Sci / Technohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Mate Rimac razvija Robotaxihttp://grude.com/clanak/?i=373575373575Grude.com - klik u svijetFri, 26 May 2023 10:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-11-25-rimac-nevera-macron.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Projekt će se djelomično financirati iz Instrumenta za oporavak i otpornost (RRF), nakon što je EK pozitivno ocijenila nacionalni hrvatski plan.<p>Potpora će biti u obliku izravne bespovratne potpore i pokrit će oko 45 posto prihvatljivih tro&scaron;kova. Ako se projekt pokaže vrlo uspje&scaron;nim i ostvari dodatnu zaradu, korisnik će dio primljene pomoći vratiti državi.<br /><br /></p> <p>Radi se o projektu &scaron;ire urbane mobilnosti u Zagrebu koji će korisnicima omogućiti kombiniranje vi&scaron;e načina prijevoza putem jedinstvene platforme. Bude li uspje&scaron;an, model bi se mogao pro&scaron;iriti na druge gradove EU-a.<br /><br /></p> <p>Cilj potpore je podržati tvrtku P3M (Project 3 Mobility LLC) u razvoju usluge koja se temelji na potpuno autonomnom električnom vozilu, tzv. robotaksiju.<br /><br /></p> <p>P3M osnovali su Mate Rimac, Marko Pejković, direktor za strategiju u Rimac Automibilima i Adriano Mudri, glavni dizajner u Rimac Automobilima.<br /><br /></p> <p>Projekt će se djelomično financirati iz Instrumenta za oporavak i otpornost (RRF), nakon &scaron;to je EK pozitivno ocijenila nacionalni hrvatski plan.<br /><br /></p> <p>EK je utvrdila da je mjera potrebna i prikladna za potporu razvoju inovativnih rje&scaron;enja za urbanu mobilnost, čime se pridonosi strate&scaron;kim ciljevima EU-a povezanima s digitalnom tranzicijom.<br /><br /></p> <p>Izvr&scaron;no tijelo EU-a je također zaključilo da će potpora olak&scaron;ati razvoj gospodarske aktivnosti i imati &bdquo;poticajni učinak&rdquo; budući da korisnik ne bi ulagao u projekt bez javne potpore.<br /><br /></p> <p>EK je uz to utvrdila da je mjera razmjerna i da neće imati nepotrebne negativne učinke na trži&scaron;no natjecanje i trgovinu u EU-u.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-11-25-rimac-nevera-macron.jpgGoogle proširio mogućnost predviđanja poplava i na Hrvatskuhttp://grude.com/clanak/?i=373540373540Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2023 12:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-29-poplava-mjerenje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predviđanje poplava omogućit će sigurnost većem broju ljudi..<p>Prirodne katastrofe su sve učestalije i intenzivnije zbog klimatskih promjena. Poplave su jedne od <strong>vodećih klimatskih prijetnji sigurnosti i egzistenciji ljudi</strong>, a procjenjuje se da svake godine utječu na vi&scaron;e od 250 milijuna ljudi diljem svijeta, uzrokujući oko 10 milijardi dolara ekonomske &scaron;tete.</p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="1">&nbsp;</div> <p>Kao dio predanosti kori&scaron;tenja umjetne inteligencije za rje&scaron;avanje <span style="text-decoration: underline;"><strong>klimatske krize</strong></span> i pomoć ugroženim zajednicama da ostanu sigurne i prilagode se njezinom utjecaju, Google je danas pro&scaron;irio mogućnosti predviđanja poplava na 80 zemalja, dodajući 60 novih zemalja diljem Afrike, azijsko-pacifičke regije, Europe, uključujući i Hrvatsku te Južne i Srednje Amerike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nacionalna i lokalne vlasti, humanitarne organizacije i pojedinci u ovim regijama sada mogu pristupiti ključnim informacijama do sedam dana unaprijed (povećanje u odnosu na 48 sati pro&scaron;le godine) kako bi se pripremili i prilagodili poplavama putem <strong>Flood Hub &ndash; Googleove platforme</strong> koja prikazuje prognoze za riječne poplave, pokazujući kada i gdje će se dogoditi, u područjima diljem svijeta s ukupnom populacijom od 460 milijuna ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Platforma sada uključuje neke od regija s najvećim postotkom stanovni&scaron;tva izloženog <strong>riziku od poplava</strong> poput Nizozemske, Vijetnama, Mianmara, Laosa i Kambodže. Također, uključuje zemlje s ekstremnijim vremenskim uvjetima poput Belgije, &Scaron;panjolske i Njemačke u Europi ili Srednjoameričkog suhog koridora u Nikaragvi, Hondurasu i Gvatemali.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2 adexElement">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="8csG1TjAcnOx" data-currenttime="0" data-duration="54" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346734/pthumbnail/672/379.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Tvrtka nastavlja raditi na daljnjem pro&scaron;irenju <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/bozinovic-u-obilasku-sjevera-hrvatske-ni-najpesimisticniji-nisu-mogli-ovo-predvidjeti-ovo-se-ne-pamti-1680706" target="_blank"><strong>upozorenja o predviđanju poplava</strong></a></span> u tražilici (Search) i kartama (Maps) s ciljem da te informacije učini dostupnim korisnicima usluga kada im je najpotrebnije.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Kori&scaron;tenje umjetne inteligencije za pomoć ljudima u pripremi za poplave</strong></p> <p>U 2018. godini Google je započeo s predviđanjem poplava u Indiji te je uslugu pro&scaron;irio na Banglade&scaron; kako bi pomogao u borbi protiv <strong>katastrofalnih &scaron;teta</strong> od godi&scaron;njih poplava. Zbog napretka u tvrtkinim globalnim modelima predviđanja umjetne inteligencije i strojnog učenja, u 2022. godini tvrtka je predstavila tehnologiju u jo&scaron; 18 zemalja, utirući put dana&scaron;njem globalnom &scaron;irenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjetna inteligencija obrađuje različite, javno dostupne izvore podataka, poput <strong>vremenske prognoze i satelitskih snimaka</strong>. Tehnologija zatim kombinira dva modela: hidrolo&scaron;ki model koji predviđa količinu vode koja teče rijekom i model inundacije koji predviđa koja će područja biti pogođena i koliko će voda biti duboka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Potpora zajednicama koje su izložene klimatskom riziku</strong></p> <p>Flood Hub dio je tvrtkinog rada na kriznim situacijama kako bi ljudima omogućili pristup pouzdanim informacijama i resursima u kritičnim trenucima &ndash; također uključujući <strong>&scaron;umske požare i potrese</strong>. Već vi&scaron;e od desetljeća Google surađuje s radnicima koji su na prvoj liniji i hitnim službama kako bi razvio tehnologiju i programe koji pomažu za&scaron;titi ljude, informirati ih i držati ih dalje od opasnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, kako bi se pomoglo zajednicama koje su u izložene opasnostima od poplava, ali nemaju izravan pristup upozorenjima, Google.org surađuje s organizacijama kao &scaron;to su Indijski crveni križ i tim za inkluzivnu ekonomiju sa Sveučili&scaron;tu Yale kako bi uspostavio izvanredne mreže za uzbunjivanje obučenih i <strong>pouzdanih volontera iz zajednice</strong> kako bi povećali domet Flood Hub upozorenja. Najnoviji rezultati tima s Yalea otkrili su da zajednice s lokalnim volonterima imaju 50% veću vjerojatnost da će primiti upozorenja prije nego &scaron;to voda stigne u njihovo područje &ndash; faktor koji može utjecati na život ili smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok Google nastavlja unaprjeđivati globalne modele za predviđanje poplava temeljene na umjetnoj inteligenciji, i dalje podržava ugrožene zajednice kori&scaron;tenjem tehnologije za <strong>ublažavanje učinaka klimatskih promjena</strong>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-29-poplava-mjerenje.jpgSad i nakon slanja možete promijeniti poruke u WhatsAppuhttp://grude.com/clanak/?i=373533373533Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2023 19:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-19-whatsapp-fresh-press.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>WhatsApp je konačno omogućio svojim korisnicima uređivanje poruka koje su već poslane. Poruke možete uređivati ​​do 15 minuta nakon slanja <p>Sada možete uređivati svoje WhatsApp poruke do 15 minuta nakon &scaron;to su poslane, objavio je u ponedjeljak Mark&nbsp;Zuckerberg na svom Facebook profilu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime,&nbsp;WhatsApp je konačno omogućio kori&scaron;tenje opcije 'Uredi' nakon &scaron;to je poruka već poslana. Svi korisnici će moći svoje poruke uređivati do 15 minuta nakon slanja,&nbsp;a primatelj neće vidjeti staru poruku. Ova značajka rje&scaron;ava potrebu ispravljanja pogre&scaron;aka ili prilagođavanja nakon slanja poruke. Jednostavnim pritiskom na opciju "Uredi" korisnici mogu ispraviti pogre&scaron;ke pri tipkanju, dodati informacije koje nedostaju ili pobolj&scaron;ati jasnoću.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="article__embed_wrap">&nbsp;</div> <p>Iz WhatsAppa su potvrdili da uređivanje poruke neće primatelju poslati novu obavijest. Opcija je dostupna samo za poruke te nije moguće uređivanje fotografija, videozapisa ili drugih vrsta medija. Također, neće biti moguće uređivati opise poslane uz fotografije. </p> <p>&nbsp;</p> <p>WhatsApp je pro&scaron;log tjedna najavio uvođenje značajke pod nazivom "Chat Lock" koja bi korisnicima trebala omogućiti da određeni razgovori budu privatniji. Alat&nbsp;omogućuje zaključavanje bilo kojeg razgovora, &scaron;to ga smje&scaron;ta u posebnu mapu kojoj se može pristupiti samo putem biometrije, poput skeniranja otiska prsta ili lica, ili uno&scaron;enjem trenutne lozinke. Ovo također automatski skriva sve obavijesti na zaključane razgovore u kontrolnom centru.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-19-whatsapp-fresh-press.jpgCanon ulazi na tržište mobilnih uređaja?http://grude.com/clanak/?i=373521373521Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2023 10:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-08-mobitel_selfie.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Canonov partner bi mogao biti jedan od tri kandidata - Realme, Honor i Huawei.<p>Suradnja između proizvođača fotoaparata i mobitela nije ne&scaron;to novo, a sada Canon namjerava ući u taj svijet. <br /><br /><br />Pouzdani tipster Digital Chat Station s kineske dru&scaron;tvene mreže Weibo tvrdi da Canon traži partnera među proizvođačima smartphonea. Oppo i OnePlus sarađuju s Hasselbladom, Vivo radi sa Zeissom, a Xiaomi s Leicom, tako da Canonu preostaju Apple, Samsung, Huawei, Asus, Google, Realme, Honor, Sony i Motorola kao potencijalni parteneri. <br /><br /><br />Međutim, Apple, Samsung i Google nisu tip kompanija koje bi željele takvu suradnju, Sony ima svoj vlastiti odjel za kamere, tako da i njih vjerovatno treba "isključiti" s liste, prenosi Klix. S obzirom na činjenicu da spomenuti tipster potiče iz Kine te da glasina također vjerojatno dolazi iz ove zemlje, Canonov partner bi mogao biti jedan od tri kandidata, a to su Realme, Honor i Huawei. <br /><br /><br />Za sada nema službenih informacija, tako da su sve trenutne opcije jo&scaron; uvijek bazirane na nagađanjima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-08-mobitel_selfie.jpgGoogle uskoro briše račune korisnikahttp://grude.com/clanak/?i=373469373469Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2023 17:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-16-google-search.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Brisanje će ići u fazama..<p>Prije nekoliko godina iz Googlea su najavili kako će ukloniti sadržaj iz neaktivnih računa kako bi u&scaron;tedjeli na mjestu za pohranu podataka, no dok su brisali sadržaj, same račune nisu dirali.<br /><br /></p> <p>Sada su promijenili ploču te su ovaj tjedan najavili kako počinju s brisanjem starih i dugo nekori&scaron;tenih računa, javlja <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/je-li-i-vas-profil-ugrozen-google-uskoro-krece-s-brisanjem-racuna-ukljucujuci-gmail-i-fotografije---782323.html" target="_blank">Zimo</a>.<br /><br /></p> <p>Brisanje počinje krajem ove godine, a dotad će korisnici koji su prvi na udaru, odnosno čije će račune Google brisati, dobiti vi&scaron;e obavijesti, uključujući i obavijesti na backup mail koji su ostavili.<br /><br /><br /></p> <p>Brisanje će ići u fazama te će mu Google pristupiti "polako i pažljivo", a započet će s brisanjem računa koji su kreirani jednom i vi&scaron;e nikada nisu kori&scaron;teni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao glavni razlog brisanja ovog puta ne spominju u&scaron;tedu prostora, već - sigurnost. Iz te kompanije kažu kako se za takve račune koriste stare lozinke koje su već vi&scaron;e puta kori&scaron;tene pa mogu biti kompromitirane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njihovoj internoj analizi, takvi računi većinom ne koriste dvostupanjsku autentifikaciju te su ranjiviji, odnosno postoji puno veća vjerojatnost hakiranja te bi ih se moglo iskoristiti za krađu identiteta, slanje spama, &scaron;irenje malicioznog sadržaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, s tim se promjenama ograničava vrijeme koje Google zadržava nekori&scaron;tene osobne podatke korisnika na dvije godine, a treba naglasiti kako s ga&scaron;enjem profila Google neće te uga&scaron;ene e-adrese osloboditi za druge korisnike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim &scaron;to se neće moći pristupiti Gmailu, bit će uklonjeni i e-mailovi, događaji iz kalendara, datoteke iz Drivea, Docsa i Workshopa, kao i backupovi Googleovih fotografija, objavili su iz Googlea. Računi povezani s YouTubeom, kao i videozapisi s tog videoservisa ipak se neće dirati niti brisati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova se pravila odnose samo na privatne račune, a ne na poslovne račune i one povezane sa &scaron;kolama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim povremene prijave na račun, Google aktivnost profila gleda i kroz slanje i čitanje mailova, gledanje videozapisa na YouTubeu, kori&scaron;tenje Google Drivea, preuzimanje aplikacija s Play Storea, kori&scaron;tenje tražilice, kao i kori&scaron;tenje tog profila u aplikacijama trećih strana. Također, kori&scaron;tenje uređaja s Androidom smatra se aktivno&scaron;ću računa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako imate neki takav stariji račun koji dugo niste koristili, a na njemu imate mailove, podatke ili fotografije koje biste htjeli zadržati, svakako ga ponovno aktivirajte kako ga Google ne bi izbrisao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-16-google-search.jpgEvo zašto nikada ne biste trebali puniti mobitel preko noćihttp://grude.com/clanak/?i=373437373437Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2023 16:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-31-smartphone-punjac-baterija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mnogi preko noći pune bateriju mobitela i tako nesvjesno oštete uređaj.<p>Uključite li pametni telefon u mrežu kako biste ga napunili navečer prije spavanja, ujutro ćete imati punu bateriju, no to će dugoročno o&scaron;tetiti va&scaron; uređaj. Za punjenje baterije zapravo je potrebno samo nekoliko sati.<br /><br /></p> <p>Ako je baterija na 100 posto, aktivira se mehanizam koji prekida protok električne energije kako bi za&scaron;titio uređaj.<br /><br /></p> <p>Rezultat: uređaj se ponovno počinje prazniti. Ako je mobitel priključen na strujnu mrežu cijelu noć, on će se neprestano puniti i prazniti cijelu noć. To dugoročno o&scaron;tećuje bateriju.<br /><br /></p> <p>Osim toga, uređaj se noću zagrijava ako je priključen dulje nego &scaron;to je potrebno. Toplina o&scaron;tećuje bateriju i uzrokuje njeno brže pražnjenje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-31-smartphone-punjac-baterija.jpgEvo zašto trebate skinuti maskicu prije nego što mobitel stavite na punjenje?http://grude.com/clanak/?i=373432373432Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2023 15:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-30-mobitel_punjac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prije nego što stavite mobitel na punjnje, bilo bi dobro da skinete maskicu. Glavni razlog za to je - toplina. <p>Većina pametnih telefona napaja se litij-ionskim baterijama i one će se s vremenom uvijek pogor&scaron;ati bez obzira na to kako punite svoj telefon. S vremenom se učinkovitost baterija smanjuje, no možete napraviti neke stvari da im produžite vrijeme trajanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, ako&nbsp;<strong>predugo punite mobitel</strong>&nbsp;ili pustite da se mobitel isprazni do kraja pa ga tek onda stavljate na punjač, to će skratiti vijek trajanja baterije va&scaron;eg pametnog telefona. Ali, jedan od najučinkovitijih načina za uni&scaron;tavanje baterije jest pregrijavanje, pi&scaron;e&nbsp;<a href="https://www.iflscience.com/why-you-shouldnt-charge-your-phone-with-its-case-on-68787" rel="noopener" target="_blank">IFLScience</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>Na Appleovoj stranici za podr&scaron;ku upozoravaju da &ldquo;kori&scaron;tenje iOS ili iPadOS uređaja u vrlo vrućim uvjetima može trajno skratiti trajanje baterije&rdquo;. Dakle, ne ostavljajte svoj mobitel u parkiranom automobilu kada su temperature visoke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Apple navodi da je poželjna temperatura okoline za rad uređaja između 0&ordm; i 35&ordm;C. &ldquo;Uvjeti niske ili visoke temperature mogu uzrokovati da va&scaron; uređaj promijeni pona&scaron;anje kako bi regulirao svoju temperaturu.&rdquo;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-playing" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="S4xHx8axSO5n" data-currenttime="0" data-duration="54" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346734/pthumbnail/672/379.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <p>IFLScience navodi da neke vrste maskica mogu dovesti do toga da se uređaj jako<strong>&nbsp;zagrije tijekom punjenja</strong>. Ako primijetite da vam je telefon znatno topliji nakon punjenja, to bi mogao biti znak da postaje prevruć, &scaron;to o&scaron;tećuje kapacitet baterije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema tome, požljeno je skinuti maskicu prije nego &scaron;to stavite mobitel da se puni. Uz to,&nbsp;<strong>izbjegavajte puniti mobitel tijekom noći</strong>&nbsp;jer to također može opteretiti elektrode baterije. To su neki potezi koji će pomoći da vam baterija dulje traje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-30-mobitel_punjac.jpgKaos za korisnike Facebooka u BiH, što se događa?http://grude.com/clanak/?i=373408373408Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2023 11:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-11-facebook_work.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stotine ljudi u BiH i regiji od jučer imaju isti problem - mnoštvo zahtjeva za prijateljstvo od nepoznatih i poznatih ljudi. <p>&nbsp;</p> <p>No, to nije najveći problem - stotine ljudi shvatile su da je osobi čiji su profil gledali ili potpuno random osobi Facebook sam poslao zahtjev za prijateljstvo.</p> <p>Po mnogima je ovo scenarij iz noćne more, a Facebook se jo&scaron; uvijek nije oglasio ni objasnio &scaron;to se i za&scaron;to događa.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-11-facebook_work.jpgUpozorenje stručnjaka: Umjetna inteligencija predstavlja egzistencijalnu prijetnju i rizik za zdravlje milijuna ljudihttp://grude.com/clanak/?i=373368373368Grude.com - klik u svijetWed, 10 May 2023 16:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-05-10-umjetna-inteligencija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Umjetna inteligencija predstavlja egzistencijalnu prijetnju i rizik za zdravlje milijuna ljudi, upozoravaju stručnjaci iz zdravstvenog sektora.<p>Umjetna inteligencija mogla bi na&scaron;tetiti zdravlju milijuna i predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu, tvrde liječnici i stručnjaci za javno zdravstvo pozivajući u članku BMJ Global Healthana na zaustavljanje razvoja opće umjetne inteligencije dok se ne regulira, pi&scaron;e <a href="https://www.theguardian.com/technology/2023/may/10/ai-poses-existential-threat-and-risk-to-health-of-millions-experts-warn?fbclid=IwAR1sjOlKreyVg8tIJIHFWjCebHCA2w8xTJ4YB-4x11ovasIBNuY2uXlCzvk" target="_blank">Guardian.</a></p> <p><br /><br />&ldquo;Umjetna inteligencija ima potencijal revolucionirati zdravstvenu skrb pobolj&scaron;avanjem dijagnoze bolesti, pronalaženjem boljih načina za liječenje pacijenata i &scaron;irenjem skrbi na vi&scaron;e ljudi. No razvoj umjetne inteligencije također ima potencijal proizvesti negativne učinke na zdravlje&ldquo; vjeruju zdravstveni radnicima iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Australije, Kostarike i Malezije, potpisinici članka u časopisu <strong>BMJ Global Health.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Rizici povezani s medicinom i zdravstvom &ldquo;uključuju mogućnost da pogre&scaron;ke umjetne inteligencije uzrokuju &scaron;tetu pacijentima, probleme s privatno&scaron;ću i sigurno&scaron;ću podataka i kori&scaron;tenje umjetne inteligencije na načine koji će pogor&scaron;ati dru&scaron;tvene i zdravstvene nejednakosti&rdquo;, stoji u članku. Jedan od primjera &scaron;tete, rekli su, bila je uporaba pulsnog oksimetra pokretanog umjetnom inteligencijom koji je precjenjivao razine kisika u krvi kod pacijenata s tamnijom kožom, &scaron;to je rezultiralo nedovoljnim liječenjem njihove hipoksije.</p> <p><br /><br />U članku su također upozorili na &scaron;ire, globalne prijetnje AI ljudskom zdravlju, pa čak i ljudskom postojanju.</p> <p><br /><br />&ldquo;Umjetna inteligencija bi mogla na&scaron;tetiti zdravlju milijuna putem dru&scaron;tvenih odrednica zdravlja putem kontrole i manipulacije ljudima, upotrebe smrtonosnog autonomnog oružja i učinaka masovne nezaposlenosti na mentalno zdravlje ako sustavi temeljeni na umjetnoj inteligenciji zamijene veliki broj radnika&ldquo;, zaključuju stručnjaci.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-05-10-umjetna-inteligencija.jpgKorištenje interneta pozitivno utječe na starije osobehttp://grude.com/clanak/?i=373346373346Grude.com - klik u svijetTue, 09 May 2023 10:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poveznica postoji "neovisno o stupnju obrazovanja, rasnoj ili etničkoj pripadnosti, spolu i generaciji ispitanika."<p>Liječnici tvrde da umjerena upotreba interneta u starijoj životnoj dobi može održati kognitivne funkcije i pomoći u sprečavanju razvoja demencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultati istraživanja znanstvenika sa Sveučili&scaron;ta New York objavljeni su u stručnome časopisu Journal of the American Geriatrics Society.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oni su ustanovili da je redovita upotreba interneta "povezana s otprilike upola manjim rizikom od razvoja demencije u usporedbi sa sporadičnom upotrebom".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poveznica postoji "neovisno o stupnju obrazovanja, rasnoj ili etničkoj pripadnosti, spolu i generaciji ispitanika."</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Online angažman može pridonijeti razvoju i održavanju kognitivnih rezervi, &scaron;to posljedično može kompenzirati proces starenja mozga i smanjiti rizik od razvoja demencije", rekla je jedna od autorica studije, Virginia W. Chang.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koristeći podatke iz Studije o zdravlju i umirovljenju (HRS), vi&scaron;egodi&scaron;njeg istraživanja o američkim odraslim osobama, Chang i njezini kolege su u razdoblju od gotovo osam godina pratili 18.154 osobe u dobi od 50 do 64,9 godina koje nisu patile od demencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otkrili su da je u tom razdoblju kod 4,68 posto ispitanika dijagnosticirana demencija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Redovita i umjerena upotreba interneta u kasnoj odrasloj dobi tijekom duljeg razdoblja povezana je s odgođenim kognitivnim o&scaron;tećenjima", pokazali su rezultati studije koja se temelji na odgovorima sudionika istraživanja o njihovu kori&scaron;tenju interneta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No ako ste pomislili da bi starije osobe ili bilo koja dobna skupina mogla bolje iskoristiti svoje vrijeme umjesto da surfa bespućima interneta, čitajući besmislice koje objavljuje većina dru&scaron;tvenih medija ili otvara sumnjive e-mailove, u istraživanju se i o tomu vodilo računa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bez sumnje, potrebno je prikupiti dodatne dokaze o mogućim &scaron;tetnim učincima prekomjerne upotrebe interneta", upozorio je tim s NYU-a, podsjećajući da ostala ranije provedena istraživanja ukazuju na to da da je, uglavnom u mlađih ovisnika o internetu uočena "pojava smanjenih verbalnih vje&scaron;tina, smanjena koncentracija i o&scaron;tećenje sive i bijele tvari u mozgu".</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.pngLejla i Ivan – Pobjednici HT ERONET turnira FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=373306373306Grude.com - klik u svijetSat, 06 May 2023 13:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-05-06-hteronet-sajam-game1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na štandu HT Eroneta u gaming kutku održani su turniri FIFA 23 i GRAN TURISMO 7 - Dame za volanom. Najbrža dama za volanom bila je Lejla Čamor.<p>"Velika sam ljubiteljica playstationa, pogotovo vožnje autom, i sretna sam &scaron;to sam ba&scaron; ja danas uspjela biti najbrža i osvojiti vrijednu nagradu HT Eroneta&ldquo;, dodala je Lejla.<br /><br /></p> <p>Nagradu za najboljeg igrača FIFA 23 turnira odnio je Ivan Kožul. &bdquo;Jako sam sretan &scaron;to sam osvojio prvo mjesto na ovom turniru, jer jako volim nogomet i svoje slobodno vrijeme provodim uz FIFU 23&ldquo;, kazao je Ivan.<br /><br /><br /><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: 10pt;">Nagrade im je uručio <span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: 10pt;">Denis Zubac, direktor Sektora za marketing i veleprodaju.</span></span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: 10pt;"><br />Uz turnir, u okviru Esports saveza Bosne i Hercegovine, u travnju je održano prvo natjecanje u Counteru Strikeu na području grada Mostara, koje je sponzorski podržao HT Eronet.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri,sans-serif;"><br />Pretposljednjeg dana&nbsp;sajma dodijeljene su nagrade ekipama&nbsp;koje su zauzele prva tri mjesta, a to su:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri,sans-serif;">3. mjesto - ekipa Evona</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri,sans-serif;">2. mjesto - ekipa SUM</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri,sans-serif;">1. mjesto - ekipa Prijenos.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri,sans-serif;"><br />HT Eronet zahvaljuje&nbsp;svim igračima i natjecateljima, &scaron;to su se okupili u velikom broju i uljep&scaron;ali sajamski gaming kutak</span></span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-05-06-hteronet-sajam-game1.jpgRimac ulazi na tržište energije: 'To je prekretnica za tvrtku' http://grude.com/clanak/?i=373278373278Grude.com - klik u svijetThu, 04 May 2023 13:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-16-materimac-greypbike6-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Navodi se kako se Rimac Energy tim, specijaliziran tim unutar Rimac Technology kompanije, razvijao tijekom posljednjih 18 mjeseci..<p>Rimac Technology, jedna od tvrtki u sastavu Grupe Rimac, pokreće tvrtku Rimac Energy koja će raditi na sljedećoj generaciji stacionarnih sustava pohrane energije (Energy Storage System - ESS), uz smanjenje gubitaka energije do 50 posto na 40 posto manjoj povr&scaron;ini, priopćili su u četvrtak iz Grupe Rimac.<br /><br /><br /></p> <p>Portfelj proizvoda brenda Rimac Energy uključuje ESS za primjenu u elektroenergetskoj mreži, komercijalnom i industrijskom sektoru, kao i visoko integrirana rje&scaron;enja za punjače električnih vozila. Svi proizvodi su u potpunosti osmi&scaron;ljeni, razvijeni i proizvedeni u Europi.<br /><br /></p> <div class="js_bannerInArticle is-marginless adexElement">&nbsp;</div> <p>Taj korak, ističu iz Rimac Grupe, predstavlja značajnu prekretnicu za tvrtku, koja se &scaron;iri izvan svoje snažne pozicije u tehnologiji električnih vozila visokih performansi, uvodeći inovativne stacionarne sustave pohrane energije. Ostvarivanje punog potencijala proizvodnje obnovljive energije i poticanje dekarbonizacije energetskih mreža povezani su sa stacionarnim rje&scaron;enjima tog tipa.<br /><br /><br /></p> <p>Navodi se kako se Rimac Energy tim, specijaliziran tim unutar Rimac Technology kompanije, razvijao tijekom posljednjih 18 mjeseci i danas se sastoji od 60 zaposlenika - od kojih svi trenutno rade na njegovoj prvoj generaciji stacionarnih ESS-a.<br /><br /></p> <p>"Oslanjajući se na visoku stručnost i standarde demonstrirane u razvoju i proizvodnji električnih vozila, Rimac Energy primjenjuje istu inženjersku filozofiju pri razvoju stacionarnih baterija. Kao rezultat, Rimac Energy je razvio novu arhitekturu baterija koja smanjuje gubitke za do 50 posto, a istovremeno zauzima do 40 posto manje povr&scaron;ine u odnosu na najmodernija rje&scaron;enja. Dodatne tehnolo&scaron;ke prednosti uključuju produljeni životni vijek, ugrađenu redundaciju za povećanu dostupnost, kao i konkurentne tro&scaron;kove samog sustava i njegove instalacije", stoji u priopćenju Grupe Rimac.<br /><br /></p> <h2>'Vjerujem da ćemo imati ključnu ulogu'</h2> <p>Direktor Rimac Energy Wasim Sarwar Dilov ističe kako tvrtka prepoznaje važnost rje&scaron;enja stacionarnih baterija kako bi ubrzala tranziciju na obnovljive izvore energije.<br /><br /></p> <p>"S obzirom na na&scaron;e dosada&scaron;nje rezultate u području inovativnih baterijskih sustava, vjerujemo da ćemo imati ključnu ulogu u izgradnji budućih energetskih ekosustava Europe te ih podići na globalnu razinu&rsquo;&rsquo;, istaknuo je Sarwar Dilov.<br /><br /></p> <p>Isprva, Rimac Energy će pružati rje&scaron;enja u komercijalnom i industrijskom sektoru, kao potpora elektroenergetskoj mreži, a rje&scaron;enja za brzo i megavatno punjenje pomoću baterija već su u tijeku.<br /><br /><br /></p> <p>Tvrtka, naglasio je Sarwar Dilov, trenutno pregovara o nekoliko projekata s klijentima, uključujući pilot projekt s jednom od vodećih kompanija u području obnovljive energije, koja traži baterijska rje&scaron;enja za pohranu energije kao potporu njihovim solarnim i vjetroelektranama.<br /><br /></p> <p>Očekuje se da će se pilot-sustavi proizvesti do kraja ove godine, a pu&scaron;tanje u rad planirano je za 2024. godinu. Serijska proizvodnja trebala bi započeti 2025. godine u Rimac Kampusu, koji je trenutno u izgradnji, s postupnim povećanjem kapaciteta proizvodnje na desetke GWh.<br /><br /></p> <h2>Potreba za čistom energetskom infrastrukturom</h2> <p>Osnivač i izvr&scaron;ni direktor Rimac Grupe Mate Rimac ističe da postoji hitna potreba za čistom energetskom infrastrukturom kako bi se podržala integracija obnovljivih izvora energije u mrežu pružanjem mogućnosti pohrane i balansiranja energije.<br /><br /></p> <p>"S obzirom na na&scaron;e iskustvo u tehnologiji električnih vozila visokih performansi i posvećenost održivom razvoju, ovaj put nam se čini kao prirodan slijed razvoja. Na&scaron; se tim zaista raduje stvaranju rje&scaron;enja koja čine čistu energiju dostupnijom, dok se trudimo umanjiti na&scaron;u ovisnost o fosilnim gorivima i potaknuti zeleniju budućnost", naglasio je Mate Rimac.<br /><br /></p> <p>Detalji o jedinstvenoj tehnologiji koja stoji iza brenda Rimac Energy, a koja se razvija i proizvodi u Rimac Technology pogonu u Zagrebu, bit će otkriveni kasnije ove godine, najavljuju iz te grupe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-16-materimac-greypbike6-1.jpgHT Eronet na Sajmu gospodarstva ove godine pod sloganom: Stvarajmo budućnost danashttp://grude.com/clanak/?i=373249373249Grude.com - klik u svijetTue, 02 May 2023 21:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-05-02-img_0253.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>HT Eronet, čiji je izložbeni prostor u Paviljonu 2, ove godine predstavlja i novitete iz ponude Xiaomija, Samsunga i nove uređaje brenda Honor..<p>Prvoga dana 24. Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru sajamski su &scaron;tand HT Eroneta koji ove godine nastupa pod sloganom &ndash; Stvarajmo budućnost danas, posjetili mnogi gosti, poslovni suradnici i partneri, između ostalih i izaslanstvo Sveučili&scaron;ta u Mostaru na čelu s rektorom prof. dr. Zoranom Tomićem. Podsjetimo, Sveučili&scaron;te u Mostaru i HT Eronet surađuju na brojnim projektima, a ta je suradnja, iz godine u godinu, sve bogatija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>HT Eronet tijekom sajma promovirat će i novu ICT uslugu za poslovne korisnike &ndash; Call Management Centar, koja predstavlja idealno rje&scaron;enje za poslovanje tvrtki iz različitih područja poput izravne prodaje, teleprodaje, turizma, hotelijerstva, ugostiteljstva, specijaliziranih prodajnih lanaca, taxi službe, osiguravajućih dru&scaron;tva, banaka, internetskog poslovanja&hellip;, a zainteresirani će posjetitelji moći istražiti prednosti nove aplikacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno je živo bilo u gaming kutku gdje je u tijeku GRAN TURISMO 7 turnir &ndash; DAME ZA VOLANOM, a traju prijave i za FIFA 23 turnir, koji će se održati 5. svibnja u 13 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>HT Eronet, čiji je izložbeni prostor u Paviljonu 2, ove godine predstavlja i novitete iz ponude Xiaomija, Samsunga i nove uređaje brenda Honor, koje će posjetitelji moći isprobati i razgledati na licu mjesta.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-05-02-img_0253.jpgHT Eronet na Sajmu gospodarstva donosi FIFA 23 turnir i GRAN TURISMO 7http://grude.com/clanak/?i=373239373239Grude.com - klik u svijetMon, 01 May 2023 21:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-05-01-fifa5_23569.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svečanost otvaranja 24. Sajma gospodarstva 2023. u Mostaru bit će upriličena u utorak, 2. svibnja s početkom u 11 sati u Paviljonu 1 (središnja pozornica).<p>HT Eronet te zove! Budi naj&nbsp;<em>faca&nbsp;</em>u &scaron;koli, dovedi ekipu na sajam i osvojite FIFA turnir!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako voli&scaron; nogomet i želi&scaron; iskusiti njegovu cjelokupnu magiju u virtualnom svijetu, ne postoji bolja opcija od onog &scaron;to nudi FIFA 23. Uživi se u igru i prijavi na playstation turnir FIFA 23 u HT Eronet gaming kutak. Doživjet ćete vrhunsku tehnologiju igranja nove generacije Hyper Motion i zaigrati na vi&scaron;e platformi konzola generacije PS5. Probajte kako izgledaju potpuno novi sustav driblanja i jo&scaron; bolji mehanizmi ubrzanja. FIFA 23 donosi i novine kod ispucavanja lopte, po načelu odnosa rizika i nagrade, nove slobodne i kaznene udarce te ubacivanja iz kornera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>FIFA turnir je 5. svibnja u &shy;&shy;&shy;&shy;&shy;13 sati, a glavna nagrada Xiaomi Mi watch S1 Active Black ide u ruke najboljeg igrača turnira. Ostatak pobjedničke ekipe čeka 16 kartica s nagradnim bonom od 20 KM koji se može iskoristiti u Portal e-sports d.o.o. Mostar (K.V i&scaron;eslava bb/Orca).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijave možete slati na e-mail adresu&nbsp;<a href="mailto:prijave@hteronet.ba" rel="noreferrer" target="_blank">prijave@hteronet.ba</a>&nbsp;ili na HT Eronet sajamskom &scaron;tandu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>GRAN TURISMO 7</strong></p> <p>Mu&scaron;karci su bolji vozači ili su to pak žene?!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijavi se na GRAN TURISMO 7 turnir &ndash; DAME ZA VOLANOM, pokaži da si najbolja vozačica!</p> <p>&nbsp;</p> <p>HT Eronet daje ti priliku doživjeti<strong>&nbsp;</strong>Gran Turismo 7 &ndash;&nbsp;proslavu kulture automobilizma i vrhunsku simulaciju vožnje<strong>. Sajamski turnir je od 2. do 5. svibnja do 16 sati.</strong>&nbsp;Pripremi se na vrhunsku zabavu kod HT Eronet ekipe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gran Turismo 7 uspje&scaron;no dočarava izgled i osjećaj klasičnih motora te nevjerojatno naprednih superautomobila do neviđenih pojedinosti. Svakim se automobilom upravlja drukčije i svaki pruža jedinstven osjećaj dok vozi&scaron; na vi&scaron;e od 90 staza u dinamičkim vremenskim uvjetima, uključujući i klasične staze iz povijesti GT-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se voli&scaron; sučeljavati s drugima, evo ti prilike da izbrusi&scaron; vje&scaron;tine i natječe&scaron; se u načinu Sport Mode. Pobjednicu čeka Xiaomi Mi Watch S1 Active White; neograničen je broj sudionica i prijave za turnir nisu potrebne.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-05-01-fifa5_23569.jpgBakterije otporne na antibiotike otkrivene čak i u oblacima, ima ih i u tlu, na lišću...http://grude.com/clanak/?i=373223373223Grude.com - klik u svijetSat, 29 Apr 2023 18:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-11-oblacno.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bakterije otporne na antibiotike otkrivene su čak i u oblacima, prenošene vjetrom ponekad i na vrlo velike udaljenosti, otkriva francusko-kanadsko istraživanje.<p><br />&ldquo;Te bakterije obično žive na li&scaron;ću ili u tlu&rdquo;, rekao je u petak glavni autor studije Florent Rossi u razgovoru za AFP.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Otkrili smo da ih je vjetar nosio u atmosferu i da su mogle prevaliti na velike udaljenosti pa čak i obići zemaljsku kuglu na velikim visinama zahvaljujući oblacima&rdquo;, dodaje.<br /><br /></p> <p>Kako bi do&scaron;li do ovih zaključaka, istraživači sa Sveučili&scaron;ta Laval u Quebecu i Sveučili&scaron;ta Clermont Auvergne su pomoću &ldquo;usisavača&rdquo; velike brzine uzeli uzorke iz oblaka koji su se formirali iznad Puy de D&ocirc;mea, uspavanog vulkana u sredi&scaron;njoj Francuskoj, a to su činili u razdoblju od rujna 2019. do listopada 2021.<br /><br /></p> <p>Iz stanice za istraživanje atmosfere smje&scaron;tene na 1465 metara nadmorske visine, znanstvenici su analizirali ove uzorke u potrazi za genima otpornim na antibiotike.<br />poster<br /><br /></p> <p>Oblaci su sadržavali između 330 i vi&scaron;e od 30.000 bakterija po mililitru vode, odnosno prosječno oko 8.000 bakterija po mililitru. U bakterijama je također identificirano 29 podtipova gena otpornosti na antibiotike.<br /><br /></p> <p>Uz ra&scaron;irenu upotrebu antibiotika u zdravstvu, ali i u poljoprivredi, ova vrsta soja predstavlja &ldquo;veliki zdravstveni izazov na globalnoj razini&rdquo;, navodi se u studiji. Svjetske zdravstvene vlasti u nekoliko su navrata istaknule rizike povezane s ovim bakterijama, zbog kojih je liječenje određenih infekcija sve složenije.<br /><br /></p> <p>Studija, međutim, ne nudi zaključke o mogućim zdravstvenim učincima &scaron;irenja bakterija koje nose gene otpornosti na antibiotike, procjenjujući da samo između 5 i 50 posto tih organizama može biti živo i potencijalno aktivno.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Atmosfera je vrlo o&scaron;tra za bakterije, a većina onih koje smo prona&scaron;li bile su bakterije iz okoli&scaron;a, manje je vjerojatno da će biti &scaron;tetne za ljude&rdquo;, rekao je Florent Rossi.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Tako da se nema čega bojati kada hodate po ki&scaron;i&rdquo;, ironično je dobacio znanstvenik te dodao da jo&scaron; &ldquo;ne znamo mogu li se ovi geni prenijeti na druge bakterije&rdquo;.<br /><br /></p> <p>Dubinsko praćenje atmosfere moglo bi, međutim, omogućiti lociranje odakle te bakterije dolaze i tako &ldquo;ograničiti njihovo &scaron;irenje&rdquo;, predlaže Rossi, uzimajući za primjer analize otpadnih voda s ciljem otkrivanja prisutnosti koronavirusa i drugih patogena.<br /><br /></p> <p>Studija je objavljena u ožujskom broju časopisa &ldquo;Science of The Total Environment&rdquo;.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-11-oblacno.jpgBogat program predstavljanja HT Eroneta na mostarskom Sajmu gospodarstvahttp://grude.com/clanak/?i=373216373216Grude.com - klik u svijetSat, 29 Apr 2023 08:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-04-29-pr7_123644.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>I ove se godine HT Eronet predstavlja na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru i to pod sloganom Stvarajmo budućnost danas (Shaping Future Today).<p>Na izložbenom prostoru u paviljonu 2, svaki će sajamski dan biti ispunjen događanjima, bilo da se radi o promociji ili prezentaciji uređaja, usluga ili gamingu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Član Uprave i izvr&scaron;ni direktor za nepokretnu mrežu Tomislav Ruk ukratko je predstavio program ovogodi&scaron;njeg sajamskog nastupa HT Eroneta:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;HT Eronet kao kompanija kontinuirano nastoji biti predvodnik digitalizacije u Bosni i Hercegovini i to kroz svakodnevnu primjenu najboljih praksi i tehnologija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao tehnolo&scaron;ka tvrtka, uvijek pratimo moderne trendove poslovanja i prilagođavamo svoje poslovanje i poslovnu etiku. Mi, zapravo, stvaramo budućnost danas, &scaron;to je ujedno i na&scaron; ovogodi&scaron;nji slogan nastupa na sajmu. Između ostalog, ove godine sudjelujemo i u panelu Zelena tranzicija gradova i industrija, na poziv organizatora, tvrtke Ericsson Nikola Tesla, koja je jedan od lidera digitalne i zelene tranzicije danas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pozivamo sve posjetitelje sajma da svakako posjete i na&scaron; &scaron;tand na kojemu predstavljamo na&scaron;e nove usluge poput Call Management centra, mogućnosti najma informatičke opreme, uz predstavljanje najnovije generacije mobilnih uređaja tvrtki Samsung, Xiaomi i Honor i druženje u Gaming zoni, koja će biti aktivna tijekom svih dana sajma.&ldquo;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-04-29-pr7_123644.jpgMislite da ste obrisali povijest pretraživanja na Google-u? Postoji još jedan korak..http://grude.com/clanak/?i=373207373207Grude.com - klik u svijetFri, 28 Apr 2023 14:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako biste se potpuno riješili podataka povezanih s vašim računom, potrebno je poduzeti još jedan skriveni korak..<div class="single-article__row"> <div class="text text--large"> <p>Najveća internetska tražilica na svijetu revno prati sve va&scaron;e aktivnosti, no moguće je u potpunosti izbrisati va&scaron;a pretraživanja.<br /><br /></p> </div> </div> <div class="single-article__row">&nbsp;</div> <p dir="ltr" data-placeholder="Prijevod">Lo&scaron;e vijesti za ljude koji poku&scaron;avaju<strong> izbrisati svoju povijest Google Chrome pretraživanja</strong> nakon neugodnog pretraživanja - vjerojatno to radite krivo.Ispostavilo se da će podaci pretraživanja ostati na Googleu osim ako ne poduzmete dodatni korak da ih potpuno izbri&scaron;ete. Uobičajeno je da ljudi&nbsp;poku&scaron;avaju izbrisati svoje podatke pritiskom na "Ctrl"+"H" na tipkovnici ili klikom na tri točkice u gornjem desnom kutu Chromea i odabirom "history". Korisnici zatim mogu odabrati "obrisati podatke o pregledavanju".