Servisinfohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Grude: Traži se dobra duša koja će udomiti prelijepog psićahttp://grude.com/clanak/?i=361482361482Grude.com - klik u svijetSun, 04 Dec 2022 09:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-12-04-22-pesek.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uz glavnu prometnicu u Grudama pronađen je pas, mješanac tornjaka, a prema riječima dobrih ljudi koji su ga pronašli nije star više od dva mjeseca.<p><br />- Jako je umiljat i jako lijep. Tko želi udomiti ovog divnog psa, a isključivo da je ljubitelj životinja, može to učiniti - ispričao nam je mladić koji je prona&scaron;ao psa.</p> <p><br />Zainteresirani neka se jave u inbox portala Grude.com, a mi ćemo proslijediti kontakt mladića koji je prona&scaron;ao psa.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-12-04-22-pesek.jpgNakon snažnog potresa nema prijava o štetamahttp://grude.com/clanak/?i=361470361470Grude.com - klik u svijetSat, 03 Dec 2022 08:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-12-potresic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Snažan potres uzdrmao je Hercegovinu oko 21 sat, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).<div class="mainArticleText" style="overflow-wrap: break-word;" data-v-088b9c4a=""> <p><br />Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa jačine 4.5 stupnja po Richterovoj skali bio je na 20 kilometara od Stoca.<br /><br /></p> <p>Kako je za portal "Avaza" rečeno iz Operativnog centra Uprave civilne za&scaron;tite Hercegovačko-neretvanske županije, za sada nema prijava o eventualnim &scaron;tetama.<br /><br /></p> <p>Potres se osjetio &scaron;irom Hercegovine, u Sarajevu, ali i južnom dijelu Hrvatske.<br /><br /><br />Vezana vijest&gt;&gt;<a title="potres" href="https://grude.com/clanak/?i=361467&amp;zatresla-se-hercegovina" target="_self">ZATRESLA SE HERCEGOVINA</a></p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-12-potresic.jpgJavni uvid u Nacrt Proračuna općine Grude za 2023. godinuhttp://grude.com/clanak/?i=361468361468Grude.com - klik u svijetSat, 03 Dec 2022 08:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-26-grude-dron3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Javni uvid će trajati od 01.12.2022. do 07.12.2022. godine.<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" data-wahfont="15">Bosna i Hercegovina<br /> Federacija Bosne i Hercegovine<br /> ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA<br /> OPĆINA GRUDE<br /> OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE<br /> Odbor za gospodarstvo, financije i proračun,<br /> Grude, 1. prosinca 2022. godine<br /><br /><br /></p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15">Temeljem članka 33. stavak 2. Statuta općine Grude (&laquo;Službeni glasnik općine<br /> Grude&ldquo;, broj: 1/08, 2/13 i 3/15), članka 47. točka 1. i 94. stavak 2. Poslovnika Općinskog<br /> vijeća Grude (&laquo;Službeni glasnik općine Grude&ldquo;, broj: 1/08, 2/10, 8/10, 3/19 i 4/21),<br /> Odbor za gospodarstvo, financije i proračun Općinskog vijeća Grude, na sjednici održanoj dana 01.12.2022. donosi:<br /> <strong>Z A K L J U Č A K</strong><br /> <strong>I.</strong></p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15">P r i h v a ć a se Nacrt Proračuna općine Grude za 2023. godinu i isti se stavlja<br /> na Javni uvid.<br /> Javni uvid će trajati od 01.12.2022. do 07.12.2022. godine.<br /> Za provođenje javnog uvida određuju se Općinski načelnik i nadležna Općinska<br /> Služba.</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>II.</strong></p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15">Nacrt Proračuna općine Grude za 2023. godinu bit će objavljen na Internet<br /> stranici: www.grude.info.</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>III.</strong></p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15">U toku trajanja javnog uvida svi zainteresirani građani, predstavnici javnih<br /> poduzeća i ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih<br /> organizacija, predstavnici političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati mogu<br /> podnijeti svoje prijedloge, mi&scaron;ljenja i primjedbe, u pismenom obliku s obrazloženjem, na<br /> Nacrt Proračuna općine Grude za 2023. godinu nadležnoj Općinskoj Službi.</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>IV.</strong></p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15">Nakon provedenog javnog uvida Općinski načelnik će utvrditi Prijedlog Proračuna<br /> općine Grude za 2023. godinu i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.<br /> <strong>V.</strong><br /> Ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono&scaron;enja i bit će objavljen u &bdquo;Službenom<br /> glasniku općine Grude&rdquo;.</p> <p data-wahfont="15"><strong>Predsjednica Odbora</strong><br /> Nives Tomas, v.r.</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;" data-wahfont="22"><strong>Nacrt Proračuna općine Grude za 2023. godinu možete preuzeti <a title="Općina Grude" href="https://grude.info/?mdocs-file=5789" target="_blank" data-wahfont="22">ovdje.</a></strong></h3>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-26-grude-dron3.jpgGrude: Javni poziv za dodjelu studentskih potporahttp://grude.com/clanak/?i=361457361457Grude.com - klik u svijetFri, 02 Dec 2022 15:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-22-studenti1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni glasnik općine Grude, br. 4/16) Općinski načelnik raspisuje:<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>J A V N I &nbsp; P O Z I V</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>za dodjelu studentskih potpora</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>I.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Studentske potpore dodijelit će se svim prijavljenim izvrsnim studentima koji ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Iznos potpore je 1.000,00 KM godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>II.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Pravo na dodjelu studentskih potpora ima redoviti student koji ispunjava sljedeće osnovne uvjete:</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; da je državljanin BiH,</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; da ima neprekidno prebivali&scaron;te u trajanju od 5 godina na području općine Grude,</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; da nije stariji od 26 godina,</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>III.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Pravo na studentske potpore imaju redoviti studenti:</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; student s prosjekom ocjena od 4,5 ili 9,0 i većim prema utvrđenom redoslijedu uspje&scaron;nosti (za akademsku godinu 2021./2022.),</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; student dobitnik rektorove i dekanove nagrade (za akademsku godinu 2021./2022.).</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15">&nbsp;<strong>IV.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Studentske potpore dodjeljuju se za akademsku godinu koja zavr&scaron;ava u tekućoj proračunskoj godini tj. u 2022. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>V.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Od dokumenata studenti trebaju dostaviti:</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; uvjerenje o prebivali&scaron;tu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; preslik osobne iskaznice,</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; uvjerenje od fakulteta da je redovni student u akademskoj 2022./2023. godini (pravo na ovu potporu imaju i studenti koji su diplomirali u akademskoj 2021./2022. sukladno uvjetima javnog poziva),</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; potvrdu za dobitnike rektorove i dekanove nagrade od istih,</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&ndash; studenti drugih i vi&scaron;ih godina studija dostavljaju preslik prijepisa ocjena i aritmetički prosjek ocjena svih položenih ispita prethodno zavr&scaron;enih godina studija.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Svi studenti koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv u dokumentaciji trebaju, pored imena i prezimena dostaviti i broj mobilnog telefona.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15">&nbsp;<strong>VI.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Povjerenstvo za utvrđivanje liste pristupnika provjerit će vjerodostojnost svakog priloženog dokumenta .&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Student, koji dobije studentsku potporu temeljem lažnih podataka dužan je vratiti ukupan iznos primljenih sredstava uvećano za zakonsku zateznu kamatu u roku od 12 mjeseci od dana saznanja za navedene okolnosti i trajno gubi pravo ostvarivanja studentske potpore od strane općine Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-wahfont="15"><strong>VII.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Dokumente poslati na adresu:</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Općina Grude</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Povjerenstvo za dodjelu studentskih potpora</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">fra Gabre Grubi&scaron;ića broj 4.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">88340 Grude, BiH</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">s naznakom: &ldquo;Ne otvarati&rdquo;, ili donijeti osobno u općinu &ndash; Protokol.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Javni poziv ostaje otvoren zaključno do 16.12.2022. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Nepotpune prijave neće se razmatrati. Tražene dokumente preslike nije potrebno ovjeravati.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i dru&scaron;tvene djelatnosti, telefon: 039/660-908 te na broj 039/660-901.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu materijalnih potpora neće se vraćati podnositeljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15"><strong>OPĆINSKI NAČELNIK</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p data-wahfont="15"><strong>Ljubo Grizelj</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-22-studenti1.jpg18. druženje osoba s invaliditetom ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=361444361444Grude.com - klik u svijetThu, 01 Dec 2022 10:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-12-01-uosi-druzenje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svečana misa će se održati u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu s početkom u 16,00 sati.<p>&nbsp;</p> <p>Udruga osoba s invaliditetom ŽZH organizira prigodno 18. druženje dana 01. prosinca 2022.godine u &Scaron;irokom Brijegu povodom Međunarodnog dana OSI.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svečana misa će se održati u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na &Scaron;irokom Brijegu s početkom u 16,00 sati,dok će se zabavno-kulturni program i prigodno druženje odvijati u svadbenom salonu &bdquo;La Viva&ldquo; s početkom u 17,00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom prigodom Udruga osoba s invaliditetom ŽZH će izvijestiti sve nazočne kako invalidne osobe u FBiH planiraju održati mirni prosvjed ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, ul. Hamdije Čemerlića br.2., dana 03.prosinca 2022. godine kako bi ukazali na sustavnu diskriminaciju koja se svih ovih godina od zavr&scaron;etka Domovinskog rata u BiH čini prema civilnim invalidnim osobama a poglavito prema djeci s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama od strane zakonodavne i izvr&scaron;ne vlasti u FBiH, a poglavito od strane Vlade FBiH, prenosi <em><strong>otpor.media</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-12-01-uosi-druzenje.jpgHrvatski meteorolozi objavili prognozu za zimu! Ukratko, bit će svaštahttp://grude.com/clanak/?i=361427361427Grude.com - klik u svijetTue, 29 Nov 2022 21:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-14-snijeg_012.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatski meteorolozi iz DHMZ-a objavili su sezonsku prognozu za zimu. U nastavku je prenosimo:<p><br />"Prema dostupnom prognostičkom materijalu zima 2022./23. bit će jo&scaron; jedna u nizu toplijih od vi&scaron;egodi&scaron;njeg prosjeka ili najmanje prosječno topla (hladna) uz umjerenu do veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze.<br /><br /></p> <p>Ako promatramo odvojeno mjesece i odstupanje srednje mjesečne temperature od prosjeka, tada je vjerojatnost za pozitivno odstupanje veća u prosincu te osobito veljači nego u siječnju, kada je moguća temperatura oko prosjeka, ili čak ponegdje malo niža od toga.<br /><br /></p> <p>Uz prodore hladnog zraka, temperatura može biti i osjetno niža od uobičajene, i na kopnu i na moru, ali će zimu najvjerojatnije u cjelini obilježiti iznadprosječna toplina.<br /><br /></p> <h3>Prognoza oborine<br /><br /></h3> <p>Prognoza količine oborine na sezonskoj skali mnogo je složenija od prognoze temperature, pa je i njezina pouzdanost za dulje vremensko razdoblje manja. Za ovu zimu predviđa se količina oborine oko prosjeka ili veća od njega uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze.<br /><br /></p> <p>Pritom na Jadranu i uz njega u sva tri mjeseca postoji signal za vi&scaron;e oborine od mjesečnog srednjaka. U unutra&scaron;njosti je vjerojatnost za vi&scaron;e oborine od uobičajenih količina veća u prosincu nego u siječnju i veljači.<br /><br /></p> <p>Svakako treba naglasiti da se u hladnom dijelu godine u dugoročnim prognozama ne može precizirati tip oborine (ki&scaron;a, snijeg, susnježica, ki&scaron;a koja se smrzava na tlu...). Isto tako valja imati na umu da se tijekom sezone mogu izmjenjivati su&scaron;na razdoblja s uglavnom kraćim razdobljima, kada je lokalno moguća izraženija oborina, dakle obilnija ki&scaron;a ili snijeg.<br /><br /></p> <p>Uz informacije koje nam donosi sezonska prognoza, svakako valja pratiti i vremenska izvje&scaron;ća i upozorenja koja se odnose na kraće vremensko razdoblje, osobito kada je u pitanju vrsta oborine ili vremenski ekstremi (npr. obilne količine oborine, ki&scaron;a koja se smrzava na tlu, te nagla i izražena zahladnjenja).<br /><br /></p> <p>Sezonska prognoza za zimu u skladu je s prognozom Klimatskog foruma za jugoistočnu Europu te Klimatskog foruma za područje Mediterana i sjeverne Afrike (kojih je Hrvatska članica)", objavili su.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-14-snijeg_012.jpgPrometuje se po suhom i mjestimice vlažnom kolniku, zbog niskih temperatura moguća poledicahttp://grude.com/clanak/?i=361419361419Grude.com - klik u svijetTue, 29 Nov 2022 08:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-31-brzacesta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj svaki dan osim nedjelje i blagdana dolazi do obustava prometa od 09 do 12 :15 sati i od 13:15 do 15 sati.<p>&nbsp;</p> <p>Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se po suhom i mjestimično vlažnom kolniku, a zbog niske jutarnje temperature skreće se pažnja na moguću poledicu, naročito na dionicama u vi&scaron;im predjelima, na mostovima i prilazima tunelima. Upozorava se i na učestale odrone.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na pojedinim dionicama u zapadnim krajevima, te ponegdje na sjeveru, vidljivost je jutros smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Izdvaja se dionica Priluka-Glamoč-Mlini&scaron;te, gdje je vidljivost smanjena na 50 metara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko), zbog neophodnih radova najavljena je obustava prometa od 13 do 14 sati. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeu&scaron;a-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu prometuje se usporeno, naizmjeničnim propu&scaron;tanjem vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj svaki dan osim nedjelje i blagdana dolazi do obustava prometa od 09 do 12 :15 sati i od 13:15 do 15 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povremene polusatne obustave prometa zbog deminiranja terena aktualne su od 08 do 16 sati na magistralnom putu Srebrenik-Ora&scaron;je, dionici Cerik-pijaca &bdquo;Arizona&ldquo;. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Cerik-Brčko-Ora&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U tijeku su sanacijski radovi na dionici magistralnog puta Sarajevo-Vogo&scaron;ća u ulici Alipa&scaron;ina (od raskrižja za stadion "Asim Ferhatović Hase" do naselja &Scaron;ip). Vozila iz pravca Sarajeva prometuju jednim trakom, dok su vozila iz pravca Vogo&scaron;će preusmjerena na alternativni pravac (kroz ulicu Jukićeva). Na ovoj dionici dosta je usporeno prometovanje, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-ad-loading vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tijekom dana prometuje se naizmjenično, jednim trakom, dok se u noćnim satima (22-06 sati) promet obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije zbog radova prometuje se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnim putevima Jajce-Crna Rijeka (Orlovac) i Doboj-Maglaj (Poljice-Maglaj).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-31-brzacesta.jpgMUP ŽZH se oglasio o ''tuči'' u Grudamahttp://grude.com/clanak/?i=361406361406Grude.com - klik u svijetMon, 28 Nov 2022 14:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-20-policja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vezano za navedeni incident, policijski službenici MUP-a ŽZH poduzimaju sve mjere i radnje..<p>&nbsp;</p> <p>Dana 26.11.2022. godine oko 1.20 sati u Grudama, evidentiran je incident o kojem se pojavio i videosnimak na pojedinim portalima a na kojem se vidi kako nekoliko osoba tuče policijskog službenika dok isti leži na zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vezano za navedeni incident, policijski službenici MUP-a ŽZH poduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju potpunog razja&scaron;njavanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja, nakon čega će se protiv odgovornih osoba poduzeti zakonom propisane mjere i radnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, predmet će biti proslijeđen Odjelu za profesionalne standarde u cilju utvrđivanja eventualnih propusta u postupanju policijskih službenika, priopćeno je iz Uprave policije MUP-a ŽZH.<br /><br /><br /><br />Vezana vijest: <a title="Grude com" href="https://grude.com/clanak/?i=361389&amp;u-grudama-privedena-jedna-osoba" target="_blank">U Grudama privedena jedna osoba</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-20-policja.jpgKampanja MUP-a ŽZH ''ORUŽJE NE ŠTITI, ORUŽJE UBIJA''http://grude.com/clanak/?i=361376361376Grude.com - klik u svijetSat, 26 Nov 2022 09:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-11-26-mup-kampanja-oruzjeubija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Policijski službenici Uprave policije MUP-a ŽZH su proteklih dana održali niz edukacijskih predavanja za učenike srednjih škola..<p>&nbsp;</p> <p>Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutra&scaron;njih poslova Županije Zapadnohercegovačke, uz podr&scaron;ku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta &ldquo;Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini&rdquo; (PILLAR) su sproveli dru&scaron;tveno odgovornu kampanju &ldquo;Oružje ne &scaron;titi, oružje ubija&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navedena kampanja ima za cilj podizanje svijesti kod mladih osoba o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotreba vatrenog oružja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tim povodom, policijski službenici Uprave policije MUP-a ŽZH su proteklih dana održali niz edukacijskih predavanja za učenike srednjih &scaron;kola pod nazivom &bdquo;Oružje ne &scaron;titi, oružje ubija&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predavanja su održana u svim srednjim &scaron;kolama Županije Zapadnohercegovačke na kojima je sudjelovalo preko 200 učenika srednjih &scaron;kola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Učenicima je podijeljen promotivni materijal sa ključnim porukama kampanje:</p> <ul> <li>Nesreća ne bira mjesto i vrijeme, i ne de&scaron;ava se &bdquo;tamo nekome&rdquo; i &bdquo;negdje drugo&rdquo;,</li> <li>Upotreba vatrenog oružja ima za posljedicu smrt, povrede i psiholo&scaron;ke traume,</li> <li>Oružje nije snaga, nego slabost, s oružjem se ne pokazuje hrabrost, nego nemoć i strah.