrvatska po&scaron;ta Mostar ne samo da ide u korak s inovacijama, već ih i predvodi. Ponosni smo &scaron;to smo prvi od tri javna po&scaron;tanska operatera u BiH koji uvode Postbox, &scaron;to će značajno olak&scaron;ati dostavu po&scaron;iljaka na&scaron;im korisnicima."</p> <p><br />Postbox-ovi omogućavaju korisnicima preuzimanje po&scaron;iljaka kada god to žele, &scaron;to je nagla&scaron;eno od strane Ivana Su&scaron;ca, izvr&scaron;nog direktora za razvoj sustava i marketing Hrvatske po&scaron;te Mostar. "Važnost Postbox-a za na&scaron;e korisnike ogleda se u jednostavnijem upravljanju lokacijom i vremenom isporuke, pružajući time neophodnu fleksibilnost u poslovanju."</p> <p><br />Ljubo Vujica, izvr&scaron;ni direktor za po&scaron;tansku tehnologiju ističe dodatne mogućnosti koje Postbox-ovi pružaju klijentima i poslovnim korisnicima. "Postbox otvara nove mogućnosti u dostavi po&scaron;iljaka, odražava fleksibilnost i praktičnost koju korisnici po&scaron;tanskih usluga traže."</p> <p><br />Postbox-ovi će u prvoj fazi biti postavljeni na 7 lokacija, od kojih će se 4 nalaziti u Mostaru, po jedan u Ljubu&scaron;kom, &Scaron;irokom Brijegu i na području Međugorja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postbox-ovi su inovativna rje&scaron;enja koja će ne samo ubrzati isporuku po&scaron;iljaka već i omogućiti korisnicima da preuzmu po&scaron;iljke kad god to žele. Uz nekoliko dimenzija ladica, prilagođenih različitim potrebama, ovi Postbox-ovi će pružiti vrhunsku uslugu kako individualnim korisnicima tako i poslovnim partnerima. Očekujemo da će Postbox-ovi postati ključno sredstvo za efikasnu dostavu po&scaron;iljaka u različitim sektorima, uključujući e-trgovinu, logistiku i transport, financijski sektor te javnu upravu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-16-postbox_1.jpgEvo kako prepoznati tvrdo kuhano jaje bez otvaranjahttp://grude.com/clanak/?i=397874397874Grude.com - klik u svijetMon, 15 Apr 2024 19:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-14-jaja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odličan trik!<p>Prekuhate li ga, žumanjak će postati poput gumene loptice iz 90-ih, a nedovoljno kuhanje, rezultirat će neredom na radnoj povr&scaron;ini kad ga poku&scaron;ate otvoriti, odgađajući užitak u zalogaju. No, postoji jednostavan trik s prstom koji može otkriti je li jaje savr&scaron;eno tvrdo kuhano, <a href="https://www.iflscience.com/how-to-tell-if-an-egg-is-hard-boiled-without-opening-it-73606" target="_blank">prenosi IFL Science</a>.<br /><br /></p> <p>Denaturacija mijenja tekuće stanje sirovog jajeta u čvrstu, strukturu tvrdo kuhanog jajeta, jer toplina mijenja proteine u bjelanjku, tako da se povezuju. Zanimljivo je da se bjelanjak koko&scaron;jeg jajeta zgru&scaron;ava, dok bjelanjak jajeta pingvina ostaje bistar.<br /><br /></p> <p>Sva ta kemijska čuda događaju se skrivena iza neprozirne ljuske od kalcijevog karbonata, &scaron;to znači da je bjelančevina zatočena dok ne odlučimo razbiti ljusku. Možda ne možemo vidjeti kroz ljusku, ali va&scaron; prst može otkriti je li jaje tvrdo kuhano.<br /><br /><br /></p> <p>Kako utvrditi je li jaje tvrdo kuhano bez otvaranja? Prema Googleu, potrebno je do 10 minuta da se jaje skuha, no evo jednostavnog testa koji možete napraviti:</p> <ul> <li>Korak 1: Zavrtite jaje na čvrstoj povr&scaron;ini</li> <li>Korak 2: Lagano dotaknite rotirajuće jaje prstom i zaustavite ga</li> <li>Korak 3: Promatrajte &scaron;to jaje radi nakon &scaron;to ga pustite</li> </ul> <p><strong><br />Rezultati:</strong> Ako se jaje zaustavi i ne pokrene ponovo, tvrdo je kuhano. Ako se nakratko zaustavi, ali se nastavi okretati nakon &scaron;to podignete prst, unutra&scaron;njost je jo&scaron; uvijek tekuća &ndash; vratite jaje natrag u lonac.</p> <p><br />"Razlog je u zamahu", obja&scaron;njava STEM tim sa Sveučili&scaron;ta Newcastle u seriji pokusa s uskr&scaron;njim jajima. "Kad vrtite jaje, okrećete i njegovu unutra&scaron;njost. U tvrdo kuhanom jaju, unutra&scaron;njost je čvrsto povezana s ljuskom, pa se jaje pona&scaron;a očekivano. U sirovom jajetu unutra&scaron;njost se nastavlja rotirati čak i nakon &scaron;to zaustavite jaje. Kad ga pustite, zamah žumanjka koji se okreće, ponovo pokreće ljusku i cijelo jaje."</p> <p><br />Sada kuhajte sa samopouzdanjem, znajući da vas znanost može voditi ka savr&scaron;eno tvrdom kuhanom jajetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-14-jaja.jpgNova pravila na aplikaciji WhatsApphttp://grude.com/clanak/?i=397844397844Grude.com - klik u svijetSat, 13 Apr 2024 09:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-03-whatsapp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog nove EU direktive, WhatsApp sada dopušta i “vanjske poruke”. <p>Nova pravila također će definirati i preciznije odrediti koje su vrste sadržaja dopu&scaron;tene u aplikaciji i u novo uvedenim kanalima te kako ih prijaviti. Jednako tako, nova pravila će sadržavati tehničke i pravne pojedinosti o tome kako se poruke iz WhatsAppa mogu proslijediti &ldquo;podržanim aplikacijama trećih strana&rdquo; ili primati od njih.<br /><br /></p> <p>Stručnjaci kažu kako je ba&scaron; to problematično jer je jo&scaron; uvijek nejasno kako će to biti uređeno.<br /><br /></p> <p>Iz WhatsAppa poručuju kako će se end-to-end enkripcija poziva i osobnih poruka međusobno i dalje održavati. &ndash; Nitko drugi, čak ni WhatsApp, ne može ih pročitati ili poslu&scaron;ati, tvrdi tvrtka.<br /><br /></p> <p>Prema riječima stručnjaka za potro&scaron;ače Rona Perdussa, to je jo&scaron; uvijek nejasno. &ndash; Ponuđači obećavaju da će pronaći rje&scaron;enja i osigurati sigurnost podataka, ali zapravo postoji mali rizik, rekao je Perduss.<br /><br /></p> <p>Prema onome &scaron;to je objavio WhatsApp, da bi pristali na nove smjernice, korisnici ne moraju učiniti ni&scaron;ta osim nastaviti koristiti messenger nakon 11. travnja. &ndash; Ako nastavite koristiti WhatsApp nakon 11. travnja 2024., prihvaćate ova ažuriranja na&scaron;ih uvjeta koristiti, poručili su.<br /><br /></p> <p>Korisnici koji žele nastaviti koristiti aplikaciju nemaju izbora. Odnosno, izbor je ostati i prihvatiti nove uvjete ili napustiti WhatsApp aplikaciju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-03-whatsapp.jpgBudući prvašići ne znaju držati olovku, koristiti bojice, nema emocionalne reakcijehttp://grude.com/clanak/?i=397822397822Grude.com - klik u svijetThu, 11 Apr 2024 09:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-11-djeca-igra.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Siromašan rječnik, oskudne rečenice, poremećaj pažnje - to već nekoliko godina pokazuju rezultati testova za upis u 1. razred..<p>Sistematski pregledi koje prolaze budući prva&scaron;ići svake godine pokazuju sve alarmantnije stanje.&nbsp;Zapaža se veći broj djece sa smetnjama vida, pretile djece, kao i značajan broj djece s govornim manama i usporenim psihičkim razvojem, pi&scaron;e <em><strong>Večernji list BiH</strong></em>. </p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica objavio je porazne rezultate istraživanja - kako su ove godine stručnjaci uočili i novi problem, a to je da djeca emocionalno ne reagiraju kako bi trebala. Novi alarmantni podaci stižu iz RS-a.<br /><br /><br /></p> <p><em><strong>Rezultati testiranja</strong></em></p> <p>Iako se događa da budući prva&scaron;ići na testiranju pokažu mnogo znanja, nije rijetkost da se ispostavi da su nezreli za polazak u &scaron;kolu i da nisu spremni za kolektiv. Rezultati testa trebaju pokazati koliko je zapravo dijete spremno za &scaron;kolu, kako će napredovati, a koriste se i prilikom formiranja odjela, pi&scaron;e RTS. - Testom se mjere intelektualna sposobnost i emocionalna zrelost. &Scaron;to se tiče intelektualnih sposobnosti, tu se ubrajaju opažanje, pamćenje, mi&scaron;ljenje, učenje, kao i pažnja. Ne postoji ni jedno konkretno pitanje u testu kojim se ispituje emocionalna zrelost, ali to ovisi o samoj procjeni ispitivača - navodi pedagoginja Ivana Jokić. <br /><br /><br />Siroma&scaron;an rječnik, oskudne rečenice, poremećaj pažnje - to već nekoliko godina pokazuju rezultati testova za upis u 1. razred, a najveći problem je grafomotorika, tvrde psiholozi. - Ima djece koja nikada nisu držala olovku i ne znaju ne samo držati olovku nego ni organizirati svoj crtež na papiru, uopće se služiti bojicama - ističe psihologinja Jelena Kenić. <br /><br /><br />Zanimljivo je da dio roditelja djecu priprema za testiranje, neki čak plaćaju i privatne sate. Stručnjaci kažu da to nije potrebno. - Ne postoji priprema za test za prvi razred i to ne treba biti na umjetan način. Važno je da se vidi kako je to dijete s kojim je razgovarano, kojem je usmjerena pažnja, koje je emocionalno spremno za neke situacije, koje je bilo u vrtiću, koje je socijalizirano, ne samo u nekim usmjerenim aktivnostima, nego je bilo u parkiću - kaže Kenić.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Zabrinjavajući pokazatelji</strong></em></p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true,&quot;isLive&quot;:true}" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="5NuE2HDazxmL" data-currenttime="0" data-duration="36" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/592/333.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Ove godine stručnjaci su uočili i novi problem. Nakon pregleda 260 budućih prva&scaron;ića, liječnicima i profesionalcima iz drugih oblasti u dobojskom Domu zdravlja zapelo je za oko ne&scaron;to zbog čega bi se roditelji trebali zamisliti. - Kad djeca dođu kod terapeuta, bez obzira na to koliko smo im mi nepoznate osobe, nepoznat je i pedijatar, nepoznat je i stomatolog, nekako su hladna. <br /><br /><br />Preko puta nepoznate osobe, ako sjednete, mi smo uvijek nasmijani te postavljamo pitanja iz svakodnevice, npr., koliko imaju godina, znaju li u koju će &scaron;kolu ići, koga imaju kući... Djeca nemaju taj osmijeh koji očekujete od petogodi&scaron;njaka ili &scaron;estogodi&scaron;njaka, da su vedra pa, na kraju krajeva, ako su primila cjepivo, da su tužna i kažu kako ih boli - kazala je za Nezavisne Mira Cvijanović, logopedica u Timu za djecu i mlade Centra za za&scaron;titu mentalnog zdravlja. <br /><br /><br />Dodaje kako izostaju emocije kod budućih prva&scaron;ića. - Ne kažem da je kod sve djece tako, ali u većini slučajeva jest, tako da se zapitamo &scaron;to će biti s tim generacijama u vrijeme puberteta i poslije. Mislim da i govor i emocije uglavnom idu iz obitelji. <br /><br /><br />Obitelj je ključ i osnova svega, na tome treba raditi - navodi Cvijanović.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-11-djeca-igra.jpg Od TikToka do LinkedIna: Mladi grade svoje carstvo na društvenim mrežama http://grude.com/clanak/?i=397780397780Grude.com - klik u svijetMon, 08 Apr 2024 10:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-08-linkedin.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U svijetu gdje je svaka objava, tweet ili story prilika za izražavanje, mladi su na čelu digitalne revolucije u izgradnji osobnog branda.<p>Od umjetnika i pisaca do budućih poduzetnika, dru&scaron;tveni mediji postali su platforma na kojoj se glasovi čuju, talenti otkrivaju, a karijere grade. Evo kako možete koristiti snagu dru&scaron;tvenih mreža za izgradnju vlastitog branda.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Pronađite svoj 'za&scaron;to'</h3> <p>Prije nego &scaron;to počnete, važno je definirati &scaron;to vas razlikuje od ostalih. &Scaron;to možete ponuditi &scaron;to je jedinstveno za vas? Možda ste strastveni veganski kuhar, tech geek ili budući modni mogul. "Kad sam započela svoj Instagram profil o održivoj modi, nisam imala puno pratitelja, ali sam znala da želim podijeliti svoju strast s svijetom," kaže Ana (22), studentica dizajna, prenosi index.hr</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Budite dosljedni: Va&scaron; stil, va&scaron;a priča</h3> <p>Konzistentnost je ključna u izgradnji prepoznatljivog branda. To uključuje sve, od va&scaron;eg vizualnog stila do učestalosti objava. Odaberite paletu boja, tipografiju i ton koji odgovaraju va&scaron;em brandu i držite se toga. "Stvorio sam raspored objavljivanja i držim se teme koja odgovara mom brandu. Ljudi sada znaju &scaron;to mogu očekivati," kaže David (20), ljubitelj putovanja i fotografije.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Angažirajte se s publikom: Razgovarajte, ne propovijedajte</h3> <p>Interakcija s va&scaron;om publikom može vam pomoći da izgradite zajednicu oko svog branda. Odgovarajte na komentare, postavljajte pitanja i sudjelujte u relevantnim raspravama. "Volim koristiti Instagram Stories za interakciju s mojim pratiteljima. Pitam ih za mi&scaron;ljenje i dijelim iza scene sadržaj," kaže Ivana (23), aspirirajuća make-up umjetnica.<br /><br /><br /></p> <h3>Iskoristite snagu storytellinga</h3> <p>Priče su moćne. One mogu učiniti va&scaron; brand osobnim i pristupačnim. Podijelite svoje putovanje, uspone i padove, inspiracije i lekcije koje ste naučili. "Kad sam podijelio svoju priču o borbi s anksiozno&scaron;ću i kako mi umjetnost pomaže, mnogi su se mogli povezati. To je donijelo dubinu mom online prisustvu," kaže Lukas (21), mladi umjetnik.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Naučite od najboljih: Networking i mentorstvo</h3> <p>Pratite i povežite se s ljudima koji vas inspiriraju ili su postigli uspjeh u va&scaron;oj ni&scaron;i. Mnogi profesionalci su voljni podijeliti svoje znanje i iskustvo. "Slala sam poruke ljudima čiji rad cijenim, pitajući ih za savjete. Bio sam iznenađen koliko su ljudi spremni pomoći," kaže&nbsp; Tamara (24), buduća poduzetnica.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Vi ste vi&scaron;e od broja lajkova</h3> <p>Iako je broj pratitelja i lajkova mjerljiv, pravi uspjeh osobnog branda leži u stvaranju autentičnih veza i pružanju vrijednosti va&scaron;oj publici. Ne zaboravite da je izgradnja branda maraton, a ne sprint. Budite strpljivi, budite istrajni i ne bojte se pokazati svijetu tko ste i za &scaron;to se zalažete. U digitalnom dobu, va&scaron; osobni brand može biti samo jedan klik daleko od otkrića.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-08-linkedin.pngIntelu ne ide proizvodnja čipova, izgubili su čak 7 milijardi dolara u 2023.http://grude.com/clanak/?i=397729397729Grude.com - klik u svijetWed, 03 Apr 2024 18:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-03-intel.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvršni direktor Intela, Pat Gelsinger, kaže da su financijski rezultati u 2023. posljedica prethodnih grešaka u poslovanju tvrtke<div class="post-full__content paywall"> <p>Intelov odjel za proizvodnju čipova zabilježio je operativne gubitke u iznosu od 7 milijardi dolara tijekom 2023. godine, pokazuje izvje&scaron;će <a href="https://www.reuters.com/technology/intel-discloses-financials-foundry-business-2024-04-02/" target="_blank">Reutersa</a>. Za usporedbu, godinu prije toga su izgubili 5,2 milijardi dolara.<br /><br /></p> <p>&Scaron;to se tiče prihoda, Intelov odjel za proizvodnju čipova ostvario je prihod od 18,9 milijardi dolara u 2023. godini, &scaron;to predstavlja pad od 31 posto u odnosu na 27,49 milijardi godinu prije toga. Nakon objave ovih poslovnih rezultata, dionice Intela pale su za preko 4 posto.<br /><br /></p> <p>O svemu se oglasio i izvr&scaron;ni direktor Intela, Pat Gelsinger, koji je investitorima priznao da su najnoviji financijski rezultati djelomično posljedica prethodnih gre&scaron;aka koje su se akumulirale u poslovanju tvrtke s proizvodnjom čipova, prenosi <strong>BUG.hr</strong><br /><br /></p> <p>Prema njegovim riječima, te su pogre&scaron;ke primorale Intel da <em>outsourcea </em>otprilike 30 posto svoje proizvodnje.Međutim, najavio je i kori&scaron;tenje EUV strojeva, čija će navodna ekonomičnost pomoći Intelu da do 2027. godine dosegne točku pokrića svih tro&scaron;kova.</p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-03-intel.pngZa što sve možemo danas koristiti mobilne aplikacije?http://grude.com/clanak/?i=397712397712Grude.com - klik u svijetTue, 02 Apr 2024 16:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-23-mobitel.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mobilne aplikacije dodatno olakšavaju pristup uslugama i proizvodima na Internetu. <p><strong><br />Danas su dostupne uz brojne različite djelatnosti i ne zauzimaju previ&scaron;e radne memorije na va&scaron;em telefonu.<br /><br /></strong></p> <p>Pona&scaron;anje korisnika u velikoj mjeri se promijenilo na Internetu u posljednjih desetak godina. Većina ih se prebacila sa svojih računala na mobitel. To se dogodilo zahvaljujući pametnim telefonima, sposobnima nuditi vam gotovo sve &scaron;to dobivate i na ekranu va&scaron;eg kompjutera.<br /><br /></p> <p>Danas kupujemo uz pomoć mobitela, zabavljamo se, učimo pa čak i odrađujemo radne zadatke. Ba&scaron; zato je fokus mnogih djelatnosti posljednjih godina prebačen s web stranica na mobilne aplikacije, u skladu s najnovijim trendovima na Internetu.<br /><br /></p> <p>Korisnici cijene <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://grude.com/clanak/?i=356831&amp;sto-sve-treba-imati-kvalitetna-mobilna-aplikacija">kvalitetne mobilne aplikacije</a></span></strong>, jer olak&scaron;avaju im pristup svemu &scaron;to im je važno. Naime, već jedan klik po ekranu telefona je dovoljan da se nađete u željenom sučelju. Ako se pak radi o pristupu korisničkom računu, veliki plus je to &scaron;to aplikacija pamti va&scaron;e podatke pa ih ne morate svaki put upisivati kako biste se prijavili.<br /><br /><br /></p> <p>Aplikacije su u pravilu brže od web stranica i sposobne su slati vam obavijesti. U pro&scaron;losti je bio problem to &scaron;to su zauzimale pregr&scaron;t prostora u va&scaron;oj memoriji. No, danas pametni telefoni mogu prihvatiti stotine različitih aplikacija i svejedno besprijekorno raditi.<br /><br /></p> <p>Zato su mobilne aplikacije postale izuzetno bitan faktor pri poslovanju na Internetu, a mi izdvajamo nekoliko stvari koje su postale nezamislive bez njihovog kori&scaron;tenja...<br /><br /></p> <p><strong>Dopisivanje i dru&scaron;tvene mreže</strong><br /><br /></p> <p>U dana&scaron;nje vrijeme nema vi&scaron;e dopisivanja na mobitelu u web pregledniku. Sve tvrtke koje donose softver za online komunikaciju nude svojim korisnicima mobilne aplikacije.<br /><br /></p> <p>Pa tako svi imamo barem tri ili četiri aplikacije za <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://chat.hr/">dopisivanje</a></span></strong> instalirane na mobitel. Dodajmo tome jo&scaron; dvije do tri aplikacije za dru&scaron;tvene mreže pa postane jasno koje ikone dominiraju na ekranu pametnog telefona.<br /><br /></p> <p>Nema sumnje, aplikacije su značajno olak&scaron;ale interakciju s ljudima koje poznajemo, a daju nam priliku komunicirati i s ljudima sličnih interesa iz drugih dijelova svijeta. Kad se samo sjetimo kako smo skupo plaćali SMS poruke početkom novom milenija, odmah shvatimo da su aplikacije za dopisivanje do&scaron;le kao pravi spas.<br /><br /></p> <p><strong>Igranje igara</strong><br /><br /></p> <p>Stotine tisuća mobilnih igara danas je dostupno na Internetu. Pristupiti im možete putem aplikacije. Bilo da se radi o pucačini, strategiji, simulaciji utrka ili izgradnji grada, sve je danas dostupno uz jedan pritisak prstom, upravo zahvaljujući appovima.<br /><br /></p> <p>Igre na sreću također su se u velikoj mjeri preselile u aplikacije. Priređivači takvih igara svojim korisnicima nude nativne appove za klađenje i casino. <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://lottopark.com/sr/">Na Internetu</a></span></strong> ćete pronaći i aplikacije za lutrijske igre pa ni njih vi&scaron;e ne morate igrati na &scaron;alteru u poslovnicama.<br /><br /></p> <p>Kvizovi su danas također smje&scaron;teni u aplikacijama, kao i mnoge jednostavne igre, bazirane na bacanju kockice ili igranju karata. Kad su igre u pitanju, definitivno ćete ovih dana vi&scaron;e toga moći dohvatiti u aplikaciji, nego u web pregledniku.<br /><br /></p> <p><strong>Bankarstvo i plaćanja</strong><br /><br /></p> <p>Aplikacije za plaćanje vjerojatno su najvažnija vijest u ovom desetljeću. Naime, uz pomoć mobilnog bankarstva imate priliku pratiti stanje na svom računu i plaćati račune.<br /><br /></p> <p>&Scaron;to je najbolje, pojavila se i mogućnost plaćanja mobitelom, za &scaron;to se brine upravo aplikacija namijenjena beskontaktnom prijenosu novca. Velik je to korak naprijed u odnosu na vremena kad smo morali svugdje nositi gotovinu, kako bismo kupili proizvode ili usluge koji nam se sviđaju.<br /><br /></p> <p><strong>Prijevoz i naručivanje</strong><br /><br /></p> <p>Aplikacija su značajno unaprijedile i uslugu transporta. Danas svaka ozbiljna autobusna kompanija ima svoju aplikaciju, a tu su i posebni servisi koji vam nude taksi usluge.<br /><br /></p> <p>Dakle, dovoljno je skinuti app na va&scaron; mobitel i možete za par minuta pronaći vozača te mu platiti online prijenosom novca. Nema vi&scaron;e stajanja uz cestu i mahanja taksiju u nadi da će se zaustaviti.<br /><br /></p> <p><strong>Streaming serija i sportskih događaja</strong><br /><br /></p> <p>Za kraj, važno je reći da su mobilne aplikacije uspjele u velikoj mjeri zasjeniti čak i kablovsku televiziju. Da, uz prilično nisku mjesečnu pretplatu možete se dokopati tisuća različitih serija i <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://svijetfilma.eu/najbolji-filmovi/">najboljih filmova</a></span></strong>. Dovoljno je tek skinuti app i uživati u svemu &scaron;to vam va&scaron; steaming nudi.<br /><br /></p> <p>Isto danas vrijedi i za sportske prijenose. Sve vi&scaron;e krovnih sportskih organizacija nudi aplikacije koje vam uz pretplatu osiguravaju prijenos uživo onog &scaron;to se odvija na terenu. NBA, Formula 1, WRC i mnogi drugi nude takav aranžman. Na vama je zatim samo spojiti svoju aplikaciju na pametni televizor i gledati sportski događaj na velikom ekranu&hellip;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-23-mobitel.jpgGoogle prevario korisnike - prisiljen obrisati podatke prikupljene putem Chromea u Incognito načinuhttp://grude.com/clanak/?i=397708397708Grude.com - klik u svijetTue, 02 Apr 2024 10:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-04-02-chrome_incognito.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sukladno odluci suda, Google se pokorio i najavio da će spomenutu hrpu podataka obrisati, prenosi mob.hr<p>Ako koristite Chrome i njegov Incognito način, za kojeg ste cijelo vrijeme mislili da je &bdquo;privatan&ldquo;, kao &scaron;to ga je Google deklarirao, cijelo vrijeme ste bili u krivu. Sud u Kaliforniji presudio je da Google mora izbrisati vi&scaron;e od milijardu različitih tipova podataka koje je prikupio putem Incognito načina, &scaron;to jednostavno nije smio.<br /><br /></p> <p>Incognito način, barem prema Googleu, podrazumijeva surfanje i pretraživanje interneta bez prikupljanja podataka o korisniku i pohranjivanja cookija, no ispostavilo se da kalifornijski federalni sud u San Franciscu to ne percipira na isti način. Stoga je Googleu naredio brisanje svih prikupljenih podataka prikupljenih putem ove opcije na njegovom web pregledniku. Ukratko, afera je izbila zbog otkrića da je Google ovakvim načinom rada korisnike doveo u zabludu.<br /><br /><br />U Googleu navode da nikad nisu koristili podatke prikupljene u Incognito načinu, no malo tko u to može povjerovati, budući da je samo deklariranje ovakvog načina pregledavanja interneta u startu bila obmana.<br /><br /><br /></p> <p>Sukladno odluci suda, Google se pokorio i najavio da će spomenutu hrpu podataka obrisati i da ih neće prikupljati najmanje sljedećih pet godina.<br /><br /></p> <p>Podsjetimo, Google podatke o pona&scaron;anju korisnika na internetu prikuplja, ne zato da bi vas &scaron;pijunirao i pratio koje sve nepodop&scaron;tine posjećujete, već isključivo u svrhu pobolj&scaron;anja platforme za plasiranje ciljanih oglasa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-04-02-chrome_incognito.jpgPrevelika konzumacija alkohola veći rizik od rakahttp://grude.com/clanak/?i=397632397632Grude.com - klik u svijetTue, 26 Mar 2024 12:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-28-alkohol.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odabir da ne pijete jedan je od načina na koji se možete zaštititi od povećanog rizika od nekoliko vrsta raka.<p>Stručnjaci izvje&scaron;ćuju da se 20.000 smrtnih slučajeva u SAD-u dogodi svake godine zbog raka povezanog s prevelikom konzumacijom alkohola.<br /><br /><br /></p> <p>Glavni problem je &scaron;to je svaka količina alkohola toksična. Kada uđe u krvotok, mora se razgraditi u ne&scaron;to &scaron;to se zove acetaldehid, koji se zatim dalje razgrađuje u acetat. Acetat se zatim može preraditi u vodu i ugljični dioksid i napustiti tijelo. Acetaldehid je dokazano kancerogen i o&scaron;tećuje DNK &scaron;to je dulje u krvotoku, prenosi <a href="https://n1info.hr/zdravlje/strucnjaci-slozni-ovo-je-krivac-broj-jedan-za-oboljenja-od-raka/" rel="noopener" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">N1</span></a>.<br /><br /></p> <div id="ads_rectangle_inner_text_1">&nbsp;</div> <p>Odabir da ne pijete jedan je od načina na koji se možete za&scaron;tititi od povećanog rizika od nekoliko vrsta raka.<br /><br /></p> <p>No, ako povremeno pijete, preporučuje se da ograničite konzumaciju na jednu &lsquo;dozu&rsquo; dnevno za žene i dvije za mu&scaron;karce.<br /><br /></p> <p>Ipak, unatoč ovom popularnom pravilu, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) konačno je u siječnju 2023. objavila da ne postoji sigurna razina alkohola.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Nije važno koliko pijete, rizik za zdravlje počinje od prve kapi bilo kojeg alkoholnog pića. Jedino &scaron;to sa sigurno&scaron;ću možemo reći je da &scaron;to vi&scaron;e pijete, to je &scaron;tetnije &ndash; ili, drugim riječima, &scaron;to manje pijete, to je sigurnije&rdquo;, izjavila je dr. Carina Ferreira-Borges iz Svjetske zdravstvene organizacije.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-28-alkohol.jpgDigitalni euro bit će kao gotovina, ovo su glavne prednosti za građanehttp://grude.com/clanak/?i=397569397569Grude.com - klik u svijetThu, 21 Mar 2024 10:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-17-us-online-shopping.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svatko tko prihvaća bilo koji oblik digitalnog plaćanja, morati će prihvaćati i digitalni euro.<p>Kada zaživi, digitalni euro trebao bi biti najbliži mogući supstitut za gotovinu, a cilj mu nikako nije praćenje građana i njihove potro&scaron;nje, poručio je guverner HNB-a Boris Vujčić s konferencije &lsquo; Digitalni euro i centralnobankarski digitalni novac&rsquo; održane u srijedu.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Ono &scaron;to možete napraviti s gotovinom, moći ćete napraviti i s digitalnim eurom. Ideja zbog koje se to čini je da imamo digitalni oblik centralnobankarskog ili javnoga novca&rdquo;, rekao je.<br /><br /><br />Građani trebaju znati, poručio je, da jedini oblik centralnobankarskog novca koji direktno imaju u džepu je gotovina, dok ostali oblici elektronskih digitalnih plaćanja u biti predstavljaju privatni novac koji većinom kreiraju komercijalne banke. Kada vam banka da kredit i pojavi vam se novac na računu, to je u biti privatni digitalni novac&rdquo;, kazao je Vujčić ilustrirajući jedan od motiva da koji stoje iza projekta digitalnog eura.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Plaćanje bez naknade</strong><br />Digitalni euro bit će u formi aplikacije na mobitelu, sučelja na računalu ili tabletu, ili pak kartice u novčaniku, a među prednostima je koje nosi je siguran, garantiran i besplatan način plaćanja svuda u Europi jer će svatko tko prihvaća bilo koji oblik digitalnog plaćanja, morati prihvaćati i digitalni euro.<br /><br /></p> <p>Za mnoge koji se te&scaron;ko odriču gotovine, po čemu Hrvatska definitivno nije iznimka, i brane je argumentom privatnosti u odnosu na platne kartice, Vujčić poručuje da će digitalni euro omogućiti veću razinu privatnosti od ostalih oblika. &ldquo;Eurosustav neće imati mogućnost raspoznavanja tko plaća kome, podaci će biti anonimizirani. I, naravno, u potpunosti će se po&scaron;tivati GDPR i ostala europska regulativa&rdquo;, istaknuo je.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Elektronički novčanik</strong><br />Prednost je da će se digitalni euro moći koristiti i u &ldquo;offline modu&rdquo;, &scaron;to znači i da će primjerice netko moći nekom posuditi novac prislanjanjem svog mobitela na tuđi. &ldquo;Informacije neće ići preko interneta, &scaron;to znači da nitko neće znati tko je s kime obavio bilo kakvu transakciju&rdquo;, rekao je guverner.<br /><br /></p> <p>Europska sredi&scaron;nja banka trenutno provodi drugu fazu razvoja projekta koja bi trebala trajati do kraja 2025. godine, kada bi Upravno vijeće trebalo donijeti odluku o tome hoće li se ići dalje s prvim primjenama u ograničenom području.<br /><br /></p> <p>Kada dođe do potencijalnog izdanja građani će sa svojeg računa u banci moći napuniti svoj elektronski novčanik s digitalnim eurom, pri čemu će postojati ograničenje iznosa koji se može imati u tom novčaniku, a prema trenutnom prijedlogu to će biti do tri tisuće eura. No, bit će omogućeno da u svakom trenutku novac ulazi na račun i izlazi s njega, ali stanje neće moći biti veće od tri tisuće eura, pojasnio je Vujčić.<br /><br /></p> <p>Jedan od važnijih motiva koji za projekt digitalnog eura je strate&scaron;ka autonomija. Europa je shvatila da u platnim rje&scaron;enjima dominantno ovisi o tvrtkama izvan EU-a, &scaron;to se u novim geopolitičkim okolnostima gleda kroz novu prizmu, između ostalog i u pogledu dostupnosti financiranja i sigurnosti od kibernetičkih napada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-17-us-online-shopping.jpgMostar: Ugledni liječnik održao predavanje o važnosti kretanja djece i uvođenju novih metoda učenja http://grude.com/clanak/?i=397504397504Grude.com - klik u svijetSat, 16 Mar 2024 15:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-29-ucenici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U školu dolaze djeca koja ne mogu sjediti, pisati, nisu koncentrirana ili ne mogu čitati.<p>Ugledni liječnik iz Novog Sada dr. Ranko Rajović u subotu je na seminaru u Mostaru, namjenjenom prvenstveno roditeljima i odgojnim djelatnicima, govorio o važnosti kretanja djece ali i neophodnom uvođenju novih metoda njihovog učenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razvoj mozga kod djece Ranko Rajović, doktor interne medicine, ali i dugogodi&scaron;nji predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece te osnivač Mense Srbije i Odsjeka za darovite Nikola Tesla Centra (NTC), predavač je na seminaru u Mostaru koji organizira Humanitarna udruga "Zvončica" u sklopu njihovog petomjesečnog projekta ''Dijete u fokusu''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj projekt roditeljima, odgojnim djelatnicima te svim zainteresiranima želi pomoći u boljem razumijevanju razvoja i potreba djece, rekla je uime organizatora Nives Nikolić. Renomirani stručnjak za neuroplastičnost mozga poznat je po svojoj strasti prema edukaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Kretanje utječe na razvoj mozga kod djece, a njegovim izostankom dolazi do smanjenja dubokih struktura velikoga mozga, a samim time i do smanjenje kongnitivnih sposobnosti'', istaknuo je dr. Rajović. Kako je ustvrdio, vidimo da je svaka nova generacija slabija i slabija. U &scaron;kolu nam dolaze djeca koja ne mogu sjediti, pisati, nisu koncentrirana ili ne mogu čitati. Mijenjati metode Smatra da treba promijeniti metode ili predmete u obrazovanju i tako pomoći i učiteljima, pedagozima, roditeljima ali i liječnicima jer, kako kaže, zbog smanjenog kretanja sve je vi&scaron;e djece "s ravnim stopalima". Usporedbe radi, za vrijeme biv&scaron;e Jugoslavije bilo je od 7 do 8 posto djece s ravnim stopalima, a danas ih je, podvlači dr. Rajović, vi&scaron;e od 50 posto zbog čega smatra da bi se &scaron;kole trebale početi pona&scaron;ati kao sportske institucije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>"Učenje napamet također se nadi&scaron;lo. Imamo situaciju da od deset najtraženijih zanimanja čak je za devet prestala biti potreba jo&scaron; prije pet godina. Sve se jako brzo mijenja. Kako sad izgleda, spremamo djecu za zanimanja koja ne postoje. Onda se postavlja pitanje za&scaron;to učiti to dijete da misli, uči napamet (...)