</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle adexElement">&nbsp;</div> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="1">&nbsp;</div> <p dir="ltr" data-placeholder="Prijevod">Međutim, kako biste se potpuno rije&scaron;ili podataka povezanih s va&scaron;im računom, potrebno je poduzeti <strong>jo&scaron; jedan skriveni korak</strong>. Kako biste izbrisali svoje podatke s Googlea, prvo morate kliknuti ikonu profila u gornjem desnom kutu pokraj trake za pretraživanje. Nakon toga ćete kliknuti na "Manage Your Account", &scaron;to će vas dovesti do zaslona s hrpom kartica, pi&scaron;e <a href="https://nypost.com/2023/04/26/youve-been-deleting-your-google-search-history-wrong/" rel="nofollow" target="_blank">NY Post</a>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.pngWhatsApp uvodi veliku promjenu koja bi se mogla svidjeti brojnim korisnicima http://grude.com/clanak/?i=373192373192Grude.com - klik u svijetThu, 27 Apr 2023 11:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-15-whatsapp-iphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>WhatsApp također predstavlja "pristupačniji način" za povezivanje s pratećim uređajima. <div class="text magazin-link-underline"> <p>Nakon uvođenja dugo tražene mogućnosti kori&scaron;tenja istog računa na jednom mobitelu i vi&scaron;e drugih uređaja 2021. godine, sada je WhatsApp uveo možda i najtraženiju značajku ikada.<br /><br /></p> <p>Naime, sada možete koristiti isti WhatsApp račun na najvi&scaron;e pet mobitela, a svaki dodatni mobitel povezujete na isti način na koji s WhatsAppom povezujete web preglednike, tablete i stolna računala. Svaki povezani mobitel povezuje se s WhatsAppom neovisno, osiguravajući da va&scaron;e poruke, mediji i pozivi ostanu &scaron;ifrirani s kraja na kraj, pi&scaron;e <em><strong>GSMArena</strong></em><br /><br /></p> <div class="js-slot-container" data-css-class="dfp-inarticle" data-disclaimer="true" data-css-remove-after-render="reserve-height-with-disclaimer">&nbsp;</div> <p>Nadalje, ako je va&scaron; primarni mobitel neaktivan "dugo razdoblje" (kompanija ne navodi precizniji period vremena), tada ćete se automatski odjaviti sa svih pratećih uređaja, &scaron;to je sigurnosna mjera opreza. Ovo ažuriranje već je počelo stizati korisnicima diljem svijeta, a uvođenje će zavr&scaron;iti "u narednim tjednima".<br /><br /></p> <p>Osim toga, WhatsApp također predstavlja "pristupačniji način" za povezivanje s pratećim uređajima. Moći ćete unijeti svoj telefonski broj na WhatsApp Web da biste zatim primili jednokratni kod, koji možete koristiti na svom telefonu da omogućite povezivanje uređaja, umjesto da morate skenirati QR kod. Ovo se trenutno pojavljuje samo na WhatsApp Webu, ali je obećano da će stići na "vi&scaron;e pratećih uređaja u budućnosti".</p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-15-whatsapp-iphone.jpgZnate li koji su najgori dijelovi piletine? Ove komade nikako ne biste trebali jestihttp://grude.com/clanak/?i=373177373177Grude.com - klik u svijetWed, 26 Apr 2023 14:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-10-14-batak-zabatak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nije baš svaki komad piletine dobar za ljudsko tijelo, tvrdi to jedna od posljednjih kineskih studija.<p>Piletinu jedu gotovo svi osim vegetarijanaca i vegana, iz očitih razloga, i ona je sastavni dio menija svakoga tjedna. Blagog je okusa i mirisa, može se kombinirati s raznim jelima, nije pretjerano skupa i hranjiva je, prenosi <strong>klik.hr</strong></p> <p><br />Pa ipak, nije ba&scaron; svaki komad piletine dobar za ljudsko tijelo, tvrdi to jedna od posljednjih kineskih studija. Zahvaljujući iskustvu brojnih kuhara, koji su onda svoja iskustva u kuhanju prenijeli stručnjacima, te uz pomoć tehnologije, otkriveno je koji se dijelovi piletine ne bi trebali konzumirati jer mogu čak biti &scaron;tetni po zdravlje.<br /><br /></p> <div id="banner_article_1" class=" ads text-left">&nbsp;</div> <p><strong>&Scaron;to ne jesti</strong></p> <p>Preporuča se tako da se ne kozumira kožica piletine, koja je nekima najukusnija, jer se ona sastoji u potpunosti od masti i može sadržavati veliki broj bakterija.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Isto tako, preporuka je i da se ne jedu pluća, &scaron;to opet neki ba&scaron; jako vole, jer njihova obrada čak i na visokoj temperaturi, ne garantira eliminaciju svih parazita iz njih.<br /><br /></p> <div id="banner_article_2" class=" ads text-left">&nbsp;</div> <p>Savjetuje se i da se ne jede glava jer se u tom dijelu piletine akumuliraju sve &scaron;tetne tvari koje životinja pojede.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-10-14-batak-zabatak.jpgPrisluškuju li nas telefoni?http://grude.com/clanak/?i=373160373160Grude.com - klik u svijetTue, 25 Apr 2023 12:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-22-smartphone-photo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Posljednjih mjeseci društvene mreže preplavili su šaljivi videouradci u kojima građani tuđim telefonima "šapću" ključne riječi, a nakon toga mobitel vlasniku pokazuje reklame za određene destinacije..<p>Koliko vam je puta mobitel predložio &scaron;to ćete sljedeće pojesti, popiti, kupiti ili kamo ćete otputovati? Ne&scaron;to ste od toga možda pretraživali i sami, ali ne&scaron;to ste možda samo spomenuli na kavi ili je rekao netko od prijatelja - a na zaslonu va&scaron;eg mobitela- odmah je iskočila reklama.</p> <p><br /><br />Prislu&scaron;kuju li nas mobiteli onda doista i isplati li im se "&scaron;aptati" kako bismo nekome pokazali kamo želimo ići na ljetovanje i kako se to radi - pitali smo stručnjake. Kažu nam - mobiteli nas slu&scaron;aju preko aplikacija, a korist od podataka koje prikupe imaju isključivo marketin&scaron;ke agencije.</p> <p><br />- Činjenica je da pojedine aplikacije između ostaloga traže i pristup mikrofonu na na&scaron;im mobilnim telefonima ili pametnim uređajima kojima smo okruženi. To ne znači da nas oni direktno prislu&scaron;kuju, ali one slu&scaron;aju hoćemo li izgovoriti neku od ključnih riječi koja je njima interesantna, rekao je <strong>Marko Rakar,</strong> komunikacijski konzultant i IT stručnjak.</p> <p><br /><br />- To nema nikakve veze sa prislu&scaron;kivanjem od strane službi niti u stvari itko analizira sadržaj koji vodite blizu telefona, ali ubiti je malo nezgodno, dakle spomenete ne&scaron;to &scaron;to niste nikada npr. dječje pelene i onda vam se počinju prikazivati reklame za dječje pelene, rekao je<strong> Đuro Labura</strong>, stalni sudski vje&scaron;tak za telekomunikacije, tehniku i metodologiju prislu&scaron;kivanja.</p> <p><br /><br />Ipak postoje neki softveri za prislu&scaron;kivanje, poput Pegasusa, koji se mogu instalirati i iz daljine, a da ne znamo da ih telefon ima. Takvi su međutim iznimno skupi, upotrebljavaju ih profesionalci uz sudske naloge i za praćenje određenih skupina. No ne postoji dokaz da se njima koriste i hrvatske službe.</p> <p><br /><br />- Možemo pretpostaviti da ga možda imaju, ali nemamo solidnu potvrdu. Međutim ono &scaron;to sa sigurno&scaron;ću znamo je da su na teritoriju RH boravili ljudi, odnosno da postoje mobilni uređaji na kojima je instaliran taj softver, istaknuo je Rakar.</p> <p><br /><br />- Nije samo Pegasus, postoje i drugi softveri koje je moguće instalirati udaljeno na sve vrste telefona. Međutim to su softveri koje imaju samo sigurnosno obavje&scaron;tajne službe i oni koji imaju zakonsku obavezu prislu&scaron;kivati vas, dodaje Labura.</p> <p><br /><br />Ako vas riječi stručnjaka pak nisu umirile, a reklame vam idu na živce, ipak ima lijeka kako da ih ograničite. Uđite u postavke telefona i u određenim aplikacijama jednostavno isključite kori&scaron;tenje lokacije, kamere ili mikrofona.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-22-smartphone-photo.jpgUmjetna inteligencija rasvijetlila zločin iz 1813. godinehttp://grude.com/clanak/?i=373070373070Grude.com - klik u svijetTue, 18 Apr 2023 16:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-04-sud.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kada je u ožujku počela konstrukcijska obnova zgrade starog zatvora u Bjelovaru, objekta jednokatne uglovnice koja je već dulje bila napuštena, izvan funkcije i čekala obnovu, malo tko je mislio da zgrada u srcu grada čuva još poneku tajnu. <p>Riječ je o zgradi koja je ucrtana u najstarijem planu grada Bjelovara iz 1772. godine, a u legendi je upisana kao zgrada pukovnijske tamnice. Zbog toga je danas stara tamnica za&scaron;tićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Hrvatske.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p><strong>Tavanska greda</strong></p> <p>Prije konstrukcijske obnove vrijedne vi&scaron;e od dva milijuna eura nadležne su institucije pripremile svu potrebnu dokumentaciju, objekt je temeljito pregledan, sva je građa odavno iz stare zgrade preseljena u Arhiv, no tavanski je prostor, s obzirom na to da je vjerojatno služio kao skladi&scaron;te, čuvao jednu&nbsp;<strong>mučno svjedočanstvo</strong>&nbsp;koje je zavr&scaron;ilo pred sucima na početku 19. stoljeća.<br /><br /></p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>&ndash; Riječ je o neuređenom potkrovlju gdje su radnici primijetili neki dokument zataknut za gredu. Dakle, nije riječ o dokumentu koji je bio pohranjen u nekoj kutiji ili na nekom mjestu primjerenom za čuvanje dokumentacije, već je bio zataknut za gredu. Proslijedili su ga nama, a mi smo ga predali Državnom arhivu s obzirom na to da oni skrbe o takvoj vrsti građe. Činjenica je da državni arhivi diljem Hrvatske već nekoliko godina&nbsp;<strong>im</strong><strong>aju</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong> i</strong></span><strong> softve</strong><strong>rski</strong><strong> prog</strong><strong>ram</strong>, aplikaciju uz pomoć koje mogu čitati takve dokumente &ndash; kazao nam je&nbsp;<strong>Milan Pezelj</strong>, pročelnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Bjelovaru.<br /><br /></p> <p>I upravo je uporabom te vrste umjetne inteligencije u Državnom arhivu u Bjelovaru otkriven sadržaj dokumenta koji je netko htio sakriti. &ndash; Riječ je o vrijednom dokumentu iz 1813. godine, naziva Sumarna odluka koja se sastavlja nakon saslu&scaron;anja i dostavlja apelacijskom sudu. Ovdje je riječ o ispitivanju svjedoka Stevana Radanovića starog 40 godina, rodom iz Deanovca kod Ivanića, oca dvoje djece, koji se nalazio u pritvoru jer je pretukao svoju trudnu ženu koja je nakon toga rodila dijete koje nije preživjelo noć. <br /><br /><br />Radanović je tvrdio da ju je udario po glavi, a ne po tijelu, da je to napravio jer je ona četiri dana izbivala iz kuće te navodi da je prije toga bila bolesna, poku&scaron;avajući tako opravdati&nbsp;<strong>uz</strong><strong>rok</strong><strong> sm</strong><strong>rti</strong><strong> novorođenčeta</strong>&nbsp;&ndash; otkriva&nbsp;<strong>Martina Krivić Lekić</strong>, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru za portal Klikni.hr. <br /><br /><br />Dokument je pisan na njemačkoj gotici, &scaron;to je uobičajeno za to vrijeme, ali njemačka je gotica dodatno otežala čitanje dokumenta, s obzirom na to da bi ga najbolje mogao očitati samo onaj tko poznaje to pismo. Zato je kori&scaron;tenje umjetne inteligencije, odnosno platforme za prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova pod nazivom&nbsp;<strong>Transkribus</strong>, u ovakvim slučajevima od velike pomoći. Činjenica je i da su pronađeni dokumenti često u vrlo lo&scaron;em stanju.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="AjsX7x1yBq4T" data-currenttime="0" data-duration="68" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/06/21/asset-4262883-1624267359597259.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/06/21/asset-4262883-1624267359597259.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4262883/pthumbnail/624/351.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p><strong>Pomoć stručnjaka</strong></p> <p>&ndash; S dijelovima koje ova platforma nije mogla raspoznati pomogao nam je kolega povjesničar&nbsp;<strong>Juro Bijelić&nbsp;</strong>koji nam je pro&scaron;le godine pomogao organizirati radionicu čitanja njemačke gotice. Nadamo se i ove godine održati nekoliko radionica čitanja njemačke gotice jer se ne možemo osloniti samo na platforme umjetne inteligencije koje su jo&scaron; uvijek u razvoju. <br /><br /><br />Grad Bjelovar bio je vojni komunitet u okviru vojne granice stoga se, kako bismo mogli kvalitetno istraživati pro&scaron;lost na&scaron;eg grada, moramo usavr&scaron;avati u tom smjeru jer imamo dosta gradiva upravo iz tog razdoblja &ndash; ističe Krivić Lekić.<br /><br /></p> <p>Na planu Bjelovara iz 1892. godine ova je zgrada uvr&scaron;tena u popis zemaljskih zgrada pravosudne uprave kao tamnica, sud i zatvor Križevačke pukovnije, kasnije kotarski sud, stoga i priča&nbsp;<strong>priču o načinu života&nbsp;</strong>u Bjelovaru u 18. i 19. stoljeću, barem kroz priče koje su dospjele pred tamo&scaron;nje suce.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-04-sud.jpgNačin tipkanja i rad mišom pokazuje visoku razinu stresahttp://grude.com/clanak/?i=373065373065Grude.com - klik u svijetTue, 18 Apr 2023 12:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-19-tipkovnica_privatnost.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Povezanost između stresa i rukovanja tipkovnicom i mišem moguće je objasniti teorijom 'neuromotorne buke'.<p>Način na koji ljudi tipkaju i koriste se računalnim mi&scaron;em mogao bi bolje od srčanog ritma otkriti razinu stresa, kazali su &scaron;vicarski znanstvenici koji smatraju da bi njihov model mogao spriječiti kroničan stres.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Način na koji tipkamo i pomičemo mi&scaron; bolji su indikator na&scaron;e razina stresa od srčanog ritma kad je riječ o okruženju u uredu", kazala je matematičarka i autorica studije Mara Nagelin, javlja <em><strong>Hina.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici s Federalne politehničke &scaron;kole u Zuerichu (ETHZ) promatrali su 90 sudionika u laboratoriju dok su obavljali uredske zadaće slične onima koje obavljaju u stvarnom uredu poput planiranja sastanka ili analize podataka.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Srčani ritam</h3> <p>Bilježili su pomicanje mi&scaron;a i tipkanje te mjerili srčani ritam, a redovito su sudionike istraživanja ispitivali o tome koliki stres osjećaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dio sudionika studije mogao je raditi neometano, a polovica skupine bila je prekidana vi&scaron;e puta chat porukama ili je bila pozivana na razgovor za zapo&scaron;ljavanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su ustanovili da radnici pod stresom tipkaju i pomiču mi&scaron; drugačije nego &scaron;to to čine opu&scaron;teni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Stresirane osobe pomiču mi&scaron; često i manje precizno te prelaze velike udaljenosti na ekranu", kazala je Nagelin.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Pogre&scaron;ke i naglo pisanje</h3> <p>Osobe pod stresom čine i vi&scaron;e pogre&scaron;aka pri tipkanju i pi&scaron;u naglo, čineći pritom brojne kratke stanke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opu&scaron;tene osobe, naprotiv, pi&scaron;u s manje prekida, ali su njihove stanke pri tipkanju dulje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povezanost između stresa i rukovanja tipkovnicom i mi&scaron;em moguće je objasniti teorijom 'neuromotorne buke'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Povećanje razine stresa ima negativan učinak na kapacitet na&scaron;eg mozga da obradi informaciju. To se jednako odnosi i na na&scaron;e motoričke sposobnosti", kaže psihologinja i koautorica studije Jasmine Kerr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su ocijenili da je hitno potrebno pronaći pouzdane načine za detektiranje povećanog stresa. Navode da svaki treći zaposlenik u &Scaron;vicarskoj pati od stresa na radnom mjestu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ljudi koji su pod stresom nisu svjesni da opadaju njihovi tjelesni i mentalni resursi sve dok ne bude prekasno", navode autori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postavili su model koji sada testiraju pomoću aplikacije s podacima prikupljenima kod &scaron;vicarskih zaposlenika koji su pristali sudjelovati u istraživanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultati se očekuju krajem godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Želimo pomoći radnicima da brzo identificiraju stres, a ne stvoriti alat koji će omogućiti tvrtkama da nadziru zaposlenike", navode autori.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-19-tipkovnica_privatnost.jpgSpavate u čarapama? Znanstvenici kažu da je to izuzetno lošehttp://grude.com/clanak/?i=373054373054Grude.com - klik u svijetMon, 17 Apr 2023 15:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-24-carape.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako u krevetu nosite iste čarape koje ste nosili tijekom dana, znajte da radite vrlo opasnu stvar.<p>Novo istraživanje otkrilo je koliko se zapravo na&scaron;e čarape mogu zaprljati na dnevnoj bazi i natjerat će ljude da dvaput razmisle o ostavljanju čarapa preko noći. Naravno, ne nosi ih svatko za spavanje, ali američka studija procjenjuje da ih do trećine ljudi redovito ili povremeno odlučuje držati na sebi u krevetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, novo istraživanje koje je proveo MattressNextDay pokazuje koliko važna može biti zamjena rabljenih čarapa za nove.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="banner_article_1" class=" ads text-left">&nbsp;</div> <p>Ispostavilo se da su prljavije&nbsp;nego &scaron;to možete zamisliti. Studija je pokazala da su istraživači brisali parove&nbsp;čarapa koje su nosili tijekom dana od 7 ujutro do 23 sata. Otkrili su da se u polovici uzoraka čarapa može otkriti Pseudomonas aeruginosa, prenosi <strong>klik.hr</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prljavije od WC-a</strong></p> <p>Bakterija može uzrokovati veliki broj infekcija, a također se često nalazi na žoharima i u njihovom izmetu, a to&nbsp;nije ba&scaron; ono &scaron;to želite imati blizu svoje kože.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tipično inficira di&scaron;ne ​​putove i mokraćni trakt te uzrokuje infekciju pluća. Lako se može pro&scaron;iriti na ostale stvari&nbsp;koje su kontaminirane,&rdquo; pokazalo je ispitivanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je također pokazalo da su čarape imale vi&scaron;e bakterija od tipičnog daljinskog upravljača za televizor, za koji su prethodna istraživanja otkrila da ima vi&scaron;e bakterija od WC &scaron;koljke.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-24-carape.jpgSUM - Na Filozofskom fakultetu pokreće se novi preddiplomski i diplomski studij Sigurnosne i međunarodne studijehttp://grude.com/clanak/?i=373049373049Grude.com - klik u svijetMon, 17 Apr 2023 13:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-15-sveuciliste_mostar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Po završetku diplomskoga jednopredmetnoga studija stječe se akademski naziv magistar sigurnosti ili magistar međunarodnih odnosa i diplomacije.<p>Filozofski fakultet Sveučili&scaron;ta u Mostaru u sljedećoj akademskoj 2023./2024. godini pokreće novi preddiplomski i diplomski studij Sigurnosne i međunarodne studije.<br /><br /></p> <p>Ideja o pokretanju novoga studijskog programa rodila se uslijed značajnoga pomanjkanja obrazovanoga kadra na području sigurnosnih studija i međunarodnih odnosa i rezultat je mno&scaron;tva upita i zahtjeva različitih institucija vlasti vlasti iz sigurnosnoga i diplomatskoga sektora.<br /><br /></p> <p>&bdquo;Bosna i Hercegovina sa svojim kompleksnim političkim sustavom, izuzetno važnim faktorom međunarodne zajednice u istome, euroatlantskim putem kojem teži, te osjetljivim geopolitičkim položajem koji je svojevrsno sjeci&scaron;te mno&scaron;tva sigurnosnih varijabli, od migracijskih tokova, organiziranoga kriminala, do nerije&scaron;enih nacionalnih pitanja, nedvojbeno je država kojem je &scaron;kolovani kadar u ovim sektorima prijeko potreban. Zbog svega toga na Filozofskom fakultetu SUM-a smo se odlučili na pokretanje ovoga studija&ldquo;, rekao je v. d. dekana Filozofskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić.<br /><br /></p> <p>Studij sigurnosnih i međunarodnih studija izvodit će sveučili&scaron;ni preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, koji se može studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednoga studenta.<br /><br /></p> <p>Novi je studij koncipiran i usugla&scaron;en sa svim relevantnim tokovima i trendovima unutar disciplina međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija. Nadalje, studij je prilagođen klasičnoj paradigmi ovih dviju dsiciplina, ali pored toga slijedi naputke i promjene koje donose organizacije poput ISA-e (International Studies Association) te ISSA-e (International Strategic Studies Association).<br /><br /></p> <p>Profesor sa Sveučili&scaron;ta Sjever doc. dr. sc. Gordan Akrap jedan je od nastavnika na ovom studiju te je kazao kako su u strukturu studija utkani različiti pristupi i tradicije - njemačka, francuska i anglosaksonska, prema kojima se raspoznaju programi pojedinih sveučili&scaron;ta. &bdquo;Studentima se nudi &scaron;iroka lepeza studioznog izučavanja ključnih sadržaja poput teorijskih pristupa sigurnosti i međunarodnim odnosima, te posebnih sadržaja koje se tiču: međunarodnoga prava, geopolitike, kriznoga menadžmenta i komuniciranja, diplomacije, politika i sustava nacionalne sigurnosti, međunarodne ekonomije, te regionalnih studija&ldquo;, objasnio je doc. Akrap.<br /><br /></p> <p>Sveučili&scaron;tni preddiplomski jednopredmetni studij sigurnosnih i međunarodnih studija traje &scaron;est semestara (180 ECTS) i po zavr&scaron;etku istoga stječe se akademski naziv prvostupnik sigurnosnih i međunarodnih studija.<br /><br /></p> <p>Diplomski jednopredmetni studij sigurnosnih i međunarodnih studija izvodi se u dva smjera Sigurnost i Međunarodni odnosi i diplomacija u četiri semestra (120 ECTS). U sklopu obaju smjerova diplomskoga studija studentima će biti omogućena &scaron;iroka lepeza praktičnoga rada i upoznavanja s institucijama sigurnosnoga sektora te diplomatskim institucijama s kojima će Filozofski fakultet potpisati ugovore o studentskoj praksi.<br /><br /></p> <p>Svr&scaron;eni prvostupnici mogu upisati diplomski studij sigurnosnih i međunarodnih studija ili neki drugi srodan studij.<br /><br /><br />Stečene kompetencije studenata diplomskoga studija ovise o specijalizaciji diplomskoga studija i omogućuju studentima daljnju profilaciju. Specijalizacija donosi pro&scaron;irenje znanja s preddiplomskoga studija, osposobljava za samostalni istraživački rad i stručno bavljenje problematikom sigurnosti i diplomacije.<br /><br /></p> <p>Po zavr&scaron;etku diplomskoga jednopredmetnoga studija stječe se akademski naziv magistar sigurnosti ili magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Svr&scaron;eni magistri bit će osposobljeni primijeniti specifična stručna znanja analitičara i samostalnoga organizatora te mogu nastaviti i treći ciklus studija.<br /><br /></p> <p>Mogućnosti upo&scaron;ljavanja prvostupnika sigurnosnih i međunarodnih studija, magistara sigurnosti ili magistara međunarodnih odnosa i diplomacije sežu od javnih institucija vezanih za sigurnosni sektor i diplomaciju, u ostalim javnim službama, državnim organima, političkim strankama, medijima, privatnim i javnim tvrtkama, nevladinim organizacijama i lokalnoj samoupravi.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-15-sveuciliste_mostar.jpgNamirnica koju konzumiramo svakodnevno izaziva čak 45 zdravstvenih problemahttp://grude.com/clanak/?i=373029373029Grude.com - klik u svijetSat, 15 Apr 2023 11:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-07-gazirano_pice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dokazi ukazuju i na činjenicu da se konzumacija napitaka zaslađenih šećerom dovodi u vezu s povećanom tjelesnom težinom..<p>Skriveni ili dodani &scaron;ećer, koji se unosi tijekom dana kroz hranu i piće, razlog je za pojavu 45 &scaron;tetnih zdravstvenih problema, otkrili su timovi znanstvenika iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema studiji objavljenoj u British Medical Journal stručnjaci preporučuju smanjenje potro&scaron;nje dodanih &scaron;ećera na oko 6 žličica dnevno, dok bi unos zaslađenih pića trebalo ograničiti na jedno dnevno, pi&scaron;e<a href="https://www.b92.net/zdravlje/prevencija.php?yyyy=2023&amp;mm=04&amp;dd=13&amp;nav_id=2315655" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> B92.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Skriveni &scaron;ećer utječe na razvoj astme, dijabetesa, bolesti srca&hellip;</strong></p> <p>Opće je poznato da prekomjerni unos &scaron;ećera može imati negativne efekte na zdravlje, &scaron;to je navelo Svjetsku zdravstvenu organizaciju da predloži smanjenje potro&scaron;nje dodanih &scaron;ećera na manje od 10 posto ukupnog dnevnog energetskog unosa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su otkrili vrlo &scaron;tetnu vezu između konzumiranja &scaron;ećera i 45 zdravstvenih stanja kao &scaron;to je, između ostalih, astma, dijabetes, pretilost, bolesti srca, depresija, neke vrste raka i smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Endokrine i metaboličke probleme uzrokuje skriveni &scaron;ećer u hrani</strong></p> <p>Dnevni unos &ldquo;skrivenog&rdquo; &scaron;ećera kojeg ljudi nisu ni svjesni da unose u organizam, a koji ozbiljno naru&scaron;ava zdravlje, bio je povod istraživača iz Kine i SAD da usporede sve dosada&scaron;nje studije i 73 meta-analiza o &scaron;tetnosti &scaron;ećera. Istraživanje je prona&scaron;lo dokaze o &scaron;tetnoj vezi &scaron;ećera u prehrani i 18 endokrinih ili metaboličkih ishoda, uključujući dijabetes, giht i pretilost, vezu za 10 kardiovaskularnih problema, kao &scaron;to su visok krvni tlak, srčani udar i moždani udar, 7 ishoda karcinoma (rak dojke, prostate i gu&scaron;terače) i 10 drugih zdravstvenih stanja kao &scaron;to su astma, karijes, depresija i smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dokazi ukazuju i na činjenicu da se konzumacija napitaka zaslađenih &scaron;ećerom dovodi u vezu s povećanom tjelesnom težinom, čak i u slučaju minimalne potro&scaron;nje, kao i da se masti nagomilavaju u jetri i mi&scaron;ićima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Analize pokazuju da je svaki napitak zaslađen &scaron;ećerom bio u vezi s 4 posto većim rizikom od gihta, a dnevni unos slatkih pića, koji prelazi 250 ml, dovodi se u vezu sa 17 posto većim rizikom od koronarne bolesti srca i 4 posto većim rizikom od smrti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, dokazi pokazuju da je svaki porast unosa fruktoze od 25 g dnevno u vezi s 22 posto povećanim rizikom od raka gu&scaron;terače.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-07-gazirano_pice.jpgZAGREB: Prvi put ugrađeni zalistci bez otvaranja prsne kosti i zaustavljanja rada srcahttp://grude.com/clanak/?i=372998372998Grude.com - klik u svijetThu, 13 Apr 2023 08:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-02-kbc-zagreb-rebro-bolnica-1021x580.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi veliki uspjeh liječnika KBC-a Zagreb! Bez otvaranja prsne kosti i zaustavljanja rada srca, pacijentima su ugradili mitralni srčani zalistak. <p>Riječ je o potpuno novoj tehnologiji u medicini koja se u svijetu izvodi u samo 110 medicinskih centara u svijetu i budućnost je liječenja te&scaron;kih kardiolo&scaron;kih bolesnika koji zbog svojeg stanja ne mogu na klasičnu operaciju, javlja HRT.<br /><br /><br /></p> <p>Bolova nema ba&scaron; kao ni uobičajenog kirur&scaron;kog reza. Veliki ožiljci podsjetnik su na dvije stare kardiolo&scaron;ke operacije, a ova mala rupica na ugradnju mitralnog srčanog zalistka koji je 73-godi&scaron;njem Stjepanu ugrađen pro&scaron;li tjedan.<br /><br /><br />- I to vam je produžetak života, kaže <strong>Stjepan Janje&scaron;ić</strong>.<br /><br /><br />I to zahvaljujući stručnjacima koji su Stjepanu i jo&scaron; jednoj ženi prvi put u Hrvatskoj ugradili mitralne zalistke s pomoću najnovije tehnologije.<br /><br /><br />- Ona je dizajnirana za bolesnike čije je operacijski rizik za standardni zahvat toliko visok da je zapravo prohibitivan. Znači to su bolesnici kojima smo do sada mogli ponuditi terapiju samo lijekovima ili nekim manje invazivnim procedurama koje ublažavaju a ne rje&scaron;avaju patologiju, istaknuo je predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. <strong style="background-color: initial; text-align: var(--bs-body-text-align);">Hrvoje Ga&scaron;parović</strong>, FETCS.</p> <p><br />- Simptomi su zaduha, izrazita intolerancija napora, bolesnici moraju spavati na povi&scaron;enom, gu&scaron;e se, ne podnose ni najmanji napor i &scaron;to je naravno najvažnije - vrlo često moraju ići u hitnu službu, biti primljeni u bolnicu, obja&scaron;njava voditelj Odjela za intervencijsku kardiologiju KBC-a Zagreb, prof. dr. sc.<strong> Jo&scaron;ko Bulum</strong>.<br /><br /><br />Ovako i srce i zalistak u potpunosti funkcioniraju.<br /><br /><br />- Taj zalistak se ugrađuje bez otvaranja srca, postavljamo ga kroz minimalno invazivnu rupicu na srcu i on se aktivira u svojoj normalnoj poziciji i preuzima funkciju do tada bolesnog zaliska u potpunosti, obja&scaron;njava prof. Ga&scaron;parović.<br /><br /><br />- I ovo je ustvari prvi zalistak ovakve vrste koji se ugrađuje hibridnom metodom na kucajućem srcu, ali jo&scaron; uvijek nam treba ta minimalna torakotomija, jedan mali rez i pristup na sami srčani vr&scaron;ak, ističe prof. Bulum.<br /><br /><br />Zahvat je trajao tri sata uz ultrazvučno vođenje s pomoću sonde kojom kroz jednjak dolaze do srca i imaju prikaz u 3D tehnologiji.<br /><br /><br />- To znači da smo im mi oči u srcu jer kako srce zapravo nije otvoreno, nego se radi samo kroz mali otvor, onda je zapravo ehokardiografija ta koja daje sliku o tome gdje i na koji način ulazi taj zalistak, taj instrument u srce, kazala je pročelnica Zavoda za bolesti zalistaka KBC Zagreb, prof. dr. sc. <strong>Jadranka &Scaron;eparović Henževački</strong>.<br /><br /><br />U Hrvatskoj u kojoj bolest srčanih zalistaka ima oko 6 posto populacije nove su metode liječenja budućnost, i za neke znače ono najvažnije - manji rizik, bezbolniji i brži oporavak.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-02-kbc-zagreb-rebro-bolnica-1021x580.jpgSveučilište u Mostaru potvrdilo europske standarde kvalitete visokog obrazovanjahttp://grude.com/clanak/?i=372983372983Grude.com - klik u svijetTue, 11 Apr 2023 17:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-15-sveuciliste_mostar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Rektori su pozvali nadležne vlasti da usvoje kvalifikacijski okvir kao važan dokument u cijelom procesu..<div class="mainArticleText" style="overflow-wrap: break-word;" data-v-088b9c4a=""> <p>Sjednica Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine održana je na Univerzitetu u Banja Luci, a osim rektora javnih sveučili&scaron;ta nazočili su joj predstavnici svih razina vlasti iz područja obrazovanja, budući da se razmatrala problematika priznavanja diploma stečenih u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj.<br /><br /></p> <p>Zaključeno je kako je nužno da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH (HEA) poradi na standardima kvalitete visokog obrazovanja čime bi ubrzala put u Europsku asocijaciju za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), priopćili su iz Sveučili&scaron;ta u Mostaru (SUM).<br /><br /></p> <p>Rektori su pozvali nadležne vlasti da usvoje kvalifikacijski okvir kao važan dokument u cijelom procesu te su se složili da visoko&scaron;kolske institucije moraju inzistirati na kvaliteti u skladu s europskim standardima i normama kako bi bili konkurentni u europskom prostoru visokog obrazovanja.<br /><br /></p> <p>Osim toga, pozvali su na dijalog nadležne vlasti Hrvatske i Slovenije iz područja obrazovanja da zajednički pronađu rje&scaron;enje za trenutne probleme s priznavanjem diploma.<br /><br /></p> <p>"Na konstataciju ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije Ra&scaron;ida Hadžovića da kao resorni ministar uopće nije bio informiran o načinu na koji je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO) izvr&scaron;ila akreditaciju Sveučili&scaron;ta u Mostaru, važno je ukazati da je Sveučili&scaron;te u Mostaru uspje&scaron;no pro&scaron;lo institucionalnu akreditaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH koja se odvija kroz nadležnu obrazovnu vlast", stoji u priopćenju.<br /><br /></p> <p>Kako ističu, Sveučili&scaron;te u Mostaru uložilo je dodatne napore u vanjsko akreditiranje kako bi ojačalo svoju ulogu u europskom prostoru visokog obrazovanja te je iz tog razloga izvr&scaron;ilo europsku akreditaciju, odnosno akreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u čijem je procesu sudjelovalo 17 europskih stručnjaka iz područja obrazovanja uz predstavnike AZVO-a.<br /><br /></p> <p>"Podsjećamo kako je SUM zatražio ponovnu akreditaciju, odnosno reakreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske koja se očekuje početkom sljedeće godine. Također, Sveučili&scaron;te u Mostaru je akreditirala i Austrijska agencija za osiguravanje kvalitete i akreditaciju (AQA) budući da kao član konzorcija izvodi združeni doktorski studij na Sveučili&scaron;tu primijenjenih znanosti Burgenland u Eisenstadtu čime je Sveučili&scaron;te u Mostaru vidljivo u bazi EQAR-a, Europskog registra za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja koji uključuje nacionalne agencije za osiguranje kvalitete koje su članice ENQA-e", navode iz SUM-a.<br /><br /></p> <p>Nagla&scaron;avaju kako Sveučili&scaron;te u Mostaru djeluje u okviru zakonskih regulativa Bosne i Hercegovini prema kojima nije dužno obavijestiti nadležne županijske vlasti o provođenju vanjskog vrednovanja, odnosno akreditacije agencija izvan Bosne i Hercegovine.</p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-15-sveuciliste_mostar.jpgTihi simptom raka: Ako primijetite ove promjene na noktima, javite se liječnikuhttp://grude.com/clanak/?i=372975372975Grude.com - klik u svijetTue, 11 Apr 2023 08:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-23-nokti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema akademiji, postoji pet znakova na koje treba obratiti pažnju na noktima, a koji mogu ukazivati na melanom.<p>Američka akademija za dermatologiju navodi da se na va&scaron;im noktima mogu vidjeti tihi znaci melanoma, raka kože. Iako je rijetko da se rak kože, uključujući melanom, razvije ispod i oko noktiju, i to se može dogoditi.<br /><br /></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Prema akademiji, postoji pet znakova na koje treba obratiti pažnju na noktima, a koji mogu ukazivati na melanom.<br /><br /></p> <p><strong>Tamna pruga</strong> &ndash; Ovaj fenomen se može pojaviti kao smeđa ili crna traka na noktu. Najče&scaron;će se pojavljuje na velikom palcu dominantne ruke ili stopala. Međutim, može se pojaviti na bilo kojem noktu, prenosi&nbsp;b92.<br /><br /></p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p><strong>Tamna koža</strong> <strong>u blizini nokta</strong> &ndash; Prema Američkoj akademiji za dermatologiju, kada koža oko nokta postane tamnija, to bi mogao biti znak uznapredovalog melanoma.<br /><br /></p> <p><strong>Podizanje noktiju</strong> &ndash; Nokat koji se odvaja od kože može biti znak ove ozbiljne bolesti. &ldquo;Kada se to dogodi, nokat se počinje odvajati od kože. Bijeli slobodni rub&nbsp;na vrhu nokta će izgledati duže kako se nokat podiže&rdquo;, priopćila je akademija.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="zrKgmxpVpJqD" data-currenttime="0" data-duration="68" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/06/21/asset-4262883-1624267359597259.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/06/21/asset-4262883-1624267359597259.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4262883/pthumbnail/672/379.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p><strong>Pucanje noktiju</strong> &ndash; Jo&scaron; jedan znak melanoma može biti pucanje po sredini noktiju.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused vjs-ended" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izbočina ispod nokta</strong> &ndash; Obratite pažnju ako primijetite izbočinu ispod nokta. Ovaj fenomen može biti praćen trakom boja koja može biti &scaron;iroka i nepravilna ili tamna i uska.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Dobra vijest je da je melanom, čak i na noktima, veoma izlječiv kada se rano otkrije&rdquo;, navodi Američka akademija za dermatologiju, prenosi <strong>N1.</strong><br /><br /></p> <p>Zbog toga je korisno znati na &scaron;ta treba obratiti pažnju i redovno provjeravati nokte, a savjetuje se da obratite pažnju i na druge manje očigledne dijelove tijela, kao &scaron;to su linija kose, dio iza u&scaron;iju, tabani i &scaron;ake.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-23-nokti.jpgŠto možete, a što ne možete postići konzumacijom mrkvehttp://grude.com/clanak/?i=372938372938Grude.com - klik u svijetFri, 07 Apr 2023 10:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-10-09-mrkva.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mrkva ima vrlo širok profil hranjivih tvari. Ona je bogata vitaminom C, sadrži nekoliko vitamina B i vitamine koji su topivi u mastima E, K i A<div class="p-0 w-full mb-8 xl:mb-12 font-semibold xl:w-85 text-lg articleText"> <p>''Mrkva je dobra za oči.'' Je li i vama majka to govorila u djetinjstvu kako bi vas natjerala da pojedete svu mrkvu s tanjura? Često možemo čuti da konzumacija veće količine korjenastog povrća osim dobrog vida daje i zdravu boju kože. Je li to istina?</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>Prvo treba razbiti mit po kojemu je mrkva neka vrsta superhrane.<br /><br />- Nikada nije dobro fokusirati se na određeno povrće u prehrani. Mrkva je bez sumnje zdrava namirnica koja može biti dio prehrane kao i ostalo povrće', kaže stručnjakinja za nutricionistiku, doktorica <strong>Winfried Keuthage</strong>.<br /><br />Od "a" za artičoku do "z" za zelje, svako povrće ima svoje prednosti. Najvažnija je raznolikost, odnosno tanjur ispuniti vi&scaron;ebojnom mje&scaron;avinom. A mrkva, tipično narančasta, ali također žuta ili ljubičasta, tome može prirodno pridonijeti.<br /><br /></p> <h2><br />Koja je nutritivna vrijednost mrkve?</h2> <p><br />- Mrkva ima vrlo &scaron;irok profil hranjivih tvari. Ona je bogata vitaminom C, sadrži nekoliko vitamina B i vitamine koji su topivi u mastima E, K i A, poja&scaron;njava Keuthage.<br /><br />Prije svega, opskrbljuju tijelo obiljem karotenoida, vrstom uglavnom žutih, narančastih ili crvenih pigmenata topivih u mastima ili sekundarnim biljnim metabolitima - spojevima koje proizvode biljke i koji ne pridonose njihovom rastu, ali ih čine konkurentnima u njihovoj okolini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karotenoidi su ono &scaron;to mrkvi daje jarku narančastu boju. Najpoznatiji karotenoid je beta-karoten. Tijelo ga može pretvoriti u retinol, oblik vitamina A, kaže Keuthage. Ne&scaron;to beta-karotena pohranjuje se u jetri za kasniju pretvorbu u vitamin A u slučaju nedostatka.<br /><br />Kako ističe Njemačko nutricionističko dru&scaron;tvo (DGE), znatne količine beta-karotena mogu se naći i u bundevama, batatu, crvenoj paprici, kelju i marelicama. Lako je zadovoljiti preporučenu dnevnu dozu beta-karotena: za odraslu osobu dovoljno je jednostavno pojesti mrkvu srednje veličine od 60 grama, kaže Keuthage.<br /><br /></p> <h2><br />Je li konzumiranje mrkve doista dobro za vid?</h2> <p><br />Da bi nam vid bio &scaron;to kvalitetniji organizmu je potreban vitamin A, za koji Keuthage kaže da je "prekursor rodopsina, fotopigmenta u &scaron;tapićima (vrsta fotoreceptorskih stanica) mrežnice oka. Adekvatna opskrba njime važna je za sposobnost dobrog razlikovanja svjetla i mraka.<br /><br />Nedostatak vitamina A rezultira "noćnim sljepilom" - lo&scaron;im vidom noću ili pri slabome svjetlu. Keuthage kaže da je nedostatak vitamina A rijedak u industrijaliziranim zemljama, gdje ljudi u uobičajenim okolnostima unose dovoljno beta-karotena i vitamina A uravnoteženom prehranom.<br /><br />No nadate li se da ćete čestom konzumacijom mrkve pobolj&scaron;ati i izo&scaron;triti vid - razočarat ćete se, kaže Keuthage te dodaje da povećan unos beta-karotena ne rezultira boljim vidom.<br /><br /></p> <h2><br />Može li beta-karoten utjecati na promjenu boju kože?</h2> <p><br />Odgovor je - da. Dermatologinja, <strong>dr. Uta Schlossberger,</strong> poja&scaron;njava da beta-karoten stvara neku vrstu za&scaron;titnog sloja na koži, a on, barem u manjoj mjeri, uspijeva blokirati učinak ultraljubičastog zračenja sunca koje o&scaron;tećuju stanice.<br /><br />- Takav &scaron;tit može utjecati na vanjski izgled kože. Jedete li dovoljno mrkve, koža će vam poprimiti žućkasto smeđu nijansu, kaže Schlossberger. Boja malo odudara od boje osunčane kože, a razliku može primijetiti samo stručnjak. Izgledat ćete ne&scaron;to zdravije i odmornije.<br /><br />Ako navečer pojedete dvije zdjelice juhe od mrkve, sljedećeg se jutra nećete probuditi sa žućkasto smeđom kožom. Govorimo o četiri do &scaron;est mrkvi dnevno tijekom dva do tri mjeseca, kaže Schlossberger količini koju bi čak i ljubitelji mrkve te&scaron;ko podnijeli.<br /><br />Ne biste se trebali oslanjati na za&scaron;titu koju pruža beta-karoten kada svoju kožu kanite izložiti suncu. "Pruža za&scaron;titni faktor samo od 2 do 3, a od toga nema nikakve koristi", pojasnila je Schlossberger. Dakle, kori&scaron;tenje kreme za sunčanje s visokim za&scaron;titnim faktorom i dalje je obavezno.<br /><br /></p> <h2><br />Kako organizmu olak&scaron;ati apsorpciju hranjivih tvari iz mrkve?</h2> <p><br />- Beta-karoten je spoj koji voli masti ili lipofile, istaknula je Keuthage, no mrkva sama po sebi gotovo da i ne sadrži masnoću. U tom slučaju svojoj salati od mrkve možete dodati malo nasjeckanih ora&scaron;astih plodova.<br /><br />Ribanje mrkve za salatu itekako je vrijedan trud. To je zato &scaron;to ribanje razgrađuje stanične stijenke, omogućujući bolju apsorpciju hranjivih tvari. Isto vrijedi i za pasiranje mrkve za umake ili juhe.<br /><br />Također je dobro znati, kaže Keuthage, da su "važne hranjive tvari odmah ispod kore. Stoga je preporučljivo mrkvu dobro oprati, umjesto da je gulite. A želite li potpunu zdravstvenu dobrobit od ovoga korjenastog povrća, svako toliko pojedite koju sirovu mrkvu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-10-09-mrkva.jpgUsvojena Digitalna strategija SUM-a za razdoblje 2023. - 2030.http://grude.com/clanak/?i=372915372915Grude.com - klik u svijetWed, 05 Apr 2023 15:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-04-05-23-sum.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Digitalnu strategiju za razdoblje 2023. – 2030. kojom osigurava vodeću ulogu u digitalnome dobu...<p>...te će prilagoditi i iskoristiti prednosti digitalizacije za postizanje svog punog potencijala kao inovativno i konkurentno visokoobrazovno i istraživačko sredi&scaron;te. Usvajanjem Digitalne strategije prepoznaje se važnost digitalizacije u razvoju visokoga obrazovanja, istraživanja i suradnje s poslovnim svijetom.<br /><br /></p> <p>Digitalna transformacija rapidno mijenja sva područja života i rada, uvodeći nova kompetencijska područja za radnu snagu. Digitalna strategija omogućit će Sveučili&scaron;tu u Mostaru da pruži bolju podr&scaron;ku regionalnoj ekonomiji i brzorastućem IT sektoru u regiji te pridonese razvoju globalne konkurentnosti.<br /><br /></p> <p>Vizija Digitalne strategije postavljena je ambiciozno, ali i realistično te relevantno. Cilj je postati digitalno zrelo Sveučili&scaron;te na regionalnoj i europskoj razini, biti inovativno, agilno i sigurno te sačuvati suverenitet u digitalnome području. Ove važne i potrebne komponente nužne su za uspje&scaron;nu digitalnu transformaciju Sveučili&scaron;ta u Mostaru.