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom prilikom učenici su upoznati od strane policijskih službenika da oružje u nelegalnom vlasni&scaron;tvu, kao i vatreno oružje, municija i eksplozivne naprave pronađeni na javnim mjestima ili povr&scaron;inama, se može dobrovoljno predati u najbližu policijsku upravu ili prijaviti pozivom na 122 bez ikakvih sankcija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt PILLAR se realizira u okviru inicijative Mapa puta 2024 za održivu kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu koju financiraju Savezna Republika Njemačka, Velika Britanija, Kraljevina &Scaron;vedska, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norve&scaron;ka i uz podr&scaron;ku Europske unije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-11-26-mup-kampanja-oruzjeubija.jpgČak 340. po redu sjednica Vlade FBiHhttp://grude.com/clanak/?i=361355361355Grude.com - klik u svijetThu, 24 Nov 2022 08:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-06-22-vlada_fbih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas u Mostaru.<p>&nbsp;</p> <p>Sjednica Vlade Federacije BiH, 340. po redu, održat će se danas, 24. studenoga u Mostaru s početkom u 10 sati.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dnevni red 340. sjednice biti objavljen na web stranici Vlade FBiH (u sekciji "sjednice") odmah po njegovom usvajanju na početku sjednice, a Ured će dostaviti i priopćenje za javnost.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-06-22-vlada_fbih.jpgU Hercegovini kiša, u Bosni snijeghttp://grude.com/clanak/?i=361345361345Grude.com - klik u svijetWed, 23 Nov 2022 08:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-13-kisa-crveni-kisobran.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutarnja temperatura zraka iznosit će od nula do pet, na jugu do devet stupnjeva. <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini danas se očekuju padaline koje će do kraja dana uglavnom slabiti, uz temperaturu zraka od dva do sedam, na jugu do 11&nbsp;Celzijevih stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ujutro će biti oblačno i hladno na jugu, zapadu i istoku sa ki&scaron;om u nižim, a susnježicom i snijegom u vi&scaron;im predjelima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutarnja temperatura zraka iznosit će od nula do pet, na jugu do devet stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom večeri na planinama na istoku padat će susnježica i snijeg, na jugu ponegdje slaba ki&scaron;a, a u ostalim krajevima bt iće suho.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U noći na četvrtak očekuje se prestanak padalina i razvedravanje od zapada ka istoku uz pad temperature.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Puhat slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugoistočnog.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-13-kisa-crveni-kisobran.jpgTijekom vikenda dvanaest prometnih nezgodahttp://grude.com/clanak/?i=361333361333Grude.com - klik u svijetTue, 22 Nov 2022 08:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-20-mupzzh_auto.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvješće MUP-a ŽZH.<p>&nbsp;</p> <p><strong>Javni red i mir:</strong><br />Nije evidentiran nijedan prekr&scaron;aj protiv javnog reda i mira.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kriminalitet:</strong><br />Evidentirana su četiri kaznena djela, od toga dva kaznena djela iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH, jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv zdravlja ljudi KZ F BiH i jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv života i tijela KZ F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prometne nezgode:</strong><br />Evidentirano je dvanaest prometnih nezgoda, od toga pet s većom i sedam s manjom materijalnom &scaron;tetom u kojima je devet osoba zadobilo tjelesne povrede.<br /><br /><br />U protekla 24 sata nije bilo zabilježenih događaja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-20-mupzzh_auto.jpgNarančasto upozorenje na snazi, evo gdje je moguć nestanak strujehttp://grude.com/clanak/?i=361332361332Grude.com - klik u svijetTue, 22 Nov 2022 08:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-09-018_grude_nevrijeme1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Federalna uprava civilne zaštite izdala je narančasto upozorenje zbog jakih i olujnih udara vjetra južnog i jugoistočnog smjera.<p><br />Upozorenje je na snazi do 17 sati danas a izdano je za zapadna, jugozapadna i sredi&scaron;nja područja BiH.</p> <p>Očekuju se vjetar brzine 55-65 kilometara na sat, a na zapadu i jugozapadu BiH povremeno udari i do 85 kilometara na sat.</p> <p>Građani su upozoreni na moguće smetnje, strukturalna o&scaron;tećenja i rizik od ozljede od i&scaron;čupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Također je moguć i nestanak struje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-09-018_grude_nevrijeme1.jpgMOSTAR: 31 baklja s Huma u spomen na vukovarsku tragedijuhttp://grude.com/clanak/?i=361280361280Grude.com - klik u svijetFri, 18 Nov 2022 11:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-11-18-21-baklje-bbb-vukovar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Baklje će biti upaljene na brdu Hum.<p>&nbsp;</p> <p>I ove godine Tropletovi dani kulture &ndash; vjera, ba&scaron;tina, identitet zavr&scaron;avaju odavanjem počasti žrtvi Vukovara, &Scaron;kabrnje i svim žrtvama Domovinskog rata te obilježavanjem obljetnice uspostave Hrvatske zajednice Herceg- Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tim povodom Tropletova mladež večeras će upaliti 31 baklju u znak sjećanja na 31 godinu od spomenutih događaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Baklje će biti upaljene na brdu Hum, najavili su organizatori.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO: ARHIV</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-11-18-21-baklje-bbb-vukovar.jpgGrude u 8 sati na 5C stupnjeva, u Hercegovini sunčanohttp://grude.com/clanak/?i=361268361268Grude.com - klik u svijetThu, 17 Nov 2022 08:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-09-qyrpqmlb_jesen_sunce.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u Hercegovini pretežno vedro. <div><br /><br /> Temperature zraka u 07 sati (&deg;C): Bjela&scaron;nica 1; Ivan Sedlo 4; <strong>Grude 5</strong>; Sokolac 6; Livno, &Scaron;iroki Brijeg 7; Bihać, Drvar, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo 8; Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Jajce, Stolac, Tuzla 9; Banja Luka, Doboj, Mostar, Zenica 10; Trebinje 11; Neum 13; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 928 hPa, za 15 hPa je niži od normalnog i lagano raste.</div> <p><br /> <br />Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimočno razvedravanje, a Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dnevna temperatura od 9 do 15, na jugu 18 &deg;C.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-09-qyrpqmlb_jesen_sunce.jpgVanja Marušić imenovana na dužnost ravnateljice USKOK-ahttp://grude.com/clanak/?i=361261361261Grude.com - klik u svijetWed, 16 Nov 2022 16:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-11-16-vanja-marusic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ravnateljica USKOK-a.<p>&nbsp;</p> <p>Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-&Scaron;ipek je donijela odluku o imenovanju Vanje Maru&scaron;ić, zamjenice Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, na dužnost ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vanja Maru&scaron;ić imenovana je na navedenu dužnost na vrijeme od četiri godine, javlja <strong>HRT.</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-11-16-vanja-marusic.jpgOprez zbog učestalih odronahttp://grude.com/clanak/?i=361226361226Grude.com - klik u svijetMon, 14 Nov 2022 08:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-23-odron.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Savjetuje se oprezna vožnja.<p>&nbsp;</p> <p>Magla jutros smanjuje vidljivost, a posebno je gusta uz rijeku Savu, Drinu, La&scaron;vu i Bosnu. Kao i na &scaron;irem području: Tuzle, Sarajeva, Travnika, Viteza i Goražda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skreće se pažnja i na učestale odrone i savjetuje oprezna vožnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj, svaki dan osim nedjelje i blagdsana dolazi do obustave prometa u terminima od 09 do 12 :15 sati i od 13 :15 do 15 sati. Povremene polusatne obustave zbog deminiranja terena aktualne su od 08 do 16 sati na magistralnom putu Srebrenik-Ora&scaron;je, dionici Cerik-pijaca &bdquo;Arizona&ldquo;. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Cerik-Brčko-Ora&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U tijeku su sanacijski radovi na dionici magistralnog puta Sarajevo-Vogo&scaron;ća u ulici Alipa&scaron;ina (od raskrižja za stadion "Asim Ferhatović Hase" do naselja &Scaron;ip) zbog čega vozila iz pravca Sarajeva prometuju usporeno, jednim trakom, dok se vozila iz pravca Vogo&scaron;će preusmjeravaju na alternativni pravac (kroz ulicu Jukićeva).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na magistralnom putu Doboj-Maglaj (na dionici Poljice-Maglaj) od 07 do 16 sati, svaki dan, osim nedjelje, prometuje se usporeno, jednim trakom. Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tijekom dana prometuje se naizmjenično, jednim trakom. U noćnim satima (22-06 sati) promet se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Sporije zbog radova prometuje se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-23-odron.jpgSvoje ljubimce drže pod nadzoromhttp://grude.com/clanak/?i=361192361192Grude.com - klik u svijetFri, 11 Nov 2022 15:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-15-pas-lutalica-ulica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vlasnici kućnih ljubimaca (pasa) su dužni iste držati u adekvatnom prostoru, te prilikom njihove šetnje poduzeti određene mjere sigurnosti kako njihovi ljubimci ne bi ugrožavali ljude i tuđe životinje. <p>&nbsp;</p> <p>U protekla dva dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj evidentirana su tri slučaja držanja životinja bez nadzora (pasa) kojom prilikom su tri osobe zadobile tjelesne povrede.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Protiv vlasnika pasa poduzete su mjere i radnje sukladno Zakonu o prekr&scaron;ajima protiv javnog reda i mira ŽZH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom prilikom apeliramo na građane da svoje životinje drže pod nadzorom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vlasnici kućnih ljubimaca (pasa) su dužni iste držati u adekvatnom prostoru, te prilikom njihove &scaron;etnje poduzeti određene mjere sigurnosti kako njihovi ljubimci ne bi ugrožavali ljude i tuđe životinje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-15-pas-lutalica-ulica.jpgOtvorenje izložbe Nogomet u suvremenoj umjetnostihttp://grude.com/clanak/?i=361182361182Grude.com - klik u svijetFri, 11 Nov 2022 08:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-11-11-pozivnica_nogomet_u_suvremenoj_umjetnosti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izložba ostaje otvorena do 18. prosinca 2022. godine..<p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru poziva sve zainteresirane ljubitelje umjetnosti na otvorenje izložbe Nogomet u suvremenoj umjetnosti koje će se održati u petak, 11. studenoga 2022. godine u 18 sati u Sveučili&scaron;noj galeriji u Sveučili&scaron;nome kampusu u Rodoču.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izložba okuplja vi&scaron;e od trideset akademskih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske s vi&scaron;e od pedeset djela na temu najvažnije sporedne stvari na svijetu &ndash; nogometa. Autor izložbenoga koncepta povjesničar je umjetnosti i voditelj Sveučili&scaron;ne galerije Marin Ivanović, a kustos izložbe je Vladimir Filipović. Izložba se otvara ususret nadolazećemu Svjetskom prvenstvu u nogometu u Katru, a naslanja se na izložbu &bdquo;Nogomet u hrvatskom slikarstvu&ldquo; (kustosi Marin Ivanović i Milan Be&scaron;lić) koja je postavljena 2018. godine u Galeriji Dulčić Masle Pulitika u Dubrovniku.<br />Iz pregovora autora izložbe Marina Ivanovića:</p> <p><br />&bdquo;Velik broj umjetnika na ovoj izložbi podrazumijeva i mnogo različitih formalnih pristupa temi nogometa, od realističnih do gotovo apstraktnih, od simboličkih do asocijativnih. Raspon motiva proteže se od prizora s utakmica i navijačke atmosfere s neizostavnim bakljama, zastavama i klupskim obilježjima (Tomislav Zovko, Trpimir Grgić), preko igrača kao pojedinca (Boris Ladan, Marin Topić) i nogometnoga igrali&scaron;ta (Jasmin Kukavica, Mladen Ive&scaron;ić, Matko Vekić), do motiva koji tangencionalno dodiruju temu (Dalibor Nikolić, Maja Rubinić). Od trideset jednoga umjetnika čiji su radovi uključeni u odabir, samo su tri žene &ndash; Tisja Kljaković Braić, Marijana Pažin Ive&scaron;ić i Maja Rubinić &ndash; &scaron;to je bilo očekivano s obzirom na dominaciju mu&scaron;ke populacije u općoj temi nogometa.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izložba ostaje otvorena do 18. prosinca 2022. godine, a radno je vrijeme za posjetitelje od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati. Ulaz je besplatan.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-11-11-pozivnica_nogomet_u_suvremenoj_umjetnosti.jpgTri prekršaja protiv javnog reda i mira u protekla 24 sata u ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=361160361160Grude.com - klik u svijetWed, 09 Nov 2022 11:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-11-policija_bih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvještaj MUP-a ŽZH.<p>&nbsp;</p> <div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir"><span class="views-label views-label-field-javni-red-i-mir"><strong>Javni red i mir:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirana su tri prekr&scaron;aja protiv javnog reda i mira. Prekr&scaron;ajna obrada je u tijeku.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet"><br /><br /><span class="views-label views-label-field-kriminalitet"><strong>Kriminalitet:</strong> </span> <div class="field-content">Nije evidentirano nijedno kazneno djelo.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode"><span class="views-label views-label-field-prometne-nezgode"><strong>Prometne nezgode:</strong> </span> <div class="field-content">Nema evidentiranih prometnih nezgoda.</div> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-11-policija_bih.jpgMagla smanjuje vidljivost http://grude.com/clanak/?i=361155361155Grude.com - klik u svijetWed, 09 Nov 2022 07:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-13-amsbih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.<p>&nbsp;</p> <p>Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na M-17 Buna &ndash; Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se obustavlja u vremenu od 09:00 do 12:15 sati te od 13:15 do 15:00 sati (svakim danom osim nedjelje i blagdana). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativne pravce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na vijaduktu Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever &ndash; Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce &ndash; Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča &ndash; Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (dionica Cerik &ndash; pijaca Arizona) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&ndash; M-5 Ripač &ndash; Dubovsko, Donji Vakuf &ndash; Turbe (Komar),</p> <p>&ndash; M-6 Grude &ndash; Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki &ndash; Vitina, ulaz u Stolac,</p> <p>&ndash; M-14.2 &Scaron;amac &ndash; Ora&scaron;je (Grebnice &ndash; Bazik),</p> <p>&ndash; M-17 Konjic &ndash; Jablanica (most Paprasko), Žepče &ndash; Zenica (Golubinja),</p> <p>&ndash; M-18 Sarajevo &ndash; Vogo&scaron;ća (ulica Alipa&scaron;ina),</p> <p>&ndash; R-426 Dračevo &ndash; Svitava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo &ndash; GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 01.04. iduće godine na cestama u BIH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC <strong>AMSBIH</strong>-a</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-13-amsbih.jpgIsplaćene mirovine za listopadhttp://grude.com/clanak/?i=361135361135Grude.com - klik u svijetMon, 07 Nov 2022 14:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-06-mirovina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, mirovine za mjesec listopad bit će isplaćene preko jedinstvenog računa riznice FBiH u subotu, 5. studenoga 2022. godine<p>&nbsp;</p> <p>Prosječna mirovina korisnika samostalne mirovine, a kojih je u listopadu 355.492, iznosi 545,25 KM, dok je prosječna mirovina svih umirovljenika 473,30 KM. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najniža mirovina iznosi 424,43 KM, zajamčena 531,86 dok je najvi&scaron;a mirovina 2.174,48 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mirovinu za listopad primit će ukupno 432.709 umirovljenika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za listopad iznose oko 215 milijuna KM.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-06-mirovina.jpgU Bosni danas pretežito oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnosthttp://grude.com/clanak/?i=361127361127Grude.com - klik u svijetMon, 07 Nov 2022 08:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-03-jesen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni jutros je pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežito sunčano.<p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka izmjerene u 07.00 sati (&deg;C): Livno 1; Bjela&scaron;nica 2; Grude i Ivan-sedlo 4; Drvar 5; Stolac 6; Bugojno, Jajce i Sarajevo 7; Bihać i Sanski Most 8; Banja Luka, Doboj, Gradačac, Trebinje, Tuzla i Zenica 9; Bijeljina i Mostar 10 i Neum 12 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u Bosni biti pretežito oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 19 stupnjeva.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-03-jesen.jpgPrve ovosezonske pahulje u Austriji, Sloveniji i Hrvatskojhttp://grude.com/clanak/?i=361095361095Grude.com - klik u svijetFri, 04 Nov 2022 18:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-27-snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prvi ovosezonski snijeg već je prekrio Austiju, Sloveniju.<p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; pro&scaron;li tjedan na Zavižanu u Hrvatskoj su pale prve pahulje snijega. Ubrzo je sve bilo pokriveno prvim bijelim sniježnim pokrivačem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče Slovenije, barem njezin najvi&scaron;i planinski dio, osvanuo je danas pod snježnim pokrivačem. Bijeli nanosi snimljeni su na Kredarici, planinskom vrhu u Julijskim Alpama u blizini Triglava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne&scaron;to niže se nalazi najvi&scaron;a slovenska meteorolo&scaron;ka postaja, smje&scaron;tena na 2.514 metara nadmorske visine, prenosi Avaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kredaricu ponovno grli snijeg, iako je visina novonastaloga tek 15 centimetara - objavljeno je na Facebooku.