? To jeste funkcionalno znanje, ali po kojem smo mi zemlje regije na posljednjem mjestu u svijetu. Te metode moramo brzo promijeniti ako želimo pomoći i djeci i sebi - zaključuje dr. Rajović. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Dvodnevni NTC seminar, koji se održava 16. i 17. ožujka u Mostaru osim teme o važnosti razvoja kognitivnih vje&scaron;tina u djetinjstvu, obuhvatit će i teme "Metode i tehnike za poticanje kreativnosti - logičkog razmi&scaron;ljanja i problem &ndash; solving vje&scaron;tina" do "Kako neuroznanost može oblikovati pristup obrazovanju djece".</span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-29-ucenici.jpgAko imate manjak memorije na telefonu obrišite ove aplikacijehttp://grude.com/clanak/?i=397459397459Grude.com - klik u svijetWed, 13 Mar 2024 14:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-10-06-smartphone-location-gps.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Postoje neke aplikacije koje ne morate da imate na svom telefonu i koje nepotrebno zauzimaju prostor u memoriji.<p>Gotovo svi držimo bar po jednu nepotrebnu aplikaciju u telefonu, ako ne i vi&scaron;e njih. Ukoliko nemate dovoljno mjesta za neku novu koja će vam biti značajna, razmislite o brisanju ovih aplikacija.<br /><br /><br /></p> <p>Ove aplikacije omogućavaju vam da skenirate QR kod, nakon čega va&scaron; telefon otvara internet-stranicu koja je u njemu "zapisana". Ovakve aplikacije su popularne jer je cilj da se sve radi "beskontaktno".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, QR skeneri mogu biti posebno opasni jer se čine kao "obične aplikacije" koje ne rade ni&scaron;ta posebno, a često unose virus u va&scaron; uređaj. Uz sve to, većina dana&scaron;njih telefona dolazi sa unapred instaliranim QR skenerom, pa provjerite da se nije negdje "sakrio", u kom slučaju bi trebali obrisati onaj koji ste preuzeli.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Aplikacije za skeniranje</strong></em></p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true,&quot;isLive&quot;:true}" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="eHkP11nlLhaD" data-currenttime="0" data-duration="35" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346733-1626698170607498.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346733-1626698170607498.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346733/pthumbnail/592/333.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Kao &scaron;to je slučaj i kod prethodne stavke - većina telefona ima ugrađenu funkciju skeniranja dokumenata, pa vam ove aplikacije nisu potrebne. Provjerite pode&scaron;avanja kamere svog uređaja kako biste prona&scaron;li skeniranje, a i Google Drive nudi istu opciju.<br /><br /></p> <p><em><strong>Facebook</strong></em></p> <p>Facebook aplikacija zauzima dosta mjesta i može usporiti rad va&scaron;eg uređaja, a da vam zapravo i nije toliko potrebna kao &scaron;to mislite. Ukoliko želite provjeriti &scaron;to ima novo na Facebooku, svom nalogu vrlo lako možete pristupiti i iz internet pretraživača.<br /><br /></p> <p><em><strong>Baterijska svjetiljka</strong></em></p> <p>Ove aplikacije su ranije bile veoma popularne, ali danas većina telefona ima unaprijed ugrađenu "baterijsku svjetiljku", pa vam svaki dodatni program koji radi istu stvar, samo bespotrebno zauzima mjesto.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-10-06-smartphone-location-gps.jpegI crvi iz Černobila postali otporni na radijaciju!http://grude.com/clanak/?i=397442397442Grude.com - klik u svijetMon, 11 Mar 2024 23:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-06-04-chernobil.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Maleni crvi iz Zone unatoč opasnom prebivalištu nisu imali oštećenja na svom genomu. Izgleda da su se uspjeli prilagoditi uvjetima koji su opasni za druge vrste.<p><br />Već desetljećima s velikim zanimanjem pratimo &scaron;to se zbiva sa životom koji je opstao nakon černobilske katastrofe, odnosno nakon eksplozije nuklearne elektrane u Černobilu. Jesu li organizmi mutirali, prilagodili se ili su samo nastavili sa životom kao da se ni&scaron;ta nije dogodilo (oni koji su preživjeli, naravno)?<br /><br /></p> <p>Dosada&scaron;nja istraživanja su pokazala neke zanimljive rezultate. Primjerice, na tom je području nakon radioaktivne nesreće narastao broj crnih žaba, a "vukovi mutanti", koji su lutali pustim ulicama Černobila, postali su otporniji na rak.<br /><br /></p> <p>Sada su znanstvenici uočili jo&scaron; jednu interesantnu činjenicu - izgleda da su mikroskopski crvi koji prebivaju u visoko radioaktivnom okruženju černobilske Zone isključenja postali rezistentni na radijaciju. Zona isključenja pokriva područje od približno 2600 km2, na kojem je najveća radioaktivna kontaminacija.<br /><br /></p> <h3>Radioaktivna zona<br /><br /></h3> <p>Maleni crvi iz Zone unatoč opasnom prebivali&scaron;tu nisu imali o&scaron;tećenja na svom genomu. Izgleda da su se uspjeli prilagoditi uvjetima koji su opasni za druge vrste. Biolozi koji su radili na istraživanju smatraju da bismo putem ovog otkrića mogli steći bolji uvid umehanizme popravka DNA, koji bi se jednog dana mogli koristiti i u medicini.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Nakon eksplozije reaktora u nuklearnoj elektrani u Černobilu 1986., na područje oko nuklearke i obližnjeg grada Pripjata moglo se doći samo uz odobrenje nadležnih vlasti. Zbog radioaktivnog materijala u okoli&scaron;u, organizmi na tom području bili su izloženi ekstremno nesigurnim razinama ionizirajućeg zračenja - koje povećavaju rizik od mutacije, raka i smrti.<br />&nbsp;</p> <p>Trebat će proći nekoliko tisuća godina da područje Černobila postane opet sigurno za obitavanje ljudi, stoga se mnogi klone tog mjesta. Osim znanstvenika i "turista", koji zbog raznih razloga zadovoljavaju svoju znatiželju i kratkotrajno prilaze tom jo&scaron; uvijek opasnom krajoliku, pi&scaron;e <a href="https://www.sciencealert.com/tiny-worms-living-near-chernobyl-have-evolved-a-remarkable-new-talent" target="_blank">Science Alert</a>.<br /><br /></p> <h3>"Supercrvići"<br /><br /></h3> <p>Životinje se, s druge strane, ne drže podalje. Idu kamo žele, a zabranjena zona je od tada postala neobična vrsta radioaktivnog životinjskog utoči&scaron;ta od 2600 četvornih kilometara. Testiranja genoma životinja koje žive u regiji pokazala su jasne genetske razlike spram onih koje obitavaju na "zdravijem" području.&nbsp;<br /><br /></p> <p>"Černobil je tragedija neshvatljivih razmjera, ali jo&scaron; uvijek nemamo dobar uvid u učinke katastrofe na lokalne populacije. Je li iznenadna promjena okoli&scaron;a na neki način odabrala vrste, ili čak jedinke unutar vrste, koje su prirodno otpornije na zračenje?" upitala se biologinja Sophia Tintori sa Sveučili&scaron;ta New York.<br /><br /></p> <p>Kako bi prona&scaron;li odgovor, znanstvenici su u Zoni proučavali nematode, izuzetno otporne mikroskopske obliće.&nbsp;Radi se o svojevrsnim "supercrvićima" - biolozi su ih znali ponovno oživjeti nakon &scaron;to su tisućama godina bili smrznuti u permafrostu. Imaju jednostavne genome i žive kratko, &scaron;to znači da možemo analizirati veći broj generacija u kratkom vremenu.&nbsp;<br /><br /></p> <p>S obzirom na to da se radi o jako dobrim modelima za proučavanje niza stvari; od biolo&scaron;kog razvoja do popravka DNA i reakcije na toksine, Tintori i njezini kolege oti&scaron;li su iskopavati tlo Černobila kako bi prona&scaron;li nematodu <em>oschieus tipulae</em>, koja obično živi u tlu.&nbsp;<br /><br /></p> <h3>Obukli za&scaron;titna odijela,&nbsp;naoružali se Geigerovim brojačima<br /><br /></h3> <p>"Vidjela sam snimke zabranjene zone i iznenadilo me koliko je bujna - nikad nisam mislila da je prepuna života",&nbsp;<a href="https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2024/march/worms-chornobyl-pnas.html" target="_blank">kazala je</a>&nbsp;Tintori. Stručnjaci su obukli za&scaron;titna odijela, naoružali se Geigerovim brojačima koji mjere zračenje i prikupili nematoda s pokvarenog voća, li&scaron;ća i tla u Zoni. &nbsp;<br /><br /></p> <p>Prenijeli su uzorke u terenski laboratorij koji su postavili u biv&scaron;oj stambenoj kući u Černobilu i izdvojili stotine nematoda iz tla ili voća. Nakon toga su oti&scaron;li u hotel u Kijevu (slika dolje) i pomoću putnih mikroskopa izolirali i uspostavili kulture za svakog crva. Naposljetku su odabrali 15 primjeraka za sekvenciranje genoma.<br /><br /></p> <p>Njihove genome su usporedili s onima primjeraka <em>O. tipulae</em> iz drugih dijelova svijeta &ndash; Filipina, Njemačke, Sjedinjenih Država, Mauricijusa i Australije. Mada su crvići iz Zone uglavnom bili genetski sličniji jedni drugima nego drugim crvima (s genetskom razlikom koja je odgovarala zemljopisnoj udaljenosti), nisu imali znakove o&scaron;tećenja na DNA. &nbsp;<br /><br /></p> <p>Naime, znanstvenici nakon detaljne analize njihova genoma nisu prona&scaron;li dokaze velikih kromosomskih preraspodjela koje se očekuju od mutagenog okruženja. Nisu ni uočili korelaciju između stope mutacije i jačine zračenja na lokacijama s kojih su prikupljeni pojedinačni crvi.&nbsp;<br /><br /></p> <h3>"Možemo poku&scaron;ati doznati za&scaron;to su neki ljudi skloniji razvoju raka od drugih"<br /><br /></h3> <p>Na kraju su proveli testove na potomcima svakog od 20 sojeva crva kako bi utvrdili koliko dobro populacija podnosi o&scaron;tećenje DNA. Iako je svaka loza imala različitu razinu tolerancije, ona se nije podudarala s ambijentalnim zračenjem kojem su bili izloženi njihovi preci.&nbsp;Stručnjaci su stoga zaključili kako nema dokaza o bilo kakvom genetskom utjecaju Zone na genome <em>O. tipulae</em>.<br /><br /></p> <p>"Sada kada znamo koji su sojevi <em>O. tipulae</em> osjetljiviji ili tolerantniji na o&scaron;tećenje DNA, možemo pomoću tih sojeva poku&scaron;ati doznati za&scaron;to su neki ljudi skloniji razvoju raka od drugih. Ako shvatimo za&scaron;to jedinke različito reagiraju na okoli&scaron;ne agense koji o&scaron;tećuju DNA, imat ćemo jasniji uvid u vlastite faktore rizika", kazala je Tintori. &nbsp;<br /><br /></p> <p>Istraživanje naziva <a href="https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2314793121" target="_blank">Environmental radiation exposure at Chornobyl has not systematically affected the genomes or chemical mutagen tolerance phenotypes of local worms</a> objavljeno je u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.<br /><br /></p> <p><em><strong>Tihana Jarić Dauenhauer</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-06-04-chernobil.jpegBenzin ili dizel: Što se više isplati?http://grude.com/clanak/?i=397386397386Grude.com - klik u svijetFri, 08 Mar 2024 19:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-13-tank.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izbor između benzinca i dizelaša je puno kompleksniji od toga koliko ćete platiti kada u svoj automobil točite gorivo na benzinskoj crpki.<p>Gledajući malo dalje, prodaja novih automobila s isključivo benzinskim ili dizelskim pogonom trebala bi biti zabranjena u Europskoj uniji do 2035., a to bi moglo utjecati na to koji ćete se automobil odlučiti u budućnosti, pi&scaron;e <a href="https://www.carmoney.co.uk/resources/blog/petrol-vs-diesel" rel="noopener" target="_blank">CarMoney</a>.<br /><br /></p> <h2>Jesu li benzinski automobili stvarno jeftiniji od dizela&scaron;a?</h2> <p>Istina je da je u većini slučajeva benzinski automobil doista jeftinije kupiti. Ali ovo nije striktno pravilo. Prodaja novih automobila pala je tijekom pandemije, a posebno su te&scaron;ko pogođeni dizelski automobili, &scaron;to je stvorilo manjak na trži&scaron;tu, a time i vi&scaron;e cijene uslijed povećane potražnje.<br /><br /></p> <p>Pa za&scaron;to su dizelski automobili skuplji? Ključni čimbenik je da dizelski motori obično zahtijevaju dodatni hardver za razliku od benzinskih. Kako bi se smanjile emisije i uskladili sa strožim zakonima EU-a, često se moraju ugraditi uređaji poput sustava selektivne katalitičke redukcije (SCR) koji se oslanjaju na AdBlue. A oni ko&scaron;taju.<br /><br /></p> <h2>Prednosti benzinca</h2> <ul> <li>Benzinski automobili obično su jeftiniji za kupnju i kod novih i kod rabljenih.</li> <li>Benzinski motor daje snažan učinak unatoč maloj veličini (litraži). Za razliku od dizelskih motora, benzinski motori mogu se podesiti za veću snagu bez upotrebe turbopunjača.</li> <li>Benzinski motori također imaju jeftinije dijelove, &scaron;to čini postprodajne usluge prilično pristupačnima. Također, budući da se većina kupaca odlučuje za benzinske varijante, dijelovi su lako dostupni.</li> <li>Benzinski motori su također ti&scaron;i i uglađeniji od svojih dizelskih alternativa te imaju tendenciju emitirati manje &scaron;tetnih plinova ako se dobro održavaju.</li> </ul> <h2><br />Nedostaci benzinca</h2> <ul> <li>Benzin je kao gorivo skuplji u usporedbi s dizelom i tijekom godina povećava tro&scaron;kove vožnje automobila.</li> <li>Benzinski motori imaju tendenciju brzog začepljenja i zahtijevaju če&scaron;će održavanje. Ako se ne servisiraju redovito, mogu se pokvariti brže od svojih dizelskih modela.</li> <li>Doseg i ekonomičnost benzinskih modela obično nisu tako dobri kao kod dizelskih modela.</li> </ul> <h2><br />Prednosti dizela</h2> <ul> <li>Dizelski motori su učinkovitiji od benzinskih.</li> <li>Imaju niže emisije CO2 pa su često u nižem poreznom razredu. To znači da ćete platiti manje poreza i tro&scaron;arina na automobil u prvoj godini.</li> <li>Dizelski motori obično imaju dulji životni vijek.</li> <li>Dizelski automobili sporije gube na vrijedsnosti.</li> </ul> <h2><br />Nedostaci dizela</h2> <ul> <li>Dizelski automobili obično su skuplji za kupnju od sličnih benzinskih modela.</li> <li>Dizelsko gorivo obično ko&scaron;ta vi&scaron;e.</li> <li>Dizelski automobili proizvode puno vi&scaron;e &scaron;tetnog du&scaron;ikovog dioksida (NO2).</li> <li>Dizelski motori mogu biti malo bučniji.</li> <li>Ako se ne vozite redovito autocestama, va&scaron; filtar dizelskih čestica (DPF) mogao bi se začepiti, a njegovo popravljanje može biti skupo.</li> </ul> <h2><br />Razlike između benzina i dizela</h2> <p>&Scaron;to se pak performansi tiče, dizelski automobili imaju veći okretni moment od benzinskih, &scaron;to znači da im je vučna snaga veća. Zbog toga su dizelski automobili idealni ako redovito vučete prikolicu ili kamp kućicu. To također znači da bi mogli brže prestići druge automobile.</p> <p><br />S druge strane, benzinci zahtijevaju vi&scaron;e promjena brzina prilikom pretjecanja. Također, benzinski motori imaju tendenciju da imaju veći broj okretaja kako bi izvukli maksimalne performanse.</p> <p><br />U prosjeku, skromni obiteljski automobil s dizelskim motorom ko&scaron;tat će ne&scaron;to vi&scaron;e od ekvivalentnog modela s benzinskim motorom, ali vrijedit će vi&scaron;e kada ga budete prodavali.<br /><br /><br /></p> <p>Cijena dizela i benzina je trenutno u Hrvatskoj izjednačena, no često je slučaj da je dizel ko&scaron;ta par centi vi&scaron;e po litri. Srećom, prosječna potro&scaron;nja kod dizelskih motora to vi&scaron;e nego nadoknađuje, &scaron;to znači da su, barem u pogledu tro&scaron;kova goriva, dugoročno jeftiniji.</p> <p><br />Ako vas trenutačno ne privlače ni benzinski ni dizelski model, postoje i druge opcije hibridnog ili električnog automobila. Hibridi kombiniraju motor s unutarnjim izgaranjem (obično benzinski) s električnim motorom kako bi dobili vi&scaron;e od jednog izvora energije. Također su mnogo ekonomičniji od benzinskih ili dizelskih automobila i, budući da emitiraju manje CO2 od automobila koji se pokreću samo gorivom, obično su jeftiniji po pitanju tro&scaron;arina.</p> <p><br />Dok benzinski, dizelski i hibridni automobili koriste motor s unutarnjim izgaranjem, električni automobili pokreću se isključivo električnim motorima i baterijama. Imaju brojne prednosti u odnosu na&nbsp; tradicionalne motore s unutarnjim izgaranjem. Za početak su ti&scaron;i, ne proizvode istu tutnjavu koju biste čuli iz automobila s benzinskim ili dizelskim pogonom.</p> <p><br />Električni automobili također su jeftiniji za držanje i održavanje. Dok bi vas punjenje dizelskog goriva u spremnik od 50 litara ko&scaron;talo u prosjeku 75 eura, punjenje električnog automobila na kućnom punjači bi vas ko&scaron;tao i deset puta manje.</p> <h2><span style="font-size: inherit;"><br />Koji vi&scaron;e zagađuju?</span></h2> <p><span style="font-size: inherit;">Utjecaj dizelskih motora na okoli&scaron; doveden je u pitanje posljednjih mjeseci. Kada su zakonodavci odlučili nametnuti porez na automobile temeljene na emisiji ugljičnog dioksida. CO2 je povezan s globalnim zagrijavanjem, i dok ga dizelski automobili ispu&scaron;taju manje od benzinskih automobila, </span> proizvode mnogo drugih zagađivača kao &scaron;to su du&scaron;ikovi oksidi (NOx), ugljikovodici i čestice čađe koji su povezani s astmom i drugim bolestima disanja, prenosi <strong>n1info.hr</strong><br /><br /><br /></p> <p>Mnogi stručnjaci sada smatraju da je porezni sustav koji se temelji na CO2 nepromi&scaron;ljen, a postoji i pritisak na strožu kontrolu emisija ispu&scaron;nih plinova koje dizelski automobili proizvode vi&scaron;e.</p> <p><br />Mnogi vozači vole vučnu snagu koju nudi dizelski automobil, ali i rjeđe posjete benzinskoj postaji. Entuzijasti će uživati u glatkijoj prirodi benzinskog motora s vi&scaron;im okretajima, dok će svi ostali uživati u profinjenosti i izbjeći dodatne tro&scaron;kove dodatne tehnologije koja je potrebna dizelskim motorima kako bi bili čisti i učinkoviti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-13-tank.jpgHakeri tvrde - Mi smo srušili Facebookhttp://grude.com/clanak/?i=397352397352Grude.com - klik u svijetWed, 06 Mar 2024 12:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-02-hakeri_8415.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Veliki broj korisnika širom svijeta jučer je imao problema sa pristupom Facebook, Instagram i Threads servisima.<div class="clearfix bannerTijelo0">Korisnici tri platforme su prijavljivali da su automatski izlogirani sa Meta servisa i prikazuje im se poruka za "isteklu sesiju". Potom nisu mogli da se logiraju nazad na servise. Instagram je prikazivao gre&scaron;ke za Feed.<br /><br /></div> <p>Rani izvje&scaron;taji su sugerirali da su u pitanju DDoS napadi, iako su iz Mete nakon nekoliko sati tvrdili drugačije, prenosi B92.<br /><br /></p> <p>Za sada jo&scaron; uvijek nije poznato&nbsp;je li se radilo o tehničkom problemu ili o napadu na "Super utorak" u SAD-u, ali kako izvje&scaron;tava stranica CyberInt za napad su odgovorni hakeri.<br /><br /></p> <p>Navodno, tri poznate hakerske grupe su zajedno surađivale. Skynet, Godzilla i Anonymous Sudan su se oglasili na različitim platformama, preuzimajući odgovornost za ru&scaron;enje Facebooka, Instagrama i Threadsa.<br /><br /></p> <p>Za sada nema potvrda da se zaista radi o napadima ovih grupa, ali one jesu surađivale u pro&scaron;losti. U prosincu 2023. godine, tri grupe su preuzele odgovornost za probleme sa logiranjem na platformi Discord. Također su surađivali na drugim projektima, uključujući i napad na ChatGPT.<br /><br /></p> <p>Zanimljivo je da Anonymous Sudan nije unaprijed obavestio o napadima, &scaron;to ova grupa obično radi kada su u pitanju ovako velike akcije, pa se pretpostavlja da grupa možda blefira.<br /><br /></p> <p>Iako Skynet, Godzilla i Anonymous Sudan tvrde da su razlog jučera&scaron;njeg pada Metinih platformi, za sada nema dokaza da je to zaista istina i moguće je da se radi o blefiranju, prenosi B92.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-02-hakeri_8415.jpgPali Facebook i Instagram u cijelom svijetuhttp://grude.com/clanak/?i=397341397341Grude.com - klik u svijetTue, 05 Mar 2024 16:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-10-102165565-facebook.530x298.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pala je društvena mreža Facebook, mnogi korisnici prijavili su probleme<p>Mnogi korisnici prijavili su probleme pri kori&scaron;tenju dru&scaron;tvenih mreža Facebook i Instagram. Facebook je mnoge korisnike odjavio s njihovih računa i ne mogu se ponovo ulogirati.<br /><br /><br />Iako Instagram mogu otvoriti, korisnici tvrde da im se ne učitava sadržaj. Također, prijavili su i probleme s kori&scaron;tenjem&nbsp;Facebook Messengera. <br /><br /><br />Za sada nije poznato kada će otkloniti problem.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-10-102165565-facebook.530x298.jpgViber dobio opciju koja će vas oduševiti!http://grude.com/clanak/?i=387272387272Grude.com - klik u svijetThu, 29 Feb 2024 10:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-30-viber.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Platforma u vlasništvu Meta trenutno vam omogućuje filtriranje nepročitanih poruka..<p>Aplikacija za izravnu razmjenu poruka Viber dodala je novu značajku organizacije chata pod nazivom Folders koja vam omogućuje kategorizaciju razgovora u vi&scaron;e mapa za chat. Njegova matična tvrtka, Rakuten, objavila je da je globalno predstavljanje značajke počelo i da će biti dostupna svim korisnicima koji koriste Viber v22.0 (ili noviju) u sljedećih nekoliko mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Možete stvoriti do pet različitih mapa za chat, koje će se pojaviti kao ikone u obliku tableta na vrhu zaslona. Možete ih preimenovati prema svojim željama, označiti sve razgovore unutar mape kao pročitane i dodati razgovore jedan na jedan, grupne razgovore, kanale i zajednice u mape za razgovor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne postoji ograničenje broja razgovora koje možete uključiti u mapu. Međutim, možete dodijeliti jedan chat u vi&scaron;e mapa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Važno je napomenuti da će mape za chat biti dostupne korisnicima s vi&scaron;e od 10 chatova u aplikaciji. Neće podržavati određene chatove kao &scaron;to su skriveni chatovi, poruke s Viber Paya, tvrtke i interakcije s korisnicima. Ako nisu vidljive, možete aktivirati mape dodirom na gumb Vi&scaron;e na glavnom zaslonu za chat &gt; ​​Upravljanje mapama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz navedeno, Folders nije prva ponuda tvrtke u industriji. Značajka je dostupna na Telegramu od 2020. godine , gdje također možete dijeliti svoje mape za chat s drugim korisnicima. Tek treba stići na jednu od najvećih platformi za razmjenu poruka, WhatsApp.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Platforma u vlasni&scaron;tvu Meta trenutno vam omogućuje filtriranje nepročitanih poruka na zaslonu za chat. WhatsApp također testira značajku koja će vam omogućiti filtriranje grupnih razgovora i poruka od kontakata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-30-viber.jpgGoogle Street View stiže u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=387227387227Grude.com - klik u svijetSun, 25 Feb 2024 22:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-08-02-google-street-wiew.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>BiH je jedna od posljednjih europskih zemalja u kojoj ne postoji Street View.<p>Google Street View ažurirao je popis buduće pokrivenosti i, uz uobičajena ažuriranja koja se rade svake godine za uobičajene zemlje, novi unosi su dodani u datoteku koji navode i Bosnu i Hercegovinu.<br /><br /></p> <p>Novi unosi su dodani u datoteku koju koristi službena web stranica Street View za prikaz popisa zemalja, objavio je sajt <a href="https://bljesak.info/sci-tech/tehnologija/google-street-view-stize-u-bih/virtualstreets.org" target="_blank">virtualstreets.org</a>.<br /><br /></p> <p>Google je dodao Bosnu i Hercegovinu na listu zemalja u kojima će Street View automobili voziti 2024. godine. Ovo odgovara oglasu za posao vozača koju je ranije ovog mjeseca objavila DeRisk, kompanija koja surađuje s Googleom na zapo&scaron;ljavanju vozača.<br /><br /></p> <p>Trenutno na&scaron;a država nije vidljiva na web stranici jer unosi jo&scaron; nisu objavljeni, vjerojatno zato &scaron;to ova misija neće započeti prije travnja. Dakle, jo&scaron; nema potvrde za realizaciju ovog projekta.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Google je naveo razne gradove koje planira pokrivi, a Sarajevo nije na popisu, ali bilo bi iznenađujuće da glavni grad nije dodan na Street View jer je tamo objavljen oglas za posao. Ostali gradovi su u cijeloj BiH, koju će tako Google pokriti ovom uslugom.<br /><br /></p> <p>Bosna i Hercegovina je jedna od posljednjih europskih zemalja u kojoj ne postoji Street View, uz Cipar, Moldaviju, Lihten&scaron;tajn, Armeniju, Azerbajdžan, Gruziju i Vatikan.<br /><br /></p> <p>Ako se Google tamo odveze koristeći vlastite kamere generacije 4, to bi popunilo jedno od rijetkih područja kojima nedostaje pokrivenost.<br /><br /></p> <p>Budući da je Google dodao većinu Njemačke na Street View, preostala područja sa slabom pokriveno&scaron;ću u Europi sada su Balkan i na liniji od Bjelorusije do Azerbajdžana.<br /><br /></p> <p>Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, a također i Albanija, sve imaju djelomičnu pokrivenost kamerama treće generacije. Sve te zemlje pokrivene su prije 8-10 godina i hitno im je potrebno ažuriranje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-08-02-google-street-wiew.jpgDomaći programeri napravili aplikaciju za vozače - TruckersApphttp://grude.com/clanak/?i=387210387210Grude.com - klik u svijetSat, 24 Feb 2024 18:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-01-kamion-cesta-sunce.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tim domaćih stručnjaka kreirao je aplikaciju koja bi trebala pomoći vozačima diljem Europe, a poslije i u Americi.<p>Aplikacija je nedavno lansirana i već bilježi odlične rezultate i veliki broj preuzimanja.<br /><br /></p> <p>Iza svega stoje Mirnes Spahić iz Gračanice, koji živi u Austriji, i sarajevska tvrtka AppDelegate. Spahić za&nbsp;<strong>biznisinfo.ba</strong>&nbsp;ekskluzivno govori o ovom zanimljivom projektu.<br /><br /><br /> &ndash; Prije četiri godine započela je ideja za TruckersApp. Primijetio sam na trži&scaron;tu nedostatak platforme koja bi povezala vozače, bez obzira na to voze li kamione od 40 tona ili kombije do 3,5 tona. Kako bih bolje razumio izazove s kojima se vozači suočavaju na cesti, uradio sam anketu među gotovo 1500 vozača. Rezultati ankete nadahnuli su glavnu funkciju aplikacije: SOS opciju za brzu pomoć &ndash; priča Spahić za spomenuti portal.<br /><br /><br /> Nakon detaljnog istraživanja trži&scaron;ta, koje je trajalo oko dvije godine, započeo je razvoj aplikacije. Kao prvo, uradio je sam dizajn i brendirao aplikaciju. Poslije toga kreće u potragu za tvrtkom koja će to programirati i primijeniti na mobilne uređaje.<br /><br /><br /> &ndash; Odabrao sam mladu sarajevsku tvrtku AppDelegate koja je specijalizirana za izradu mobilnih aplikacija. Tim vrhunskih mladih inženjera radio je 18 mjeseci na programiranju, uz dodatna dva mjeseca testiranja u stvarnim uvjetima s 50 vozača. U ovaj proces programiranja uloženo je vi&scaron;e od 10.000 sati rada, s angažmanom minimalno &scaron;est osoba u svakom trenutku &ndash; ističe sugovornik za&nbsp;biznisinfo.ba.<br /><br /><br /> Posebno mu je, kako navodi, drago &scaron;to je ovu inovativnu aplikaciju realizirala domaća tvrtka, &scaron;to nagla&scaron;ava kvalitetu domaće IT industrije.<br /> U listopadu 2023., prije nego &scaron;to su aplikaciju lansirali na trži&scaron;te, Spahić je osnovao Truckwise Innovations GmbH u Grazu, Austrija, pod čijim krovom se nalazi TruckersApp.<br /><br /><br /> &ndash; Kao &scaron;to je inicijativno zami&scaron;ljeno, TruckersApp je dru&scaron;tvena mreža za vozače kamiona. Korisnici mogu izraditi svoje profile, dodavati prijatelje i pratiti njihovu lokaciju na karti. S obzirom na to da vozači često provode dulje vrijeme na putu, često i dulje od tri tjedna, osjećaju se usamljeno i te&scaron;ko pronalaze dru&scaron;tvo. Ova funkcija omogućuje im da vide gdje su njihovi prijatelji, kolege i tako planiraju zajedničke stanke &ndash; obja&scaron;njava Spahić.<br /><br /></p> <p><strong>SOS gumb</strong></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Jedna od ključnih funkcija je SOS gumb koji omogućuje vozačima da brzo zatraže pomoć od drugih korisnika u blizini za probleme poput praznog akumulatora, probleme s gumom ili ako pak ne mogu pronaći parkirali&scaron;no mjesto.<br /><br /><br /> &ndash; Tako, primjerice, ako vozač ima neki manji kvar, slanjem SOS-a može se vrlo lako dogoditi da na&scaron;em vozaču iz BiH pomoć ponudi kolega iz Turske, Poljske ili Slovačke. Obavijest dolazi preko notifikacije da kolega treba pomoć, a oni koji imaju vremena i nalaze se u blizini nude pomoć odgovorom na taj SOS. Uz to, aplikacija ima i messenger za dopisivanje &ndash; priča Spahić.<br /><br /><br /> TruckersApp je već postigao značajan uspjeh nakon &scaron;to je lansiran na trži&scaron;te 16. siječnja ove godine. Dostupan je za platforme Android i iOS.<br /><br /><br /> &ndash; Od 25. siječnja pa do danas, s malim marketin&scaron;kim naporima i ulaganjem, već imamo vi&scaron;e od 3000 aktivnih korisnika. Dostupni smo u 43 države, a aplikacija je prevedena na osam jezika (bosanski, hrvatski, srpski, engleski, njemački, turski, poljski i talijanski). Planiramo se pojaviti i na trži&scaron;tu Sjeverne Amerike. Već smo počeli raditi na drugoj fazi. Nastavljamo razvoj aplikacije s fokusom na Job Portal i biznis profil za tvrtke &ndash; navodi.<br /><br /><br /> Nekoliko tvrtki iz BiH, Slovenije i Austrije već je izrazilo potrebu za ovakvim profilom unutar aplikacije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-01-kamion-cesta-sunce.jpgVelika studija o cjepivu protiv korone! Ovo su nove nuspojavehttp://grude.com/clanak/?i=387186387186Grude.com - klik u svijetFri, 23 Feb 2024 11:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-01-25-cjepivo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Istraživači koji rade kao dio Globalne mreže podataka o cjepivima upotrijebili su anonimizirane elektroničke zdravstvene podatke kako bi usporedili stope 13 bolesti mozga, krvi i srca.<p><br />Dvije nove, ali iznimno rijetke nuspojave cjepiva protiv Covid-19 otkrivene su u najvećoj studiji o sigurnosti cjepiva dosad. Radi se o neurolo&scaron;kom poremećaju i upali leđne moždine.<br /><br /></p> <p>Studija na vi&scaron;e od 99 milijuna ljudi iz Australije, Argentine, Kanade, Danske, Finske, Francuske, Novog Zelanda i &Scaron;kotske također je potvrdila koliko su poznate komplikacije cjepiva rijetke, a istraživači su potvrdili da dobrobiti cjepiva protiv Covid-19 jo&scaron; uvijek "uvelike nadma&scaron;uju rizike&rdquo;, javlja Guardian.<br /><br /></p> <h3>Kako je istraživanje provedeno?<br /><br /></h3> <p>Istraživači koji rade kao dio Globalne mreže podataka o cjepivima (Global Vaccine Data Network) upotrijebili su anonimizirane elektroničke zdravstvene podatke kako bi usporedili stope 13 bolesti mozga, krvi i srca kod ljudi nakon &scaron;to su primili cjepivo Pfizer, Moderna ili AstraZeneca sa stopom koja bi se očekivala od tih stanja u stanovni&scaron;tva prije pandemije.