<br /><br /></p> <p>Uz prilike koje donosi digitalna transformacija, Sveučili&scaron;te u Mostaru svjesno je izazova poput za&scaron;tite privatnosti, kibernetičkog kriminala i prepoznavanja pogre&scaron;nih informacija i namjernih dezinformacija. Strategija uključuje preventivne i reaktivne aktivnosti za suočavanje s ovim izazovima.<br /><br /></p> <p>Najveći izazov u ostvarenju strategije jest osiguravanje ljudskih kapaciteta kako bi bili spremni na promjene koje donosi digitalizacija. Sveučili&scaron;te poduzima korake kako bi u ovaj proces uključilo cjelokupno dru&scaron;tvo na principima jednakosti, partnerstva i za&scaron;tite ranjivih skupina. Fokus na visokokvalitetne stručnjake ključan je za postizanje ovih ciljeva. Sveučili&scaron;te će nastojati osigurati adekvatne obrazovne programe i poticajno okruženje za razvoj stručnjaka koji će biti spremni suočiti se s izazovima i mogućnostima koje donosi digitalno doba.<br /><br /></p> <p>Proces digitalne transformacije obrazovanja pokrenut je sredinom 2018. godine na trećoj Sveučili&scaron;noj klauzuri, kada je akademska zajednica Sveučili&scaron;ta u Mostaru postala ključan čimbenik razvoja IT-ja u Bosni i Hercegovini. Ova odluka pokazala se dalekovidnom i pravovremenom, s obzirom na ubrzanje digitalne transformacije u odgovoru na COVID-19 pandemiju, gdje je SUM pomogao cijeloj vertikali obrazovanja. Kroz djelovanje u sklopu SUMIT-a, Sveučili&scaron;te u Mostaru razvilo je nove vje&scaron;tine u programskome inženjerstvu i znatno ojačalo svoje digitalne kapacitete. Sveučili&scaron;te planira nastaviti ovim putem i uložiti dodatne napore kao odgovor na povećane zahtjeve svojih korisnika i partnera.<br /><br /></p> <p>Usvajanje Digitalne strategije na Sveučili&scaron;tu u Mostaru predstavlja važan korak prema inovacijama i konkurentnosti u svijetu visokog obrazovanja. Ova strategija osigurava jasan i sveobuhvatan okvir za kontinuirani razvoj, prilagodbu i unapređenje obrazovnih i istraživačkih aktivnosti, te suradnje s poslovnim sektorom i &scaron;irom dru&scaron;tva. Kroz uspje&scaron;nu implementaciju ove strategije, Sveučili&scaron;te u Mostaru može očekivati snažan utjecaj na regionalni razvoj, ekonomski rast i dru&scaron;tvenu dobrobit.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-04-05-23-sum.pngJedan potez koji spašava kralježnicu i povećava fleksibilnosthttp://grude.com/clanak/?i=372901372901Grude.com - klik u svijetTue, 04 Apr 2023 12:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-10-25-ledja.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bolna kralježnica i smanjena fleksibilnost vrlo su raširen problem koji znatno pogoršavaju sjedilački način života te nedovoljno kretanja. <p>Većina nas u nekom periodu života pati od boli u leđima, a kako bi se ona umanjila, važno je jačati leđne mi&scaron;iće, ali i raditi na fleksibilnosti te se redovito istezati.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Kako bi pomogao &scaron;to većem broju ljudi da se oslobode boli u kralježnici i povećaju fleksibilnost,&nbsp;<strong>kanadski osteopat Brendon Talbot</strong>, specijalist za ko&scaron;tano i mi&scaron;ićno tkivo, objavio je video u kojem je pokazao najbolji način&nbsp;<strong>istezanja leđa</strong>&nbsp;uz kori&scaron;tenje lopte za vježbanje, pi&scaron;e <a href="https://zadovoljna.dnevnik.hr/clanak/najbolja-vjezba-u-jednom-potezu-za-bolna-ledja---700149.html" rel="nofollow" target="_blank">Zadovoljna.hr.</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj potez pomoći će u pobolj&scaron;anju zdravlja kralježnice, a na svojem TikToku, gdje ima 1,7 milijuna pratitelja, Talbot objavljuje i druge videe s korisnim savjetima i trikovima kako pobolj&scaron;ati tjelesne funkcije. Talbot napominje da je važno prekinuti istezanje ako ono uzrokuje osjećaj nelagode ili boli te da je vrlo važno uvijek potražiti savjet liječnika prije nego &scaron;to isprobate ne&scaron;to novo.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <blockquote class="tiktok-embed" style="max-width: 605px; min-width: 325px;" cite="https://www.tiktok.com/@btosteopathy/video/7071283561659124997" data-video-id="7071283561659124997"><a title="@btosteopathy" href="https://www.tiktok.com/@btosteopathy?refer=embed" target="_blank">@btosteopathy</a> This feels amazing <a title="spinehealth" href="https://www.tiktok.com/tag/spinehealth?refer=embed" target="_blank">#spinehealth</a> <a title="healthtok" href="https://www.tiktok.com/tag/healthtok?refer=embed" target="_blank">#healthtok</a> <a title="painrelief" href="https://www.tiktok.com/tag/painrelief?refer=embed" target="_blank">#painrelief</a> <a title="learnontiktok" href="https://www.tiktok.com/tag/learnontiktok?refer=embed" target="_blank">#learnontiktok</a> <a title="backpainrelief" href="https://www.tiktok.com/tag/backpainrelief?refer=embed" target="_blank">#backpainrelief</a> <a title="♬ original sound - Manual Osteopath | Health ⚕️" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7071283537026108165?refer=embed" target="_blank">♬ original sound - Manual Osteopath | Health ⚕️</a></blockquote> <p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="lAEX2PRSsKi3" data-currenttime="0" data-duration="36" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346732-1626698150393772.mp4" controls="controls"></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346732/pthumbnail/672/379.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>Istezanje se može raditi svaki dan, a u viralnom videu od devet sekundi objavljenom na TikToku Talbot je pokazao kako se izvodi:</p> <ul> <li><strong>Legnite na loptu za pilates s nogama pod 90 stupnjeva te ispružite leđa preko lopte tako da su vam ruke iznad glave.</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Za &scaron;to pravilnije izvođenje vježbe Talbot savjetuje:</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused vjs-ended" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>koristite loptu za vježbanje na kojoj ćete se "otklizati" prema naprijed tako da su vam kukovi ispred lopte</li> <li>koljena i gležnjeve poku&scaron;ajte držati pod 90 stupnjeva te pustite da vam se leđa protežu preko lopte</li> <li>kako biste povećali napetost, podignite obje ruke iznad glave.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em>Osjećaj je super</em>, napisao je Brendon uz video.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Talbot je video objavio na&nbsp;<strong>TikToku i Instagramu</strong>&nbsp;te je skupio vi&scaron;e od 110.600 pregleda i stotine pozitivnih komentara.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Kakva sjajna vježba za istezanje kralježnice</em>, stoji u jednom komentaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Redovito izvodim ovu vježbu već tri mjeseca i stvarno mi pomaže</em>, napisao je jo&scaron; jedan zadovoljan pratitelj kanadskog osteopata Brendona Talbota.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-10-25-ledja.jpegPredlažu se preventivni nuklearni udari za zaustavljanje AI-a: ‘Uništit će čovječanstvo‘http://grude.com/clanak/?i=372900372900Grude.com - klik u svijetTue, 04 Apr 2023 11:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-04-04-23-global.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Je li već počeo obračun čovječanstva s umjetnom inteligencijom ili ‘samo‘ bjesni rat neistomišljenika<p>&nbsp;</p> <p>Te&scaron;ko je procijeniti u kojoj je mjeri intelektualno zabavna, a u kojoj zastra&scaron;ujuća brzina kojom se razvija rasprava za i protiv umjetne inteligencije.<br /><br /></p> <p>Pri tome treba obratiti pažnju da se umjetna inteligencija trenutačno (barem zasad) doima miroljubivo, dok su pojedini eksperti za temu umjetne inteligencije već počeli predlagati nuklearne udare kako bi se hitno zaustavio njezin razvoj. Nejasno je kako bi na to trebali odgovoriti pobornici razvoja umjetne inteligencije; nuklearnim udarima ili pak konvencionalnim istragama te uhićenjima? Isto tako treba primijetiti kako je narastao broj onih koji zagovaraju teorije smaka svijeta koji će namjerno ili gre&scaron;kom uzrokovati umjetna inteligencija. Čeka li umjetnu pamet povijesno razdoblje s kakvim se suočavala ljudska u doba inkvizicije ili se tu ipak radi samo o &lsquo;dobrom starom&lsquo; sukobu čovjeka protiv čovjeka? Koliko je AI uopće opasna?<br /><br /></p> <p>Ekspert za artificijelnu inteligenciju (AI) Eliezer Yudkowsky između ostalog je u časopisu Time predložio preventivne nuklearne napade na tzv. CPU klastere - velike &lsquo;farme&lsquo; kompjutera presudne za funkcioniranje AI rje&scaron;enja - ukoliko se moratorij na razvoj umjetne inteligencije ne osigura uobičajenim političkim i diplomatskim putem. Prije toga bi poku&scaron;ao konvencionalni zračni vojni napad na kompjuterske &lsquo;farme&lsquo; države koja odbije zaustaviti razvoj AI, ali moramo biti sigurni &bdquo;..da su savezničke nuklearne zemlje spremne izložiti se određenom riziku nuklearne razmjene ako je to ono &scaron;to je potrebno za smanjenje rizika od razvoja AI-ja&ldquo;.<br /><br /></p> <p>Yudkowsky, inače američki teoretičar dono&scaron;enja odluka koji se u filozofiji bavi etikom svojedobno je popularizirao &lsquo;prijateljsku&lsquo; AI te je suosnivač i istraživač Machine Learning Research Institutea u Berkeleyu, a njegov rad na pitanju eksplozije utjecaja AI-a imao je značajan utjecaj na slavnu knjigu Nicka Bostroma &bdquo;Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies&ldquo;.<br /><br /></p> <p>Koliko god se ne čini inteligentnim predlagati preventivni nuklearni napad na, recimo, Kinu ukoliko ne pristane na hipotetski međunarodni sporazum o zaustavljanju razvoja umjetne inteligencije, za Yudkowskyog se ne može reći da nije dobro upućen, nego čak da raspolaže vi&scaron;kom informacija. Pa ipak, ostaje dosljedan oko teze kako bi čovječanstvo zbog umjetne inteligencije trebalo biti spremno na najradikalnije poteze.<br /><br /></p> <p>Upitan na dru&scaron;tvenim mrežama da li bi odobravao nuklearni napad na AI infrastrukturu, Yudkowsky je samo potvrdio kako bi prvo ipak krenuo s konvencionalnim zračnim napadom.<br /><br /></p> <p>Tek kada je otrpio vi&scaron;e javnih kritika zbog zazivanja nuklearnog obračuna kako bi se pod svaku cijenu zaustavila umjetna inteligencija, Yudkowsky je putem Twittera poručio kako njegov članak u Timeu ne sugerira nuklearne udare, iako je potpuno jasno da ih je eksplicitno predlagao. Drugim riječima, u sukob oko AI-a Yudkowsky je uz nuklearno oružje uveo i ono najgore iz svakog rata; besramnu propagandu baziranu na vlastitim lažima. &lsquo;Veliko doba&lsquo; umjetne inteligencije, čini se, nije ba&scaron; počelo na visokoj razini. Te&scaron;ko bi se to moglo nazvati porođajnim mukama, prije nečim gorim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukratko, Yudkowsky se toliko boji AI-a da svim obja&scaron;njava kako je njezino &scaron;irenje Zemljom jednako smrti svih ljudi, &scaron;to je pak te&scaron;ko ostvariti bez nuklearne razmjene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodajmo kako Yudkowsky nipo&scaron;to nije usamljen u tezi da je brzi razvoj umjetne inteligencije previ&scaron;e opasan. Veliki broj najuglednijih znanstvenika-istraživača i poslovnih lidera, među kojima i <strong>Elon Musk,</strong> već su potpisalo otvoreno javno pismo koje traži zaustavljanje razvoja AI na najmanje &scaron;est mjeseci. Međutim, Yudkowsky procjenjuju kako je umjetna inteligencija toliko opasna da brzo može uzrokovati kraj čovječanstva, te stoga ne treba previ&scaron;e birati sredstva kako bi se zaustavio njezin razvoj.<br /><br /></p> <p>Broj i utjecaj onih koji smatraju da AI pod rukom donosi smrt čovječanstva raste.</p> <div class="item__ad-center position_item_center_03_top item__ad-center--empty">&nbsp;</div> <p>Primjerice, <strong>Dan Hendrycks</strong> u svojem istraživačkom radu Natural Selection Favors AIs over Humans opisuje potencijalno mračni odnos AI-a prema čovjeku te procjenjuje opasnost općeg smaka svijeta uzrokovanog umjetnom pameću iznad 80 posto. Hendrycks je direktor Centra za AI sigurnost (safe.ai), ima niz zapaženih radova, a diplomirao je AI na Berkeleyu. Njegova je glavna teza kako AI treba probno motriti i kritizirati kako bi se osigurao njezin &lsquo;ispravni razvoj&lsquo;. No, pravo je pitanje kako i za&scaron;to uopće raspravljati o nečemu &scaron;to ima 80 ili vi&scaron;e posto &scaron;ansi uzrokovati smak svijeta?<br /><br /></p> <p>Prenosimo dio iz sažetka rada Hendrycksa kako bi vjerno dočarali koliko je i za&scaron;to zabrinut:<br /><br /></p> <p>&bdquo;Analizirajući okruženje koje oblikuje evoluciju umjetne inteligencije, tvrdimo da će najuspje&scaron;niji agenti umjetne inteligencije vjerojatno imati nepoželjne osobine. Konkurentski pritisci među korporacijama i vojskama dovest će do pojave AI agenata koji automatiziraju ljudske uloge, obmanjuju druge i stječu moć. Ako takvi agenti imaju inteligenciju koja nadilazi ljudsku, to bi moglo dovesti do toga da čovječanstvo izgubi kontrolu nad svojom budućno&scaron;ću. Apstraktnije, mi tvrdimo da prirodna selekcija djeluje na sustavima koji se natječu i variraju, te da sebične vrste obično imaju prednost nad vrstama koje su altruistične prema drugim vrstama. Ova darvinistička logika također bi se mogla primijeniti na umjetne agente, budući da bi agenti mogli na kraju biti sposobniji ustrajati u budućnosti ako se pona&scaron;aju sebično i slijede svoje vlastite interese bez obzira na ljude, &scaron;to bi moglo predstavljati katastrofalne rizike.&ldquo;<br /><br /></p> <p>Okreće li se Charles Darwin nervozno u grobu ili plje&scaron;će Hendrycksu, koji poziva na akciju? Vrijede li Darwinova pravila za AI? I treba li bombardirati &lsquo;samo&lsquo; farme kompjutera koji pogone AI ili i istraživačke centre? Možda zabraniti studije AI-a?</p> <p><br /><a href="https://www.jutarnji.hr/life/tehnologija/predlazu-se-preventivni-nuklearni-udari-za-zaustavljanje-ai-a-kraj-covjecanstva-sve-je-blize-15322398" target="_blank"><em><strong>Gojko Drljača/Jutarnji list</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-04-04-23-global.pngEvo kad će prestati proizvodnja Golfa na benzin i dizelhttp://grude.com/clanak/?i=372892372892Grude.com - klik u svijetMon, 03 Apr 2023 19:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-26-vw-golf-7-facelift-vorstellung05.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Aktualna osma generacija Volkswagen Golfa bit će posljednja koja će imati motor s unutarnjim sagorijevanjem.<p>Prema pisanju Automobilwochea, &scaron;ef VW-a Thomas Schaefer rekao je da će osma generacija Golfa biti posljednja s dizela&scaron;ima i benzincima, nakon redizajniranja sljedeće godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Schaefer je ostavio otvorena vrata za potencijalno oživljavanje Golfa na benzinski pogon u budućnosti, rekav&scaron;i da bi se to moglo dogoditi ako se dramatično promijene prilike u svijetu do 2027. godine, ali Volkswagen to ne planira. Umjesto toga, VW trenutno želi elektrificirati sve svoje osnovne modele, pi&scaron;e <em><strong>HAK</strong></em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Jasno je da se nećemo odreći legendarnih imena kao &scaron;to su Golf, Tiguan i GTI modela, već ćemo ih prenijeti u električni svijet &ndash; rekao je. Schaefer je rekao da je VW-ov cilj održati duh Golfa živim dok prelazi na potpunu elektrifikaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Električna deveta generacija Golfa doći će krajem desetljeća &ndash; cilj cijele marke je postati potpuno električna do 2033. godine. Prema Schaeferu, to se neće dogoditi barem do 2028., kada će VW postupno ukinuti svoju trenutnu MEB platformu i lansirati novu SSP električnu arhitekturu. Za razliku od MEB-a, SSP platforma moći će podržati veći izbor automobila, poput većih SUV vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Moguće je da bismo već 2028. mogli vidjeti Volkswagen Golf ili ID Golf temeljen na SSP-u, &scaron;to će započeti putovanje marke u punu elektrifikaciju i zatvoriti jedno poglavlje autoindustrije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ključno pitanje: Ostaje li Njemačka bez autoindustrije?</strong></p> <p>Trži&scaron;te automobila prolazi tekstonske promjene. To postaje jasno i kada se pogleda klasična proizvodnja vozila, &scaron;to se može vidjeti iz brojki industrijske informacijske službe Marklines. Njih je interpretirao Handelsblatt i poslao jasno upozorenje Njemačkoj, analizira HAK.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Njemačkoj je 2012. proizvedeno 5,6 milijuna osobnih automobila i kombija, no 2022. proizvedeno je samo 3,6 milijuna. To &scaron;to su korporacije poput VW-a, Mercedesa i BMW-a ipak ostvarile rekordnu dobit (ukupno 49,2 milijarde eura) zahvaljuje se ekspanziji inozemne proizvodnje. Predvodnici industrije proizveli su vi&scaron;e od deset milijuna vozila izvan Njemačke 2022. godine. Visoke cijene energije, tro&scaron;kovi plaća i porezi jamče da će se ovaj trend vjerojatno nastaviti intenzivirati i nakon pandemije koronavirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tome se pridodaje sve veća važnost električnih automobila. VW proizvodi u &Scaron;panjolskoj, Mercedes u Kini i Poljskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>CAR Center Automotive Research izračunao je da cijena jednog sata rada, uključujući dodatne tro&scaron;kove plaće, iznosi 59 eura u njemačkoj automobilskoj industriji i 28 eura u &Scaron;panjolskoj. U Mađarskoj i Poljskoj samo 13. Udruženje njemačke automobilske industrije (VDA) smatra hitno potrebnom ofenzivu za Njemačku kao industrijsko mjesto. U suprotnom, Njemačkoj prijeti da sklizne u beznačajnost u globalnoj usporedbi. To se već dogodilo u području malih automobila zbog visokih tro&scaron;kova. Mini i mikro automobili vi&scaron;e se neće proizvoditi od 2022. godine. U području malih automobila i velikih kombija zabilježen je pad od gotovo 90 posto od 2012. godine. Zahvaljujući pobolj&scaron;anoj opskrbi čipovima, proizvodnja vozila trebala bi se ponovno povećati ove godine. Međutim, u Njemačkoj neće biti povratka na brojke iz pro&scaron;log desetljeća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zabrinutost radničkih vijeća u industriji posebno je velika. Za električne automobile potrebno je znatno manje dijelova. Baterijske ćelije dolaze u velikom broju iz Azije. Zbog toga su ugrožena radna mjesta posebice kod dobavljača automobilske industrije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Njemačkoj su se BMW i Mercedes usredotočili na proizvodnju luksuznih automobila kao &scaron;to je Serija 7 i S klasi. Ostali dolaze iz inozemstva. Mnogi dobavljači u autoindustriji nemaju mogućnost prebacivanja na druge lokacije te gube ključne poslove i radna mjesta.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-26-vw-golf-7-facelift-vorstellung05.jpgEK povećava ciljeve za obnovljive izvore energije do 2030.http://grude.com/clanak/?i=372859372859Grude.com - klik u svijetSat, 01 Apr 2023 11:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-12-solarna_el.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dogovor zemalja članica oko povećanih ciljeva zelene energije je postignut.<p>Europska unija u četvrtak je donijela privremeni dogovor o vi&scaron;im ciljevima za udjel obnovljive energije u neposrednoj potro&scaron;nji. Trenutačni cilj EU-a do 2030. je 32% udjela obnovljive energije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, pregovarači Europskog parlamenta i Vijeća, koji predstavljaju članice EU-a, složili su se da će se do 2030. godine EU zemlje obvezati na dobivanje 42,5% svoje energije iz obnovljivih izvora s potencijalnim povećanjem do 45%. Sporazum moraju odobriti Europski parlament i zemlje EU-a da bi postao zakon, &scaron;to je obično formalnost, pi&scaron;e portal <strong>Energetika</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="midasWidget__r75">&nbsp;</div> <p>EU je 2021. dobio 22% svoje energije iz obnovljivih izvora, no razina je značajno varirala među zemljama. &Scaron;vedska prednjači među 27 zemalja EU sa 63% udjela obnovljive energije, dok u Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj i Irskoj obnovljivi izvori čine manje od 13% ukupne potro&scaron;nje energije. Hrvatska je iznad europskog prosjeka s cca 26%, a razvoj je trenutačno prilično usporen.</p> <p>&nbsp;</p> <h3 id="ciljevi-za-prometni-sektor">Ciljevi za prometni sektor</h3> <p>Zemlje EU-a morat će povećati na 29% udio obnovljivih izvora energije u prometnom sektoru, gdje Hrvatska stoji iznimno lo&scaron;e, s cca 6% udjela ili čak manje. Industrija EU-a povećala bi svoju upotrebu obnovljivih izvora energije za 1,6% godi&scaron;nje, pri čemu bi 42% vodika koji koristi dolazilo iz obnovljivih izvora do 2030. i 60% do 2035.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="content_v2">&nbsp;</div> <p>Direktiva je dodala ciljeve za zgradarstvo i tražila ubrzane postupke izdavanja dozvola za OIE projekte. Postizanje novih ciljeva zahtijevat će golema ulaganja u vjetroelektrane i solarne farme, povećanje proizvodnje obnovljivih plinova i jačanje europskih energetskih mreža kako bi se integriralo vi&scaron;e čiste energije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europska komisija je rekla da će do 2030. godine biti potrebna dodatna ulaganja od 113 milijardi eura u infrastrukturu za obnovljivu energiju i vodik, ako zemlje EU-a žele prekinuti svoje oslanjanje na ruska fosilna goriva, prenosi Energetika.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-12-solarna_el.jpgGoogle Drive uveo ograničenje od 5 milijuna stavkihttp://grude.com/clanak/?i=372844372844Grude.com - klik u svijetFri, 31 Mar 2023 07:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S tim su se već susreli brojni korisnici bez da su bili prethodno obaviješteni.<p>Do ove spoznaje do&scaron;li su korisnici Reddita koji su bili prisiljeni obrisati ili presložiti milijune stavki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi od njih su počeli primati obavijesti "Učitavanje nije uspjelo" oko 14. veljače za bilo koju radnju, uključujući stvaranje nove prazne mape. Iako se promjena dogodila bez prethodnog upozorenja, glasnogovornik Google Workspacea je za CNET naknadno potvrdio ovu promjenu: "Kako bi održali snažnu izvedbu i pouzdanost, pojedinačni korisnici ograničeni su na 5 milijuna ukupno kreiranih stavki na svom Google disku", javlja Bug.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako Google u ponudi premium paketa nudi od 100GB do 30TB prostora u sklopu Google One usluge čini se da se navedeno ograničenje odnosi i na njih. Google One se inače natječe se s Microsoftovim OneDriveom, Dropboxom, Amazon Cloud Driveom i drugima. Neki od njih također imaju slična ograničenja. Npr. OneDrive za tvrtke ima ograničenje od 50 000 stavki po mapi, ali nije sigurno ima li Microsoft zadanu gornju granicu ukupnog broja stavki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se konkretnog ograničenja Google Drivea tiče trenutno ga je moguće zaobići komprimiranjem datoteka u .ZIP mapu &scaron;to se računa kao jedna stavka.&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-24-google-trazilica-od-danas-odgovara-kompleksnija-640x372.pngGrudski Srednjoškolci stvorili genijalnu ''zelenu'' aplikaciju koja će baš svakome dobro doći!http://grude.com/clanak/?i=372840372840Grude.com - klik u svijetThu, 30 Mar 2023 18:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-30-srednjoskolci-green-app.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Podržite male kreativce ususret natjecanju!<p>Otkako je održiv način života postao nikada veći imperativ u modernom dru&scaron;tvu, promjene kojima svjedočimo gotovo svakodnevno sve su vidljivije. Tako je održivost kročila u gotovo sve sfere dru&scaron;tva, a jedan od njih je svakako i - tehnologija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako smo navikli da većina mobilnih aplikacija i drugih digitalnih pomagača u zelenom svijetu dolazi &lsquo;iz vana&rsquo;, jedna od najkorisnijih aplikacija za domaću publiku nastala je pod palicom vrijednih hrvatskih &scaron;kolaraca Srednje &Scaron;kole Antuna Branka &Scaron;imića. Ususret natjecanju, tim od četvero učenika koji čine Josip Vekić, Ante Kordić, Marta Glavota i Nikol Pejić razvili su mobilnu aplikaciju koja je jo&scaron; uvijek u svojoj testnoj fazi i koja se trenutno nadograđuje, a koja korisnicima pruža informacije, savjete i alate koji će im pomoći da usvoje ekolo&scaron;ki prihvatljivije navike i smanje svoj utjecaj na okoli&scaron;. U nastavku članka otkrijte nekoliko primjera značajki koje će ova sjajna aplikacija sadržavati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://previewer.adalo.com/2619bae2-782b-4409-babe-73260d5d148c?_gl=1%2A3y5nlz%2A_ga%2AMjA5MDI0NDE0MS4xNjgwMDEzOTA0%2A_ga_SWT45DV35L%2AMTY4MDExMzg4Ny43LjEuMTY4MDExNjE3NC40NS4wLjA.&amp;fbclid=PAAabjPXnUFw6jz_eEQBK4F2D2hcRVSDW8PthhpH7LIQu0AFLJuEwy9UB9im0&amp;target=66d4681aca0e4676b3cbbd04e076bb34&amp;params=%7B%7D" target="_blank">Klikom na link testirajte aplikaciju!</a></p> <p><br />Osim brojnih savjeta za recikliranje i smanjenje otpada, aplikacija nudi čak i opciju skeniranja bar koda putem kojeg ćete u trenutku saznati u koju vrećicu se otpad odlaže, te kako da se ponovno koristi i reciklira. Uz to, tu je i vodič za pronalazak punionica za električne automobile, kao i vodič za održivu kupnju koji će vam pomoći pronaći ekolo&scaron;ki prihvatljivije alternative uobičajenim proizvodima. <br /><br /><br />Ono &scaron;to nam se posebno svidjelo jest baza veganskih recepata koja će s vremenom biti prepuna raznih opcija za sve ukuse, a mnogima će se svidjeti i kalkulator ugljičnog otiska, odnosno mogućnost da iskalkulirate koje sve promjene možete napraviti kako bi smanjili svoj ugljični otisak. Ovu sjajnu aplikaciju možete testirati <a href="https://previewer.adalo.com/2619bae2-782b-4409-babe-73260d5d148c?_gl=1%2A3y5nlz%2A_ga%2AMjA5MDI0NDE0MS4xNjgwMDEzOTA0%2A_ga_SWT45DV35L%2AMTY4MDExMzg4Ny43LjEuMTY4MDExNjE3NC40NS4wLjA.&amp;fbclid=PAAabjPXnUFw6jz_eEQBK4F2D2hcRVSDW8PthhpH7LIQu0AFLJuEwy9UB9im0&amp;target=66d4681aca0e4676b3cbbd04e076bb34&amp;params=%7B%7D" target="_blank">ovdje</a>!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Važna napomena: Kori&scaron;tenjem aplikacije i registracijom na istu pomažete ovoj ekipi srednjo&scaron;kolaca da ostvare sjajne rezultate na dana&scaron;njem natjecanju, prenosi <em><strong>fashion.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-30-srednjoskolci-green-app.jpgOtkriven veliki novitet koji Apple priprema za iPhone 15http://grude.com/clanak/?i=372837372837Grude.com - klik u svijetThu, 30 Mar 2023 17:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-30-iphone14pro.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Puno toga o nadolazećim modelima već je poznato, a sada smo saznali i još neke zanimljive opcije iPhonea 15.<p>S nadolazećom generacijom svojih telefona, Apple nastavlja s evolucijom iPhonea i, čini se, ide u smjeru uređaja koji vi&scaron;e neće imati fizičkih tipki i utora. To potvrđuju i nove informacije koje su se proteklih dana pro&scaron;irile internetom, a odnose se edan veliki novitet koji priprema Apple i na zamjenu klasičnih fizičkih tipki na iPhoneu s kapacitivnim tipkama. Riječ je o vrsti tipki koje su osjetljive na dodir i prepoznaju jačinu pritiska.<br /><br /></p> <p>Na novim modelima iPhonea zamijenile bi tipke za pojačavanje i sti&scaron;avanje (umjesto dvije, sada bi to bila samo jedna tipka), tipku za paljenje i ga&scaron;enje uređaja te tipku za isključivanje tona, javlja <strong>Zimo</strong>.<br /><br /></p> <h3>Kapacitivne tipke</h3> <p>Ono &scaron;to je posebno zanimljivo vezano uz kapacitivne tipke jest &scaron;to se one mogu programirati tako da bi Apple s vremenom samo s nadogradnjama softvera mogao mijenjati mogućnosti dana&scaron;nje tipke za isključivanje i aktiviranje zvuka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjesto te opcije, korisnici bi tu tipku mogli iskoristiti za neke druge opcije, odnosno akcije koje na svojim telefonima puno če&scaron;će koriste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za razliku od fizičkih tipki, za rad kapacitivnih potreban je izvor energije, no Apple ima rje&scaron;enje za slučaj da nestane baterije, a to je poseban mod smanjenog kori&scaron;tenja energije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući tom modu mogu se koristiti neke opcije i kada iscuri baterija poput kori&scaron;tenja Apple Paya i praćenja uređaja putem opcije Find My Network.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Mikroprocesor</h3> <p>Za te opcije, kao i za kapacitivne tipke koje očekujemo u novim modelima iPhonea bit će zadužen novi mikroprocesor koji Apple trenutačno razvija. Prema informacijama na stranici 9to5 Mac hardverski dizajn novih modela telefona je finaliziran, a nove opcije vezane uz kapacitivne tipke Apple će, dakle, moći dodati naknadno, softverskim nadogradnjama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No nove tipke, napominju isti izvori, neće biti dostupne na svim nadolazećim modelima iPhonea. Naime, trebale bi se pojaviti samo na iPhoneu 15 Pro i Pro Max, dok bi se na običnim (i jeftinijim) modelima mogle pojaviti za godinu-dvije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, pro&scaron;le godine modeli iPhonea 14 Pro dobili su novu značajku Dynamic Island, a čini se kako bi ove godine Dynamic Island mogao biti dostupan i na modelima iPhonea 15 i 15 Plus pa bi ne&scaron;to slično mogli očekivati i s kapacitivnim tipkama koje Apple priprema za novu generaciju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-30-iphone14pro.jpgEU PARLAMENT NAM DOKAZAO: Većina uređaja ima ugrađene kvarove!http://grude.com/clanak/?i=372812372812Grude.com - klik u svijetTue, 28 Mar 2023 18:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-04-lg-oled-televizor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Najviše uređaja se pokvari između druge i treće godine upotrebe, odmah nakon isteka obaveznog jamstva.<p>S 39 glasova "za", jednim "protiv" i jednim "suzdržanim", Odbor za za&scaron;titu potro&scaron;ača i unutarnje trži&scaron;te Europskog parlamenta izglasao je zabranu ugrađenih kvarova i programiranog zastarijevanje proizvoda.&nbsp;<br /><br /></p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Dio je to nove EU Direktive o osnaženju položaja potro&scaron;ača u&nbsp;<strong>zelenoj tranziciji</strong>, za koji je hrvatska europarlamentarka&nbsp;<em><strong>Biljana Borzan</strong></em>&nbsp;glavna autorica i pregovaračica.<br /><br /><br />Podsjećamo, Borzan je provela istraživanje koje je pokazalo kako čak 94 posto građana Hrvatske smatra kako su uređaji proizvedeni prije 20 godina<strong>&nbsp;trajali dulje</strong>&nbsp;nego uređaji proizvedeni danas. Isto tako, istraživanja su pokazala kako se najvi&scaron;e uređaja pokvari između druge i treće godine upotrebe, odmah nakon isteka obaveznog jamstva.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>&bdquo;Presretna sam, ovime privodim kraju borbu za&nbsp;za&scaron;titu potro&scaron;ača&nbsp;od ugrađenih kvarova koju sam započela jo&scaron; 2014.! Zakonom ćemo osigurati dulje trajanje uređaja, bolju mogućnost popravaka i servisa te jeftinije i dostupnije rezervne dijelove. Nadalje, zabranjuje se ugrađivanje komponenti koje ograničavaju trajanje uređaja i prodaje dobra za koje je dokazano da ima ugrađeni kvar, poput kontrolera za Nintendo Switch&ldquo;, kazala je Borzan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanja također pokazuju kako 90 posto građana smatra kako su&nbsp;<strong>rezervni dijelovi preskupi</strong>, a 78 posto kako na uređajima treba biti oznaka mogu li se lako i povoljno popraviti u slučaju kvara. Ti i slični problemi su također predmet novog zakona, čiji je cilj smanjiti pretjerano bacanje potro&scaron;ačkih dobara i tro&scaron;enje resursa, odnosno omogućiti potro&scaron;ačima da biraju održivije opcije pri kupnji.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <p>&bdquo;U novi zakon sam uključila velik broj dobrih stvari za građane. Bit će protuzakonito reklamirati da uređaj, npr. ve&scaron;-ma&scaron;ina, ima garantiran broj radnih sati ukoliko to nije tako. Nadalje, neće biti moguće prodavati uređaje koji se&nbsp;<strong>ne mogu popraviti</strong>, bez da se o toj činjenici informira kupca. Dokidamo jo&scaron; jednu iritantnu praksu, prodaju dobara koja traže zamjenu potro&scaron;nih dijelova ranije nego je nužno, npr. kad printer počne signalizirati da nema boje, iako je toner jo&scaron; relativno pun&ldquo;, pojasnila je hrvatska europarlamentarka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon Odbora za za&scaron;titu potro&scaron;ača i unutarnje trži&scaron;te, nova pravila moraju biti potvrđena glasanjem cjelokupnog Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici, &scaron;to se očekuje<strong>&nbsp;u travnju</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Novim zakonom sam gadno stala na žulj onima koji profitiraju od toga da se proizvodi<strong>&nbsp;prijevremeno kvare i bacaju</strong>, pa očekujem kako oni neće sjediti na rukama do glasanja na plenarnoj. Proteklih mjeseci su intenzivno lobirali da se pravila razvodne i oslabe, i to će sada samo pojačati. Moj posao je da ih u tome spriječim, da ispunim obećanja koja sam dala građanima na početku mandata i učinit ću sve u mojoj moći da to tako i bude&ldquo;, najavila je Borzan.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-04-lg-oled-televizor.jpgOvaj čaj značajno smanjuje trbušno salo bez promjena u prehranihttp://grude.com/clanak/?i=372802372802Grude.com - klik u svijetTue, 28 Mar 2023 09:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-28-zeleni-caj-s-limetom.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Starih se navika teško riješiti..<p>Skrivajući se duboko u unutra&scaron;njosti va&scaron;eg trbuha, visceralna masnoća može uzrokovati niz zdravstvenih problema, od dijabetesa do srčanih bolesti. Stoga je izuzetno važno iskorijeniti te opasne naslage masti. Iako ne postoji magični eliksir kad je riječ o prehrani, postoji jedno piće koje bi samo po sebi moglo imati vrlo moćan učinak na smanjenje trbu&scaron;ne masti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Starih se navika te&scaron;ko rije&scaron;iti i va&scaron;a svakodnevna &scaron;alica čaja sigurno nije ne&scaron;to oko čega ste voljni pregovarati. No, zamijenite li čaj koji inače pijete (ili drugo omiljeno piće) za &scaron;alicu zelenog čaja, mogli biste imati velike koristi po pitanju trbu&scaron;ne masti. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Obesity, mje&scaron;avina zelenog čaja može pomoći u učinkovitijem sagorijevanju masti, kao i u snižavanju rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Autori studije odlučili su testirati antioksidanse iz zelenog čaja na ljudima. Pritom su ispitanici zadržali svoje navike prehrane i tjelovježbe tijekom trajanja studije. Zeleni čaj sadrži skupinu antioksidansa poznatu pod nazivom polifenoli, koji čine do 30 posto njegove težine u suhom obliku. Većina tih polifenola su flavanoli, poznati kao katehini, za koje iz dana u dan ima sve vi&scaron;e dokaza da, između ostalih dobrobiti za zdravlje, pridonose smanjenju tjelesne težine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pospje&scaron;uje sagorijevanje masti</strong></p> <p>Osim katehina, zeleni čaj sadrži i kofein, a on se smatra stimulansom koji pospje&scaron;uje sagorijevanje masti, potro&scaron;nju energije i pobolj&scaron;ava izvedbene sposobnosti u sportskoj aktivnosti. Imajući to na umu, znanstvenici su na uzorku od 270 mu&scaron;karaca i žena iz Japana analizirali učinkovitost zelenog čaja u smanjenju masnih naslaga, prenosi <em><strong>zivim.hr</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Za potrebe studije ispitanici su uzimali ekstrakt zelenog čaja koji sadrži ili 583 mg katehina ili 96 mg katehina (kontrolna grupa) dnevno. Studija je bila dvostruko slijepa, &scaron;to znači da niti ispitanici niti znanstvenici nisu znali &scaron;to sudionici primaju sve do zavr&scaron;etka kliničkog ispitivanja. Pokazalo se da je kod skupine koja je uzimala veću količinu katehina do&scaron;lo do većeg smanjenja visceralne masti. &Scaron;to je jo&scaron; važnije, autori su otkrili da je ovaj topli napitak s vremenom smanjio tvrdokornu trbu&scaron;nu masnoću u jo&scaron; značajnijoj mjeri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz to, katehini su doveli i do sniženja sistoličkog krvnog tlaka te razine lo&scaron;eg kolesterola, a jedno i drugo smatra se prekursorima srčanih bolesti. Možda je najzanimljivije to &scaron;to su se svi ti pozitivni učinci pokazali unatoč tome &scaron;to su ispitanici zadržali svoje uobičajene životne navike. Ipak, treba naglasiti da većina studija, uključujući i ovu, koristi ekstrakt zelenog čaja, a ne zeleni čaj u obliku uobičajenog napitka. To je važno naglasiti jer je ekstrakt zelenog čaja obično mnogo moćniji od &scaron;alice zelenog čaja. To ne znači da sadržaj katehina iz ekstrakta zelenog čaja ne možete dostići pijući čaj, već samo znači da biste ga morali piti u većoj količini. Stručnjaci tvrde da bi četiri &scaron;alice dnevno trebale biti dovoljno za ovakve učinke, no savjetuju i da se, za jo&scaron; bolje rezultate, pijenje zelenog čaja spoji za zdravom prehranom i redovitom tjelovježbom.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-28-zeleni-caj-s-limetom.jpgOvi mobiteli su na meti hakerahttp://grude.com/clanak/?i=372794372794Grude.com - klik u svijetMon, 27 Mar 2023 17:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-21-smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako posjedujete Google Pixel telefon, morate ga ažurirati na najnoviju verziju..<h5>&nbsp;</h5> <div class="code-block code-block-16" style="margin: 8px 0; clear: both;">&nbsp;</div> <p>Istraživači su nedavno otkrili da neki mobiteli imaju ozbiljnu gre&scaron;ku zbog koje nije potrebna interakcija korisnika da bi ih se hakiralo.<br /><br /><br />To se naziva &lsquo;<strong>&lsquo;hakiranje bez klika&rdquo;</strong> (no-click hack), a prevarantima je najče&scaron;će dovoljan samo telefonski broj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Googleov Project Zero</strong> inicijativa je tehnolo&scaron;kog diva za traženje nedostataka u operativnom sustavu Android, Chromeu i drugim aplikacijama. Projekt je nedavno otkrio da postoji ranjivost u Exynos modemima koje proizvodi Samsung. Od toga su četiri ranjivosti ocijenjene kao ozbiljne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Project Zero potvrđuje da<em> te četiri ranjivosti dopu&scaron;taju napadaču da <strong>daljinskim putem ugrozi telefon</strong> bez interakcije korisnika i zahtijevaju samo da napadač zna telefonski broj žrtve</em>, prenosi Komando.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Mobiteli koji mogu biti ranjivi, odnosno potencijalno imaju taj nedostatak su:</li> <li>Mobiteli serije Samsung S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 i A04</li> <li>Mobiteli serije Vivo S16, S15, S6, X70, X60 i X30</li> <li>Google Pixel 6 i Pixel 7 serije</li> <li>Svi nosivi uređaji koji koriste Exynos W920 chipset</li> <li>Sva vozila koja koriste Exynos Auto T5123 chipset</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4> <h4>Kako se za&scaron;tititi?</h4> <p>Komando navodi da je u postavkama uređaja potrebno isključiti<strong> Wi-Fi calling</strong> i uslugu VoLTE kako bi se smanjila ranjivost i uklonio rizik, prenosi Poslovni.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="code-block code-block-18" style="margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;">&nbsp;</div> <p>Međutim, ako posjedujete<strong> Google Pixel t</strong>elefon, morate ga ažurirati na najnoviju verziju, objavljenu ranije ovog mjeseca. Ažuriranje uključuje zakrpu za ovaj problem.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"> <p lang="en" dir="ltr">Users of affected devices that want to mitigate risk from the security issues in the Exynos chipsets can turn off Wi-Fi and Voice-over-LTE settings, researchers from Google's Project Zero say.</p> <p>A newly disclosed set of vulnerabilities in Samsung<a href="https://t.co/i3xkzBKh1b">https://t.co/i3xkzBKh1b</a> <a href="https://t.co/wD1iCyswLI">pic.twitter.com/wD1iCyswLI</a></p> <p>&mdash; SPIXNET &ndash; High Secure E-Mail as a Service (@SpixnetG) <a href="https://twitter.com/SpixnetG/status/1640029161413541888?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2023</a></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-21-smartphone.jpgOvo nije SF, australska vojska predstavila robote-pse koje kontroliraju svojim umom! VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=372766372766Grude.com - klik u svijetFri, 24 Mar 2023 19:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-24-robot-pas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljudski ‘kontrolor‘ samo treba zamisliti smjer u kojem želi da se pas kreće, a stroj ga slijedi<p>Vojnici koji svojim umom upravljaju psom robotom dok patroliraju pra&scaron;njavom cestom i čiste uni&scaron;tenu zgradu možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali to je scena iz stvarnog života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, australska vojska usavr&scaron;ila je sposobnosti kontrole uma s osam senzora uredno upakiranih unutar kacige koji rade u tandemu s Microsoft HoloLensom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inovacija sadrži AI-dekoder koji prevodi moždane signale vojnika u upute koje se &scaron;alju robotskom četverono&scaron;cu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi video prikazuje vojno osoblje i psa robota koji je dobio upute da počisti objekt koristeći ono &scaron;to je pročitao iz moždanih valova osobe - i to s 94 posto točnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sustav je razvilo Tehnolo&scaron;ko sveučili&scaron;te u Sydneyu koje je prvi put predstavilo inovaciju pro&scaron;le godine, ali je nedavno objavilo novi rad s detaljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači su opisali aBRI platformu koja ima četiri glavne komponente: uređaje za sučelja, sustav mobilnog elektroencefalograma (EEG), računalo s jednom pločom i robotski sustav.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prethodni rad, najavljen pro&scaron;le godine, demonstrirao je tehnologiju prikupljanja EEG signala iz prednjeg dijela mozga, a nedavno ažuriranje pokazalo je vrijednost sučelja moždanih strojeva koja osjećaju upute iz potiljačnog režnja, odgovornog za vizualnu percepciju poput boje, oblika i pokreta.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/hs8hjdoSKNQ" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljudski &lsquo;kontrolor&lsquo; samo treba zamisliti smjer u kojem želi da se robot kreće, a stroj ga slijedi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova tehnologija vojnicima omogućuje upravljanje robotima bez ruku, &scaron;to je idealno za borbu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Narednik <strong>Damian Robinson</strong> iz 5. bataljuna borbene podr&scaron;ke, koji je testirao slu&scaron;alice HoloLens, rekao je kako cijeli proces nije te&scaron;ko svladati.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="item__ad-center position_item_center_03_top item__ad-center--empty">&nbsp;</div> <p>&lsquo;Vrlo je intuitivan. Bilo je potrebno samo nekoliko poku&scaron;aja. To je vi&scaron;e stvar vizualne koncentracije&lsquo;, kazao je pa zaključio kako je potencijal projekta vrlo &scaron;irok.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-24-robot-pas.jpgAko žudite za slatkim, to bi mogao biti rani znak demencijehttp://grude.com/clanak/?i=372723372723Grude.com - klik u svijetTue, 21 Mar 2023 08:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-zena-bijes-vrisak-stres-324x235.