<br /><br /><br />FOTO: Ilustracija</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-27-snijeg.jpgDanas misa za pokojne branitelje općine Grudehttp://grude.com/clanak/?i=361088361088Grude.com - klik u svijetFri, 04 Nov 2022 13:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-18-18-11-18-018-sveta-misa-1811-grude8.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 16:00 sati sv. Misa zadušnica za sve poginule i nestale branitelje općine Grude, služit će se u crkvi sv. Kate u Grudama.<p>&nbsp;</p> <p>Pozivamo članove obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ratne vojne invalide, razvojačene hrvatske branitelje i sve druge građane općine Grude da svojom nazočno&scaron;ću odaju počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-18-18-11-18-018-sveta-misa-1811-grude8.jpgEvo kakvo nas vrijeme očekuje idućih danahttp://grude.com/clanak/?i=361079361079Grude.com - klik u svijetFri, 04 Nov 2022 08:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-cesta_kisa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je registrovana na području Krajine, jugozapadu i dijelu centralne Bosne. <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (&deg;C): Bjela&scaron;nica 3; Bijeljina, Bugojno i Zenica 6; Jajce 7; Banja Luka, Sanski Most i Tuzla 8; Gradačac i Stolac 9; Doboj i Ivan Sedlo 10; Mostar i Trebinje 12; Drvar i Livno 13; Sarajevo 14; Grude 15; Bihać 16; Neum 19&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će naoblačenje sa zapada u Bosni i Hercegovini usloviti većinom slabu ki&scaron;u. Vi&scaron;e padavina se očekuje tokom noći na subotu. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između od 15 do 21&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong>U subotu</strong> 05.11.2022., oblačno vrijeme sa ki&scaron;om. U večernjim satima na vrhovima planina je moguć slab snijeg. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 15 i 30, lokalno do 50 l/m2. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 &deg;C.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong>U nedjelju</strong> 06.11.2022., u Bosni oblačno vrijeme, povremeno sa slabom ki&scaron;om. U Hercegovini jutro oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 7 do 12, u Hercegovini od 14 do 18 &deg;C.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong>U ponedjeljak</strong> 07.11.2022., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini do 19 &deg;C.</span></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-cesta_kisa.jpgMisa za mlade u župi Gorica-Sovićihttp://grude.com/clanak/?i=361075361075Grude.com - klik u svijetThu, 03 Nov 2022 19:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-29-stara-molitva-velikog-cetvrka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kroz prve petke u mjesecu posvećivat ćemo se i Srcu Isusovu da naša srca uskladi sa svojim Srcem. Tema o kojoj ćemo promišljati je oholost.<p>&nbsp;</p> <p>- Svakog prvog petka u mjesecu u Župi sv Stjepana Prvomučenika u Gorici slavit ćemo svetu misu, imati prigodu za svetu ispovijed te promi&scaron;ljati o određenim temama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pozivamo sve mlade; studente, radničku mladež, ali i sve one koji se osjećaju mladi da dođu u petak 4. studenoga u Goricu u 20 sati na prvu &bdquo;Misu za mlade&ldquo;. Molitva krunice i prilika za svetu ispovijed je u 19:30 sati, a zatim slijedi sveta misa u 20 sati koju će predslaviti župnik fra Marin Karačić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/22-11-03-22-11-03-gorica-tribina-plakat.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kroz prve petke u mjesecu posvećivat ćemo se i Srcu Isusovu da na&scaron;a srca uskladi sa svojim Srcem. Tema o kojoj ćemo promi&scaron;ljati je oholost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Oholost je izvor svih grijeha. Ohol čovjek zna sve i nitko ga ne može poučiti; gotov je čovjek i nitko mu ne može stati uz bok. Najvi&scaron;e ih ima među onima koji ne mare za Crkvu ni za Boga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ohol čovjek je samodopadan; samog sebe obožava i sve sebi pripisuje. Oholost je jako osjetljiva, uzrujava se kod svakoga nepriznanja, kod svake sumnje i ukora, kod svakoga tobožnjega zapostavljanja. Voli prigovarati i kritizirati i žive i mrtve&hellip;"</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dođite u petak, molimo za poniznost i rastimo zajedno u vjeri!</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-29-stara-molitva-velikog-cetvrka.jpgObilježena 28. obljetnica oslobođenja Kupresahttp://grude.com/clanak/?i=361073361073Grude.com - klik u svijetThu, 03 Nov 2022 17:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-11-03-kupres-22.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U organizaciji Općine Kupres, udruga Domovinskog rata Kupres i Hrvatskog narodnog sabora BiH, danas je na Kupresu obilježena 28. obljetnica oslobođenja Kupresa.<p><br />Na dana&scaron;nji dan, prije 28 godina, u vojnoj operaciji Cincar oslobođen je Kupres i veći dio Kupre&scaron;ke visoravni. <br /><br /></p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"> <div dir="auto">Svečanost je započela služenjem svete mise u 11 sati u crkvi Sv. Obitelji na Kupresu.</div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"> <div dir="auto">Nakon mise upriličen je svečani pobjednički mimohod branitelja kroz grad uz pratnju I. benda orkestra OS BiH do sredi&scaron;njeg spomen obilježja gdje su položeni vijenci i upaljene svijeće za žrtve II. svjetskog rata i Domovinskog rata.<br /><br /><br /></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"> <div dir="auto">Počast stradalim braniteljima i poginulim hrvatskim civilima na Kupresu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odao je načelnik općine Grude Ljubo Grizelj zajedno s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz Gruda, priopćeno je iz općine Grude.<br /><br /><br />FOTO: Grude.info</div> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-11-03-kupres-22.jpgMUP ŽZH - izvješće za proteklih 6 danahttp://grude.com/clanak/?i=361067361067Grude.com - klik u svijetThu, 03 Nov 2022 12:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-20-policja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>VIJESTI ZA PROTEKLIH 6 DANA.<p>&nbsp;</p> <p><span class="views-label views-label-field-javni-red-i-mir"><strong>Javni red i mir:</strong> </span></p> <div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir"> <div class="field-content">Evidentiran je jedan prekr&scaron;aj protiv javnog reda i mira. Prekr&scaron;ajna obrada je u tijeku.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet"><span class="views-label views-label-field-kriminalitet"><strong>Kriminalitet:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirano je sedam kaznenih djela, od toga jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH i &scaron;est kaznenih djela iz oblasti kaznenih djela protiv zdravlja ljudi KZ-a F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Radeći na rasvjetljavanju kaznenih djela iz ranijeg razdoblja rasvijetljena su dva kaznena djela iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode"><span class="views-label views-label-field-prometne-nezgode"><strong>Prometne nezgode:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirano je osam prometnih nezgoda, od toga dvije s većom i &scaron;est s manjom materijalnom &scaron;tetom u kojima su četiri osobe zadobile tjelesne povrede.</div> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-20-policja.jpgEUFOR ostaje u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=361054361054Grude.com - klik u svijetWed, 02 Nov 2022 21:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-04-19-eufor-bih-22.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je jednoglasno Nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini čime je produžen mandat EUFOR-u u BiH, piše N1. <p>&nbsp;</p> <p>Bosna i Hercegovina jedina je točka dana&scaron;njeg zasjedanja Vijeća sigurnosti UN-a. Na početku sjednice, jednoglasno, s 50 glasova, usvojen je Nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini čime je produžen mandat EUFOR-u u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Irska pozdravlja obnovu Rezolucije kojom se podržava misija ALTHEA, to je organizacija koja ima vitalnu ulogu u sigurnosti BiH, posebno u vrijeme dana&scaron;nje nesigurnosti", rekao je na sjednici veleposlanik Irske u Vijeću sigurnosti UN-a, Fergal Mythen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ratovi na Balkanu su bili &scaron;ok i sjećam se &scaron;to se događalo u BiH i rat je ne&scaron;to &scaron;to nikada nije daleko. Posebno sada kada gledamo rusku agresiju na Ukrajinu. Danas gledamo BiH koja budućnost polaže u EU i zato podržavamo BiH kao suverenu zemlju. Pozdravljamo prijedlog da se BiH da status kandidata, ali se moraju provesti hitne reforme. Nadam se da će ovo motivirati političare u BiH da preduzmu reforme'', rekao je Fergal Mythen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknuo je da Irska podržava ured OHR-a i pozvao je sve strane u BiH da podrže rad i surađuju sa visokim predstavnikom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Bilo je pozitivno da su se održali mirni izbori nedavno, ali nas brine negativna retorika i pozivamo strane da se suzdrže od retorike podjela. Novizabrani imaju novi mandat onih koje zastupaju. Trebaju se deblokirati institucije. Vidimo napredak, ali jo&scaron; puno toga treba uraditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijetnje i potezi koje pordubljuju etničke podjele moraju se spriječiti. Pozivamo na jednakost i stabilnost BiH. Pozivamo na učinkovite mehanizme da se omogući veće sudjelovanje žena, ali i rodna ravnopravnost'', kazao je Fergal Mythen, prenosi N1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, Rusija je dugo najavljivala veto na produživanje mandata, ali je promijenila odluku nakon poruka, prije svega lidera SNSD-a Milorada Dodika, kako je u interesu RS ostanak EUFOR-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-04-19-eufor-bih-22.jpgZa blagdan Svih Svetih lijepo vrijeme, od petka kišahttp://grude.com/clanak/?i=361016361016Grude.com - klik u svijetMon, 31 Oct 2022 08:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros prevladava pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima magle.<p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (&deg;C): Sokolac 1; Bugojno i Drvar 2; Jajce 4; Grude, Livno, Sanski Most i Zenica 5; Banja Luka, Bihać, Gradačac i Sarajevo 7; Doboj, Prijedor, Stolac i Tuzla 8; Bjela&scaron;nica 9; Ivan Sedlo 10; Mostar i Trebinje 16; Neum 17&deg;C.</p> <div class="white-box"> <div class="row"> <div class="prognoza-12"> <div id="gradovi1" class="gradovi"><br /><br />Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25&deg;C, na jugu zemlje do 28&deg;C.<br /><br /></div> </div> </div> </div> <div class="kol-1-4"> <div class="white-box"> <div class="box-title">&nbsp;</div> </div> </div> <p><strong>U utorak</strong>, 1.11.2022., u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni lokalno će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8&deg;C, na jugu zemlje do 15&deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U srijedu</strong>, 2.11.2022., u Bosni i Hercegovini povećanje oblačnosti sa zapada će usloviti umjereno do preteženo oblačno vrijeme. Vjetar slab, prije podne jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9&deg;C, na jugu zemlje do 15&deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22&deg;C, na jugu zemlje do 24&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U četvrtak</strong>, 3.11.2022., u Bosni i Hercegovini oblačnije prije podne. Sunčanije u drugom dijelu dana. Novo naoblačenje se očekuje tokom noći na petak. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8&deg;C, na jugu do 13&deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20&deg;C, na jugu do 22&deg;C.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpgSAT SE VRAĆA UNATRAG! Franklin je u šali to izrekao, a svi prihvatili! EU se oko toga još dogovarahttp://grude.com/clanak/?i=360992360992Grude.com - klik u svijetSat, 29 Oct 2022 08:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-29-sat_kazaljke_zimsko_racunanje_pixabay.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U noći s 29. na 30. listopada 2022. kazaljke ćemo vratiti na jedan sat unatrag, u tri sata ujutro. To znači da ćete spavati sat vremena dulje, no, zato će u poslijepodnevnim satima dani biti kraći. Promjene vremena uvijek se rade vikendom, u noći sa subote na nedjelju. <p><br />Na ideju pomicanja vremena prvi je&nbsp;1784. godine do&scaron;ao američki političar <strong>Benjamin Franklin</strong>&nbsp;koji je smatrao da će&nbsp;ljudi u&scaron;tedjeti na svijećama ako ustanu sat vremena ranije.&nbsp;Svojim prijedlogom navodno se samo &scaron;alio.&nbsp;Imao je 78 godina, borio se s raznim bolestima i često nije napu&scaron;tao svoj dom u pari&scaron;kom predgrađu Passy.&nbsp;Jedan od njih je bio izdavač lista "Journal de Paris" koji ga je zbog njegova humora uvijek hrabrio da pi&scaron;e kratke tekstove o svakodnevnim problemima. Franklin je u jednom članku spomenuo ljetno računanje vremena, no kako je bila riječ o &scaron;aljivom članku, nije jasno je li doista mislio ozbiljno.<br /><br /></p> <p><strong>U Njemačkoj </strong>je ljetno vrijeme uvedeno za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 30. travnja do 1. listopada 1916., kako bi se duljim kori&scaron;tenjem dnevne svjetlosti u&scaron;tedjela energija koja se tro&scaron;ila na proizvodnju u ratnoj industriji. Primjer je iste godine slijedila Velika Britanija. Od 2002. godine Europska unija odredila je zadnju nedjelju ožujka kao početak i zadnju nedjelju listopada kao zavr&scaron;etak ljetnog računanja vremena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europska komisija je 2018. predložila ukidanje&nbsp;sezonskog mijenjanja računanja vremena. Taj prijedlog je bio zasnovan na stavovima građana, analizama, stručnim studijama, pregovorima s Europskim parlamentom i javnim konzultacijama.&nbsp;Ukidanje ljetnog računanja vremena isprva je bilo planirano za 2021., no to se nije dogodilo. U 2020. i 2021. Europa je, kao i ostatak svijeta, bila zauzeta rje&scaron;avanjem zdravstvenih i ekonomskih učinaka covida-19. Začetnik ideje o prestanku pomicanja sata bio je&nbsp;biv&scaron;i predsjednik Europske komisije&nbsp;<strong>Jean-Claude Juncker, </strong>no<strong>&nbsp;p</strong>roblemi su nastali zato &scaron;to se države na razini EU-a nisu mogle dogovoriti koje vrijeme zadržati, zimsko ili ljetno, i svaka država je imala svoje preferencije.<br /><br /></p> <p>Zanimljivo je da u EU postoje<strong> tri vremenske zone</strong>, ako se ne računaju prekomorski teritoriji država članica izvan europskog kontinenta, te je najveća ona srednjoeuropska zona od Poljske do &Scaron;panjolske. Tako to znači da, primjerice,&nbsp;ako bi se prihvatilo trajno ljetno računanje vremena, na zapadu i sjeverozapadu kontinenta zimi bi se razdanilo tek tijekom kasnijeg prijepodneva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-29-sat_kazaljke_zimsko_racunanje_pixabay.jpgZimska oprema obavezna od utorka 1. studenoghttp://grude.com/clanak/?i=360971360971Grude.com - klik u svijetFri, 28 Oct 2022 09:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-17-zimska_oprema.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vreća pjeska i lopata za teretna vozila nisu više obavezni po ovom pravilniku.<p>&nbsp;</p> <p>Od 1. studenog do 1. travnja 2023. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine zakonski je obavezno posjedovanje i kori&scaron;tenje zimske opreme za vozila, bez obzira na vremenske uvjete.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pravilnik o&nbsp;prometu u zimskim uvjetima propisuje obaveznu zimsku opremu, koja podrazumijeva:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&amp;S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili,</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; gume&nbsp;za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&amp;S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska kotača ili,</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; gume&nbsp;za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od četiri milimetra i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska kotača.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vreća pjeska i lopata za teretna vozila nisu vi&scaron;e obavezni po ovom pravilniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, u skladu sa članom 228. Zakona, ako ovla&scaron;tena osoba zatekne vozilo koje se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako vozač ne postupi po naređenju, ovla&scaron;tena osoba (policajac) isključit će vozilo iz prometa i oduzeti potvrdu o registraciji vozila.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-17-zimska_oprema.jpgIsplata jednokratne novčane pomoći nezaposlenima do 20. prosincahttp://grude.com/clanak/?i=360958360958Grude.com - klik u svijetThu, 27 Oct 2022 12:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-31-konvertibilne-marke-nova-slika.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nadležna županijska služba za zapošljavanje će, najkasnije do 20. prosinca ove godine, isplatiti jednokratnu naknadu uplatom na transakcijske račune korisnika.<p>&nbsp;</p> <p>Federalna vlada izmijenila je član 18c Uredbe o pomoći stanovni&scaron;tvu uslijed rasta indeksa potro&scaron;ačkih cijena, a u dijelu koji se odnosi na pomoć nezaposlenima, čime su županijske službe za zapo&scaron;ljavanje obvezane najkasnije do 21. studenoga Vladi FBiH dostaviti&nbsp;zahtjeve za isplatu jednokratne novčane naknade, uz konačni popis njenih korisnika za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na osnovu zahtjeva, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji će biti uplaćen svakoj od županijskih službi za zapo&scaron;ljavanje, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javno&scaron;ću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nadležna županijska služba za zapo&scaron;ljavanje će, najkasnije do 20. prosinca ove godine, isplatiti jednokratnu naknadu uplatom na transakcijske račune korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako županijska služba za zapo&scaron;ljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogre&scaron;an broj računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje polaže pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 4. studenog dostaviti nadležnoj županjskoj službi valjan podatak o svom transakcijskom računu, a ako to ne učini u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Županijska služba za zapo&scaron;ljavanje obvezna je, najkasnije do 15. siječnja 2023. godine, vratiti sredstva koja ne budu utro&scaron;ena za isplate naknada.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>Izmijenjena Uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a ukupna sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade bit će osigurana u Proračunu FBiH za 2022. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U obrazloženju izmjena navedeno je da je, nakon usvajanja paketa pomoći nezaposlenim osobama (Uredba o dopunama Uredbe o pomoći stanovni&scaron;tvu uslijed rasta indeksa potro&scaron;ačkih cijena), iako su predviđeni duži rokovi za prikupljanje informacija o bankovnim računima nezaposlenih osoba, uočeno da županijske službe za zapo&scaron;ljavanje nisu u mogućnosti na vrijeme prikupiti potrebne informacije, odnosno da postoji veći broj nezaposlenih osoba koji u predviđenim rokovima neće uspjeti dostaviti tražene podatke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo zato je cilj izmjena Uredbe omogućavanje vi&scaron;e vremena nezaposlenim osobama za pribavljanje neophodnih podataka, stoji u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-31-konvertibilne-marke-nova-slika.jpgŽupa Grude: Raspored svetih misa za blagdane Svih svetih i Dušnog danahttp://grude.com/clanak/?i=360951360951Grude.com - klik u svijetThu, 27 Oct 2022 08:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-01-017_grude.