<br /><br /></p> <p>Studija je s visokom razinom točnosti potvrdila poznate veze između cjepiva mRNA (Pfizer i Moderna) i rijetkih nuspojava miokarditisa (upala srčanog mi&scaron;ića) i perikarditisa (upala tanke opne koja prekriva srce). Također je potvrdio Guillain-Barr&eacute;ov sindrom, prilikom kojem imunolo&scaron;ki sustav napada živce, i trombozu cerebralnog venskog sinusa (vrsta krvnog ugru&scaron;ka u mozgu) kao rijetke nuspojave povezane s cjepivom AstraZeneca.<br /><br /></p> <h3>Otkrivena nova rijeka nuspojava<br /><br /></h3> <p>Ali nova rijetka nuspojava, akutni diseminirani encefalomijelitis, upala i oteklina u mozgu i leđnoj moždini, također je identificirana u analizi podataka kao povezana s cjepivom AstraZeneca.&nbsp;Nalazi su objavljeni danas u međunarodnom časopisu Vaccine.<br /><br /></p> <p>Profesor Jim Buttery, jedan od voditelja Globalne mreže podataka o cjepivima, rekao je da je otkriće potaknulo istraživače da neovisno potvrde nuspojavu dovr&scaron;etkom druge studije, ovaj put analizirajući zaseban skup podataka od 6,8 milijuna Australaca koji su primili cjepivo AstraZeneca.<br /><br /></p> <h3>Istraživanje jedne nuspojave otkrilo drugu<br /><br /></h3> <p>Ne samo da je australska studija potvrdila akutni diseminirani encefalomijelitis kao rijetku nuspojavu, već im je velika količina podataka specifičnih za AstraZenecu također omogućila otkrivanje druge nove rijetke nuspojave, poznate kao transverzalni mijelitis ili upala leđne moždine.<br /><br /></p> <p>Australska studija, koja je također objavljena danas u časopisu Vaccine, pokazala je da su podaci prevedeni na iznimno mali rizik od akutnog diseminiranog encefalomijelitisa od 0,78 slučajeva na svakih milijun doza i 1,82 slučaja na milijun doza za transverzalni mijelitis.<br /><br /></p> <p>Buttery, koji je također vi&scaron;i istraživački analitičar na institutu Murdoch Children's Research u Australiji, rekao je da "za rijetke nuspojave ne saznajemo sve dok se cjepivo ne primijeni na milijunima ljudi".<br /><br /></p> <p>"Niti jedno kliničko ispitivanje ne može imati dovoljno podataka da odgovori na ta pitanja i stoga ta pitanja saznajemo tek nakon &scaron;to je cjepivo predstavljeno", rekao je.<br />Rizik od miokarditisa i dalje puno veći kod infekcije Covidom<br /><br /></p> <p>Buttery je rekao da je rizik od miokarditisa jo&scaron; veći kod prirodne infekcije Covidom nego nakon cijepljenja. Oba stanja su ozbiljna, ali se pacijenti obično oporave od njih, rekao je.<br /><br /></p> <p>Profesorica Julie Leask, stručnjakinja za cjepiva sa Sveučili&scaron;ta u Sydneyu, rekla je da je važno promatrati ove rezultate realno, te da infekcija Covidom povećava rizik od nekih od ovih rijetkih stanja "mnogo vi&scaron;e nego cjepivo".<br /><br /></p> <p>Rekla je da su studije također potvrdile da "na&scaron;i stručnjaci za cjepiva obraćaju pozornost na to kada cjepiva dovedu do ozbiljnih nuspojava i da na to djeluju". "Povjerenje u sustav koji će otkriti probleme i rije&scaron;iti ih vrlo je važan dio snažnog programa cijepljenja", rekla je Lesak.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-01-25-cjepivo.jpgApple postao najprodavaniji proizvođač pametnih telefona u Europihttp://grude.com/clanak/?i=387168387168Grude.com - klik u svijetWed, 21 Feb 2024 18:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-02-21-iphone-15.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Apple je tijekom posljednjeg kvartala 2023. godine zasjeo na vrh liste najprodavanijih proizvođača pametnih telefona u Europi..<p>Prema najnovijim podacima koje je objavila analitička tvrtka Canalys, Apple je tijekom posljednjeg kvartala 2023. godine zasjeo na vrh liste najprodavanijih proizvođača pametnih telefona u Europi.<br /><br /></p> <p>Uspjeh američkog giganta potaknut je snažnom potražnjom za modelima iPhone 15 Pro i Pro Max tijekom blagdanskog razdoblja, iako je Samsung zadržao vodeću poziciju za cijelu 2023. godinu.<br /><br /></p> <p>Naime, ukupno trži&scaron;te zabilježilo je isporuku 129,8 milijuna uređaja tijekom kalendarske godine, &scaron;to je za 8 posto manje u odnosu na 140,8 milijuna jedinica u 2022. godini.<br /><br /></p> <p>Canalys, međutim, predviđa da će Europa sljedeće godine vidjeti jednoznamenkasti rast, potaknut nadolazećim ciklusom obnove uređaja kupljenih tijekom pandemije, javlja <a href="https://www.bug.hr/biznis/apple-postao-najprodavaniji-proizvodjac-pametnih-telefona-u-europi-38659" target="_blank">Bug</a>.<br /><br /></p> <p>Visokokvalitetni pametni telefoni zauzeli su rekordni udio na cjelokupnom europskom trži&scaron;tu u četvrtom kvartalu 2023. godine. Prema Runaru Bjorhovdeu, analitičaru u Canalysu, gotovo 40 posto svih isporuka odnosilo se na mobitele koji ko&scaron;taju vi&scaron;e od 800 dolara.<br /><br /></p> <p>Tri četvrtine tih uređaja bili su iPhonei, dok je Samsung zauzeo samo 16 posto udjela.<br /><br /></p> <p>Nadalje, Apple je tijekom četvrtog kvartala 2023. zadržao gotovo nepromijenjenu količinu isporuka, a Samsung i Xiaomi su doživjeli veliki pad, &scaron;to je na koncu i omogućilo američkoj tvrtki da se popne na vrh.<br /><br /></p> <p>Među prvih pet ponovno se na&scaron;ao Honor, a Canalys predviđa da bismo u bliskoj budućnosti trebali očekivati povećanje udjela manjih brendova. To uključuje Oppo, koji je rije&scaron;io spor oko 5G patenata s Nokijom, omogućavajući kineskom proizvođaču ponovno uvođenje svojih uređaja na glavna europska trži&scaron;ta.<br /><br /></p> <p>Previđaju, također, da će proizvođači povećati fokus na korisničko iskustvo s umjetnom inteligencijom, nagla&scaron;avajući personalizaciju, interakciju s ekosustavom, produktivnost i zabavu.<br /><br /></p> <p>Međutim, iz Canalysa smatraju da bi ulaganje u AI trebalo biti popraćeno edukacijom potro&scaron;ača o maksimiziranju snage AI značajki na mobitelima, inače proizvođači možda neće vidjeti snažan povrat na svoje prvotne investicije.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-02-21-iphone-15.jpgAmerička studija otkriva 275 milijuna potpuno novih genetskih varijantihttp://grude.com/clanak/?i=387152387152Grude.com - klik u svijetTue, 20 Feb 2024 09:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-06-znanstvenica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Premda brojne genetske varijante ne utječu na zdravstveno stanje pojedinaca, znanstvenici su ustanovili da se gotovo četiri milijuna novootkrivenih razlika u genetskom kodu može locirati..<div class="p-0 w-full mb-8 xl:mb-12 font-semibold xl:w-85 text-lg articleText"> <p><span style="background-color: initial; font-weight: var(--bs-body-font-weight); text-align: var(--bs-body-text-align);">Studijom u sklopu koje je analiziran genetski kod četvrt milijuna američkih dobrovoljaca otkriveno je vi&scaron;e od 275 milijuna potpuno novih genetskih varijanti koje bi mogle objasniti zbog čega su neke skupine ljudi sklonije bolestima od ostalih, objavili su u ponedjeljak američki znanstvenici.&nbsp;<br /><br /></span></p> </div> <p>Svrha prikupljanja podataka o sekvencioniranju čitavog genoma velikog broja Amerikanaca je poku&scaron;ati razrije&scaron;iti povijesni izostanak raznolikosti u već postojećim grupama genomskih podataka tako &scaron;to će se usredotočiti na prethodno nedovoljno zastupljene skupine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanjem provedenim pod nazivom "All of Us", koje je financirao američki Nacionalni institut za zdravlje (NIH) otkriveno je sveukupno milijardu genetskih varijanti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sekvencioniranje genoma različitih populacija može rezultirati novim saznanjima koja bi trebala pridonijeti razvoju lijekova relevantnih za sve ljude, rekao je dr. <strong>Josh Denny</strong>, glavni autor studije. Dodao je da bi taj postupak "mogao pridonijeti i otkrivanju razlika koje dovode do specifičnih načina liječenja pacijenata sklonijih bolestima ili onih kod kojih je zamijećen teži oblik bolesti."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Premda brojne genetske varijante ne utječu na zdravstveno stanje pojedinaca, znanstvenici su ustanovili da se gotovo četiri milijuna novootkrivenih razlika u genetskom kodu može locirati u područjima koja se mogu povezati s rizikom od razvoja bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovo je golemo otkriće, rekao je Denny. Krajnji cilj studije je prikupiti podatke o DNK i ostale podatke o zdravlju milijuna ljudi u nadi da ćemo uspjeti bolje shvatiti kolik je utjecaj genetike na zdravlje i na razvoj bolesti."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gotovo 90 posto dosada&scaron;njih genomskih studija provedeno je na ljudima porijeklom iz europskih zemalja, &scaron;to je rezultiralo ograničenim razumijevanjem biologije bolesti i usporilo razvoj lijekova i strategija koje se primjenjuju da bi prevencija razvoja bolesti bila učinkovita među različitim populacijama, istaknuli su autori istraživanja i članovi vi&scaron;e odjela NIH-a.<br /><br /><br /></p> <h2>"Izračun rizika od razvoja bolesti"</h2> <p>- Očigledno je jaz golem, jer većina svjetske populacije nije europskog porijekla, rekao je dr. Denny.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nedavno provedene studije pokazale su na koji način genetska raznolikost može utjecati na rizik od razvoja bolesti. Primjerice, varijante gena APOL1 koje su otkrivene 2010. godine pridonose čak 70 posto većem riziku od razvoja kronične bolesti bubrega i posljedično potrebe za dijalizom među stanovnicima Sjedinjenih Država porijeklom iz subsaharske Afrike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; jedan primjer: znanstvenici su sekvencioniranjem genetskog koda 5000 ljudi afričkog porijekla iz američkog Dallasa otkrili grupu lijekova pod nazivom PCSK9 inhibitori, koji znatno smanjuju vrlo visoke razine lipoproteina niske gustoće (LDL), takozvanog lo&scaron;eg kolesterola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači kažu da je potrebno uložiti jo&scaron; puno napornog rada da bi se shvatilo na koji način novi skup genetskih varijanti pridonosi razvoju raznih zdravstvenih stanja, no uvjereni su u to da bi se oni mogli iskoristiti za usavr&scaron;avanje alata koji se upotrebljavaju za izračun rizika od razvoja bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultati niza studija o analizi genetskog koda objavljeni su u časopisu Nature i srodnim stručnim časopisima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-06-znanstvenica.jpgEronet i dalje ima najbržu mobilnu mrežu u Bosni i Hercegovini!http://grude.com/clanak/?i=387145387145Grude.com - klik u svijetMon, 19 Feb 2024 22:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-02-19-speed1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Eronetu je ponovno potvrđena laskava titula najbrže mobilne mreže u Bosni i Hercegovini (Fastest Mobile Network) za drugu polovinu 2023. godine.<p>Priznanje dodjeljuje kompanija Ookla&reg;, globalni lider u testiranju i analizi interneta i to tako &scaron;to<br />uspoređuje pokrenute testove na Speedtest iOS i Android mobilnim aplikacijama korisnika svih<br />mobilnih operatora u Bosni i Hercegovini, kako bi utvrdila &ndash; tko je imao najveće brzine mobilne mreže<br />u drugoj polovini pro&scaron;le godine. Ba&scaron; kao i u prvome dijelu 2023., Eronet mreža postigla je znatno bolje<br />rezultate u DATA brzinama od svojih konkurenata.</p> <p><br />&ldquo;Nakon detaljne analize testova koje su pokrenuli korisnici uz pomoć Speedtesta, Ookla's Speedtest<br />Awards proglasio je Eronet najbržom mobilnom mrežom u Bosni i Hercegovini&rdquo;, rekao je Stephen Bye,<br />predsjednik i izvr&scaron;ni direktor Ookle, odjela Ziffa Davisa. &bdquo;Ova se prestižna nagrada dodjeljuje<br />operatorima mobilnih mreža koji pokažu iznimnu brzinu i performanse u usporedbi s drugim velikim<br />mobilnim mrežama na njihovu trži&scaron;tu, od trećega do četvrtog kvartala 2023. Odu&scaron;evljeni smo &scaron;to<br />možemo odati priznanje Eronetu za ovo postignuće, koje je rezultat njihove predane usredotočenosti<br />na pružanje vrhunskog mrežnog iskustva svojim korisnicima."</p> <p><br />&bdquo;Jako nas veseli ova nagrada. Trži&scaron;na je utakmica neumoljiva i nije mala stvar ponovno dobiti potvrdu<br />brzine na&scaron;e mobilne mreže i to prema svjetskom standardu mjerenja korisničkog iskustva od strane<br />korisnika, radi kojih i jesmo tu. Nastavljamo ulagati u kvalitetu na&scaron;e infrastrukture i razvijati usluge koje<br />će zadovoljiti &scaron;irok spektar potreba na&scaron;ih korisnika&ldquo;, izjavio je Tomislav Ruk, v. d. člana Uprave i<br />izvr&scaron;nog direktora za prodaju, marketing i korisničko iskustvo.</p> <p><br />U dva desetljeća koliko se bavi mjerenjima, Ookla&reg; je postavila industrijski standard za testiranje<br />fiksnih i mobilnih mreža. Od svjetski poznatih Speedtest&reg; i Downdetector&reg; platformi do raznih drugih<br />naprednih poslovnih rje&scaron;enja, njihova je misija napraviti bolji, brži i svima dostupniji internet. Ookla&reg;<br />ima najveću globalnu bazu podataka o performansama fiksnih i mobilnih mreža diljem svijeta, a<br />testiranje na njihovoj Speedtest&reg; platformi je besplatno i mogu ga obaviti sami korisnici mreže u svom<br />okruženju i na vlastitim mobilnim uređajima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-02-19-speed1.jpgJedinstvena Eronet ponuda ograničenog trajanja: Duple gige dvije godine!http://grude.com/clanak/?i=387087387087Grude.com - klik u svijetWed, 14 Feb 2024 09:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-02-14-1707899043481_smart_duple_gige_800x600.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ponuda vrijedi za privatne korisnike SMART tarifa.<p><strong>Eronet</strong> je za sve nove korisnike <strong>SMART tarifa</strong>, pripremio jedinstvenu ponudu; naime, najbolje tarife na<br />trži&scaron;tu koje već uključuju najvi&scaron;e gigabajta mjesečnog Internet prometa i surfanje na najbržoj mobilnoj<br />mreži u BiH za 2023. godinu (potvrdio Ookla Speedtest&reg;) u ograničenom periodu nude dupli Internet<br />promet!</p> <p><br />Ponuda vrijedi za privatne korisnike SMART tarifa (osim tarifa SMART Cool i SMART Max) koji u<br />promotivnom periodu od<strong> 14.2. do 31.3.2024.</strong> potpi&scaron;u novi ili produlje postojeći ugovor na 24 mjeseca<br />uz kupovinu mobilnog uređaja.</p> <p><br />Tim potezom, ako budu brzi, korisnici dobivaju jedinstven paket na trži&scaron;tu, svojevrsnu tarifu unutar<br />tarife koja omogućava uživanje u mobilnom internetu s poduplanim gigabajtima uključenog internet<br />prometa naredna 24 mjeseca. Primjerice, korisnici SMART Surf tarife tako će umjesto 25 GB interneta<br />dobiti čak 50 GB interneta mjesečno, &scaron;to znači da u roku dvije godine na raspolaganju imaju<br />nevjerojatnih 1 terabajt i 200 GB uključenog interneta prometa.</p> <p><br />Sve ovo, kao i inače, dostupno je uz vodeću ponudu atraktivnih mobilnih uređaja dostupnima na<br />mjesečne rate.</p> <p><br />Vi&scaron;e informacija o ponudi koja se ne propu&scaron;ta; SMART tarifama, dodatnim gigabajtima i ponudi uređaja<br />na <a href="http://www.hteronet.ba" target="_blank"><strong>www.hteronet.ba</strong></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-02-14-1707899043481_smart_duple_gige_800x600.jpgRazbijena međunarodna distribucija zlonamjernog softverahttp://grude.com/clanak/?i=387071387071Grude.com - klik u svijetMon, 12 Feb 2024 17:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-27-hakeri_kompjutor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europol je osigurao analitičku podršku tijekom istraživanja koje je dovelo do operacije u koju su bile uključene Australija, Kanada, Hrvatska, Finska, Njemačka, Malta, Nizozemska...<div class="p-0 w-full mb-8 xl:mb-12 font-semibold xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Hrvatska policija izvijestila je da je sudjelovala u međunarodnoj akciji, pod vodstvom FBI i Europola, u kojoj je razbijena distribucija zlonamjernog softvera kojim su kibernetički kriminalci ciljali nedužne korisnike.<br /><br /></p> </div> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Trojanac s daljinskim pristupom omogućio je kibernetičkim kriminalcima da se povežu s računalima žrtava, ukradu podatke i upuste se u druge zlonamjerne aktivnosti bez da budu otkriveni, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije.<br /><br /><br />Dodaju da su 7. veljače u okviru operacije na Malti i u Nigeriji uhićena dvojica osumnjičenika. Optuženi su za prodaju zlonamjernog softvera i pomaganje kibernetičkim kriminalcima koji su navedeni softver koristili u zlonamjerne svrhe.<br /><br /><br />Europol je osigurao analitičku podr&scaron;ku tijekom istraživanja koje je dovelo do operacije u koju su bile uključene Australija, Kanada, Hrvatska, Finska, Njemačka, Malta, Nizozemska, Nigerija, Rumunjska i SAD. Te su zemlje pružile vrijednu pomoć osiguravajući poslužitelje na kojima se nalazila tzv. Warzone RAT infrastruktura.<br /><br /><br />Zlonamjerni softver Warzone RAT, sofisticirani trojanac s daljinskim pristupom (RAT), prodavao se putem internetskih domena. Omogućio je kibernetičkim kriminalcima pregledavanje datotečnih sustava žrtava, snimanje zaslona, bilježenje poteza na tipkovnici, krađu korisničkih imena i lozinki žrtava te promatranje žrtava putem njihovih web kamera, a sve bez njihova znanja ili dopu&scaron;tenja, kažu u policiji.</p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-27-hakeri_kompjutor.jpgVukovi u Černobilu postali otporni na rak!http://grude.com/clanak/?i=387038387038Grude.com - klik u svijetFri, 09 Feb 2024 22:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-06-04-chernobil.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cara Love, evolucijska biologinja i ekotoksikologinja sa Sveučilišta Princeton u SAD-u, proučavala je kako černobilski vukovi preživljavaju unatoč generacijama izloženosti radioaktivnim česticama.<p><br />Čini se da su vukovi mutanti koji lutaju pustim ulicama Černobila razvili otpornost na rak, budeći nadu da bi nova otkrića mogla pomoći znanstvenicima u borbi protiv bolesti kod ljudi. Nuklearni reaktor eksplodirao je u černobilskoj elektrani u Ukrajini 1986. <br /><br /></p> <p>Vi&scaron;e od 100.000 ljudi evakuirano je iz grada jer je eksplozija oslobodila radijaciju koja uzrokuje rak. Područje je od tada ostalo jezivo napu&scaron;teno, s Černobilskom zonom isključenja (CEZ) koja je uspostavljena kako bi se spriječio ulazak ljudi u područje od 1000 četvornih milja gdje radijacija jo&scaron; uvijek predstavlja rizik.&nbsp;<br /><br /></p> <h3>Uzimali uzorke krvi vukova<br /><br /></h3> <p>Ljudi se možda nisu vratili, ali divlje životinje poput vukova i konja lutaju pustopoljinom evakuiranog grada vi&scaron;e od 35 godina nakon katastrofe. Cara Love, evolucijska biologinja i ekotoksikologinja sa Sveučili&scaron;ta Princeton u SAD-u, proučavala je kako černobilski vukovi preživljavaju unatoč generacijama izloženosti radioaktivnim česticama.<br /><br /></p> <p>Love i tim istraživača posjetili su Černobilsku zonu isključenja i vukovima stavili ogrlice kako bi se moglo pratiti njihovo kretanje. Rekla je da ogrlice timu daju "mjerenja u stvarnom vremenu gdje su i koliko vukovi izloženi zračenju", prenosi <a href="https://news.sky.com/story/chernobyls-mutant-wolves-appear-to-have-developed-resistance-to-cancer-study-finds-13067292" target="_blank">Sky News</a>.<br /><br /></p> <p>Također su uzeli uzorke krvi kako bi shvatili kako tijela vukova reagiraju na zračenje koje uzrokuje rak. Istraživači su otkrili da su černobilski vukovi izloženi zračenju od preko 11.28 milirema svaki dan tijekom cijelog života, &scaron;to je vi&scaron;e nego &scaron;esterostruko vi&scaron;e od zakonske sigurnosne granice za čovjeka.<br /><br /></p> <h3>Ruska invazija usporila daljnja istraživanja<br /><br /></h3> <p>Love je otkrila da su vukovi izmijenili imunolo&scaron;ki sustav slično pacijentima s rakom koji su podvrgnuti liječenju zračenjem, ali, &scaron;to je jo&scaron; važnije, također je identificirala određene dijelove genetskih informacija životinja koje su se činile otpornima na povećan rizik od raka.<br /><br /></p> <p>Mnoga istraživanja na ljudima otkrila su mutacije koje povećavaju rizik od raka, primjerice s prisutno&scaron;ću varijante BRCA gena, &scaron;to povećava vjerojatnost da će žena razviti rak dojke ili jajnika. Međutim, Love je nastojala identificirati za&scaron;titne mutacije koje povećavaju izglede za preživljavanje u slučaju oboljenja od raka.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Pandemija i ruska invazija na Ukrajinu spriječili su Love i njezine suradnike da se vrate u Černobil posljednjih godina. "Na&scaron; prioritet je da tamo&scaron;nji ljudi i suradnici budu &scaron;to sigurniji", kazala je. Love je predstavila svoje nalaze na godi&scaron;njem sastanku Dru&scaron;tva integrativne i komparativne biologije u Seattleu pro&scaron;log mjeseca.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-06-04-chernobil.jpegIscjeljujuća moć dodirahttp://grude.com/clanak/?i=387034387034Grude.com - klik u svijetFri, 09 Feb 2024 16:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-21-zagrljaj.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog utjecaja tehnologije, u današnje su vrijeme ljudi sve usamljeniji te su gotovo i zaboravili na fizički kontakt.<p>Premda mnogi toga nisu svjesni, upravo je izostanak bliskosti i tjelesnog kontakta ili dodira okidač za sve lo&scaron;ije mentalno i fizičko zdravlje.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> <p>Brojna su istraživanja pokazala iscjeljujuću moć dodira kako za onoga tko ga prima tako i za onoga tko ga daje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To i ne čudi ako uzmemo u obzir činjenicu da je koža na&scaron; najveći organ i da je ispunjena &scaron;irokom mrežom živčanih zavr&scaron;etaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koža je svojevrsna za&scaron;titna barijera između na&scaron;ih unutarnjih organa i vanjskog svijeta, no ona je i na&scaron;a poveznica s drugima.&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; </p> <p>Od dana na&scaron;eg rođenja na&scaron;e je osjetilo dodira fino pode&scaron;eno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studije su otkrile koliko je dodir važan čak i za novorođenčad: bebe koje su li&scaron;ene fizičkog dodira imaju manje &scaron;anse da prežive.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući fizičkom kontaktu, novorođenče može bolje apsorbirati nutrijente iz hrane, lak&scaron;e održavati optimalnu tjelesnu temperaturu, manje osjećati bol, a i mozak mu se bolje razvija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No dodir je važan i za odrasle osobe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom dodira u tijelu se odvijaju razne fiziolo&scaron;ke i biokemijske reakcije. Dodirivanje stimulira receptore koji &scaron;alju neurone prema vagus živcu. Taj živac pomaže usporavanju sredi&scaron;njeg živčanog sustava, odnosno relaksaciji ili opu&scaron;tanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Laboratorijska istraživanja su pokazala da tijekom dodira dolazi do promjene moždane aktivnosti, pri čemu se luče hormoni sreće i zadovoljstva. Znanost je pokazala i jo&scaron; ne&scaron;to zanimljivo &ndash; putem dodira možemo iskazati &scaron;iri opseg emocija nego &scaron;to je to moguće putem riječi.</p> <p>&nbsp;</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Dodir, zagrljaj, masaža &ndash; &scaron;to vam najvi&scaron;e godi?</strong></h2> <p><br /> Osim običnog dodira, i zagrljaj i masaža imaju svoje terapeutske učinke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok zagrljajem, primjerice, iskazujemo suosjećanje i povezanost s osobom, masažom ublažavamo napetosti i oslobađamo osobu od stresa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Masaža može i ubrzati iscjeljenje nakon ozljede ili operacije. Čak i trljanje kože ili nježno tapkanje donose olak&scaron;anje, smanjuju stres i pridonose mi&scaron;ićnoj relaksaciji.&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> <p>Neovisno o tome radi li se o dodiru, zagrljaju ili pak masaži, iznenadit će vas brojna iscjeljujuća svojstva koje vam pruža osjetilo dodira.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodir je zaista snažan alat kojim možete pobolj&scaron;ati ne samo svoj život nego i živote onih koji vas okružuju.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2><br /> <strong>Iscjeljujuća moć dodira</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <h3><br /> <strong>1. Ublažava stres i tjeskobu</strong></h3> <p><br /> Stres i tjeskoba potiču lučenje kortizola. Taj hormon, kada ga ima previ&scaron;e u organizmu, negativno djeluje na krvožilni sustav i potiče upalne procese u organizmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo dodir smanjuje njegovo lučenje pa se zahvaljujući tome osjećate bolje i opu&scaron;tenije. Terapija dodirom može vam pomoći i da lak&scaron;e zaspite.</p> <h3><br /> <strong>2. Stimulira imunitet</strong></h3> <p><br /> Dodir stimulira tzv. stanice ubojice u tijelu, &scaron;to znači da podiže i obrambene snage organizma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanja su otkrila da dodir može usporiti napredak bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova vrsta terapije, pokazale su studije, može ublažiti simptome astme, migrene, hipertenzije i dijabetesa.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><br /> <strong>3. Djeluje kao prirodni analgetik i antidepresiv</strong></h3> <p><br /> Kada nas netko dodiruje, tijelo počinje lučiti serotonin, hormon sreće i neurotransmiter koji djeluje kao prirodni antidepresiv.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo taj hormon pomaže i u smanjenju osjeta bola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanja su pokazala da dodir i masaža mogu ublažiti bol, mi&scaron;ićnu napetost i grčeve.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><br /> <strong>4. Snižava krvni tlak</strong></h3> <p><br /> Studije otkrivaju da dodir može smanjiti krvni tlak i sačuvati zdravlje srca.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada zagrlite dragu osobu, njezin krvni tlak se snižava. Također, prema studijama, kod žena u predmenopauzi koje se često grle s partnerom usporava se broj otkucaja srca.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><br /> <strong>5. Budi osjećaj povezanosti i povjerenja&nbsp;&nbsp; </strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p><br /> Dodir stimulira i lučenje <strong>oksitocina</strong>, hormona ljubavi. To je hormon koji budi osjećaj povezanosti i povjerenja u partnera ili osobu koja nas dodiruje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj se hormon luči i kada majka doji svoje dijete pa se kod mali&scaron;ana stvara osjećaj sigurnosti i za&scaron;tićenosti.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><br /> <strong>6.</strong> <strong>Otkriva &scaron;irok spektar emocija</strong></h3> <p><br /> Kada dodirujemo ruku prijatelja ili položimo dlan na leđa člana na&scaron;e obitelji, već samim tim činom iskazujemo empatiju, brigu i nježnost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Budući da takva podr&scaron;ka i osjećaj povezanosti smanjuju osjećaj tjeskobe, to se može pozitivno odraziti ne samo na mentalno nego i fizičko stanje osobe.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-21-zagrljaj.png IT je izgubio svoj glamur. Sve više ljudi odlazi http://grude.com/clanak/?i=387027387027Grude.com - klik u svijetFri, 09 Feb 2024 10:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-02-09-it-industrija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Michael je bio jedan od 11.000 radnika otpuštenih u studenom te godine uslijed šireg tehnološkog usporavanja i otpuštanja u cijeloj industriji.<p><br />Michael kaže da se pridružio svojoj Big Tech firmi u proljeće 2021. kako bi usporedio svoj posao s radom najboljih softverskih inženjera na svijetu. "Oni rade neke vrlo komplicirane projekte - kad im se pridružite, navodno se pridružujete najboljima. Osjećate da radite ne&scaron;to &scaron;to podiže vrijednost va&scaron;eg brenda."<br /><br /></p> <p>U početku mu je preseljenje dobro pro&scaron;lo. Michael kaže da je počeo raditi na značajkama visokog utjecaja testirajući svoje znanje i vje&scaron;tine protiv starijih i iskusnijih programera. Pomogle su i povlastice. "Bila je to tipična velika IT firma u smislu da je nudila ogromne pogodnosti uz izvrsnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života", kaže.<br />"Hrana je bila besplatna, wellness, zdravstveno. Ljudi su bili nevjerojatni"<br /><br /></p> <p>"U usporedbi s mojim pro&scaron;lim poslodavcima, bilo je lako: hrana je bila besplatna, kao i tro&scaron;kovi wellnessa i zdravstvenog osiguranja. A ljudi su bili nevjerojatni &ndash; bilo je to lijepo radno okruženje iako je ponekad podsjećalo na svojevrstan kult."<br /><br /></p> <p>Prvi znakovi promjene do&scaron;li su u ožujku 2022. Zbog usporavanja gospodarstva besplatna usluga pranja rublja je ukinuta. Ubrzo je do&scaron;lo do novih rezova &ndash; promijenilo se vrijeme večere za radnike koji rade do kasno, &scaron;to se odrazilo na posljednji besplatni prijevoz koji napu&scaron;ta kampus u New Yorku. Zaposlenici su morali birati između besplatne hrane i besplatnog prijevoza kući. "Ljudi su se žalili, posebno oni mlađi. Bilo je to vrlo razmaženo mjesto."<br /><br /></p> <p>Mjesecima kasnije smanjenja povlastica prerasla su u smanjenja radnih mjesta. Michael je bio jedan od 11.000 radnika otpu&scaron;tenih u studenom te godine uslijed &scaron;ireg tehnolo&scaron;kog usporavanja i otpu&scaron;tanja u cijeloj industriji.<br /><br /></p> <p>Potom je napustio Big Tech, a danas radi u Big Financeu za veliku investicijsku banku. To je posao koji jo&scaron; uvijek nudi zanimljive projekte, kaže Michael i dodaje da mu taj posao nudi veću sigurnost.<br /><br /></p> <p>"Da ste me prije pitali, rekao bih da će moj sljedeći posao biti za drugu firmu Faang. Ali postoji svijet izvan Big Techa", govori Michael u razgovoru za BBC.<br /><br /></p> <p>Poslovi u tehnolo&scaron;kom sektoru, osobito među velikim igračima kao &scaron;to su Meta, Alphabet i Amazon, donedavno su se često smatrali najpoželjnijima na trži&scaron;tu nudeći kandidatima &scaron;esteroznamenkaste plaće, rasko&scaron;ne povlastice i izglede da budu na čelu inovacija.<br /><br /></p> <p>No od ljeta 2022. sektor je prepun rezova, otpu&scaron;tanja i neizvjesnosti. U nekim su slučajevima čelnici ukinuli rad na daljinu i povratak u ured učinili disciplinskim pitanjem.<br /><br /></p> <p>Oporavak se čini daleko. Prema alatu za praćenje industrije Layoffs.fyi, 23.670 radnika otpu&scaron;teno je u 85 tehnolo&scaron;kih kompanija samo u siječnju 2024., uključujući Microsoft, Amazon, eBay i Google. A to znači da neki radnici počinju tražiti poslove izvan sektora u kojem su nekoć konkurirali.<br /><br /></p> <h3>"Big Tech je bio mjesto na kojem svatko želi biti"<br /><br /></h3> <p>Prije masovnih otpu&scaron;tanja firme u tehnolo&scaron;kom sektoru prepoznavali ste po drugačijoj atmosferi i kulturi na radnom mjestu. Radnici su uživali mnoge besplatne pogodnosti u najsuvremenijim uredima. Ali gurmanski kuhari i sobe za meditaciju nisu uvedeni samo kako bi radnici na poslu ostajali &scaron;to dulje.<br /><br /></p> <p>Bilo je to sredstvo privlačenja talenata. Scott Dobroski, stručnjak za trendove u karijeri u Indeedu, tvrtki iz San Francisca, kaže da su kandidati, posebno u Big Techu, usklađeni s brendiranjem poslodavca i kulturom firme.