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osim žudnje za slatkim, osobe s frontotemporalnom demencijom obično će imati i druge izražene simptome, uključujući značajne promjene u osobnosti i ponašanju.<div class="single-article__row"> <div class="text text--large"> <p>Demencija se može pojaviti u mnogim oblicima &ndash; od vaskularne preko frontotemporalne pa do Alzheimerove bolesti. Većini se bolest dijagnosticira kasno, iako postoje simptomi koji već u ranom stadiju mogu otkriti o čemu se radi. Ne ignorirajte ih!</p> </div> </div> <div class="single-article__row">&nbsp;</div> <p>Istraživači su otkrili da frontotemporalna demencija (FTD) ima jasan simptom koji je zapravo rani znak upozorenja, a to je da osobe s ovom vrstom demencije "pokazuju značajnu promjenu u preferencijama prema hrani", uključujući posebnu želju za jednom određenom vrstom namirnica, pi&scaron;e <a href="https://ordinacija.vecernji.hr/zdravlje/ohr-savjetnik/ako-zudite-za-ovom-namirnicom-to-bi-mogao-biti-rani-znak-demencije/" target="_blank">Ordinacija.hr</a>.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Naime, prema liječniku&nbsp;<a href="https://www.andrewbudsonmd.com/" target="_blank">Andrewu E. Budsonu</a>, pomoćniku direktora za istraživanje u Centru za Alzheimerovu bolest Sveučili&scaron;ta u Bostonu i profesoru neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučili&scaron;ta u Bostonu,&nbsp;<strong>žudnja za slatkim</strong>&nbsp;može biti rani znak FTD-a. Ovaj poseban oblik demencije "često pokazuje promjene u preferencijama prema hrani, kao &scaron;to je želja za jedenjem slatke hrane", objasnio je za&nbsp;<a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/managing-your-memory/201905/could-eating-sweets-be-sign-dementia" target="_blank">Psychology Today</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Budson navodi priču koju je čuo u grupi za podr&scaron;ku njegovateljima pacijenata s demencijom, a koja je uključivala ovaj čudan simptom. "Počeo je jesti razne stvari - poput cijele kantice sladoleda ili cijele kutije kolačića - u krevetu dok sam ja poku&scaron;avala zaspati", ispričala je jedna žena u grupi svog supruga, kojemu je kasnije dijagnosticiran FTD. Dodala je kako je pojeo i "punu kutiju smjese za kolače i cijelu limenku glazure" te druge slatke namirnice koje mu se prije nisu sviđale.</p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>Studija iz 2016. objavljena u&nbsp;<a href="https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2484444" target="_blank">Journal of the American Medical Association</a>&nbsp;otkrila je da pacijenti s FTD-om jedu&nbsp;<strong>vi&scaron;e &scaron;ećera i ugljikohidrata</strong>&nbsp;i imaju veću vjerojatnost da će brzo debljati od onih bez neurodegeneracije.</p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="QFg7F9JQJlgv" data-currenttime="0" data-duration="68" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="none" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/06/21/asset-4262884-1624267281740539.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/06/21/asset-4262884-1624267281740539.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4262884/pthumbnail/672/379.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>SIMPTOMI KOJI SE MOGU PRIMIJETITI U MLAĐOJ DOBI</strong> <strong>KOD VEĆINE OBLIKA DEMENCIJE</strong></h3> <p>Dok se većini&nbsp;<strong>Alzheimerova bolest</strong>&nbsp;dijagnosticira u srednjim 60-ima, znakovi frontotemporalne demencije redovito se pojavljuju znatno ranije.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused vjs-ended" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>"Većina s frontotemporalnom demencijom počinju pokazivati ​​simptome između 45. i 65. godine, iako se kod otprilike jedne četvrtine pojedinaca bolest prvi put otkrije nakon 65. godine", obja&scaron;njava Budson.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>PRIMJETNE SU I IZRAŽENE PROMJENE U OSOBNOSTI</strong></h3> <p>Osim žudnje za slatkim, osobe s frontotemporalnom demencijom obično će imati i druge&nbsp;<strong>izražene simptome</strong>, uključujući značajne promjene u osobnosti i pona&scaron;anju. "Prijatelji i članovi obitelji osoba s frontotemporalnom demencijom često ih opisuju kao 'drugačije ljude'. Oni često pokazuju dru&scaron;tveno neprikladno pona&scaron;anje, imaju lo&scaron;e manire, donose impulzivne odluke i upu&scaron;taju se u neoprezne radnje", kaže Budson dodajući kako pokazuju i nagla&scaron;eni nedostatak simpatije ili empatije.</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><strong>DEMENCIJA UTJEČE I NA SPOSOBNOST OBAVLJANJA SVAKODNEVNIH ZADATAKA</strong></h3> <p>Žena iz grupe za podr&scaron;ku koju je opisao Budson ispričala je da, iako je bilo mnogo znakova da ne&scaron;to nije u redu s njezinim suprugom, nije se sjetila obratiti liječniku sve dok to nije počelo utjecati na njegovu radnu sposobnost. "<strong>Gubitak interesa, poriva i motivacije</strong>&nbsp;za bilo &scaron;to vrlo je čest", kaže Budson. Ovaj osjećaj "apatije" ili "inercije", kako ga Budson opisuje, može utjecati na nečiju sposobnost zadržavanja posla ili ispunjavanja svakodnevnih obaveza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, neurolog upozorava da iako se navike pojedinca mogu drastično promijeniti, oni sami tih promjena gotovo uvijek&nbsp;<strong>nisu svjesni</strong>. "Obitelj ili prijatelji su ti koji moraju uočiti abnormalno pona&scaron;anje", kaže Budson.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-zena-bijes-vrisak-stres-324x235.jpgSve više država zabranjuje TikTokhttp://grude.com/clanak/?i=372715372715Grude.com - klik u svijetMon, 20 Mar 2023 17:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-27-tiktok.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nije posve jasno zašto prijetnja državnim službenicima ne vrijedi i za građane koji se bave potencijalno osjetljivim profesijama, poput novinara, pravnika, liječnika itd.<p>TikTok je već neko vrijeme u problemima s političarima u Europskoj uniji, Kanadi, Novom Zelandu, Sjedinjenim Državama, Tajvanu i Velikoj Britaniji, gdje je ta aplikacija zabranjena na uređajima koje koriste državni službenici zbog zabrinutosti oko nacionalne sigurnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacija nije zabranjena potpuno, ali su britanske i druge vlasti upozorile korisnike kako trebaju biti svjesni politike upravljanja podacima svake dru&scaron;tvene mreže koju koriste ili namjeravaju koristiti.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="textComponent"> <p>Na potpunu zabranu odlučili su se u Indiji, gdje je ona na snazi od 2020. godine, i Afganistanu, gdje vladajući talibani smatraju kako vodi mladež u krivom smjeru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pakistan, Jordan, Indonezija i Banglade&scaron; su blokirali TikTok zbog nedoličnog sadržaja, a Douyin - njegova sestrinska aplikacija u Kini - ograničeno je dostupna djeci mlađoj od 14 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Djelomično ili potpuno je zabranjena za kori&scaron;tenje na službenim uređajima državnih službenika u Belgiji, Danskoj, Latviji i Nizozemskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije posve jasno za&scaron;to prijetnja državnim službenicima ne vrijedi i za građane koji se bave potencijalno osjetljivim profesijama, poput novinara, pravnika, liječnika i tome slično.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>&Scaron;to je, u stvari, sporno oko TikToka?</h2> <p>Problem je u tome &scaron;to je ByteDance, tvrtka u čijem je TikTok vlasni&scaron;tvu, u Kini, gdje bi mogla biti izložena pritisku vlasti kako bi predala podatke o svojim korisnicima, koji bi potom mogli biti kori&scaron;teni za svrhe koje nemaju izravne veze s ogla&scaron;avanjem i ostvarivanjem prihoda općenito.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među podacima kojima TikTok može pristupiti su kontakti, geolokacija, kalendar korisnika, druge pokrenute aplikacije, mreže Wi-Fija, pa čak i serijski broj kartice SIM.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="banner banner--InArticle_2 js_bannerLazyLoad adexElement">&nbsp;</div> <p>Strahovanja su utemeljena između ostalog, na kineskom zakonu iz 2017. godine prema kojem sve organizacije i pojedinci moraju podržati, pomoći i surađivati s nacionalnim obavje&scaron;tajnim djelovanjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U TikToku tvrde kako nisu primili takav zahtjev od kineskih vlasti. Ako bi ga zaprimili, ističu kako bi ga odbili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navode također kako su podaci TikTokovih korisnika izvan Kine smje&scaron;teni su na web poslužiteljima u Singapuru i Sjedinjenim Državama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predložili su pohranu podataka korisnika u Europskoj uniji i SAD-u serverima vanjskih dobavljača u Irskoj, Norve&scaron;koj i SAD-u.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ustupci nisu bili dovoljni</h2> <p>To nije bilo dovoljno kako bi se primirila kritičare, koji također upozoravaju kako bi kineske vlasti mogle manipulirati algoritmom za preporuke na TikToku, temeljem kojeg sadržaj biva prikazan na <em>feedu</em> For You.</p> <p>&nbsp;</p> <p>TikTok je također u svoju politiku za&scaron;tite privatnosti unio dodatak namijenjen korisnicima u Europi, kojim je poja&scaron;njeno kako njihovim podacima doista moguće pristupiti u Kini, pod određenim okolnostima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve &scaron;to su u TikToku dosad napravili američkim vlastima nije bilo dovoljno, pa su zatražile da ByteDance proda svoj udio u TikToku, u suprotnom će biti u potpunosti zabranjeni na trži&scaron;tu gdje imaju vi&scaron;e od sto milijuna korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutno udio od 60 posto TikToka trenutno drže privatni investitori (među kojima je američka tvrtka KKR), 20 posto zaposlenici, a 20 posto osnivači <strong>Zhang Yiming</strong> i <strong>Liang Rubo</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potvrda za američku skepsu stigla je u vidu <a href="https://www.buzzfeednews.com/article/emilybakerwhite/tiktok-tapes-us-user-data-china-bytedance-access" target="_blank"><em>BuzzFeedove</em> istrage</a>, koja je pokazala kako su kineski inženjeri imali pristup podacima američkih korisnika pohranjenima u SAD-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>TikTok je također priznao kako su njegovi zaposlenici koristili aplikaciju za &scaron;pijuniranje novinara, pi&scaron;e <a href="https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/17/why-is-tiktok-banned-from-government-phones-and-should-rest-of-us-be-worried" target="_blank"><em>Guardian</em></a>.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-27-tiktok.jpgHakeri pripremaju nove napadehttp://grude.com/clanak/?i=372667372667Grude.com - klik u svijetThu, 16 Mar 2023 12:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-08-18-hakeri.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stručnjaci tvrde da taktika kombiniranja fizičkih vojnih operacija s kibernetičkim odgovara prijašnjim ruskim postupcima.<p>Ruski hakeri pripremaju novi val računalnih napada protiv Ukrajine, uključujući prijetnju u obliku ransomwarea (ucjenjivačkog softvera) za organizacije koje održavaju ukrajinske linije opskrbe, stoji u izvje&scaron;ću koji je Microsoft objavio u srijedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvje&scaron;će, koje je izradio tim za sigurnosna istraživanja i analizu tehnolo&scaron;kog diva Microsofta, ističe niz novih otkrića o tome kako su ruski hakeri djelovali tijekom sukoba u Ukrajini i uključuje predviđanja budućeg djelovanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Microsoft je od siječnja 2023. primijetio da se ruska kibernetička prijetnja prilagodila kako bi povećala svoje kapacitete za uni&scaron;tavanje i za prikupljanje obavje&scaron;tajnih podataka o strate&scaron;koj opremi Ukrajine i njenih partnera&rdquo;, stoji u izvje&scaron;ću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako se čini, jedna se skupina &ldquo;priprema za novu destruktivnu kampanju&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otkrića su objavljena u vrijeme kada Rusija raspoređuje nove snage na boji&scaron;tu u istočnoj Ukrajini, prema zapadnim sigurnosnim dužnosnicima. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov je pro&scaron;log mjeseca upozorio da bi Rusija mogla povećati intenzitet svojih vojnih djelatnosti u danima oko 24. veljače,&nbsp;godi&scaron;njice&nbsp;početka ruske invazije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci tvrde da taktika kombiniranja fizičkih vojnih operacija s kibernetičkim odgovara prija&scaron;njim ruskim postupcima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kombiniranje kinetičkih napada s naporima da se poremeti ili onemogući sposobnost branitelja da se koordiniraju i da koriste kibertehnologiju nije novi strate&scaron;ki pristup&rdquo;, rekla je Emma Schroeder, pomoćna upraviteljica u američkom trustu mozgova Atlantic Council, koja se bavi kibernetičkim pitanjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Microsoft je otkrio da je osobito sofisticirana ruska hakerska skupina, poznatija kao Sandworm, testirala &ldquo;nove sposobnosti u obliku ransomwarea koje se mogu iskoristiti u destruktivnim napadima na organizacije izvan Ukrajine koje obavljaju ključne funkcije u ukrajinskim linijama opskrbe&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napad ransomwareom u pravilu uključuje hakerski upad u organizaciju, čiji se podaci &scaron;ifriraju i od koje&nbsp;se potom iznuđuje novac kako bi povratila pristup vlastitim podacima. Ucjenjivački softver se također koristio kao paravan za &scaron;tetnije kibernetičke aktivnosti, uključujući naprosto brisanje svih podataka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Microsoft je od siječnja 2022. otkrio najmanje devet takvih softvera za brisanje podataka i dvije inačice ransomwarea koje su kori&scaron;tene protiv vi&scaron;e od 100 ukrajinskih organizacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakav razvoj se odvijao istovremeno s porastom skrivenih ruskih kibernetičkih operacija, čija je svrha izravno ugroziti organizacije u zemljama saveznicama Ukrajine, prema izvje&scaron;ću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;U zemljama diljem Amerika&nbsp;i Europe, naročito u susjednim zemljama Ukrajine, ruski akteri su poku&scaron;ali dobiti pristup vladinim i poslovnim organizacijama uključenima u napore za podr&scaron;ku Ukrajini&rdquo;, rekao je Clint Watts, &scaron;ef Microsoftovog centra za analizu digitalnih prijetnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-08-18-hakeri.jpgNa današnji dan registrirana prva domena u povijestihttp://grude.com/clanak/?i=372661372661Grude.com - klik u svijetWed, 15 Mar 2023 19:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-08-02-www.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Povijest Interneta je šarolika i zanimljiva, a ako čitate ovaj tekst, dio je i vaše svakodnevice. <p>Puno je zanimljivosti i detalja koji se mogu izdvojiti iz svijeta Interneta, ali jedan zaslužuje biti izdvojen ba&scaron; danas. 15. ožujka je dan kada je Internet dobio svoju prvu domenu ikad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njezino ime je <strong>Symbolics.com</strong>, a registrirana je 1985. godine. Symbolics, Inc. je bio američki proizvođač računala u privatnom vlasni&scaron;tvu, baziran u Cambridgeu u Massachusettsu, a osnivač tvrtke bio je Russell Noftsker. Symbolics je dizajnirao i proizveo liniju Lisp strojeva, računala optimiziranih za pokretanje programskog jezika Lisp. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Symbolics je također nudio značajan napredak u softverskoj tehnologiji i ponudio jedno od vrhunskih okruženja za razvoj softvera 1980-ih i 1990-ih godina.<br /><br /><br /></p> <p>I danas postoji domena <a title="symbolics.com" href="https://symbolics.com/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Symbolics.com</a> te se može posjetiti, a na njoj se može postaviti upit umjetnoj inteligenciji, vezan uz domene, Internet, DNS i slično. Moguće se i pretplatiti na Newsletter s nekim zanimljivostima, a na dnu stranice vidimo popis prvih 100 registriranih domena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Može se reći da je 15. ožujka zapravo neki oblik rođendana Interneta kakvog danas znamo.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-08-02-www.jpgSardina, morsko blago koje dokazano štiti zdravljehttp://grude.com/clanak/?i=372646372646Grude.com - klik u svijetTue, 14 Mar 2023 13:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-14-sardina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poznata kao jedna od namirnica koja sadrži najviše zasićenih masnih kiselina, odnosno omega-3, sardina je riba koja dokazano štiti kardiovaskularni siustav, a može spriječiti i bolesti srca te pomoći snižavanju kolesterola.<p>O tome koje blagodati po zdravlje ljudi imaju ove ribe, ističu i stručnjaci &scaron;irom svijeta, koji su potvrdili da se redovnom konzumacijom sardina dva puta tjedno smanjuje rizik od formiranja krvnog ugru&scaron;ka, nastanka tromboze i infarkta miokarda, a jasno je izražen efekt na sniženje triglicerida u krvi.<br /><br /></p> <h2>Da li znate koja riba sadrži brojne hranjive materije?</h2> <p>Osim &scaron;to su ukusne i zdrave te sadrže različite gore navedene omega-3 masne kiseline, sardine su pune proteina i esencijalnih hranjivih materija, kao &scaron;to je vitamin B12, selen i fosfor.<br /><br /></p> <p>One, između ostalog, imaju i protuupalno djelovanje i odličan su izvor fosfatidilserina i brojnih drugih vitamina B, fosfora, željeza, bakra i kalija.<br /><br /></p> <p>Naime, ovi nutritijenti igraju centralnu ulogu, počev&scaron;i od zdravlja srca do metabolizma i stanične funkcije, a mogu spriječiti i nedostatke u ishrani i pomoći da se osjećate bolje.<br /><br /></p> <h2>Dostupne za svačiji džep</h2> <p>Zanimljivo je da već četiri do pet sardina ispunjavaju vi&scaron;e od 50 posto dnevnih potreba za omega-3 kiselinama, ali s obzirom na to da svježa riba nije uvijek&nbsp; dostupna svima, kvalitetna zamjena su Eva sardine, čije svako pakiranje sadrži more proteina, vitamina D, kalcija i omega-3 masnih kiselina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo njihova jednostavnost, odnosno tri sastojka od kojih je sačinjena, ali i činjenica da u sebi ne sadrži konzervanse niti aditive, ove poznate sardine čini sjajnim odabirom za sve starosne grupe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim &scaron;to su ukusne i zdrave, sardine su i cjenovno prihvatljive, te se može reći da su dostupne za svačiji džep, pa gotovo da i ne postoji razlog da se u njima ne uživa i nekoliko puta tjedno, kako je i preporučeno.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Mnoge sačuvala od gladi</h2> <p>zanimljivo je to da je ova plava riba jo&scaron; od davnina prepoznata u prehrani kao jedna od najbitnijih u Jadranu, jer je mnoge stanovnike sačuvala od gladi, a od hrane za siroma&scaron;ne stanovnike, danas je dostupna svima te se može pronaći u konzervu na svim policama. Ovako konzervisana ona čuva sve svoje dragocjene i hranjive materije sve do trenutka kada se otvori i posluži u omiljenim jelima.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Kako da pripremite ukusna jela sa sardinom</h2> <p>Sardine su zdrave i ukusne, a dobro plivaju i svoje mjesto pronalaze u brojnim receptima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>One se mogu pripremati na različite načine, a donosimo vam dva recepta kojima ćete sigurno biti odu&scaron;evljeni i koje će prijati svačijem nepcu.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Namaz od sardine</h2> <p><strong>Sastojci za četiri osobe:</strong></p> <p>150 g maslaca</p> <p>dvije konzerve <strong>Eva sardina</strong> u biljnom ulju</p> <p>1 žličica kapara</p> <p>50 g kiselih krastavaca</p> <p>50 g nasjeckanog luka</p> <p>Pola ka&scaron;ičice bijelog bibera</p> <p>Če&scaron;anj bijelog luka</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Priprema:</strong></p> <p>Maslac izmiksajte, dodajte isprane, narezane kapare, biber, luk i protisnuti če&scaron;njak. Sardine ocijedite od ulja, očistite od kosti pa dodajte maslacu, kao i naribane kisele krastavce. Sve dobro izmije&scaron;ajte i malo ohladite. Namaz poslužite uz popečeni tost i poslužite.</p> <h2>&nbsp;</h2> <h2>Jadranska rasko&scaron;</h2> <p><strong>Sastojci za četiri osobe</strong></p> <p>Dva svježa krastavca</p> <p>100 g mladog luka</p> <p>400 g crveni grah</p> <p>2 EVA Sardine pikant</p> <p>100 g &scaron;eri paradajza</p> <p><strong>Za salatni preliv:</strong></p> <p>1-2 ka&scaron;ike jabukovog sirćeta</p> <p>Četiri ka&scaron;ike ekstra djevičanskog maslinovog ulja</p> <p>so</p> <p>crni papar mljeveni</p> <p>120 g rikule ili potočarke</p> <p><strong>Priprema:</strong></p> <p>Krastavac ogulite i narežite na kocke. Luk narežite na manje kolutiće, dodajte ocijeđeni grah, paradajz i ocijeđenu, na komade natrganu Eva Sardinu pikant te sve sastojke lagano promije&scaron;ajte.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za preliv pomije&scaron;ajte sirće i ulje, posolite i pobiberite, a zatim pripremljenim preljevom prelijte salatu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na tanjur za posluživanje stavite opranu rikulu, ili drugu sezonsku salatu, i po njoj rasporedite pikantnu salatu i poslužite.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-14-sardina.jpgOtkrili su novo vrlo korisno svojstvo kavehttp://grude.com/clanak/?i=372637372637Grude.com - klik u svijetMon, 13 Mar 2023 17:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-08-30-kava_zrno.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako želite skinuti višak kilograma sa struka, vaša svakodnevna navika kave može doći kao boljka.<p>Mnogima je buđenje uz toplu &scaron;alicu kave jutarnji ritual bez kojeg ne mogu. Bilo da uživate u crnoj kavi, s dodatkom kokosovog mlijeka ili pomije&scaron;anoj s cimetom i medom, kava će vam zaista uljep&scaron;ati dan i učiniti vas dobro raspoloženima. A ako želite skinuti vi&scaron;ak kilograma sa struka, va&scaron;a svakodnevna navika kave može doći kao boljka, prenosi <a href="https://klik.hr" target="_blank">klik.hr</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Eat This, Not That! je razgovarao sa stručnjakom te su otkrili kako ispijanje kave može pomoći u mr&scaron;avljenju. Laura Burak MS, RD, osnivačica GetNaked Nutrition i autorica Slim Down with Smoothies, razlaže dobrobiti dodavanja kave va&scaron;em režimu mr&scaron;avljenja. Ipak, ističe da kava ne smije zamijeniti obroke ili međuobroke.</p> <div id="banner_article_1" class=" ads text-left">&nbsp;</div> <p>"Često pronalazim klijente koji se bore s povije&scaron;ću dijete kako bi i dalje koristili &scaron;alicu kave u 15 sati kao zamjenu za hranu, kao način preskakanja obroka i u&scaron;tede kalorija jer to privremeno potiskuje va&scaron; apetit. Dakle, kada ste gladni Molim vas, jedite", kaže Burak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz to, kava može biti izvrstan dodatak trenutnim koracima koje poduzimate kako biste do&scaron;li u formu. Stoga nastavite čitati kako biste saznali vi&scaron;e o najboljim načinima na koje vam ispijanje kave može pomoći pri mr&scaron;avljenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kava vam može pomoći da se osjećate siti</strong></p> <p>Va&scaron;a svakodnevna navika ispijanja kave može potaknuti osjećaj sitosti. To vam može pomoći da izbjegnete prejedanje ili nezdrave grickalice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Također je tekućina koja, poput vode, pomaže u održavanju osjećaja sitosti va&scaron;eg rezervoara ili želuca i stoga vam može pomoći da pojedete prikladniju količinu hrane ako želite smr&scaron;aviti", obja&scaron;njava Burak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Može vam dati poticaj energije i pokrenuti va&scaron; metabolizam</strong></p> <p>Kava sadrži kofein koji može potaknuti va&scaron;u energiju i va&scaron; metabolizam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ta količina kofeina kad se probudite može biti razlika hoće li to biti va&scaron; trening tog dana ili ne", obja&scaron;njava Burak. "Pogotovo kao mami, to mi svakako daje energiju i motivira me te je dio umirujućeg jutarnjeg rituala, tako da kavi dugujem veliku ljubav. Naravno, ali svakako se fokusirajte i na kvalitetan san i nemojte kronično koristite kavu za umjetnu energiju."</p> <div id="banner_article_3" class=" ads text-left">&nbsp;</div> <p><strong>Crna kava je izuzetno niskokaloričan napitak</strong></p> <p>Ako vi&scaron;e volite piti crnu kavu, Burak kaže da jedna &scaron;alica sadrži manje od pet kalorija. Dakle, obična stara &scaron;alica vruće kave bez aditiva nema &scaron;ećera i zapravo nema kalorija, &scaron;to je čini idealnim napitkom ako poku&scaron;avate smr&scaron;aviti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Čuvajte se "dodataka" koje dodajete svojoj &scaron;alici kave</strong></p> <p>Naravno, možda stvarno, jako volite kave s mlijekom i aromatizirane kave, ali one mogu ozbiljno na&scaron;tetiti va&scaron;em napretku u mr&scaron;avljenju. Mnogi pojedinci razviju lo&scaron;u naviku da u svoju kavu stavljaju vrhnje, sirup i &scaron;lag te ih pretvaraju u totalne "&scaron;ećerne bombe", kaže Burak. Čak i mlijeko od ora&scaron;astih plodova, sjemenki i zobi danas zvuče kao zdraviji izbor, ali je prepuno &scaron;ećera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bez obzira na to jesu li va&scaron;i zdravstveni ciljevi mr&scaron;avljenje ili ne, pripazite na dodatke koje možete dodavati svojoj kavi, a koji mogu pridonijeti značajnoj količini nepotrebnih kalorija i dodanog &scaron;ećera i zasićenih masnoća va&scaron;oj prehrani", obja&scaron;njava Burak, a pi&scaron;e Eat This, Not That!</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-08-30-kava_zrno.jpgNova vrsta baterije za automobile puni se za samo 3 minute i traje 20 godinahttp://grude.com/clanak/?i=372635372635Grude.com - klik u svijetMon, 13 Mar 2023 16:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-13-punjac-auto.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Procjene pokazuju da bi elektrifikacija svjetskog voznog parka sama mogla smanjiti globalne emisije stakleničkih plinova za 16 posto..<p>Startup Adden Energy, ponikao na Harvardu, razvio je bateriju krutog stanja (eng. solid-state) prikladnu za električne automobile jer se može potpuno napuniti za nekoliko minuta i traje vi&scaron;e nego dvostruko dulje od onih koje trenutno postoje na trži&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon uspje&scaron;ne demonstracije prototipa, koji se tijekom vi&scaron;e od 10.000 ciklusa punio za oko tri minue, Adden Energy uspio je dobiti dodatnih 5,15 milijuna američkih dolara sredstava za daljnji razvoj tehnologije, s konačnim ciljem njene komercijalizacije u bliskoj budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Brzi razvoj tehnologije skladi&scaron;tenja čiste energije ključan je za borbu protiv "po&scaron;asti" klimatskih promjena", poručuju iz startupa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako bi se olak&scaron;ao taj "pohod" na komercijalno trži&scaron;te, izvr&scaron;ni direktor (CEO) Adden Energy William Fitzhugh nada se privući 37 posto Amerikanaca koji nemaju garaže kod kuće pa stoga nemaju pristup noćnom punjenju električnih vozila kod kuće, prenosi <strong>ictbusiness.info</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Potpuna elektrifikacija voznog parka jedan je od najsmislenijih koraka koje možemo poduzeti u borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, &scaron;iroka primjena električnih vozila zahtijeva baterije koje mogu zadovoljiti različite potrebe potro&scaron;ača... Naime, vozila se moraju puniti u usporedivim vremenima kao i vozila s unutarnjim izgaranjem, a to je vrijeme koje se provodi na benzinskoj crpki", kaže Fitzhugh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Procjene pokazuju da bi elektrifikacija svjetskog voznog parka sama mogla smanjiti globalne emisije stakleničkih plinova za 16 posto, pri čemu se ova "nova baterijska paradigma" smatra ključnom za postizanje tog cilja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Električna vozila ne mogu ostati luksuz kao &scaron;to je sad slučaj kad doslovno čine jedan posto svih vozila na cestama. Ako želimo napredovati prema budućnosti čiste energije, moramo ne&scaron;to promijeniti. Konkretno, američko trži&scaron;te neće činiti rabljeni električni automobili ako im baterije traju svega tri do pet godina. Tehnologija mora biti dostupna svima... Ne vidimo temeljna ograničenja za povećanje na&scaron;e tehnologije baterija. To bi moglo promijeniti igru", pojasnio je Xin Li, izvanredni profesor znanosti o materijalima na Harvardu i znanstveni savjetnik u Adden Energy.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-13-punjac-auto.jpg Meta očekuje važnu odluku. FACEBOOK I INSTAGRAM MOGLI BI SE UGASITI U EUROPIhttp://grude.com/clanak/?i=372573372573Grude.com - klik u svijetWed, 08 Mar 2023 20:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-27-facebook-for-grief.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Metu očekuje važna pravna odluka koja bi mogla rezultirati i gašenjem Facebooka u Europi.<p><br />Irska &scaron;efica za privatnost Helen Dixon, koja vodi tamo&scaron;nje Povjerenstvo za za&scaron;titu podataka (DPC), rekla je za Politico da će to tijelo "vrlo vjerojatno konačno presuditi posljednjem legalnom alatu Facebooka za slanje osobnih podataka u SAD" prije nego &scaron;to Europska unija i Sjedinjene Države uspiju dogovoriti novi sporazum o prijenosu podataka.<br /><br /></p> <p>DPC je u srpnju objavio svoj nacrt odluke o suspenziji ovog pravnog instrumenta za prebacivanje podataka. Taj nacrt sada čeka odobrenje drugih regulatora privatnosti u Europi i trebao bi biti dovr&scaron;en do sredine svibnja.<br /><br /></p> <p>Očekuje se da će zbog toga američki tehnolo&scaron;ki div Meta, koji je vlasnik Facebooka, ostati bez alata koji mu omogućavaju da legalno prebacuje osobne podatke poput obiteljskih fotografija i geolokacijskih podataka u SAD, koji su potrebni za funkcioniranje Facebooka.<br /><br /></p> <p>Iz Mete su ranije rekli da bi takva odluka mogla značiti kraj njezinig usluga u Europi, uključujući Instagram. "Ako Europska komisija ne usvoji nikakvu odluku o primjerenosti i ne budemo se mogli i dalje oslanjati na standardne ugovorne klauzule ili na druge alternativne načine prijenosa podataka iz Europske unije u Sjedinjene Države, vjerojatno u Europi nećemo moći ponuditi niz na&scaron;ih najznačajnijih proizvoda i usluga, uključujući Facebook i Instagram.<br /><br /></p> <p>Irska odluka također bi stvorila probleme drugim tvrtkama koje prenose podatke u SAD.<br />Odluka do 14. travnja<br /><br /></p> <p>Mreža nacionalnih tijela za za&scaron;titu podataka EU - Europski odbor za za&scaron;titu podataka treba do 14. travnja odlučiti hoće li potvrditi prethodnu irsku odluku o obustavi pravnog alata koji uglavnom koriste tvrtke, uključujući Metu za prijenos osobnih podataka u SAD, izvan standardne ugovorne klauzule.<br /><br /></p> <p>Glavni europski regulator za Metu i druge velike tehnolo&scaron;ke tvrtke sa sjedi&scaron;tem u Irskoj tada će imati jo&scaron; mjesec dana da donese konačnu odluku.<br /><br /></p> <p>U međuvremenu, Europska komisija namjerava finalizirati potpuno novi sporazum o podacima s SAD-om prije srpnja, nakon &scaron;to je Sud pravde EU poni&scaron;tio dva prethodna sporazuma s SAD-om zbog strahova od nadzora podataka, pi&scaron;e Politico.<br /><br /></p> <p>&Scaron;efica ključnog irskog tijela za privatnost Helen Dixon rekla je da ne planiraju odustati od provedbe zakona EU o za&scaron;titi podataka i privatnosti, GDPR-a. "Nastavit ćemo s provedbom mjera koje smo zacrtali", rekla je u intervjuu. Kazala je i da je neizvjesno može li u ovim okolnostima Meta dobiti odgodu odluke ako Irska nametne takvu odluku.<br /><br /></p> <p>Glasnogovornik Mete je rekao: "Ovaj slučaj se odnosi na povijesni sukob EU i SAD-a, koji je u procesu rje&scaron;avanja putem novog okvira za privatnost podataka između EU i Amerike. Pozdravljamo napredak koji je postignut u osiguravanju kontinuiranog prijenosa podataka preko granica i čekamo konačnu odluku regulatora o ovom pitanju."</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-27-facebook-for-grief.jpgOve namirnice često jedemo za doručak a rade kaos organizmuhttp://grude.com/clanak/?i=372549372549Grude.com - klik u svijetMon, 06 Mar 2023 18:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-06-dorucak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vrlo je važno kojim namirnicama započinjemo dan jer od toga ovisi kakva će nam energija biti tijekom dana.<p>&nbsp;</p> <p>Doručak se oduvijek smatra najvažnijim obrokom, dok mnogi nutricionisti savjetuju da ga nikako ne preskačemo. Međutim, vrlo je važno kojim namirnicama započinjemo dan jer od toga ovisi kakva će nam energija biti tijekom dana. Usprkos činjenici da su kroasani i peciva mnogima omiljeni izbor za doručak, nutricionisti upozoravaju da jednostavni ugljikohidrati i te&scaron;ka proteinska hrana dovode do umora, pi&scaron;e <strong>B92.</strong><br /><br /></p> <p>&ldquo;Kao rezultat, čovjek dolazi na posao već umoran, a pred njim je osam sati rada. Prženo meso je bogato proteinima, ali takva hrana nije pogodna za doručak. Činjenica je da je potrebno mnogo vremena za probavu, zbog čega se organizam izmori&rdquo;, objasnila je nutricionistica Angelica Duval.<br /><br /><br />Mnogi misle da su razne ka&scaron;e najzdraviji izbor kada je doručak u pitanju. Ipak, nutricionistica otkriva da su upravo one prepune jednostavnih ugljikohidrata.<br /><br /><br />Nije mali broj onih koji dan započinju ka&scaron;om, &scaron;to je dobro ako ne govorimo o instant varijantama. One su prepune jednostavnih ugljikohidrata koji tjeraju gu&scaron;teraču da aktivno radi i proizvodi insulin. Zbog toga &scaron;to razina &scaron;ećera u krvi prvo naglo skoči, a zatim brzo padne, osjećamo umor&rdquo;, objasnila je doktorica i istaknula da treba jesti žitarice koje se kuhaju, a ne one koje se samo prelijevaju vrelom vodom.<br /><br /><br />&ldquo;U takvim žitaricama, ugljikohidrati su složeni, ne izazivaju skokove &scaron;ećera. Sama žitarica se dugo probavlja, a osjećaj sitosti će do ručka sigurno potrajati&rdquo; kaže Duval i ističe da peciva nisu pogodna za doručak.<br /><br /><br />&ldquo;Nemojte nasjedati na reklame u kojima ljudi započinju jutro kroasanom i &scaron;alicom kafe. Razlog je isti &ndash; brzi ugljikohidrati, koji se ne preporučuju&rdquo;, tvrdi ona.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-06-dorucak.jpgTikTok uvodi restrikcije mlađima od 18http://grude.com/clanak/?i=372523372523Grude.com - klik u svijetSat, 04 Mar 2023 17:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-06-tiktok.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>TikTokov algoritam stvara ovisnost jaku poput kokainske ovisnosti..<p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je pro&scaron;le godine uveo zahtjev za poticanje tinejdžera da 'bolje upravljaju svojim vremenom pred ekranima', TikTok je najavio da će ubrzo mlađima od 18 godina vrijeme na njihovoj platformi ograničiti na 60 minuta dnevno. Inače, korisnici platforme u vlasni&scaron;tvu kineske tvrtke ByteDance moraju imati najmanje 13 godina, a oni ispod 18 za par tjedana će u aplikaciji početi primati tjedne obavijesti o količini vremena koje su tamo proveli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad dostignu novo ograničenje od 60 minuta, tinejdžeri će za nastavak kori&scaron;tenja&nbsp;moći unijeti &scaron;ifru roditelja, ako im oni to dopuste. Iako iz tvrtke ByteDance tvrde&nbsp;da su se na novo ograničenje odlučili isključivo 'zbog dobrobiti svojih najmlađih korisnika', mnogi misle kako nove TikTok mjere nikako nisu dovoljne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvr&scaron;ni direktor Centra za suzbijanje digitalne mržnje Imran Ahmed nedavno je tako objavio istraživanje koje pokazuje da TikTokov algoritam tinejdžere stalno "bombardira" &scaron;tetnim sadržajem, a Ahmed smatra kako ova mjera to neće bitno promijeniti. "TikTok je dobio utrku za srca i umove mladih od 14 do 24 godine", rekao je za BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"TikTokov algoritam stvara ovisnost jaku poput kokainske ovisnosti i opasniji je nego &scaron;to ljudi misle, te se s njim treba najhitnije pozabaviti." Ahmed ističe kako je istraživanje njegovog centra krajem pro&scaron;le godine pokazalo slučaj 13-godi&scaron;nje korisnice koja je, unutar svega nekoliko minuta od otvaranja TikTok računa, u svoj feed počela primati sadržaje o poremećajima prehrane i samoozljeđivanju, a koja je samo jedna od mnogih.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-06-tiktok.jpgImaju li stolna računala budućnost?http://grude.com/clanak/?i=372502372502Grude.com - klik u svijetFri, 03 Mar 2023 10:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-03-racunalo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Klasično stolno računalo više nema glavnu ulogu kod većine privatnih korisnika kad kupuju nova računala.<p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Prijenosna računala jasno dominiraju trži&scaron;tem i sada na njih otpadaju tri četvrtine novih uređaja&ldquo;, rekao je informatički specijalist Sven Schulz za dpa.</p> <p>Laptop je za većinu ljudi najpraktičniji.</p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="M3sVPSjrHrDX" data-currenttime="0" data-duration="54.976" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-item-prop">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video muted="muted" preload="metadata" aria-hidden="true" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4" controls="controls"></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346734/pthumbnail/624/351.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>Međutim, daleko od toga da su stolnim računalima odbrojani dani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Stolni kompjuteri mnogo su vi&scaron;e od fiksnih, nezgrapnih računalnih kutija&ldquo;, kazao je drugi informatički stručnjak Matthias Wellendorf.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <p>Kompaktni modeli elegantnog izgleda mogu se postaviti u dnevni boravak tako da ne upadaju u oči, a postoje i minijaturna osobna računala koja se mogu sakriti iza monitora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stolna računala su naročito popularna među onima kojima je potrebno mnogo računalne snage i žele se izravno baviti sa samim kompjuterskim sustavom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ljudi koji igraju računalne&nbsp;igre, primjerice, često koriste stolne sustave, ali i ljudi koji iz drugih razloga žele dobre performanse&ldquo;, rekao je recenzent stolnih računala Wolfgang Pauler.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Brzi procesori proizvode mnogo topline. Velike grafičke kartice, primjerice, nerijetko iziskuju snagu od 300 ili vi&scaron;e vata. Za to jednostavno nema dovoljno mjesta u plosnatom laptopu&ldquo;, kazao &nbsp;je Sven Schulz.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najbolja opcija za nadogradnju</strong></p> <p>Osim &scaron;to ih je lak&scaron;e hladiti zbog većih ventilatora, sposobnost da se dijelovi računala mijenjaju i nadograđuju&nbsp;predstavljaju veliku prednost stolnih kompjutera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;S prijenosnim računalima, to uglavnom nije izvedivo jer procesori nemaju utore te se ne mogu zamijeniti. Mnoge su komponente zalemljene&ldquo;, pojasnio je Schulz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ni radna memorija (RAM) se ne može uvijek pro&scaron;iriti ili zamijeniti u prijenosnim računalima, a kad to i je moguće, čak je i stručnijim korisnicima nekad potrebna profesionalna pomoć, dodao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stolno računalo ima jasnu prednost kada je u pitanju nadogradnja. Pločice radne memorije se lako mogu izvaditi i umetnuti u svega nekoliko jednostavnih koraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Jednako je lagano povećati broj diskova za pohranu (podataka)&ldquo;, rekao je Wellendorf.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, stolni kompjuter općenito nudi vi&scaron;e fleksibilnosti &scaron;to se tiče priključaka.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Tipkovnica, mi&scaron;, pisač, skener i dva monitora nisu problem&ldquo;, objasnio je Wellendorf.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čak i s vi&scaron;e spojenih uređaja, stolnim računalima i dalje ostaje dovoljno slobodnih utora za USB kako bi se na memorijski &scaron;tapić pohranili podaci ili napunila baterija pametnog telefona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stolno računalo se jo&scaron; može koristiti kao za medijske sadržaje: fotografije, glazbu i filmove, a upravo klasičan kompjuter pobjeđuje i kada je riječ o radu od kuće i u&scaron;tedama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ako va&scaron; PC (osobno računalo) ima trajno mjesto u uredu kod kuće, stolni sustav će biti jeftiniji u usporedbi s prijenosnim računalom&ldquo;, istaknuo je Wellendorf.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cjenovna razlika između laptopa srednjeg ranga i stolnog računala iste kategorije lako dostiže iznos od otprilike 200 eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako koristite prijenosno računalo za posao, možda ćete primijetiti da vam ekran nije dovoljno velik, a tada morate uložiti novac u nabavu monitora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veličina klasičnih ekrana laptopa i dalje iznosi 15,6 inča, a veličina uobičajenih uredskih zaslona između 24 i 28 inča, rekao je Sven Schulz.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Stolna računala, velika i mala</strong></p> <p>Stolni kompjuter ne zauzima nužno vi&scaron;e prostora od prijenosnog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ovisno o stolu, laptop može smetati, naročito kada se koristi u kombinaciji s dodatnim monitorom i vanjskim ulaznim uređajima&ldquo;, kazao je Wolfgang Pauler.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Stolno računalo, s druge strane, nestaje ispod stola&ldquo;, dodao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tkogod želi ili mora često raditi na različitim lokacijama vi&scaron;e će koristi imati od laptopa, no i dalje je te&scaron;ko zamisliti radna mjesta ili računalne igraonice bez stolnih kompjutera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Povoljna cijena i lako održavanje su očigledne prednosti, naročito u svijetu rada&ldquo;, rekao je Wellendorf.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Stoga su stolna računala daleko od izumiranja&ldquo;.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-03-racunalo.jpgSUMIT domaćin međunarodne konferencije MoStarthttp://grude.com/clanak/?i=372492372492Grude.com - klik u svijetThu, 02 Mar 2023 15:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-03-02-mostart-portale-hr.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obrazovni dio MoStart konferencije ima za cilj inspirirati sve sudionike obrazovnog procesa iz osnovnih i srednjih škola da nastave sa stalnim učenjem i jačanjem svojih kompetencija.<p>Prva međunarodna konferencija o digitalnoj transformaciji u obrazovanju i primjenama umjetne inteligencije MoStart u organizaciji Centra za informacijske tehnologije SUMIT i Sveučili&scaron;ta u Mostaru održat će se od 18. do 20. travnja 2023.