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sveti dani trebali bi nam biti svi dani koje nam je Gospodin udijelio. Nažalost, u strci vremena, kada imamo sve, a nemamo ništa, mnoge smo dane zaboravili živjeti, pa tako i one koji nas vode Gospodaru neba i zemlje.<p><br />Zato barem za ove blagdane, blagdane Svih svetih i Du&scaron;ni dan, uronimo u nutrinu na&scaron;e du&scaron;e i budimo potpuno predani Gospodinu u vjeri i molitvi. To će opet izroditi ono najljep&scaron;e, a to su sjećanja na na&scaron;e najmilije, one koji vi&scaron;e nisu fizički među nama, ali njihov duh koji raste u Gospodinu uvijek je uz nas, a mi ćemo po na&scaron;im zaslugama jednom s njima Boga gledati i u vječnoj se Nebeskoj domovini radovati.<br /><br /></p> <p>Donosimo raspored svetih misa dostavljenih iz Župnog ureda Grude, a ovim putem pozivamo i one župne urede koji žele da se oglasi raspored misa u servisnim informacijama da nam ih po&scaron;alju na mail info@grude.com ili na Facebook stranicu portala Grude.com.<br /><br /></p> <p>Župa Grude, svete mise povodom blagdana Svih svetih i Du&scaron;nog dana:<br /><br /></p> <p><strong>Nedjelja (30.10.2022.)</strong><br />Borajna 14.30 sati<br /><br /></p> <p><strong>Ponedjeljak (31.10.2022.)</strong><br />Vrlića groblje 14.00 sati<br />Barića groblje 15.30 sati<br /><br /></p> <p><strong>Utorak - (1.11.2022.)</strong><br />Lončaci 9.00 sati<br />Gomilice 11.00 sati<br />Krstina (Dragićina) - 12.30 sati<br />Staro Zorića Groblje - 15.30 sati<br /><br /></p> <p><strong>Srijeda (2.11.2022.)</strong><br />Zagomila - 9.00 sati<br />Cere - 11.00 sati<br />&Scaron;imića Groblje (Dragićina) 12.30 sati<br />Bobo&scaron;ka - 14.00 sati<br />Novo Zorića Groblje - 15.30 sati</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-01-017_grude.jpgRapored polaganja cvijeća i paljenja svijeća na grobove poginulih branitelja općine Grude, povodom Svih svetih i Dana mrtvihhttp://grude.com/clanak/?i=360948360948Grude.com - klik u svijetWed, 26 Oct 2022 22:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-02-svijece.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U petak, 04. studenog 2022. godine u 16:00 sati sv. Misa zadušnica za sve poginule i nestale branitelje općine Grude, služit će se u crkvi sv. Kate u Grudama.<p data-wahfont="15"><strong><br /><br />Subota, 29. listopada 2022. godine<br /><br /></strong></p> <p data-wahfont="15"><strong>12:00 sati</strong>: polaganje cvijeća i paljenje svijeća na grob pokojnog općinskog načelnika Viktora Marića, Grude</p> <p data-wahfont="15"><strong><br />12:15 sati</strong>: polaganje cvijeća i paljenje svijeća na grob pokojnog općinskog načelnika Mate &Scaron;imunovića, Cere</p> <p data-wahfont="15"><strong><br />12:45 sat</strong>i: polaganje cvijeća i paljenje svijeća kod spomenika generala Blage Zadre, Ledinac</p> <p data-wahfont="15"><strong><br />13:05 sati</strong>: polaganje cvijeća i paljenje svijeća kod spomenika svim poginulim braniteljima, Grude</p> <p data-wahfont="15"><strong><br />13:30 sati</strong>: polaganje cvijeća i paljenje svijeća na grob pokojnog predsjednika HR HB mr. Mate Bobana, Gorica</p> <p data-wahfont="15">&nbsp;</p> <p data-wahfont="15"><strong>Petak, 04. studenog 2022. godine<br /><br /></strong></p> <p data-wahfont="15"><strong>U 16:00 sati sv. Misa zadu&scaron;nica za sve poginule i nestale branitelje općine Grude, služit će se u crkvi sv. Kate u Grudama.</strong></p> <p data-wahfont="15"><br />Pozivamo članove obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ratne vojne invalide, razvojačene hrvatske branitelje i sve druge građane općine Grude da svojom nazočno&scaron;ću odaju počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima,</p> <p data-wahfont="15"><br />Polaganje cvijeća i paljenje svijeća na grobovima poginulih branitelja općine Grude po grupama- po dogovoru. </p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-02-svijece.jpgPREPORUČUJEMO - Jedan od najkvalitetnijih časopisa, Trut(h) Studentskog zbora APTFhttp://grude.com/clanak/?i=360947360947Grude.com - klik u svijetWed, 26 Oct 2022 21:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-26-svemo-casopis-tuth1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pročitajte časopis u pdf formatu,i naučite puno!<p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><br />Dana 26. listopada 2022. godine na Agronomskom i prehrambeno- tehnolo&scaron;kom fakultetu Sveučili&scaron;ta u Mostaru upriličena je promocija novog broja studentskog časopisa &bdquo;Trut(h)&ldquo;. Bila je to promocija 8. broja časopisa studenata Agronomskog i prehrambeno- tehnolo&scaron;kog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru.<br /><br /></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Na izradi novog broja radilo je uredni&scaron;tvo sastavljeno od 18 studenata i 7 profesora, a proces izrade je uključivao planiranje i organizaciju rada, pisanje članaka iz područja agronomije, prehrambene tehnologije i nutricionizma, intervjuiranje osoba iz akademskih krugova te dizajniranje cjelokupnog časopisa.<br /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Voditeljica promocije bila je studentica Begzada Fejzić, koja ju ujedno i član uredni&scaron;tva. Promociju je otvorio dekan fakulteta prof. dr. sc. Ivan Ostojić. U svom govoru, dekan se zahvalio prisutnima, istakao značaj studentskih projekata poput časopisa i slično. Također, uputio je čestitke uredni&scaron;tvu Trut(h)- a na kvalitetnom i inovativnom pristupu izradi novog broja časopisa.<br /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Poslije govora dekana, gostima se obratila glavna urednica časopisa Trut(h) Iva Sli&scaron;ković. Glavna urednica je skrenula pažnju na to za&scaron;to bi se studenti trebali&nbsp; uključiti u uredni&scaron;tvo časopisa, a to je i objasnila preko vlastitog primjera, odnosno za&scaron;to se ona prijavila prvi put u uredni&scaron;tvo časopisa. Na posljetku se zahvalila dekanu fakulteta prof. dr. sc. Ivanu Ostojiću, koji ih je podržavao u njihovom radu od početka, te uputila riječi zahvale članovima uredni&scaron;tva.<br /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Nakon glavne urednice prisutnima se obratio Ivan Mucić, predsjednik Studentskog zbora Agronomskog i prehrambeno- tehnolo&scaron;kog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru. Ivan je istaknuo kako smatra da je studentski časopis jedan od najvrjednijih stvari koji jedan fakultet može imati jer se kroz rad u njemu svaki student tijekom svog studiranja može dodatno izgraditi i istaknuti, te kako je ovo jedinstven broj časopisa jer je u njegovoj realizaciji sudjelovalo 25 suradnika, uključujući dekana i prodekanice, profesore i studente.<br /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Prisutnima se obratila i Martina Arapović, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Agronomskog i prehrambeno- tehnolo&scaron;kog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru. Martina je prisutne upoznala sa djelovanjem Studentskog zbora APTF, te je naglasila kako se Studentski zbor trudi olak&scaron;ati put studiranja, ispuniti studentske ideje i uvažiti pitanja i primjedbe vezane za kvalitetu nastave.<br /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Kako je sve danas izgledalo, tko su bili gosti, kao i samu verziju časopisa u pdf formatu, možete pogledati u nastavku!<br /><br /></span></p> <p><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><a title="Časopis Trut(h)" href="https://aptf.sum.ba/images/stories/2022_2023/Truth_8.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Časopis Trut(h)</a></span></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-26-svemo-casopis-tuth1.jpg31. listopada proglašen neradnim danom u ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=360926360926Grude.com - klik u svijetTue, 25 Oct 2022 12:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-23-neradni-dan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ponedjeljak, 31. listopada 2022. godine, proglašen je neradnim danim u Županiji Zapadnohercegovačkoj..<p>&nbsp;</p> <p>Odlučila je tako<strong> Vlada ŽZH</strong> na 139. sjednici održanoj u ponedjeljak u &Scaron;irokom Brijegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, utorak, <strong>1. studenoga</strong>, blagdan Svih Svetih te srijeda, <strong>2. studenoga</strong>, Du&scaron;ni dan, svakako su neradni dan pa će neki imati produženi vikend odnosno pet neradnih dana. Ova dva dana neradna s<em>u&nbsp;sukladn</em>o Zakonu o blagdanima i neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (&rdquo;Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke&rdquo;, broj: 9/04)</p> <div class="code-block code-block-1" style="margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;">&nbsp;</div> <p>O čemu je jo&scaron; Vlada ŽZH odlučivala, pročitajte u nastavku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utvrđen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna ŽZH za 2022. godinu i Prijedlog Zakona o izvr&scaron;avanju Proračuna ŽZH za 2022. godinu, te ih po <strong>hitnoj proceduri</strong> uputila na razmatranje u Skup&scaron;tinu ŽZH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu planirane su u iznosu od <strong>120.177.240,00 KM</strong>, &scaron;to je uvećanje za ukupan iznos od <strong>10.577.792,00 KM</strong> u odnosu na planirane prihode u Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plan prihoda Proračuna rađen je na temelju prihoda prikupljenih za devet mjeseci 2022. godine, kao i projekcija dostavljenih od strane Federalnog ministarstva financija. <strong>Prihodi od poreza</strong> su najznačajniji prihodi u ukupnim planiranim prihodima u Izmjenama i dopunama Proračuna ŽZH za 2022. godinu. Najznačajniji prihod u poreznim prihodima jesu prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa koji pripadaju Županiji, tzv. prihodi od PDV-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rashodovna strana</strong> značajnije se povećala na stavci tekući prijenosi za<strong> potporu obiteljima s troje i vi&scaron;e djece</strong>, na stavci sudskih&nbsp;presuda zbog uknjiživanja pristiglih sudskih presuda u Glavnu knjigu riznice, te na stavci za kapitalne izdatke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog isteka mandata članovima, razrije&scaron;en je privremeni Nadzorni odbor <strong>Rudnici boksita d.o.o. &Scaron;iroki Brijeg</strong> u sastavu: Jozo Soldo, Miljenko Soldo i Zoran Vidović, nakon čega je doneseno Rje&scaron;enje o imenovanju Nadzornog odbora Rudnici boksita d. o. o. &Scaron;iroki Brijeg u sljedećem sastavu: Miljenko Soldo, Jelena Mandić i Dražen Pinjuh, priopćeno je iz Vlade ŽZH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-23-neradni-dan.jpgPOMOZIMO GABRIJELI! Svojom ljubavi i brigom zajednički možemo pokušati nadomjestiti dio roditeljske ljubavi i pažnjehttp://grude.com/clanak/?i=360911360911Grude.com - klik u svijetMon, 24 Oct 2022 20:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-24-22-index.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Index.hr pokreće akciju "Index želja: Budimo sad svi Gabrijelina obitelj". Gabrijeli ne možemo vratiti roditelje i brata, ali joj možemo olakšati odrastanje i pomoći pri ulasku u samostalni život nakon punoljetnosti.<p>&nbsp;</p> <p>Svojom ljubavi i brigom zajednički možemo poku&scaron;ati nadomjestiti dio roditeljske ljubavi i pažnje koja joj je u trenu nasilno i tragično oduzeta bahatim divljanjem bogata&scaron;a.<br />Tragedija koja je potresla regiju<br /><br /></p> <p>Gabrijela je 3-godi&scaron;nja djevojčica koja je ostala bez obitelji u te&scaron;koj nesreći koja se dogodila 24. rujna kod Mostara. Ona se s majkom, ocem i bratom vraćala s izleta kada se u njihov Renault Scenic direktno zabio Mate Primorac, koji se svojim BMW-om utrkivao s Milom Dokom u Mercedesu.<br /><br /></p> <p>Njezini roditelji i brat poginuli su na mjestu nesreće, dok je malena Gabrijela zavr&scaron;ila u bolnici s ozljedama opasnim po život. Srećom, liječnici su joj spasili život, a mi smo odlučili, uz dozvolu njenih baka i djedova, pokrenuti akciju kako bismo Gabrijeli nadomjestili dio oduzetog bezbrižnog i sretnog djetinjstva.<br /><br /></p> <p>Posljednjih tjedana radili smo na pravnom oblikovanju akcije kako bismo bili sigurni da će Gabrijela imati najbolju priliku i bez pomoći roditelja nakon punoljetnosti kvalitetno zakoračiti u samostalni život. Najveći dio prikupljenog novca bit će uplaćen u investicijski fond, gdje će kroz godine dobivati na vrijednosti te čekati Gabrijelinu punoljetnost.<br />Kako možete pomoći Gabrijeli?<br /><br /></p> <p>Akciju pokrećemo uz pomoć Zaklade Solidarna, koju smo odabrali zbog njezine pouzdanosti i besprijekorne povijesti u organiziranju humanitarnih akcija.<br /><br /></p> <p>Gabrijeli možete pomoći direktnom donacijom na račun Zaklade Solidarna (Fond Desa i Jerko Baković) na sljedeće načine:<br /><br /></p> <p>IBAN: HR6324020061500078383<br />Poziv na broj: 11-2022<br />Model (ako je potreban): 00<br />Opis plaćanja obavezno: Donacija za Gabrijelu<br />SWIFT (za uplate iz inozemstva): ESBCHR22<br />Uplatom preko koda<br /><br /></p> <h3><em>Napomene<br /><br /></em></h3> <p><em>- Index tijekom prikupljanja novca neće novac držati na svojim računima, već će se novac nalaziti na računu Zaklade Solidarna, a potom će dio biti proslijeđen na Gabrijelin račun te će njime upravljati Gabrijelini skrbnici, dok će drugi dio biti uložen u investicijski fond, a čitav iznos će Gabrijeli biti na raspolaganju nakon 18. rođendana<br /> - Index za svoj angažman u akciji uzima 0.0% prikupljenih sredstava</em><br /> <em>- Index je za Gabrijelu donirao 50.000 kuna<br /> - Zaklada Solidarna za pokrivanje osnovnih tro&scaron;kova provedbe akcije uzima 5% prikupljenih sredstava. Tro&scaron;kovi koji se pokrivaju: bankovne naknade, financijsko praćenje akcije, ugovaranje, komunikacija s donatorima i ugovaranje donacija, izvje&scaron;tavanje javnosti, izvje&scaron;tavanje prema javnim tijelima (Gradski ured za socijalnu politiku i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Ministarstvo socijalne politike, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo financija, FINA) i dr.<br /> - Akcija će trajati 30 dana od dana pokretanja ili dok se ne prikupe 3.5 milijuna kuna. Ako iznos prema&scaron;i tu brojku, akcija će biti zavr&scaron;ena.</em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-24-22-index.jpgPrigodna poštanska marka HP Mostar ''Svjetski dan zaštite životinja''http://grude.com/clanak/?i=360904360904Grude.com - klik u svijetMon, 24 Oct 2022 15:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-24-hpmostar-fdcakita2022..jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska pošta (HP) Mostar tiskala je prigodnu poštansku marku u povodu Svjetskog dana zaštite životinja“ s motivom japanske akite.<p>&nbsp;</p> <p>Svjetski dan za&scaron;tite životinja progla&scaron;en je 1931. na konvenciji ekologa u Firenci i obilježava se na blagdan za&scaron;titnika životinja <strong>sv. Franje Asi&scaron;kog</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Japanska akita (<strong>Akita Inu</strong>) potječe iz istoimene japanske provincije. Prvobitno ime rase bilo je Akita Matagi i psi su se koristili za lov na medvjede. Od 1600. do 1868. koristi se za borbu pasa i kao nosač te&scaron;kog oružja za samuraje, a u jednom razdoblju japanske povijesti mogli su ga posjedovati samo plemići.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akita Inu je inteligentan i neustra&scaron;iv pas, izuzetno je jak, brz i okretan. Ponosna držanja, dostojanstven i lijep privržen je vlasniku kojemu ostaje vjeran do kraja života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Autorica likovnog rje&scaron;enja je Magdalena Džinić Hrkać, prvi dan izdanja 4. 10. 2022. godine. Izdanje se, kao i starija izdanja po&scaron;tanskih maraka HP Mostar, može kupiti jednostavno i online preko web shopa www.epostshop.ba</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-24-hpmostar-fdcakita2022..jpgZa vikend u ŽZH tri kaznena djelahttp://grude.com/clanak/?i=360890360890Grude.com - klik u svijetMon, 24 Oct 2022 09:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-20-policja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvješće MUP-a ŽZH za protekla 3 dana.<div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir"><br /><br /><span class="views-label views-label-field-javni-red-i-mir"><strong>Javni red i mir:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirana su dva prekr&scaron;aja protiv javnog reda i mira. Prekr&scaron;ajna obrada je u tijeku.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet"><br /><br /><strong><span class="views-label views-label-field-kriminalitet">Kriminalitet: </span></strong> <div class="field-content">Evidentirana su tri kaznena djela, od toga jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina KZ F BiH, jedno iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH i jedno iz oblasti kaznenih djela protiv zdravlja ljudi KZ-a F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode"><br /><br /><span class="views-label views-label-field-prometne-nezgode"><strong>Prometne nezgode:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirana je jedna prometna nezgoda s manjom materijalnom &scaron;tetom.</div> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-20-policja.jpgZavršena sanacija magistrale od Tarčina do Bradine, zatvara se nova dionica autoputahttp://grude.com/clanak/?i=360871360871Grude.com - klik u svijetSat, 22 Oct 2022 16:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-22-tunel-bradina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radovi na sanaciji magistralne ceste M-17, od Tarčina do Bradine, biti će završeni u ponedjeljak, 24. listopada.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon zavr&scaron;ene sanacije, prestaje važiti privremena izmjena režima prometa na dijelu od raskrižja u blizini naplatnih kućica u Tarčinu do novoizgrađenog kružnog toka na Bradini, tako da će sav promet biti preusmjeren na magistralnu cestu M-17.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novoizgrađena dionica autoceste Tarčin - Ivan biti će zatvorena za sav promet kako bi se okončali zavr&scaron;ni radovi i obavio tehnički prijem do 28. listopada kada će službeno biti pu&scaron;tena u promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naplata cestarine će prema odluci Vlade FBiH biti uspostavljena od 30. listopada prema važećem cjenovniku.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-22-tunel-bradina.jpgNajava međunarodne znanstvene konferencije Identiteti – kulture – jezicihttp://grude.com/clanak/?i=360833360833Grude.com - klik u svijetThu, 20 Oct 2022 12:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-20-dentiteti_-_kulture_-_jezici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cilj ovogodišnje konferencije je istražiti pitanje nacionalnoga poput identiteta, kulture, jezika..<p>&nbsp;</p> <p>Na Filozofskom fakultetu Sveučili&scaron;ta u Mostaru bit će održana 9. međunarodna znanstvena konferencija IDENTITETI &ndash; KULTURE &ndash; JEZICI 21. listopada (petak) u amfiteatru A. B. &Scaron;imić u 9.00 sati. Tema ovogodi&scaron;nje konferencije je Pitanje nacionalnoga u suvremenome kontekstu s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cilj ovogodi&scaron;nje konferencije je istražiti pitanje nacionalnoga poput identiteta, kulture, jezika, suvereniteta, izričaja, interesa itd. u suvremenome kontekstu, s osobitim osvrtom na njegovo pozitivno, odnosno negativno poimanje u Bosni i Hercegovini kao vi&scaron;enacionalnoj zajednici, ali i poku&scaron;ati odgovoriti jesu li takvi fenomeni tvorevine pro&scaron;losti ili, pak, mogu opstati i u 21. stoljeću kao stoljeću globalizacije.