&nbsp;<br /><br /></p> <p>To se promijenilo nakon pandemije. Kako je gospodarstvo posrnulo u proljeće 2022., rastuća inflacija i kamatne stope usporile su rast kompanija. To je u početku dovelo do zamrzavanja zapo&scaron;ljavanja, a zatim do otpu&scaron;tanja u cijeloj industriji krajem 2022., koja jo&scaron; uvijek traju. "Covid-19 događa se jednom u generaciji i promijenio je putanje kompanija precijeniv&scaron;i potražnju i tjerajući ih na masovno zapo&scaron;ljavanje", kaže Dobroski. "Nakon &scaron;to su 2021. godine bile prejake, tehnolo&scaron;ke firme morale su iznenada početi otpu&scaron;tati ljude."<br /><br /></p> <h3>IT je postao manje poželjan za mnoge radnike<br /><br /></h3> <p>Tehnolo&scaron;ki sektor je, stoga, postao manje poželjan za mnoge radnike. Prema Indeedovom popisu najboljih poslova za 2024. po parametrima plaće, fleksibilnosti i rasta, samo tri među prvih 25 su pozicije u Big Techu, naspram 11 u izdanju za 2023. godinu.<br /><br /></p> <p>"Iako poslovi u IT-ju i dalje zahtijevaju visoke plaće i nude natprosječne razine fleksibilnog rada, značajno su pali u smislu rasta", kaže Dobroski. "Tražitelji posla obično se žele pridružiti firmama koje cvjetaju, u kojima osjećaju da mogu rasti. Ali kada se najave otpu&scaron;tanja, to ne smanjuje samo mogućnosti kretanja na trži&scaron;tu rada &ndash; to &scaron;teti ugledu poslodavaca i signalizira nesigurnost."<br /><br /></p> <p>Tražitelje posla ne odbijaju samo pozicije u Big Techu. Sada&scaron;nji zaposlenici u industriji govore da su razočarani.<br /><br /></p> <p>Alessandra radi u tvrtki za blockchain tehnologiju u Londonu. Kaže da je odabrala IT kao svoju karijeru kada je prvi put u&scaron;la u korporativno sjedi&scaron;te svog poslodavca kao pripravnica: "Bila sam zadivljena uredom, odavao je dojam da je tehnologija pravo mjesto. Najvi&scaron;e me očarala njegova brza i inovativna priroda - imala sam osjećaj da mogu biti dio nečeg novog."<br /><br /></p> <p>Poput mnogih u sektoru, Alessandrina tvrtka bila je pogođena usporavanjem. U veljači 2023. krenuo je val otkaza, a njen tim je dosad peterostruko smanjen. Uz to, radnici moraju biti u uredu tri dana u tjednu ili će se suočiti s posljedicama.<br /><br /></p> <p>"Moj dan se izmjenjuje od superintenzivnog, kad se čini da stvari uzimaju maha, do dugih perioda kad ne radim apsolutno ni&scaron;ta", kaže.<br /><br /></p> <p>Njezino razočaranje seže izvan firme i same industrije. "Čini se da je sreća ako upadnete u bilo koji sektor tehnolo&scaron;kih poslova. No upravo sada AI uzima maha pa se svi drugi osjećaju kao da su zaostali. Nije samo moja firma u pitanju - samo trži&scaron;te ne zna &scaron;to treba učiniti da uspije ili kamo to vodi. Vi&scaron;e nemam inspiraciju ni onaj osjećaj sreće i zadovoljstva kao kad sam prvi put u&scaron;la u ured."<br /><br /></p> <h3>"Dani slave će se vratiti"<br /><br /></h3> <p>Dobroski vjeruje da će radna mjesta u tehnolo&scaron;kom sektoru opet postati privlačna tek kad se gospodarstvo potpuno oporavi, kad prestanu otpu&scaron;tanja i firme počnu masovno zapo&scaron;ljavati.<br /><br /></p> <p>Do tada će samo određeni poslovi ostati popularni. "Povijest je pokazala da kada postoji rast radnih mjesta, to je signal da postoje prilike za tražitelje posla", kaže. "Za sada postoje područja unutar industrije koja su jo&scaron; uvijek vrlo atraktivna za tehnolo&scaron;ke talente, kao &scaron;to su AI timovi među velikim kompanijama i start-upovima."<br /><br /></p> <p>Iako je napustio industriju, Michael kaže da bi i u budućnosti radio za neku Big Tech firmu. "Korist je velika, a potiče vas se da radite na velikim problemima za koje ćete jednog dana moći reći: 'Ja sam to razvio.' Dani slave će se vratiti."<br /><br /></p> <p>No zasad mnogi radnici iz tog sektora posao traže drugdje. "Većina mojih kolega misli isto: radimo na nečemu &scaron;to ne vodi nikamo", kaže Alessandra. "I nakon &scaron;to smo vidjeli da je toliko bliskih kolega iznenada otpu&scaron;teno ili dalo otkaz, izgubili smo vjeru u ono &scaron;to poku&scaron;avamo postići. Većina nas planira svoje izlazne strategije iz firme &ndash; a neki čak i iz industrije", prenosi <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/it-je-izgubio-svoj-glamur-sve-vise-ljudi-odlazi/2536983.aspx?index_ref=naslovnica_vijesti_prva_d" target="_blank">Index.hr</a>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-02-09-it-industrija.jpgKreće masovno ukidanje fiksnih telefonahttp://grude.com/clanak/?i=387018387018Grude.com - klik u svijetThu, 08 Feb 2024 12:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-18-fiksni_telefon.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oni koji još uvijek koriste fiksne telefone uskoro će morati odlučiti žele li konačno prekinuti tu vezu.<p>Odlazak fiksnog telefona u povijest uslijed tehnolo&scaron;kog booma trenutno koče nostalgičari i navika građana da imaju tu mogućnost, pa će ova vrsta usluge nestajati.<br /><br /></p> <p>Pro&scaron;log tjedna, AT&amp;T je podnio zahtjev za izuzeće koje bi mu omogućilo da prestane servisirati tradicionalne fiksne telefone u Kaliforniji. AT&amp;T i Verizon su ranije izjavili da žele biti u potpunosti operativni na novijoj infrastrukturi u narednih nekoliko godina.<br /><br /></p> <p>To je dio sveobuhvatnog poteza pružatelja telefonskih usluga da zamjene starije telefonske sistemske linije zasnovane na bakrenoj žici, poznate i kao POTS, bržom i naprednijom tehnologijom koja ne radi s fiksnim telefonima, pi&scaron;e <a href="https://www.b92.net/biz/vesti/svet/krece-masovno-ukidanje-fiksnih-telefona-2477403" rel="noopener" target="_blank">B92.</a></p> <div id="bb-iawr-poslovni_hr_instream-1703003935396974" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-poslovni_hr_instream-1703003935396974" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-flags="{&quot;canControlVolume&quot;:true,&quot;canControlPlaybackRate&quot;:true,&quot;isLive&quot;:true}" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="9QGfI6NIfwol" data-currenttime="0" data-duration="36" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; display: inline;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/592/333.webp" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="display: block; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Pružatelji telefonskih usluga &scaron;irom svijeta se pomiču prema ponudi optičkih kablova i pristupa internetu i povlače stariju opremu, uključujući i same bakrene žice. Proces je također u tijeku i u Francuskoj i Velikoj Britaniji.<br /><br /><br />Potro&scaron;ači će morati odlučiti hoće li odustati od svojih fiksnih telefona ili će se potencijalno suočiti s većim tro&scaron;kovima zbog složenih, skupih rje&scaron;enja telefonskih kompanija. Alternative možda nisu ni tako pouzdane kao staromodne fiksne telefone, a proces zamjene stare opreme za novu mogao bi biti ogroman pothvat.<br /><br /><br /></p> <p>Kao dio promjene, američki pružatelji usluga su dužni ponuditi korisnicima alternativu fiksnim telefonima i koristiti uređaje za pretvaranje analognih signala u digitalne, bilo preko optičkih kablova ili bežične tehnologije, kao &scaron;to je LTE/5G.<br /><br /></p> <p>U Sjedinjenim Državama, pomicanje s bakrenih fiksnih telefona će najvjerojatnije utjecati na ljude starije od 65 godina i vlasnike malih poduzeća.<br /><br /></p> <p>Ovo će utjecati i na bolnice, klinike i liječničke ordinacije. Konverzije, koje će ko&scaron;tati kupce između 200 i 400 dolara, također će morati dogoditi s bilo kojim analognim alarmima i kutijama za hitne pozive unutar liftova.<br /><br /></p> <p>Analiza jedna pokazuje da će do 2030. ostati samo oko 5% fiksnih telefona. Ali da bi se svi oni uklonili, &bdquo;moglo bi trajati duže &ndash; desetljećima&ldquo;.<br /><br /></p> <p>Tijekom godina, Federalna komisija za komunikacije je dozvolila telefonskim kompanijama da naplaćuju manje da bi vi&scaron;e ljudi pre&scaron;lo na sustave Voice over Internet Protocol (VoIP), koji podržavaju integraciju glasa s drugim uslugama zasnovanim na internetu.<br /><br /></p> <p>Cijena fiksnog bežičnog pristupa obično iznosi oko 69 dolara mjesečno, dok internet ko&scaron;ta oko 100 dolara.<br /><br /></p> <p><strong>Od bakrenih žica do glasa preko interneta</strong></p> <p>Postoji nekoliko velikih izazova s potpunim ukidanjem fiksnih telefona i prateće opreme, kaže Will McKeon-White, vi&scaron;i analitičar u Forrester Researchu.<br /><br /></p> <p>Na primjer, ne znaju sve zgrade s fiksnim sustavima gdje se nalazi njihova oprema &mdash; neke su zacementirane na zidove tvornica ili se čuvaju u te&scaron;ko dostupnim prostorijama. Budući da će radnici telefonskih usluga morati biti raspoređeni tijekom procesa uklanjanja, ovo bi moglo produžiti vrijeme zavr&scaron;etka.<br /><br /><br /></p> <p>&ldquo;Fiksni telefoni se polako uklanjaju i zamjenjuju, ali to je spektar i te&scaron;ko je izračunati zapreminu uređaja od bakrene žice zbog toga koliko različitih oblika oni imaju i činjenice da se čini da organizacije otkrivaju desetine ovih uređaja tijekom operacija zamjene&rdquo; kaže McKeon-White.<br /><br /></p> <p>Pored toga, ponekad bakrene žice mogu biti pouzdanije od VoIP usluga jer sustavi zasnovani na bakru i dalje mogu raditi čak i kada je struja nestala, za razliku od sustava zasnovanih na Internetu. Ruralna područja također često nemaju pouzdane internetske usluge velike brzine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-18-fiksni_telefon.jpgNišta nije sigurno pa ni nestajuće poruke na Whatsappuhttp://grude.com/clanak/?i=387011387011Grude.com - klik u svijetWed, 07 Feb 2024 22:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-19-whatsapp-fresh-press.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poruke koje nestaju uvele su se tek oko 2020., a funkcioniraju po principu da se brišu nakon određenog vremena. Sve popularnije je i slanje jednokratnih poruka koje se brišu odmah nakon otvaranja.<p><br />'Di si lipa' i 'Di si radosti', poruke su koje smo posljednjih dana imali prilike vidjeti u javnosti, nakon &scaron;to je vi&scaron;e medija objavilo komunikaciju između danas izabranog &scaron;efa DORH-a Ivana Turudića i Ivane Pleslić (ex Rimac) jo&scaron; iz 2015., a koja je dopala u ruke istražitelja USKOK-a. No, bi li istražitelji i danas mogli do tih razgovora da je Pleslić u to vrijeme mogla koristiti tzv. nestajuće poruke? Upravo to pitanje postavili smo Đuri Luburi, danas posebnom savjetniku Olega Butkovića pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a inače sudskog vje&scaron;taka za telekomunikacije.<br /><br /></p> <p>Naime, poruke koje nestaju uvele su se tek oko 2020., a funkcioniraju po principu da se bri&scaron;u nakon određenog vremena. Sve popularnije je i slanje jednokratnih poruka koje se bri&scaron;u odmah nakon otvaranja, &scaron;to nam je upravo objasnio i Lubura.<br /><br /></p> <p>&ndash; Takozvane nestajuće poruke koje su posljednjih godina nakon brojnih curenja podataka iz istraga dobile na popularnosti funkcioniraju na način se po isteku definiranog vremena obri&scaron;u iz aplikacija svih sugovornika u komunikaciji. To može biti od nekoliko minuta do tri mjeseca nakon &scaron;to primatelj pročita poruku, ovisno o mogućnostima pojedine aplikacije i korisničkim postavkama &ndash; kaže. Znači li to da su i takve poruke sigurne od ruku istražitelja? Pa ba&scaron; i ne &ndash; obja&scaron;njava Lubura.<br /><br /></p> <p><strong>Ni&scaron;ta nije sigurno<br /><br /></strong></p> <p>&ndash; Porukama koje nestanu ne može se vi&scaron;e pristupiti iz aplikacije, međutim, u određenim slučajevima istražitelji kori&scaron;tenjem posebnih alata za pretraživanje mobitela mogu ih pronaći u memoriji telefona. Ista stvar je i s porukama koje se jednokratno prikazuju kao i svim drugim obrisanim sadržajem &ndash; svejedno je li riječ o videu, fotografiji, glasovnoj poruci, dokumentu ili SMS poruci &ndash; kaže.<br /><br /></p> <p>Osim toga, danas se sve če&scaron;će koriste i aplikacije poput Telegrama ili Vibera pa brojni korisnici misle da su njihove poruke za&scaron;tićenije od ostalih aplikacija ili pak klasičnog SMS-a.<br /><br /></p> <p>&ndash; Komunikacija putem aplikacija za razmjenu poruka poput WhatsAppa, Vibera ili Telegrama značajno je sigurnija nego komunikacija običnim SMS-om. Te aplikacije, za razliku od običnog SMS-a, koriste end-to-end enkripciju i netko neovla&scaron;ten te&scaron;ko će ih presresti. Međutim, i policija i sigurnosne službe imaju na zakonu utemeljene i sudski odobravane ovlasti nadzora komunikacija, ali i posebne alate i metode kojima te zadatke ostvaruju. No, kako ne želim pomoći u prikrivanju ili na bilo koji način otežati bilo koju buduću istragu, ne želim detaljno obrazlagati &scaron;to je moguće i pod kojim uvjetima. Vrlo načelno, jednom kada istražitelji dođu u posjed mobitela, mogu pronaći jako puno korisnih informacija i podataka, pod određenim uvjetima čak i kada je sadržaj obrisan &ndash; kaže nam.<br /><br /></p> <p><strong>Opasna praksa<br /><br /></strong></p> <p>Svakako, da su kori&scaron;tene nestajuće poruke u vrijeme kada su gospođa Pleslić, sudac Turudić i ostali razmjenjivali poruke, istražiteljima bi bilo značajno teže doći do svih ovih poruka koje danima čitamo po medijima, mi&scaron;ljenja je Lubura. U kontekstu poruka koje su iscurile, pitali smo ga i &scaron;to misli o izmjenama Kaznenog zakona prema kojima će se kažnjavati oni akteri koji će tajne podatke iz istraga prosljeđivati medijima.<br /><br /></p> <p>&ndash; Osobno smatram da je jako lo&scaron;e da se iz sustava kojem bismo morali vjerovati medijima dostavljaju privatne poruke pojedinaca, tko god oni bili. Užasno je da se poruke koje nisu relevantne ni za jedan sudski postupak mogu tako zloupotrebljavati, a ove koje su danima tema očito nisu sudski relevantne jer nisu dio sudskog spisa. Takve zlouporabe &scaron;tete povjerenju u sustav, ali mogu biti i ozbiljna sigurnosna prijetnja jer očito služe diskreditaciji i ucjenama uime nekoga i za nečiji račun. Pri tome apsolutno ne mislim ni&scaron;ta lo&scaron;e o novinarima koji to objavljuju, pa to je posao novinara, već o ljudima koji imaju posebne ovlasti dodijeljene im da bi &scaron;titili i provodili zakone, a ne da bi istjerivali neku svoju pravdu ili nečiji interes. Čak i kada su objavljene informacije doista od interesa javnosti, tu interes javnosti nije cilj nego sredstvo za ostvarivanje nekih drugih ciljeva. To je vrlo opasno i apsolutno bi trebalo biti kažnjivo kada pojedinci iz sustava koji raspolažu privatnim podacima zloupotrebljavaju svoj položaj na takav način &ndash; smatra Lubura.</p> <p><em><strong>&nbsp;</strong></em><br /><em><strong>Večernji list</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-19-whatsapp-fresh-press.jpgFacebook slavi 20. rođendan http://grude.com/clanak/?i=386957386957Grude.com - klik u svijetSun, 04 Feb 2024 10:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-10-102165565-facebook.530x298.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Teško je procijeniti utjecaj koji je Facebook imao na oblikovanje svega, od pop kulture preko politike do načina na koji se ponašamo na mreži..<p>Platforma <strong>Facebook</strong> osnovana je prvotno kao mjesto za umrežavanje mladih prije <strong>20 godina</strong>. Od tada do danas prerasla je u megatvrtku i obilježila eru dru&scaron;tvenih mreža.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Platforma je pokrenuta kao thefacebook.com. Utemeljio ju je Mark Zuckerberg, koji je i danas na čelu kompanije, s trojicom prijatelja 4. veljeače 2004. godine za studente Harvarda.<br /><br /></p> <p>Potom je Facebook postao dostupan studentima na drugim američkim sveučili&scaron;tima, 2006. godine postao je otvoren svima.</p> <h4><br /><strong>Broj korisnika bilježi stalan rast</strong></h4> <p>Facebook je postao mjesto povezivanja s bilo kim, bilo gdje, a do 2023. godine koristilo ga je vi&scaron;e od tri milijarde ljudi mjesečno, &scaron;to predstavlja rast od 3% u odnosu na prethodnu godinu.<br /><br /></p> <p>Vi&scaron;e od polovine korisnika Facebooka u dobi je od 18 do 34 godine.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Nikada neću zaboraviti dan kada sam otrčala u Mac laboratorij u srednjoj &scaron;koli i prijavila se na Facebook. Istovremeno ste osjećali kako ste dio ove male, ekskluzivne zajednice u kojoj va&scaron;i roditelji, bake i djedovi i nastavnici nisu bili, ali i dio nečeg mnogo većeg&rdquo;, rekla je za <strong>AFP</strong> analitičarka <strong>Insider Intelligence</strong>-a <strong>Jasmine Enberg</strong>.<br /><br /></p> <p>Prisjeća se koliko je tada Facebook bio revolucionaran. &ldquo;Te&scaron;ko je procijeniti utjecaj koji je Facebook imao na oblikovanje svega, od pop kulture preko politike do načina na koji se pona&scaron;amo na mreži&rdquo;, rekla je Enberg.</p> <h4><br /><strong>Jačanje kupovinom Instagrama i WhatsAppa</strong></h4> <p>Facebook je jo&scaron; jaču reputaciju stekao kupovinom aplikacija <strong>Instagram</strong> i <strong>WhatsApp</strong>.<br /><br /></p> <p>Analitičrka Enberg kupovinu Instagrama 2012. godine vidi kao dio zaokreta prema životnom stilu pametnih telefona jednom od najboljih poslovnih odluka koje je donio Facebook. Ovaj potez je eliminirao rivala, osigurao novi forum za oglase i privukao mlađe korisnike interneta koji gube interesiranje za Facebook.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Iznad svega, to kompaniji daje aplikaciju koja se može suprotstaviti <strong>Snapchatu</strong> i <strong>TikToku</strong>&rdquo;, koji su ultra popularni među tinejdžerima, istakla je Enberg.</p> <h4><br /><strong>Ni kritike ni optužbe...</strong></h4> <p>Godine 2021. godine platforma se na&scaron;la na udaru kritika zbog optužbi kako menadžment stavlja profit iznad sigurnosti i dobrobiti korisnika. No, unatoč svemu, Facebook je nastavio rasti.<br /><br /></p> <p>Facebook je promijenio ime svoje matične kompanije u Meta krajem 2021. godine, zbog Zuckerbergove vizije impresivnih, virtualnih svjetova koji se nazivaju "<strong>metaverzum</strong>" kao sljedeća velika računalna platforma.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-10-102165565-facebook.530x298.jpgHercegovačka psihoterapeutkinja: Otvoren razgovor s bliskim ljudima i pisanje smatram dosta ljekovitim za mentalno zdravljehttp://grude.com/clanak/?i=386953386953Grude.com - klik u svijetSun, 04 Feb 2024 09:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-02-04-omejic-24.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema piramidi osnovnih ljudskih potreba, od pet kategorija na prvom mjestu su fiziološke potrebe, a na drugom potrebe za sigurnošću. U ovom slučaju upravo te dvije prve i osnovne kategorije su ugrožene.<p><br />Pandemija, ratovi, inflacija. Sve to mogli bismo svesti pod zajednički nazivnik sveopće krize koja nam je donijela niz problema. Od 2020. godine do danas nagledali smo se svega i svačega, &scaron;to bi vjerojatno bilo dovoljno za jedan život, a kako stvari stoje, jo&scaron; nismo kraju ovoj drami za koju smo sami zaslužni. Nažalost, tako je kako je. Svakodnevno gledamo koliko svi spomenuti događaji te&scaron;ko padaju ljudima. O tome je ekipa portala Vecernji.ba&nbsp;razgovarala s Kristinom Omejic, psihoterapeutkinjom iz savjetovali&scaron;ta Klupko.<br /><br /></p> <h3>Strahovi, nesigurnost<br /><br /></h3> <p>- &Scaron;to se tiče porasta psihičkih tegoba, složila bih se da je dosta značajan u posljednjih nekoliko godina. Kao &scaron;to ste rekli, krenulo je s pandemijom te se nastavilo s ratovima te, posljedično, inflacijom. Nažalost, to su sve okidači koji značajno utječu na mentalno zdravlje. Prema piramidi osnovnih ljudskih potreba, od pet kategorija na prvom mjestu su fiziolo&scaron;ke potrebe, a na drugom potrebe za sigurno&scaron;ću. U ovom slučaju upravo te dvije prve i osnovne kategorije su ugrožene. Strah od bolesti, od gubitka voljenih osoba, financijske nesigurnosti, dru&scaron;tvena izolacija i neizvjesnost prouzročili su niz psiholo&scaron;kih poremećaja, poput anksioznosti, depresije, napada panike, PTSP-a i mnogih drugih fizičkih i psihičkih simptoma. Nažalost, odlazak psihoterapeutu ili psihijatru jo&scaron; uvijek je tabu-tema na ovim prostorima, no moram naglasiti da se nakon pandemije ta situacija polako, ali sigurno počela mijenjati. Posebno bih naglasila kako je ta svjesnost o psihičkom zdravlju dosta prisutna kod mladih ljudi. Iskreno, promjena odnekud mora početi i sretna sam kada vidim da to počinje od mladih ljudi koji normaliziraju odlazak psihoterapeutu, pa čak i otvoreno razgovaraju o tome sa svojim bližnjima. Kao psihoterapeutkinja, savjetujem klijentima da aktivno razgovaraju o svojim emocijama, priznaju ih i uvažavaju u sigurnom okruženju jer od emocija sve počinje. Također radimo na razumijevanju korijena anksioznosti, depresije i ostalih psiholo&scaron;kih poremećaja te razvijanju zdravih strategija suočavanja. Rad na samopouzdanju, izgradnji podr&scaron;ke u dru&scaron;tvenom okruženju te uvođenju pozitivnih navika i aktivnosti koje potiču emocionalno dobrostanje, također je dio psihoterapijskog procesa - navodi psihoterapeutkinja Omejic za portal Večernjeg lista.&nbsp;</p> <p><br />U BiH nema konkretnih strategija za pomoći ljudima sa psihičkim tegobama, no postoji dosta organizacija koje se bave tom temom, a jedna od njih je i Udruga "Novi put" u Mostaru, gdje se ljudima pomoć pruža besplatno. - Ja sam također dio tima, gdje besplatno pružamo psiholo&scaron;ko savjetovanje socijalno ugroženim kategorijama te se bavimo podizanjem svijesti o važnosti mentalnog zdravlja. Smatram da je jako važno imati i tu opciju jer ne može svatko sebi priu&scaron;titi psiholo&scaron;ko savjetovanje ili psihoterapiju, a svima nam je jednako potrebna. Bilo bi dobro kada bi se vi&scaron;e novca izdvojilo za takve organizacije te bi to bila dobra strategija za promjene i brigu o mentalnom zdravlju ljudi. Osim toga, podizanje svijesti o mentalnom zdravlju ključno je jer pomaže normalizaciji razgovora o psihičkom zdravlju, educira ljude o rasponu mentalnih izazova te potiče prevenciju i rano prepoznavanje problema, &scaron;to zajedno doprinosi izgradnji zdravijeg dru&scaron;tva - kaže nam sugovornica.<br /><br /></p> <p>Za kraj smo je pitali i za oblike samopomoći te &scaron;to savjetuje onima koji ne žele potražiti stručnu pomoć, a potrebna im je.<br /><br /></p> <h3>Uvažavanje emocija<br /><br /></h3> <p>- &Scaron;to se tiče samopomoći, preporučujem educiranje o osnovama mentalnog zdravlja, primjenu tehnika opu&scaron;tanja, poput dubokog disanja, redovitu tjelesnu aktivnost, vođenje dnevnika za izražavanje i uvažavanje emocija, održavanje zdravih odnosa s prijateljima i obitelji, postavljanje realnih ciljeva te prepoznavanje važnosti stručne pomoći kad je to potrebno. Otvoren razgovor s bliskim ljudima i pisanje smatram dosta ljekovitim za mentalno zdravlje te to često savjetujem svojim klijentima. Kada ne&scaron;to izgovorimo naglas ili zapi&scaron;emo, &scaron;to se kaže, crno na bijelo, dobijemo potpuno drugačiji pogled na tu situaciju, nego kada to zadržimo samo u svojoj glavi i mislima. Važno je destigmatizirati odlazak psihoterapeutu te poticati otvorenost o mentalnom zdravlju. Odlazak psihoterapeutu ili psihijatru sasvim je normalan, ba&scaron; poput odlaska zubaru ili bilo kojem drugom liječniku - zaključila je za Večernji list Kristina Omejic.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/24-02-04-24-02-04-omejic-2-24.jpeg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-02-04-omejic-24.jpegOve vrste treninga sagorijevaju najviše kalorijahttp://grude.com/clanak/?i=386891386891Grude.com - klik u svijetMon, 29 Jan 2024 19:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-04-25-priroda_bicikl_rekreacija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bicikliranje na svježem zraku izvrsna je aktivnost..<p>Jedna od najče&scaron;ćih novogodi&scaron;njih odluka jest ta da se zdravije hranimo i vi&scaron;e vježbamo &ndash; a osim radi boljeg zdravlja cilj nam je obično i skinuti vi&scaron;ak kilograma. Stručnjaci kažu kako je uravnotežena dijeta najvažniji faktor kod mr&scaron;avljenja, a ako želi&scaron; brže do cilja i pri tom ne samo smr&scaron;avjeti nego i ojačati i učvrstiti tijelo, ne smije&scaron; izostaviti ni redovito vježbanje.<br /><br /></p> <p>No, koja vrsta treninga sagorijeva najvi&scaron;e kalorija u najkraćem vremenu? Mnogi će se iznenaditi &ndash; među top sportovima za mr&scaron;avljenje nije popularni jogging, ali su zato ove 3 vrste vježbanja i kretanja odličan izbor:<br /><br /></p> <h3>Vožnja biciklom</h3> <p>Bicikliranje na svježem zraku izvrsna je aktivnost &ndash; čak i vožnjom umjerenom brzinom može se potro&scaron;iti 300 do 400 kalorija na sat. Ako vozimo brže (ili na sobnom biciklu povećamo težinu), možemo potro&scaron;iti i do dvostruko vi&scaron;e kalorija. Bicikliranje najvi&scaron;e djeluje na mi&scaron;iće nogu i stražnjice, a dobar je izbor i za one s dosta prekomjerne težine jer za razliku od trčanja, ne stvara pritisak na gležnjeve, koljena i kukove. Uz sve ovo, bicikliranje, osobito na sobnom biciklu, ima minimalni rizik od ozljeda &ndash; ipak, ova vrsta treninga nije najbolja ideja za one s diskom hernije ili s akutnom ishialgijom.<br /><br /></p> <h3>Plivanje</h3> <p>Ako postoji idealna vrsta sporta za cijelo na&scaron;e tijelo - onda je to plivanje. Plivanje je jednako prikladno za početnike, kao i za napredne vježbače. Plivanje je po&scaron;tedno za na&scaron;e zglobove, a osim toga voda djeluje dobro i na one koji imaju problem sa spavanjem. Nakon večernjeg treninga na bazenu zaspat će&scaron; kao mala beba. Neka tvoj trening traje oko sat vremena tijekom kojih će&scaron; izmjenjivati prsno plivanje i kraul (ili ostale tehnike koje zna&scaron;). Bude&scaron; li plivala intenzivnom tempu, u sat vremena na bazenu može&scaron; otopiti i do 700 kalorija, prenosi <strong>Žena.hr</strong><br /><br /></p> <h3>Squash</h3> <p>Manje je poznato da je squash vrsta sporta koja tro&scaron;i zaista mnogo kalorija &ndash; naime, čak i do 1000 kalorija u 60 minuta. Squash je idealna izbor za one koji ne vole vježbati sami. Ova zabavna vrsta treninga zahtjeva dobru koordinaciju i brze reflekse. Za squash ne treba&scaron; skupu opremu, samo reket i loptice koji se obično mogu unajmiti u samoj dvorani.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-04-25-priroda_bicikl_rekreacija.jpgAmerikanci istražuju zamršen odnos OpenAI-ja i Microsoftahttp://grude.com/clanak/?i=386854386854Grude.com - klik u svijetFri, 26 Jan 2024 14:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-27-microsoft_0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U istrazi se propitkuju milijarde dolara vrijedni ugovori između OpenAI-ja, Microsofta, Alphabeta, Amazona i Anthropica.<div class="textComponent"> <p>Savezna komisija za trgovinu (Federal Trade Comission, FTC) pokrenula je u četvrtak istragu o milijardama dolara vrijednim AI poslovima OpenAI-ja, Microsofta, Alphabeta, Amazona i Anthropica, prenosi Tportal.<br /><br /><br />Tijekom istrage pružatelji usluga na oblaku moraju razotkriti pojedinosti o prirodi svojih partnerstava i ulaganja u novoosnovane AI tvrtke. Posebno je zanimljivo partnerstvo koje stoji iza<strong> ChatGPT-a</strong>, <strong>OpenAI-ja</strong> i <strong>Microsofta</strong> u kojem je glavni izvr&scaron;ni direktor Microsofta <strong>Satya Nadella</strong> zaposlio <strong>Sama Altmana</strong> i ponudio poslove njegovom osoblju od 700 ljudi nakon &scaron;to je u studenom generalni direktor OpeanAI-ja dobio otkaz.</p> <div id="bb-iawr-tportal_hr_instream-1606228803795617" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-tportal_hr_instream-1606228803795617" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-pendingplay bb-phase-pre bb-mode-commercial bb-state-loading" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 0px; width: 100%; margin: 0px auto; height: 437px; cursor: auto;" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="Dxywxex7i0vF" data-currenttime="0" data-duration="20" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 0px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 777px; height: 437px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 0px; overflow: visible;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2022/03/14/asset-4711172-1647262066620946.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2022/03/14/asset-4711172-1647262066620946.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 777px; height: 437px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 0px; overflow: visible;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4711172/pthumbnail/768/432.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 777px; height: 437px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 0px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-pendingplay bb-phase-pre bb-mode-commercial bb-state-loading" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>'Povijest pokazuje da nove tehnologije mogu stvoriti nova trži&scaron;ta i zdravu konkurenciju', rekla je predsjednica FTC-a Lina Khan u izjavi u četvrtak. 'Dok se tvrtke utrkuju da razviju i unovče AI, moramo se čuvati taktika koje isključuju ovu priliku.'<br /><br /></p> <p>Tri konkretna partnerstva vrijedna vi&scaron;e milijardi dolara ovdje su pod mikroskopom antimonopolskog regulatora: Microsoft i OpenAI, Amazon i Anthropic te Google i Anthropic. Prethodno je objavljeno da su Ministarstvo pravosuđa i FTC raspravljali o tome tko bi mogao istražiti partnerstvo između OpenAI-ja i Microsofta, a čini se da je FTC pobijedio.<br /><br /></p> <p>&Scaron;to se tiče Anthropica, i Amazon i Google imaju partnerstva vrijedna vi&scaron;e milijardi dolara s AI startupom Darija Amodeija, a njegova će se korporacija suočiti s pomnim nadzorom za oba pothvata. OpenAI i Anthropic grade najnaprednije velike modele jezika na svijetu (LLM), a njihovi ekskluzivni ugovori s divovima u oblaku poput Googlea, Amazona i Microsofta sada su dovedeni u pitanje.<br /><br /></p> <p>Ova su partnerstva Googleu, Amazonu i Microsoftu omogućila da imaju velik utjecaj na ove AI startupe bez da ih izravno kupe, a priroda tih poslova bit će pod istragom. Ispitat će se kako ova partnerstva utječu na poslovanje startupa za umjetnu inteligenciju i koji je strate&scaron;ki razlog iza svakog ulaganja. Riječ je o prvom koraku FTC-a u službenom ispitivanju tih tvrtki koji će se koristiti za utvrđivanje jesu li potrebne daljnje radnje.<br /><br /></p> <p>Uprava Ujedinjenog Kraljevstva za trži&scaron;no natjecanje i trži&scaron;te počela je službeno ispitivati odnos Microsofta i OpenAI-ja u prosincu. Britansko regulatorno tijelo spomenulo je nedavne promjene u upravljanju OpenAI-jem kao čimbenik u svojoj odluci o istrazi.<br /><br /></p> Tvrtke imaju 45 dana da odgovore na nalog FTC-a, zaključuje Gizmodo.</div>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-27-microsoft_0.jpgOvo je mali trik pravilnog punjenja mobitelahttp://grude.com/clanak/?i=386803386803Grude.com - klik u svijetMon, 22 Jan 2024 18:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-31-smartphone-punjac-baterija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako pravilno puniti baterije mobitela<p>U na&scaron;em svakodnevnom životu punjenje baterija mobilnih uređaja je najnormalnija stvar. Ispravna metoda punjenja ključna je za produljenje trajanja baterije. Kako biste trebali pravilno puniti bateriju?<br /><br /></p> <p>Vjerovali ili ne, velika je razlika ako prvo priključite kabel za punjenje u mobitel, a potom punjač u utičnicu. Pravilno je prvo uključiti punjač u utičnicu i tek tada spojiti kabela s mobilnim telefonom, a baterija telefona će trajati duže.<br /><br /></p> <h3>Kako? Za&scaron;to?