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cilj ovog znanstvenog skupa je okupiti stručnjake koji se bave umjetnom inteligencijom i njenom primjenom u svim područjima ljudskog života, a posebice u obrazovanju. Konferencija je tematski podijeljena na tri dijela obrazovanja, znanosti i IT-a sukladno ciljanim javnostima. Konferencija će ponuditi dinamičan program koji uključuje tehničke sesije, glavne govore i zanimljive radionice, pružajući sveobuhvatno i raznoliko iskustvo učenja za sudionike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obrazovni dio MoStart konferencije ima za cilj inspirirati sve sudionike obrazovnog procesa iz osnovnih i srednjih &scaron;kola da nastave sa stalnim učenjem i jačanjem svojih kompetencija. Sudionici će imati priliku kroz niz radionica upoznati se s najnovijim tehnologijama i mogućnostima u obrazovanju te podijeliti vlastita iskustva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstveni dio usmjeren je na digitalnu transformaciju u obrazovanju i aplikacije umjetne inteligencije. Obuhvaća &scaron;irok spektar tema temeljenih na tehnologiji, uključujući inteligentne sustave podučavanja, pro&scaron;irenu stvarnost u obrazovanju i robotiku u obrazovanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>IT dan bit će prilika za povezivanje sa zajednicom programera, inženjera i tehnolo&scaron;kih entuzijasta iz čitave regije. MoStart konferencija će biti domaćin impresivnom panelu s najnovijim trendovima u industriji te mnogobrojnim zonama s vodećim brendovima u tehnolo&scaron;kom sektoru. Obzirom na velik broj tvrtki i organizacija koje će sudjelovati te broja učenika i studenata kojima je ulaz na konferenciju u potpunosti besplatan, ovo će biti izvrsna mogućnost za sve one koji traže nove talente i &ldquo;buduće seniore&rdquo;, a također i za sve one koji žele karijeru usmjeriti u ovom području.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Partneri konferencije su CARNET, Agencija za komercijalnu djelatnost AKD, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i &scaron;porta Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i &scaron;porta Županije Sredi&scaron;nja Bosna, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i &scaron;porta Hercegbosanske županije, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske te Zavod za &scaron;kolstvo HNŽ-a i Zavod za odgoj i obrazovanje ŽZH i HBŽ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija dostupno je na web stranici mostart.sum.ba.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-03-02-mostart-portale-hr.pngViber dodaje novu funkcijuhttp://grude.com/clanak/?i=372471372471Grude.com - klik u svijetTue, 28 Feb 2023 11:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-06-viber.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Aktivno korištenje messaging aplikacija može ozbiljno opteretiti memoriju pametnog telefona, posebno ako je u pitanju uređaj s malim kapacitetom memorije.<p><br />Postalo je jo&scaron; izazovnije raspolagati memorijom telefona kada se u obzir uzmu razne slike i videe koji se danas &scaron;alju, a koji jo&scaron; vi&scaron;e opterećuju telefon suvi&scaron;nim sadržajem. <br /><br /><br />Viber je stoga najavio uvođenje nove funkcije koja će vam pomoći da lak&scaron;e upravljate memorijom telefona, a samim time i lak&scaron;u pretragu, izbor i brisanje medijskih datoteka unutar aplikacije, prenosi<em><strong> pcchip.hr</strong></em><br /><br /><br /></p> <p>Nova funkcija na Viberu omogućit će korisnicima da izbri&scaron;u cjelokupan sadržaj iz aplikacije ili da izaberu zaseban chat u kojemu bi određeni sadržaj trebao biti izbrisan. Također, svako će imati lak&scaron;i uvid u to koliko Viber zauzima prostora na njegovom uređaju, koliko je memorije ostalo i koliko memorije zauzima svaki pojedinačni chat ili razgovor. Time će korisnik moći odabrati i obrisati video ili neki drugi sadržaj za njega nepotreban, a da to nema utjecaja na drugog sudionika u razgovoru.<br /><br /></p> <p>Upravljanje memorijom možete pronaći u postavkama: Otvorite Viber na svom telefonu, &nbsp;idite u odjeljak Vi&scaron;e, zatim Postavke i Pohrana.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Jako smo sretni &scaron;to smo u mogućnosti da objavimo uvođenje na&scaron;e nove funkcije za upravljanje memorijom, koja će omogućiti dostupnost i kori&scaron;tenje aplikacije Viber od strane jo&scaron; &scaron;ire korisničke publike &scaron;irom svijeta. Želja nam je da na&scaron;im korisnicima omogućimo slanje koliko god poruka budu željeli članovima svojih porodica i bližnjima &ndash; a da pritom ne moraju da izdvoje ponekad i velika sredstva za nabavku novih uređaja&rdquo;, rekao je Ofir Eyal, Izvr&scaron;ni direktor kompanije Rakuten Viber. &ldquo;Vjerujemo da će ova funkcija donijeti značajne promjene za na&scaron;e korisnike i pružiti im željeno iskustvo u raspolaganju memorijom i aplikacijom uop&scaron;te na njihovim trenutno kori&scaron;tenim uređajima.&rdquo;<br /><br /></p> <p>Za iOS funkcija će biti dostupna s verzijom 19.3.0, a na Androidima sa verzijom 19.4. U oba slučaja, funkcija je dostupna samo za korisnike mobilnih telefona.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-06-viber.jpgJako oprezno s kavom: Omiljeni napitak može naštetiti jednom našem organuhttp://grude.com/clanak/?i=372459372459Grude.com - klik u svijetMon, 27 Feb 2023 18:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-03-kava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mogli biste iskusiti brojne iznenađujuće nuspojave ako pijete kavu svaki dan - neke su dobre, a neke nisu. <p>&nbsp;</p> <p>Kada uzmete &scaron;alicu kave, postoji velika vjerojatnost da ste vi&scaron;e zabrinuti koliko brzo će vas probuditi nego &scaron;to bi drugo moglo učiniti va&scaron;em tijelu. To je potpuno razumljivo, naravno. Tko ne voli kada ga kofein probudi u sekundi. &nbsp;Dodu&scaron;e, osim toga, mogli biste iskusiti brojne iznenađujuće nuspojave ako pijete kavu svaki dan - neke su dobre, a neke nisu.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Nova je studija otkrila da ispijanje tri ili vi&scaron;e &scaron;alica kave dnevno može o&scaron;tetiti va&scaron;e bubrege. <br /><br /><br /></p> <p><strong>Nova studija pokazuje da utječe na bubrege</strong></p> <p>Studija, koja je nedavno objavljena u JAMA Network Openu, uključila je 1180 odraslih osoba u dobi između 18 i 45 godina koje su imale neliječenu hipertenziju prvog stupnja (visoki krvni tlak). Iako je studija trajala otprilike 16 godina, svaki od sudionika je provjeren tijekom praćenja koje se dogodilo u rasponu od sedam i pol godina.&nbsp;<br /><br /></p> <p>U to su vrijeme oni koji stoje iza studije pazili na hiperfiltraciju (stopa glomerularne filtracije koja se smatra vi&scaron;om od normalne), albuminuriju (previ&scaron;e albumina u urinu) i hipertenziju, a sve su to uobičajeni znakovi disfunkcije bubrega i bolesti bubrega.<br /><br /><br /></p> <p><strong>Kofein je problem</strong></p> <p>Dok su gledali rezultate, prvo su primijetili da je varijanta rs762551 gena CYP1A2 prisutna kod oko polovine sudionika, &scaron;to znači da njihovo tijelo ne metabolizira kofein tako brzo kao &scaron;to bi inače trebalo. Također su otkrili da oni koji sporije metaboliziraju kofein imaju 2,7 puta veću vjerojatnost da će zavr&scaron;iti s disfunkcijom bubrega ako piju tri &scaron;alice kave ili vi&scaron;e svaki dan.<br /><br /></p> <p>"To implicira kofein, konkretno, kao komponentu u kavi koja može o&scaron;tetiti bubrege", rekla je dr. Sara Mahdavi, glavna autorica studije i istraživačica s Odjela za dru&scaron;tvenu i obiteljsku medicinu na Sveučili&scaron;tu u Torontu, prema Medical News Today.<br /><br /></p> <p>To svakako znači da je najbolje kavu konzumirati umjereno ako želite sigurno uživati u blagodatima koje ona nudi. Međutim, ako ste i dalje zabrinuti i radije biste bili sigurni, dr. Mahdavi ima prijedlog: "Beskofeinska kava praktički je li&scaron;ena kofeina, oni koji konzumiraju kavu bez kofeina ne bi imali veći rizik od disfunkcije bubrega , bez obzira na njihovu genetiku."</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-03-kava.jpgNigdje više šišmiša... AMERIKA: Koronavirus je procurio iz laboratorija!http://grude.com/clanak/?i=372438372438Grude.com - klik u svijetSun, 26 Feb 2023 14:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-21-irska-koronavirus.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Američko ministarstvo energetike donijelo je zaključak da je pandemija koronavirusa najvjerojatnije izazvana curenjem virusa iz laboratorija, piše u obavještajnom izvještaju koji je predan Bijeloj kući i ključnim članovima Kongresa.<p><br />Ovaj zaokret u stavu Ministarstva koje prethodno nije imalo odlučan stav po pitanju pojave koronavirusa, primjetan je u reviziji dokumenta direktorice Nacionalne obave&scaron;tajne agencije, prenosi "Wall Street Journal".<br /><br /></p> <p>Kako prenosi WSJ, novo izvje&scaron;će ukazuje da različiti dijelovi obavje&scaron;tajne zajednice imaju različito mi&scaron;ljenje o podrijetlu pandemije.<br /><br /></p> <p>Sada se i Ministartvo energetike pridružilo FBI-u, koji je ranije tvrdio da se virus pro&scaron;irio najvjerojatnije nesretnim slučajem iz jednog laboratorija u Kini.<br /><br /></p> <p>Četiri druge agencije i dalje vjeruju da je to rezultat prirodnog preno&scaron;enja, a dvije agencije su neodlučne.<br /><br /></p> <p>Zaključak Ministarstva energetike je rezultat novih obave&scaron;tajnih podataka i značajan je jer ova agencija ima zavidnu znanstvenu ekspertizu i nadgleda mrežu američkih nacionalnih laboratorija, od kojih neki provode napredna biolo&scaron;ka istraživanja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-21-irska-koronavirus.jpegOpala prodaja mobilnih telefona u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=372437372437Grude.com - klik u svijetSun, 26 Feb 2023 12:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-12-sms_smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Lani se najviše telefona uvezlo iz Kine..<p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row"> <div class="text text--large"> <p>Pro&scaron;le godine uvezeno 186.554,85 kg telefonskih aparata, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže, te ostalih aparata za primanje slike, glasa ili drugih podataka, čija je cijena iznosila 157.645.107 KM.<br /><br /></p> </div> </div> <div class="single-article__row">&nbsp;</div> <p>Iako je lani u BiH uvezeno za oko 58.000 kg manje telefonskih aparata nego godinu ranije, oni su iznosili 25 milijuna KM vi&scaron;e, a razlog tome je taj &scaron;to se sve vi&scaron;e uvoze kvalitetniji i skuplji telefoni.<br /><br /> <br /> Tako je, prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH, pro&scaron;le godine uvezeno 186.554,85 kg telefonskih aparata, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže, te ostalih aparata za primanje slike, glasa ili drugih podataka, čija je cijena iznosila 157.645.107 KM.<br /><br /> <br /> - S druge strane, 2021. godine je u na&scaron;u zemlju uvezeno 244.786,94 kg ovih uređaja, ukupne vrijednosti 132.536.747 KM, potvrdili su za Nezavisne novine iz UNO BiH.<br /><br /> <br /> Lani se, prema ovim podacima, najvi&scaron;e telefona uvezlo iz Kine, i to u vrijednosti od oko 95,5 milijuna KM.<br /><br /> <br /> - Slijedi Vijetnam, odakle je uvezeno ovih uređaja ukupne vrijednosti 45.880.846 KM, te 12.829.824 KM iz Indije, navode iz UNO BiH. Dalje slijede Južna Koreja, Njemačka, Malezija, SAD&hellip;<br /><br /> <br /> Dragan Gligorić, ekonomski analitičar za međunarodnu monetarnu ekonomiju, kaže kako je jedan od razloga rasta cijena mobilnih telefona materijal koji se u njih ugrađuje, a čija cijena raste na svjetskim burzama.<br /><br /> <br /> - Drugi razlog je &scaron;to se sve vi&scaron;e izrađuju kvalitetniji mobilni telefoni s mno&scaron;tvom funkcija, odnosno sve manje se uvoze telefoni koji su obavljali osnovne funkcije, a koje je sve teže naći u prodaji, tako da su to dva faktora zbog kojih raste prosječna cijena telefonskog aparata. Znači, radi se ne samo o tome da raste cijena telefonskog aparata i proizvodnje, nego se vjerojatno uvoze kvalitetniji mobilni telefoni, rekao je Gligorić.<br /><br /> <br /> Dodaje kako se na rafama vi&scaron;e ne mogu pronaći jednostavnije verzije mobilnih telefona.<br /><br /> <br /> Prema riječima Slavi&scaron;e Đurđevića iz radnje &ldquo;Mobilni telefoni PIN&rdquo; iz Banja Luke, tri godine zaredom, odnosno od početka pandemije virusa korona, prodaja telefona je ispod prosjeka.<br /> <br /><br /> - &Scaron;to se tiče prodaje mobilnih telefona, moram priznati da je pro&scaron;la godina bila ispod prosjeka, a otprilike je ista situacija od početka pandemije virusa korone, tj. od 2020. do 2022. godine, i te tri godine su ne&scaron;to lo&scaron;ije nego u razdoblju prije korone&rdquo; rekao je Đurđević.<br /><br /> <br /> Kako kaže, na slabiju prodaju je najvjerojatnije utjecalo i poskupljenje mobilnih telefona.<br /><br /> <br /> - Poskupljenje telefona je nastupilo otprilike sredinom pro&scaron;le godine, a mislim da je uzrok tome situacija u Ukrajini. Inače, to poskupljenje je bilo najvi&scaron;e izraženo pred kraj godine, kad je inače najveća prodaja mobilnih uređaja, zaključio je Đurđević.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-12-sms_smartphone.jpgBiH jedina u Europi nije okončala proces digitalizacijehttp://grude.com/clanak/?i=372426372426Grude.com - klik u svijetSat, 25 Feb 2023 17:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-20-televizija-daljinski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ministar Forto se suglasio sa predstavnicima Sindikata da je neophodno unaprijediti položaj zaposlenih na BHRT-u.<p>&nbsp;</p> <p>Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas sastanak sa glavnim direktorom BHRT-a Belminom Karamehmedovićem, potpredsjednicima Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merimom Kurtović-Pa&scaron;alić i Džemalom Kahricom te izvr&scaron;nim tajnikom Elvisom Čengićem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U fokusu razgovora bilo je stanje Javnog RTV servisa BiH i vi&scaron;egodi&scaron;nji problem financiranja, a razgovarano je i o procesu digitalizacije Javnog RTV sustava.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Treba napomenuti da je BiH jedina zemlja u Europi koja jo&scaron; nije okončala proces digitalizacije, ali i jedina zemlja koja i dalje vr&scaron;i analogno emitiranje TV signala. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Ministar Forto se suglasio sa predstavnicima Sindikata da je neophodno unaprijediti položaj zaposlenih na BHRT-u, za &scaron;to je preduvjet rje&scaron;enje pitanja njegovog financiranja.&nbsp;</span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-20-televizija-daljinski.jpgNetflix snižava cijene pretplate za 30 zemaljahttp://grude.com/clanak/?i=372421372421Grude.com - klik u svijetFri, 24 Feb 2023 19:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-31-netflix.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Netflix je snizio cijene u više od 30 zemalja u pokušaju da privuče više pretplatnika.<p>&nbsp;</p> <p>Cijene pretplate na Netflix&nbsp;su snižene u dijelovima Azije, Europe, Latinske Amerike, podsaharske Afrike i Bliskog istoka. Kućanstva zbog sve većih tro&scaron;kova života stežu remen, a Netflix se suočava s povećanom konkurencijom sličnih mu pružatelja <em>streaming</em> usluga.<br /><br /></p> <p>- Pretplatnici&nbsp;nikada nisu imali vi&scaron;e izbora kada je riječ o zabavi -&nbsp;rekao je glasnogovornik tvrtke za BBC.<br /><br /></p> <div class="item__ad-center position_item_center_02_top">&nbsp;</div> <p>Zemlje u kojima su cijene pretplate smanjene uključuju Maleziju, Indoneziju, Tajland, Filipine, Hrvatsku, Venezuelu, Keniju i Iran. Sniženja se odnose na određene cjenovne planove, a u nekim slučajevima tro&scaron;kovi pretplate padaju za polovicu.<br /><br /></p> <p>- Uvijek istražujemo načine da pobolj&scaron;amo iskustvo na&scaron;ih članova. Možemo potvrditi da ažuriramo cijene na&scaron;ih planova u određenim zemljama - rekao je glasnogovornik Netflixa za BBC.<br /><br /></p> <p>Dionice tvrtke su u četvrtak pale 3,4 posto&nbsp;u New Yorku nakon &scaron;to je Wall Street Journal prvi izvijestio o toj priči.<br /><br /></p> <h2>Borba protiv parazita&nbsp;</h2> <p><a title="netflix" href="https://grude.com/Pretraga.aspx?pojam=netflix" target="_blank">Netflix</a>, koji posluje u vi&scaron;e od 190 zemalja, suočio se s povećanom konkurencijom od streaming rivala, uključujući Amazon, HBO i Disney.<br /><br /></p> <p>Pro&scaron;le godine tvrtka je ukinula stotine radnih mjesta i pokrenula jeftiniju opciju <em>streaminga</em> s oglasima dok se borila za povećanje svog udjela na sve konkurentnijem trži&scaron;tu streaminga.<br /><br /></p> <p>U siječnju je suizvr&scaron;ni direktor Netflixa <strong>Greg Peters</strong> opisao kako planira privući vi&scaron;e pretplatnika.&nbsp;<br /><br /></p> <p>- Želimo taj spektar učiniti jo&scaron; &scaron;irim dok nastojimo opsluživati ​​vi&scaron;e članova diljem svijeta i poku&scaron;avamo isporučiti odgovarajuću vrijednost po tim različitim cjenovnim točkama -&nbsp;rekao je Peters.<br /><br /></p> <p>Tvrtka se također bori protiv ljudi koji dijele svoje pretplate. Netflix je ranije ovog mjeseca uveo ograničenja dijeljenja lozinki u vi&scaron;e zemalja. Od kupaca zahtijevaju&nbsp;da plate dodatnu naknadu ako žele da prijatelji i obitelj koji ne žive s njima dijele njihovu pretplatu.<br /><br /></p> <p>Pro&scaron;log ljeta Netflix je otkrio da je izgubio gotovo milijun pretplatnika između travnja i kraja lipnja jer je sve vi&scaron;e ljudi odlučilo napustiti uslugu. Međutim, u siječnju je kompanija rekla da je broj pretplatnika skočio krajem 2022.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-31-netflix.jpgKrv s otoka u bolnicu će putovati - dronomhttp://grude.com/clanak/?i=372400372400Grude.com - klik u svijetThu, 23 Feb 2023 09:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-03-potraga_dron.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zdravstvo 21. stoljeća i to u Hrvatskoj?<p>&nbsp;</p> <p>Reći će mnogi da sumnjaju, no dočekali smo i to. Bez redova i gužvi stanovnici otoka Ugljana od sada će krv moći dati svih 5 dana u tjednu, a njihove uzorke u Zadarsku će bolnicu prenositi - dron. Da dobro ste čuli, dron umjesto trajekta, bez čekanja i reda plovidbe, javlja <a title="HRT" href="https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/krv-s-otoka-u-bolnicu-ce-putovati-dronom-10624903" target="_blank">HRT.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Petnaestak minuta letjeli bi uzorci krvi dronom s platforme na Ugljanu do laboratorija u Zadru. Krv trenutačno putuje brodom samo ponedjeljkom, a po nju dolazi općinski djelatnik.</p> <p><br /><br />- Dolazi sa jednom većom torbom u koju smjestimo svoj laboratorijski materijal, on to ponese na trajekt, poslije trajekta dočeka medicinski organizirani transport, u laboratorij, obja&scaron;njava liječnica Opće prakse u Kalima na Ugljanu <strong>Silvestra Kolega</strong>.</p> <p><br /><br />Uprava zadarske bolnice smatra da sada&scaron;nji način dostave krvi s otoka nije adekvatan. Osobito s udaljenih otoka, s kojih uzorke dobivaju jednom u petnaest dana.</p> <p><br /><br />- Vrlo je rijetko u Europi da se putem drona dostavljaju uzorci krvi koji se mogu onda dostaviti svaki dan, vi&scaron;e puta u slučaju hitnih slučajeva. Već dugo radimo na toj ideji, kaže zamjenik ravnatelja OB Zadar<strong> Edi Karuc</strong>.</p> <p><br /><br />No domet drona je tridesetak kilometara pa zadarska bolnica projektom zasad planira obuhvatiti Ugljan i Pa&scaron;man, dok će udaljeniji otoci na red doći poslije. Mi&scaron;ljenja stanovnika Preka na Ugljanu su podijeljena.</p> <p><br /><br />Iz bolnice kažu da sedamdeset posto točnosti laboratorijskih nalaza ovisi upravo o načinu vađenja i dostavi uzoraka. Stoga bi dron jednog dana letio i do ostalih udaljenih područja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-03-potraga_dron.jpgGoogle kupuje hrvatsku tvrtku za učenje matematike Photomathhttp://grude.com/clanak/?i=372396372396Grude.com - klik u svijetWed, 22 Feb 2023 17:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-02-22-photomath.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Googleov glasnogovornik potvrdio je za Reuters da su sklopili ugovor o kupnji Photomatha u svibnju 2022. godine.<p>&nbsp;</p> <p>Alphabet, krovna tvrtka u sklopu koje posluje Google, preuzima hrvatsku tvrtku Photomath, tvorca istoimene aplikacije za učenje matematike s gotovo 300 milijuna preuzimanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Googleov glasnogovornik potvrdio je za Reuters da su sklopili ugovor o kupnji Photomatha u svibnju 2022. godine te da je &lsquo;ta kupnja podložna regulatornom odobrenju&rsquo;. Regulatorna tijela do 28. ožujka trebaju potvrditi kupnju.<br />Vijest je potvrdio i osnivač te izvr&scaron;ni direktor Photomatha Damir Sabol. Iznos akvizicije je nepoznat, no pretpostavlja se da bi ovo mogao biti jedan od najvećih exita neke hrvatske tvrtke, ako ne i najveći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Googlea su rekli da će im Photomathova tehnologija &lsquo;pomoći da korisnicima pruži bolje iskustvo u učenju matematike, te u pro&scaron;irenju Googleove ponude mladim korisnicima za rje&scaron;avanje domaćih zadaća&rsquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, riječ je o besplatnoj aplikaciji koja služi kao digitalni instruktor matematike, a pomaže učenicima i roditeljima koji se bore s izazovima rje&scaron;avanja matematičkih zadataka. Zadatak može biti napisan ručno ili računalno, a Photomath koristi računalni vid i strojno učenje kako bi prepoznala i trenutno rije&scaron;ila matematičke zadatke u rasponu od osnovnih aritmetičkih pa sve do složenijih zadataka diferencijalnog i integralnog računa.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="textComponent"> <p>Uz rje&scaron;enje, aplikacija nudi i detaljne upute za svaki korak, koje obja&scaron;njavaju učenicima kako da rije&scaron;e zadatak i savladaju matematičke koncepte, pi&scaron;e&nbsp;<a title="Photomath" href="https://www.tportal.hr/biznis/clanak/google-preuzima-hrvatsku-tvrtku-photomath-20230222" rel="noopener noreferrer" target="_blank">tportal</a>.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="textComponent"> <p>Photomath je prije dvije godine osigurao&nbsp;<span>23 milijuna dolara</span>&nbsp;za financiranje iz serije B, pod vodstvom investitora Menlo Ventures, a uz sudjelovanje GSV Ventures, Learn Capital, Cherubic Ventures i Goodwater Capital. Tu investiciju uložili su u povećanje broja zaposlenika, ulaganje u razvoj umjetne inteligencije i strojnog učenja te skaliranje razvoja proizvoda i marketinga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&lsquo;Odmah smo bili impresionirani Damirom kao osnivačem jo&scaron; jedne uspje&scaron;ne tvrtke i njegovim opsežnim znanjem u području strojnog učenja i mobilnih tehnologija. Kad se suočio s nemogućno&scaron;ću da svojim sinovima pomogne u domaćoj zadaći iz matematike, iskoristio je svoje iskustvo i stručnost da stvori Photomath i rije&scaron;i problem&rsquo;, rekao je<span>&nbsp;JP Sanday,</span>&nbsp;partner u Menlo Ventures.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&lsquo;S obzirom na dostupnost aplikacije Photomath na pametnim mobilnim uređajima, tvrtka je u dobrom položaju da zamijeni&nbsp;<span>veliko trži&scaron;te online podučavanja</span>&nbsp;te pruži visokokvalitetnu podr&scaron;ku učenju nadohvat ruke učenika diljem svijeta&rsquo;, dodao je Sanday.</p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-02-22-photomath.jpgŠesnaest osoba osumnjičenih za financijske prijevare na internetuhttp://grude.com/clanak/?i=372394372394Grude.com - klik u svijetWed, 22 Feb 2023 15:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-25-ured-racunalo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tijekom akcije izvršen je pretres i na 16 lokacija..<p>&nbsp;</p> <p>U sklopu međunarodne akcije u Srbiji je danas uhićeno &scaron;esnaest srbijanskih državljana za koje se sumnja da su sudjelovali u međunarodnim financijskim prijevarama na internetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nastavak je to međunarodne akcije od 12. siječnja kada je uhićeno 14 srbijanskih državljana.</p> <p><br />U siječnju je također izvr&scaron;en pretres vi&scaron;e lokacija, a posebno prostorija poduzeća "Olympus Prime" i "Asagard" d.o.o. iz Beograda, priopćeno je iz Tužiteljstva za visokotehnolo&scaron;ki kriminal u Beogradu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom akcije izvr&scaron;en je pretres i na 16 lokacija u Beogradu i drugim mjestima u Srbiji, oduzeto je 130 000 eura, a 16 ljudi uhićeno je pod sumnjom da su izvr&scaron;ili kaznena djela računarske prijevare, pranja novca i udruživanja radi vr&scaron;enja kaznenih dijela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osnovano se sumnja da su zaposleni u tim poduzećima u proteklih nekoliko godina o&scaron;tetili 127.000 inozemnih građana u ukupnom iznosu do preko 7 milijardi američkih dok se konačni iznos &scaron;tete jo&scaron; utvrđuje, prenosi Radiotelevizija Srbije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akciju uhićenja provela je srbijanska policija u suradnji s Tužiteljstvom za visokotehnolo&scaron;ki kriminal te pravosudnim mehanizmom za suradnju Europske unije Eurojust i međunarodnim zapovjedni&scaron;tvom Federalne policije Australije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>FOTO: Ilustracija&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-25-ured-racunalo.jpgMuškarac izliječen od HIV-ahttp://grude.com/clanak/?i=372384372384Grude.com - klik u svijetTue, 21 Feb 2023 11:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gotovo 10 godina nakon transplantacije matičnih stanica od nesrodnog darivatelja i više od četiri godine nakon prestanka terapije za virus HIV, pacijent je dobrog zdravlja.<p>&nbsp;</p> <p>Mu&scaron;karac je izliječen od zaraze HIV-om nakon transplantacije matičnih stanica i taj 53-godi&scaron;njak, poznat kao duesseldorfski pacijent, tek je treća osoba u svijetu koja je izliječena kori&scaron;tenjem matičnih stanica, objavili su u ponedjeljak znanstvnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On već četiri godine ne uzima antiretrovirusne lijekove, &scaron;to uključuje uzimanje lijekova za suzbijanje virusa, i nema recidiva.</p> <p><br />Kao i u slučaju druga dva pacijenta (berlinski pacijent i londonski pacijent), transplantacija je obavljena radi liječenja akutnog poremećaja krvi, u njegovu slučaju leukemije, koja se razvila uz HIV infekciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gotovo 10 godina nakon transplantacije matičnih stanica od nesrodnog darivatelja i vi&scaron;e od četiri godine nakon prestanka terapije za virus HIV, pacijent je dobrog zdravlja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Transplantacija je uključivala matične stanice donorice s rijetkom mutacijom u genu CCR5 za koju se zna da sprječava HIV da uđe u stanice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mu&scaron;karac kojem je dijagnoza postavljena 2008. rekao je: &ldquo;Jo&scaron; uvijek se dobro sjećam rečenice svog obiteljskog liječnika: &lsquo;Nemoj to tako te&scaron;ko primati. Zajedno ćemo doživjeti da se HIV može izliječiti.&rsquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ističući da tada nije u to vjerovao, kaže: &ldquo;Danas sam tim vi&scaron;e ponosan na svjetski tim liječnika koji su me uspjeli izliječiti od HIV-a &ndash; a istovremeno, naravno, i od leukemije".</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ove godine sam na Valentinovo na veliki način proslavio 10. godi&scaron;njicu transplantacije ko&scaron;tane srži. Moj donor ko&scaron;tane srži bio je prisutan kao počasni gost.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čovjek je rekao da je odlučio odreći se privatnosti kako bi podržao prikupljanje sredstava za istraživanja i svojom se pričom borio protiv stigmatizacije HIV-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Činjenica da se virus nije vratio rezultat je iznimno temeljite znanstvene i terapijske pripreme i praćenja, kažu znanstvenici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaju da je studija najduže i najpreciznije dijagnostičko praćenje pacijenta s HIV-om nakon transplantacije matičnih stanica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Transplantacija matičnih stanica uključuje uni&scaron;tavanje svih nezdravih vlastitih krvnih stanica i njihovu zamjenu zdravim matičnim stanicama iz krvi ili ko&scaron;tane srži.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međunarodni znanstveni tim predvođen stručnjacima sveučili&scaron;ne bolnice u Dusseldorfu nada se da će znanje koje su stekli pružiti polazi&scaron;ne točke za planiranje budućih studija o liječenju HIV-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog visokog rizika, transplantacije matičnih stanica provode se samo u sklopu liječenja bolesti opasnih po život.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci sugeriraju da se istraživanje sada mora nastaviti kako bi se pacijentima omogućilo da prevladaju HIV infekcije bez potrebe za tom zahtjevnom intervencijom u budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;est mjeseci nakon početka terapije za HIV, pacijentu iz Dusseldorfa dijagnosticirana je akutna mijeloična leukemija (AML), oblik raka krvi koji ugrožava život.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog te bolesti 2013.&nbsp; podvrgnut je transplantaciji matičnih stanica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godine 2018., nakon pažljivog planiranja i uz stalno, pažljivo praćenje tima liječnika, antivirusna HIV terapija, koja je osiguravala da se bilo koji zaostali HIV uni&scaron;tava, prekinuta je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ime međunarodnog tima dr. Bjorn-Erik Ole Jensen rekao je: &bdquo;Nakon na&scaron;eg intenzivnog istraživanja, sada možemo potvrditi da je itekako moguće spriječiti replikaciju HIV-a na održivoj osnovi kombiniranjem dviju ključnih metoda".</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;S jedne strane, imamo iscrpljivanje rezervoara virusa u dugovječnim imunosnim stanicama, a s druge strane, prijenos otpornosti na HIV s imunosnog sustava donora na primatelja, osiguravajući da se virus nema &scaron;anse ponovno pro&scaron;iriti. Sada su potrebna daljnja istraživanja o tome kako se to može učiniti mogućim izvan uskih okvirnih uvjeta koje smo opisali."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studija je objavljena u časopisu Nature Medicine.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpgMETA uvodi pretplatu za Instagram i Facebookhttp://grude.com/clanak/?i=372380372380Grude.com - klik u svijetMon, 20 Feb 2023 23:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-26-instagram-icon-2016z.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oni koji će ga plaćati imat će pristup dodatnim uslugama.<p>&nbsp;</p> <p>Mark Zuckerberg ove je nedjelje najavio ne&scaron;to &scaron;to se od njegovih dru&scaron;tvenih mreža nije očekivalo, ali ipak je u skladu s njihovom dugogodi&scaron;njom strategijom "posuđivanja" tuđih ideja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvest će, kažu, uslugu mjesečne pretplate za Facebook i Instagram, &scaron;to je odmah podsjetilo na Twitterovo uvođenje naplate verificiranih računa, popularnih "plavih kvačica" u programu Twitter Blue.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Meta Verified </strong></p> <p>Program nazvan Meta Verified omogućit će korisnicima verificirati svoje korisničke profile na Instagramu i Facebooku, a činit će se to provjerom službenog osobnog dokumenta. Takav profil dobit će poznatu plavu kvačicu, tj. svima će na taj način komunicirati kako je riječ o pravom, a ne lažnom, profilu. Korisnici, za koje se pretpostavlja da će biti slavne osobe, unutar ovog će programa dobiti napredan sustav za&scaron;tite od imitatorskih računa i izravan pristup korisničkoj podr&scaron;ci &ndash; i to je otprilike sve, uz obećanje o većem dosegu i vidljivosti njihovih objava na tim mrežama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zadovoljstvo plave kvačice i spomenutih beneficija pretplatnici će morati mjesečno platiti 11,99 dolara na webu ili 14,99 dolara a iOS-u. Već ovoga tjedna opcija će biti aktivirana korisnicima iz Australije i Novog Zelanda, a ostatak svijeta dobit će je također uskoro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to sa naslijeđenim oznakama? </strong></p> <p>Iz Mete ne govore &scaron;to će biti s postojećim, naslijeđenim, verifikacijskim oznakama profila. Podsjetimo, Elon Musk je najavio da će svi oni, koji su ranije na temelju zasluga ili činjenice da su javne ličnosti, dobili plavu kvačicu (ili je možda "ispod stola" platili), ostati bez nje &ndash; u slučaju da ne odluče plaćati pretplatu na Twitter Blue.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoće li verifikacija na Facebooku i Instagramu ubuduće također biti privilegija rezervirana za pretplatnike, za sada ne znamo. Ono &scaron;to znamo, jest da u službenom opisu stoji kako će ovaj projekt donijeti "evoluciju u značenju verifikacijskog bedža", kako će mu pristup imati vi&scaron;e korisnika, a ljudi će "moći znati da su u kontaktu s autentičnim računima".</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-26-instagram-icon-2016z.jpgZbog neredovne aktivnosti u EU prijevremeno umre 10.000 ljudihttp://grude.com/clanak/?i=372355372355Grude.com - klik u svijetSat, 18 Feb 2023 19:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-20-fitness2020.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oko 73 posto muškaraca u dobi od 15 do 24 godine vježba barem jednom tjedno..<p>&nbsp;</p> <p>Povećanje tjelesne aktivnosti moglo bi spasiti živote i milijarde eura zdravstvenih tro&scaron;kova na godi&scaron;njem nivou u Europskoj uniji, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povećanje tjelesne aktivnosti na minimalnu razinu koju preporučuje WHO moglo bi spriječiti 11,5 milijuna novih slučajeva nezaraznih bolesti do 2050. godine, izbjeći tisuće nepotrebnih smrtnih slučajeva i u&scaron;tedjeti EU milijarde eura godi&scaron;nje na tro&scaron;kovima zdravstvene za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Na&scaron;a studija modeliranja jasno pokazuje da povećanje razine tjelesne aktivnosti nije dobro samo za zdravlje, ono će stvoriti pozitivan učinak za privredu bilo koje zemlje, vraćajući 1,7 eura u ekonomskim koristima za svaki uloženi euro", rekao je Michele Cecchini koji vodi OECD program rada za javno zdravstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slijedeći preporuku WHO - a o 150 minuta tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno, građani EU - a spriječili bi vi&scaron;e od 10.000 preuranjenih smrti u regiji svake godine, navodi se u izvje&scaron;taju "Step up, suočavanje s teretom nedovoljne tjelesne aktivnosti u Europi".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utvrđeno je da samo 40 posto ljudi redovno vježba, uz velike razlike među zemljama. Dok dvije trećine odraslih Finaca redovno vježba, brojka pada na 20 posto u drugim zemljama. Žene vježbaju manje od mu&scaron;karaca, a to je posebno vidljivo u mlađim dobnim skupinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oko 73 posto mu&scaron;karaca u dobi od 15 do 24 godine vježba barem jednom tjedno, nasuprot samo 58 posto žena.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-20-fitness2020.jpgHrana koju većina svakodnevno konzumira uzrokuje 99,99 posto svih bolestihttp://grude.com/clanak/?i=372344372344Grude.com - klik u svijetFri, 17 Feb 2023 16:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-02-17-rostilj.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>''Bolest je pokušaj tijela da izbaci otrovne tvari i sluzavost'', kaže Ehret.<p>&nbsp;</p> <p>''Sve &scaron;to jedemo postaje dijelom na&scaron;eg tijela, po dobru ili po zlu.'' Pitanje svih pitanja glasi: kako je moguće da u vremenu tolikog znanstvenog i medicinskog napretka imamo tako golem broj kroničnih oboljenja? I &scaron;to je to &scaron;to uzrokuje sve te silne bolesti? Za&scaron;to liječnici nikad ne ukazuju na važnost pravilne prehrane u održavanju zdravlja? Ako prosječan čovjek do svoje 40. godine pojede oko 42.000 obroka, zar je moguće da ta hrana nema ba&scaron; nikakav utjecaj na zdravlje?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof. Arnold Ehret, liječnik koji je živio na prijelazu 19. na 20. st., smatrao je da je prejedanje hranom koja stvara sluz glavni okidač za začepljenje organizma, a samim time i za pojavu bolesti - prenosi <strong>Atma</strong> pozivajući se na Alternativa za vas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lo&scaron;a prehrana &ndash; okidač za sve bolesti </strong></p> <p>Prehrana je preduvjet za stvaranje krvi, a kvaliteta krvi presudna je za zdravlje i dobre funkcije na&scaron;ih stanica. Prema mi&scaron;ljenju liječnika Arnolda Ehreta, čak 99,99 posto svih bolesti uzrokovano je upravo lo&scaron;om i pogre&scaron;nom prehranom. To je vrlo jednostavno objasnio u svojoj knjizi iz 1922. g. pod nazivom ''Ljekovita hrana bez sluzavosti''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svom &scaron;vicarskom sanatoriju ovaj je čovjek potaknuo na izlječenje tisuće i tisuće ljudi koji su mu do&scaron;li s ''neizlječivom dijagnozom''. I sam Ehret je bolovao od te&scaron;kog oboljenja bronhija. Brojni mu liječnici nisu mogli pomoći. Premda su mu prirodni načini liječenja, poput Kneippove terapije, olak&scaron;ali stanje, nisu mu donijeli konačno izlječenje. U njegovu se tijelu, budući da je i dalje jeo pogre&scaron;nu hranu, neprekidno stvarala sluz. Tek je promjenom prehrane u kombinaciji s dugotrajnim postom postigao potpuno izlječenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljudsko je tijelo, zaključio je ovaj liječnik, zatrovano otrovima iz prerađene hrane koju nalazimo na policama supermarketa i lancima brze hrane. Hrana civiliziranog čovjeka nikad se do kraja ne probavi i otrovne otpadne tvari koje pritom nastaju nikad se do kraja ne izluče.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tisuću bolesti, jedan uzrok</strong></p> <p>Arnold Ehret smatrao je da su sve bolesti uzrokovane samo jednim uzrokom i da ih nema potrebe detaljno opisivati i zamarati se brojnim dijagnozama. Važno je samo prepoznati bolesno stanje. Kao glavni uzrok bolesti Ehret navodi povećanu sluzavost u organizmu. Ta sluzavost nastaje zbog unosa hrane koja je stvara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zamislite samo kolika se količina sluzi nakupila u va&scaron;em organizmu jo&scaron; od va&scaron;eg djetinjstva ako ste se pogre&scaron;no hranili. Ta se sluz najče&scaron;će u organizmu nakuplja u ustima, želucu i probavnom traktu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Bolest je poku&scaron;aj tijela da izbaci otrovne tvari i sluzavost'', kaže Ehret. Pritom trebamo znati da ne liječimo određenu bolest, nego tijelo. Tako je, primjerice, prehlada samo znak da se organizam želi osloboditi sluzi iz usne &scaron;upljine, vrata i bronhija. Ako je količina sluzi velika i organizam mora uložiti veći napor kako bi je izbacio, to je stanje ili bolest koja se dijagnosticira kao gripa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Hrana bez sluzi Sve namirnice Arnold Ehret dijeli na:one koje liječe i one koje stvaraju bolest A kao najzdravije navodi tri vrste ili kategorije hrane na kojima bi se na&scaron;a prehrana trebala bazirati želimo li organizam osloboditi sluzi ili spriječiti njezino stvaranje. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Namirnice poput mesa, jaja, mlijeka i mliječnih proizvoda u organizmu stvaraju sluz, koja se nakon rastvaranja pretvara u &ndash; kiselinu, stoga se takva hrana ne bi trebala naći na na&scaron;em jelovniku. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Prema Ehretu, čovjek ne bi trebao jesti ni &scaron;krobne namirnice, poput krumpira, kukuruza i mahunarki. Za optimalno zdravlje najbolje je jesti voće, zatim ne&scaron;krobno i lisnato povrće te povremeno prakticirati post. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Voće i post </strong></p> <p><span>Uz zelene listove povrća, upravo voće Ehret smatra najkvalitetnijom hranom za čovjeka. Njegovom probavom u organizmu nastaje grožđani &scaron;ećer, koji je vrsta ugljikohidrata. Sva istraživanja koja je proveo uvjerila su prof. Ehreta u to da je upravo grožđani &scaron;ećer najvažniji sastojak ljudske prehrane koji usto pruža i najveću snagu i izdržljivost. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Ehret smatra, a pokazala su to i neka novija istraživanja, da čovjek ne mora jesti bjelančevine ili proteine kako bi ih imao ili stvarao u svom organizmu &ndash; za to je dovoljan grožđani &scaron;ećer. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Voće u kombinaciji s povremenim postom najbolji je prirodni način očuvanja zdravlja. Jedete li hranu bez sluzi, mogli biste se osloboditi mnogih lak&scaron;ih i težih du&scaron;evnih i fizičkih smetnji. A sam post, osim &scaron;to potiče detoks organizma, usto donosi bistriji um i pozitivan stav. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prijelazna hrana za teže kronične bolesti </strong></p> <p><span>Imate li neku težu kroničnu bolest, nažalost nećete u kratkom roku izliječiti to oboljenje, osobito ako je ono dugotrajno. Kod takvih oboljenja važno je postupno uvoditi prijelaznu hranu te malo-pomalo, kad se tijelo već djelomično očisti od nakupljene sluzi, potpuno prijeći na zdravu prehranu. Takve osobe trebale bi preskočiti doručak, savjetuje Ehret, te ujutro samo popiti svježe iscijeđeni sok od voća. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Nekoliko savjeta prof. Ehreta za zdravu prehranu: Prof. Ehret bio je zagovornik monoprehrane, odnosno obroka zasnovanog na samo jednoj namirnici. Ovo su neki njegovi savjeti: </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>1. Uvijek najprije uzmite voće tijekom obroka jer se ono najbrže probavlja. Nakon 15 minuta počnite s konzumacijom povrća.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span> 2. Za vrijeme jela nemojte ni&scaron;ta piti jer tekućina otežava proces probave. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>3. Ljudska hrana su plodovi voća i zeleno bilje, ba&scaron; kao &scaron;to je zapisano i u Knjizi postanka.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span> 4. Mije&scaron;ajte samo dvije vrste voća &ndash; i to sezonskog. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>5. &Scaron;to manje mije&scaron;ane hrane, to bolje! Kombinirajte maksimalno tri različite vrste hrane. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>6. Ne jedite previ&scaron;e! Majka priroda u svemu traži umjerenost.&nbsp;</span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-02-17-rostilj.jpgEvo što znanstvenici kažu na kombiniranje kave s malo mijeka http://grude.com/clanak/?i=372234372234Grude.com - klik u svijetWed, 08 Feb 2023 16:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-05-kava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nova je studija pokazala da bi tek malo mlijeka s proteinom u kavu moglo još pojačati koristi za zdravlje.