</p> <p><br />Filozofski fakultet Sveučili&scaron;ta u Mostaru u suradnji s Fakultetom političkih znanosti i<br />međunarodnih odnosa Sveučili&scaron;ta Mateja Bela u Banskoj Bistrici, Sveučili&scaron;tem Sjever u<br />Koprivnici, Doktorskom &scaron;kolom Sveučili&scaron;ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institutom dru&scaron;tvenih znanosti Ivo Pilar &ndash; Područnim centrom Osijek i Institutom za migracije i narodnosti u Zagrebu organizira ovu konferenciju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-20-dentiteti_-_kulture_-_jezici.jpgTemperature i sutra do 25 stupnjevahttp://grude.com/clanak/?i=360817360817Grude.com - klik u svijetWed, 19 Oct 2022 15:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme. <p>&nbsp;</p> <p>Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 21, na jugu do 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 19 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometerolo&scaron;kog zavoda BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpgKako zaustaviti najezdu bubamara u kući?http://grude.com/clanak/?i=360790360790Grude.com - klik u svijetMon, 17 Oct 2022 14:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-17-bubamara-azijska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bitno je znati da bubamare koje napadaju kuće, nisu obične bubamare, već se većinom radi o azijskim bubamarama.<p>&nbsp;</p> <div class="pd-short-desc"> <p>Bubamare su slatke i simpatične tako dugo dok ukra&scaron;avaju prirodu i drže se podalje od na&scaron;eg doma. Kada krenu ulaziti u kuće, mogu izazvati prave neugodnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitno je znati da bubamare koje napadaju kuće, nisu obične bubamare, već se većinom radi o azijskim bubamarama. One su u Europu, prvenstveno Nizozemsku i Belgiju uvezene iz Azije prije&nbsp;nekoliko desetaka godina kako bi na prirodan način ubijale u&scaron;i koje su napadale biljke u plastenicima i staklenicima, no nakon &scaron;to su&nbsp;uvezene njihov broj izmaknuo je kontroli i sve&nbsp;ih se če&scaron;će pronalazi diljem Europe.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p class="css-13ddpk0">Bubamare inače nisu opasne za zdravlje, no azijske mogu izazvati alergijske reakcije.</p> <p class="css-13ddpk0">&nbsp;</p> <p>''Valja upozoriti da mogu izazvati alergiju, i to s pomoću hemolimfe koju ispu&scaron;ta kad je ugrožena. Posebno su ugroženi astmatičari, a može izazvati i neugodan konjunktivitis. Suprotno mi&scaron;ljenjima da te bubamare ne treba dirati, zapravo treba upozoriti da ih, kad je god to moguće, usisavamo i na taj način uni&scaron;timo. Inače, azijske bubamare hrane se lisnim u&scaron;ima, a kada njih nema, tada se hrane na&scaron;im domaćim bubamarama'', ranije je za Glas Slavonije umirovljena profesorica s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Marija Ivezić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Azijska bubamara, može imati osnovnu narančastu, crvenu ili crnu podlogu, a može biti bez ijedne točkice, odnosno imati ih do 22. Te&scaron;ko ih je prepoznati, točnije moguće ih je odrediti prema malom slovu M, koje ta vrsta bubamare krije na svome prsi&scaron;tu'', dodala je profesorica Ivezić uz naglasak da je ta vrsta svojom prehranom prijetnja domaćim bubamarama, te ih se treba rije&scaron;iti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ne treba ih pu&scaron;tati van, već kad ih uočimo, i to najče&scaron;će u skupinama, treba ih usisati''', poručila je profesorica Ivezić. Za kraj je rekla kako azijske bubamare tijekom listopada i studenog traže skloni&scaron;te u objektima te da ih se može pronaći i u rano proljeće kada se bude.</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="css-13ddpk0">KAKO SE RIJE&Scaron;ITI BUBAMARA IZ KUĆE</h2> <p class="css-13ddpk0">Nekoliko je načina kako za&scaron;tititi dom od najezde bubamara. Definitivno je najbolje u startu spriječiti ulazak bubamara u kuću, ali pone&scaron;to možete napraviti i kada je za to prekasno.</p> <p class="css-13ddpk0">&nbsp;</p> <h3>Zatvorite rupe i pukotine</h3> <p>Bubamare u kuću često ulaze kroz sitne pukotine u zidu, oko prozora, vrata i sl. Pobrinite se da sve takve pukotine zatvorite. Dobro bi bilo napraviti kvalitetnu izolaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Odmah ih usisajte</h3> <p>Ne želite ih zgnječiti jer to će ostaviti mrlju ili neugodan miris. Umjesto toga ih usisajte usisavačem i odmah ispraznite sadržaj. U suprotnom ćete imati smrdljiv usisavač sljedeći put kada ga budete koristili.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Koristite sredstva za či&scaron;ćenje s mirisom agruma</h3> <p>Bubamare odbijaju mirisi citrusa i ulja citronele. Koristite sredstva za či&scaron;ćenje na bazi spomenutog jer bi to moglo zaustaviti &scaron;irenje nametnika.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Posadite krizanteme</h3> <p>Krizanteme su bubamarama najodbojniji cvijet. Prema tome, posadite ih blizu vrata ili prozora kako bi odbile bubamare.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Zamke</h3> <p>Osim toga, možete im postaviti zamku koristeći ukrasne vrtne lampione s poluotvorenim re&scaron;etkama.</p> <p><br /><br />Bubamare privlači svjetlo i na taj će način ostati zarobljene u lampionu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; jedna od metoda kako se rije&scaron;iti bubamara je napraviti im 'zamku' od vode i sapuna. Čistu staklenu posudu napunite vodom i stavite nekoliko kapi sapuna ili sredstva za pranje posuđa, i posudu stavite kraj prozora ili svijetla. Bubamare će privući svjetlo, upast će u posudu i utopiti se.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Potražite pomoć stručnjaka</h3> <p>Ako ni&scaron;ta od spomenutoga nije imalo učinak, ostaje Vam jo&scaron; jedino obratiti se stručnjacima. Ponekad su, nažalost, insekticidi jedino rje&scaron;enje.</p> <p class="css-13ddpk0">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-17-bubamara-azijska.jpgAPEL: Hitno potrebna krv za ratnog vojnog invalida Domovinskog rata koji se liječi u SKB Mostarhttp://grude.com/clanak/?i=360788360788Grude.com - klik u svijetMon, 17 Oct 2022 13:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-21-darivanje_krvi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata iz Čapljine, HITNO potrebna krv, trenutno se nalazi na liječenju u Mostaru, potrebno mu je više doza krvi. <p><br />Pozivaju se svi dobrovoljni darivatelji s područja općine Čapljina i cijele Hercegovine da daruju krv ukoliko su u mogućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi koji su voljni darovati krv za oboljelog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata mogu se javiti na broj: 063 588 407, stoji u apelu kojeg prenosimo s Hercegovackiportal.com.<strong> <br /></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-21-darivanje_krvi.jpgBit će još lijepog jesenskog vremenahttp://grude.com/clanak/?i=360783360783Grude.com - klik u svijetMon, 17 Oct 2022 08:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-09-pretezno-suncano.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.<p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 08 sati: Livno 5 stupnjeva, Bugojno, Drvar i Grude 6, Bjela&scaron;nica i Tuzla 7, Ivan Sedlo, Jajce, Sarajevo i Zenica 8, Bihać, Gradačac i Sanski Most 9, Mostar 15, Neum 16 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 954 milibara, za 2 milibara je vi&scaron;i od normalnog i sporo raste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>PROGNOZA VREMENA ZA 18.10.2022 (Utorak)., Pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje od 11 do 15, a najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>PROGNOZA VREMENA ZA 19.10.2022 (Srijeda)., U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niskih oblaka. U Bosni se očekuje naoblačenje tokom noći na četvrtak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 15, a najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu zemlje do 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>PROGNOZA VREMENA ZA 20.10.2022 (Četvrtak)., U Bosni pretežno oblačno prije podne. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U Hercegovini sunačanije. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje od 11 do 15, a najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18, na jugu zemlje od 22 do 26 stupnjeva.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-09-pretezno-suncano.jpgMagla mjestimično usporava promethttp://grude.com/clanak/?i=360782360782Grude.com - klik u svijetMon, 17 Oct 2022 08:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-06-magla.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stanje na cestama.<p>&nbsp;</p> <p>Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost i usporava vožnju na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na M-17 Buna &ndash; Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se obustavlja u vremenu od 09:00 do 12:15 sati te od 13:15 do 15:00 sati (svakim danom osim nedjelje i blagdana). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativne pravce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u vremenu od 08:00 do 17:00 sati (svakim danom osim nedjelje) bit će obustavljen promet na dionici M-6.1 Nevesinje &ndash; Mostar (od Nevesinja do mjesta Velagići). Za vrijeme obustave promet će se preusmjeravati na alternativne pravce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas u vremenu od 13:00 do 14:00 i od 16:00 do 17:00 sati zbog radova bit će obustavljen promet na dionici Bihać &ndash; Bosanski Petrovac (dionica Ripač &ndash; Dubovsko). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na dionicu Bihać &ndash; Krupa &ndash; Krnjeu&scaron;a &ndash; Bosanski Petrovac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova obustavljen je promet na dionici M-17 Tarčin &ndash; Bradina i preusmjeren na novoizgrađenu dionicu autoceste Tarčin &ndash; Ivan, bez naplate cestarine od Vlakova do Bradine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na ugradnji opreme u tunelu Crnaja na dionici M-17 Konjic &ndash; Jablanica, promet se u vremenu od 22:00 do 07:00 sati odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na vijaduktu Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever &ndash; Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce &ndash; Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča &ndash; Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (dionica Cerik &ndash; pijaca Arizona) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&ndash; M-5 Ripač &ndash; Dubovsko, Donji Vakuf &ndash; Turbe (Komar),</p> <p>&ndash; M-6 Grude &ndash; Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki &ndash; Vitina, ulaz u Stolac,</p> <p>&ndash; M-14.2 &Scaron;amac &ndash; Ora&scaron;je (Grebnice &ndash; Bazik),</p> <p>&ndash; M-17 Žepče &ndash; Zenica (Golubinja), Čapljina &ndash; Doljani (Čeljevo),</p> <p>&ndash; M-18 Sarajevo &ndash; Vogo&scaron;ća (ulica Alipa&scaron;ina).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo &ndash; GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja, priopćeno je iz IC AMSBIH-a</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-06-magla.jpgHoće li BiH imati bijeli Božić? Meteorolozi najavljuju velike valove hladnoćehttp://grude.com/clanak/?i=360777360777Grude.com - klik u svijetSun, 16 Oct 2022 14:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-08-012_foto_toni.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Klimatolozi upozoravaju kako bi nas ove zime mogao pogoditi val ekstremno niskih temperatura, potvrdio je za Politico Carlo Buontempo, direktor Službe za klimatske promjene Copernicus pri Europskom centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF). <p><br />Predviđa se da će hladni val Europu zahvatiti prije Božića &scaron;to neke raduje jer postoji &scaron;ansa da ćemo napokon imati bijeli Božić.<br /><br /></p> <p>S druge strane, niske temperature znače i veću potro&scaron;nju novca i energenata za grijanje, no situacija nije toliko zabrinjavajuća. Vi&scaron;e bismo pažnje trebali posvetiti razornim olujama i povećanoj količini oborina. Očekuje nas umjerenija zima s mnogo oborina Iako ECMWF predviđa periode ekstremno niskih temperatura, AccuWeather navodi kako će ostatak zime biti umjerenih temperatura sličnih onima prija&scaron;nje dvije godine. La ni&ntilde;a, anomalno klimatsko stanje ekvatorskog dijela Tihog oceana, suprotno ekstremu koji je poznat pod nazivom el ni&ntilde;o, već će treću godinu za redom diktirati vrijeme u Europi. To znači da možemo očekivati umjerenu zimu sličnu prethodnima te također ne&scaron;to vi&scaron;e oborina, posebno na na&scaron;im predjelima te u Portugalu, &Scaron;panjolskoj, Italiji i dijelovima Francuske. Također možemo očekivati vi&scaron;e olujnih vjetrova. Utjecaj koji donosi la ni&ntilde;a obično ne traje vi&scaron;e od jedne sezone, no ovo je treći put u povijesti da ga osjetimo tri godine za redom.<br /><br /></p> <p>AccuWeather također upozorava da se gradovi koji često budu pogođeni poplavama pripreme za novi val velike količine oborina. Dobre vijesti dolaze za ljubitelje skijanja jer će planinski vrhovi biti pokriveni&nbsp;obilnom količinom snijega već u prosincu, a vi&scaron;e snijega možemo očekivati i u nižim dijelovima zemlje tijekom siječnja i veljače.<br /><br /></p> <h2>Točniju&nbsp;prognozu znat ćemo uskoro<br /><br /></h2> <p>Svi nestrpljivo očekujemo najtočniju vremensku prognozu kako bismo se mogli pripremiti za neizvjesnu zimu pred nama. Trenutačni podaci daju nam privremeno olak&scaron;anje jer pokazuju da neće cijela zima biti ekstremno hladna, no prave podatke tek ćemo saznati. Važan čimbenik koji diktira zimsku prognozu jo&scaron; se nije formirao, a radi se o polarnom vrtlogu,&nbsp;velikom području&nbsp;niskog tlaka zraka u kojem vjetar velike brzine kruži nad Arktikom.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-08-012_foto_toni.jpgEvo kad se pomiču kazaljke na satuhttp://grude.com/clanak/?i=360747360747Grude.com - klik u svijetFri, 14 Oct 2022 09:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-08-61424529-vrijeme-pomicanje-sat-spavanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U noći s 29. na 30. listopada 2022. kazaljke na satu pomiču se jedan sat unatrag.<p>&nbsp;</p> <p>To znači da možete spavati sat vremena dulje. No, nakon pomicanja kazaljki na satu očekuju se kraći dani u poslijepodnevnim satima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Promjene vremena uvijek se rade vikendom, u noći sa subote na nedjelju. Prelazak na zimsko računanje vremena ove će se godine dogoditi zadnjeg vikenda u listopadu, u noći s 29. listopada na 30. listopada 2022. Kazaljke na satu bit će pomaknute za točno jedan sat unatrag, odnosno s tri sata ujutro na dva, javlja wa.de.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ideju o ljetnom računanju vremena 1784. godine je prvi dobio izumitelj, znanstvenik, a kasnije i predsjednik SAD-a Benjamin Franklin. Svojim prijedlogom navodno se samo &scaron;alio. Imao je 78 godina i u to je vrijeme već osam godina živio u Parizu. Borio se s raznim bolestima i često nije napu&scaron;tao svoj dom u pari&scaron;kom predgrađu Passy. Dru&scaron;tvo su mu pravili prijatelji. Jedan od njih je bio izdavač lista &ldquo;Journal de Paris&rdquo; koji ga je zbog njegovog humora uvijek hrabrio da pi&scaron;e kratke tekstove o svakodnevnim problemima. Franklin je u jednom članku spomenuo ljetno računanje vremena, no kako je bila riječ o &scaron;aljivom članku, nije jasno je li doista mislio ozbiljno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Njemačkoj je ljetno vrijeme uvedeno za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 30. travnja do 1. listopada 1916., kako bi se duljim kori&scaron;tenjem dnevne svjetlosti u&scaron;tedjela energija koja se tro&scaron;ila na proizvodnju u ratnoj industriji. Primjer je iste godine slijedila Velika Britanija. Od 2002. godine Europska unija odredila je zadnju nedjelju ožujka kao početak i zadnju nedjelju listopada kao zavr&scaron;etak ljetnog računanja vremena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema istraživanju Forse, 80 posto svih ispitanika u Njemačkoj smatra promjenu vremena suvi&scaron;nom i zalaže se za njeno ukidanje. Ali jo&scaron; ostaje pitanje hoće li se odlučiti za ljetno ili zimsko računanje vremena. Većina preferira ljetno računanje vremena, prenosi&nbsp;<a title="fenix magazin" href="https://fenix-magazin.de/zimsko-racunanje-vremena-evo-kada-se-pomicu-kazaljke-na-satu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Fenix Magazin</a>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-08-61424529-vrijeme-pomicanje-sat-spavanje.jpgWall Street porastao nakon šest dana padahttp://grude.com/clanak/?i=360746360746Grude.com - klik u svijetFri, 14 Oct 2022 08:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-07-01-22-wall-street-down.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi skočili više od 2 posto, što se ponajviše zahvaljuje korekciji cijena dionica nakon šest dana pada jer izvješće o inflaciji nije bilo baš poticajno.<p>&nbsp;</p> <p>Dow Jones ojačao je 2,83 posto, na 30.038 bodova, dok je S&amp;P 500 skočio 2,60 posto, na 3.669 bodova, a Nasdaq indeks 2,23 posto, na 10.649 bodova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ti su indeksi na početku trgovanja bili u negativnom području, nakon &scaron;to je objavljeno da su potro&scaron;ačke cijene u SAD-u u rujnu porasle 0,4 posto na mjesečnoj razini, a 8,2 posto na godi&scaron;njoj, &scaron;to je ne&scaron;to veći rast u odnosu na očekivanja analitičara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako se inflacija i dalje kreće oko najvi&scaron;ih razina u 40 godina, očekivanja na trži&scaron;tu nisu se promijenila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako se i dalje procjenjuje da će Fed na dvodnevnoj sjednici 1. i 2. studenoga ponovno, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 postotnih bodova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč tome, jučer se trži&scaron;te naglo oporavilo, pa su indeksi zavr&scaron;ili s dobitkom većim od 2 posto. Pritom su financijski i energetski sektor prednjačili po dobicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da se ni&scaron;ta bitno u očekivanjima u vezi inflacije, kamata i gospodarstva nije promijenilo, većina analitičara ovaj preokret obja&scaron;njava tehničkom korekcijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Iza ovog rasta stoje tehnički faktori, a moguće je i da su nakon vi&scaron;ednevnog pada cijena dionica u trži&scaron;te ugrađene i sve lo&scaron;e vijesti&rdquo;, kaže King Lip, strateg u tvrtki Baker Avenue Asset Management.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-ad-loading vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Idućih tjedana u fokusu ulagača bit će poslovni rezultati kompanija i banaka. Izvje&scaron;ćima nekoliko velikih banaka u petak počinje sezona objava kvartalnih rezultata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta gospodarstva, očekivanja su znatno smanjena posljednjih mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&amp;P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 4,1 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Početkom srpnja očekivali su, pak, rast zarada za vi&scaron;e od 11 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,35 posto, na 6.850 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 1,51 posto, na 12.355 bodova, a pari&scaron;ki CAC 1,04 posto, na 5.879 bodova.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-07-01-22-wall-street-down.jpgU subotu koncert pod nazivom ''Folklor je moj život'' u čast preminulog Marija Pinjuhahttp://grude.com/clanak/?i=360715360715Grude.com - klik u svijetTue, 11 Oct 2022 09:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-12-mariopinjuh.