</h3> <p>Razlog je samotestiranje punjača (ispravljača) jesu li u tom trenutku napon i struja stabilni. Ovaj proces je ključan. Stabilan napon i struja pružaju sigurno i pouzdano okruženje za punjenje baterije mobilnog telefona. Nasuprot tome, ako tijekom procesa samotestiranja punjača dok je povezan s telefonom nema dovoljno spomenute stabilnosti, može doći do potencijalnog o&scaron;tećenja baterije, prenosi <a href="https://www.pcekspert.com/" target="_blank">pcekspert</a>.<br /><br /><br /></p> <h3>Izbjegnite strujni udar</h3> <p>Također način na koji uključujete punjač može učinkovito izbjeći električni udar. Spojite li prvo telefon, a zatim uključite punjač, struja bi mogla u trenutku naglo poteći uzrokujući udar na bateriju.<br /><br /></p> <p>Nakon &scaron;to je baterija mobitela puna, kako bi se opet maksimizirala njena za&scaron;tita i produžio vijek trajanja, postupite obrnut. Prvo isključite kabel za punjenje iz telefona. Zatim izvucite punjač iz utičnice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-31-smartphone-punjac-baterija.jpgInstagram će slati upozorenja maloljetnicimahttp://grude.com/clanak/?i=386770386770Grude.com - klik u svijetSat, 20 Jan 2024 08:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-26-instagram-icon-2016z.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mladi će na svom profilu od 22 sata dobivati poruku ''Kasno je''. <p>Platforma Instagram slat će automatsku poruku svojim korisnicima od 13 do 18 godina, kojom ih poziva da ne koriste tu dru&scaron;tvenu mrežu tijekom noći od 22 do četiri sata, kako bi ih potakla na zdraviji stil života.<br /><br /></p> <p>"San je važan, naročito za mlade ljude, tako da pokrećemo nove večernje poruke koje će se pojaviti kada tinejdžeri provedu vi&scaron;e od 10 minuta na Instagramu, kada gledaju Reelsove ili direktne poruke kasno noću. Podsjetit će tinejdžere da je kasno i potaknuti ih da isključe aplikaciju", navela je kompanija Meta u priopćenju objavljenom na stranici.<br /><br /></p> <p>Mladi će tako na svom profilu od 22 sata dobivati poruku "Kasno je. Razmislite o tome da isključite Instagram tokom noći" ako koriste određene funkcije na dru&scaron;tvenoj mreži.<br /><br /></p> <p>Prema informacijama Instagrama, ta poruka se neće pojavljivati ako mladi koriste druge alatke platforme, kao &scaron;to su stories.<br /><br /></p> <p>Ova obavje&scaron;tenja ničim ne obvezuju mlade da ih po&scaron;tuju, a oni koji ne prijave svoje pravo godi&scaron;te kada otvaraju profil, mogu ih u potpunosti izbjeći.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-26-instagram-icon-2016z.jpgAplikacija za praćenje cijena goriva još ne funkcionirahttp://grude.com/clanak/?i=386745386745Grude.com - klik u svijetThu, 18 Jan 2024 10:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-25-tankanje_nafta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U fazi smo implementacije novih funkcionalnosti, prebacivanje na nove i brže servere..poručuju iz federalnog ministarstva trgovine.<p>Zbog tehničkih pote&scaron;koća web aplikacija Federalnog ministarstva trgovine, www.eopc.fmt.gov.ba trenutno nije dostupna za upotrebu.<br /><br /></p> <p>&nbsp;''Kako se radi o zastarjelom sustavu Federalno ministarstvo trgovine odlučilo se za nabavku novog softvera i izradu nove aplikacije kako se ne bi ubuduće događalo da korisnici zbog tehničkih problema budu uskraćeni za uslugu. Prateći korake u digitalizaciji kao i nove standarde u poslovanju, u fazi smo implementacije novih funkcionalnosti, prebacivanje na nove i brže servere kako bi korisnicima olak&scaron;ali i omogućili bolje uvid u kretanje cijena naftnih derivata'', priopćilo je Federalno ministarstvo trgovine.<br /><br /></p> <p>Iz tog ministarstvo mole gospodarske subjekte, koji radi evidentiranja dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavijesti o promjeni cijena i marži (OPC i OPM obrasci), da postupe u skladu s točkom 5. Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavje&scaron;tenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga te Ministarstvu dostave obrasce OPC i OPM putem faksa do 13 sati radnog dana koji prethodi početku primjene novih maloprodajnih cijena, odnosno marži, odnosno na OPC i OPM obrascu, koji je sastavni dio navedenog uputstva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-25-tankanje_nafta.jpgNa nebu iznad Poljske snimljen frapantan fenomen: ‘Sada sam uvjerena da postoje...‘http://grude.com/clanak/?i=386732386732Grude.com - klik u svijetTue, 16 Jan 2024 20:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-01-16-nlo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Unatoč tome što je bila zbunjena onim što je uhvatila na snimci, Denisu snimka nije zabrinula. Kaže da se oduvijek pitala postoje li vanzemaljci, ali je nakon ovog iskustva uvjerena da postoje.<div class="excerpt"> <p><strong><br />Denisa Tanase</strong>, 36, radila je na letu Wizz Aira kada je kroz prozor ugledala zapanjujuć prizor. Majka dvoje djece zgrabila je telefon i snimila video, pa smetnula to s uma. Kada je 20 minuta kasnije pregledavala snimku, vidjela je neidentificirani leteći objekt, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-12968775/Air-stewardess-films-pink-UFO-Wizz-Air-flight-Luton-Poland-Mother-two-says-Ive-never-seen-like-pilot-confused.html">pi&scaron;e Daily Mail.<br /></a></p> <p>"Stjuardesa sam godinu dana i nikad nisam vidjela ovako ne&scaron;to", rekla je gospođa Tanase iz Corbyja.<br /><br /></p> <p>Pitala je pilota zna li &scaron;to o nepoznatom objektu kojeg je uhvatila kamerom. On joj je, kaže, potvrdio da dok su letjeli nisu ni&scaron;ta vidjeli i nije bilo turbulencija.&nbsp; <br /><br /></p> <p>"Prvo smo mislili da je to možda odraz na&scaron;e ružičaste uniforme, ali na videu možete vidjeti pokret - možete vidjeti da leti."<br /><br /></p> <p>Unatoč tome &scaron;to je bila zbunjena onim &scaron;to je uhvatila na snimci, Denisu snimka nije zabrinula. Kaže da se oduvijek pitala postoje li vanzemaljci, ali je nakon ovog iskustva uvjerena da postoje.<br /><br /></p> <p>Denise je sa Wizz Airom proputovala cijelu Europu, ali nije vidjela nijedan drugi NLO od incidenta pro&scaron;log tjedna.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/bm5NZ0gQQVA?si=V7xEhK9WuPpHgoxK" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-01-16-nlo.jpgSnažan signal iz dubokog svemira zatekao NASA-u: 'Ovo nismo u stanju objasniti'http://grude.com/clanak/?i=386719386719Grude.com - klik u svijetMon, 15 Jan 2024 23:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-07-svemir-22.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vjeruju da bi ova dva fenomena, s obzirom na njihovu sličnu strukturu, mogla potjecati iz jednog neidentificiranog izvora. Nadaju se da će locirati tajanstveni izvor ili razviti alternativna objašnjenja.<p><br />Prilikom analize podataka koje su u posljednjih 13 godina prikupili sa svemirskog teleskopa Fermi Gamma-ray, NASA-ini astronomi otkrili su neočekivani i tajanstveni "signal" koji dolazi izvan na&scaron;e galaksije, a koji oni ne mogu objasniti, prenosi <strong><a href="https://www.businessinsider.com/nasa-fermi-telescope-discovers-unexpected-signal-coming-outside-our-galaxy-2024-1">Business Insider</a></strong>.<br /><br /></p> <p>- Radi se o neočekivanoj značajki izvan na&scaron;e galaksije koju mi jo&scaron; nismo u stanju objasniti - rekao je <strong>Francis Reddy</strong> iz NASA-inog Centra za svemirske letove Goddard.<br /><br /></p> <p>Snažan teleskop može detektirati gama zrake, koje su zapravo golemi izboji energične svjetlosti i do stotine milijardi puta jači od onoga &scaron;to ljudske oči mogu vidjeti. Često se stvaraju kad eksplodiraju zvijezde ili se dogodi nuklearna eksplozija. No NASA-ini znanstvenici alternativni signal otkrili su dok su tražili ne&scaron;to sasvim drugo.<br /><br /></p> <p>- To je bilo potpuno slučajno otkriće. Prona&scaron;li smo puno jači signal i to na drugom dijelu neba od onoga koji smo tražili - izjavio je <strong>Alexander Kashlinsky</strong>, kozmolog Sveučili&scaron;ta Maryland i NASA-inog Goddard Space Flight Centra, koji je novost predstavio Američkom astronomskom dru&scaron;tvu.<br /><br /></p> <p>Naime, znanstvenici su tražili jednu od najstarijih značajki gama zraka za stvaranje prvih atoma, poznatu kao kozmička mikrovalna pozadina ili CMB, koja ima dipolnu strukturu, gdje je jedan kraj topliji i opterećeniji od drugoga.<br /><br /></p> <p>No umjesto toga, otkrili su signal koji dolazi iz sličnoga smjera i ima gotovo identičnu magnitudu kao neke od najenergičnijih kozmičkih čestica koje su ikad detektirali.<br /><br /></p> <p>- Prona&scaron;li smo dipol gama zraka, ali njegov vrh nalazi se na južnom nebu, daleko od CMB-a, dok je njegova magnituda 10 puta veća od onoga &scaron;to bismo očekivali od na&scaron;eg kretanja - objasnio je Chris Shrader, astrofizičar s Goddarda.<br /><br /></p> <p>Znanstvenici misle kako bi ovo otkriće moglo biti povezano s kozmičkim gama zračenjem koje je 2017. godine promatrao opservatorij Pierre Auger u Argentini. Također vjeruju da bi ova dva fenomena, s obzirom na njihovu sličnu strukturu, mogla potjecati iz jednog neidentificiranog izvora. Nadaju se da će locirati tajanstveni izvor ili razviti alternativna obja&scaron;njenja za obje spomenute značajke.<br /><br /></p> <p>Ovo NASA-ino neočekivano otkriće moglo bi pomoći astronomima da potvrde ili ospore ideje o tome kako nastaje struktura dipola.<br /><br /></p> <p>- Neslaganje s veličinom i smjerom dipola CMB-a moglo bi nam pružiti uvid u fizičke procese koji su se odvijali u vrlo ranom svemiru, potencijalno unatrag do vremena kad je on bio star manje od trilijuntinke sekunde - izjavio je Fernando Atrio-Barandela, koautor znanstvenog rada objavljenog u časopisu The Astrophysical Journal Letters.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-07-svemir-22.jpgSpriječen crni ponedjeljak! Pala skupina Palestinaca koji su planirali srušiti Londonsku burzuhttp://grude.com/clanak/?i=386705386705Grude.com - klik u svijetSun, 14 Jan 2024 22:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-01-14-londonska-burza.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Policija je dobila informaciju da aktivisti palestinske akcijske skupine imaju namjeru u ponedjeljak izvesti štetnu akciju rušenja Londonske burze.<p><br />&Scaron;est osoba je uhićeno zbog sumnje da su planirali ru&scaron;enje Londonske berze.<br /><br /></p> <p>Policija je dobila informaciju da aktivisti palestinske akcijske skupine imaju namjeru u ponedjeljak izvesti &scaron;tetnu akciju ru&scaron;enja Londonske burze. Uslijedila su uhićenja.<br /><br /></p> <p>Nisu otkrili na koji način je osumnjičena skupina trebala provesti planiranu akciju.<br /><br /></p> <p>Uhićenja su se zbila u Londonu, Liverpoolu i Brightonu, a svih &scaron;est osoba je trenutno u pritvoru.<br /><br /></p> <p>Detektiv Sian Thomas je rekao da su ova uhićenja značajna, javlja BBC.<br /><br /></p> <p>"Vjerujemo da je ova skupina bila spremna izvesti ometajući i &scaron;tetni trik koji bi mogao imati ozbiljne posljedice da je uspje&scaron;no izveden&rdquo;, naveo je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-01-14-londonska-burza.jpgNe otvarajte ove poruke na Viberu!http://grude.com/clanak/?i=386686386686Grude.com - klik u svijetSat, 13 Jan 2024 15:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-23-viber-rodjendan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ukoliko građani prime poruku ovog sadržaja, iz MUP-a savjetuju da je ne otvaraju.<p>Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini, upozorava građane da je primijećeno da je u okviru aplikacije "Viber" aktualna phishing kampanja koja ima za cilj iskori&scaron;tavanje broja telefona građana, kako bi se aplikacija "Viber" instalirala na drugim dodatnim uređajima, javlja Anadolu.<br /><br /></p> <p>"Način na koji se phishing link &scaron;iri je taj da građani u aplikaciji 'Viber' prime poruku sa linkom https://www.viber.com/activate_secondary/ ili slično", navode iz MUP-a RS-a.<br /><br /></p> <p>Nakon otvaranja ovog linka, automatski se omogućava aktivacija "Viber" na drugom uređaju, uz kori&scaron;tenje broja telefona žrtve. Poruka sa malicioznim linkom se najče&scaron;će dijeli u okviru "Viber" grupa, te može da bude poslana i od poznatog po&scaron;iljatelja čiji je broj telefona već kompromitiran.<br /><br /></p> <p>Ukoliko građani prime poruku ovog sadržaja, iz MUP-a savjetuju da je ne otvaraju.<br /><br /></p> <p>Građanima, da bi se za&scaron;titili, savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove, te da prvo provjerite tko ih &scaron;alje i poku&scaron;aju ostvariti komunikaciju sa po&scaron;iljateljem na drugi način te se uvjere da je zaista imao namjeru da &scaron;alje link.<br /><br /></p> <p>Za građane koji žele provjeriti je li im broj kompromitiran iz MUP-a navode da to mogu učiniti tako &scaron;to je otvoriti "Viber" na mobilnom telefonu, izbrati opciju "More" (Jo&scaron;), zatim "Settings" (Pode&scaron;avanja), pa "Account" (Nalog). Nakon toga potrebno je izabrati "Desktop and Tablets" (Desktop i tablet), da bi pristupili listi uređaja na kojima je aktivan "Viber" nalog registriran sa tim brojem telefona.<br /><br /></p> <p>Sa ponuđene liste potrebno je da izaberu uređaj koji žele deaktivirati i potvrde deaktivaciju kada se to zatraži.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO: Ilustracija</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-23-viber-rodjendan.jpgHakeri 'olakšali' odvjetničke urede u Hrvatskoj za skoro 110 tisuća eura! Jedan je iz BiHhttp://grude.com/clanak/?i=386666386666Grude.com - klik u svijetThu, 11 Jan 2024 16:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-12-haker.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prvoosumnjičeni punoljetni hrvatski državljanin s područja Zagrebačke županije i drugoosumnjičeni državljanin Bosne i Hercegovine počinili su ukupno 20 kaznenih djela.<p><br />Policijski službenici Odjela kibernetičke sigurnosti Policijske uprave zagrebačke su u koordinaciji sa Službom kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije imali pune ruke posla istražujući čak 20 kaznenih djela koja su im prijavili odvjetnički uredi u Hrvatskoj. Sumnja se da je dvojac tijekom 2023. protupravno do&scaron;ao u posjed 108.400 eura raznim kaznenim djelima iz sfere računalnih prijevara.<br /><br /></p> <p>&ndash; Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su prvoosumnjičeni punoljetni hrvatski državljanin s područja Zagrebačke županije i drugoosumnjičeni državljanin Bosne i Hercegovine počinili ukupno 20 kaznenih djela na način da su neovla&scaron;teno pristupali internetskom bankarstvu o&scaron;tećenih odvjetničkih ureda, neovla&scaron;teno zadavali naloge u korist tuzemnih i inozemnih bankovnih računa, a koje su prethodno otvarali kori&scaron;tenjem krivotvorenih osobnih isprava &ndash; navodi policija u izvje&scaron;ću.<br /><br /></p> <p>Prvoosumnjičeni je zbog sumnje u počinjenje gore navedenih kaznenih djela uhićen 10. siječnja 2024. te je u zakonskom roku, 11. siječnja 2024. predan pritvorskom nadzorniku dok je drugoosumnjičeni za sad nedostupan policijskim službenicima, zaključuju iz PUZ-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-12-haker.jpgU novim modelima Volkswagena vozači više neće moći sami 'šaltati'http://grude.com/clanak/?i=386654386654Grude.com - klik u svijetWed, 10 Jan 2024 16:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-01-10-mjenjac-dsg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za točno dva tjedna (24. siječnja) Volkswagen će predstaviti redizajniranu izvedbu najprodavanijeg kompakta u povijesti.<p>Novi <strong>Golf</strong> bit će ujedno i posljednji pokretan motorima s unutarnjim izgaranjem, a sada je potvrđena i dodatna &lsquo;sitnica&lsquo; koja će izazvati dodatne polemike među fanovima njemačke marke, prenosi<strong> Jutarnji list</strong>.<br /><br /></p> <h3>Razlog propisi o &scaron;tetnim plinovima</h3> <p>U razgovoru za <strong>Automotive News Europe</strong> na sajmu <strong>CES</strong> u <strong>Las Vegas</strong>u, VW-ov &scaron;ef razvoja <strong>Kai Gr&uuml;nitz</strong> objasnio je za&scaron;to kupci novog Golfa vi&scaron;e <strong>neće moći sami mijenjati brzine.</strong><br /><br /></p> <p>Glavni razlog su propisi o emisijama &scaron;tetnih plinova.<br /><br /></p> <p>Iako je <strong>Euro 7</strong> zakon ublažen od početnog prijedloga, rad na novom Golfu započeo je prije nekoliko godina kada je standard bio znatno stroži.<br /><br /></p> <p>"Kad smo započeli s razvojem, nije bilo jasno kada će Euro 7 pravila biti objavljena. U nekom trenutku morate započeti s razvojem. U suprotnom riskirate da vas vrijeme pregazi", rekao je Grunitz.<br /><br /></p> <h3>95 posto odlučilo za automatski mjenjač s dvostrukom spojkom</h3> <p>Zanimljivo, Golf opremljen <strong>DSG mjenjačem</strong> bio je znatno popularniji tijekom prve polovice životnog ciklusa osme generacije.<br /><br /></p> <p>Čak i u <strong>sportskoj GTI verziji</strong>, samo pet posto globalnih kupaca biralo je mjenjač sa &scaron;est stupnjeva prijenosa, dok se ostalih 95 posto odlučilo za <strong>automatski mjenjač</strong> s dvostrukom spojkom.<br /><br /></p> <p>Logika nameće zaključak da će novi Golf dostupan <strong>isključivo s DSG mjenjačem</strong> imati veću startnu cijenu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-01-10-mjenjac-dsg.jpgEvo koliko energije u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora?http://grude.com/clanak/?i=386619386619Grude.com - klik u svijetSun, 07 Jan 2024 23:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-12-solarna_el.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Po udjelu energije iz obnovljivih izvora u Europskoj uniji prednjači Švedska sa 66 posto.<p>U Hrvatskoj 29,4 posto energije dolazi iz obnovljivih izvora, &scaron;to je iznad prosjeka EU-a&nbsp;(23 posto).<br /><br /><br />Po udjelu energije iz obnovljivih izvora u Europskoj uniji prednjači &Scaron;vedska sa 66 posto.<br /><br /><br />Slijede Finska s 47,9 posto i Latvija s 43,3 posto. <br /><br /><br />HRT donosi infografiku koja prikazuje koliko energije u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora. <br /><br /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/24-01-07-24-01-07-hrvatska-obnovljivi-izvori.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-12-solarna_el.jpgAko imate neke od ovih aplikacija na mobitelu, odmah ih izbrišite!http://grude.com/clanak/?i=386584386584Grude.com - klik u svijetWed, 03 Jan 2024 19:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=24-01-03-google-play.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>McAfee je potvrdio da je pronađeno čak 25 aplikacija koje sadrže virus poznat kao Xamalicious..<div class="single-article__row"> <div class="text text--large"> <p>Ako koristite Android uređaj provjerite imate li neku od ovih aplikacija i odmah ju deinstalirajte sa svog mobitela. <br /><br /><br />Google je sa svoje trgovine Play uklonio ukupno 13 aplikacija nakon &scaron;to su sigurnosni stručnjaci iz McAfeeja otkrili da su zaražene opasnom gre&scaron;kom <strong>Xamalicious</strong>.<br /><br /></p> </div> </div> <p>Nakon &scaron;to instalirate jednu od tih aplikacija opasan virus omogućava prevarantima da daljinski preuzmu neke značajke, uključujući navigaciju zaslonom i davanje niza dopu&scaron;tenja. Uz takvu vrstu pristupa, hakeri mogu zaraziti uređaje neželjenim &scaron;pijunskim softverom ili čak bankovnim trojancima koji kradu novac, a da vlasnik uopćenije svjestan da se ne&scaron;to lo&scaron;e događa. <br /><br /><br />McAfee je potvrdio da je pronađeno čak 25 aplikacija koje sadrže virus poznat kao Xamalicious, a čak njih 13 je lako dostupno za preuzimanje putem Googleove službene trgovine Play.&nbsp;<br /><br /></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p><em><strong>Ovo su aplikacije na koje upozoravaju:&nbsp;</strong></em></p> <p>Essential Horoscope for Android</p> <p>3D Skin Editor for PE Minecraft</p> <p>Logo Maker Pro</p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="H5HxWxYRS57C" data-currenttime="0" data-duration="36" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/592/333.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Auto Click Repeater</p> <p>Count Easy Calorie Calculator</p> <p>Sound Volume Extender</p> <p>LetterLink</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &amp;NUMBER PREDICTIONS</p> <p>Step Keeper: Easy Pedometer</p> <p>Track Your Sleep</p> <p>Sound Volume Booster</p> <p>Astrological Navigator: Daily Horoscope &amp; Tarot</p> <p>Universal Calculator</p> <p><br />Ako ste instalirali neku od ovih aplikacija odmah ju obri&scaron;ite s mobitela, točnije deinstalirajte ju. Osim toga, express.co.uk savjetuje da pokrenete antivirusnu provjeru kako biste provjerili je li Xamalicious instaliran bez va&scaron;eg znanja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/24-01-03-google-play.jpgOPREZ! Ne nasjedajte na novi trend na Instagramuhttp://grude.com/clanak/?i=386574386574Grude.com - klik u svijetWed, 03 Jan 2024 09:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-19-instagram_pixabay.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nedavno se Instagramom proširio trend u kojem korisnici snimaju video snimke u kojima odgovaraju na neka osoba pitanja.<div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">Trend "Get To Know Me" na prvi pogled djeluje bezazleno i zabavno, ali stručnjaci za sigurnost upozoravaju na opasnosti koje predstoje onima koji postavljaju takve video snimke.<br /><br /></div> </div> <div> <h3 class="font-[800] text-[26px] sm:text-[30px]" style="font-family: Barlow Condensed;">Osobni podaci</h3> </div> <div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">Naime, u Instagram video snimcima korisnici otkrivaju mnogo osobnih stvari i detalja o sebi i svom životu &ndash; od godina, datuma rođenja, visine, mjesta rođenja i prebivali&scaron;ta, imaju li tetovaže ili pirsinge, omiljene gradove, hranu, piće itd. Osim na Instagramu, ovaj trend se sve vi&scaron;e &scaron;iri i na TikToku, a kao razlog za&scaron;to bi korisnici sve te osobne stvari javno objavljivali najče&scaron;će navode želju da upoznaju druge ljude.<br /><br /><br /></div> </div> <div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">Objavljivanjem ovih informacija, &scaron;to se posebno odnosi na korisnike koji ih javno objavljuju, odnosno čiji su profili dostupni svima, dijele se informacije koje mogu biti od velikog značaja za hakere i cyber kriminalce.<br /><br /><br /></div> </div> <div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">Ovo je nedavno upozorila stručnjakina za cyber sigurnost Eliana Stavrou, koja je i sama razmi&scaron;ljala o video snimci sa izazova "Get To Know Me". Ali, odgovarajući na pitanja, shvatila je da su neki od ovih podataka u su&scaron;tini odgovori na njezina sigurnosna pitanja za različite službe.<br /><br /><br /></div> </div> <div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">Čak i ako ne otkrijete odgovore na sigurnosna pitanja objavljivanjem ovih informacija, kriminalcima i hakerima i dalje dajete mnogo osobnih podataka koje oni kasnije mogu koristiti za dru&scaron;tveni inženjering kako bi izveli najuvjerljivje prevare.<br /><br /></div> </div> <div> <h3 class="font-[800] text-[26px] sm:text-[30px]" style="font-family: Barlow Condensed;">Upozorenje</h3> </div> <div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">"Ako ste radili taj Instagram trend sa svim pitanjima, bukvalno odmah izbri&scaron;ite to sr**e, upozorila je Stavrou sve korisnike Metine dru&scaron;tvene mreže".<br /><br /><br /></div> </div> <div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">Slično upozorenje dolazi i od Ministarstva pravde SAD: Svako može vidjeti &scaron;ti objavljujete na mreži. Djeljenje osobnih podataka sa ljudima koje osobno ne poznajete jedan je od najvećih rizika na mreži.<br /><br /><br /></div> </div> <div> <div class="font-[400] text-[16px] leading-normal" style="font-family: sans-serif; text-align: left;">New York post navodi, a Zimo prenosi, objave nekih korisnika dru&scaron;tvenih mreža koji su se žalili da su im nalozi hakirani samo dva dana nakon &scaron;to su objavili mnogo osobnih podataka na Instagramu kao dio ovog trenda.</div> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-19-instagram_pixabay.jpgTYPE-C - Od 2024. isti punjač za sve mobitele, tablete i fotoaparate u EUhttp://grude.com/clanak/?i=386543386543Grude.com - klik u svijetSat, 30 Dec 2023 18:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-30-usb-c.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>USB-C utor, poznat i kao USB Type-C, postaje standard u EU.<p>Europska komisija je dana&scaron;njom objavom podsjetila da će od 2024. godine svi mobilni telefoni, tableti i fotoaparati u EU morati imati isti punjač.</p> <p>&nbsp;</p> <p>USB-C utor, poznat i kao USB Type-C, postaje standard, &scaron;to znači da će proizvođači morati prilagoditi svoje uređaje novim zahtjevima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova odluka, koju je podržala i hrvatska europarlamentarka SDP-a Biljana Borzan, donesena je prije nekoliko godina, a Vijeće EU je nedavno dalo konačnu suglasnost za obavezno uvođenje jednog punjača za sve elektronske uređaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"<strong>Čekanje je zavr&scaron;eno. Od 2024. USB-C će biti standard za sve elektronske uređaje u EU. Od tog trenutka vi&scaron;e nećemo čuti: 'Izvinite, nemam taj kabel'</strong>", objavila je Europska komisija, ističući da su pozitivni efekti već vidljivi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usprkos zabrinutosti izraženoj krajem 2021. godine, kada je odluka objavljena, Apple je već ove godine počeo prodavati mobilne telefone sa USB-C utorom u EU.<br />Proizvođači i prodavači jo&scaron; imaju vremena da se prilagode novom pravilu, koje ne stupa na snagu odmah 1. siječnja 2024. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Do kraja 2024. svi mobilni telefoni, tableti i kamere koji se prodaju u EU morat će biti opremljeni USB-C priključkom za punjenje. Od proljeća 2026. obaveza će se pro&scaron;iriti i na laptope", priopćeno je iz Europskog parlamenta u listopadu pro&scaron;le godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova pravila imaju za cilj smanjenje potrebe za kupovinom različitih punjača za svaki uređaj, &scaron;to će u&scaron;tedjeti novac, vrijeme i pomoći u smanjenju elektronskog otpada.<br />Usprkos skeptičnim izjavama, poput one iz Applea koji strahuje da će ova uredba ograničiti inovacije, EU vjeruje da će standardizacija USB-C punjača imati pozitivan utjecaj na potro&scaron;ače diljem Europe.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-30-usb-c.jpgZnanstvenici otkrili metodu liječenja raka koja uništava 99% kancerogenih stanicahttp://grude.com/clanak/?i=386508386508Grude.com - klik u svijetWed, 27 Dec 2023 13:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-30-61085193-rak-virus-znanstvenici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Molekule aminocijanina, koje se obično koriste u bioslikanju, pokazale su se iznimnim zbog svoje stabilnosti u vodi i sposobnosti prianjanja na vanjštinu stanica<p>Američki znanstvenici sa Sveučili&scaron;ta Rice, Teksa&scaron;kog sveučili&scaron;ta A&amp;M i Sveučili&scaron;ta u Teksasu identificirali su novu metodu za borbu protiv stanica raka.<br /><br /></p> <p>Koristeći blisko infracrveno svjetlo za stimulaciju molekula aminocijanina, znanstvenici su inducirali sinkronizirane vibracije, učinkovito probijajući membrane stanica raka.<br /><br /></p> <p>Molekule aminocijanina, koje se obično koriste u bioslikanju, pokazale su se iznimnim zbog svoje stabilnosti u vodi i sposobnosti prianjanja na vanj&scaron;tinu stanica, osobito korisnih u otkrivanju raka u niskim dozama, javlja <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/znanstvenici-otkrili-revolucionarnu-metodu-lijecenja-raka-koja-unistava-99-posto-kancerogenih-stanica---819803.html" target="_blank">Zimo</a>.<br /><br /></p> <p>One su vi&scaron;e od milijun puta brže u svom mehaničkom kretanju od nekada&scaron;njih Feringa motora (kemijski pokretan rotacijski molekularni motor) i mogu se aktivirati svjetlom bliskim infracrvenom, a ne vidljivim svjetlom, poja&scaron;njava kemičar James Tour, opisujući inovaciju kao novu eru molekularnih strojeva.<br /><br /></p> <h3>Neinvazivno liječenje sa značajnim uspjehom</h3> <p>Kori&scaron;tenje bliskog infracrvenog svjetla ima značaj, jer omogućuje prodor duboko u tijelo, potencijalno olak&scaron;avajući nekirur&scaron;ko liječenje raka unutar kostiju i organa.<br /><br /></p> <p>U pokusima na uzgojenim stanicama raka, tehnika molekularnog udarnog čekića pokazala je izvanrednih 99 posto uspjeha u uni&scaron;tavanju kancerogenih stanica.<br /><br /></p> <p>Pokusi na mi&scaron;evima s tumorima melanoma rezultirali su time da je polovica ispitanika izliječila rak. Istraživanje vezano za to objavljeno je u časopisu <strong>Nature Chemistry</strong>.<br /><br /></p> <h3>Prvi put na ovaj način</h3> <p>Ovo je prvi put da se molekularni plazmon koristi na ovaj način, da pobudi cijelu molekulu i da zapravo proizvede mehaničko djelovanje koje se koristi za postizanje određenog cilja - u ovom slučaju, kidanje membrane stanica raka, kaže kemičar Ciceron Ayala-Orozco.<br /><br /></p> <p>Sinkronizirane vibracije, koje pokreću plazmoni formirani od elektrona u kretanju unutar molekula, učinkovito se povezuju s membranama stanica raka, nakon čega ih razgrađuju.<br /><br /></p> <p>Unatoč tome &scaron;to su je ranoj fazi, otkriće obećava izravan, biomehanički pristup koji bi mogao predstavljati izazov stanicama raka da razviju otpornost. Znanstvenici sada istražuju druge molekule sa sličnim potencijalom.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-30-61085193-rak-virus-znanstvenici.jpg2023. je bila izvrsna za bitcoin. Što nas čeka u 2024.?http://grude.com/clanak/?i=386502386502Grude.com - klik u svijetTue, 26 Dec 2023 10:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-14-bulgarian-bitcoin-horde-01-header-2060x1133.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bitcoin je tijekom ove godine zabilježio velik porast vrijednosti, a optimisti vjeruju da je pred njim tek sada sljedeći veliki uzlet..<p>Krajem pro&scaron;le godine vrijednost bitcoina oscilirala je na razinama između 16 i 17 tisuća dolara. <br /><br /><br />Danas je ona značajno vi&scaron;a od 40 tisuća dolara, pa &ndash; ovisno o odabranim referentnim datumima &ndash; možemo zaključiti da je bitcoin tijekom 2023. godine zabilježio porast vrijednosti na razini od 150-160%, pi&scaron;e <a href="https://www.bug.hr/kriptovalute/2023-je-bila-izvrsna-za-bitcoin-sto-nas-ceka-u-2024-37270" target="_blank">BUG</a>.<br /><br /><br />To je značajno vi&scaron;e od prosječnog porasta na trži&scaron;tima dionica, pa je jasno da se interes ulagača za kritpovalutama ponovno probudio, "gurajući" trži&scaron;te u pozitivan teritorij. Optimistično će ova godina i zavr&scaron;iti, a najveći zagovrnici bitcoina ponovno najavljuju "bull run" za 2024. godinu.<br /><br /></p> <h2>ETF i "halving"</h2> <p>Dva su glavna razloga za takav optimizam. Prvi je činjenica da će američki SEC tijekom siječnja donijeti odluku o odobravanju prvih javnih otvorenih investicijskih fondova, čijim će se udjelima moći trgovati na burzi, a koji će vrijedno&scaron;ću biti vezani uz bitcoin. Pozitivna odluka mogla bi privući brojne nove ulagače, primarno one institucionalne, koji će biti spremniji uložiti u EFT fond nego izravno u bitcoin.