<p>Nije tajna da kava za većinu ljudi na svijetu predstavlja onaj mali, svakodnevni luksuz. Kava je savr&scaron;ena izlika za druženje s prijateljima, pobolj&scaron;ava nam fokus, hrani du&scaron;u, a miris i okus su božanstveni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvena istraživanja pokazala su da nas čak i sam miris kave razbuđuje, a sretna vijest za fanove je da kava donosi i značajne benefite za zdravlje. Kava je izvor antioksidansa, a ako ju popijete prije vježbanja, pobolj&scaron;ava izgaranje masti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada je nova studija pokazala da bi tek malo mlijeka s proteinom u kavu moglo jo&scaron; pojačati koristi za zdravlje, pi&scaron;e <strong><a title="Kava" href="https://www.sciencealert.com/a-splash-of-milk-in-coffee-may-have-health-benefits-we-didnt-know-about?fbclid=IwAR1cmMzhAmbngxtvyIzf8bKrsZWZZoCVbO06jfOEAYEXDcpkhfmvSw9KvUs" rel="noopener" target="_blank">Science Alert</a></strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači sa sveučili&scaron;ta u Kopenhagenu promatrali su kako antioksidansi polifenoli reagiraju s aminokiselinama, sastavnim elementima proteina. Otkrili su kako kombinacija polifenola i aminokiselina donosi dvostruko veći učinak u borbi protiv staničnih upala u usporedbi sa samim polifenolima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Polifenoli se nalaze u mnogim namirnicama, uključujući kavu i čaj, voće i povrće, crveno vino i pivo. Kao i drugi antioksidansi, neki polifenoli, pokazuju ranije studije, mogu prevenirati ili usporiti oksidaciju zdravih kemikalija i za&scaron;tititi na&scaron;e tijelo od bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjeruje se da to čine tako &scaron;to kontroliraju upale, kompleksne reakcije imunolo&scaron;kog sustava. Upale pomažu u borbi protiv zaraza, no ako se pravilno ne kontroliraju mogu izazvati dijabetes tipa II, <strong>Alzheimerovu</strong> ili <strong>Parkinsonovu bolest</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Autori nove studije uspje&scaron;no su pokazali da se polifenoli vežu za proteine u kavi s mlijekom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Na&scaron; rezultat pokazuje da se reakcija između polifenola i proteina također odvija u nekim napitcima koje smo proučavali. Reakcija se zapravo događa toliko brzo da ju je te&scaron;ko izbjeći u svim namirnicama koje smo dosad proučavali&rdquo;, kaže znanstvenica i koautorica studija, Marianne Nissen Lund.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Zanimljivo je &scaron;to smo sada vidjeli protuupalni efekt u staničnim eksperimentima. Naravno sada jo&scaron; vi&scaron;e želimo shvatiti kakve su opće koristi za zdravlje. Sljedeći korak bit će proučavanje ovog efekta u životinja&rdquo;, kaže imunolog i autor Andrew Williams.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potrebno je jo&scaron; istraživanja kako bi znanstvenici shvatili &scaron;to ovi rezultati znače za ljudsko zdravlje u praksi. Ova studija proučavala je samo kako jedan tip imunolo&scaron;kog posrednika reagira na kemijske spojeve u laboratorijskim uvjetima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Na&scaron;i rezultati mogu se koristiti kao važna referentna točka za daljnja istraživanja kojima se želi otkriti kako regulirati razne metaboličke, neurolo&scaron;ke ili imunolo&scaron;ke bolesti&rdquo;, zaključuju istraživači.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-05-kava.jpgNa studiju Novinarstva Filozofskog fakulteta održan panel ''Jesmo li sigurni u umreženom društvu?''http://grude.com/clanak/?i=372217372217Grude.com - klik u svijetTue, 07 Feb 2023 15:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-02-07-panel_2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ivan Ostojić, stručnjak iz IT područja, programer i djelatnik SUMIT-a je kazao kako je jedna od važnijih sigurnosti pravilno korištenje lozinki.<p>&nbsp;</p> <p><br />Studij Novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru povodom svjetskog dana sigurnosti na internetu koji se ove godine obilježava 7. veljače održao je javni panel "Jesmo li sigurni u umreženom dru&scaron;tvu?" na Televiziji Sveučili&scaron;ta u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić je čestitao Studiju &scaron;to je osmislio ovaj susret da bi afirmirao vrijednosti kojih često nismo svjesni. &bdquo;Trebamo o ovoj temi i educirati učenike srednjih &scaron;kola jer Sveučili&scaron;te ima tu misiju. Odgojno-obrazovna smo institucija i trebamo dati doprinos za kvalitetu života, rada i rasta mladih ljudi&ldquo;, naglasio je rektor te potaknuo da se ovakve aktivnosti nastave kako bi se uključilo &scaron;to vi&scaron;e djece.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivan Ostojić, stručnjak iz IT područja, programer i djelatnik SUMIT-a je kazao kako je jedna od važnijih sigurnosti pravilno kori&scaron;tenje lozinki. &bdquo;Nikada koristiti jednu lozinku za sve servise, jer ako jedan servis bude kompromitiran onda ćemo biti kompromitirani na svim servisima&ldquo;, kazao je Ostojić. Dodao je kako su najče&scaron;ći napadi lažne web stranice. &bdquo;Uvijek trebamo nekoliko puta promisliti prije neko kliknemo na neki sumnjiv link. Da do toga ne bi dolazilo potrebna je edukacija korisnika.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof. dr. sc. Ilija Musa stručnjak iz područja medijskoga prava je rekao kako u BiH, &scaron;to se tiče online medija postoji tzv. siva zona. &bdquo;U svijetu elektronički mediji podrazumijevaju news portale, a u BiH kroz Regulatornu agenciju za komunikacije regulirana su područja radija, televizije i tiskana izdanja&ldquo;, kazao je Musa. Dodao je kako za dru&scaron;tvene mreže ne treba tražiti dozvole za djelovanje, ali da tu ima prostora za reguliranje određenih pona&scaron;anja koja mogu ugroziti pojedinca ili skupinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof. dr. sc. Ivana Sivrić koja se bavi područjem medijske pismenosti je istaknula kako medijska pismenost vi&scaron;e odgaja nego obrazuje. &bdquo;Odgaja nas informacijsko dru&scaron;tvo koje teži dru&scaron;tvu znanja. Ako govorimo o medijskom obrazovanju djece i mladih upitno je može li se uvesti medijski odgoj za kritičko mi&scaron;ljenje kao zaseban nastavni predmet&ldquo;, kazala je Sivrić i objasnila da je potrebno kroz predmete koji su zastupljeni u nastavi poticati inovativnost kod nastavnika te da on prenosi znanja i kompetencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ciljevi panela su ukazati na važnost i razumijevanje sigurnosti na internetu, kako se za&scaron;titi, &scaron;to učiniti ukoliko ste žrtva krađe identiteta, za&scaron;tita privatnosti te mediji i sigurnosti na internetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijeli panel možete pogledati na Televiziji Sveučili&scaron;ta u Mostaru na linku</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/YtPTN_2W7aw" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-02-07-panel_2.jpgU porastu broj korisnika mobilnih usluga, a u padu fiksne telefonijehttp://grude.com/clanak/?i=372212372212Grude.com - klik u svijetTue, 07 Feb 2023 08:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-12-telefon-fiksni-telefon.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 2021. godini broj direktnih telefonskih linija u radu bio je 543.000, što je za 17.000 manje nego 2020. godine.<p>&nbsp;</p> <p>Broj korisnika na usluge mobilne telefonije raste, dok je broj korisnika u fiksnoj telefoniji sve manji, stoji u izvje&scaron;taju&nbsp;Agencije za statistiku BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U 2021. godini broj direktnih telefonskih linija u radu bio je 543.000, &scaron;to je za 17.000 manje nego 2020. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Pad fiksne, rast mobilne telefonije</h3> <p>Od toga broja je&nbsp;405.000 fizičkih osoba, &scaron;to je za 18.000 manje nego 2020. godine. Kada su u pitanju pravne osobe, direktnu telefonsku liniju koristi 138.000 korisnika, &scaron;to je za 1.000 manje nego 2020. godine. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Broj telefonskih govornica isti je od 2017. godine - 1.000 komada u cijeloj BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Broj korisnika mobilnih mreža je u porastu iz godine u godine. Ukupan broj pretplatnika mobilne mreže u 2021. godini bio je 3.783.000, &scaron;to je za 273.000 vi&scaron;e nego godinu ranije.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od toga je&nbsp;prepaid korisnika 2.794.000, &scaron;to je za 311.000 vi&scaron;e nego 2020. godine. Broj postpaid koisnika je u padu - u 2021. godini iznosio je 989.000, a godinu prije bio je 1.027.000.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>SMS odumire</h3> <p>SMS-ovi su usluga koja najvi&scaron;e pada u mobilnoj telefoniji. U 2021. godini poslano je 2.618.587 SMS poruka, &scaron;to je smanjenje za oko 200.000 u odnosu na 2020. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U porastu je broj poslanih pisama u BiH, ako se uspoređuju 2021. i 2020. godina. U 2021. godini poslano je 76.477 pisama, &scaron;to je za 89 pisama vi&scaron;e nego 2020. godine. Broj&nbsp;otpremljenih pisama je 72.919, a prispjelih 3.558.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na broj korisnika usluga mobilnih operatera zanimljivo je istaknuti svrhu kori&scaron;tenja interneta u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Za &scaron;to se koristi internet?</h3> <p>Najče&scaron;ći razlog kori&scaron;tenja interneta u privatne svrhe u 2022. godini u Bosni i Hercegovini bilo je telefoniranje preko interneta i video pozivi, na &scaron;to otpada čak 93,6% korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na drugom mjesu je slanje online poruka preko Vibera, WhatsAppa, Skypea i Messengara (85,5%), potom uče&scaron;će na dru&scaron;tvenim mrežama (70,7%), zatim čitanje internet portala i online novina (70,3%) te na posljednjem mjestu traženje informacija o robi i uslugama (75,8%).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, ovo su brojke Agencije za statistiku BiH koja je objavila godi&scaron;nju publikaciju pod nazivom ''Bosna i Hercegovina u brojevima 2022''. U publikaciji su, na jednom mjestu, prezentirani najnoviji statistički podaci o Bosni i Hercegovini kao &scaron;to su teritorija; stanovni&scaron;tvo; životni standard; industrija, vanjska trgovina, obrazovanje; kultura i umjetnost; trži&scaron;te rada; cijene; statistika vladinih financija, statistika distributivne trgovine; građevinarstvo; promet ; po&scaron;tanske usluge; telekomunikacije; turizam, okoli&scaron;, poljoprivreda i &scaron;umarstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-12-telefon-fiksni-telefon.jpgIndustrijski prerađena hrana dovedena u vezu s povećanim rizikom od više vrsta rakahttp://grude.com/clanak/?i=372163372163Grude.com - klik u svijetThu, 02 Feb 2023 12:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-22-fast-food.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Industrijski prerađena hrana sadrži sastojke koje ljudi obično ne dodaju kada kuhaju domaću hranu.<p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row"> <div class="text text--large"> <p>Studija koju su financirali Cancer Research UK i Svjetski fond za istraživanje raka sugerira da bi mogla postojati poveznica između industrijski prerađene hrane i&nbsp;povećanja rizika od raznih vrsta raka.</p> </div> </div> <div class="single-article__row">&nbsp;</div> <p>Odavno se zna da su industrijski prerađeni proizvodi poput sladoleda, &scaron;unke, grickalica i kruha manje zdravi od svega &scaron;to možete napraviti u vlastitoj kuhinji, a znanstvenici sada misle da bi kemikalije, bojila, zaslađivači i konzervansi u njima mogli povećati rizik od raka, pi&scaron;e njemačka novinska agencija dpa. Studija koju su financirali Cancer Research UK i Svjetski fond za istraživanje raka sugerira da bi mogla postojati poveznica između industrijski prerađene hrane i&nbsp;povećanja rizika od raznih vrsta raka.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Tim s Imperial College London, koji je vodio studiju, ocijenio je da se veza ne može dokazati jer se temelji na promatranjima, odnosno tome da su se ljudi prisjećali &scaron;to su jeli. Međutim, rekli su da ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je istraživanje provedeno, jedu previ&scaron;e prerađene hrane i pozvali su na&nbsp;oznake upozorenja&nbsp;na prednjoj strani pakiranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Industrijski prerađena hrana sadrži sastojke koje ljudi obično ne dodaju kada kuhaju domaću hranu. Ti dodaci mogu uključivati kemikalije, bojila, zaslađivače i konzervanse za produljenje roka trajanja. Industrijski prerađena hrana koja se najče&scaron;će jede u Ujedinjenom Kraljevstvu su kupovni kruh, gotova jela, razne žitarice za doručak, mesne prerađevine, slatki&scaron;i i kupovni keksi, peciva i kolači.</p> <div id="bb-iawr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb_iawr" style="position: relative; display: block; overflow: hidden; font-family: arial, helvetica, sans-serif; width: 100%; height: 0px; opacity: 0.01;"> <div id="bb-wr-vecernji_hr_instream-1671554998811471" class="bb-media bb_wrapper bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="position: relative; background-color: #ffffff; border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 600px; --subtitle-transform: translateY(-78px); margin: 0px auto; height: 338px;" data-sid="JB5OmW1kCOwN" data-currenttime="0" data-duration="54.976" data-isready="true" data-autoplaynextremainingtime="0"> <div class="bb-item-prop">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-content-layer" style="border-radius: 10px;"> <div class="bb-fitme bb-head-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div class="bb-head bb-head-html5-video" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" data-usemediamanager="true" data-retryonplayfailed="false" data-shouldplayinline="false"><video width="320" height="240" style="max-width: none; max-height: none; display: block; top: 0px; left: 0px; position: absolute; background-color: #ffffff; object-fit: fill; visibility: hidden; transform: scale(1); transform-origin: 0px 0px 0px; height: 100%; width: 100%;" muted="muted" preload="metadata" aria-hidden="true" src="https://d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4" controls="controls"><object width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//d2fo565guolzvv.cloudfront.net/waytogrow/media/2021/07/19/asset-4346734-1626698190846462.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object></video> <div style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="bb-fitme bb-poster-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px; border-radius: 10px; overflow: hidden;"><img style="width: 100%; height: 100%;" src="https://waytogrow.bbvms.com/mediaclip/4346734/pthumbnail/672/379.jpg" alt="poster" /></div> <div class="bb-fitme bb-timeline-layer" style="z-index: 0; width: 601px; height: 338px; position: absolute; left: -1px; top: 0px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-subtitle-layer" style="z-index: 0; border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> <div class="bb-layer bb-commercial-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-error-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-skin-layer bb-muted bb-phase-main bb-mode-video bb-state-paused" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> <div class="bb-layer bb-context-layer" style="border-radius: 10px;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>Nije svaka prerađena hrana lo&scaron;a. Na primjer, Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) kaže da je&nbsp;neke namirnice potrebno preraditi&nbsp;kako bi bile sigurne, poput mlijeka, koje treba pasterizirati kako bi se uklonile bakterije. Prethodne studije ukazale su na vezu između prerađene hrane i bolesti srca, kao i pretilosti i dijabetesa tipa 2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U novoj studiji, objavljenoj u eClinicalMedicine, tim je koristio podatke britanske Biobanke kako bi&nbsp;ispitao prehranu 197.426 ljudi&nbsp;u dobi od 40 do 69 godina. Njihovo zdravlje praćeno je desetljeće, a također je analiziran njihov rizik od razvoja raka ili smrti od njega. Studija je pokazala da je veća konzumacija industrijski prerađene hrane povezana s većim rizikom od razvoja raka općenito, a posebno raka jajnika i mozga. Također je povezana s povećanim rizikom od umiranja od raka, ponajvi&scaron;e od raka jajnika i dojke. </p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <p>Znanstvenici su otkrili da za svakih&nbsp;10 posto povećanja udjela&nbsp;ultraprerađene hrane (UPF) u nečijoj prehrani postoji 2 posto veći rizik od raka u cjelini, a 19 posto povećan rizik za rak jajnika. Dakle, kao primjer, ako je netko imao nula UPF-ova u svojoj prehrani, njihov rizik je rastao za svakih 10 posto povećanja konzumacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svaki porast od 10 posto bio je povezan&nbsp; i sa 6-postotnim povećanjem rizika od smrti od raka, 16 posto povećanim rizikom od raka dojke i 30 posto povećanim rizikom od raka jajnika. Te su&nbsp;veze bile potvrđene&nbsp;čak i nakon uzimanja u obzir čimbenika koji mogu promijeniti rezultate, kao &scaron;to su vježbanje ili indeks tjelesne mase (BMI). Znanstvenici su također otkrili da su ljudi koji su imali najvi&scaron;u (obično 41 posto) razinu industrijski prerađene hrane u prehrani imali 7 posto veći rizik od raka od onih s najmanjim unosom te hrane (9 posto udjela u prehrani).</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. Eszter Vamos, glavna autorica studije, rekla je: &bdquo;Ova studija pridodaje sve većem broju dokaza da ultraprerađena hrana vjerojatno negativno utječe na na&scaron;e zdravlje, uključujući rizik od raka. S obzirom na&nbsp;visoke razine konzumacije&nbsp;kod odraslih i djece u Ujedinjenom Kraljevstvu, to ima važne implikacije na buduće&nbsp;zdravlje."</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Iako na&scaron;a studija ne može dokazati uzročnost, drugi dostupni dokazi pokazuju da bi smanjenje ultraprerađene hrane u na&scaron;oj prehrani moglo pružiti važne zdravstvene prednosti." Ona je dodala da su&nbsp;potrebna daljnja istraživanja&nbsp;kako bi se potvrdili nalazi i razumjele najbolje javnozdravstvene strategije za smanjenje ra&scaron;irene prisutnosti i &scaron;tetnosti ultraprerađene hrane u na&scaron;oj prehrani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. Kiara Chang, koja je također radila na studiji, rekla je da prosječni Britanac vi&scaron;e od polovice svog dnevnog energetskog unosa dobiva konzumacijom ultra-prerađene hrane. &ldquo;To je iznimno mnogo i zabrinjavajuće jer se ultra-prerađena hrana proizvodi od industrijski dobivenih sastojaka i često koristi&nbsp;prehrambene aditive&nbsp;za prilagodbu boje, okusa, konzistencije, teksture ili produljenje roka trajanja. Na&scaron;a tijela možda neće reagirati na isti način na te ultraprerađene sastojke i aditive kao na svježu i hranjivu minimalno prerađenu hranu. Međutim, ultraprerađena hrana je posvuda i reklamira se s niskim cijenama i atraktivnim pakiranjem za promicanje potro&scaron;nje. To pokazuje da na&scaron;em prehrambenom okruženju treba hitna reforma kako bi se stanovni&scaron;tvo za&scaron;titilo od ultraprerađene hrane", kaže dr. Chang.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Potrebne su nam jasne oznake upozorenja na prednjoj strani pakiranja za ultraprerađenu hranu kako bismo potro&scaron;ačima pomogli u izboru, a na&scaron;&nbsp;porez na &scaron;ećer&nbsp;trebao bi se pro&scaron;iriti na ultraprerađena gazirana pića, pića na bazi voća i mlijeka, kao i druge ultraprerađene proizvode.&rdquo; Rekla je da su kućanstva s nižim primanjima "posebno osjetljiva" na jeftine i nezdrave ultraprerađene industrijske proizvode, dodajući da bi minimalno prerađena i svježe pripremljena jela trebala biti subvencionirana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. Panagiota Mitrou, direktorica istraživanja i inovacija u Svjetskom fondu za istraživanje raka, rekla je: &ldquo;Rezultati prve britanske studije te vrste značajni su jer je to najopsežnija procjena&nbsp;ultraprerađene hrane i rizika od raka. To pridonosi rastućim dokazima koji povezuju tu hranu s rakom i drugim zdravstvenim stanjima.&rdquo; Dr. Mitrou je rekla da bi ljudi trebali ograničiti konzumaciju "brze hrane" i druge prerađene hrane s visokim udjelom masti, &scaron;kroba ili &scaron;ećera, dodajući: "Za maksimalnu korist, također preporučujemo da cjelovite žitarice, povrće, voće i mahunarke budu glavni dio va&scaron;e uobičajene prehrane.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Voditelj politike prevencije pri Cancer Research UK, Malcolm Clark, rekao je da jo&scaron; nije definitivno utvrđeno uzrokuje li ultraprerađena hrana rak, ali visokokalorična i slatka hrana može uzrokovati debljanje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-22-fast-food.jpgKoje su posebnosti USB-C priključka i kako ga na pravi način iskoristiti?http://grude.com/clanak/?i=372132372132Grude.com - klik u svijetMon, 30 Jan 2023 18:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-30-usb-c.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>USB priključci danas se mogu naći na doslovno svim računalima i drugim vrstama elektroničkih uređaja.<p>&nbsp;</p> <p>Postoji nekoliko njihovih vrsta, no USB-C polako postaje standard kad su u pitanju, primjerice, laptopi te pametni telefoni, pi&scaron;e <a title="PC CHIP" href="https://pcchip.hr" target="_blank">pcchip.hr</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>On je sve popularniji jer je brži, manji i prilagodljiviji nego raniji standardi, a povrh svega ima i neke svoje posebnosti o kojima se ne zna previ&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="font-size: x-small;">&Scaron;to je USB-C?</span></h3> <p><strong>USB-C</strong>, poznat i kao <strong>USB tip C</strong>, je vrsta USB priključka koji je danas standard za punjenje uređaja i prijenos podataka. USB-C dizajniran je kako bi bio pogodniji od ranijih priključaka te bio pristupačniji korisnicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slovo &bdquo;<strong>C</strong>&ldquo; u nazivu predstavlja fizički dizajn priključka i ne nadovezuje se na neke posebne značajke. Specifikacija USB-C priključka podržava prijenose podataka velike brzine, brzo punjenje te alternativne modove koji omogućuju prijenos sadržaja na audio i video izlaze. Vrijednosti spomenutih specifikacija nisu uvijek iste i razlikuju se od jednog do drugog USB-C priključka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Namjera je bila da USB-C zamijeni prethodne <strong>USB-A</strong> i <strong>USB-B</strong> priključke te da se od njih razlikuje svojim specifičnim oblikom. Zasad USB-C nije na svakom uređaju, ali postoji čvrsto uvjerenje da bi u budućnosti zaista moglo biti tako.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neke specifičnosti USB-C priključka korisnicima jo&scaron; uvijek nisu poznate i mnogi ih ne bi znali iskoristiti prilikom kori&scaron;tenja. U nastavku ćemo navesti pet stvari po kojima je USB-C zaista jedinstven te ih ukratko opisati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obostrani priključak</strong></p> <p>Jedna od najvažnijih promjena po pitanju dizajna kad radimo usporedbu s ranijim USB priključcima je &scaron;to USB-C priključak radi i na jednoj i na drugoj strani kabela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za razliku od USB-A i USB-B priključaka koji se moraju staviti u utore prema određenom rasporedu, kod USB-C priključka raspored uopće nije važan jer njegov ulaz u određeni utor može biti i s jedne i s druge strane kabela. To je rezultat specifične simetrije glava priključka i njihove konfiguracije pinova (iglica).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz tog razloga ne treba isprobavati uključivanje i isključivanje USB-C priključka kako bi pogodili ispravni raspored prema dostupnim utorima. Svejedno je kako ga uključujete jer ćete na obje strane kabela dobiti isti učinak i uređaji će vam u trenu biti priključeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Raniji USB standardi također su trebali USB &bdquo;domaćina&ldquo; i USB uređaj za pravilan raspored prijenosa snage i podataka. Kod USB-C priključka ovo je nepotrebno jer može u oba smjera vr&scaron;iti prijenos snage i podataka, &scaron;to je dodatna pogodnost prilikom kori&scaron;tenja sučelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prijenos podataka velike brzine</strong></p> <p><strong>USB4 2.0</strong> specifikacija kod USB-C priključka omogućuje brzinu prijenosa podataka od <strong>80 Gbps</strong>. Če&scaron;ći je slučaj da USB-C koristi <strong>3.2 Gen 1</strong> standard prijenosa podataka koji omogućuje solidnu brzinu od <strong>5 Gbps</strong>. Jo&scaron; impresivnije vrijednosti donosi <strong>3.2. Gen 2</strong> standard koji može doseći prijenos od <strong>10 Gbps</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>USB-C priključak će zbog navedenih brzina biti iznimno koristan i svakom će korisniku u&scaron;tedjeti mnogo vremena prilikom prijenosa velike količine podataka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kvalitetnija isporuka snage</strong></p> <p>&bdquo;<strong>Power Delivery</strong>&ldquo; specifikacija uvedena je kao dio USB-C priključka na zahtjev proizvođača računala zbog potrebe za kori&scaron;tenjem veće snage.</p> <p>&bdquo;<strong>Power Delivery</strong>&ldquo; protokol stoga može prenositi <strong>100 W</strong> na USB-C priključku. Možda se ovo na prvi pogled ne čini mnogo, ali treba uzeti u obzir da se mnogi laptopi danas pune pomoću punjača od 45-65 W. USB-C također može regulirati električnu snagu na način da uređaj uvijek dobije njen adekvatni dio.</p> <p>Treba reći kako svi USB-C priključci nemaju &bdquo;<strong>Power Delivery</strong>&ldquo; protokol, no ide se prema tome da on postane njihov standard.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prilagođavanje upotrebe</strong></p> <p>USB-C priključak nije ograničen samo na prijenos podataka. On se također može koristiti za video, zvuk te prijenos snage.</p> <p>USB-C podržava razne oblike upotrebe koji nisu dio USB protokola. Podr&scaron;ka uključuje <strong>HDMI</strong>, <strong>DisplayPort</strong>, <strong>Thunderbolt</strong>, <strong>MHL</strong> i analogni zvuk. To omogućuje uređajima kori&scaron;tenje pojedinačnog USB-C priključka za razne svrhe kao &scaron;to su punjenje, video izlaz ili audio izlaz, a isto može pojednostaviti dizajn uređaja i olak&scaron;ati njegovu upotrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Moguće prilagodbe USB-C priključka:</strong></p> <ol> <li><strong>DisplayPort</strong> &ndash; USB-C podržava DisplayPort sučelje, a time je omogućeno preno&scaron;enje DisplayPort audio i video sadržaja. Ova upotreba mnogo je slabija od <strong>Thunderbolta 3</strong>, ali može biti vrlo praktična ako imate problem s kompatibilnosti.</li> <li><strong>HDMI </strong>&ndash; <strong>Alt Mode</strong> standard koji je dio USB-C priključka omogućuje da ga se kombinira u kabelima koji kao drugi nastavak imaju HDMI. Ova vrsta kabela je najpraktičnija kad imate uređaj koji nema HDMI utor (npr. pametni telefon) te njegov sadržaj želite, primjerice, prenijeti na televiziju. S kori&scaron;tenjem <strong>Alt Mode</strong> standarda kod USB-C priključka to je sada moguće.</li> <li><strong>Thunderbolt </strong>&ndash; USB-C podržava Thunderbolt, sučelje s velikim brzinama koje se spaja na uređaje poput tvrdih diskova ili zaslona. <strong>Thunderbolt 3</strong> koristi iste fizičke priključke kao USB-C, no omogućuje znatno brži prijenos podataka i razlikuje se u nekim detaljima.</li> <li><strong>MHL</strong> &ndash; MHL ili Mobile High-Definition Link je tehnologija koja omogućuje spajanje mobilnog uređaja (npr. pametni telefon ili tablet) s televizijom ili drugom vrstom zaslona te zrcaljenje (mirroring) sadržaja na zaslone. USB-C priključak i u ovoj kategoriji pruža podr&scaron;ku.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Svi USB-C priključci ne nude podr&scaron;ku za sve navedene prilagodbe pa prije kupnje svakako provjerite tehničke specifikacije kabela.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prenosivost i kompaktnost</strong></p> <p>USB-C priključak ima jo&scaron; jednu prednost po pitanju prenosivosti i kompaktnosti. Savr&scaron;en je za dana&scaron;nje laptope i pametne telefone jer je malen i vrlo prilagodljiv. S druge strane, omogućuje proizvođačima izradu uređaja koji su praktičniji te po pitanju ergonomije dobivaju jo&scaron; izraženiju funkcionalnost.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>Jedan USB standard uzdignuo se iznad ostalih</h4> <p>USB-C priključku realno će trebati jo&scaron; dosta vremena da se usvoji te da ga svi proizvođači postave kao jedinstveni standard.</p> <p>Iako su pred njime mnogi izazovi, USB-C pokazao je da dosad ima najveći potencijal od svih ranijih USB priključaka. Pruža mogućnost &scaron;iroke prilagodbe i raznolike upotrebe &ndash; od prijenosa podataka do zamjene za druge vrste priključaka &ndash; pa smo sigurni kako će sve vi&scaron;e i vi&scaron;e postajati standardni dio svih vrsta uređaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-30-usb-c.jpgOve kućanske uređaje obavezno morate isključiti iz struje kada ih ne koristite, ne palite ih ni kada spavatehttp://grude.com/clanak/?i=372125372125Grude.com - klik u svijetMon, 30 Jan 2023 11:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-30-pozar_kuhinja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kućanski uređaji ne smiju se ostavljati bez nadzora jer su oni jedni od glavnih uzročnika požara u kućanstvima, a posebno su 'opasni' mali kućanski aparati koji nam uvelike olakšavaju život, ali ga u sekundi mogu i zagorčati..<p><br /><span data-v-088b9c4a=""></span></p> <p>Mnogi zbog jeftinije struje rublje peru po noći, no ostaviti perilicu rublja da radi dok vi spavate nije ne&scaron;to &scaron;to biste trebali činiti. Kućanski uređaji ne smiju se ostavljati bez nadzora jer su oni jedni od glavnih uzročnika požara u kućanstvima, a posebno su 'opasni' mali kućanski aparati koji nam uvelike olak&scaron;avaju život, ali ga u sekundi mogu i zagorčati.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kuhala za vodu, električne grijalice, glačala za odjeću, to su aparati koji su jedan od najče&scaron;ćih uzročnika nastanka požara u kućanstvima - kaže za <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/ove-kucanske-uredaje-obavezno-morate-iskljuciti-iz-struje-kada-ih-ne-koristite-ne-palite-ih-ni-kada-spavate-1630518?fbclid=IwAR32Xus6bXplp79ZZHZh6t_wJ9UXtIwzGanK3Hi7uvcyT89XV-j2uol01Tc" rel="noopener" target="_blank">Večernji list </a>biv&scaron;i zapovjednik i glasnogovornik Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka Boris Banjan, a glačalo za odjeću jedan je od najvećih uzročnika požara kada su u pitanju mali kućanski aparati.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Svi kućanski aparati, od miksera, raznoraznih pomagala u kuhinji do nape su čest uzrok prijenosa požara. Nape su problem kada su masne i neoči&scaron;ćene, te na njih &scaron;prica vrelo ulje sa &scaron;tednjaka, onda se može prenijeti vatra na filtere nape, a po&scaron;to je to sve mast koja gori, tu dođe do veće materijalne &scaron;tete - kaže nam Banjan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to bi svi trebali činiti kada nemaju kućanske uređaje pod nadzorom, jest isključiti iz ih utičnice.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sve uređaje, a tu pripadaju i perilice posuđa i perilica rublja koje smo mi skloni ostavljati da rade preko noći, trebalo bi isključiti iz utičnice, to bi bio najsigurniji način da ne dođe do požara. Kad su uređaji bez nadzora, kad nemamo kontrolu nad njima i kad nismo u tim prostorijama gdje su uređaji, onda bi ih trebalo isključiti iz struje. Tada možemo biti sigurni da neće doći do požara. Ako su uređaji ostali uključeni, to predstavlja opasnost jer zbog lo&scaron;eg dizajna i lo&scaron;e izrade može doći do kratkih spojeva - kaže nam glasnogovornik osječkih vatrogasaca.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veliki problem predstavljaju i produžni kablovi koje mnogi često koriste u kućanstvima jer im kablovi uređaja ne mogu doći do utičnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ako je produžni kabel upitne ispravnosti, izolacija tog produžnog kabla ili nekakav spoj žica unutar samog kabla može s vremenom biti razlog kad dođe do zamora materijala i pregrijavanja vodiča produžnog kabla, uključenja vi&scaron;e uređaja na jedan produžni kabel, ili uključivanja produžnog kabla na produžni kabel... To sve skupa povećava prijelazni otpor i temperaturu u vodičima. Dođe do zamora materijala i kratkog spoja, a to se zna često dogoditi. Odgovorno pona&scaron;anje bi bilo isključenje svih uređaja i kablova koji nisu nužni za rad bilo kakvog uređaja, naročito preko noći ili u dužim odsutnostima unutar dana. Kada bi to učinili, onda bi bili sigurni - kaže Banjan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do požara, ističe, uglavnom dolazi iz nehaja, nepažnje ili neznanja te 95 se posto požara u stanovima i kućama događa upravo zbog toga.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Trebalo bi malo vi&scaron;e te protupožarne kulture. Mi iz profesionalne postrojbe i DVD-a trudimo se uspostaviti kontakte s raznoraznim udrugama, predstavnicima stanara te poku&scaron;avamo predavanjima utjecati na svijest ljudi, no oni sami najvi&scaron;e mogu pomoći u svojoj sigurnosti. Nudimo i usluge besplatne obuke za kori&scaron;tenje aparata za početno ga&scaron;enje požara, savjetujemo na koji način trebaju održavati evakuacijske izlaze, prostore za zajedničko kori&scaron;tenje itd. - kaže nam osječki vatrogasac.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako i dođe do požara električnog uređaja u stanu, nakon poziva vatrogascima, ovo možete učiniti:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ukoliko je to moguće stavite uređaj u beznaponsko stanje (izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču).</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Koristite za ga&scaron;enje aparate s ugljičnim dioksidom ili prahom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Ugu&scaron;ite požar prekrivanjem. Prekrivači ne smiju biti od sintetičkih materijala, već od pamuka ili vune.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Ne koristite vodu za ga&scaron;enje požara ukoliko je uređaj pod naponom. Vodom mogu gasiti samo osposobljene i na odgovarajući način za&scaron;tićene osobe uz određeni razmak od uređaja pod naponom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ga&scaron;enje svih drugih visokonaponskih električnih uređaja (transformatori, rasklopna postrojenja) prepustite vatrogascima. Ne približavajte se na razmak manji od 15 metara od takvog uređaja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-30-pozar_kuhinja.jpgWhatsApp uveo dvije nove opcijehttp://grude.com/clanak/?i=372098372098Grude.com - klik u svijetFri, 27 Jan 2023 11:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-03-whatsapp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>WhatsApp je prije nekoliko dana uveo dvije nove opcije.<p><br /><span style="color: #000000;">Riječ je o opciji &ldquo;Message Yourself&rdquo; pomoću koje korisnici aplikacije mogu sebi poslati poruku te o opciji pomoću koje će korisnici moći vratiti poruku koju su slučajno izbrisali.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Prema pisanju, portala appgamers.de, korisnici koji žele sami sebi poslati poruku trebaju ući u kontakte, gdje će im njihov vlastiti broj biti prvi na listi. Kad dodirnu na kontakt otvara se chat u kojem se može poslati poruka.<br /><br /><br /></span></p> <p><span style="color: #000000;">Nakon &scaron;to je opcija Message Yourself najavljena u prosincu pro&scaron;le godine, sad je dostupna na svim uređajima.<br /><br /><br /></span></p> <p><span style="color: #000000;">Jo&scaron; jedna značajka koja će obradovati korisnike je povrat poruke koja je slučajno izbrisana. Naime, korisnici koji su slučajno izbrisali poruku za sebe u chatu moći će vratiti odgovarajuću poruku u roku od nekoliko sekundi.<br /><br /><br /><br /></span></p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p lang="en" dir="ltr">Reminders, notes, and a diary to-go all in one place. <a href="https://t.co/294FyNuwCI">pic.twitter.com/294FyNuwCI</a></p> &mdash; WhatsApp (@WhatsApp) <a href="https://twitter.com/WhatsApp/status/1613679665872343041?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2023</a></blockquote> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-03-whatsapp.jpgEvo što Hrvati najčešće rade na mobiteluhttp://grude.com/clanak/?i=372097372097Grude.com - klik u svijetFri, 27 Jan 2023 11:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-06-600_1429264390pics_for_-_smart_phone_in_hand.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od uređaja koje koriste, 96 posto ispitanih ima pametne telefone.<p><br />Hrvatski građani od usluga elektroničkih komunikacija u 2022. najvi&scaron;e su koristili govornu uslugu u mobilnim mrežama, njih 98 posto, a njih 82 posto uslugu pristupa internetu, na kojemu je njih vi&scaron;e od 80 posto svakodnevno zbog dru&scaron;tvenih mreža i čitanja novosti, pokazalo je novo istraživanje HAKOM-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To redovno godi&scaron;nje istraživanje HAKOM-a, provedeno u studenom i prosincu 2022. na uzorku od tisuću osoba od 18 do 55 godina, od kojih je 73 posto zaposleno te 30 posto u kućanstvima s mjesečnim primanjima od 10 do 15 tisuća kuna, predstavili su novinarima u četvrtak predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen, ravnatelj HAKOM-a Miran Gosta te koordinator za komunikacije Ivo Majerski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kao i u 2021., najče&scaron;će kori&scaron;tena telekomunikacijska usluga je govorna usluga u pokretnoj mreži te usluga pristupa internetu, kojeg većina ili 89 posto koristi u sklopu paketa, i s time je zadovoljna&rdquo; kazao je Majerski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kori&scaron;tenje IPTV usluge stagnira, slično kao lani koristi je 52 posto ispitanih, &scaron;to je Obuljen komentirao mogućnostima koje daje dobar &scaron;irokopojasni priključak internetu, s kojim se može online sadržaj pratiti u istoj kvaliteti kao i na IPTV-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od uređaja koje koriste, 96 posto ispitanih ima pametne telefone, 87 posto laptop, 46 posto stolno računalo, 45 posto tablet, a ne&scaron;to vi&scaron;e njih nego lani 24 posto (naspram 22 posto) koristi digitalni TV.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kod razloga za kori&scaron;tenje interneta, osim dru&scaron;tvenih mreža i čitanja novosti, među prvih pet su jo&scaron; i chat aplikacije, navigacija i javni servisi, sve po 75 posto, dok je čitanje dnevnih novosti palo sa 85 posto iz 2021. na 81 posto njih u 2022. Ostalo je slično godini prije, iako se u segmentu igara na sreću i kladionica na internetu vidi mali porast u odnosu na 2021., sa 19 na 22 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je blago smanjeno zanimanje, sa 47 na 46 posto, jo&scaron; toliko ispitanih poželjnim drži rad i obrazovanje na daljinu (putem interneta), &scaron;to su predstavnici HAKOM-a komentirali dijelom jenjavanjem pandemije, a dijelom i određenim željama da dio radnog vremena ipak bude izvan radnog mjesta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oko 40 posto ispitanih u vezi brzina interneta reklo je da su spremni platiti za veće brzine interneta nego &scaron;to imaju, ali i njih 25 posto da nema potrebe za time, dok 33 posto želi veće brzine, ali ne to i vi&scaron;e platiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od pote&scaron;koća ili problema u kori&scaron;tenju, oko 60 posto ih je najgorim navelo prekid usluge pristupa internetu, a 68 posto je navelo da je lani kontaktiralo korisničke službe operatora vi&scaron;e puta i da su u pravilu komunikacijom bili zadovoljni. Pri odabiru operatora pak najbitnija im je brzina interneta i cijena paketa, a trećina ih do sada nikada nije mijenjala operatora, dok oni koji jesu, to su činili zbog niže cijene kod drugog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, četvrtina ispitanih bi trenutnog operatera promijenila ako bi povećali cijene za 10 posto, dok bi istodobno zbog 10 posto niže cijene kod drugog pre&scaron;lo njih tek 15 posto, ali ako je cijena niža do 20 posto bilo bi takvih 39 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Moguća odgoda povećanja cijena zbog indeksacije</strong></p> <p>Upravo oko cijena usluga, a zbog nedavne najave telekoma da će možda podići cijene uz tzv. indeksnu klauzulu zbog inflacije, za &scaron;to je pozitivno mi&scaron;ljenje HAKOM kao regulator već dao, Obuljen je kazao da postoji novi &lsquo;moment&rsquo; i &ldquo;mogućnost odgode&rdquo; tog povećanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objasnio je da su telekomi sada od HAKOM-a tražili novo mi&scaron;ljenje oko primjene tog povećanja, a HAKOM će se o tome očitovati početkom veljače.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tri najveća telekoma izmijenila su već opće uvjete te uvela indeksnu klauzulu prema kojoj se cijene mogu jednom godi&scaron;nje povećati za najvi&scaron;e koliko je stopa infacije, te su o tome izvijestili korisnike, dajući im 90 dana da odluče hoće li raskinuti ugovore zbog toga bez naknade za raskid. Također su obavijestili da će kada i ako odluče zbog inflacije podići cijene, o tome 30 dana ranije izvijestiti korisnike, kako bi oni opet imali rok za raskid ugovora bez naknade, ako tako odluče.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi moment je nastupio pro&scaron;log tjedna kada su iz Vlade poručili da telekomi neće dizati cijene i da se s njima razgovara te je potom HAKOM dobio upite od telekoma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ako žele mijenjati rok od 90 dana ili bilo &scaron;to drugo, moraju HAKOM-u i korisnicima ponovo dostaviti na uvid izmjene općih uvjeta. To jo&scaron; ne znamo, jesu li mijenjali ili ne, ali ako u uvjetima ostane indeksna klauzula, onda cijene po toj osnovi mogu povećati bilo kada ove godine. Tu onda ostaje pitanje kada bi korisnici mogli otkazivati ugovore i hoće li za to plaćati naknadu ili ne. To sve jo&scaron; razmatramo, ali u svemu je HAKOM-u važno i da rje&scaron;enje bude &scaron;to bolje za korisnike&rdquo;, poručio je Obuljen.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-06-600_1429264390pics_for_-_smart_phone_in_hand.jpgSlužbeni kraj pandemije u petak! Potrošeno čak 13 milijardi doza cjepivahttp://grude.com/clanak/?i=372082372082Grude.com - klik u svijetWed, 25 Jan 2023 22:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-12-02-covid-19.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hitni odbor za covid-19 (IHR) Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) procjenjivat će u petak situaciju i sva nova globalna saznanja o koronavirusu, potvrdila je dr. Iva Pejnović Franelić, predstavnica SZO-a za Hrvatsku.<p><br />Naime, o aktualnim informacijama ovisit će hoće li IHR predložiti Glavnoj skup&scaron;tini ukidanje "javnozdravstvenog izvanrednog stanja od međunarodne važnosti", odnosno pandemije, gotovo tri godine od njezina progla&scaron;enja. U slučaju da se procjeni da virus vi&scaron;e ne predstavlja globalnu javnozdravstvenu ugrozu, covid bi se uskoro mogao tretirati kao endemska bolest, &scaron;to i dalje traži dodatno praćenje virusa u svakoj zemlji kako bi reakcija na moguće pogor&scaron;anje situacije, u slučaju da se pojavi neki novi i opasniji soj korone, moglo reagirati na vrijeme.<br /><br /></p> <p>No, ocjena da je do&scaron;lo do "smanjenja ugroze" značila bi ukidanje i nekih preostalih mjera koje su zbog korone globalno uvedene 2020., a u dijelu zemalja jo&scaron; nisu ukinute, primjerice no&scaron;enja maski u javnom gradskom prijevozu i zdravstvenim ustanovama.