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koncert pod nazivom ”Folklor je moj život” bit će održan u subotu, 22. listopada, u 18:00 sati u dvorani Zavoda svete obitelji u Širokom Brijegu.<p><br />Koncert se održava u čast prerano preminulog člana KUD-a Mokro i novinara Marija Pinjuha.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na koncertu će nastupati KUD Mokro, HKUD Hercegovac, HKUD Rodoč, HKD Vrila, HKUD Zora Struge &ndash; Gorica i etno skupina Čuvarice.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-12-mariopinjuh.jpgKolnici su mokri i skliskihttp://grude.com/clanak/?i=360713360713Grude.com - klik u svijetTue, 11 Oct 2022 08:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-vozaci-oprez-mokri-i-skliski-kolnici-u-istri-primorju-i-gorskom-kotaru.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni su kolnici suhi ili djelomično vlažni, dok se u Hercegovini prometuje po mokrim i skliskim kolnicima.<p>&nbsp;</p> <p>Magla smanjuje vidljivost mjestimice na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na M-17 Buna &ndash; Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se obustavlja u vremenu od 09:00 do 12:15 sati te od 13:15 do 15:00 sati (svakim danom osim nedjelje i blagdana). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativne pravce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u vremenu od 08:00 do 17:00 sati (svakim danom osim nedjelje) bit će obustavljen promet na dionici M-6.1 Nevesinje &ndash; Mostar (od Nevesinja do mjesta Velagići). Za vrijeme obustave promet će se preusmjeravati na alternativne pravce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova obustavljen je promet na dionici M-17 Tarčin &ndash; Bradina i preusmjeren na novoizgrađenu dionicu autoceste Tarčin &ndash; Ivan, bez naplate cestarine od Vlakova do Bradine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na ugradnji opreme u tunelu Crnaja na dionici M-17 Konjic &ndash; Jablanica, promet se u vremenu od 22:00 do 07:00 sati odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na vijaduktu Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever &ndash; Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce &ndash; Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča &ndash; Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (dionica Cerik &ndash; pijaca Arizona) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&ndash; M-5 Ripač &ndash; Dubovsko, Donji Vakuf &ndash; Turbe (Komar),</p> <p>&ndash; M-6 Grude &ndash; Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki &ndash; Vitina,</p> <p>&ndash; M-6.1 Tomislavgrad &ndash; Livno (Vidikovac),</p> <p>&ndash; M-14.2 &Scaron;amac &ndash; Ora&scaron;je (Grebnice &ndash; Bazik),</p> <p>&ndash; M-17 Žepče &ndash; Zenica (Golubinja).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo &ndash; GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-vozaci-oprez-mokri-i-skliski-kolnici-u-istri-primorju-i-gorskom-kotaru.jpgIza nas je najtoplije ljetohttp://grude.com/clanak/?i=360701360701Grude.com - klik u svijetMon, 10 Oct 2022 10:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-16-ljeto_more_odmor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Slično rekordno toplo vrijeme bilježi se i u Sjevernoj Americi i Kini..<p>&nbsp;</p> <p>Ljeto koje je iza nas u Europi bilo je najtoplije u povijesti mjerenja i ekstremne su&scaron;e sada su 20 puta izvjesnije, upozorava međunarodni istraživački tim koji je proučavao sadržaj vode u povr&scaron;inskom sloju zemlji&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Su&scaron;e koje se obično događaju jednom u 400 godina, zbog globalnog zagrijavanja sada se očekuju jednom u 20 godina, upozorava tim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slično rekordno toplo vrijeme bilježi se i u Sjevernoj Americi i Kini, prenosi RTS.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je bazirano na vlažnost tla. Proučavali su sadržaj vode u povr&scaron;inskom sloju zemlji&scaron;ta, na dubini do sedam centimetara, kao i u zoni korijena, na dubini do metar, odakle biljke crpe najvi&scaron;e vlažnosti. Zbog temperature koja je vi&scaron;a 1,2 stupnja nego u predindustrijskoj eri, vjerovatnije je najmanje pet puta da će povr&scaron;inski sloj zemlje biti pogođen su&scaron;nim uvjetima, a čak 20 puta vjerovatnije da se to dogodi i u zoni korijena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jaka su&scaron;a, nesta&scaron;ica vode i požari su samo neke od posljedica. Kako temperatura ne bi nastavila nezadrživo rasti, a učestalost ekstremnih su&scaron;a postala jo&scaron; veća, nužno je ambicioznije smanjivati emisiju stakleničkih plinova i fosilna goriva postupno zamijeniti obnovljivim.&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-16-ljeto_more_odmor.jpgPolicija ZHŽ-a se oglasila o događajima i dostavila izvješće za protekla tri danahttp://grude.com/clanak/?i=360700360700Grude.com - klik u svijetMon, 10 Oct 2022 10:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-15-policija_traka_rotacije.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>MUP ZHŽ-a objavio je na svojim stranicama policijsko izvješće za protekla 3 dana.<p><br />Evidentirana su dva prekr&scaron;aja protiv javnog reda i mira. Prekr&scaron;ajna obrada je u tijeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kriminalitet:</strong></p> <p>Evidentirana su tri kaznena djela, od toga jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv života i tijela KZ F BiH, jedno iz oblasti kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina KZ F BiH i jedno iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.</p> <p><br /><strong>Prometne nezgode</strong>:<br />Evidentirane su tri prometne nezgode, od toga jedna s većom i dvije s manjom materijalnom &scaron;tetom.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-15-policija_traka_rotacije.jpgCijene na policama trgovina sve veće, a količine znatno manjehttp://grude.com/clanak/?i=360696360696Grude.com - klik u svijetSun, 09 Oct 2022 18:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-01-kupovina-trgovina-prehrana-potrosac-obmane-serb.rs_-750x563.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osim gotovo svakodnevnih poskupljenja hrane, građani muku muče i sa smanjenjem gramaže prehrambenih namirnica, što je također udar na njihov životni standard.<p>&nbsp;</p> <p>I trgovci i proizvođači znaju kako je kupcima zapravo najvažniji pogled na karticu s cijenom. Poskupljenje će ih odvratiti od kupnje, a u ovo doba stalnog rasta cijena prava je "poplava" pakiranja s manjim sadržajem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potro&scaron;ačka je ko&scaron;arica svejedno sve skuplja, a brojni proizvodi, kojima smo prije bili vjerni, znatno su lak&scaron;i, iako su pakiranja na prvi pogled ista, a cijene su, na prvi pogled, ostale stare. Tek kad dođete kući, shvatit ćete da ste dobili manju količinu proizvoda, prenosi Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Isto pakiranje</strong></p> <p>Zbog povećanja cijena energenata i brojnih sirovina mnogi proizvođači žele i misle da moraju povećati cijenu. Ali također odlično znaju kako su kupci svjesni koliko su prije plaćali te proizvode i kako će ih poskupljenja nagnati posegnuti za proizvodom konkurenta. Zato i trgovci i proizvođači svakako žele da kartica s cijenom ostane ista i kupcima poznata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako čokolade vi&scaron;e ne teže 100 ili 300, nego 80 ili 220 g, iznos koji ste prije plaćali za pa&scaron;tetu od 100 g sada dajete za 95 ili 80 g, a umjesto 250, maslac sada teži 200 g. Iako na poleđini pi&scaron;e točna gramaža proizvoda, ono &scaron;to zavarava kupca je vizualno isto pakiranje, ali i cijena koja ne naslućuje da je proizvoda količinski manje. Proizvođači manju gramažu određenih proizvoda opravdavaju i time &scaron;to je "smanjen broj članova u obiteljima". Na to upozoravaju iz udruga potro&scaron;ača, nagla&scaron;avajući da u pakiranju od 1 kg jo&scaron;, uglavnom, možemo pronaći samo sol.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- &Scaron;ećer je u pakiranju od 900 g, kao i većina drugih prehrambenih artikala koji su ranije težili kilogram. Jogurti, vrhnja i slični proizvodi, koji su nekada težili 200, prodaju se u pakiranjima od 180 mililitara - kazala je za Srpskainfo izvr&scaron;na direktorica prijedorske Udruge za za&scaron;titu potro&scaron;ača "Don" Murisa Marić. Prema njezinim riječima, prosječan potro&scaron;ač jako te&scaron;ko može primijetiti ova smanjenja gramaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Razlog je &scaron;to je ambalaža ostala ista, a to je ono &scaron;to nas privlači da priđemo nekoj polici i izaberemo određeni proizvod. Potro&scaron;ači uglavnom obraćaju pozornost na rok trajanja nekog prehrambenog artikla i na cijenu, koja je, naravno, u ovim te&scaron;kim vremenima presudna - ističe Marić. Dodaje kako samo prilikom kupnje mesa te voća i povrća možemo odrediti gramažu koju ćemo kupiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kod ostalih proizvoda riječ je o obmani potro&scaron;ača. Naime, države propisuju cijene na litre i kilograme, a mi imamo sasvim druge gramaže. Pa, trebamo li nositi kalkulator u trgovinu kako bismo provjerili je li to ta cijena u odnosu na litru ili kilogram?! Živimo u vremenu u kojem je udar na džep građana dvostruk. S jedne strane imamo poskupljenja, a s druge smanjenja gramaže proizvoda - poručila je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Manje i 20 posto</strong></p> <p>Na policama je, naime, sve vi&scaron;e pakiranja riže od 800, a &scaron;ećera od 900 g te vrećica tjestenine od 400 umjesto 500 g, za koliko su izgubili na težini i neki suhomesnati proizvodi, ponajprije salame. Staklenke kiselih salata i pekmeza teže 680 umjesto nekada&scaron;njih 800 g., prenosi Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Značajno smanjenje gramaže pretrpjeli su slatki&scaron;i i grickalice, tako da su čokolade od 100 g prava rijetkost, a zamijenile su ih one koje su lak&scaron;e za 20%. Umjesto 50 g, čips se prodaje u pakiranjima od 35, pa čak i 27 g.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Smanjenje gramaže je grozno. Primjerice, ranije je tjestenina bila pakirana po 500 g, a sad je u pakiranju od 400, &scaron;to predstavlja problem. Jedno pakiranje malo nam je za ručak te moram dodavati iz druge vrećice. I s ostalim proizvodima je slično - požalila nam se jedna kućanica.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-01-kupovina-trgovina-prehrana-potrosac-obmane-serb.rs_-750x563.jpgSlužbama za zapošljavanje dostavljeni popisi nezaposlenih koji imaju pravo na pomoć od 100 KMhttp://grude.com/clanak/?i=360681360681Grude.com - klik u svijetSat, 08 Oct 2022 13:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-11-konvertibilna-marka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U slučaju da županijska služba za zapošljavanje nema valjan podatak o bankovnom računu, korisnici trebaju taj podatak dostaviti svojim županijskim službama najkasnije do 30. listopada ove godine.<p>&nbsp;</p> <p>Federalni zavod za zapo&scaron;ljavanje županijskim službama za zapo&scaron;ljavanje dostavio je konačne popise nezaposlenih osoba koje imaju pravo na po 100 KM jednokratne novčane pomoći, a prema dopuni Uredbe o pomoći stanovni&scaron;tvu Vlade Federacije BiH, potvrđeno je za Faktor u Uredu za informiranje Vlade FBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Županijske službe su na osnovu tih listi dužne podnijeti službeni zahtjev Vladi Federacije BiH za isplatu novca za ove namjene iz proračuna Federacije, kako bi bile u mogućnosti isplatiti pojedinačne naknade od 100 KM na bankovne račune korisnika. Uredbom je određen rok za isplatu do 30. studenoga 2022. godine - kazali su u Federalnoj vladi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagla&scaron;avaju da, u slučaju da županijska služba za zapo&scaron;ljavanje nema valjan podatak o bankovnom računu, korisnici trebaju taj podatak dostaviti svojim županijskim službama najkasnije do 30. listopada ove godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Iz stručnih službi su također preporučili nezaposlenima da u svojim službama za zapo&scaron;ljavanje provjere imaju li podatak o njihovom transakcijskom računu, a kako bi mogli na vrijeme djelovati i ostvariti ovo pravo koje im pripada Uredbom Vlade FBiH - kazali su u Vladi FBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po 100 KM trebalo bi dobiti oko 270.000 nezaposlenih.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-ad-loading vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je ranije rečeno da je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji počela isplata jednokratne novčane pomoći s federalne razine, u Službi za zapo&scaron;ljavanje HNŽ su objasnili da je riječ o isplati po 100 KM nezaposlenim od novca koji je osigurala Vlada HNŽ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Prije Vlade FBiH, Vlada HNŽ je donijela odluku o isplati po 100 KM nezaposlenima u na&scaron;oj županiji. To je zavr&scaron;eno i sada čekamo instrukcije sa federalne razine kao i ostale županijske službe - kazali su.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-11-konvertibilna-marka.jpgMagla mjestimice smanjuje vidljivosthttp://grude.com/clanak/?i=360673360673Grude.com - klik u svijetSat, 08 Oct 2022 08:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-20-kamion_cesta_magla.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.<p>&nbsp;</p> <p class="has-black-color has-text-color"><a>Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na M-17 Buna &ndash; Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se obustavlja u vremenu od 09:00 do 12:15 sati te od 13:15 do 15:00 sati (svakim danom osim nedjelje i blagdana). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativne pravce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u vremenu od 08:00 do 17:00 sati (svakim danom osim nedjelje) bit će obustavljen promet na dionici M-6.1 Nevesinje &ndash; Mostar (od Nevesinja do mjesta Velagići). Za vrijeme obustave promet će se preusmjeravati na alternativne pravce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova obustavljen je promet na dionici M-17 Tarčin &ndash; Bradina i preusmjeren na novoizgrađenu dionicu autoceste Tarčin &ndash; Ivan, bez naplate cestarine od Vlakova do Bradine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na ugradnji opreme u tunelu Crnaja na dionici M-17 Konjic &ndash; Jablanica, promet se u vremenu od 22:00 do 07:00 sati odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na vijaduktu Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever &ndash; Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce &ndash; Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča &ndash; Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (dionica Cerik &ndash; pijaca Arizona) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-5 Ripač &ndash; Dubovsko, Donji Vakuf &ndash; Turbe (Komar),</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-6 Grude &ndash; Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki &ndash; Vitina,</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-6.1 Tomislavgrad &ndash; Livno (Vidikovac),</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-14.2 &Scaron;amac &ndash; Ora&scaron;je (Grebnice &ndash; Bazik),</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-17 Žepče &ndash; Zenica (Golubinja).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo &ndash; GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-20-kamion_cesta_magla.jpgTrogodišnja djevojčica Krstić otpuštena iz SKB Mostarhttp://grude.com/clanak/?i=360671360671Grude.com - klik u svijetFri, 07 Oct 2022 21:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-13-skbmostar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nažalost, njena obitelj je tragično stradala nadomak kuće, kada se u njih, pod još neutvrđenim okolnostima, direktno zabio automobil BMW X5, kojim je upravljao Mate Primorac (46), koji je, također, poginuo.<p>&nbsp;</p> <p>Trogodi&scaron;nja G. K. čiji su roditelji Boris (35) i Marijana (34) te brat Roberto (9) Krstić smrtno stradali u prometnoj nesreći koja se 24. rujna u večernjim satima dogodila na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Buna-Zaton, južno od Mostara, otpu&scaron;tena je iz Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice (SKB) Mostar, potvrđeno je u petak za &bdquo;Avaz&ldquo; iz ove ustanove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, djevojčica je s ozljedama opasnim po život bila hospitalizirana u ovoj bolnici, a kobne večeri je bila s roditeljima i bratom u automobilu Renault Scenic, kojim su se vraćali kući u Ortije&scaron; s jednodnevnog izleta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, njena obitelj je tragično stradala nadomak kuće, kada se u njih, pod jo&scaron; neutvrđenim okolnostima, direktno zabio automobil BMW X5, kojim je upravljao Mate Primorac (46), koji je, također, poginuo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je, kako se to do sada iznosilo, nepropisno pretjecao, ali mu to u jednom trenutku, navodno, nije dopu&scaron;tao vozač automobila Mercedes Mile Doko (31), s kojim je prethodno bio u jednom mostarskom restoranu, te je krenula utrka između njih dvojice, pi&scaron;e Avaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U kobnom trenutku, Primorac je udario u Mercedes, kao i automobil BMW kojim je upravljao L. &Scaron;. (22), a na koncu se svom silinom zabio u Renault Scenic u kojem su bili Krstići.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Tužiteljstva HNŽ, u kojem, zajedno s PU Mostar, provode istragu, u petak su kazali da čekaju rezultate brojnih vje&scaron;tačenja koja su naložena te su napomenuli da je riječ o opsežnim aktivnostima, budući da su poduzete sve neophodne mjere i radnje. Po okončanju istrage, kazali su, javnost će biti obavije&scaron;tena o svemu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-13-skbmostar.jpgŽZH: 4 prometne nesreće u protekla 24 satahttp://grude.com/clanak/?i=360644360644Grude.com - klik u svijetThu, 06 Oct 2022 09:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-21-stop-policija-pistolj-102215.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvješće MUP-a ŽZH.<div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir"><span class="views-label views-label-field-javni-red-i-mir"><strong>Javni red i mir:</strong> </span> <div class="field-content">Nije evidentiran nijedan prekr&scaron;aj protiv javnog reda i mira.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet"><span class="views-label views-label-field-kriminalitet"><strong>Kriminalitet:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirana su dva kaznena djela iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode"><strong><span class="views-label views-label-field-prometne-nezgode">Prometne nezgode: </span></strong> <div class="field-content">Evidentirane su četiri prometne nezgode, od toga jedna s većom i tri s manjom materijalnom &scaron;tetom u kojima su tri osobe zadobile tjelesne povrede.</div> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-21-stop-policija-pistolj-102215.jpgU tijeku je potraga za našim susjedom, 65-godišnjim Ivanom, svi koji imate neke informacije obavijestite MUPhttp://grude.com/clanak/?i=360638360638Grude.com - klik u svijetWed, 05 Oct 2022 21:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-05-22-ivica-todoric.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U tijeku je potražna akcija za hrvatskim državljaninom iz Imotskoga. Radi se o Ivanu Todoriću, 1957. godine rođenom u Zmijavcima, a koji je posljednji put viđen u obiteljskoj kući tijekom jutra.<p><br />Na sebi je imao tamno plavu trenerku, majicu kratkih rukava sa crtama te crne natikače.<br />Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj osobi da jave na 112, objavljeno je iz HGSS-a Makarska.