<br /><br /></p> <p>SEC je do sada zaprimio 13 prijava za takve fondove, a od svih prijavitelja sada očekuje da ispune posljednje uvjete do 29. prosinca. Nakon toga započet će proces dono&scaron;enja odluka o odobravanju takvih fondova. Očekuje se da će tijekom siječnja barem neke od navedenih 13 investicijskih kuća dobiti odobrenje za lansiranje vlastitog bitcoin ETF fonda. Ulaganje u takve fondove nosilo bi jednak rizik kao i ulaganje u bitcoin, no vlasnici udjela u fondu ne bi posjedovali kriptovalutu, već samo dio imovine fonda, koji pak ulaže u bitcoin. No, ulazne i izlazne naknade u takvim su fondovima obično niže nego provizije kod mjenjačnica, pa se smatra da će to motivirati veći broj investitora.<br /><br /><br /></p> <p>Drugi veliki događaj je očekivani "halving", odnosno smanjenje naknada za rudarenje bitcoina na pola. Za sada je procjena da će se četvrti takav događaj odviti 16. travnja sljedeće godine. Nakon tog će dana nagrada mreže, koja se dodjeljuje svakih 10 minuta onima koji rudare bitcoin, pasti s dosada&scaron;njih 6,25 na 3,125 BTC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umanjenje nagrada za rudarenje do sada se dogodilo triput, 2012., 2016. te 2020. godine. Mjeseci koji prethode "halvingu", a pogotovo oni nakon njega, redovito su bili obilježeni porastom cijene te kriptovalute, pa mnogi ulagači već sada zauzimaju pozicije, očekujući da se povijest ponovi i 2024. godine. Sve to daje novu nadu da će se bitcoin ponovno naći na rekordnim razinama, vi&scaron;ih od onih viđenih krajem 2021. godine.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-14-bulgarian-bitcoin-horde-01-header-2060x1133.jpgStopio vam se mobitel? Riža baš i ne može pomoći, no ovi trikovi moguhttp://grude.com/clanak/?i=386460386460Grude.com - klik u svijetWed, 20 Dec 2023 17:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-12-sms_smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Riža i sušenje mobitela sušilom za kosu vam baš i neće biti od pomoći<p>Mobitel vam je upao u vodu ili ste ga zalili sokom? Odmah ste ga izvadili, prebrisali ručnikom, poku&scaron;ali osu&scaron;iti su&scaron;ilom za kosu pa upaliti? Sve se ove radnje čine logičnima, ali su potpuno krive, pi&scaron;e <strong>Wired</strong>. </p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Tekućina koja prodire u pametni telefon može na uređaj utjecati na vi&scaron;e načina, od mutnih fotografija (ako se vlaga zavuče u objektiv fotoaparata), preko nemogućnost punjenja, do potpunog uni&scaron;tenja mobitela. Stručnjaci kažu - prve sekunde i minute često su ključne. Evo &scaron;to biste trebali napraviti.<br /><br /></p> <p>Ako je va&scaron; telefon vodootporan, a vi ste ga polili ili potopili u tekućini koja nije voda, i Apple i Samsung preporučuju ispiranje potapanjem u vodu (ali ne pod slavinom, mlaz može pogor&scaron;ati &scaron;tetu). Jo&scaron; bolje bi bilo ako pri ruci imate destiliranu ili demineraliziranu vodu.<br /><br /></p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>Uređaj izvadite iz tekućine čim je prije moguće. Ne dolazite u napast i ne poku&scaron;avajte ga uključiti. Pažljivo isključite uređaj. Naime, vrlo je važno &scaron;to prije isključiti struju u uređaju kako bi se spriječio nastanak kratkog spoja. Ni sada nemojte posezati za su&scaron;ilom jer toplina može o&scaron;tetiti osjetljivu elektroniku.<br /><br /></p> <p>Potom ga dobro osu&scaron;ite čistim ručnikom, pazeći da se vi&scaron;ak vode ne zavuče dublje. Ako na kući&scaron;tu u utorima ima ostataka vode, komprimiranim zrakom ispu&scaron;ite zaostalu tekućinu pazeći da dublje ne prodre u uređaj. Ako nemate kompresor, uključite fen za&nbsp; kosu na hladno su&scaron;enje.&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-ad-loading vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 215px; cursor: auto;" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="sQD6EAUVhreA" data-currenttime="0" data-duration="36" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 553px; height: 270px; position: absolute; left: 23px; top: -28px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 553px; height: 270px; position: absolute; left: 23px; top: -28px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/592/333.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 553px; height: 270px; position: absolute; left: 23px; top: -28px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Sada na red dolazi vi&scaron;e opcija. Jedna je dobro poznata - mnogi se korisnici zaklinju da sada mobitel trebate staviti u rižu i ostaviti najmanje 24 do 36 sati kako bi riža upila zaostalu tekućinu i vlagu iz uređaja. No, jedan dio foruma&scaron;a, pi&scaron;e Wired, tvrdi da im je nakon ovakvog zahvata mobitel bio pun rižina &scaron;kroba koji se zavukao u ulazne i izlazne portove.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Na web shopovima možete pronaći pametna rje&scaron;enja za ovakve situacije kao &scaron;to su vrećice za upijanje vlage. Vi&scaron;ak vlage iz telefona njome možete izvući i nakon &scaron;to se pokisli na proljetnom pljusku, a mobitel ste držali u džepu u trapericama.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Za prvu pomoć u ovakvim vam slučajevima mogu poslužiti i vrećice koje doslovno - dobivate besplatno. To su vrećice sa silika-gelom koju dobijete u kutiji s novim cipelama ili odjećom, a koje upijaju vlagu i tako &scaron;tite robu od vlažnosti. Nemojte ih bacati, spremajte ih u staklenku s hermetičkim poklopcem. Napunite je do vrha, pa idući puta kada smočite mobitel, spremni ste za spa&scaron;avanje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-12-sms_smartphone.jpgNa nula Celzijevih stupnjeva tlak u gumama padne za 0,2 barahttp://grude.com/clanak/?i=376434376434Grude.com - klik u svijetSun, 17 Dec 2023 13:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-05-15-guma-auto-kotac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osim što ste vozilo opremili zimskim gumama, morate se pobrinuti i da gume budu pravilno napumpane.<p>Ne krećite u osvetnički pohod protiv susjeda. Ne ispu&scaron;taju vam oni gume. <strong>Tlak u gumama </strong>snizile su niske temperature zraka. Na taj problem nisu imune ni <strong>zimske gume</strong> pa u hladnijim mjesecima valja će&scaron;će kontrolirati tlak u gumama čak i ako ste na vrijeme ljetne gume zamijenili zimskima, koje su konstrukcijom i mje&scaron;avinom od koje se proizvode bolje prilagođene <strong>niskim temperaturama</strong> pa bolje prianjaju na mokrim i skliskim kolnicima.<br /><br /></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Osim &scaron;to ste vozilo opremili zimskim gumama, morate se pobrinuti i da gume budu <strong>pravilno napumpane</strong>. Optimalan tlak u gumama va&scaron;eg automobila obično preporučuje proizvođač, a informacije o preporučenom tlaku u gumama najče&scaron;će ćete pronaći na naljepnici zalijepljenoj na okvir vozačevih vrata. <br /><br /><br />Svaki proizvođač vozila ima preporučenu gumu i preporučeni tlak za tu gumu na temelju težine i karakteristika vozila. Budući da se radi o tlaku izmjerenom na <strong>hladnim gumama</strong>, važno je pumpati gume ili provjeravati tlak u gumama kada su gume hladne, dakle prije vožnje. Tlak u gumama će se, naime, mijenjati uslijed promjena atmosferskog tlaka, temperature ili temperature guma tijekom vožnje - upozoravaju iz Suzuki Antares Centra u Zagrebu.<br /><br /></p> <p>Treba li zimi gume pumpati drukčije nego u toplijim mjesecima? U principu, ne. Nema razlike u preporučenom tlaku za ljeto ili zimu. Gume tijekom cijele godine treba držati na onim vrijednostima koje <strong>preporučuje proizvođač automobila</strong>. No, zimi će se za to trebati malo vi&scaron;e potruditi jer tlak u gumama ovisi i o temperaturi okoline, pa možda nije lo&scaron;e posegnuti i za pokojim trikom.<br /><br /></p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>- U zimskim mjesecima <strong>promjene temperature tijekom dana</strong> dosta su izraženije nego ljeti pa je važno znati da će se i tlak u gumama prilično razlikovati u hladnim noćnim ili jutarnjim satima u odnosu na topliji dio dana. Tako će se za svakih 8&deg;C razlike temperature tlak promijeniti za 0,1 bar. Zamislimo da va&scaron; automobil ima preporučeni tlak od 2 bara. Ako je guma napumpana na preporučeni tlak u garaži, na temperaturi od približno 20&deg;C, onda će na temperaturi od -5&deg;C tlak u ovoj gumi pasti ispod 1,7 bara - navode u Suzuki Antares Centru te nastavljaju: 'Ako&nbsp;kontrolirate tlak u gumama na benzinskoj postaji, u podne, na temperaturi od približno 10&deg;C i namjestite tlak u gumama na preporučena 2 bara, sljedeće jutro, na temperaturi od -5&deg;C tlak u va&scaron;oj gumi će biti oko 1,8 bara.'</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><br />Kada gume imaju pravilan tlak zraka, težina vozila će biti <strong>ravnomjerno raspoređena </strong>po cijelom gaznom sloju gume, osiguravajući tako stabilnost gume i samog automobila. Ako je guma nedovoljno ili previ&scaron;e napuhana, ona nije stabilna, a zaustavljanje, skretanje i upravljanje lo&scaron;e utječu na životni vijek gume. <br /><br /><br />Tijekom zime, uslijed velikih razlika temperature, velika je mogućnost da <strong>tlak u gumama </strong>bude manji od preporučenog. Nedovoljno napumpana guma nije stabilna, a kao posljedice preniskog tlaka u gumama osjetiti ćete dulji put kočenja, lo&scaron;ije upravljanje automobilom, proklizavanje, zano&scaron;enje u zavojima, lo&scaron;ije prianjanje, povećanu potro&scaron;nju goriva i brže tro&scaron;enje gume. Zimi stoga tlak u gumama treba provjeravati če&scaron;će nego ljeti - prije dužeg putovanja svakako, a inače je preporuka <strong>jednom tjedno</strong>. <br /><br /><br />S obzirom da se na hladnoći i zrak u gumama &lsquo;skupi&rsquo; poput zimogroznog vozača, pomoći si možete tako da povećate tlak za 0,1-0,2 bara kada se tijekom duljeg vremena očekuju niske temperature, posebno ako automobil najvi&scaron;e koristite <strong>u jutarnjim i večernjim satima</strong>, kad je najhladnije. Za toliko se, naime, snizi tlak u gumama na nula Celzijevih stupnjeva. Tako ćete prevenirati probleme zbog pada tlaka u gumama prije jutarnjeg polaska na posao. Samo ne zaboravite smanjiti tlak na razinu koju preporučuje proizvođač vozila nakon &scaron;to temperature ponovno porastu, upozoravaju iz Suzuki Antares Centra.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-05-15-guma-auto-kotac.jpgOligovit® - Život u balansu za osmijeh cijele obitelji!http://grude.com/clanak/?i=376384376384Grude.com - klik u svijetWed, 13 Dec 2023 08:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-12-13-23-oligovit-complex.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Istraživanje kompanije Galenika o upotrebi lijekova u BiH pokazalo je da naši građani preferiraju uzimanje suplemenata sa vitaminima i mineralima sezonski, upravo da bi se zaštitili u razdoblju kada vladaju gripa i prehlade.<p>&nbsp;</p> <p><em>Kombinacija 10 vitamina i 10 minerala u jednom prepratu</em></p> <p><br />Kako su hladni dani pokucali na vrata, tako su se pojavile prve prehlade i gripe, te nam je glavna briga postala kako očuvati zdravlje i &scaron;to bezbolnije prevladati zimske mjesece. Uvijek se trudimo zdravom ishranom unositi dovoljno voća i povrća, kao i drugih nutritivno visokovrijednih namirnica jer vitamini i minerali iz tih namirnica uveliko doprinose da sačuvamo na&scaron; imunitet i zdravlje.<br /><br /></p> <p>Ali ipak, manjak fizičke aktivnosti, boravak u zatvorenim prostorima, nepravilna prehrana i stres značajno utiču na slabljenje imunolo&scaron;kog sistema koliko god nastojali zdravo i raznoliko se hraniti. Tada postoji &nbsp;potreba za dodatnim uno&scaron;enjem vitamina i minerala, te nam je izuzetno dobrodo&scaron;la pomoć &nbsp;suplementacijskih preparata kako bi optimizirali mineralno-vitaminski status u organizmu i očuvali imunitet i zdravlje.<br /><br /></p> <p>Istraživanje kompanije Galenika o upotrebi lijekova u BiH pokazalo je da na&scaron;i građani preferiraju uzimanje suplemenata sa vitaminima i mineralima sezonski, upravo da bi se za&scaron;titili u razdoblju kada vladaju gripa i prehlade. Postotak na&scaron;ih sugrađana koji uzimaju ovakve preprate je 34% i najče&scaron;će uzimaju ukupno tri takva proizvoda.<br /><br /></p> <p>Na trži&scaron;tu postoje raznovrsni dodaci prehrani ove vrste i često je te&scaron;ko izabrati pravi koji odgovara potrebama na&scaron;eg organizma. Vitamini i minerali u na&scaron;em tijelu sudjeluju u mnogim procesima, zato je potrebno obratiti pažnju na sastav suplementacijskih preprata i osigurati onaj koji ima sve potrebne mikronutrijente i to u adekvatnim dozama neophodnim za optimalno fukcioniranje na&scaron;eg imuniteta.<br /><br /></p> <p><strong>Oligovit&reg; je preparat koji dolazi u obliku </strong>film tableta i predstavlja <strong>idealan balans</strong> <strong>10 vitamina</strong> (A, D, E, C, vitamini B grupe) i <strong>10 minerala</strong> (kalcij, željezo, cink, bakar, mangan, magnezijum, jod, fluorid, molibden i hrom). Sam sastav ovog preparata je moderniziran i prilagođen ubrzanom načinu života. Svakodnevna suplementacija <strong>Oligovit&reg;</strong> vitaminima i mineralima namijenjenih cijeloj obitelji ima veliki značaj ne samo u sprječavanju kroničnog nedostatka vitamina i minerala, već njihovih efekata i dugotrajnih i nesagledivih&nbsp; posljedica po zdravlje. Dovoljna je <strong>1 Oligovit&reg; </strong>film tableta dnevno da podmiri povećane potrebe organizma za vitaminima i mineralima i da nadoknadi njihov nedostatak u ishrani. Preporučuju se kao dodatak ishrani kod osoba na dijetama, kod premora poslije te&scaron;kog fizičkog napora, nedostatka apetita i zaostajanja u rastu i razvoju, kao i za jačanje imunog sistema.&nbsp; <br /><br /></p> <p><strong>Oligovit&reg;</strong> i Galenikin kvaliteta značajno će vam pomoći u naporima da optimizirate svoj imuni sistem i očuvate zdravlje balansom vitamina i minerala u va&scaron;em organizmu, a sve kako biste bezbrižno prebrodili zimu. U Oligovit&reg; portfoliju možete pronaći i druge preparate namijenjene ženama, mu&scaron;karcima, osobama koje intenzivno vježbaju, djeci i trudnicma. Uživajte u zimskim čarolijama, i sačuvajte osmijeh cijele porodice tako &scaron;to ćete manje brinuti. Zapamtite da je Galenika uvijek tu - posvećena ljudima i vjerna zdravlju!</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-12-13-23-oligovit-complex.pngSUM AI - prvi centar za umjetnu inteligenciju u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=376325376325Grude.com - klik u svijetSat, 09 Dec 2023 12:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-06-identitet-internet-mreze.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cilj centra je istraživati, razvijati i obrazovati u području umjetne inteligencije..<p>Sveučili&scaron;te u Mostaru otvorilo je vrata Centra za umjetnu inteligenciju - SUM AI, prvog takvog centra u Bosni i Hercegovini, čime je postalo ključna institucija u području istraživanja i primjene umjetne inteligencije. <br /><br /><br />Osnovan odlukama Senata i Upravnog vijeća Sveučili&scaron;ta, SUM AI predstavlja logičan nastavak razvoja informatičkih tehnologija na Sveučili&scaron;tu, prateći najnovije svjetske trendove te ostvarujući jedan od ciljeva Digitalne strategije SUM-a.<br /><br /><br /><strong>Potrebe trži&scaron;ta rada</strong></p> <p>SUM AI želi biti predvodnik u regiji kada je riječ o istraživanju i razvoju AI tehnologija u području obrazovanja, dok trenutačno postoje samo tri istraživačka centra u regiji koja se bave umjetnom inteligencijom, dva u Zagrebu i Rijeci te jedan u Novom Sadu. SUM AI usmjeren je na poticanje istraživanja i primjene umjetne inteligencije, s posebnim naglaskom na područje obrazovanja. <br /><br /><br />Cilj centra je istraživati, razvijati i obrazovati u području umjetne inteligencije, pi&scaron;e <em><strong>vecernji.ba</strong></em>. Jedna od ključnih zadaća SUM AI-ja je analiziranje potreba trži&scaron;ta rada za stručnjacima iz područja umjetne inteligencije, obučavanje studenata i zaposlenika Sveučili&scaron;ta te povezivanje potencijalnih stručnjaka s industrijom umjetne inteligencije. Ova inicijativa ima važnu ulogu u razvoju visokokvalitetnih kadrova u području umjetne inteligencije i osiguravanju da Sveučili&scaron;te u Mostaru odgovori na potrebe trži&scaron;ta rada.<br /><br /></p> <p>- SUM AI je tijekom proteklih nekoliko mjeseci uspje&scaron;no formirao mladu i predanu ekipu koja se posvećuje različitim projektima. Od samog početka postavili smo temelje za na&scaron;e aktivnosti fokusirajući se na tri ključna stupa: znanstvene projekte, stručne projekte za gospodarstvo te suradnja sa studentima. Prije samo dva mjeseca počeli smo SUM AI praksu na studiju informatike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti s četiri studenta koja su stvorila digitalnog asistenta. Ovaj asistent omogućava jednostavan pristup informacijama vezanim uz Sveučili&scaron;te i ustrojbene jedince SUM-a, kao i općenito informacijama o održavanju nastave. Na&scaron;a aplikacija integrira različita rje&scaron;enja, pruža glasovno navođenje na bilo kojem jeziku i koristi GPT jezični model s ugrađenom bazom znanja. Ova aplikacija uskoro će biti predstavljena i dostupna za kori&scaron;tenje, čime će olak&scaron;ati pristup informacijama svim studentima i djelatnicima - kazao je Hrvoje Ljubić, voditelj Centra za umjetnu inteligenciju SUM-a.<br /><br /></p> <p>Ljubić je dodao kako se nastavlja razvoj Centra s posebnim fokusom na asistivne tehnologije, &scaron;to je ujedno jedna od tema konferencije &ldquo;Mostart&rdquo; 2024. godine na kojoj će podijeliti iskustva i doprinose u području tehnologije koja potpomaže i podržava različite potrebe korisnika.<br /><br /></p> <p>U razdoblju od 2021. do 2027. Europska unija izdvojila je iznimnih 2,5 milijardi eura za istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije. Uz to, Europska komisija pokrenula je Europsku inicijativu za AI, partnerstvo za umjetnu inteligenciju, u cilju mobilizacije dodatnih sredstava za potporu istraživanju i razvoju AI tehnologija u Europi. Zajedno s rastućom primjenom umjetne inteligencije postavlja se i pitanje etike, pravnog okvira i regulacije. <br /><br /><br />Nagla&scaron;ava se da je važno osvijestiti kako sama umjetna inteligencija nije ni dobra ni lo&scaron;a, već je alat koji se može koristiti na ispravan i odgovoran način. Ipak, postoji opravdana zabrinutost zbog moguće zloupotrebe te potreba za pravnom regulacijom. Osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju &ndash; SUM AI na Sveučili&scaron;tu u Mostaru predstavlja važan korak u razvoju informatičkih tehnologija u Bosni i Hercegovini i okruženju. SUM AI će oblikovati budućnost obrazovanja i potaknuti razvoj visokokvalitetnih stručnjaka u području umjetne inteligencije.<br /><br /><br /><strong>Etička i pravna pitanja</strong></p> <p>Uz to, SUM AI će se aktivno baviti etičkim i pravnim pitanjima koja proizlaze iz primjene umjetne inteligencije te će surađivati s drugim institucijama kako bi zajedno doprinijeli sigurnosti i odgovornom razvoju ove važne tehnologije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-06-identitet-internet-mreze.jpgZašto nas ovih dana pecka struja kada nešto ili nekog dodirnemo?http://grude.com/clanak/?i=376312376312Grude.com - klik u svijetThu, 07 Dec 2023 18:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-03-27-elektricitet.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sigurno ste nekada doživjeli peckanje kada dodirnete kvaku ili se rukujete s ljudima. <p><strong data-attribute-id="emphasized-text">Postavlja se pitanje za&scaron;to do ovoga dolazi?</strong></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Razlog tome je statički elektricitet koji je u ovo doba godine izražen zbog suhog zraka.&nbsp;</p> <p><br />&ldquo;Cijeli svijet u kome živimo, pa i mi sami smo napravljeni od atoma. Ti atomi imaju elektronski omotač u kome se nalaze elektroni koji su nositelji negativnog naelektriziranja. Različiti materijali koji su napravljeni od atoma, neki malo vi&scaron;e vole svoje elektrone, pa ih ne daju, čaki i otimaju tuđe, a neki jedva čekaju da prepuste svoje elektrone&ldquo;, obja&scaron;njava za N1, znanstveni komunikator,&nbsp;<strong>Milan Popović</strong>.<br /><br /></p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>On dodaje da su materijali koji vole prepustiti svoje elektrone vuna, krzno, svila, a od umjetnih materijala to je najlon, dok su materijali koji vole primati elektrone guma i poliester. Postoje i oni koji ne daju, ali i ne uzimaju elektrone, takav materijal je pamuk.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>To sve je razlog naelektriziranosti tijekom zime.</p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="gGcgJaJhEPkI" data-currenttime="0" data-duration="35" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346733-1626698170607498.mp4" controls="controls"></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346733/pthumbnail/592/333.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&ldquo;U pitanju jesu veliki naponi. Od par tisuća do par desetina tisuća volti, ali su to male struje i nisu opasne po na&scaron;e zdravlje&ldquo;, rekao je Popović.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-03-27-elektricitet.jpgIzvrsne vijest za ljubitelje bitcoinahttp://grude.com/clanak/?i=376292376292Grude.com - klik u svijetWed, 06 Dec 2023 17:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-06-bitcoin-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U srijedu se bitcoinom trgovalo za oko 44.100 dolara, dok je Ethereum bio na 2.255 dolara.<p><strong>Cijena bitcoina</strong>, prvi put od početka travnja 2022. godine, veća je od 44.000 dolara, s optimizmom da će bitcoin fondovi kojima se trguje na burzi (ETF) dobiti odobrenje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), javlja Anadolu.<br /><br /></p> <p>Cijena bitcoina, najveće svjetske kriptovalute, skočila je na 44.428 dolara oko 22.15 GMT u utorak, na razini koji nije zabilježen od 6. travnja 2022. godine kada je ova kriptovaluta zabilježila ogroman dnevni pad vrijednosti od 5,1 posto.<br /><br /></p> <p><strong>Vrijednost Ethereuma</strong>, najvećeg svjetskog altcoina po trži&scaron;noj vrijednosti, povećan je na čak 2.310 dolara, &scaron;to je najvi&scaron;a razina od 11. svibnja pro&scaron;le godine.<br /><br /></p> <p>Do rasta vrijednosti do&scaron;lo je zbog optimizma da će spot bitcoin ETF-ovi dobiti regulatorno odobrenje u SAD-u početkom sljedeće godine i nade da će Federalne rezerve uskoro okončati poo&scaron;travanje monetarne politike i početi s smanjivanjem kamatnih stopa sredinom sljedeće godine.<br /><br /></p> <p>U srijedu se bitcoinom trgovalo za oko 44.100 dolara, dok je Ethereum bio na 2.255 dolara.<br /><br /></p> <p>Cijene nekih altcoina povećane su za čak 20 posto u posljednja 24 sata, prema podacima sa web stranice za praćenje cijena digitalne imovine <strong>CoinMarketCap</strong>.<br /><br /></p> <p>Ukupna vrijednost kripto trži&scaron;ta povećana je za 3,6 posto na 1,6 triliona, dok je udio bitcoina na kripto trži&scaron;tu bio na 54 posto.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-06-bitcoin-1.jpgVažno upozorenje HALMED-a o lijekovima koje neki rado pijuhttp://grude.com/clanak/?i=376220376220Grude.com - klik u svijetSat, 02 Dec 2023 13:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-12-02-aspirin2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>PRES i RCVS su rijetka stanja koja mogu uključivati smanjenu opskrbu mozga krvlju (ishemija), što potencijalno može dovesti do ozbiljnih i životno ugrožavajućih komplikacija.<p><br />Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA), preporučilo je nove mjere za lijekove koji sadrže pseudoefedrin kako bi se minimalizirali rizici od sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije (engl. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) i sindroma reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije (engl. reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS).<br /><br /></p> <p>PRES i RCVS su rijetka stanja koja mogu uključivati smanjenu opskrbu mozga krvlju (ishemija), &scaron;to potencijalno može dovesti do ozbiljnih i životno ugrožavajućih komplikacija. Uz brzu dijagnozu i liječenje, simptomi PRES-a i RCVS-a najče&scaron;će nestanu.<br /><br /></p> <p>PRAC je preporučio da se lijekovi koji sadrže pseudoefedrin ne primjenjuju u bolesnika s visokim krvnim tlakom koji je ozbiljan ili nekontroliran (koji se ne liječe ili ne odgovaraju na terapiju) ni bolesnika s ozbiljnom akutnom ili kroničnom bubrežnom bole&scaron;ću ili zatajenjem.<br />Preporuka da zdravstveni radnici savjetuju bolesnicima da odmah prestanu koristiti ove lijekove i obrate se liječniku ako razviju simptome PRES-a ili RCVS-a<br /><br /></p> <p>PRAC je također preporučio da zdravstveni radnici savjetuju bolesnicima da odmah prestanu koristiti ove lijekove i obrate se liječniku ako razviju simptome PRES-a ili RCVS-a, poput ozbiljne glavobolje koja se naglo razvila, mučnine, povraćanja, smetenosti, napadaja i poremećaja vida.<br /><br /></p> <p>Ove preporuke uslijedile su nakon ocjene svih dostupnih podataka, uključujući postmarketin&scaron;ke sigurnosne podatke, u kojoj je zaključeno da je pseudoefedrin povezan s rizicima od PRES-a i RCVS-a. Tijekom ove ocjene PRAC je zatražio savjet od skupine stručnjaka; liječnika opće medicine, otorinolaringologa (specijalisti za bolesti uha, nosa, grla, glave i vrata), alergologa (specijalisti u liječenju alergija) i predstavnika bolesnika. PRAC je također uzeo u obzir informacije koje je dostavila treća strana, koja predstavlja zdravstvene radnike.<br /><br /></p> <p>Informacije o lijeku za sve lijekove koji sadrže pseudoefedrin ažurirat će se uvr&scaron;tavanjem novih rizika vezanih za PRES i RCVS i novim mjerama koje će se poduzeti. Ograničenja i upozorenja prethodno su uključena u informacije o lijeku za predmetne lijekove kako bi se smanjili kardiovaskularni i cerebrovaskularni ishemijski rizici (smanjena opskrba srca i mozga krvlju).<br /><br /></p> <p>Na PRAC-u se također raspravljalo o upućivanju pisma zdravstvenim radnicima (engl. Direct healthcare professional communication, DHPC) s važim informacijama o lijekovima koji sadrže pseudoefedrin. DHPC-om će zdravstveni radnici biti informirani o mjerama minimizacije rizika za nuspojave PRES i RCVS, koje su povezane s ovim lijekovima. Preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i, koje će usvojiti konačno mi&scaron;ljenje pri EMA-i.</p> <p><br /><strong>Kako djeluje pseudoefedrin<br /><br /></strong></p> <p>Pseudoefedrin djeluje tako da potiče živčane zavr&scaron;etke na otpu&scaron;tanje neurotransmitera noradrenalina, &scaron;to uzrokuje konstrikciju (stezanje) krvnih žila. Navedeno smanjuje količinu tekućine koja izlazi iz krvnih žila, &scaron;to dovodi do manjeg oticanja i manje produkcije mukusa (sluzi) u nosu.<br /><br /></p> <p>Lijekovi koji sadrže pseudoefedrin odobreni su u različitim državama EU kao samostalni lijekovi ili u kombinaciji s lijekovima za liječenje simptoma prehlade i gripe, poput glavobolje, febriliteta i bola, alergijskog rinitisa (upala nosnih kanala) ili vazomotornog rinitisa (upala nosnih kanala zbog nealergijskih ili neinfektivnih uzroka), u osoba s kongestijom nosa (začepljen nos). U pojedinim državama EU (izvan RH) pseudoefedrin je također odobren u liječenju aerotitisa (upala srednjeg uha uslijed naglih promjena u tlaku zraka) kao fiksna kombinacija s triprolidinom.</p> <p><br /><strong>Koji lijekovi u Hrvatskoj sadrže pseudoefedrin<br /><br /></strong></p> <p>Aerinaze<br />Aspirin Complex<br />Clarinase<br />Daleron COLD3<br />Maxflu<br />Nurofen Cold and Flu<br />Rhinorelief<br />Rhinostop<br /><br /></p> <p>Lijek Aerinaze izdaje se temeljem liječničkog recepta, dok se ostali navedeni lijekovi izdaju bez liječničkog recepta u ljekarni.<br /><br /></p> <p>U Hrvatskoj nema odobrenih lijekova koji sadrže kombinaciju djelatnih tvari pseudoefedrin i triprolidin.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-12-02-aspirin2.jpgAžurirajte svoj iPhone - hakeri iskorištavaju propustehttp://grude.com/clanak/?i=376217376217Grude.com - klik u svijetSat, 02 Dec 2023 12:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-30-iphone14pro.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U ovakvim slučajevima obično su na udaru neke osobe od interesa poput političara, novinara i slično..<p>Dok Apple samo jednom u godini objavljuje veliku nadogradnju svojih operativnih sustava za mobilne uređaje i računala, kompanija tijekom godine objavljuje vi&scaron;e manjih updatea sa sigurnosnim nadogradnjama, ispravkama gre&scaron;aka, pobolj&scaron;anjima aplikacija i operativnog sustava i slično. Dok se korisnicima obično ne žuri s instaliranjem takvih manjih nadogradnji, iz Applea pozivaju sve korisnike iPhonea, iPada i Macova da &scaron;to prije nadograde operativni sustav svojih uređaja jer im prijeti opasnost od hakerskih napada.<br /><br /></p> <p>Naime, Googleov odjel za pronalaženje prijetnji prona&scaron;ao je dvije ranjivosti u Appleovim operativnim sustavima. Ono &scaron;to je posebno opasno jest &scaron;to je riječ o tzv. zero day propustima, dakle propustima za koje u trenutku kada su pronađeni ne postoje sigurnosne nadogradnje s kojima bi se mogli rije&scaron;iti, a jo&scaron; opasnija je činjenica &scaron;to su hakeri možda već iskoristili te propuste za napad na korisničke uređaje te iz Applea kažu kako su svjesni izvje&scaron;taja da su propusti možda iskori&scaron;teni na verzijama iOS-a prije verzije iOS 16.7.1, javlja <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/azurirajte-softver-na-appleovim-uredjajima-hakeri-mozda-aktivno-iskoristavaju-propuste-na-iphoneu---815651.html" target="_blank">Zimo</a>.<br /><br /></p> <p>U oba slučaja riječ je o propustima u Appleovom pregledniku internetskih stranica Safari. Prilikom procesuiranja sadržaja, odnosno surfanja internetom, mogu se otkriti osjetljive informacije korisnika, kao i postaviti maliciozni programi na uređaje putem kojih korisnici mogu pristupiti sadržaju na telefonu, &scaron;pijunirati vlasnike telefona itd. Sigurnosne nadogradnje koje je Apple objavio odnose se na modele njihovih telefona od iPhonea XS i novije, druge generacije 12,9-inčnog iPada, sve generacije iPada Pro dijagonale ekrana 10,5 inča i 11 inča, treću generaciju iPada Air, &scaron;estu generaciju iPada te petu generaciju iPada mini i sve novije verzije tih tableta.<br /><br /></p> <p>Detalji vezani uz aktivno iskori&scaron;tavanje sigurnosnog propusta na Appleovim uređajima nisu poznati, odnosno nije poznato koliko je ljudi na udaru hakera i kriminalaca. U ovakvim slučajevima obično su na udaru neke osobe od interesa poput političara, novinara i slično te na Engadgetu kažu kako je mala &scaron;ansa da će hakeri napasti obične korisnike.<br /><br /></p> <p>Iako je mala, ta &scaron;ansa ipak postoji tako da u slučaju da ne preuzmete nova ažuriranja, va&scaron;i će uređaji biti ranjivi na napade i hakiranja pa zato sigurnosni stručnjaci preporučuju da &scaron;to prije preuzimete i instalirate nove verzije operativnih sustava za svoje uređaje - potrebno je ići na Postavke/Općenito/Ažuriranje softvera te preuzeti verziju iOS 17.1.2. Osim mobilnih uređaja, ugroženi su i Macovi, tako da iz Apple korisnicima njihovih računala također preporučuju nadogradnju operativnog sustava.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-30-iphone14pro.jpgPayPal u ovoj godini izgubio 7 milijuna aktivnih korisnikahttp://grude.com/clanak/?i=376178376178Grude.com - klik u svijetThu, 30 Nov 2023 08:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Broj korisnika PayPala je pao.<p>PayPal, jedan od prvih i najznačajnijih igrača u području digitalnog plaćanja i peta najprihvaćenija opcija plaćanja nakon svih glavnih kreditnih kartica, do sada je imao solidnu godinu. Devetomjesečni prihod od usluge internetskog plaćanja porastao je za 1,6 milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu, a ukupni obujam plaćanja porastao je za 12 posto na godi&scaron;njoj razini. Ali broj korisnika PayPala je pao.