<br /><br /></p> <p>Poznati njemački virolog <strong>Christian Drosten</strong> tvrdi da se pandemija može smatrati zavr&scaron;enom te da će nakon ove zime imunitet u populaciji biti toliko rasprostranjen i otporan da će virus s toplijim vremenom imati slabe &scaron;anse.<br /><br /></p> <p>Prema podacima WHO-a, u svijetu je zabilježeno 664 milijuna oboljelih te 6,7, milijuna umrlih od korone, a potro&scaron;eno je 13 milijardi doza cjepiva, &scaron;to znači da je netko debelo profitirao, a kolika je za&scaron;tita i kakve su dugoročne nuspojave, pitanje je hoće li se ikad službeno obznaniti.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-12-02-covid-19.jpgHakeri ponovno u akciji: Novi malware putem web-kamere može snimati sve što raditehttp://grude.com/clanak/?i=372079372079Grude.com - klik u svijetWed, 25 Jan 2023 18:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-21-hakeri_8415.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sigurnosni stručnjaci upozoravaju kako su hakeri pronašli novi način za napade i zarazu računala malwareom - kroz alat za digitalne bilješke Microsoft Officea OneNote.<p>&nbsp;</p> <p>Da bi do&scaron;lo do napada, korisnici prvo moraju preuzeti privitak koji hakeri &scaron;alju klasičnom metodom prevarantskih mailova.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="ads_rectangle_inner_text_1">&nbsp;</div> <p>Sami mailovi putem kojih se distribuiraju takvi privitci s malwareom ne razlikuju se previ&scaron;e od uobičajenih phisherskih napada. Dakle, u njima se nalaze lažne obavijesti o isporukama paketa, lažne fakture i slične obavijesti napravljene kako bi privukle pažnju korisnika i zainteresirali ih da otvore privitak za OneNote. Navodi <strong><a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hakeri-ponovno-u-akciji-novi-malware-putem-web-kamere-moze-snimati-sve-sto-radite---762771.html" rel="noopener" target="_blank">Zimo.co</a></strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A kada se otvori taj privitak, na njemu je sadržaj zamagljen, no dolazi s obavijesti kako je potrebno dva puta kliknuti na njega da bi se otvorio. Otvaranjem privitka pokreće se maliciozna datoteka koja započinje komunikaciju s udaljenim serverom te se na računalo preuzima malware.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako prenose na Tech Radaru, najče&scaron;će je riječ o trojancima koji omogućuju udaljen pristup računalima te koji mogu krasti osjetljive podatke s računala, uključujući i novčanike u koje su pohranjene kriptovalute. Također, čak mogu aktivirati i web-kameru i njome snimati videozapise te uzimati screenshotove svega &scaron;to korisnici rade na računalu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Način na koji se korisnici mogu za&scaron;tititi od ovakvih napada jest jednostavan. Naime, kao i u sličnim napadima u kojima se hakeri koriste phisherskim taktikama i slanjem malicioznim privitaka putem mailova, potreban je veliki oprez te se nikako ne smiju otvarati takvi privitci. S obzirom na to da uvijek postoji mali dio onih koji ipak nasjednu na takve lažne mailove i otvaraju privitke (pogotovo od nepoznatih osoba), potrebno je razgovarati sa zaposlenicima u kompanijama i educirati ih o različitim vrstama kibernetičkih opasnosti i načina na koji hakeri mogu prevariti korisnike i zaraziti računala.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-21-hakeri_8415.jpgOd Antarktike se odlomio ogromni ledeni brijeghttp://grude.com/clanak/?i=372068372068Grude.com - klik u svijetTue, 24 Jan 2023 22:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-24-2-2023-01-24-18-31-07-led.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Britanski istraživači ledenjaka nastavit će promatrati ledeni brijeg.<p>Ogromni ledeni brijeg, povr&scaron;ine 1550 četvornih kilometara, odlomio se od antarktičkog ledenog grebena Brunt u nedjelju, objavila je britanska organizacija za polarna istraživanja BAS u utorak, dodav&scaron;i da događaj nije uzrokovan klimatskim promjenama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veličina ledene formacije otprilike odgovara veličini Londona s predgrađima. Istraživači su rekli da ne vjeruju da su klimatske promjene odgovorne za odlomljavanje kao kod nekih slučajeva proteklih godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Ovaj događaj odlomljavanja je bio očekivan i dio je prirodnog pona&scaron;anja ledenog grebena Brunt. Nije povezan s klimatskim promjenama, rekao je BAS-ov glaciolog Dominic Hodgson.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pukotina u ledenoj ploči, koju su istraživači nazvali Chasm-1, otkrivena je prije vi&scaron;e godina i otada se pro&scaron;irivala dok se komad leda konačno nije odvojio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Očekuje se da će morska struja odnijeti ledeni brijeg, koji američki nacionalni centar za led tek mora imenovati, uzduž antarktičke obale, kao &scaron;to se zbilo s ranijim velikim ledenim brjegovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Britanski istraživači ledenjaka nastavit će promatrati ledeni brijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači su pro&scaron;le godine kao razlog za odlamanje 1200 četvornih kilometara velikog ledenog brijega naveli klimatske promjene jer se otapanje morskog leda značajno ubrzalo zbog vi&scaron;ih temperatura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>BAS upravlja istraživačkom postajom na ledenom grebenu Brunt na Antarktici. Organizacija je postaju premjestila otprilike 20 kilometara prema unutra&scaron;njosti kontinenta 2016. kako ne bi bila ugrožena odlamanjem velikih ledenih brjegova, poput onih nedavno zabilježenih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači borave u postaji u vrijeme antarktičkog ljeta, koje traje od studenog do ožujka, a ostatak godine provedu u britanskom sveučili&scaron;nom gradu Cambridgeu, gdje promatraju područje koristeći satelitske snimke, koje su izradile ESA i NASA, europska i američka svemirska agencija, i njemački satelit TerraSAR-X.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ledeni greben Brunt jedan je od najpomnije promatranih ledenih ploča na zemlji, prema BAS-u.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-24-2-2023-01-24-18-31-07-led.jpgNEUM: Studenti studija Fitomedicine istraživali što to uništava palmehttp://grude.com/clanak/?i=372063372063Grude.com - klik u svijetTue, 24 Jan 2023 11:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-24-20230119_122855.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tijekom pregleda studenti su, uz stručni nadzor profesora, pronašli štetnika koji uzrokuje pojavu suhih listova i izgled biljke kao da je pod stresom suše..<p>&nbsp;</p> <p>U okviru vježbi iz predmeta Urbana entomologija studenti II. godine diplomskog studija Fitomedicine su, u pratnji dekana Agronomskog i prehrambeno-tehnolo&scaron;kog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Ostojića te doc. dr. sc. Mladena Zovke i prof. dr. sc. Aleksandra Me&scaron;ića, posjetili Neum u četvrtak, 19. siječnja. U fokusu posjeta bio je pregled osu&scaron;enih novozasađenih palmi, simbola svakog primorskog mjesta pa tako i Neuma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom pregleda studenti su, uz stručni nadzor profesora, prona&scaron;li &scaron;tetnika koji uzrokuje pojavu suhih listova i izgled biljke kao da je pod stresom su&scaron;e. Nakon identifikacije prikupljenih odraslih oblika i ličinki utvrđeno je kako se radi o poznatom &scaron;tetniku palme "crvenoj palminoj pipi" (lat. Rhynchophorus ferrugineus) iz porodice Dryophthoridae. Crvena palmina pipa trenutno je najsnažniji &scaron;tetnik ukrasnih palmi, a kao jedna od najosjetljivijih pokazala se vrsta Kanarska datulja (lat. Phoenix canariensis), vrlo česta i izuzetno dekorativna palma na na&scaron;im rivama.</p> <p><br />&Scaron;tetnik obično napada palme mlađe od dvadeset godina. Odrasla jedinka uzrokuje &scaron;tetu hranjenjem listovima palme. Nakon oplodnje odrasla ženka može položiti između 300 i 500 jaja na novi rast u kruni palme, podnožju mladog li&scaron;ća ili na otvorenim ranama na biljci. Kada ličinka izađe iz jaja, ubu&scaron;uje se u peteljku lista i započinje se hraniti u unutra&scaron;njosti palme, &scaron;to uzrokuje najveću &scaron;tetu, probijajući se kroz unutarnje tkivo stabla oko mjesec dana. Prilikom kukuljenja, ličinka napu&scaron;ta stablo i formira čahuru izgrađenu od suhih palminih vlakana u li&scaron;ću pri dnu stabla. Ukupni životni ciklus traje oko 7-10 tjedana.</p> <p><br />Nakon detaljnog pregleda palmi studenti su prikupili veći broj &scaron;tetnika kako bi mogli na vježbama u laboratoriju odradili determinaciju spola. Po povratku u Mostar studenti su bili puni dojmova zbog uspje&scaron;no obavljenih vježbi, ali i inovativnog pristupa u njihovom izvođenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivan Mucić, student studija Fitomedicine i predsjednik Studentskoga zbora APTF-a, tako ističe: &bdquo;Predmet Urbana entomologija nama studentima Fitomedicine pruža nove spoznaje o entomofauni gradske sredine, o njihovoj biologiji i ekologiji, ali i &scaron;tetnosti, te načinima kontroliranja njihove populacije, primjenom suvremenih metoda suzbijanja poput endoterapijske metode".</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-24-20230119_122855.jpgOvih 5 namirnica uništavaju koncentraciju i slabe pamćenjehttp://grude.com/clanak/?i=372055372055Grude.com - klik u svijetMon, 23 Jan 2023 17:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-26-hrana.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bez obzira koliko godina imate, nikada nije kasno za uvođenje promjena u prehrani koje vam mogu poboljšati i sačuvati zdravlje<p>&nbsp;</p> <p>Dr. Uma Naidoo, bavi se prehranom i proučavanjem bakterija u crijevima i metaboličkim procesima koji mogu utjecati na funkcioniranje memorije, a navodi kako postojeće&nbsp;studije&nbsp;pokazuju kako postoji &scaron;ansa da se smanji mogućnost razvoja demencije ako se izbjegavaju određene namirnice koje negativno utječu na crijeva, ali i posljedično na pamćenje i fokus. &bdquo;Ovo su namirnice koje osobno izbjegavam upravo zato &scaron;to&nbsp;<strong>potiču upale i uni&scaron;tavaju zdravlje mozga</strong>&ldquo;.</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3>1. &Scaron;EĆERI</h3> <p>Iako mozak dolazi do energije putem glukoze, prehrana koja uključuje puno &scaron;ećera može dovesti do pretjerane količine glukoze u mozgu &scaron;to pak može voditi do problema s pamćenjem i gubitkom plastičnosti u hipokampusu &ndash;&nbsp;<strong>dijelu mozga koji kontrolira pamćenje</strong>. Kolači i gazirana pića su često puni dodanih &scaron;ećera i zato ih treba izbjegavati. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da unos &scaron;ećera na dnevnoj bazi bude manji od 10 posto ukupnoga dnevnog energetskog unosa kada je riječ o djeci, ali i o odraslima. Dakle, unosimo li dnevno u organizam 2000 kalorija, od &scaron;ećera bi trebalo potjecati do 200 kalorija. Dvjesto grama &scaron;ećera otprilike je kao 10 konzumnih paketića &scaron;ećera za kavu.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>2. PRŽENE NAMIRNICE</h3> <p>Krumpiri, riba ili pržena piletina su mnogima omiljene namirnice, ali kada se radi o zdravlju mozga, bilo bi potrebno ipak smanjiti unos pržene hrane. Jedna je studija pokazala kako prehrana bogata ovakvim namirnicama je povezana s lo&scaron;ijim rezultatima na testovima pamćenja. Razlog bi mogao ležati u tome &scaron;to ovako pripremljena hrana može uzrokovati&nbsp;<strong>upalne procese</strong>&nbsp;koji će o&scaron;tetiti krvne žile koje nutrijente dovode do mozga.</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <h3>&nbsp;</h3> <h3>3. UGLJIKOHIDRATI S VISOKIM GLIKEMIJSKIM INDEKSOM</h3> <p>Iako kruh i tjestenina nemaju sladak okus, tijelo ih i dalje procesuira na vrlo sličan način kao &scaron;ećere. To znači da i one mogu povećati rizik od depresije. Ne morate ugljikohidrate potpuno izbaciti iz prehrane, ali potrebno je pripaziti koje jedete. Ugljikohidrati bolje kvalitete su ustvari cjelovite žitarice, namirnice pune vlakana, i one koje imaju niži glikemijski indeks. Namirnice koje biste trebali manje jesti su krumpir, bijeli kruh i bijela riža.</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3>4. ALKOHOL</h3> <p>Dok alkoholna pića mogu nakratko odagnati stres od svakodnevnog života, stalno konzumiranje ipak može dovesti do problema.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Archana Singh-Manoux, profesorica i znanstvenica na francuskom institutu za zdravlje i istraživanja je pratila 23 godine 9 000 osoba kako bi se potvrdilo &scaron;to alkohol radi mozgu. Rezultati pokazuju kako osobe koje piju alkohol ili koji piju<strong>&nbsp;vi&scaron;e od 14 pića</strong>&nbsp;u tjednu imaju veći rizik od razvoja demencije u usporedbi s onima koji su ga pili umjereno. Osobe koje piju vi&scaron;e od 14 alkoholnih pića u tjednu se smatraju onima koji piju previ&scaron;e. Alkohol se ne bi trebao konzumirati kako bi se zaboravilo na brige, a sigurno ga se ne bi trebalo piti često.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>5. NITRATI</h3> <p>Koriste se kako bi namirnice dulje trajale ili im se pojačala boja, poput slanine ili kobasica, a njihova konzumacija može biti&nbsp;<strong>povezana s depresijom</strong>. Jedna je nedavna studija pokazala kako nitrati mogu promijeniti stanje u crijevima tako da utječu na ravnotežu bakterija.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-26-hrana.jpgUkradeno na tisuće korisničkih podataka Paypalahttp://grude.com/clanak/?i=372029372029Grude.com - klik u svijetSat, 21 Jan 2023 12:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Budući da su ti napadi potpuno automatizirani, moguće je pokrenuti milijun pokušaja prijave uz minimalan napor samih hakera.<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Nepoznati hakeri su ukrali imena, po&scaron;tanske adrese, brojeve socijalnog osiguranja, porezne brojeve, datume rođenja, podatke o kreditnoj i debitnoj kartici i druge osjetljive podatke od 35.000 korisnika PayPala, objavio je PayPal i poslao obavijest korisnicima čiji su računi hakirani.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Međutim, nema dokaza o pristupu financijskim podacima ili zlouporabi korisničkih računa, rekli su iz PayPala. Platni sustav također nije pogođen.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Tvrtka je ovaj incident prijavila državnom tužitelju Mainea (SAD). Incident se dogodio između 6. i 8. prosinca 2022., otkriven je 20. prosinca. Hakeri su izveli tzv &ldquo;credential stuffing&rdquo;, odnosno napad kojim poku&scaron;avaju doći do osobnih i financijskih podataka korisnika.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Ova vrsta napada uključuje hakere koji koriste kombinacije korisničkog imena i lozinke koje su procurile u drugim incidentima, nadajući se da korisnici koriste iste kombinacije na drugim stranicama. Napad se oslanja na automatizirani pristup s botovima koji koriste popise procurjelih vjerodajnica koje &ldquo;ubacuju&rdquo; u stranice za prijavu za razne online usluge.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Budući da su ti napadi potpuno automatizirani, moguće je pokrenuti milijun poku&scaron;aja prijave uz minimalan napor samih hakera. Napad cilja korisnike koji koriste istu lozinku za vi&scaron;e online računa, &scaron;to je praksa poznata kao &ldquo;recikliranje lozinke&rdquo;.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Tvrtka PayPal je provela internu istragu kako bi otkrila kako su hakeri do&scaron;li do računa. Otkrili su kako su se &ldquo;neovla&scaron;tene treće strane&rdquo; prijavile na račune s važećim vjerodajnicama.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Prema PayPalovom izvje&scaron;ću o povredi podataka, točno 34.942 njegovih korisnika bilo je pogođeno ovim incidentom. Tijekom dva dana hakeri su imali pristup punim imenima vlasnika računa, datumima rođenja, po&scaron;tanskim adresama, brojevima socijalnog osiguranja i poreznim identifikacijskim brojevima. Povijest transakcija, povezani podaci o kreditnoj ili debitnoj kartici i podaci o PayPal računu također su dostupni na PayPal računima.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #000000;">PayPal promijenio lozinke zahvaćenih računa</span></strong></p> <p><span style="color: #000000;">Iz tvrtke su za CNET rekli da su pogođeni korisnici već obavije&scaron;teni. Lozinke svih pogođenih računa također su poni&scaron;tene, korisnici bi morali unijeti novu lozinku sljedeći put kada bi se prijavili. PayPal također nudi pogođenima besplatnu uslugu za&scaron;tite od krađe identiteta tijekom dvije godine.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">PayPal preporučuje da primatelji obavijesti o krađi također promijene lozinke za druge online račune odabirom jedinstvenih i dugih lozinki, dugih najmanje 12 znakova, uključujući alfanumeričke znakove i simbole.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">PayPal savjetuje korisnicima da aktiviraju dvofaktornu autentifikaciju (2FA) za&scaron;titu iz izbornika &ldquo;Postavke računa&rdquo;, koja može spriječiti neovla&scaron;tenu stranu u pristupu računu, čak i ako imaju važeće korisničko ime i lozinku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000;">Naime, PayPal je jedna od tvrtki koje se najče&scaron;će koriste kao mamac u phishing e-porukama i drugim prijevarama. Zato kada se prijavite na PayPal prvo provjerite jeste li na pravom mjestu. Provjerite ima li u URL-u pogre&scaron;aka i nikada ne otvarajte poveznice i privitke u sumnjivim e-porukama.</span></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.pngHoće li se ukinuti roaming?http://grude.com/clanak/?i=372000372000Grude.com - klik u svijetWed, 18 Jan 2023 16:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-14-roaming.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ideja postoji već dugo, ali sad je blizu realizacije.<p>&nbsp;</p> <div class="txt"> <div id="__xclaimwords_wrapper"> <p>Ove godine trebao bi zaživjeti sporazum o roamingu, prema kojem ćemo sve pozive mobitelom, ba&scaron; kao i kori&scaron;tenje interneta mobitelom, na Zapadnom Balkanu i EU plaćati po istim cijenama koje plaćamo u svojim državama. Isto pravilo, podsjetimo, već neko vrijeme je na snazi među članicama EU.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="advertinsidetxt">&nbsp;</div> <p>Objavio je to danas na Twitteru saborski zastupnik Bojan Glava&scaron;ević, koji je rekao da ta ideja postoji već dugo, ali sad je blizu realizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Danas je u saboru održan odbor za europske poslove, na kojem je državna tajnica Andreja Metelko Zgombić rekla da je glavni sporazum već potpisan, ali treba potpisati jo&scaron; par manjih sporazuma. Na pitanje kad bi se to trebalo realizirati odnosno stupiti na snagu, rekla je - ove godine", rekao nam je Glava&scaron;ević, dodajući da politička volja za takav sporazum postoji već neko vrijeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sporazum bi, prema Glava&scaron;evićevim riječima, trebale biti uključene sve zemlje Zapadnog Balkana (Srbija, Makedonija, BiH...) koje su na bilo koji način uključene u proces pristupanja Europskoj uniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"To je dio &scaron;ire ideje o pristupnom procesu. Na tome se radilo jo&scaron; dok je Hrvatska predsjedala Europskom unijom. Ideja je bila napraviti modificirani pristupni proces, odnosno da kad zemlje zadovolje određene kriterije, njihovi građani već mogu uživati neke benefite i prije ulaska u Uniju", rekao je Glava&scaron;ević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na na&scaron;e pitanje na koje će se sve cijene odnositi sporazum, odnosno radi li se i o telefonskim razgovorima i internetskom prometu, Glava&scaron;ević je odgovorio potvrdno. "No, bit će tu i za&scaron;titna klauzula, koja će spriječiti da npr. netko iz Hrvatske uzme pretplatu u Srbiji pa plaća po nižim, dampin&scaron;kim cijenama", rekao nam je Glava&scaron;ević.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-14-roaming.jpgNastavnik iz Čitluka napravio aplikaciju ''Mogu li van?''http://grude.com/clanak/?i=371992371992Grude.com - klik u svijetWed, 18 Jan 2023 10:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-28-ucenici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako kaže, predaje u pet odjela devetih razreda i u prvom polugodištu ove nastavne godine imao je previše pitanja "mogu li van"..<p>&nbsp;</p> <p>Ivo Pejdo, nastavnik matematike u Osnovnoj &scaron;koli fra Didaka Buntića u Čitluku, izradio je aplikaciju kojom će omogućiti da njegovi učenici izlaze van bez pitanja i ometanja nastave. Naime, taj je prosvjetar iz Brotnja primijetio da njegovi učenici tijekom izvođenja nastave previ&scaron;e traže dopu&scaron;tenje za van, i to najče&scaron;će bez razloga te je odlučio izraditi aplikaciju kojom će omogućiti da izlaze iz učionice tijekom sata bez pitanja i ometanja nastave.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Kako je Pejdo objasnio za <strong>Večernji list</strong>, aplikacija bilježi koliko je puta i koliko dugo učenik vrijeme proveo izvan učionice. U svoj je razred postavio laptop na dodir početkom drugog polugodi&scaron;ta i već primjećuje razliku u odnosu na početak ove nastavne godine, a priču o Pejdinoj aplikaciji objavio je i portal <strong>srednja.hr</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Posebna datoteka</strong></h3> <p>Nastavnik Pejdo vi&scaron;e ne mora učenicima odgovarati na pitanja "mogu li van", "mogu li u WC"... Kako kaže za Večernji list, predaje u pet odjela devetih razreda i u prvom polugodi&scaron;tu ove nastavne godine imao je previ&scaron;e pitanja "mogu li van". Pritom je bilo posve jasno da neki učenici pitaju van bez opravdanoga razloga.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="js-linkerInArticle" data-linker-position="None">&nbsp;</div> <p>- Ako je riječ o učenicima koji imaju potrebu često izići i s time smo upoznati, to ne predstavlja nikakav problem. Naglasak je, zapravo, na učestalome prekidanju nastave matematike, &scaron;to je i bio najveći problem. Razmi&scaron;ljao sam o tome da izlaze bez pitanja, ali brzo sam shvatio da to neće ići bez neke vrste kontrole - kaže nam Pejdo dodajući kako su na sjednici u &scaron;koli razgovarali o tom problemu. Radnim je kolegama i upravi &scaron;kole kazao da će za drugo polugodi&scaron;te izraditi aplikaciju uz pomoć koje će učenici bez pitanja izlaziti, no pri odlasku i povratku u učionicu trebali bi pritisnuti svoj broj iz imenika koji će biti vidno istaknut u aplikaciji. U desetak sati izradio je aplikaciju "Mogu li van?" koja vrijeme odlaska, povratka, ukupno vrijeme, datum sprema automatski u Wordovu datoteku koja se stvori prigodom prvog izlaska, a potom se automatski nadopunjuje.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Potrebno je da pri izlasku učenik pritisne svoj broj u imeniku, a potom taj broj pocrveni, da bi u povratku opet dobio zelenu boju. Datoteka sa svim podacima dostupna je razredniku, a, po potrebi, i roditelju. Ime datoteke formira se na osnovi uključenog razreda i pritisnutog broja. Primjerice, "9c19". Moguće je i obrađivanje takvih podataka i analiza koje bi mogle ukazati na neki zdravstveni problem, neopravdano izostajanje s nastave ili pak ne&scaron;to treće. Moj glavni cilj je da se nastava ne prekida, već da učenici idu van bez pitanja kad god imaju potrebu. U prva tri dana kori&scaron;tenja aplikacije broj izlazaka bez pitanja smanjio se u odnosu na prvo polugodi&scaron;te, ali jo&scaron; je rano govoriti o pravom učinku aplikacije - objasnio je Pejdo za portal srednja.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle2">&nbsp;</div> <p>Većina učenika, kaže nam, bila je pozitivno iznenađena ovim novitetom na nastavi. &ndash; Jedan od komentara na ovu aplikaciju kaže da bi trebalo na kraju godine analizirati i rad i metode nastavnika jer je on možda dosadan učenicima pa izlaze. Aplikacija nije nikakva represivna mjera, već jednostavno bilježi tko nije na satu, ali to ne zapisuje u dnevnik, već u posebnu datoteku. Htio bih da se učenicima koji stvarno uče stvore uvjeti za to - smatra Pejdo. Iako nije imao namjeru predstavljati ovu aplikaciju drugim &scaron;kolama, nakon &scaron;to je to objavio na dru&scaron;tvenim mrežama, javilo mu se nekoliko ravnatelja jer imaju sličan problem u svojoj &scaron;koli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Aplikaciju sam radio isključivo za svoje potrebe i nije pogodna za &scaron;iroku uporabu. Ako se ukaže potreba i bude dovoljno zainteresiranih, onda bih je izradio sa suvremenim dizajnom - objasnio je za srednja.hr. Inače, Pejdi ovo nije prva aplikacija. Tu su i aplikacije koje pomažu u učenju, poput igrice pronalazaka razlomaka na brojevnom pravcu i koju njegovi učenici često koriste, aplikacija o djeljivosti prirodnih brojeva..., a sve se mogu pronaći na Pejdinu Facebook profilu. - U učionici koristimo i računalni program dinamične geometrije GeoGebra u kojoj učenike učim da sami izrađuju jednostavne aplete. Administrator sam i Facebook grupe "Matematika &ndash; osnovci" u kojoj objavljujem zanimljive materijale za osnovce, pa često i poneki od 1200 animiranih zadataka iz redovite nastave i priprema za natjecanje koje sam izradio u vrijeme korone i koje za svoje učenike objavljujem u Teamsu - kazao je.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>50 tisuća sati</strong></h3> <p>Iako je uložio oko 50 tisuća sati rada na drugim materijalima, Pejdo potvrđuje kako nema zanimanja izdavačkih kuća ili nekog drugog da ih otkupi i podijeli učenicima. Pravo je, kaže, čudo da se javnost zainteresirala za jednu jednostavnu aplikaciju koja i nema neke posebnosti i koja je nastala iz potrebe da se stavi pod kontrolu 5-6 posto učenika koji su iz nekih razloga izgubili osjećaj odgovornosti i naviku učenja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-28-ucenici.jpgKućni ljubimci potiču pamćenjehttp://grude.com/clanak/?i=371977371977Grude.com - klik u svijetTue, 17 Jan 2023 10:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-03-pas_setnja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pokazalo se da su vlasnici kućnih ljubimaca imali bolje kognitivne rezultate od onih koji ih nisu imali.<p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to je dobro za srce ponekad je dobro i za mozak. Nedavna studija na starijima od 50 pokazala je vlasnici kućnih ljubimaca imaju bolje rezultate na testovima pamćenja. </p> <div class="single-article__row js_bannerInArticle">&nbsp;</div> <p>Istraživanje znanstvenika sa Sveučili&scaron;ta Michigan ukazuje na to da učinak kućnih ljubimaca ('pet effect') ne &scaron;titi samo srce i crijeva, &scaron;to je već poznata teorija, nego može imati važnu ulogu i u očuvanju funkcija mozga u starijoj dobi, pi&scaron;e Science Alert.</p> <p><br /> <br /> Rezultati se temelje na nacionalno reprezentativnom istraživanju koje je provedeno na vi&scaron;e od 20.000 odraslih koji su odgovarali na pitanja imaju li kućnog ljubimca i koliko dugo. Zdravstveno stanje ispitanika potom je praćeno u &scaron;estogodi&scaron;njem razdoblju.</p> <p><br /> <br /> Pokazalo se da su vlasnici kućnih ljubimaca imali bolje kognitivne rezultate od onih koji ih nisu imali. Taj je učinak bio vidljiv samo kod starijih od 65, kad se obično počnu pojavljivati simptomi demencije.</p> <p><br /> Ako je osoba iz te dobne skupine imala ljubimca pet godina postizala je bolje rezultate u srednjoročnom i dugoročnom pamćenju riječi od vr&scaron;njaka koji ljubimce nisu imali,&nbsp;prenosi <em><strong>Hina.</strong></em></p> <p><br /> <br /> Ovo otkriće je samo poveznica, a ne jasan dokaz da 'pet effect' stvarno postoji, napominju znanstvenici.</p> <p><br /> <br /> Brojne su studije pokazale da su ljubimci dobri za zdravlje i puno je teorija za&scaron;to je tako.</p> <p><br /> <br /> Vlasnici pasa su, primjerice, prisiljeni &scaron;etati zbog svojih kućnih ljubimaca, a svakodnevno kretanje je povezano sa zdravljem mozga i funkcionalnim duljim životom.</p> <p><br /> <br /> Zna se i da životinje unose nove bakterije u domaćinstvo, &scaron;to može ojačati imunosni sustav, posebno crijeva. Ili nas ljubimci jednostavno čine sretnima po&scaron;to studije upućuju na to da njihova prisutnost smanjuje usamljenost i stres.</p> <p><br /> <br /> U starijoj dobi to može biti važnije nego u mlađoj. Dokazano je da izolacija može promijeniti strukturu i funkciju mozga.</p> <p><br /> <br /> I dok su se mnoge studije dosad fokusirale na to kako vlasni&scaron;tvo nad psima i mačkama utječe na emocije i fizičko zdravlje, malo je onih koje su istraživale na koji način oni utječu na moždane sposobnosti.</p> <p><br /> <br /> Znanstvenici iz Michigana smatraju kako je to zbog toga &scaron;to je potrebno dulje vrijeme da se pokažu pozitivni učinici kućnih ljubimaca na njihove kognitivne sposobnosti.</p> <p><br /> <br /> Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Journal of Aging and Health.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-03-pas_setnja.jpgKonzumiranje previše soli može oslabiti naš imunitet, upozoravaju stručnjacihttp://grude.com/clanak/?i=371956371956Grude.com - klik u svijetSun, 15 Jan 2023 14:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-15-sol.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svi smo upoznati s lošim stranama konzumiranja previše soli – uključujući probleme sa srcem i krvnim tlakom. <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, najnovije istraživanje pokazalo je da nas količina soli koju jedemo može učiniti osjetljivijima na bolesti izazvane bakterijama, a isto tako može utjecati i na na&scaron; imunitet, donosi Metro. Istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Circulation poku&scaron;alo je doći do jo&scaron; vi&scaron;e podataka iz prethodne studije iz 2015. godine, koja je otkrila da velike količine natrija u krvi utječu na to kako se određena vrsta bijelih krvnih stanica priprema za reakciju kad osjeti nezdravu stanicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''No, u studiji iz 2015. godine zaključeno je da znanstvenici jo&scaron; uvijek ne znaju &scaron;to se događa u stanicama'', rekla je dr. Sabrina Geisberger s Berlinskog instituta za biologiju medicinskih sustava. Međutim, u ovoj studiji tim je ispitivao metabolizam imunolo&scaron;kih stanica koje su bile izložene visokim koncentracijama soli, stoji u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovoga su puta primijetili kako sol utječe na imunitet ometanjem di&scaron;nog lanca, &scaron;to uzrokuje da stanice proizvode manje ATP-a i kisika. Za one koji ne znaju, ATP (adenozin trifosfat) se obja&scaron;njava kao univerzalno gorivo koje pokreće sve stanice, osiguravajući energiju za snagu mi&scaron;ića i regulaciju metabolizma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To znači da ako visoka razina natrija u tijelu uzrokuje nedostatak ATP-a, to može utjecati na sazrijevanje i funkcioniranje bijelih krvnih stanica. Te su stanice odgovorne za imunolo&scaron;ki odgovor tijela - stoga je to vrlo važno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Profesor Markus Kleinewietfeld sa Sveučili&scaron;ta Hasselt rekao je: ''Naravno, prva stvar na koju pomislite je kardiovaskularni rizik. Ali vi&scaron;e studija pokazalo je da sol može utjecati na imunolo&scaron;ke stanice na razne načine. Ako je tako važan stanični mehanizam poremećen na dulje razdoblje, to bi moglo imati negativan učinak - i moglo bi potencijalno potaknuti upalne bolesti krvnih žila ili zglobova ili autoimune bolesti.''</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema ovoj studiji, nutricionisti preporučuju odraslima da ograniče dnevni unos na najvi&scaron;e pet ili &scaron;est grama, a ova računica uključuje i sol koja se krije u prerađenoj hrani.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-15-sol.jpegPreskačete jedan ili više obroka dnevno? Evo zašto biste možda trebali prestati to raditihttp://grude.com/clanak/?i=371944371944Grude.com - klik u svijetSat, 14 Jan 2023 12:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-14-tanjur.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Preskakanje obroka zbog ritma modernog života česta je pojava, a neki to čine čak i namjerno.<p><br />No, nova znanstvena studija sugerira da bi izostavljanje jednog od standardna tri obroka dnevno moglo imati ozbiljne nedostatke. <br /><br /></p> <p>Studija je provedena na 24.011 odraslih osoba starijih od 40 godina u SAD-u, a rezultati su pokazali da preskakanje obroka svakako nije dobro, bez obzira koji obrok se preskače. Njezini rezultati objavljeni su u <a href="https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(22)00874-7/fulltext" target="_blank"><strong>Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics</strong></a>.<br /><br /></p> <h2>Ne postoji dobar scenarij preskakanja obroka</h2> <p>Preskakanje doručka povezano je s većim rizikom od smrti od kardiovaskularnih bolesti (KVB), dok je preskakanje ručka ili večere povezano s većim rizikom smrtnosti od svih uzroka, uključujući porast rizika od KVB.<br /><br /></p> <p>Studija je otkrila da je postojao čak i problem za one koji su jeli sva tri obroka, ali su ti obroci bili preblizu. Konzumiranje dvaju susjednih obroka u razmaku od 4,5 sata također se pokazalo povezanim s povećanim rizikom od smrti iz bilo kojeg razloga.<br /><br /></p> <h2>Tri redovna i raspoređena obroka dnevno</h2> <p>Iako se čini da studija komplicira poruke koje sugeriraju da bi povremeni post mogao biti dobar za ljudsko tijelo, njezini rezultati nagla&scaron;avaju važnost redovitih uzimanja obroka.<br /><br /></p> <p><em>Na&scaron;e istraživanje pokazalo je da osobe koje jedu samo jedan obrok dnevno imaju veću vjerojatnost da će umrijeti od onih koje su imale vi&scaron;e dnevnih obroka. Na temelju ovih nalaza, preporučujemo da jedete najmanje dva do tri obroka raspoređena tijekom dana</em>, ističe epidemiolog <strong>Yangbo Sun</strong> sa Sveučili&scaron;ta Tennessee u SAD-u.<br /><br /></p> <p>U provedenoj studiji oko 30 posto sudionika istraživanja redovito je imalo manje od tri obroka dnevno. Prema rezultatima, oni koji su bili mlađi, mu&scaron;karci, ne-latinoamerikanci, afroamerikanci, s nižim obrazovanjem i nižim obiteljskim prihodom, če&scaron;će su preskakali obroke. Preskakanje obroka također je prevladavalo među onima koji su vi&scaron;e pu&scaron;ili, pili vi&scaron;e alkohola, bili nesigurniji u ishrani, koji su jeli manje hranjivu hranu, imali vi&scaron;e međuobroka i ukupno manje energije.<br /><br /></p> <h2>Rezultati studije imaju "metabolički smisao"</h2> <p>Ipak, nova studija nije dovoljno sveobuhvatna da bi se utvrdilo uzrokuje li preskakanje obroka raniju smrt, već samo da postoji povezanost vrijedna daljnjeg istraživanja. Moguće je da su u čitavu stvar uključeni i drugi čimbenici koji utječu i na prehrambene navike i na rizik od smrtnosti.<br /><br /></p> <p>Američki znanstvenici su međutim prilagodili svoje rezultate kako bi uzeli u obzir varijacije u brojnim čimbenicima u prehrani i načinu života, uključujući pu&scaron;enje, upotrebu alkohola, razine tjelesne aktivnosti, unos energije, kvalitetu prehrane i nesigurnost hrane. S tim uzetim u obzir, poveznica je i dalje postojala.<br /><br /></p> <p><em>Na&scaron;a otkrića temelje se na opažanjima izvučenim iz javnih podataka i ne impliciraju uzročnost. Bez obzira na to, ono &scaron;to smo primijetili ima metabolički smisao</em>, kaže epidemiolog <strong>Wei Bao</strong> sa Sveučili&scaron;ta Iowa.<br /><br /></p> <p>Taj "metabolički smisao" odnosi se na način na koji preskakanje obroka postavljenih u određenim intervalima obično dovodi do uzimanja vi&scaron;e energije odjednom. To može uzrokovati neravnoteže u načinu na koji na&scaron;a tijela reguliraju glukozu i uzrokovati pogor&scaron;anje metaboličkog sustava.<br /><br /></p> <p>Postoje, naravno, razni razlozi za preskakanje obroka, od radnog vrijemena, nedostatka vremena općenito, siroma&scaron;tva, različitih dijeta i pristupa postu, no autori studije nadaju se da će potaknuti daljnju analizu važnosti redovite prehrane.<br /><br /><br />Pratite nas i na <a title="Grude com facebook" href="https://www.facebook.com/grudecom" target="_blank">facebooku</a>, <a title="Gfrude com instagram" href="https://www.instagram.com/grudecom/?hl=hr" target="_blank">instagramu</a>, <a title="Grude com twitter" href="https://twitter.com/grude_com" target="_blank">twitteru</a> i <a title="youtube" href="https://www.youtube.com/c/Grudecom" target="_blank">youtubeu</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-14-tanjur.jpgSad je i službeno: Galaxy S23 serija stiže 1. veljače!http://grude.com/clanak/?i=371929371929Grude.com - klik u svijetThu, 12 Jan 2023 21:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-12-samsung-s22.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Samsung Galaxy S23<p><br />Premda smo to već doznali kao slučajno, Samsung danas i službeno potvrđuje novi Galaxy Unpacked event za 1. veljače. Na prvom velikom predstavljanju uživo, nakon Covid pandemije, Samsung će u San Franciscu predstaviti Galaxy S23 seriju flagship telefona.<br /><br /></p> <p>Ovaj Galaxy Unpacked u San Franciscu važan je i zbog toga jer će to nakon dugo vremena biti pravi velebni event pred publikom i medijima. Naime, zbog Covid restrikcija unatrag dvije godine, većina predstavljanja događala se u onlile formatu.<br /><br /></p> <p>Bilo kako bilo, Galaxy S23 serija stiže prvog dana veljače, a znamo i da će je ponovno činiti tri modela. Samsung prvim službenim teaserima i promo materijalima u fokus stavlja opet kameru.<br /><br /><br />Naročito bi zanimljiv trebao biti Galaxy S23 Ultra, koji će nakon nekoliko generacija 108MP glave kamere, navodno dobiti 200MP senzor. Nove će mogućnosti senzora i softvera izgledno osigurati jo&scaron; bolje fotografije u noćnim uvjetima i jo&scaron; bolji video.<br /><br /><br />Priča se i o uvođenju Pro režima rada pri snimanju selfie kamerom pa i snimanje 50MP fotografija u RAW formatu.<br /><br /><br /></p> <p>Galaxy S23 Ultra ekskluzivno će snimati hyperlapse video noćnog neba, čime će nadopuniti dosada&scaron;nju opciju astrofotografije, dostupne kroz Samsungovu Expert RAW aplikaciju.<br /><br /></p> <p>Jo&scaron; otprije znamo da će svi Galaxy S23 telefoni, na svim trži&scaron;tima dobiti Snapdragon 8 Gen2 čip, kojeg će dodu&scaron;e proizvoditi sam Samsung, pa ne znamo je li to ne&scaron;to čemu se trebamo veseliti ili ne.<br /><br /></p> <p>U svakom slučaju, službeno predstavljanje će se dakle odigrati 1. veljače pa će na trži&scaron;ta valjda stići do kraja mjeseca.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/ZHaqT_PaRDY" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-12-samsung-s22.jpgKBC Zagreb: Pacijent u isto vrijeme dobio novo srce i jetruhttp://grude.com/clanak/?i=371917371917Grude.com - klik u svijetWed, 11 Jan 2023 19:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-07-03-ljecnici_transplatacija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dodao je da su organi su došli iz inozemstva, u organizaciji Eurotransplanta.<p>&nbsp;</p> <div class="p-0 w-full mb-8 xl:mb-12 font-semibold xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Transplantacijski tim KBC-a Zagreb može se pohvaliti jo&scaron; jednim uspjehom svjetskih razmjera. Prvi put su 45-godi&scaron;njem pacijentu istodobno transplantirali i srce i jetru, a desetogodi&scaron;njak je dobio nova pluća.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>Takve operacije prava su rijetkost u svijetu i timove KBC-a Zagreb svrstavaju u samu svjetsku i europsku elitu &scaron;to se tiče transplantacija, javila je <strong>Lucija Judni</strong><strong>ć</strong> u <em><strong>HTV</strong></em>-ovu podnevnom Dnevniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U samo desetak dana u KBC-u Zagreb transplantirali su jednom pacijentu prvo srce, a nakon toga jetru, a prvi je put izvedena transplantacija na 10-godi&scaron;njem dječaku, i to pluća.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p>45-godi&scaron;njaku je prvo transplantirano srce, koje je do&scaron;lo od donora iz Njemačke, a nakon toga i jetra, jer za srce liječnicima u prosjeku treba četiri sata, uključujući prijevoz organa, a za jetru između &scaron;est i 12 sati. Pacijent je bolovao od rijetke nasljedne metaboličke bolesti - amiloidoze. Dijagnoza mu je postavljena 2019., a stanje mu se stalno pogor&scaron;avalo, s indikacijom za transplantaciju srca i jetre, koja je bila izvor problema.</p> <p><br />- Pacijentu su 4. siječnja uspje&scaron;no transplantirani organi, počeo se brzo oporavljati i danas se osjeća dobro, rekao je akademik <strong>Davor Miličić</strong>, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila na KBC-u Zagreb, istaknuv&scaron;i da je riječ o velikom pothvatu hrvatske medicine.<br /><br />Dodao je da su organi su do&scaron;li iz inozemstva, u organizaciji Eurotransplanta. Srce je stiglo avionom jer je operacija morala započeti u kratkom roku nakon eksplantacije,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je riječ o desetogodi&scaron;njem dječaku, on je već imao transplantaciju ko&scaron;tane srži. Njegovo zdravstveno stanje nije bilo dobro i nije mogao slobodno disati. Nakon transplantacije pluća, koja je izvedena uz pomoć liječnika iz Beča, dječak se uspje&scaron;no oporavlja. Donor pluća bilo je dijete iz Hrvatske.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pacijent je sada odlično, skinut je sa svih uređaja i ide u proces rehabilitacije, rekao je akademik<strong> Miroslav Samaržija</strong>, predstojnik Klinike za kirurgiju KBC-a Zagreb.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p>- Dobro se oporavlja, samostalno di&scaron;e jo&scaron; da se rane oporave i to bi trebalo biti uredu, rekao je otac desetogodi&scaron;njeg dječaka. Istaknuo je kako su mu kroz glavu prolazile najgore emocije, ali da je vjera da će svi biti dobro bila jača.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p><strong>"Hrvatska svrstana u sami vrh Eurotransplanta"</strong><br /><br />Puni program transplantacije pluća unutar KBC-a Zagreb počeo je prije gotovo dvije godine, a do sada je izvedena 21 transplantacija. Budući da je ovo bilo prvo dijete, zatražena je i potpora liječnika iz Beča, objasnio je Samaržija te istaknuo da je KBC Zagreb jedina bolnica istočno do Beča i Praga u kojoj se radi transplantacija pluća.</p> <p><br /><br />- Probajte sad zamisliti da ste mjesecima na respiratoru, i onda se jednog jutra probudite, imate novi organ, i nakon deset dana sjedi, priča s nama, smje&scaron;ka se, naručuje fast food... To je otprilike jedna lijepa priča, rekao je također Samaržija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pro&scaron;le godine smo učinili 27 transplantacija srca, ove godine već tri, četvrta je u pripremi, prema tome, i po volumenu, a ne samo po rezultatima, možemo doista kazati da spadamo u istaknute transplantacijske centre, rekao je Miličić. Iznio je i podatak da oko 70 posto bolesnika nakon transplantacije srca ima odličnu kvalitetu života, a oko 90 posto "vrlo dobru".</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Prvi put desilo se da smo morali na dvije razine raditi i anesteziju i intenzivnu medicinu, prvo srce pa pluća, izrazito sam ponosan i sretan da KBC i djelatnici Klinike za anesteziju i intenzivnu medicinu samostalno obavljaju ove zadatke i stavili su se na jedno značajno mjesto u anesteziji u ovim na&scaron;im predjelima, odnosno Europi, rekao je prof. dr. sc.&nbsp;<span style="font-weight: bolder;">Slobodan Mihaljević</span>, predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli, KBC Zagreb.