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-05-22-ivica-todoric.jpgMUP ŽZH: Potpisani ugovori s kadetimahttp://grude.com/clanak/?i=360631360631Grude.com - klik u svijetWed, 05 Oct 2022 11:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-05-policajci-ugovori.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ministarstvo će se u narednom periodu susresti s odlaskom većeg broja djelatnika u mirovinu..<p>&nbsp;</p> <p>U službenim prostorijama MUP-a Županije Zapadnohercegovačke u utorak su potpisani ugovori za &scaron;kolovanje s trideset polaznika temeljne policijske obuke za čin &bdquo;policajac&rdquo; i s osam polaznika temeljne policijske obuke za čin &bdquo;mlađi inspektor&rdquo; koji će se &scaron;kolovati u Agenciji za &scaron;kolovanje i stručno usavr&scaron;avanje kadrova u Mostaru.<br /><br /></p> <p>Obuka za sve polaznike kreće 10. listopada 2022. g., s tim da 28 kadeta i 2 kadetkinje za čin policajac zavr&scaron;avaju s obukom 9. lipnja 2023. g., a 5 kadeta i 3 kadetkinje za čin mlađeg inspektora s obukom zavr&scaron;avaju 7. travnja 2023. g. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad za sve kadete traje dvanaest mjeseci.<br /><br /></p> <p>Potpisivanjem ugovora je zavr&scaron;en vi&scaron;emjesečni proces odabira kadeta, a u tijeku je natječaj za prijam jo&scaron; 63 kandidata za pohađanje temeljne policijske&nbsp;obuke u činu policajac.<br /><br /></p> <p>Na&scaron;e Ministarstvo će se u narednom periodu susresti s odlaskom većeg broja djelatnika u mirovinu, stoga kontinuirano obnavljamo policijske kadrove i redovito upućujemo kadete na &scaron;kolovanje.<br /><br /></p> <p>Policijski službenici Uprave policije MUP-a jedni su od najodgovornijih za sigurnost ZHŽ-a, a očekujemo da će obuka i zapo&scaron;ljavanje novih kadrova znatno pridonijeti pobolj&scaron;anju sigurnosne situacije u&nbsp;ŽZH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-05-policajci-ugovori.jpgHT ERONET: Ne nasjedajte na lažnu nagradnu igru!http://grude.com/clanak/?i=360623360623Grude.com - klik u svijetTue, 04 Oct 2022 16:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-06-hteronet-vezakojatraje_003.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Upozorenje korisnicima.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Putem linka: https://survey4everybody.com/landers/69d8cbfebf/60fee9d194219/undefined# &scaron;iri se navodna nagradna igra u kojoj se korisnicima HT Eroneta komunicira da su osvojili nagradu iPhone 14 Pro Max.</p> <p><br />Riječ je o lažnoj nagradnoj igri te upozoravamo korisnike da ne nasjedaju na ovakve ili slične poku&scaron;aje prijevare.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/22-10-04-22-10-04-nagradnalazna1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, sve nagradne igre HT Eronet organizira ISKLJUČIVO preko svoje službene web stranice ili putem dru&scaron;tvenih mreža, o čemu su na&scaron;i korisnici uvijek jasno i transparentno informirani.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Odjel za korporativne komunikacije</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-06-hteronet-vezakojatraje_003.jpgU Hercegovini sunčano sa temperaturom do 24 stupnjahttp://grude.com/clanak/?i=360613360613Grude.com - klik u svijetTue, 04 Oct 2022 08:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-03-jesen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Meteorolozi za danas u centralnim i istočnim područjima Bosne najavljuju umjereno do pretežito oblačno vrijeme, uz postupno razvedravanje poslije podne.<p>&nbsp;</p> <p>U ostatku zemlje uglavnom sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sutra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stupnja.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-ad-loading vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>U četvrtak umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 19 do 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-03-jesen.jpgMirovine za rujan, 5. listopadahttp://grude.com/clanak/?i=360597360597Grude.com - klik u svijetMon, 03 Oct 2022 14:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-27-mirovine.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, mirovine za mjesec rujan bit će isplaćene preko jedinstvenog računa riznice FBiH u srijedu, 5. listopada 2022. godinu.<p>&nbsp;</p> <p>Prosječna samostalna mirovina, koju prima 355.248 korisnika, iznosi 545,01 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najniža mirovina iznosi 424,43 KM, zajamčena 531,86 dok je najvi&scaron;a mirovina 2.174,48 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mirovinu za rujan primit će ukupno 431.935 umirovljenika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za rujan iznose oko 215 milijuna KM.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-27-mirovine.jpgU Hercegovini se osjetio potreshttp://grude.com/clanak/?i=360583360583Grude.com - klik u svijetMon, 03 Oct 2022 00:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-12-potresic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon cjelodnevnih izbornih potresa, noćas oko 00:45 sati područje Hercegovine je pogodio blaži potres.<p><br />Oni koji su ga osjetili ističu da su osjetili blaže, podrhtavanje tla. Već su ga zabilježili i čitatelji EMSC-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-12-potresic.jpgPronađen pas kod Bekijina igrališta, umiljat je i obožava se igratihttp://grude.com/clanak/?i=360542360542Grude.com - klik u svijetSat, 01 Oct 2022 09:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-10-01-22-umiljat-pas_4.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kod stadiona Elić Luka, poznatijeg kao Bekijino igralište u Grudama pronađen je pas.<p><br />S obzirom na njegovu umiljatost i zaigranost, vidljivo je da je odgajan u zdravom okruženju pa se moli vlasnike da dođu kod igrali&scaron;ta gdje se pas i nalazi, kako bi preuzeli svog ljubimca.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-10-01-22-umiljat-pas_4.jpgIzlila se Sava u Zagrebu, u Karlovcu na snazi redovita obrana od poplavehttp://grude.com/clanak/?i=360527360527Grude.com - klik u svijetFri, 30 Sep 2022 15:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-30-zagreb-vodostaj.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog jake kiše, koja pada od srijede, ponovno prijete poplave.<p>&nbsp;</p> <p>Rastu vodostaji rijeka. Dobra je poplavila ceste u Ogulinu, u Gorskom kotaru pod vodom je dio prometnica, a u Brodu na Kupi voda je u&scaron;la u desetak kuća. Kupa se izlila i u Karlovačkoj županiji, i to na istom mjestu kao prije dva tjedna - u Jurovskom Brodu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sava se u Zagrebu izlila se iz korita. Prijepodne je izmjeren vodostaj od 295 centimetara, &scaron;to znači da je obrana od poplave u pripremnom stanju. Iz Centra za obranu od poplava poručuju da ugroze za Zagrepčane nema. </p> <p><br />- Danas smo ipak sigurnosti radi počeli od 12 sati otvarati ustavu Prevlaka čime ćemo rasteretiti dio vodnog vala Save uZvodno od Siska i te vode odvesti u retenciju Žuticu pa dalje u Lonjsko polje. To je iz razloga zato &scaron;to na sisačkom području imamo radove rekonstrukcije nasipa koji su stradali u potresima pa da za&scaron;titimo &scaron;to je moguće vi&scaron;e to područje da ne bi do&scaron;lo do nekih &scaron;teta. Na sisačkom području očekujemo isto pripremne mjere obrane od poplave ili na rubu redovnih, rekao je <strong>Zoran Čavlović</strong>, voditelj&nbsp;Centra obrane&nbsp;od poplava, Hrvatske vode.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobra je poplavila ceste u Ogulinu. Veći dio prometnica u Gorskom kotaru ponovno je pod vodom, kao i prije dva tjedna.<br /><br /></p> <p>- Stanje je bolje nego prije dva dana, ali jo&scaron; ima prometnica koje su pod vodom. U mjestu Blaževci jo&scaron; se ne može prometnicom doći do ljudi, izvijestila je Ivana Perić.<br /><br /></p> <p>- Nama je voda u&scaron;la u kuću 16 centimetara makar smo imali pregrade s najlonima. Nije pomoglo, treba čekati da se voda povuče, rekao je <strong>Zdravko Mihelčić</strong>&nbsp;iz mjesta Blaževci.<br /><br /></p> <p>- Ovakve poplave se rijetko dogode, vidim da ćemo morati kroz nove operativne programe voditi računa kako najbolje za&scaron;tititi ljude, rekao je <strong>Dražen Mufić</strong>, gradonačelnik Vrbovskog.<br /><br /></p> <p>U Severinu na Kupi ponovno je porastao vodostaj. Oborine se očekuju popodne i tijekom noći.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-30-zagreb-vodostaj.jpgPočitelj – Zvirovići: Počinje obustava prometa od ponedjeljkahttp://grude.com/clanak/?i=360520360520Grude.com - klik u svijetFri, 30 Sep 2022 14:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-01-radovi_na_cesti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za vrijeme potpune obustave prometa sudionici u prometu mogu koristiti alternativne pravce..<p>&nbsp;</p> <p>Od ponedjeljka 3. listopada 2022. godine do 3. 12. 2022. godine povremeno će se obustavljati promet na magistralnoj cesti M17, na dionici: 017 Buna &ndash; Tasovčići, na stacionaži km 13+550.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustava prometa (osim za vozila hitne pomoći, policije, vatrogasne službe, vozila oružanih snaga BiH, vozila na redovitom održavanju cesta i slično) bit će povremeno i to u vremenu od 9 do 12:15 sati i od 13:15 do 15 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon termina totalne obustave promet će se nastaviti odvijati naizmjenično, propu&scaron;tanjem vozila jednom prometnom trakom, uz reguliranje prometa semaforima. Obustave na navedenom dijelu nisu planirane nedjeljom i praznicima, priopćeno je iz Autocesta FBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za vrijeme potpune obustave prometa sudionici u prometu mogu koristiti alternativne pravce:</strong></p> <p>M-6: dionica 003 Tasovčići-Masline koja se nastavlja na M-17.3: dionica 001 Buna-Masline</p> <p>M-6: Tasovčići &ndash; Trebižat koja se nastavlja na R-425a: Trebižat &ndash; Tromeđa koja se nastavlja na M-17.4: Tromeđa &ndash; Mostar</p> <p>M-6: Tasovčići &ndash; Domanovići koja se nastavlja na lokalnu cestu: Domanovići-Buna koja se nastavlja M- 17.3: Buna spoj s M-17.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Obustava prometa na spomenutoj dionici nužna je zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne ceste s M17 na čvoru Počitelj, u okviru izgradnje autoceste na Koridoru Vc na poddionici Počitelj &ndash; Zvirovići.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predmetna pristupna cesta jednim je dijelom položena na liticu koja prolazi iznad postojeće magistralne ceste M-17 na način da je horizontalna udaljenost vrlo mala uz znatnu visinsku razliku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog navedenog, na tom dijelu ceste nije moguće izvoditi radove na iskopima bez ugrožavanja sigurnosti odvijanja prometa na magistralnoj cesti M17, a zbog visokog rizika od pada kamenog materijala s mjesta izvođenja radova i nemogućnosti izgradnje bilo kakvih fizičkih barijera zbog specifičnosti same lokacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Autoceste FBiH detaljnom analizom prometnog opterećenja kroz određena razdoblja dana utvrdile su termine zatvaranja ceste na način da se omogući neometan promet kada su vr&scaron;ni sati te su na taj način minimizirani negativni efekti istoga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Autocesta FBiH navode kako će se pratiti stvarno stanje prometa te će se po potrebi korigirati i prilagođavati periodi zatvaranja magistralne ceste M17 kako sigurnost prometa ne bi bila ugrožena.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-01-radovi_na_cesti.jpgEvo kakvo nas vrijeme očekuje za vikendhttp://grude.com/clanak/?i=360501360501Grude.com - klik u svijetThu, 29 Sep 2022 13:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-01-suncana-jesen-profimedia-0056722409_1000x0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 11 sati: Bjela&scaron;nica 6 stupnjeva, Ivan-sedlo 13, Sanski Most 16, Livno, Prijedor i Sokolac 17, Drvar, Srebrenica i Zvornik 18, Bihać i Gradačac 19, Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Trebinje 20, <em><strong>Grude</strong></em> i Jajce 21, Bugojno, Doboj i Tuzla 22, Neum i Zenica 23 stupnja. <br /> <br /> <br /><strong>Danas</strong> se u na&scaron;oj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najvi&scaron;a dnevna temperatura od 18 do 24 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>30.09.2020 (<strong>Petak</strong>)., pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najvi&scaron;a dnevna od 18 do 24 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.10.2020 (<strong>Subota</strong>)., jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 19, a najvi&scaron;a dnevna od 19 do 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.10.2020 (<strong>Nedjelja</strong>)., sunčano uz postupno naoblečenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima, mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, a najvi&scaron;a dnevna od 16 do 23 stupnja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-01-suncana-jesen-profimedia-0056722409_1000x0.jpgWall Street porastao nakon šest dana padahttp://grude.com/clanak/?i=360496360496Grude.com - klik u svijetThu, 29 Sep 2022 10:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-27-ekonomija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prinosi na dvogodišnje državne obveznice neprestano su rasli proteklih tjedana..<p>&nbsp;</p> <p>Na Wall Streetu je u srijedu S&amp;amp;P 500 indeks snažno porastao, &scaron;to se zahvaljuje korekciji cijena dionica nakon &scaron;est dana pada, a ulagače je ohrabrio i pad prinosa na obveznice.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p>Dow Jones ojačao je 1,88 posto, na 29.683 boda, dok je S&amp;amp;P 500 porastao 1,97 posto, na 3.719 bodova, a Nasdaq indeks 2,05 posto, na 11.051 bod.</p> <p><br /><br />Nakon &scaron;to je u utorak zaronio na najnižu razinu u gotovo dvije godine, S&amp;amp;P 500 jučer je porastao prvi put u posljednjih sedam trgovinskih dana. To se zahvaljuje korekciji cijena dionica, kao i padu prinosa na obveznice drugi dan zaredom.</p> <p><br /><br />Prinosi na dvogodi&scaron;nje državne obveznice neprestano su rasli proteklih tjedana, a sada su pali dva dana zaredom, &scaron;to je trži&scaron;tu dionica omogućilo predah, kaže <strong>Art Hogan</strong>, strateg u tvrtki B. Riley Wealth.</p> <p><br /><br />U svih 11 najvažnijih sektora S&amp;amp;P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, a najvi&scaron;e u energetskom, 4,4 posto, &scaron;to se zahvaljuje rastu cijena nafte.</p> <p><br /><br />Znatno su porasle i cijene dionica tehnolo&scaron;kih kompanija, kao &scaron;to su Microsoft, Amazon i Meta Platforms, kojima odgovara okruženje s nižim tro&scaron;kovima zaduživanja. No, dionica Applea pojeftinila je vi&scaron;e od 1 posto, nakon vijesti da je taj tehnolo&scaron;ki div odbacio planove o povećanju proizvodnje njegovog novog iPhonea u ovoj godini, s obzirom da nije do&scaron;lo do takvog rasta potražnje kakav se očekivao.</p> <p><br /><br />Tako je jučer prekinut vi&scaron;ednevni pad trži&scaron;ta, koje je pod pritiskom strahovanja da će agresivno zao&scaron;travanje monetarne politike američke sredi&scaron;nje banke gurnuti gospodarstvo u recesiju.</p> <p><br /><br />Pro&scaron;loga je tjedna Fed na trećoj sjednici zaredom povećao kamate za 0,75 postotnih bodova, u raspon od 3 do 3,25 posto, &scaron;to je njihova najvi&scaron;a razina od 2008. godine.</p> <p><br /><br />A čelnici Feda poručuju da će i dalje povećavati cijenu novca kako bi spustili inflaciju s najvi&scaron;ih razina u vi&scaron;e od 40 godina.</p> <p><br /><br />Jučer je <strong>Raphael Bostic</strong>, predsjednik ogranka Feda u Atlanti, kazao kako podržava jo&scaron; jedno povećanje kamata za 0,75 postotnih bodova u studenom.</p> <p><br /><br /><strong>Charles Evans</strong>, predsjednik Feda u Chicagu, poručio je, pak, da će Fed vjerojatno postaviti kamate na razine na kojima bi trebale biti početkom iduće godine.</p> <p><br /><br />To će usporiti rast gospodarstva, a možda i izazvati dublju recesiju. Zbog toga je S&amp;amp;P 500 indeks od početka godine pao oko 22 posto.</p> <p><br /><br />I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,30 posto, na 7.005 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,36 posto, na 12.183 boda, a pari&scaron;ki CAC 0,19 posto, na 5.765 bodova.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="p-0 mb-12 w-full xl:w-85 text-lg articleText"> <p><strong>Azijske burze prate rast Wall Streeta<br /></strong><br />Na azijskim su burzama cijene dionica u četvrtak porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, &scaron;to se, među ostalim, zahvaljuje smanjenju tro&scaron;kova zaduživanja nakon poruke britanske sredi&scaron;nje banke o intervencijama na trži&scaron;tu obveznica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu oko 1 posto, pa se odmaknuo od najniže razine od travnja 2020. godine.</p> <p><br /><br />Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 1 posto, dok su cijene dionica u &Scaron;angaju, Hong Kongu, Južnoj Koreji i Australiji porasle između 0,3 i 2 posto.</p> <p><br /><br />Azijske ulagače ohrabrio je jučera&scaron;nji snažni skok cijena dionica na Wall Streetu.&nbsp;</p> <p><br /><br /><strong>Funta pone&scaron;to ojačala, dolar pao<br /></strong><strong><br /></strong>Pozitivno je na trži&scaron;ta utjecala i jučera&scaron;nja poruka britanske sredi&scaron;nje banke (BoE) da će do sredine listopada otkupljivati državne dugove kako bi stabilizirala financijska trži&scaron;ta i zaustavila pad funte, poljuljane najavom velikog zaduživanja države radi poticanja gospodarstva.</p> <p><br /><br />Kada bi se poremećaji na trži&scaron;tu nastavili ili čak pogor&scaron;ali, to bi značilo veliki rizik za financijsku stabilnost Ujedinjenog Kraljevstva i dovelo bi do nepotrebnog poo&scaron;travanja uvjeta financiranja i smanjenja kreditnog toka realnom gospodarstvu, priopćila je BoE.</p> <p><br /><br />Cij je otkupa obveznica normalizacija stanja na trži&scaron;tu, poručili su. Prinosi na 30-godi&scaron;nje britanske državne obveznice prema&scaron;ili su u srijedu ujutro pet posto po prvi puta od 2002., budući da su ulagači pokrenuli val prodaja nakon najave vlade o opsežnom zaduživanju. No, nakon najave sredi&scaron;nje banke, prinosi su pali.</p> <p><br /><br />Pone&scaron;to se oporavila i britanska funta. Jutros se njezin tečaj kreće oko 1,0805 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosio 1,0635 dolara.</p> <p><br /><br />Dolar je oslabio i u odnosu na druge najvažnije svjetske valute, pa je njegova vrijednost skliznula s najvi&scaron;e razine u 20 godina.</p> <p><br /><br />Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih &scaron;est najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 113,30 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 114,60 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučera&scaron;njih 144,70 na 144,50 jena.</p> <p><br /><br />Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 0,9685 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 0,9555 dolara.</p> <p><br />Cijene su nafte, pak, pale, nakon jučera&scaron;njeg snažnog rasta. Cijena barela na londonskom trži&scaron;tu skliznula je 0,52 posto, na 88,85 dolara, dok je na američkom trži&scaron;tu barel pojeftinio 0,45 posto, na 81,80 dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p><strong>Europske burze pale, u fokusu inflacija u Njemačkoj<br /></strong><strong><br /></strong>Na europskim su burzama u četvrtak ujutro cijene dionica znatno pale jer ulagači ne žele riskirati uoči izvje&scaron;ća o inflaciji u Njemačkoj i jer su ih razočarali poslovni rezultati kompanije H&amp;amp;M.