<br /><br /></p> <p>Prema podacima koje je predstavio <a href="https://altindex.com/news/paypal-losing-million-users" rel="noopener" target="_blank">AltIndex.com</a>, PayPal je u devet mjeseci ove godine izgubio sedam milijuna aktivnih korisnika. To je najveći pad u povijesti platforme.<br /><br /></p> <h2>Broj korisnika pada treći kvartal zaredom</h2> <p>Posljednjih 25 godina PayPal je tvrtkama i potro&scaron;ačima omogućio alternativni način upravljanja međunarodnim plaćanjima. Međutim, čini se da je popularnost platforme počela slabiti.<br /><br /></p> <p>Prema Statisti i službenim podacima kompanije, PayPal je krajem 2019. imao oko 305 milijuna aktivnih korisnika. Nakon pandemije koronavirusa, koja je općenito potaknula porast digitalnih plaćanja, broj korisnika PayPala skočio je za 40 posto i dosegnuo 426 milijuna. Pozitivan trend nastavio se tijekom 2022. godine, a usluga je u četvrtom tromjesečju 2022. dosegnula rekordnu razinu od 435 milijuna korisnika. Ali stvari su se promijenile ove godine, kada je sve vi&scaron;e ljudi počelo deaktivirati svoje PayPal račune.<br /><br /></p> <p>Statistika pokazuje da je PayPal u prvom tromjesečju ove godine izgubio dva milijuna aktivnih korisnika, a njihov ukupni broj pao je na 432 milijuna. Negativan trend nastavio se između travnja i lipnja, s jo&scaron; dva milijuna ljudi koji su deaktivirali račune. U trećem kvartalu ove godine PayPal je izgubio tri milijuna korisnika, čime je ukupan devetomjesečni pad porastao na sedam milijuna. &Scaron;to je jo&scaron; vi&scaron;e zabrinjavajuće, ovo je najveći pad broja korisnika koji je PayPal ikada vidio.<br /><br /></p> <h3>Broj korisnika pada, ali obujam plaćanja raste</h3> <p>Unatoč gubitku sedam milijuna korisnika, PayPalov ukupni obujam plaćanja skočio je za 12 posto u odnosu na prethodnu godinu, &scaron;to pokazuje da su oni koji su zadržali svoje račune uslugu koriste vi&scaron;e nego prije. Statistike pokazuju da je devetomjesečni obujam plaćanja platforme dosegao 1,1 bilijun dolara, u odnosu na 999 milijardi dolara prijavljenih u istom razdoblju prije godinu dana.<br /><br /><br /></p> <p>U trećem tromjesečju, obujam plaćanja tvrtke skočio je za 15 posto na godi&scaron;njoj razini i dosegao rekordnu vrijednost od 387,7 milijardi dolara, dok je neto prihod porastao 8 posto u odnosu na pro&scaron;lu godinu, na 7,4 milijarde dolara.<br /><br /></p> <p>Ovi rezultati, bolji od očekivanih, u kombinaciji s blagim povećanjem projicirane zarade po dionici u fiskalnoj godini, uzrokovali su rast cijene dionice PayPala. Međutim, vrijednost njegovih dionica jo&scaron; uvijek je daleko ispod one od prije godinu dana. U studenom pro&scaron;le godine trži&scaron;na kapitalizacija PayPala iznosila je 91,1 milijardu dolara, a sada iznosi 60,1 milijardu dolara.<br /><br /></p> <p>Prema platformi AltIndex, PayPal dionice imaju AI ocjenu 49 od 100 uz preporuku &ldquo;zadržati&rdquo;. Također, prema podacima svodećih foruma za ulaganje, opći sentiment za ulaganje u PayPal je pozitivan. Tvrtka je u studenom imala ocjenu raspoloženja 72 od 100, &scaron;to znači da je imala vi&scaron;e pozitivnih rasprava na burzovnim forumima od većine drugih tvrtki u ovoj industriji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.pngNijemci zabranjuju jednu vrstu guma koje vozači često koristehttp://grude.com/clanak/?i=376168376168Grude.com - klik u svijetWed, 29 Nov 2023 18:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-17-zimska_oprema.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>ADAC upozorava da u drugim državama za ovaj tip guma vrijede još stroža pravila.<p class="mt-5 text-mob-18/24 leading-[1.3333] lg:mt-[34px] lg:text-[25px] lg:leading-[1.48] text-vijesti">Od listopada 2024. godine Njemačka uvodi nova pravila u cestovnom prometu, a prema njima u zimskim uvjetima vi&scaron;e se neće smjeti voziti s gumama koje imaju samo oznaku M+S.<br /><br /></p> <p>Riječ je o kratici koja znači &lsquo;blato i snijeg&rsquo; od engleskog &lsquo;mud and snow&rsquo;, a kako tumači njemački autoklub ADAC, oznaka nije bila zakonski za&scaron;tićena pa nije bilo posebnih ispitivanja prikladnosti za zimu.<br /><br /><br /></p> <p>Ove gume već neko vrijeme nisu u prodaji, no i dalje se koriste na velikom broju automobila. Dopu&scaron;teno je voziti M+S gume sa simbolom vrha planine, no bez njega ćete platiti kaznu, koja varira od 60 eura i jednog kaznenog boda nagore.<br /><br /></p> <p>ADAC upozorava da u drugim državama za ovaj tip guma vrijede jo&scaron; stroža pravila. Detaljan popis pravila za zimsku opremu pronađite na&nbsp;<a title="HAK" href="https://www.hak.hr/info/korisne-informacije/zimska-oprema" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-cke-saved-href="https://www.hak.hr/info/korisne-informacije/zimska-oprema">stranicama HAK-a</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-17-zimska_oprema.jpgMostar: Klub studenata razredne nastave studentima nudi mogućnost za dodatnu edukaciju i napredakhttp://grude.com/clanak/?i=376137376137Grude.com - klik u svijetMon, 27 Nov 2023 18:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-11-27-23-studentice-sum.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Studentske udruge i organizacije unutar svoga sastava nastoje poboljšati status studiranja, promicati važnost vlastitog studija za društvo, te kroz razne oblike radionica ukazati na eventualne poteškoće i njihovo rješavanje.<p><br />Potaknute radom istih, studentice diplomskog Studija razredne nastave, Gabrijela Dugandžić i Izabela Konjevod, osnovale su Klub studenata razredne nastave.<br /><br /></p> <p style="text-align: justify;">Za portal <a href="https://sumsova.ba/intervju/klub-studenata-razredne-nastave-studentima-nudi-mogucnost-za-dodatnu-edukaciju-i-1?fbclid=IwAR0phBkfY_IfDyT033ibnQcg3_KaKcDJtKnSFh3KlEUpSjpm9V8fZhqWW-M" target="_blank"><strong>SUM Sova</strong></a>, govorile su o učiteljskom pozivu, ideji za osnivanjem Kluba studenata razredne nastave, planiranim aktivnostima, interesu studenata za rad studentskih organizacija i ciljevima Kluba.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Scaron;to vas je privuklo da upi&scaron;ete Studij razredne nastave na Sveučili&scaron;tu u Mostaru?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Gabrijela:</strong> Jo&scaron; od malena zami&scaron;ljala sam se u ulozi učiteljice. Svi koji me malo bolje poznaju, znaju da je Razredna nastava oduvijek bila moj prvi izbor i prva ljubav. Volim djecu i rad s njima, a sada kako vrijeme ide, mogu sa stopostotnom sigurno&scaron;ću reći da je ispravno &scaron;to sam slijedila svoje srce i onoj malenoj djevojčici koja i danas čuči u meni, ispunila, pa mogu slobodno reći- najveći san. Kako je Razredna nastava bila jedini izbor, tako i Sveučili&scaron;te u Mostaru, nisam razmi&scaron;ljala o drugim opcijama, ipak je ovdje moj dom i najljep&scaron;e uspomene.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Izabela: </strong>Moja želja za upisivanjem ovog studija bila je prisutna od malena. Na povratku iz &scaron;kole trčala sam u sobu, pripremala atlas iz geografije koji je bio dnevnik, a tu je naravno bila pripremljena i mala ploča s kredama. Glumila sam učiteljicu i sanjala o tome da se to jednog dana zaista realizira. Uz sve to, volim djecu i rad s njima, opu&scaron;ta me i smiruje njihova neiskvarenost. Nekako me logičkim slijedom to sve dovelo do odluke o upisivanju studija Razredne nastave.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kada je osnovan Klub i koliko članova broji? </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Izabela:</strong> Iako je Klub nedavno osnovan, broj članova raste svaki dan. Posebno nas&nbsp; raduje činjenica da nam svakodnevno pristižu poruke, čak od kolegica iz drugih studijskih grupa koje se žele priključiti na&scaron;emu Klubu. Tako da jo&scaron; sa sigurno&scaron;ću ne možemo reći točan broj članova, no vidimo da smo krenule u dobrom smjeru i da je studentima zanimljiva na&scaron;a inicijativa.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kako biste opisali misiju i cilj Kluba studenata? <br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Gabrijela:</strong> Misija i cilj na&scaron;ega Kluba je povezati osobe koje zanima isto područje, kako bismo se zajedničkim snagama educirali i pripremali za budući poziv na kvalitetan i zanimljiv način. Uz sve to, cilj nam je i upoznati se međusobno, te se družiti i jedni drugima pomoći kada je to potrebno.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Možete li nam reći ne&scaron;to vi&scaron;e o planiranim aktivnostima, programima i projektima koje planirate provoditi?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Gabrijela:</strong> Planiramo dosta aktivnosti, projekata, predavanja i programa.&nbsp; Naglasak će biti na području odgoja i obrazovanja, ali dakako, nismo ograničeni samo na to. Planiramo brojne radionice, goste predavače koji će pokrivati brojne životne i profesionalne teme. Sve ono &scaron;to ćemo realizirati, objavljivat ćemo na na&scaron;oj Instagram stranici. U kontaktu smo sa starijim i iskusnijim kolegama, dogovaramo termine izvođenja radionica te smo u suradnji i s udrugama koje su srodne na&scaron;em smjeru. Tek smo počele s radom, ali smo zaista zadovoljne povratnim informacijama koje svakodnevno pristižu.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kako potičete aktivno sudjelovanje studenata u radu Kluba?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Izabela:</strong> Preko <a href="https://www.instagram.com/ksrn_fpmoz/?hl=hr">Instagram profila</a> informiramo studente o planiranim aktivnostima, a tu je i na&scaron;a WhatsApp grupa, preko koje svakodnevno komuniciramo. Prema dosada&scaron;njim saznanjima, studenti su aktivni i smatraju da nam je ovakvih radionica, aktivnosti i predavanja potrebno &scaron;to vi&scaron;e. Osim toga, potičemo ih da iznose svoje prijedloge, ideje i mi&scaron;ljenja i uključuju se u dono&scaron;enje odluka vezanih za Klub.&nbsp; Također im pripremamo razne aktivnosti i zanimljive goste predavače, zbog čega se vjerujem javio interes i kod drugih studenata da nam se priključe, iako možda iz nekog razloga nisu mogli ili htjeli doći na uvodnu radionicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Imate li neke dugoročne planove?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Gabrijela:</strong> Ono &scaron;to planiramo &bdquo;na duge staze&ldquo; &nbsp;je da ovaj Klub podignemo na &scaron;to veću razinu i uključimo &scaron;to vi&scaron;e studenata te provedemo kvalitetne aktivnosti koje će nam pomoći u izgradnji nas kao osoba, ali na poseban način, nas kao budućih učitelja. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kakve su povratne informacije drugih kolega na formiranje Kluba?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Izabela:</strong> Kolege su odu&scaron;evljene idejom, podržavaju nas i polako se priključuju, &scaron;to nas iznimno raduje. Moramo spomenuti pročelnika Studija razredne nastave, doc. mr. art Maria &Scaron;unjića koji nas je podržao i koji nam stoji na raspolaganju za suradnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Poruka studentima Studija razredne nastave, ali i ostalim kolegama? </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Gabrijela:</strong> Svim studentima&nbsp; Sveučili&scaron;ta u Mostaru poručujemo da se &scaron;to vi&scaron;e uključuju u aktivnosti koje im studiranje pruža i da svoje vrijeme provedeno na studiju iskoriste za vlastiti napredak. Nemojte dopustiti da vam bilo tko sru&scaron;i snove i da vas sputava u onome &scaron;to želite.&nbsp; Nastojte ići svojim putem kojim vas vodi srce i uživajte u onome &scaron;to radite, jer ako je suprotno, onda i nema ba&scaron; nekog velikog smisla. Ako je te&scaron;ko, ne odustajte, osigurajte sebi velike količine strpljenja. Život je kratak, uvijek trebamo trčati za svojim zvijezdama!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Izabela:</strong> Studentima Razredne nastave, ali i ostalim kolegama, kako bi pro&scaron;irili znanja i vidike o budućem zanimanju. Naravno, Klub studenata razredne nastave je idealan i za nova upoznavanja i druženja, atmosfera će uvijek biti opu&scaron;tena. Svi ste dobrodo&scaron;li!</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-11-27-23-studentice-sum.jpegGoogle uskoro briše stare korisničke račune. Evo kako možete sačuvati svojhttp://grude.com/clanak/?i=376133376133Grude.com - klik u svijetMon, 27 Nov 2023 16:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako imate račun kojeg niste ni pipnuli od 2021. godine, Google bi ga se mogao nepovratno riješiti.<div class="textComponent"> <p><strong>Od 1. prosinca</strong> Google će početi brisati neaktivne korisničke račune i sav njihov sadržaj, uključujući e-po&scaron;tu u Gmailu, fotografije, sastanke u kalendaru, zapise kontakata, YouTube videozapise i dokumente s Diska.<br /><br /></p> <div id="bb-iawr-tportal_hr_instream-1606228803795617" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-tportal_hr_instream-1606228803795617" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-pendingplay bb-phase-pre bb-mode-commercial bb-state-loading" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 0px; width: 100%; margin: 0px auto; height: 437px; cursor: auto;" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="1KNf4etczbJz" data-currenttime="0" data-duration="20" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 0px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 776px; height: 437px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 0px; overflow: visible;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: contain; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2022/03/14/asset-4711172-1647262066620946.mp4" controls="controls"></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s; width: 776px; height: 437px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 0px; overflow: visible;"><img style="width: 100%; height: 100%; opacity: 1; transition: opacity 0.25s ease-in-out 0s;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4711172/pthumbnail/768/432.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 776px; height: 437px; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 0px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-pendingplay bb-phase-pre bb-mode-commercial bb-state-loading" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> <div id="bb-iawr-inarticle-tportal_hr_outstream" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div class="bb-float-close-button" style="display: block !important; cursor: pointer; font-size: 20px; box-sizing: border-box; right: 0px; top: -14px; border-radius: 25px; line-height: 10px; padding: 5px; font-weight: bold; border: 2px solid #6699cc; position: absolute; overflow: hidden; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6); color: #6699cc;">&times;</div> <span class="bb-above" style="color: #000; font-size: 10px; font-family: arial; text-align: center; z-index: 99999; width: 100%; display: block; height: 14px; line-height: 14px;"><span class="bb-above-closebutton" style="cursor: pointer; position: relative; text-decoration: underline; right: 3px; float: right;"></span>ADVERTISEMENT</span> <div id="bb-wr-inarticle-tportal_hr_outstream" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-mode-commercial bb-state-idle bb-pendingplay bb-phase-main" style="position: relative; background-color: #808080; border-radius: 0px; width: 100%; margin: 0px auto; height: 437px; cursor: auto;" data-sid="drvTvmBnfesH" data-currenttime="0" data-isready="true"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 0px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 776px; height: 437px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 0px; overflow: visible;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #808080; object-fit: contain; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" controls="controls"></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 776px; height: 437px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; border-radius: 0px; overflow: visible;">&nbsp;</div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 776px; height: 437px; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 0px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 0px;"> <div class="bb-layer bb-placeholder-layer" style="z-index: 0; display: table; border-radius: 0px;"><a style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center; font-size: 1.5em; text-decoration: none; background-color: #808080; color: #ffffff;">Learn more</a></div> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; border-radius: 0px; overflow: visible; width: 776px; height: 437px; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-mode-commercial bb-state-idle bb-pendingplay bb-phase-main" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Neaktivni račun može biti, primjerice, Gmail kojeg ste postavili za, primjerice, primanje <em>newslettera</em>, obavijesti s foruma ili pri registraciji u e-trgovini.<br /><br /><br /></p> <div class="textComponent"> <h2>Za&scaron;to Google bri&scaron;e neaktivne račune?</h2> <p>Ako račun niste koristili neko vrijeme, veći su izgledi kako bi mogao biti <strong>hakiran.</strong> Ponajprije zbog toga &scaron;to se oslanjanju na stare lozinke ili lozinke koje ste koristili na vi&scaron;e web odredi&scaron;ta odjednom, ali i zbog toga &scaron;to niste postavili dvostupanjsku provjeru ili su rjeđe provjeravani.<br /><br /></p> <p>Kako bi smanjio ove rizike, iz Googlea su najavili kako će početi <strong>brisati korisničke račune</strong> koji nisu kori&scaron;teni ili se u njih niste ulogirali najmanje dvije godine.<br /><br /></p> <p>Dakle, ako imate račun kojeg niste ni pipnuli od 2021. godine, Google bi ga se mogao rije&scaron;iti. Hoće li ga netko drugi moći koristiti nakon brisanja<strong> za pokretanje novog računa s istim imenom? </strong>U Googleu kažu kako to neće biti moguće. ​<br /><br /></p> <h2>Kako možete zadržati svoj korisnički račun pri Googleu?</h2> <p>Nije te&scaron;ko. Dovoljno je prijaviti se <strong>barem jednom</strong> svake dvije godine. Ako to dosad niste učinili, sad je pravi trenutak.<br /><br /></p> <p>Također, računa se i čitanje ili slanje e-po&scaron;te, kori&scaron;tenje Googleovog Diska, gledanje videozapisa na YouTubeu, preuzimanje aplikacije u trgovini Google Play, pretraživanje Googlea ili kori&scaron;tenje Googlea za prijavu na aplikaciju ili uslugu treće strane.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.pngOnaj tko se previše bojao Korone, sad ima najlošije mentalno zdravljehttp://grude.com/clanak/?i=376072376072Grude.com - klik u svijetThu, 23 Nov 2023 13:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-05-30-zastitna-maskica.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oni koji su se najviše pridržavali pandemijskih mjera poput tzv. socijalne distance tijekom covid-krize, danas imaju najveću vjerojatnost da će patiti od stresa, tjeskobe i depresije.<p><br />Učinci pandemije na mentalno zdravlje ljudi vidljivi su i danas. Novo istraživanje Sveučili&scaron;ta Bangor u Walesu pokazalo je da su najveći danak zbog covida platili oni koji su se najvi&scaron;e pridržavali mjera &ndash; oni naime tri godine nakon pojave pandemije imaju najlo&scaron;ije mentalno zdravlje, prenosi<strong> Tportal.</strong><br /><br /></p> <p>Oni koji su se najvi&scaron;e pridržavali pandemijskih mjera poput tzv. socijalne distance tijekom covid-krize, danas imaju najveću vjerojatnost da će patiti od stresa, tjeskobe i depresije, zaključili su znanstvenici s vel&scaron;kog Sveučili&scaron;ta Bangor. Istraživanje je pokazalo i da su se oni koji su brižniji, osjetljiviji i empatičniji ujedno i najvjernije pridržavali pandemijskih mjera preporučenih u Velikoj Britaniji. Oni pak koji su po prirodi neovisni, kompetitivni i vole imati kontrolu nad svojim životom najmanje su bili skloni pridržavanju mjera, pi&scaron;e <strong>The Guardian</strong>.<br /><br /></p> <h3>Strah od zaraze</h3> <p>'&Scaron;to su se vi&scaron;e pridržavali zdravstvenih preporuka tijekom karantene, to je njihovo mentalno zdravlje bilo lo&scaron;ije nakon nje', zaključili su autori studije. Strah od zaraze covidom tako je uz to &scaron;to je potaknuo ljude na minimalizaciju dru&scaron;tvenih kontakata kako bi se spriječilo &scaron;irenje zaraze, generirao i anksioznost, depresiju i kronični stres.<br /><br /></p> <p>Jedna od autorica studije, psihologinja dr. Marley Willegers, kazala je da je nekim ljudima koji su se jako oslanjali na javnozdravstvene mjere i upute tijekom pandemije te&scaron;ko palo njihovo ukidanje. Kritizirala je i izostanak kampanje nakon pandemije, koja bi pomogla ljudima da se vrate u normalu. Zbog toga su se, kaže, određeni tipovi ličnosti nastavili pona&scaron;ati isuvi&scaron;e preventivno i tjeskobno.<br /><br /></p> <h3>Pretjerana zabrinutost</h3> <p>'Iako su mnogi krenuli dalje sa životom, među ljudima je ostala pretjerana zabrinutost za zdravlje bliskih ljudi i njih samih', rekla je. Iz thintanka Centar za mentalno zdravlje pak upozoravaju da su problemi s mentalnim zdravljem koje imaju ljudi koji su se pridržavali mjera - alarmantni.<br /><br /></p> <p>'Strah, gubitak i trauma uzrokovana pandemijom imaju dugotrajan utjecaj na mentalno zdravlje mnogih', rekao je izvr&scaron;ni direktor tog thinktanka Andy Bell.<br /><br /></p> <p>Autori ovog istraživanja sugerirali su da bi se kod sljedećih javnozdravstvenih kampanja koje ciljaju na promjene obrazaca pona&scaron;anja, različiti tipovi osobnosti trebali vi&scaron;e uzeti u obzir. 'Kampanje moraju isticati i &scaron;to gubite i dobivate, a ne samo stavljati naglasak na odgovornost prema drugim ljudima', rekla je Willegers.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-05-30-zastitna-maskica.jpegVlada FBiH - Podržat ćemo daljnji razvoj IT industrije u FBiHhttp://grude.com/clanak/?i=376056376056Grude.com - klik u svijetWed, 22 Nov 2023 13:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-21-racunala-it-rjesenja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nikšić je istaknuo kako je IT industrija u FBiH jedna od najbrže rastućih grana gospodarstva..<div class="mainArticleText" style="overflow-wrap: break-word;" data-v-088b9c4a=""> <p>Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nik&scaron;ić sudjelovao je radnom ručku kojeg je organizirala BIT Alijansa BiH, tijekom kojeg je razgovarano o mogućnostima bolje suradnje između Vlade FBiH i IT industrije.<br /><br /></p> <p>Kompanije iz IT sektora u Federaciji BiH zapo&scaron;ljavaju vi&scaron;e od 11.000 radnika, ostvaruju prihod veći od milijarde KM, od čega od izvoza usluga i proizvoda ostvaruju vi&scaron;e od 70 posto ukupnih prihoda.<br /><br /></p> <p>Nik&scaron;ić je istaknuo kako je IT industrija u FBiH jedna od najbrže rastućih grana gospodarstva, te kako se radi o kompanijama koje su pokazale da su konkurentne u globalnim okvirima.<br /><br /></p> <p>- Mi u Vladi FBiH prepoznajemo potencijal ove industrije i želja nam je da produbimo suradnju te da radimo zajednički na unaprjeđenju poslovnog ambijenta, te kreiranju i provođenju mjera koje će osigurati daljnji napredak i razvoj ove grane industrije. Želja nam je da u ovom mandatu Vlade IT industrija dostigne broj zaposlenih od nekih 20.000 radnika, te udvostruči svoje prihode, &scaron;to će imati značajan utjecaj na ukupni razvoj na&scaron;e, ne samo privrede, već i ukupnog dru&scaron;tva. S tim u vezi posebno važnim korakom smatramo nedavno utvrđene prijedloge zakona o poduzetničkoj infrastrukturi te poticajima razvoja male privrede - poručio je Nik&scaron;ić.<br /><br /></p> <p>Predsjednica Upravnog odbora BIT Alijanse Amina Karić naglasila je kako ovo udruženje pozdravlja opredjeljenje Vlade FBiH da otvoreno razgovara sa predstavnicima IT kompanija i &scaron;to su već pokrenute konkretne aktivnosti koje bi trebale osigurati značajnu podr&scaron;ku daljnjem razvoju ovog sektora.<br /><br /></p> <p>- Posebno se to odnosi na prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi koji je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru, a koji je premijer Nik&scaron;ić prezentirao tijekom razgovora. Također značajne pozitivne efekte očekujemo i od predstojeće reforme fiskalnih zakona - rekla je Karić.<br /><br /></p> <p>Izvr&scaron;ni direktor BIT Alijanse Damir Maglajlić zahvalio je premijeru premijeru FBiH na njegovoj spremnosti da radi na unaprjeđenju položaja IT industrije koja ima veliki potencijal za dodatno zapo&scaron;ljavanje.<br /><br /></p> <p>- Posebno smo zahvalni premijeru Nik&scaron;iću &scaron;to nam je prezentirao planove Vlade kada je u pitanju reforma fiskalnih zakona. Ohrabruje nas činjenica da Vlada FBiH uviđa potencijal ove industrije i vjerujemo da ćemo nastaviti daljnju suradnju sa ciljem daljnjeg razvoja i napretka IT industrije - naglasio je Maglajlić, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javno&scaron;ću.</p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-21-racunala-it-rjesenja.jpgOglašivači bježe s Muskova X-ahttp://grude.com/clanak/?i=376024376024Grude.com - klik u svijetMon, 20 Nov 2023 16:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-11-20-musk-x.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema medijskim izvještajima, oglase su povukle kompanije poput Disneyja, Paramounta, NBCUniversala, Comcasta, Lionsgatea i Warner Bros. Discoveryja, ali i - Applea.<p>Kada je preuzeo Twitter, Elon Musk od njega je namjeravao napraviti neku vrstu javnog trga na kojem bi korisnici mogli slobodno raspravljati, bez ograničenja moderatora sadržaja koji bi neprikladnim označavali objave koje nisu u skladu s njihovim ideolo&scaron;kim uvjerenjima. No njegova ideja nai&scaron;la je na brojne prepreke.<br /><br /></p> <p>Već smo vi&scaron;e puta pisali o tome kako su brojni ogla&scaron;ivači napustili Twitter, odnosno platformu X, a kako bi smirio situaciju i vratio povjerenje ogla&scaron;ivača, Musk je imenovao novu izvr&scaron;nu direktoricu koja je trebala vratiti X na pravi smjer, javlja <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/dok-oglasivaci-ponovno-napustaju-platformu-x-musk-najavljuje-tuzbe---813350.html" target="_blank">Zimo</a>.<br /><br /></p> <h3>Situacija se popravlja</h3> <p>Linda Yaccarino uvjeravala je javnost kako se situacija na platformi X popravlja iako su podaci nekih drugih kompanija govorili drukčije, no sada su upali u nove probleme. Jedan od uzroka tih problema je i sam Musk, koji je na svojoj platformi podržao jednu antisemitsku teoriju, a drugi problemi vezani su za općenito &scaron;irenje antisemitizma i govora mržnje na toj platformi.<br /><br /></p> <p>Kada su ogla&scaron;ivači saznali da se uz takav sadržaj prikazuju i njihovi oglasi, odlučili su ponovno pauzirati ogla&scaron;avanje na X-u.<br /><br /></p> <p>Prema medijskim izvje&scaron;tajima, oglase su povukle kompanije poput Disneyja, Paramounta, NBCUniversala, Comcasta, Lionsgatea i Warner Bros. Discoveryja, ali i - Applea.<br /><br /></p> <p>Ta situacija sigurno ne doprinosi ostvarenju planova koje su ranije zacrtali Musk i izvr&scaron;na direktorica kompanije, a prema kojima bi kompanija trebala postati profitabilna već sljedeće godine.<br /><br /></p> <h3>Sanacija &scaron;tete</h3> <p>Yaccarino i Musk poku&scaron;ali su popraviti &scaron;tetu s objavama kako na X-u nema mjesta za antisemitizam ili bilo kakav drugi oblik diskriminacije te da će svatko tko propagira genocid protiv bilo koje grupe ljudi na toj mreži odmah biti izbačen s nje, no sada je pred njima komplicirana misija ponovnog vraćanja ogla&scaron;ivača.<br /><br /><br /><br />Yaccarino se dugo trudila vratiti ogla&scaron;ivače na X, a čini se kako je sada ponovno na poziciji s koje je krenula, odnosno mora opravdavati postupke svoje kompanije i uvjeravati ih kako nemaju toleranciju za govor mržnje i antisemitizam. Dio ogla&scaron;ivača s kojima surađuje čak joj je poručio da bi trebala dati ostavku kako bi poslala poruku da ne podržava antisemitizam.<br /><br /><br />IBM je bio među prvim kompanijama koje su najavile pauziranje reklamiranja na toj platformi, i to nakon &scaron;to se njihov oglas pojavio uz sadržaj koji podržava nacizam, &scaron;to su objavili iz kompanije koja nadgleda rad medija Media Matters.<br /><br /></p> <p>No Musk tvrdi da situacija nije takva kakvom se predstavlja te je najavio tužbu protiv Media Mattersa. Naime, tvrdi kako njihovi izvje&scaron;taji ne prikazuju stvarno stanje stvari, već oni pomno traže sadržaj povezan s nacizmom na platformi X, čime zavaravaju ogla&scaron;ivače. Takav sadržaj kojim se propagira nacizam ima vrlo malen doseg te su im onemogućili monetizaciju kako vi&scaron;e ne bi mogli zarađivati, tvrdi &scaron;ef tvrtke.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-11-20-musk-x.jpgModernizacija studiranja: Ukidaju se prijavnice na Sveučilište u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=375984375984Grude.com - klik u svijetSat, 18 Nov 2023 09:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-11-18-slika3.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sveučilište u Mostaru želi unaprijediti sigurnost i učinkovitost administrativnih procesa. <p>Od zimskih rokova 2024. godine ukidaju se prijavnice na Sveučili&scaron;tu u Mostaru. Studenti će ispite prijavljivati kori&scaron;tenjem elektroničkog indeksa (eIndeksa) gdje će u realnom vremenu biti vidljiv popis rokova i ocjena sa ispita.</p> <p><br />U dana&scaron;njem digitalnom dobu, tehnolo&scaron;ki napredak ima ključnu ulogu u unapređenju različitih aspekata života, uključujući i obrazovanje. Obzirom na to, Sveučili&scaron;te u Mostaru uvodi inovativne promjene kako bi pružilo moderno iskustvo svojim studentima. Jedna od značajnih promjena je implementacija sustava elektroničkog potpisa i elektroničkih prijava ispita. Na tu temu održan je sastanak predstavnika tajni&scaron;tva, referade te koordinatora sastavnica Sveučili&scaron;ta u Mostaru s djelatnicima Centra za informacijske tehnologije Sveučili&scaron;ta u Mostaru.</p> <p><br />U sklopu sveobuhvatne digitalne strategije i strate&scaron;kog područja &bdquo;Digitalno zrelo sveučili&scaron;te", Sveučili&scaron;te u Mostaru neprestano se unapređuje kako bi odgovorilo na potrebe modernog obrazovanja. Ovaj neprekidni napor za usklađivanjem s digitalnim trendovima rezultira novim iskorakom - uvođenjem elektroničkog potpisa. Ovim se korakom osigurava vjerodostojnost izvora i integritet sadržaja u kori&scaron;tenju elektroničkih usluga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvođenjem elektroničkog potpisa, Sveučili&scaron;te u Mostaru želi unaprijediti sigurnost i učinkovitost administrativnih procesa. Elektronički potpis pruža legalno valjanu potvrdu identiteta pojedinca putem digitalnog medija, čime se olak&scaron;ava potpisivanje i razmjena dokumenata između studenata, nastavnika i administracije. Ova tehnolo&scaron;ka inovacija smanjit će potrebu za fizičkim prisustvom prilikom potpisivanja različitih dokumenata, čime će se ubrzati procesi i omogućiti veća fleksibilnost za sve sudionike u akademskom okruženju.</p> <p><br />Pored uvođenja elektroničkog potpisa, Sveučili&scaron;te u Mostaru također implementira elektroničke prijave ispita. Ovaj korak omogućuje studentima jednostavniji pristup prijavi ispita putem online platforme, čime se eliminira potreba za fizičkim dolaskom na ustrojbene jedinice radi papirnatih prijava. Ova digitalna platforma omogućuje studentima pregled dostupnih termina, odabir željenog roka te brzu i učinkovitu prijavu.