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj KBC-a Zagreb <strong>Ante Ćoru&scaron;ić</strong> istaknuo je da je Hrvatska svrstana u sami vrh Eurotransplanta po broju uspje&scaron;no izvedenih transplantacija solidnih organa.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-07-03-ljecnici_transplatacija.jpgSplit na škole, vrtiće i dvoranu postavlja solarne elektranehttp://grude.com/clanak/?i=371901371901Grude.com - klik u svijetTue, 10 Jan 2023 16:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-13-solarna_tomislavgrad.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grad Split predstavio je danas projekt svoje razvojne agencije RaST SuSTainable - povećanja kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima u njegovu vlasništvu, čija je ukupna vrijednost veća od 650 tisuća eura.<p>&nbsp;</p> <p>Projekt su 85 posto financirali Island, Lihtenštajn i Norveška preko financijskog mehanizma Europskoga gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine u sklopu programa Energija i klimatske promjene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svrha projekta SuSTainable jest instalacija integriranih fotonaponskih elektrana na 14 javnih objekata u vlasni&scaron;tvu Grada Splita kako bi se iskoristila energija Sunca i povećala proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora. Tako će se povećati proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora za 795 MWh na godinu, smanjiti ispu&scaron;tanje CO2, osigurati energetska neovisnost, stabilnost napajanja i u&scaron;teda te ublažiti klimatske promjene.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Elektrane na &scaron;kolama, vrtićima, dvorani</strong><br />Instalacijom 14 integriranih fotonaponskih elektrana povećala bi se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora na području grada Splita za 795 MWh na godinu i smanjio ispust CO2 za 186 tona na godinu, čime bi se pridonijelo ublažavanju klimatskih promjena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Instalacija integriranih fotonaponskih elektrana planirana je na deset osnovnih &scaron;kola, i to Brda, Lokve - Gripe, Kamen - &Scaron;ine, Meja&scaron;i, Pujanke, Ravne njive - Neslanovac, Stobreč, Visoka, Žnjan - Pazdigrad i Žrnovnica, tri dječja vrtića Mala sirena, More i Ružmarin te ko&scaron;arka&scaron;ka dvorana KK Split.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako se moglo čuti, u Splitu je, kao i u cijeloj Hrvatskoj, električna energija primarno kori&scaron;ten oblik energije, pri čemu je najveća potro&scaron;nja upravo u sektoru zgrada. Grad Split električnom energijom opskrbljuje se uglavnom iz hidroelektrana te - kao i ostatak Hrvatske, ima znatne gubitke u distribucijskoj mreži, a s druge je strane na jednom od najpovoljnijih područja za iskori&scaron;tavanje Sunca radi proizvodnje električne energije.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Puljak: Split&nbsp;predvodnik zelene tranzicije i novih oblika energije</h3> <p>Gradonačelnik Ivica Puljak je izjavio kako je ambicija Splita biti&nbsp;grad predvodnik zelene tranzicije i novih oblika energije. Dana&scaron;nji projekt je prvi koji&nbsp;rade u tom smjeru, ali ići će i dalje s projektima u kojima će na jo&scaron; vi&scaron;e javnih zgrada, na parkirali&scaron;tima i drugim objektima instalirati solarne panele.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Procijenit&nbsp;ćemo koji je energetski potencijal Karepovca i tamo eventualno sagraditi bioelektranu, nabavljamo i autobuse na električni pogon kako bi javni gradski prijevoz bio energetski učinkovitiji. Time pokazujemo da ne samo da pričamo o projektima, već ih i realiziramo", rekao je Puljak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Procjena je da će na godi&scaron;njoj razini u&scaron;tede na objektima na kojima će se instalirati 14 fotonaponskih elektrana biti oko sto tisuća eura, rekla&nbsp;je pročelnica Službe za razvoj grada&nbsp;Antonija Eremut Erceg. Podsjetila je da je&nbsp;Split do sada uz pomoć europskih&nbsp;fondova kroz energetsku obnovu javnih zgrada ugradio solarne panele na tri osnovne &scaron;kole Skalice, Poji&scaron;an i Mertojak.&nbsp;Kao primjer je navela solarnu elektranu na &scaron;koli Mertojak,&nbsp;koja na mjesec&nbsp;na struji u&scaron;tedi vi&scaron;e od 400 eura,&nbsp;&scaron;to je polovica računa koje ima za energente.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovim želimo biti grad primjer koji koristi solarni potencijal koji imamo, da počnemo od sebe i na&scaron;ih javnih objekata te da svojim primjerom i digitalnim alatima to učinimo dostupnim i na&scaron;im građanima", rekla&nbsp;je Eremut Erceg.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-13-solarna_tomislavgrad.jpgUN: Ozonski omotač znatno se oporaviohttp://grude.com/clanak/?i=371896371896Grude.com - klik u svijetTue, 10 Jan 2023 09:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-10-ozonskiomotac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Rupa u ozonskom omotaču nastala je onečišćenjem koje je uzrokovao čovjek, posebice klorofluorougljicima (CFC) koje su nekoć ispuštali hladnjaci.<p><br />Ozonski omotač polako se, ali primjetno oporavlja, a ovim bi se tempom 'ozonska rupa' iznad Antarktika, na mjestu na kojemu je sloj najtanji, mogla u potpunosti popuniti za otprilike 43 godine, stoji u novome izvje&scaron;ću Ujedinjenih naroda.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Znanstvena procjena koja se provodi svake četiri godine pokazala je da se za&scaron;titni omotač oporavlja, vi&scaron;e od 35 godina otkako je postignut globalni dogovor o tome da se vi&scaron;e ne proizvode niti upotrebljavaju kemikalije koje nagrizaju sloj ozona u Zemljinoj atmosferi.</p> <p><br /><br />Ozonski omotač ključan je jer &scaron;titi život na Zemlji od &scaron;tetnog ultraljubičastog zračenja, a stručnjaci ga povezuju s nastankom raka kože i katarakte te ga dovode u vezu s o&scaron;tećenjem usjeva.</p> <p><br /><br />- Vidimo da se situacija popravlja u gornjoj stratosferi i u području ozonske rupe, rekao je <strong>Paul Newman</strong>, jedan od znanstvenika koji su sudjelovali u procjeni, prenosi<em><strong> HRT</strong></em></p> <p><br /><br />Rupa u ozonskom omotaču nastala je oneči&scaron;ćenjem koje je uzrokovao čovjek, posebice klorofluorougljicima (CFC) koje su nekoć ispu&scaron;tali hladnjaci.</p> <p><br /><br />Iako je, prema izvje&scaron;ću predstavljenom u ponedjeljak na konvenciji Američkoga meteorolo&scaron;kog dru&scaron;tva u Denveru, napredak prilično spor, vijest ohrabruje. Naime, globalna prosječna količina ozona na visini od 30 kilometara atmosfere neće se vratiti na razine prije razrjeđivanja iz 1980. do otprilike 2040. godine, stoji u izvje&scaron;ću te se ističe da se na Arktiku neće vratiti u normalu sve do 2045. Jo&scaron; je teže stanje na Antarktici, gdje je ozonski sloj toliko tanak da je u njemu nastala golema rupa koja se neće u potpunosti oporaviti do 2066.</p> <p><br /><br />Znanstvenici i zagovornici za&scaron;tite okoli&scaron;a pozdravljaju nastojanje da se smanji ozonska rupa te je smatraju jednom od najvećih ekolo&scaron;kih pobjeda čovječanstva.</p> <p><br /><br />Sve je počelo sporazumom iz 1987., nazvanim Montrealski protokol, kojim je zabranjena upotreba kemikalija često kori&scaron;tenih u rashladnim uređajima i u aerosolima. Godine 2016. Sporazumom iz Kigalija predviđeno je i postupno izbacivanje iz upotrebe hidrofluorougljika (HFC), iznimno &scaron;tetnih plinova za klimu koji se upotrebljavaju u hladnjacima i u klimatizacijskim uređajima. Bude li se sporazum po&scaron;tivao, mogao bi smanjiti globalno zatopljenje za 0,5&deg;C do 2100. godine, procijenili su stručnjaci.</p> <p><br /><br />Ozonski se omotač prostire u donjem sloju stratosfere od oko 10 do 50 kilometara iznad Zemlje. Njegova debljina varira ovisno o mjestu i godi&scaron;njem dobu.</p> <p><br /><br />- Poduzete aktivnosti predstavljaju presedan kada je posrijedi klimatsko djelovanje. Uspjeh koji smo postigli da bismo postupno isključili kemikalije koje proždiru ozon pokazuje nam &scaron;to se može i mora hitno poduzeti - smanjiti upotrebu fosilnih goriva, smanjiti emisiju stakleničkih plinova i na taj način ograničiti globalni porast temperature, rekao je glavni tajnik Svjetske meteorolo&scaron;ke organizacije, prof.<strong> Petteri Taalas</strong>.</p> <p><br /><br />Na znakove ozdravljenja ozonskog omotača znanstvenici su ukazali jo&scaron; prije četiri godine, no tada su rezultati bili preliminarni i ne toliko veliki.</p> <p><br /><br />- No brojevi koje se odnose na oporavak ozonskog omotača sada su se pobolj&scaron;ali i stabilni su, rekao je Newman.</p> <p><br /><br />Dvije glavne kemikalije koje proždiru ozon nalaze se u nižim razinama atmosfere, rekao je Newman, glavni znanstvenik za ovu tematiku u NASA-inu Goddard Space Flight Centru. Razine klora pale su za 11,5 posto u odnosu na vrhunac iz 1993., a razine broma, koji je učinkovitiji kada je riječ o uni&scaron;tenju ozona, ali se nalazi na nižim razinama, pale su za 14,5 posto od vrhunca iz 1999., stoji u izvje&scaron;ću.</p> <p><br /><br />- Činjenica da su razine broma i klora prestale rasti i da padaju, pravi je dokaz učinkovitosti Montrealskog protokola, istaknuo je Newman.</p> <p><br /><br />- Zbog ovakvih nastojanja i aktivnosti svake godine od razvoja raka kože spasi se dva milijuna ljudi, rekla je direktorica Programa Ujedinjenih naroda za okoli&scaron; <strong>Inger Andersen</strong>.</p> <p><br /><br />Premda je izvje&scaron;će predstavljeno kao dobra vijest, znanstvenici upozoravaju da bi geoinženjerski projekti, čija je svrha ograničiti globalno zagrijavanje, mogli ugroziti taj napredak jer imaju neželjeni učinak. </p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-10-ozonskiomotac.jpgEvo koliko vremena treba da tijelo razgradi alkohol VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=371887371887Grude.com - klik u svijetMon, 09 Jan 2023 15:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-06-alkohol-5.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Neurokirurg čiji je sin tinejdžer poginuo tijekom vožnje u pijanom stanju, detaljno je opisao koliko je stvarno potrebno tijelu da razgradi alkohol.<p>&nbsp;</p> <p>Dr. Brian Hoeflinger na TikToku je objavio video koji bi mogao spasiti mnoge živote. Liječnik je pred sebe stavio ča&scaron;e napunjene vodom kako bi rekreirao zabavu na kojoj se puno pije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Recimo da popijete pet pića u prvom satu. Alkohol ulazi u va&scaron; mozak unutar pet minuta od konzumacije i počinje utjecati na vas, ali ono &scaron;to možda ne znate jest da va&scaron;a jetra metabolizira samo 30 mililitara alkohola na sat&rdquo;, rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema Northwestern Medicine, jetra može u prosjeku metabolizirati jedno standardno piće u satu, prenosi<em><strong> index.hr</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Trenutno imam 150 mililitara alkohola u svom sustavu, a na kraju sata potro&scaron;it ću samo 30 mililitara, &scaron;to znači da će u krvotoku ostati 120&rdquo;, dodao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako se zabava nastavlja, tako i liječnik opona&scaron;a da pije jo&scaron; alkohola. Podsjetio je gledatelje da će nakon tri sata zabave tijekom koje je konzumirao alkoholna pića, morati pričekati &scaron;est sati da njegovo tijelo metabolizira alkohol. To je važno jer neki misle da mogu prestati piti sat ili dva prije polaska i onda se odvesti kući, ali to nije tako.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Bit ćete pijani do ranih jutarnjih sati. Alkohol se vrlo lako može nakupiti u va&scaron;em sustavu i satima neće nestati. Zato nemoj ulaziti u auto. Nemojte piti i voziti. Pozovite taksi. Najgora stvar koju možete učiniti je da pijete i vozite. Mogli biste ozlijediti ili ubiti sebe ili, jo&scaron; gore, nekog drugog. Jednostavno nije vrijedno toga&rdquo;, poručio je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.tiktok.com/@doctorhoeflinger/video/7180782044249623854" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Video</span></a> je pregledan čak 17.2 milijuna puta.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-06-alkohol-5.jpgOdobren lijek za Alzheimerovu bolesthttp://grude.com/clanak/?i=371882371882Grude.com - klik u svijetMon, 09 Jan 2023 11:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-22-alzheimer.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je lijek za Alzheimerovu bolest lekanemab za pacijente u najranijim stadijima bolesti koji su razvili japanska farmaceutska tvrtka Eisai i američki Biogen.<p>&nbsp;</p> <p>Lijek, koji će se prodavati pod imenom &ldquo;Leqembi&rdquo;, pripada klasi tretmana koji imaju za cilj usporiti napredovanje neurodegenerativne bolesti uklanjanjem ljepljivih nakupina toksičnog proteina beta amiloida iz mozga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gotovo svi prethodni eksperimentalni lijekovi koji su koristili taj pristup nisu bili uspje&scaron;ni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glavni znanstveni direktor Zaklade za otkrivanje lijekova za Alzheimerovu bolest&nbsp;dr. Howard Fillit&nbsp;ističe:</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Dana&scaron;nje vijesti su nevjerojatno važne! Godine istraživanja nedvojbeno najsloženije bolesti s kojom se ljudi suočavaju&nbsp;isplate se&nbsp;i daju&nbsp;nam nadu da možemo ne samo liječiti Alzheimerovu, bolest nego je i spriječiti.</em></p> <p>&nbsp;</p> <h3 id="u-sad-u-e-ga-iduih-godina-koristiti-100000-pacijenata" class="is-Active">U SAD-u će ga idućih godina koristiti 100.000 pacijenata</h3> <p>Eisai je objavio da će lijek biti lansiran&nbsp;<span>po godi&scaron;njoj cijeni od 26.500 dolara</span>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Japanska tvrtka je rekla da također planira podnijeti&nbsp;</span><span>zahtjev za odobrenjem</span><span>&nbsp;</span>lijeka Leqembi<span>&nbsp;</span><span>u Japanu i Europskoj uniji do kraja poslovne godine 31. ožujka</span><span>.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Eisai je procijenio da će broj pacijenata u SAD-u koji ispunjavaju uvjete za lijek doseći oko 100.000 u tri godine, postupno se povećavajući tijekom srednjeg i duljeg razdoblja.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span>Eisai je procijenio da će broj pacijenata u SAD-u koji ispunjavaju uvjete za lijek doseći oko 100.000 u tri godine, postupno se povećavajući tijekom srednjeg i duljeg&nbsp;razdoblja.</span></span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-22-alzheimer.jpgGoogle predstavio još detaljnije karte za automobilehttp://grude.com/clanak/?i=371860371860Grude.com - klik u svijetFri, 06 Jan 2023 21:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-06-google-maps-karte.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Google je predstavio novu verziju svojih karata visoke definicije koje su napravljene isključivo za automobile i implementirane su u Android Automotive operativni sustav.<p>&nbsp;</p> <p>Kako je naglasio J&oslash;rgen Behrens iz Googlea, nove karte donose informacije koje će biti ključne za sljedeću generaciju asistenta u vožnji, odnosno potpuno autonomnih sustava koji će jednom u potpunosti moći preuzeti kontrolu nad automobilima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nove HD mape tako donose jo&scaron; vi&scaron;e detalja kakvi do sada nisu bili dostupni poput točnog prikaza cestovnih traka, svih prometnih znakova, ali i prepreka na cestama , javlja Zimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treba naglasiti kako će nove i detaljne mape biti dostupne u automobilima koji koriste Google Automotive Services. Riječ je o usluzi za koju nije potrebno povezati telefon s automobilom, već su Googleove aplikacije i trgovina aplikacijama, odnosno usluge poput njihova asistenta i mapa integrirane u samo vozilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na The Vergeu kažu kako Googleov Automotive Service treba razlikovati od Android Automotivea, operativnog sustava kojeg pokreće Android. Nove HD mape zato na početku neće biti dostupne na velikom broju vozila, već samo na dva modela - Volvo EX90, električnom automobilu koji će se u prodaji pojaviti ove godine te prvom Polestarovom SUV-u, modelu Polestar 3.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oba ova vozila dijele istu platformu (SPA2), Googleov operativni sustav za automobile te imaju podr&scaron;ku za Volvov Pilot Assist, koji može preuzeti kontrolu nad vozilom u određenim situacijama poput vožnje na autocesti. Jo&scaron; jedna zanimljivost koja će biti dostupna vlasnicima spomenutih automobila jest mogućnost udaljenog upravljanja nekim opcijama putem Googleovih pametnih uređaja i glasovnog asistenta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Npr. bit će dovoljno upitati Googleov asistent da provjeri stanje baterije ili, dok se spremaju za odlazak na posao, iz topline svog doma moći će asistentu reći da zagrije automobil tako da, kada otključaju svoj Volvo, odnosno Polestar, dočekat će ih zagrijano vozilo.&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-06-google-maps-karte.jpgStudentica FER-a razvila aplikaciju koja učenicima pomaže u učenju matematikehttp://grude.com/clanak/?i=371813371813Grude.com - klik u svijetMon, 02 Jan 2023 10:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=23-01-02-fer-studntica-app.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gordana Borotić osmislila je računalnu aplikaciju kako bi djeci u školi olakšala učenje matematike. Za svoj rad dobila je i priznanje zagrebačkog sveučilišta.<p>&nbsp;</p> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Znanje i volja za učenjem sigurno su najbolji put do uspjeha. Potvrđuje to i mlada studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu Gordana Borotić. Gordana je jedna od najboljih studentica FER-a s najboljim prosjekom ocjena. Osvojila je i priznanje za razvoj aplikacije za vježbanje zadataka iz matematike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Razvila sam aplikaciju koja je namijenjena učenicima osnovne &scaron;kole za vježbanje matematike ali i ostalih predmeta. Zbog prirode zadataka odlučili smo se ba&scaron; za matematiku. Aplikacija ima ugrađen adaptivni algoritam koji procjenjuje znanje učenika i na temelju procijenjenog znanja generira zadatke koji su u pravoj mjeri izazovni za rje&scaron;avanje da učenicima ne bi bilo pre dosadno ili prezahtjevni. Također smo u aplikaciji mjerili koliko učenici dugo mjerili pojedine zadatke, točnost i netočnost pojedinih zadataka i nakon toga smo ponudili učiteljicama uvid u te statistike da vide koji tipovi zadataka učenicima ne idu ba&scaron; najbolje tako da to mogu ponoviti tijekom nastave. Također smo mjerili i motiviranost za rje&scaron;avanja i tu smo imali jako dobre rezultate, pojasnila je Borotić, prenosi <em><strong>HRT.</strong></em> <br /><br /><br /></p> <p>Aplikacija koju je razvila namijenjena je ponavljanju i utvrđivanju gradiva u nižim razredima osnovne &scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Aplikacija jo&scaron; nije dostupna za javnost. Za sada je bila napravljena prvenstveno za istraživačke svrhe da bi mi vidjeli kolika je zainteresiranost učenika, jeli aplikacija dobra i koliko adaptivni algoritam dobro procjenjuje znanje učenika i koliko se dobro prilagođava stvarnoj situaciji. Sada za dalje jo&scaron; možemo dodavati određene stvari. Imamo ideje kako bi pobolj&scaron;ali aplikaciju kako bi smo jo&scaron; dodatno zainteresirali učenike. Aplikacija je za sad testirana u jednoj osnovnoj &scaron;koli u trećim razredima i bili su odu&scaron;evljeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od zagrebačkog sveučili&scaron;ta Gordana je primila priznanje za postignut uspjeh od međunarodnog značaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Osjećaj je izvrstan. Napokon dobije&scaron; potvrdu da ti se trud isplatio, da to nije uzaludan fakultetski projekt. To je i dobra stavka za životopis tako da mi puno ovo znači.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova uspje&scaron;na studentica uskoro zavr&scaron;ava Fakultet elektrotehnike i računarstva i sigurni smo da posao neće dugo tražiti.</p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/23-01-02-fer-studntica-app.jpgApple zabrinut zbog loše prodaje iPhonea 14 plushttp://grude.com/clanak/?i=361768361768Grude.com - klik u svijetThu, 29 Dec 2022 12:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-12-29-iphone14.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prije nego je Apple u rujnu ove godine predstavio nove modele svojih telefona, analitičari su predviđali kako će vladati velika potražnja za jednim uređajem koji bi mogao postati pravi prodajni hit.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, u novoj generaciji Apple je zamijenio iPhone mini s modelom Plus, koji dolazi s istim hardverom kao i iPhone 14, no ima veći ekran, javlja <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/u-appleu-su-ozbiljno-zabrinuti-zbog-jednog-modela-iphonea---758790.html" target="_blank">Zimo</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U kompaniji su smatrali kako je glavni razlog manje prodaje od očekivane modela iPhone 13 mini veličina ekrana te, ako taj model zamjene s telefonom s većim ekranom, da će potražnja za njim biti puno veća. No bili su u krivu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mrežom su i ranije kružile glasine o slabijoj potražnji za iPhoneom 14 Plus, a prema posljednjim informacijama u Appleu su &ldquo;ozbiljno zabrinuti&rdquo; zbog lo&scaron;e prodaje ovog telefona, čak toliko da već sada razmi&scaron;ljaju o promjeni strategije i modela telefona koje namjeravaju predstaviti sljedeće godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, kako je iPhone mini trajao dvije generacije, Apple je imao isti plan i za veći model te su za rujan 2023. planirali predstaviti dva klasična modela iPhonea - 15 i 15 Plus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako jo&scaron; nije sigurno hoće li od većeg modela odustati, čini se da o tome ozbiljno razmi&scaron;ljaju. Druga mogućnost o kojoj razmi&scaron;ljaju i koja bi trebala utjecati na povećanje potražnje za modelom Plus jest smanjenje cijene, kao i smanjenje razlike u cijeni između običnog i Plus modela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, pri tome treba paziti da potencijalno veća prodaja jeftinijih modela iPhonea ne bi utjecala na pad potražnje za modelima iz serije Pro. Ovi modeli dolaze sa snažnijim hardverom i boljim kamerama te su, usprkos većoj cijeni, među korisnicima popularniji u odnosu na obične modele.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na stranici Mac Rumors nagla&scaron;avaju kako ipak jo&scaron; ima dosta vremena do rujna 2023. i predstavljanja novih modela iPhonea tako da se tijekom sljedećih mjeseci stvari u Appleu i njihova strategija oko pametnih telefona jo&scaron; mogu promijeniti.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-12-29-iphone14.jpgWhatsapp više neće raditi na ovim mobitelimahttp://grude.com/clanak/?i=361757361757Grude.com - klik u svijetWed, 28 Dec 2022 14:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-11-whatsapp-gold-users-subscribe-uk-release-date-price-whatsapp-gold-download-gold-scam-fake-download-whatsapp-gold-scam-fake-iclou-672960.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>50-ak starijih modela mobitela od 31. prosinca 2022. godine više neće podržavati poznatu mobilnu aplikaciju WhatsApp.<p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.gizchina.com/2022/12/25/whatsapp-will-no-longer-work-on-these-smartphones/" target="_blank">Gizchina.com</a> prva je izvijestila o tome i donijela listu tih uređaja. Riječ je o uobičajenoj praksi kad su u pitanju stariji modeli mobitela, a u ovom slučaju većinom se radi o uređajima koji su&nbsp;na trži&scaron;te iza&scaron;li&nbsp;u 2012. i 2013. godini, prenosi <strong>rep.hr</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Među njima su i neki iPhone i Samsung uređaji, a u nastavku članka slijedi potpuna lista.&nbsp;</p> <p><br /> <br /> iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five i&nbsp;Wiko Darknight ZT.<br /> </p> <p>RIječ je o uređajima koji često nemaju najnovije sigurnosne nadogradnje ili im nedostaju funkcionalnosti potrebne za kori&scaron;tenje Whatsappa.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-11-whatsapp-gold-users-subscribe-uk-release-date-price-whatsapp-gold-download-gold-scam-fake-download-whatsapp-gold-scam-fake-iclou-672960.jpgKilometri se na rabljenim autima vraćaju više nego ikadhttp://grude.com/clanak/?i=361740361740Grude.com - klik u svijetMon, 26 Dec 2022 20:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-10-bmw_530d.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako ćete kupovati rabljeni automobil, važno je da kilometraža koju pokazuje brojač kilometara odgovara stvarnosti i da nije mijenjana. <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, ilegalna praksa "vraćanja kilometara" je če&scaron;ća nego &scaron;to možete zamisliti i nije nimalo te&scaron;ko pronaći rabljena vozila u prodaji čiji je brojač prijeđenih kilometara bio "pode&scaron;avan", posebno na na&scaron;im prostorima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studija istraživačke službe Europskog parlamenta pokazuje da gubici povezani s prijevarama brojača kilometara iznose 8,8 milijuna eura (66,3 milijuna kuna) godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz CarVerticala nude studiju u kojoj su analizirali 1,11 milijuna povijesnih izvje&scaron;ća u posljednjih 12 mjeseci na 24 trži&scaron;ta, od Sjedinjenih Država do većine europskih zemalja. U ovom izvje&scaron;ću okupljaju 10 automobila s najvećom prevarenom kilometražom, pi&scaron;e Autoklub.</p> <p>&nbsp;</p> <p>10. Ford Mondeo</p> <p>Na desetom mjestu Ford Mondeo, a na sjevernoameričkom trži&scaron;tu Ford Fusion jedan je od automobila kojem se najče&scaron;će skida kilometraža. Izvje&scaron;će pokazuje da 22% jedinica na satu ima manje kilometara nego u stvarnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>9. Audi A6</p> <p>Odmah ga slijedi limuzina E-segmenta tvrtke s četiri prstena, Audi A6, koji u 22,2% slučajeva ima smanjenu kilometražu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>8. BMW X5</p> <p>Isto se događa i s BMW-om X5, koji doseže udio od 23,4%. To je jedan od najpopularnijih SUV-ova njemačkog proizvođača i vrlo traženo vozilo na većini europskih trži&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>7. BMW X6</p> <p>Naravno, ne zaostaje ni BMW X6. Zapravo, 23,6% rabljenih jedinica za prodaju ima skinutu kilometražu. Ipak je to verzija X5 u stilu coupea, &scaron;to znači da ako je jedan na listi, bit će i drugi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>6. Volkswagen Transporter</p> <p>Jedan od najpopularnijih i najtraženijih kombija na svijetu. Volkswagen Transporter koristi se kao gospodarsko vozilo u stotinama tisuća tvrtki diljem svijeta, &scaron;to ga čini vozilom visoke vrijednosti čak i kada je rabljen. Izvje&scaron;će sugerira da je 24% pregledanih jedinica imalo neovla&scaron;teno mijenjanje brojača kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>5. BMW Serija 7</p> <p>Dolazimo do trećeg modela BMW-a na listi. U ovom slučaju, to je perjanica tvrtke - Serija 7, vrhunska izvr&scaron;na limuzina koja spaja luksuz i udobnost s najnovijim tehnolo&scaron;kim dostignućima na trži&scaron;tu. Međutim, ovi pomaci ne sprječavaju prevarante da skidaju kilometražu u 24,1% slučajeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>4. Audi A7</p> <p>Audi A7 također je vrlo poželjan automobil ne samo među onima koji ga mogu kupiti novog, već i među onima koji ga žele imati rabljenog. Zato je uobičajeno pronaći jedinice čija kilometraža ne odgovara stvarnosti. Studija o kojoj je riječ utvrđuje da su u 24,5% slučajeva analiziranih 2022. otkrivene anomalije u njihovoj kilometraži.</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Volkswagen Touareg</p> <p>Treće mjesto, a time i brončana medalja, pripada Volkswagen Touaregu. 1 od 4 Touarega (25,4%) ima smanjenu kilometražu, prema izvje&scaron;ću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Ford Mustang</p> <p>Srebrna medalja ide automobilu koji je, iako poznat diljem svijeta, osobito čest u Sjedinjenim Državama. Riječ je o Fordu Mustangu, najpoznatijem automobilu u povijesti. Kroz &scaron;est generacija, model je bio meta neopravdanih modifikacija i preinaka, pa i skinute kilometraže. Izvje&scaron;će pokazuje da je 25,7% analiziranih jedinica bilo na meti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. Audi A8</p> <p>Konačno, automobil kojem se najče&scaron;će skidaju kilometri, barem ove godine, je Audi A8. izvr&scaron;na limuzina F-segmenta koja na trži&scaron;te predstavlja najnovija Audijeva dostignuća mjerilo je za ostale proizvođače, ali također i za prevarante koji skidaju kilometre rabljenih automobila, budući da udio doseže 30,6%.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-10-bmw_530d.jpgOd sada na Twitteru možete vidjeti broj pregledahttp://grude.com/clanak/?i=361706361706Grude.com - klik u svijetFri, 23 Dec 2022 07:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-04-25-musk-twitt.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Inače, ova je opcija bila i ranije dostupna kada se otvori analitika za vlastiti Twitter.<p>&nbsp;</p> <p>Elon Musk je jo&scaron; početkom prosinca najavio da će Twitter korisnicima početi prikazivati koliko je ljudi vidjelo njihove tweetove &scaron;to je odobrio i biv&scaron;i CEO Twittera Jack Dorsey, rekav&scaron;i: "Super. Puno bolja metrika."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Vergea su objavili da je jedan njihov zaposlenik počeo vidjeti brojač kada klikne na svoje objave.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je nekoliko drugih korisnika Twittera također izvijestilo da su dobili tu značajku, čini se da jo&scaron; nije dostupna svima, javlja <a title="BUG" href="https://www.bug.hr/drustvene-mreze/twitter-korisnicima-omogucio-da-vide-broj-pregleda-tweetova-30796" target="_blank">Bug</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, ova je opcija bila i ranije dostupna kada se otvori analitika za vlastiti Twitter račun.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pri tome su korisnici mogli vidjeti koliko su "impresija" njihovi tweetovi dobili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada je to samo olak&scaron;ano jer se broj pregleda vidi odmah uz sadržaj tweeta i nije potrebno ići u analitiku.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-04-25-musk-twitt.jpgGmail uvodi značajnije šifriranje podatakahttp://grude.com/clanak/?i=361694361694Grude.com - klik u svijetWed, 21 Dec 2022 18:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-01-23-gmail.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čini se kako je sigurnost korisničkih podatka „ponovno” u aktualnim temama na internetu. <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Google</strong></em> svoju vlastitu enkripciju podataka na korisnikovoj strani (CSE) već neko vrijeme donosi pri svojim pojedinim uslugama i alatima. Ovdje bi posebice naveli kako je ona prisutna u slučaju Google Disk (Gdrive), Google dokumenata (Gdocs), Google tablica i izradi slajd prezentacija ali i Google Meet značajke te Google kalendara, pi&scaron;e <a title="preporucamo" href="https://preporucamo.com" target="_blank"><strong>preporucamo.com</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p class="western" align="justify">U dana&scaron;njem članku imamo prilike reći ne&scaron;to vi&scaron;e o enkripciju na strani korisnika, odnosno o njezinom postepenom pro&scaron;irenju na <strong><em>Google</em></strong> e-mail klijent, odnosno <strong><em>Gmail</em></strong>. Kako sada navode iz <strong><em>Google-a</em></strong> sve će ovo u bliskoj budućnosti zaživjeti svima globalno no sada je enkripcija za Gmail dostupna isključivo onima koji koriste (naravno plaćaju): Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus i Education Standard.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="western" align="justify">Ako vi koristite (plaćate) jednu od navedenih grupacija onda imate puno pravo pridružiti se (sve do 20.01.2023.) beta verziji <strong><em>Gmail</em></strong> klijenta. Koji će između ostalog donositi (sadržavati i) enkripciju koju <strong><em>Google</em></strong> planira testirati unutar <em><strong>Gmail</strong></em> klijenta.</p> <p class="western" align="justify">&nbsp;</p> <p class="western" align="justify">Kada će ova čitava priča zaživjeti i pitanje je da li će enkripciju <em><strong>Google</strong></em> ponuditi i onim korisnicima koji koriste &bdquo;besplatni&rdquo; <strong><em>Gmail</em></strong>, za sada i nije ba&scaron; poznato.Ipak</p> <p class="western" align="justify">&nbsp;</p> <p class="western" align="justify"><strong><em>Google</em></strong> osobito ističe kako će enkripcija unutar <strong><em>Gmail</em></strong> klijenta poseban &bdquo;fokus&rdquo; imati na osjetljivi elementima (sadržajima) <em><strong>Gmail</strong></em> klijenta.</p> <p class="western" align="justify">&nbsp;</p> <p class="western" align="justify">Neki od njih jesu: adrese e-po&scaron;te i privitci. Oni će čak toliko biti enkriptirani da im i sam <strong><em>Google</em></strong> neće imati mogućnost pristupa te uvida u iste. Već će isključivo pristup (kreiranje i sadržavanje &bdquo;sigurnosnih ključeva&rdquo;) imati sami korisnici. Ali enkripcija (kako to veći biva) ima svoja ograničenja.</p> <p class="western" align="justify">&nbsp;</p> <p class="western" align="justify"><em><strong>Google</strong></em> ističe kako se neki elementi unutar <strong><em>Gmail</em></strong> servisa uopće neće biti enkriptirani, poput: zaglavlja e-po&scaron;te, popisa primatelja, vremenske oznake.</p> <p class="western" align="justify">&nbsp;</p> <p class="western" align="justify">Bez obzira na to enkripcija koju planira uvesti <em><strong>Google</strong></em> na svoj <strong><em>Gmail</em></strong> klijent od velike koristi i značaja mogao biti kod tvrtki koje se bave intelektualnim vlasni&scaron;tvom.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-01-23-gmail.jpgMate Rimac najavio novi Bugatti koji je suprotan od svih očekivanjahttp://grude.com/clanak/?i=361668361668Grude.com - klik u svijetMon, 19 Dec 2022 11:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-12-19-bugatti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon spajanja tvrtke Bugatti i Rimac Automobili mnogi su se pitali u kojem smjeru će krenuti francuska marka poznata po luksuznim hipersportskim automobilima.<p>&nbsp;</p> <p>Mate Rimac&nbsp;otkrio je neke važne detalje za novi model.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sa modelima Mistral i Bolide, Bugatti se formalno opra&scaron;ta od slavnog&nbsp;8,0-litarskog W16 motora.&nbsp;Moćni motor s četverostrukim turbo prednabijanjem zraka sada ima vi&scaron;e od 20 godina, te svoj put zavr&scaron;ava 2024. godine kada Bugatti isporuči finalne primjerke ova dva modela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, već neko vrijeme se postavlja pitanje&nbsp;&scaron;to je slijedeće,&nbsp;pogotovo nakon &scaron;to je Bugatti spojen s hrvatskom kompanijom Rimac Automobili koja je slavu stekla svojim&nbsp;električnim hipersportskim automobilima&nbsp;Concept One i Nevera. Iako su mnogi očekivali da će&nbsp;tek staviti slavni EB logo&nbsp;na Neveru i tako zavr&scaron;iti posao, novoosnovana kompanija Bugatti Rimac ipak razvija potpuno novi hipersportski&nbsp;auto &ldquo;iz nule&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Britanski magazin Auto Express je razgovarao sa Matom Rimcem o tome&nbsp;&scaron;to dolazi nakon Chirona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rimac je u svom stilu, koji je poznat po svojoj&nbsp;najsuvremenijoj EV tehnologiji, iznenadio sve i rekao kako su počeli razvoj motor sa unutra&scaron;njim sagorijevanjem jo&scaron; dvije godine prije nego se dogodilo spajanje s Bugattijem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukratko sljedeći Bugatti Mate Rimac je opisao kao&nbsp;&ldquo;hiperautomobil preuređen kao hibrid&ldquo;, pa će sljedeće remek-djelo iz Molsheima imati &ldquo;potpuno ludi&rdquo; motor s unutra&scaron;njim sagorijevanjem. Mate Rimac tvrdi da će svi biti odu&scaron;evljeni kada&nbsp;naredne godine&nbsp;bude predstavljen novi model.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj 34-godi&scaron;nji hrvatski inovator i biznismen istaknuo je da&nbsp;sljedeći Bugattijev model&nbsp;neće imati veze sa postojećim modelima:</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused vjs-ended vjs-ad-loading" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Potpuno je nov, tako da&nbsp;nema ni jednog dijela&nbsp;koji je preuzet iz bilo kojeg automobila. Ni&scaron;ta nije preneseno sa Chirona,&nbsp;ni&scaron;ta preneseno sa Nevere. Sve je iznova napravljeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je pogotovo &scaron;okantno jer je&nbsp;Bugattijev prvobitni plan&nbsp;bio da zamijeni Chiron novim SUV modelom u stilu nedavno predstavljenog Ferrarija Purosangue, ali s električnim pogonom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razlike između sljedećeg Bugattija i Nevere pro&scaron;irit će se i&nbsp;izvan pogonskog sklopa, obja&scaron;njava Mate Rimac:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koncept i ideja Bugattija je da to bude&nbsp;automobil s kojim možete doći u kazali&scaron;te, ali kasnije voziti i 400 km/h autocestom. Bit će to jo&scaron; ljep&scaron;i, analogniji automobil, poput nekog&nbsp;skupog i precizno&nbsp;izrađenog ručnog sata. Sa Rimcem želimo da bude i ostane apsolutno&nbsp;ludi, potpuno električni&nbsp;hipersportski auto koji drifta na 60 km/h sa ogromnim oblakom dima iza vas, koji ima i autonomne režime za drift, kao i&nbsp;ostale futurističke stvari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije povezivanja s Rimcem , Bugatti je bio u problemima jer je matična tvrtka Volkswagen čak razmi&scaron;ljala o&nbsp;potpunom ukidanju legendarnog&nbsp;francuskog brenda ili o pronalaženju novog vlasnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mate Rimac obja&scaron;njava da je nakon &scaron;to je&nbsp;donesena odluka&nbsp;da se ove dvije tvrtke spoje, odmah odustao od prvobitnog plana za lansiranje SUV-a, odlučiv&scaron;i umjesto toga da radi na hibridnom hiperautomobilu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj model će biti predstavljen sljedeće godine, ali s isporukama&nbsp;Mistrala i Bolidea&nbsp;koje su planirane za 2024. godinu, vjerojatno je da novi Bugatti neće izaći na ulice&nbsp;prije otprilike 2025. godine.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-12-19-bugatti.jpgSvečano obilježeno pet godina postojanja Centra za informacijske tehnologije SUMhttp://grude.com/clanak/?i=361621361621Grude.com - klik u svijetWed, 14 Dec 2022 17:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-12-14-sum-cent-inf-tehno1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obilježavanju je nazočio i Hrvoje Puljiz, ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.<p>&nbsp;</p> <p>Svečanim obilježavanjem 5. obljetnice postojanja Centra za informacijske tehnologije Sveučili&scaron;ta u Mostaru &ndash; SUMIT u Sveučili&scaron;noj galeriji u Kampusu Rodoč zavr&scaron;ena je manifestacija Dana Sveučili&scaron;ta koja je organizirana u povodu obilježavanja 45. obljetnice Sveučili&scaron;ta u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rektor Sveučili&scaron;ta prof. dr. sc. Zoran Tomić otvorio je svečanost zahvaliv&scaron;i najprije Hrvoju Puljizu, ravnatelju CARNET-a, Hrvatske akademske i istraživačke mreže, bez čije pomoći, kako je kazao rektor, ne bi danas bili tu. Uputio je zahvalu i ostalim partnerima i prijateljima iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, između ostalih, predstavnicima Agencije za komercijalnu djelatnost Republike Hrvatske, voditeljima tvrtki Katarina, Ericsson Nikola Tesla, IT Odjel te ravnateljima zavoda za &scaron;kolstvo ŽZH-a i HNŽ-a kao i ministrima koji su prepoznali važnost projekta digitalizacije u osnovnim i srednjim &scaron;kolama.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pomoćnik rektora za informacijske tehnologije i inovacije te voditelj Centra za informacijske tehnologije Sveučili&scaron;ta u Mostaru &ndash; SUMIT dr. Tomislav Volarić, doc., pored zahvale rektoru Tomiću, prorektorima, dekanima, prodekanima i partnerima na pomoći i potpori prilikom uspostave i razvoja ovoga Centra, posebno je zahvalio studentima koji su uključeni u aktivnosti. Istaknuo je kako najbolji studenti ostaju dio SUMIT-a i nakon &scaron;kolovanja, &scaron;to im je dodatna motivacija za rad. &bdquo;Od prvoga dana oko SUMIT-a je pozitivna klima. Ponosni smo &scaron;to smo do&scaron;li do ovoga dana i vjerujemo da ćemo digitalnu transformaciju obrazovanja u BiH napraviti zajedno s na&scaron;im prijateljima s Univerziteta u Sarajevu&ldquo;, podvukao je Volarić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obilježavanju je nazočio i Hrvoje Puljiz, ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže &ndash; CARNET, koji je poručio kako SUMIT nije samo njihov partner na projektu e&Scaron;kole, nego su partneri i u razvoju obrazovnoga sustava u Bosni i Hercegovini. &bdquo;CARNET provodi komercijalne suradnje, ali imamo i one strate&scaron;ke. Jedna od strate&scaron;kih suradnji uključivanje je u digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini kako bismo vam bili potpora u budućemu razvoju&ldquo;, naglasio je Puljiz.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zoran Civadelić iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla održao je predavanje na temu Sinergija akademske zajednice i gospodarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Na svečanosti su dodijeljene nagrade i priznanja zasluženim pojedincima i institucijama povodom pet godina postojanja SUMIT-a. Plakete su uručene Tomislavu Volariću, Zoranu Tomiću, Sanji Bijak&scaron;ić, Ivi Čolaku, Zdenku Klepiću, Milenku Bevandi, Hrvoju Puljizu, Zoranu Civadeliću, Marku Laci i Damiru Mrkonjiću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povelja za suradnju i izniman doprinos razvoju Centra za informacijske tehnologije &ndash; SUMIT dodijeljena je Sveučili&scaron;nomu računskom centru Sveučili&scaron;ta u Zagrebu SRCE, Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i &scaron;porta Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i &scaron;porta Hercegbosanske županije, Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i &scaron;porta Županije Posavske, Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i &scaron;porta Županije Sredi&scaron;nja Bosna, JU Zavodu za odgoj i obrazovanje, Zavodu za &scaron;kolstvo Mostar, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučili&scaron;ta u Mostaru te Sveučili&scaron;noj televiziji &ndash; SUM TV.</p> <p>&nbsp;</p> <p>IT centar Sveučili&scaron;ta u Mostaru osnovan je u cilju pružanja podr&scaron;ke obrazovnoj i akademskoj zajednici u upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija i osiguranja pristupa novim tehnologijama i informacijskim uslugama. SUMIT je prepoznatljiv nositelj digitalizacije cijele vertikale obrazovanja od osnovnih do srednjih &scaron;kola, &scaron;to potvrđuju brojni ostvareni projekti i suradnje kao &scaron;to je i projekt eDnevnik. Ova digitalizacija predstavlja sve &scaron;kole u BiH koje rade po nastavnome planu i programu na hrvatskome jeziku. Riječ je o 135 &scaron;kola, odnosno vi&scaron;e od 40 tisuća učenika i vi&scaron;e od 5 tisuća nastavnika, a cilj je digitalizaciju uvesti i u vrtiće.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-12-14-sum-cent-inf-tehno1.jpg