</p> <p><br />Uvođenjem ove napredne tehnologije, Sveučili&scaron;te u Mostaru ne samo da ispunjava očekivanja modernog obrazovanja već i postavlja visoke standarde u području digitalne transformacije. Ova inovacija odražava predanost Sveučili&scaron;ta u Mostaru u pružanju najboljeg iskustva studenata i stvaranju okoline koja potiče napredak, učinkovitost i transparentnost u akademskim procesima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-11-18-slika3.jpegNova promjena na Whatsappuhttp://grude.com/clanak/?i=375970375970Grude.com - klik u svijetFri, 17 Nov 2023 14:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-03-whatsapp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zauzimanje memorije sigurnosnog kopiranja na oblaku Google računa početkom prosinca obuhvatit će samo korisnike beta verzije...<p>Početkom prosinca 2023. godine sigurnosno kopiranje WhatsApp poruka na Google Disku počet će se ubrajati u prostor za pohranu u oblaku Google računa&nbsp;za korisnike <strong>beta verzije WhatsAppa</strong>. Oni koji ne koriste&nbsp;beta verziju aplikacije, neće&nbsp;osjetiti promjenu pravila sve do sljedeće godine kada će ta promjena "postupno" doći do svih Android uređaja. <br /><br /><br /></p> <p>Osobni&nbsp;Google računi inače dolaze s 15 GB besplatne pohrane u oblaku koju dijele Gmail, Disk i Fotografije. Google je naglasio da je to čak&nbsp;tri puta vi&scaron;e od većine mobilnih platformi. Međutim, vrlo je lako to dosegnuti ili prema&scaron;iti tih&nbsp;15 GB, ovisno o tome koliko&nbsp;slika i datoteka korisnik sigurnosno kopira i učita, prenosi <a href="https://www.engadget.com/whatsapp-chats-backed-up-to-google-drive-will-soon-take-up-storage-space-055300237.html" target="_blank">Engadget</a>.<br /><br /></p> <p>U svojoj objavi Google je i povezao svoje alate za upravljanje pohranom kako bi olak&scaron;ao uklanjanje velikih datoteka ili fotografija koje korisnicima vi&scaron;e nisu potrebne, kako bi oslobodili prostor. Također,&nbsp;mogu se i&nbsp;izbrisati stavke iz WhatsAppa, tako da vi&scaron;e neće biti uključene u&nbsp;sljedeću sigurnosnu kopiju.<br /><br /></p> <p>Uz to, korisnici imaju&nbsp;opciju kupnje dodatnog&nbsp;prostora za pohranu s Google One koji ko&scaron;ta&nbsp;najmanje dva američka dolara mjesečno za 100 GB. Tvrtka obećava da će korisnicima, koji ispunjavaju uvjete, uskoro pružiti "ograničene, jednokratne Google One promocije".<br /><br /><br /></p> <p>Ova promjena će utjecati na one korisnike koji će napraviti&nbsp;sigurnosnu kopiju svoje povijesti razgovora koristeći svoj osobni račun. U slučaju&nbsp;Workspace računa,&nbsp;WhatsApp neće zauzeti dio&nbsp;prostora za pohranu u oblaku.<br /><br /></p> <p>Podsjetimo, 2018. godine WhatsApp i Google najavili su da svoju povijest chata na WhatsAppu korisnici mogu&nbsp;spremati na Drive, bez ubrajanja u&nbsp;kvotu za pohranu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-03-whatsapp.jpgKarcinom debelog crijeva u HNŽ-u nadmašio broj oboljelih od karcinoma plućahttp://grude.com/clanak/?i=375883375883Grude.com - klik u svijetSat, 11 Nov 2023 18:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-05-18-doctor-hospital-bedside-2k-1200x1200-cropped.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kada gledamo opće stanje na području HNŽ, na prvom mjestu nalazi se karcinom kolorektuma sa 137 novoregistriranih slučajeva.<p>U Hercegovačko-neretvanskoj županiji u pro&scaron;loj godini registrirana je 701 novooboljela osoba od karcinoma. Od toga je bilo 365 mu&scaron;karaca kod kojih je vodeći karcinom bio karcinom pluća sa 101 registriranim slučajem, zatim karcinom kolorektuma sa 74, kože s 29, mokraćnog mjehura s 28 i prostate s 25 novooboljelih.<br /><br /></p> <p>Kada su u pitanju žene, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a prim. dr. Eniz Čolaković Feni je rekao da je najče&scaron;ći bio karcinom dojke sa 69 novoregistriranih osoba, zatim kolorektuma sa 63, uterusa s 26, pluća s 22 te karcinom jajnika sa 16 novoregistriranih osoba.<br /><br /></p> <p>- Kada sumiramo sve rezultate i kada gledamo opće stanje na području na&scaron;e županije, na prvom mjestu nalazi se karcinom kolorektuma sa 137 novoregistriranih slučajeva. Na drugom mjestu je karcinom pluća sa 123 slučaja, a na trećem mjestu je karcinom dojke sa 74 slučaja &ndash; pojasnio je on.<br /><br /></p> <p>Kako ističe, ovo je prvi put u 25 godina da se karcinom kolorektuma nalazi na prvom mjestu.<br /><br /></p> <p>- On je uvijek negdje na drugom ili trećem mjestu i uvijek je dominantan bio karcinom pluća. Vidjet ćemo kakvo će biti ukupno stanje u 2023. godini kada prikupimo sve podatke. Možda budemo razgovarali s novom Vladom HNŽ-a i sa županijskim ministrom da pokrenemo program ranoga otkrivanja karcinoma debelog crijeva jer se trenutno radi i na programu ranoga otkrivanja karcinoma dojke &ndash; ističe ravnatelj.<br /><br /></p> <p>Kako poja&scaron;njava, prema podacima iz prvih 10 mjeseci ove godine, a tijekom programa ranoga otkrivanja karcinoma dojke, urađeno je 2.536 mamografskih nalaza u županiji i zabilježeno je oko 30 novootkrivenih karcinoma dojke kod žena, &scaron;to predstavlja negdje oko 1.18 posto.<br /><br /></p> <p>- Taj program će se nastaviti provoditi vjerojatno jo&scaron; koji mjesec u idućoj godini, ali je jako bitno da na vrijeme otkrijemo dijagnozu. Imamo odgovarajuću terapiju, a otkrivanje dijagnoze na vrijeme znači izlječenje, pogotovo za bolest kao &scaron;to je karcinom dojke &ndash; istaknuo je on.<br /><br /></p> <p><strong>U HNŽ-u pro&scaron;le godine od karcinoma preminula 506 osoba</strong></p> <p>Govoreći o općem stanju na području Hercegovačko-neretvanske županije, a na osnovu ocjene zdravstvenog stanja stanovni&scaron;tva koje Zavod radi svake godine, ukupno je u pro&scaron;loj godini registrirano 2.369 smrtnih slučajeva, a samo je od karcinoma umrlo 506 građana HNŽ-a. Prema tim podacima, otprilike 19 posto građana umire od karcinoma.<br /><br /></p> <p>- Vodeći karcinom kod mu&scaron;karaca na području na&scaron;e županije je karcinom pluća, zatim kolorektuma, kože i mokraćnog mjehura. Kod žena je tu najprije karcinom dojke, zatim kolorektuma, kože, uterusa, pluća, jajnika itd. Od ukupnog broja preminulih 506 sugrađana, 264 su bili mu&scaron;karci, od čega je najvi&scaron;e njih umrlo od karcinoma pluća, odnosno njih 73, zatim kolorektuma njih 48, od karcinoma prostate preminulo ih je 17, od pankreasa 16, a od mokraćnog mjehura i mozga 15 građana &ndash; pojasnio je Čolaković.<br /><br /></p> <p>Kod žena je, kako navodi, na prvom mjestu karcinom dojke od kojega je preminulo 39 žena, zatim od karcinoma kolorektuma njih 31, od karcinoma pluća 27, od karcinoma pankreasa 18 i od karcinoma želuca njih 12.<br /><br /></p> <p>Čolaković ističe da je vodeći uzrok smrti u županiji, kao i u svijetu, bio karcinom pluća. U HNŽ-u je zabilježeno 97 umrlih osoba od karcinoma pluća, zatim 89 od karcinoma rektuma, a na trećem mjestu je karcinom dojke od kojeg je u 2022. godini preminula 51 građanka HNŽ-a.<br /><br /></p> <p><strong>Stra&scaron;an porast oboljelih u svijetu</strong></p> <p>Govoreći o karcinomu u svijetu, Čolakovič ističe da je zabilježen stra&scaron;an porast broja oboljelih.<br /><br /></p> <p>- Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u 2020. godini u svijetu je oboljelo preko 18 milijuna ljudi, a prema tim istim podacima očekuje se da će se broj novooboljelih u 2040. godini povećati za 55 posto, odnosno oko 29 i pol milijuna ljudi &ndash; pojasnio je ravnatelj Zavoda.<br /><br /></p> <p>Također, zabilježen je veliki broj smrtnih slučajeva. Preko 9 i pol milijuna ljudi je u 2020. godini umrlo od karcinoma uopće, a Čolaković navodi da će se taj broj svakako povećati.<br /><br /></p> <p>- Očekuje se da će 2040. godine taj broj nadma&scaron;iti čak 16 i pol milijuna ljudi. &Scaron;to se tiče samoga karcinoma u svijetu, kod mu&scaron;ke populacije dominira karcinom pluća, zatim prostate, debeloga crijeva i želuca, dok je kod žena na prvom mjestu karcinom dojke, zatim rektuma, pluća i maternice &ndash; naglasio je.<br /><br /></p> <p><strong>Pu&scaron;enje, alkohol i pretilost</strong></p> <p>Ravnatelj Čolaković kaže da bi se svakako trebalo vi&scaron;e raditi na edukaciji, a spomenuo je i riziko-faktore koji mogu dovesti do pojave karcinoma.<br /><br /></p> <p>- Pri tome u prvom redu mislim na pu&scaron;enje. Na primjer, i pored zabrane pu&scaron;enja, u zatvorenim prostorima opet se pu&scaron;i. Nitko nema pravo ugrožavati zdravlje nekoga drugog. Zatim, jako je važna ishrana, koristimo li dovoljno voća i povrća, kakva je kvaliteta i slično &ndash; pojasnio je.<br /><br /></p> <p>Kako dodaje, treba uzeti u obzir i povećanu konzumaciju alkohola, zatim pretilost i lo&scaron;u fizičku aktivnost. On navodi da Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da osobe tijekom dana trebaju napraviti desetak tisuća koraka i 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti.<br /><br /></p> <p>- Sve se to odrazi na na&scaron;e zdravlje, pogotovo na kardiovaskularne bolesti koje su dominantne u svijetu i od kojih praktično umire mnogo vi&scaron;e ljudi nego &scaron;to umre od karcinoma. &Scaron;to se tiče kardiovaskularnih bolesti, uspijevamo smanjiti broj oboljelih, međutim vidjet ćemo &scaron;to će se događati s karcinomom jer, pored terapije i dijagnostike, imamo povećani broj oboljelih, &scaron;to se pogotovo odnosi na zapadnu Europu gdje je zastupljeno starije stanovni&scaron;tvo &ndash; zaključio je u razgovoru za Fenu ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a prim. dr. Eniz Čolaković.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-05-18-doctor-hospital-bedside-2k-1200x1200-cropped.jpgEvo koliko je koraka potrebno napraviti dnevno kako bi izbjegli zloćudne bolestihttp://grude.com/clanak/?i=375842375842Grude.com - klik u svijetFri, 10 Nov 2023 08:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-12-hodanje-za-mrsavljenje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mnogi liječnici ističu kako je bilo kakvo treniranje i vježbanje bitno za smanjenje od rizika kardiovaskularnih bolesti.<p>Liječnik Macijej Banach u razgovoru s CNN-om je otkrio kako je iznimno bitno &scaron;to vi&scaron;e hodati. Istaknuo je kako &scaron;to vi&scaron;e koraka može biti sjajno za va&scaron;e zdravlje. Prema studiji koju je vodio spomenuti liječnik otkriveno je kako je sve manje od 5000 koraka dnevno zapravo "sjedeći način života."</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>"&Scaron;to vi&scaron;e koraka radite, to su bolji učinci za va&scaron;e zdravlje. Svako povećanje broja koraka, bilo 500 ili 1000 koraka, povezano je sa značajnim smanjenjem smrtnosti", otkrio je Banach, prenosi <a href="https://klik.hr/novo/evo-koliko-je-koraka-potrebno-napraviti-dnevno-kako-bi-izbjegli-zlocudne-bolesti" rel="nofollow" target="_blank">Klik.hr</a>.<br /><br /></p> <p>"Dokazali smo da je svako povećanje broja koraka za 1000 dnevno povezano s 15% smanjenjem rizika od umiranja od bili kojeg uzroka. Svako povećanje od 500 koraka dnevno povezano je sa sedam posto smanjenjem umiranja od kardiovaskularnih bolesti", dodao je.</p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>Mnogi liječnici ističu kako je bilo kakvo treniranje i vježbanje bitno za smanjenje od rizika kardiovaskularnih bolesti. Približno 4000 koraka dnevno povezano je sa "značajnim" smanjenjem rizika od ranije smrt, a najveće promjene vidjele su se kod ljudi koji hodaju vi&scaron;e od 7000 koraka dnevno, dok su najveću korist primijetili oni koji su imali oko 20 000 koraka.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Ipak, Ibadete Byty&ccedil;i, jedna od autorica studije, istaknula je kako su imali ograničeni podaci o broju koraka do 20 000 dnevno te kako je rezultate potrebno potvrditi na većim skupinama ljudi.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-12-hodanje-za-mrsavljenje.jpgMate Rimac oborio s Neverom još jedan rekord u brzoj vožnji - unatraghttp://grude.com/clanak/?i=375807375807Grude.com - klik u svijetTue, 07 Nov 2023 23:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-11-08-2-2023-11-07-20-41-33-nevera.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poduhvat je ostvaren 7. listopada na Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj.<p>Električni hiperautomobil Nevera u&scaron;ao je u Ginisovu knjigu rekorda i to vozeći unatrag.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nevera Mate Rimca je sru&scaron;ila rekord za najbržu vožnju unatrag dostigav&scaron;i brzinu od 275 kilometara na sat. Rezultat je sada službeno potvrđen i iz Guinnessove knjige rekorda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poduhvat je ostvaren 7. listopada na Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nevera je ranije ove godine oborila vi&scaron;e od 20 rekorda ubrzanja i kočenja u jednom danu, kao i na mjesto svog rekordnog postizanja najveće brzine od 412 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Tijekom razvoja nam je palo na pamet da bi Nevera vjerojatno bila najbrži automobil na svijetu u vožnji unazad, ali smo se tome samo nasmijali. Aerodinamika, hlađenje i stabilnost ipak nisu bili razvijeni za brzu vožnju unazad.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/Qm13uiZ0KWc?si=teMwkfwMV2" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, onda smo počeli razgovarati o tome kako bi bilo zabavno poku&scaron;ati. Na&scaron;e su simulacije pokazale da bismo mogli postići vi&scaron;e od 200 km/h, ali nismo imali ideju koliko bi to bilo stabilno, bilo je to neistraženo područje - rekao je Matija Renić, glavni inženjer Nevere.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Goran Drndak, testni vozač i čovjek na ovoj misiji, rekao je da mu je u samoj vožnji definitivno trebalo neko vrijeme za priviknuti se.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Unatoč tome &scaron;to je to gotovo potpuno suprotno načinu na koji je automobil dizajniran i razvijen, Nevera je postigla jo&scaron; jedan rekord - kazao je Drndak.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-11-08-2-2023-11-07-20-41-33-nevera.jpegIna otkrila nalazište plina kod Grubišnog Polja http://grude.com/clanak/?i=375801375801Grude.com - klik u svijetTue, 07 Nov 2023 13:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-09-22-plin.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako su danas izvijestili iz te kompanije, ispitivanjem je potvrđena komercijalna proizvodnost te bušotine i odlična ležišna svojstva.<div class="text vijesti-link-underline"> <p>INA je prijavila Agenciji za ugljikovodike komercijalno otkriće leži&scaron;ta plina na bu&scaron;otini Veliki Rastovac-1, nedaleko od Grubi&scaron;nog Polja, na istražnom prostoru DRAVA-03, s ostvarenim maksimalnim dotokom od oko 145.000 prostornih metara na dan, &scaron;to predstavlja ne&scaron;to vi&scaron;e od sedam posto njezine ukupne dnevne proizvodnje plina. <br /><br /></p> <p>Kako su danas izvijestili iz te kompanije, ispitivanjem je potvrđena komercijalna proizvodnost te bu&scaron;otine i odlična leži&scaron;na svojstva. Istražna bu&scaron;otina Veliki Rastovac-1, dubine 1095 m, nalazi se u Općini Grubi&scaron;no Polje. To je prva od pet planiranih istražnih bu&scaron;otina u prvoj fazi istraživanja na prostoru DRAVA-03.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Nakon ishođenja eksploatacijskog polja za to otkriće, Ina na njemu planira izbu&scaron;iti dodatnu razradnu bu&scaron;otinu, izgraditi priključni plinovod te privesti obje bu&scaron;otine u proizvodnju do kraja 2027. godine u skladu s trenutačnim planom ishođenja dozvola za eksploataciju ugljikovodika u Hrvatskoj, prenosi<em><strong> index.hr</strong></em><br /><br /></p> <div class="js-slot-container" data-css-class="dfp-inarticle" data-disclaimer="true" data-css-remove-after-render="reserve-height-with-disclaimer">&nbsp;</div> <h3>Najavljuju nastavak intenzivnog istražnog ciklusa</h3> <p>"Prijavili smo komercijalno otkriće nadležnim institucijama i ponovno dokazali da Ina igra ključnu ulogu kada je riječ o aktivnostima istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Hrvatskoj.<br /><br /></p> <p>Brzina pokretanja proizvodnje s nove bu&scaron;otine ovisit će o trajanju postupka izdavanja svih potrebnih dozvola, a vjerujemo da u suradnji s na&scaron;im partnerima u nadležnim ministarstvima možemo to razdoblje znatno skratiti kako bismo pridonijeli sigurnosti opskrbe i dobrobiti cijelog hrvatskog dru&scaron;tva", izjavila je predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay.<br /><br /></p> <p>Otkriće novog plinskog polja otvara mogućnosti za dodatne istražne radove na prostoru DRAVA-03, navode iz te kompanije, dodajući da je to rezultat intenzivnog istražnog ciklusa u Panonskom bazenu koji provode već dulji niz godina, a koji se nastavlja i u 2024. Samo u posljednjih pet godina Ina je u aktivnosti istraživanja i proizvodnje nafte i plina uložila oko 450 milijuna eura, zaključuju.</p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-09-22-plin.jpgVeličanstven prizor koji oduzima dah iznad BiH, Hrvatske... http://grude.com/clanak/?i=375770375770Grude.com - klik u svijetSun, 05 Nov 2023 19:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-11-05-23-aurola.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kad se pojavi aurora boreallis, često se na nebu čuje prasak, a veliki, sjajni luk koji je neprestalno u pokretu, osvijetli noć. Blistavi zraci svjetlosti ponekad se rašire poput lepeze, nekad zasvijetle kao jaki reflektori ili se iznenada počnu pomjerati gore-dolje.<p><br />Jedan od najljep&scaron;ih prizora u prirodi aurora borealis bila je vidljiva večeras i u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine.<br /><br /></p> <p>Na fotografijama koje se dijele dru&scaron;tvenim mrežama može se vidjeti jaka, crvena svjetlost koja je obasjala nebo i iznad BiH.<br /><br /></p> <p>Rezultat je to jake solarne oluje koja je u tijeku. Inače aurora borealis zabilježena je i dijelovima Slovenije, Hrvatske, Mađarske.<br /><br /></p> <p>Kad se pojavi aurora boreallis, često se na nebu čuje prasak, a veliki, sjajni luk koji je neprestalno u pokretu, osvijetli noć. Blistavi zraci svjetlosti ponekad se ra&scaron;ire poput lepeze, nekad zasvijetle kao jaki reflektori ili se iznenada počnu pomjerati gore-dolje.<br /><br /></p> <p>Dalje prema sjeveru, tj. prema vi&scaron;im geografskim &scaron;irinama i bliže polu polarna svjetlost često izgleda kao velika plamena zavjesa koja visi s neba i nji&scaron;e se lijevo-desno, dok po njenim pokretnim naborima trepere narančasti, zeleni i plavi plamenovi.<br /><br /></p> <p>Aurora borealis svoj najveći sjaj ne dostiže iznad Sjevernog pola, već se najbolje vidi oko Hudsonovog zaljeva u Kanadi, u sjevernoj &Scaron;kotskoj te u južnoj Norve&scaron;koj i &Scaron;vedskoj.</p> <p><br /><em><strong>Foto: Dijana Jazić/Rudice</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-11-05-23-aurola.pngGoogle pustio nove vršne domene .ing i .memehttp://grude.com/clanak/?i=375732375732Grude.com - klik u svijetFri, 03 Nov 2023 08:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-31-internet_shutterstock_03032015_1200.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Već su rezervirana imena domena poput design.ing i draw.ing (koristi ih Canva), edit.ing i sign.ing (Adobe), go.ing (istoimeni servis za pronalazak jeftinih letova) i slični.<p>Google je nedavno prodao svoj servis Google Domains Squarespaceu, ali i dalje se bave domenama kroz svoj registar, Google Registry, iako ih tamo ne prodaju izravno. Najnovija vijest iz te divizije Googlea jest pokretanje nove vr&scaron;ne domene, .ing.<br /><br /><br /></p> <p>Ovaj je sufiks vrlo zanimljiv jer se u engleskom jeziku koristi za tvorbu glagolskog oblika participa prezenta, kao i glagolskih imenica.<br /><br /></p> <p>Istim nastavkom zavr&scaron;avaju i neke riječi (morning, ceiling&hellip;) kao i brojna prezimena s engleskog govornog područja, pa se "igranje" nastavkom -ing u nazivu domene mogu stvoriti pamtljivi i zabavni URL-ovi, javlja <a href="https://www.bug.hr/internet/na-webu-dostupne-nove-vrsne-domene-ing-i-meme-36318" target="_blank">Bug</a>.<br /><br /></p> <p>Iz Googlea tako navode da su već rezervirana imena domena poput design.ing i draw.ing (koristi ih Canva), edit.ing i sign.ing (Adobe), go.ing (istoimeni servis za pronalazak jeftinih letova) i slični.<br /><br /></p> <p>Svi zainteresirani za rezerviranje svoje domene s nastavkom .ing imaju vremena do 5. prosinca to učiniti plaćanjem jednokratne naknade, a nakon tog datuma preostale slobodne domene bit će dostupne u slobodnoj prodaji putem ovla&scaron;tenih registara.<br /><br /></p> <p>Rezervacija imena se, očekivano, provodi putem stranice na adresi get.ing.<br /><br /></p> <p>Istodobno je za rezervaciju dostupna i vr&scaron;na domena .meme, za koju u Googleu vjeruju da će postati dio internetske popularne kulture. Namijenjena je postavljanju zabavnog sadržaja, memova, koji se viralno &scaron;ire Internetom i postali su njegov neodvojivi dio.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-31-internet_shutterstock_03032015_1200.jpgOvi kućanski uređaju su glavni uzročnici požara, isključite ih iz struje kada ih ne koristitehttp://grude.com/clanak/?i=375711375711Grude.com - klik u svijetThu, 02 Nov 2023 09:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-06-migranti-pozar-kuca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ono što bi svi trebali činiti kada nemaju kućanske uređaje pod nadzorom, jest isključiti iz ih utičnice. <p>Mnogi zbog jeftinije struje rublje peru po noći, no ostaviti perilicu rublja da radi dok vi spavate nije ne&scaron;to &scaron;to biste trebali činiti.&nbsp;<strong>Kućanski uređaji&nbsp;</strong>ne smiju se ostavljati bez nadzora jer su oni jedni od&nbsp;<strong>glavnih uzročnika požara u kućanstvima</strong>, a posebno su 'opasni' mali kućanski aparati koji nam uvelike olak&scaron;avaju život, ali ga u sekundi mogu i zagorčati.&nbsp;<br /><br /></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>-&nbsp;Kuhala za vodu, električne grijalice, glačala za odjeću, to su&nbsp;aparati koji su&nbsp;jedan od najče&scaron;ćih uzročnika nastanka požara u kućanstvima - kaže nam biv&scaron;i zapovjednik i glasnogovornik Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka<strong>&nbsp;Boris Banjan,&nbsp;</strong>a glačalo za odjeću jedan je od najvećih uzročnika požara kada su u pitanju mali kućanski aparati.&nbsp;<br /><br /></p> <p>-&nbsp;Svi kućanski aparati, od miksera, raznoraznih pomagala u kuhinji do nape&nbsp;su čest uzrok prijenosa požara.&nbsp;<strong>Nape</strong>&nbsp;su problem kada su masne i neoči&scaron;ćene, te na njih &scaron;prica vrelo ulje sa &scaron;tednjaka, onda se može prenijeti vatra na filtere nape, a po&scaron;to je to sve mast koja gori, tu dođe do veće materijalne &scaron;tete - kaže nam Banjan.&nbsp;<br /><br /></p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>Ono &scaron;to bi svi trebali činiti kada nemaju kućanske uređaje pod nadzorom, jest&nbsp;<strong>isključiti iz ih utičnice.&nbsp;<br /><br /></strong></p> <p>- Sve uređaje, a tu pripadaju i&nbsp;perilice posuđa i perilica rublja koje smo mi skloni ostavljati da rade preko noći, trebalo bi&nbsp;isključiti iz utičnice, to bi bio&nbsp;<strong>najsigurniji način da ne dođe do požara.</strong>&nbsp;Kad su uređaji bez nadzora, kad nemamo kontrolu nad njima i kad nismo u tim prostorijama gdje su uređaji, onda bi ih trebalo isključiti iz struje. Tada možemo biti sigurni da neće doći do požara. Ako su uređaji ostali uključeni,&nbsp;to predstavlja opasnost jer zbog lo&scaron;eg dizajna i&nbsp;lo&scaron;e izrade može doći do kratkih spojeva - kaže nam glasnogovornik osječkih vatrogasaca.&nbsp;<br /><br /></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0px auto; height: 338px; cursor: auto;" data-softembargoremainingtime="0" data-sid="OchVhdvqaPNJ" data-currenttime="0" data-duration="36" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/592/333.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Veliki problem predstavljaju i<strong>&nbsp;produžni kablovi&nbsp;</strong>koje mnogi često koriste u kućanstvima jer im kablovi uređaja ne mogu doći do utičnica.<br /><br /></p> <p>-&nbsp;Ako je produžni kabel upitne ispravnosti, izolacija tog produžnog kabla ili nekakav spoj žica unutar samog kabla može s vremenom biti razlog kad dođe do<strong>&nbsp;zamora materijala i pregrijavanja vodiča&nbsp;</strong>produžnog kabla, uključenja vi&scaron;e uređaja na jedan produžni kabel, ili uključivanja produžnog kabla na produžni kabel... To sve skupa povećava prijelazni otpor i temperaturu u vodičima. Dođe do zamora materijala i kratkog spoja, a&nbsp;to se zna često dogoditi. Odgovorno pona&scaron;anje bi bilo isključenje svih uređaja i kablova koji nisu nužni za rad bilo kakvog uređaja, naročito preko noći ili u dužim odsutnostima unutar dana. Kada bi to učinili, onda bi bili sigurni - kaže nam Banjan.&nbsp;<br /><br /></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Do požara, ističe, uglavnom dolazi iz nehaja, nepažnje ili neznanja te 95 se posto požara u stanovima i kućama događa upravo zbog toga.&nbsp;<br /><br /></p> <p>- Trebalo bi malo&nbsp;<strong>vi&scaron;e te protupožarne kulture</strong>. Mi iz profesionalne postrojbe i DVD-a trudimo se uspostaviti kontakte s raznoraznim udrugama, predstavnicima stanara te poku&scaron;avamo predavanjima utjecati na svijest ljudi, no oni sami najvi&scaron;e mogu pomoći u svojoj sigurnosti. Nudimo i usluge besplatne obuke za kori&scaron;tenje aparata za početno ga&scaron;enje požara, savjetujemo na koji način trebaju održavati evakuacijske izlaze, prostore za zajedničko kori&scaron;tenje itd. - kaže nam osječki vatrogasac.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Ako i dođe do požara električnog uređaja u stanu, nakon poziva vatrogascima, ovo možete učiniti:&nbsp;<br /><br /></p> <ul> <li>&nbsp;Ukoliko je to moguće stavite uređaj u beznaponsko stanje (izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču).</li> <li>&nbsp;Koristite za ga&scaron;enje aparate s ugljičnim dioksidom ili prahom.</li> <li>Ugu&scaron;ite požar prekrivanjem. Prekrivači ne smiju biti od sintetičkih materijala, već od pamuka ili vune.</li> <li>&nbsp;Ne koristite vodu za ga&scaron;enje požara ukoliko je uređaj pod naponom. Vodom mogu gasiti samo osposobljene i na odgovarajući način za&scaron;tićene osobe uz određeni razmak od uređaja pod naponom.</li> <li>&nbsp;Ga&scaron;enje svih drugih visokonaponskih električnih uređaja (transformatori, rasklopna postrojenja) prepustite vatrogascima. Ne približavajte se na razmak manji od 15 metara od takvog uređaja.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-06-migranti-pozar-kuca.jpgDjeca koja su pohađala vrtić imaju bolja znanja iz matematike i prirodnih znanostihttp://grude.com/clanak/?i=375680375680Grude.com - klik u svijetTue, 31 Oct 2023 12:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-12-vrtic.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Važno je istaknuti da je utvrđeno kako su djeca u BiH koja su pohađala programe predškolskog odgoja i obrazovanja dvije godine ili dulje imala znatno bolje rezultate..<p>Iako činjenice pokazuju da djeca koja su pohađala pred&scaron;kolsko obrazovanje prilikom &scaron;kolovanja ostvaruju bolje rezultate, postotak djece koja u BiH imaju priliku ići u vrtić jo&scaron; uvijek je nizak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Koje su razlike</strong><br /> <br /> Na entitetskoj razini najnoviji podaci pokazuju da je 19 posto od 79.160 djece starosti 3 - 6 godina u FBiH obuhvaćeno uslugama odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu. Kako se navodi u jednoj od nedavnih publikacija UNICEF-a BiH, istraživanja iz BiH potvrđuju važnost usluga odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, pi&scaron;e portal<em><strong> Večernjeg lista BiH.</strong> </em><br /><br /><br />Pohađanje pred&scaron;kolskih programa visoke kvalitete dovedeno je u vezu s boljim razvojem djece, a prijavljuje se i bolja socijaliziranost djece i sposobnosti koncentracije nakon upisa u osnovnu &scaron;kolu, kao i učenje temeljnih vje&scaron;tina koje promoviraju cjeloživotno učenje. S druge strane, lo&scaron;i obrazovni ishodi u kasnijim godinama povezani su s niskom stopom upisa u programe odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu u cijeloj zemlji. <br /><br /><br />U Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA), koji ispituje osposobljenost učenika od 15 godina u čitanju, matematici i prirodnim znanostima, manje od polovine učenika u BiH 2018. godine postiglo je minimalnu razinu znanja u čitanju, 42 posto minimalno poznaje matematiku, a samo 43 posto minimalno poznaje prirodne znanosti. Osim toga, međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti (TIMSS), provedeno 2019. godine, utvrdilo je da učenici osnovnih &scaron;kola imaju ispodprosječna postignuća na ljestvici TIMSS-a, kao i u odnosu na zemlje u okružju (uključujući Srbiju i Hrvatsku). Važno je istaknuti da je utvrđeno kako su djeca u BiH koja su pohađala programe pred&scaron;kolskog odgoja i obrazovanja dvije godine ili dulje imala znatno bolje rezultate u TIMSS-u. <br /><br /><br />Podaci pokazuju kako je vjerojatnije da su djeca iz socijalno i ekonomski bogatijih sredina bila uključena u program odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, čime se nagla&scaron;ava goruće pitanje jednakosti (tj. &scaron;irenja jaza između različitih socijalno-ekonomskih skupina). Prema podacima iz UNICEF-ove studije, rano djetinjstvo je razdoblje značajnih prilika za usmjeravanje razvoja djeteta i postavljanje temelja za njegovu budućnost. Svake sekunde tijekom ranog djetinjstva stvaraju se milijuni neuronskih veza pa do pete godine mozak djeteta doseže 90 posto veličine mozga odrasle osobe. <br /><br /><br />- Dokazi nam govore da se izgledi za djetetov uspjeh u životu mogu predvidjeti u trenutku polaska u osnovnu &scaron;kolu. U skora&scaron;njem razdoblju prikupljen je ogroman broj dokaza o tome da investicije u rano djetinjstvo ostvaruju najveći povrat od svih intervencija u oblasti ljudskog kapitala. Usluge odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu ključan su dio ulaganja u ljudski kapital.</p> <p><br /><strong>Ulaganje u rano djetinjstvo</strong><br /> <br /> Odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu odnose se na intervenciju(e) namijenjenu(e) poticanju razvoja djece prije upisa u osnovnu &scaron;kolu. Formalni programi odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu najče&scaron;će se provode u pred&scaron;kolskim ustanovama. Premda ove ustanove nekad nude skrb o djeci od &scaron;est mjeseci nadalje, za potrebe ove studije odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu odnose se samo na programe namijenjene djeci od tri do &scaron;est godina. <br /><br /><br />Usluge odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu važan su segment poticajne skrbi. Osim prilika za rano učenje i skrb osjetljivu prema njihovim potrebama, te usluge također mogu promovirati zdravlje, adekvatnu prehranu i sigurnost. Longitudinalne studije iz &scaron;irokog spektra studija slučaja pokazuju da djeca koja sudjeluju u kvalitetnim programima odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu imaju vi&scaron;estruke koristi, uključujući i bolje rezultate na testiranjima, bolje stope zavr&scaron;etka &scaron;kolovanja, niže stope kriminala i delinkvencije i bolji cjeloživotni prihod. <br /><br /><br />Kada se te koristi monetiziraju, povrat investicije može biti ogroman. Prilike za ulaganje u rano djetinjstvo ne treba propustiti. Procjene govore da bi nedostatak aktivnosti kojima bi se omogućio veći obuhvat odgojem i obrazovanjem u ranom djetinjstvu mogao ko&scaron;tati gospodarstvo FBiH i do 18 milijardi KM do 2052. godine - zaključeno je u ovoj studiji.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-12-vrtic.png