</p> <p><br /><br />STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 1,1 posto, nakon jučera&scaron;njeg blagog rasta. Pritom je londonski FTSE indeks skliznuo 1,57 posto, na 6.895 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 1,21 posto, na 12.035 bodova, a pari&scaron;ki CAC 1,56 posto, na 5.675 bodova.</p> <p><br /><br />Najvi&scaron;e su jutros pale cijene dionica u trgovačkom sektoru, u prosjeku 4,1 posto, pri čemu je najvi&scaron;e potonula cijena &scaron;vedske grupe H&amp;amp;M, gotovo 7 posto. Ta je kompanija jutros izvijestila o značajnom padu dobiti u proteklom tromjesečju zbog tro&scaron;kova inflacije, usporavanja potro&scaron;nje građana, ali i jednokratnog tro&scaron;ka zbog povlačenja iz Rusije.</p> <p><br /><br />U fokusu ulagača bit će danas izvje&scaron;će o inflaciji u Njemačkoj. Procjenjuje se da je u rujnu inflacija dosegnula 10 posto, dok je u kolovozu iznosila 8,8 posto.</p> <p><br /><br />Ulagače će pratiti i daljnji razvoj situacije u Britaniji, nakon &scaron;to je jučer britanska sredi&scaron;nja banka (BoE) poručila da će do sredine listopada otkupljivati državne dugove kako bi stabilizirala financijska trži&scaron;ta i zaustavila pad funte, poljuljane najavom velikog zaduživanja države radi poticanja gospodarstva.</p> <p><br /><br />Kada bi se poremećaji na trži&scaron;tu nastavili ili čak pogor&scaron;ali, to bi značilo veliki rizik za financijsku stabilnost Ujedinjenog Kraljevstva i dovelo bi do nepotrebnog poo&scaron;travanja uvjeta financiranja i smanjenja kreditnog toka realnom gospodarstvu, priopćila je BoE.</p> <p><br /><br />Cilj je otkupa obveznica normalizacija stanja na trži&scaron;tu, poručili su. Prinosi na 30-godi&scaron;nje britanske državne obveznice prema&scaron;ili su u srijedu ujutro pet posto po prvi puta od 2002., budući da su ulagači pokrenuli val prodaja nakon najave vlade o opsežnom zaduživanju. No, nakon najave sredi&scaron;nje banke, prinosi su pali.</p> <p><br /><br />Pone&scaron;to se oporavila i britanska funta. Jutros se njezin tečaj kreće oko 1,0800 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosio 1,0635 dolara.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-27-ekonomija.jpgNAJAVA: Mistopisi na jugozapadu Širokoga Brigahttp://grude.com/clanak/?i=360473360473Grude.com - klik u svijetWed, 28 Sep 2022 11:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-28-mistopisi-knjiga.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Večeras u Kinu Borak u Širokom Brijegu.<p><br /><br />U sklopu programa &bdquo;Kulturne manifestacije na spomeničkoj ba&scaron;tini&ldquo;, a povodom proslave 150. obljetnice župe sv. Franje u Rasnu, Hrvatsko dru&scaron;tvo čuvara ba&scaron;tine organizira bogat kulturno-umjetnički program.<br /><br /><br />Program obilježavanja započet će u srijedu, 28. rujna kada će biti održana promocija knjige &bdquo;Mistopisi na jugozapadu &Scaron;irokoga Briga&ldquo; koja će biti održana u kinu Borak s početkom u 18 sati.<br /><br /><br />Knjiga &bdquo;Mistopisi na jugozapadu &Scaron;irokoga Briga&ldquo; autora Marinke &Scaron;imić i Ivana Dugandžića izi&scaron;la je u nakladi Hrvatskog dru&scaron;tva čuvara ba&scaron;tine i Ogranka Matice hrvatske &Scaron;iroki Brijeg.<br /><br /><br />Kao građa za ovu knjigu autorima je poslužio gruntovno /katastarski popis &scaron;irokobrije&scaron;koga područja iz 1891. godine, tj. popis katastarske općine Rasno koja obuhvaća mjesta na jugozapadu &Scaron;irokoga Brijega: Rasno, Dužice, Privalj i Čerigaj te zaseoke.<br /><br /><br />Cilj im je bio zapisati, tj. analizirati sve stare nazive kako bi se očuvali za buduća pokoljenja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-28-mistopisi-knjiga.jpgStrmoglavi pad cijena nafte u svijetu u BiH se jedva osjetihttp://grude.com/clanak/?i=360454360454Grude.com - klik u svijetTue, 27 Sep 2022 09:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-15-tankanje11.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dok je vrijednost naftnih derivata na svjetskom tržištu na najnižoj razini od siječnja ove godine, u Bosni i Hercegovini su cijene dizela i benzina samo blago pale.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, cijene nafte su nastavile pad, drugu sesiju zaredom, zbog straha od smanjenja tražnje za gorivom usljed očekivane globalne recesije izazvane povećanjem svjetskih kamatnih stopa i jačanjem američkog dolara, koji ograničava mogućnost kupovina nafte potro&scaron;ačima koji posjeduju druge valute.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europska nafta brent za isporuku u studenom pala je za 1,24 dolara ili za 1,44 posto, na 84,91 dolar po barelu, prema posljednjim raspoloživim podacima s portala Oilprice.com, koji prati cijene na trži&scaron;tu u realnom vremenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijene oba tipa nafte su se u petak sunovratile za oko pet posto na najnižu razinu od siječnja ove godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na pitanja možemo li očekivati pojeftinjenje cijena goriva u idućem vremenu u Republici Srpskoj zbog niskih cijena na svjetskom trži&scaron;tu, od Dragana Tri&scaron;ića, predsjednika Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Gospodarskoj komori RS nema odgovora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Du&scaron;an Srdić, predsjednik Udruženja potro&scaron;ača "Reakcija" iz Banja Luke, smatra da na&scaron;i prodavci ekstraprofitiraju iz ove situacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Oni se pravdaju time da imaju velike zalihe i da dok njih ne potro&scaron;e ne mogu smanjiti cijene dizela i benzina. Barel nafte je, ako se ne varam, trenutno oko 85 dolara, dok je nakon izbijanja sukoba u Ukrajini bio oko 140 dolara po barelu. Cijene nafte na na&scaron;em trži&scaron;tu su bile slične cijenama koje su sada, a vidi se kolika je razlika", kazao je za "Nezavisne" Srdić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S benzinskih crpki &scaron;irom BiH koje su kontaktirali novinari Nezavisnih novina i pitali za cijene dizela i benzina vidjeli su da je do&scaron;lo do blagog pojeftinjenja naftnih derivata, te da se ne zna &scaron;to će biti u idućem vremenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na "Nestro petrol" benzinskoj crpki u Banja Luci su cijene naftnih derivata u prethodnih nekoliko dana pale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Trenutna cijena litra dizela je od prije nekoliko dana 3,13 KM, dok je za jedan litar benzina potrebno izdvojiti 2,69 KM", kazala je radnica jedne od poslovnica ove pumpe u Banja Luci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S "Petrol" pumpe u Banja Luci su kazali da su također prethodnih dana snižene cijene naftnih derivata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Benzin nam trenutno ko&scaron;ta 2,73 KM, dok za litar dizela kupac treba izdvojiti 3,15 KM", naveli su s ove benzinske crpke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na nekim pumpama u Banja Luci dizel je trenutno moguće naći i za 3,08 KM, dok je najjeftiniji benzin od 2,61 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S jedne benzinske crpke u Prijedoru su rekli da je gorivo u prethodnih mjesec dana pojeftinilo, te da i u idućem vremenu očekuju da se taj trend nastavi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Cijena dizela je trenutno 3,07 KM po litri, dok benzin trenutno ko&scaron;ta 2,64 KM", kazao je radnik ove pumpe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radnik jedne pumpe u Tuzli kazao je da prethodnih dana nije do&scaron;lo do korekcije cijena naftnih derivata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Slična je cijena goriva kao i prije dvadesetak dana. Litar dizela je 3,21 KM, a benzina 2,76 KM", dodao je ovaj radnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slične cijene su i u Hercegovini, a kupci se nadaju kako će cijene uskoro pasti ispod 3 KM. Ukoliko država jo&scaron; ukine akcize kako je najavljeno, cijena dizela bi mogla biti oko 2,5 KM &scaron;to bi predstavljalo značajno olak&scaron;anje za građane i gospodarstvo u odnosu na ono &scaron;to plaćamo već mjesecima. </p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-15-tankanje11.jpgTijekom vikenda u ŽZH 3 prometne nesrećehttp://grude.com/clanak/?i=360432360432Grude.com - klik u svijetMon, 26 Sep 2022 16:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-15-policija_traka_rotacije.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>IZvješće MUP-a ŽZH.<p>&nbsp;</p> <div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir"><span class="views-label views-label-field-javni-red-i-mir"><strong>Javni red i mir:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentiran je jedan prekr&scaron;aj protiv javnog reda i mira. Prekr&scaron;ajna obrada je u tijeku.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet"><span class="views-label views-label-field-kriminalitet"><strong>Kriminalitet:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirano je jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv zdravlja ljudi KZ F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode">&nbsp;</div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode"><span class="views-label views-label-field-prometne-nezgode"><strong>Prometne nezgode:</strong> </span> <div class="field-content">Evidentirane su tri prometne nezgode, od toga jedna s većom i dvije s manjom materijalnom &scaron;tetom u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne povrede.</div> </div> <p><span class="views-label views-label-field-ostali-doga-aji">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-15-policija_traka_rotacije.jpgCijena tone peleta u BiH već blizu 1000 KMhttp://grude.com/clanak/?i=360431360431Grude.com - klik u svijetMon, 26 Sep 2022 15:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-29-pelet_energent_ilustracija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Građani BiH već mjesecima imaju problem s nabavom i visokim cijenama peleta, a kako se bliže zimski mjeseci ovaj problem postaje sve izraženiji, piše Klix.<p>&nbsp;</p> <p>Iako je Vijeće ministara BiH&nbsp;donijelo odluku o produžetku zabrane izvoza peleta i jo&scaron; nekih drvnih asortimenata iz BiH do 31. listopada ove godine, cijene i dalje rastu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ranije su trgovci upozoravali kako bi u slučaju da zabrana ne bude uvedena, cijena peleta mogla iznositi i preko 1000 KM za tonu. Ipak, cijene su i pored produživanja zabrane izvoza&nbsp;dostigle već sada cijenu vi&scaron;e od 900 KM za tonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, kako saznaje Klix pojedini trgovci tonu peleta prodaju za 920 KM po toni uz čekanje od najmanje tjedan dana. Ako se kupuje u vrećama, vreća od 15 kilograma je 15 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pregledom oglasa Klix saznaje i da se tona peleta prodaje i za 1050 KM za jednu tonu. Očito je da kratkoročne zabrane izvoza ne pružaju rezultat i da bi vlasti trebale razmisliti o alternativnim načinima kontrole cijena ovog proizvoda kojeg BiH proizvodi u dovoljnoj količini da osigure potreba za svoje&nbsp;stanovni&scaron;tvo.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-29-pelet_energent_ilustracija.jpgMeteorolozi izdali niz upozorenja, moguće jače nevrijeme: 'Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu'http://grude.com/clanak/?i=360404360404Grude.com - klik u svijetSun, 25 Sep 2022 09:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-12-09-21-nevrijeme-grude-9-12-.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stiglo nam je najavljeno nevrijeme. Hercegovina se probudila u oblacima, uz svježe jesensko vrijeme i kišu.<p>&nbsp;</p> <p>Ki&scaron;a bi prema kraju dana trebala pojačavati. Obilnijih oborina bit će na početku tjedna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema prognozi DHMZ-a danas će biti promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno s ki&scaron;om, a na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i jače izraženim.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obilnija oborina očekuje se na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima</strong>, dok na istoku zemlje ponegdje može izostati. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, a na Jadranu od 21 do 24 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prognostičari Državnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda (DHMZ) izdali su narančasto upozorenje na količinu ki&scaron;e u gospićkoj regiji, a ponajprije u Gorskom kotaru te na jake udare&nbsp;vjetra&nbsp;za područje Kvarnera i Kvarnerića kao i sjeverne Dalmacije.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>U gospićkoj regiji mjestimice je <strong>moguća obilnija oborina, ponajprije u Gorskom kotaru</strong>. Moguće je da oborine bude vi&scaron;e od 100 mm, kažu u DHMZ-u, a na svojoj internetskoj stranici prenosi Ravnateljstvo civilne za&scaron;tite RH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Budite spremni za&scaron;tititi sebe i svoju imovinu. <strong>Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže</strong>. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni su uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", istaknuli su.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području Kvarnera i Kvarnerića te sjeverne Dalmacije moguće je jako, mjestimice i vrlo jako jugo s najjačim udarima vjetra od 35 do 50 čvorova (65 do 95 km/h).</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti, pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuju iz Ravnateljstva&nbsp;civilne za&scaron;tite RH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Za one kojima nije odgovarala dosada&scaron;nja jutarnja svježina, stižu dobre vijesti - od nedjelje će jutarnja temperatura zraka biti osjetno vi&scaron;a nego proteklih dana. Međutim, <strong>ki&scaron;a česta, osobito u prvoj polovini tjedna</strong>, i pritom mjestimice obilna, uz mogućnost grmljavinskih nevremena, ponajprije na Jadranu, te u gorju i unutra&scaron;njosti Dalmacije. Lokalno može pasti vi&scaron;e od 50 litara ki&scaron;e po četvornom metru. Nadajmo se, bez posljedica. Bit će i razmjerno vjetrovito, osobito na Jadranu, gdje će prevladavati umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar.", prognozirala je za <a href="https://vrijeme-i-promet.hrt.hr/vrijeme/vremenska-prognoza-za-25-9-2022-9757367" rel="nofollow" target="_blank">HRT </a>Dunja Plačko-Vr&scaron;nak, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"I&nbsp;prvu polovinu sljedećeg tjedna u unutra&scaron;njosti&nbsp;će biti promjenjivo vrijeme uz povremeno ki&scaron;u, često u obliku pljuskova s grmljavinom, koji osobito u unutra&scaron;njosti Dalmacije mogu biti izraženiji. Jutarnja temperatura razmjerno visoka, a dnevna će postupno biti niža. I na&nbsp;Jadranu&nbsp;promjenjivo. U Dalmaciji valja računati na mjestimice obilnu ki&scaron;u u&nbsp;ponedjeljak, pri čemu će u&nbsp;utorak&nbsp;biti i vjetrovito, uz jak jugozapadnjak. U&nbsp;srijedu&nbsp;će vjetar okrenuti na sjeverozapadnjak i oslabjeti.", prognozirala je za Dunja Plačko-Vr&scaron;nak.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-12-09-21-nevrijeme-grude-9-12-.jpgGrude i Mostar danas najtoplijihttp://grude.com/clanak/?i=360380360380Grude.com - klik u svijetFri, 23 Sep 2022 15:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-07-grude-dron-grudeom.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati slično vrijeme..<p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni je bilo povećane niske naoblake i magle po kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka izmjerene u 14.00 sati: Bjela&scaron;nica 0; Sokolac 12; Ivan-sedlo 13; Srebrenica 15; Bugojno, Livno, Sarajevo i Tuzla 16; Gradačac i Zvornik 17; Bihać i Jajce 18; Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor i Sanski Most 19; &Scaron;iroki Brijeg i Zenica 20; Neum i Trebinje 21; <em><strong>Grude</strong></em> i Mostar 22 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati slično vrijeme, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda BiH.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-07-grude-dron-grudeom.jpgPrva dugoročna prognoza za zimuhttp://grude.com/clanak/?i=360376360376Grude.com - klik u svijetFri, 23 Sep 2022 14:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-01-012_grude_snijeg_4.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je prvu dugoročnu prognozu za zimu. Fokusirali su se na model ECMWF iz Europe.<p>&nbsp;</p> <p>"Ove prognoze daju prosječnu sliku tijekom tri meteorolo&scaron;ka zimska mjeseca (prosinac-siječanj-veljača) i pokazuju opće prevladavajuće vremenske prilike. Čak i da su modeli 100% točni, to ne znači da bi ovakvi vremenski uvjeti trajali tri mjeseca zaredom. Samo sugerira kako bi vremenski obrasci mogli izgledati većinu vremena", napominju iz SWE-a.<br />ECMWF model</p> <p>&nbsp;</p> <p>ECMWF model se često smatra jednim od najpouzdanijih prognostičkih modela. Ali nijedna dugoročna/sezonska prognoza ne može se nazvati "pouzdanom" budući da gledamo samo trendove i kako bi se vremenski obrasci mogli razvijati tijekom dužeg razdoblja, napominje SWE.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema ovom modelu, u Europi se očekuju prosječne temperature zraka na zapadu, uz utjecaj obližnjeg područja niskog tlaka. Toplije anomalije predviđaju se nad dijelovima srednje Europe, dižući se prema sjeveroistoku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče prognoze oborine, Europa bi trebala imati uglavnom prosječnu količinu oborine za zimu, s nekim su&scaron;nijim područjima na sjeveroistoku. Vi&scaron;e oborina predviđa se nad Sredozemljem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče prognoze snježnih padalina, nad Europom se bilježe prvenstveno ispodprosječne količine snijega. Slika ipak prikazuje prosječnu visinu snijega za veljaču, koja je posljednji zimski mjesec. Vidi se da unatoč negativnim anomalijama nad kontinentom jo&scaron; uvijek ima malo snježnog pokrivača. Dakle, čak i ako prognoza predviđa manje snijega, to ne znači da ga neće biti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Severe Weather Europe je objavio sažetak prognoza za Europu. Očekuje se da će Europa imati vi&scaron;e temperature od prosjeka u većem dijelu sjevernog i sjeveroistočnog dijela kontinenta te dijelu sredi&scaron;nje Europe. S druge strane, prosječne temperature očekuju se nad zapadnim predjelima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To sugerira da može biti razdoblja s vi&scaron;e hladnih fronti i hladnijim danima na zapadu kontinenta.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sredi&scaron;njoj i zapadnoj Europi očekuje se većinom prosječna količina oborine. Vi&scaron;e padalina očekuje se nad južnim dijelovima kontinenta. Prognoza snježnih oborina pokazuje manje snježnih oborina nad Europom, &scaron;to nije u potpunosti u skladu s prognozama oborina i temperatura, zaključuju meteorolozi SWE-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-01-012_grude_snijeg_4.jpgDanas je prvi dan jesenihttp://grude.com/clanak/?i=360369360369Grude.com - klik u svijetFri, 23 Sep 2022 09:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-03-jesen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbogom ljetu!<p>&nbsp;</p> <p>Jesen je ove godine nastupila noćas, tri sata poslije ponoći po srednjoeuropskom vremenu, a trajat će do 21. prosinca kada će biti prvi dan zime.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jesen na sjevernu Zemljinu poluloptu dolazi 266. dana 2022. godine u 38. tjednu&nbsp; (u tom trenutku proći će 72,88 posto ove godine). U istom trenutku, na južnoj Zemljinoj polulopti počet će proljeće.<br /><br /><br /> Jesen počinje u trenutku kada Sunce, u svom prividnom kretanju tijekom godine, presječe nebeski ekvator i krene na južnu nebesku hemisferu.<br /><br /></p> <p>Tog dana Sunce izlazi točno na istoku, a zalazi točno na zapadu; obdanica i noć su jednaki i traju po 12 sati. Taj dan se zove jesenska ravnodnevnica ili jesenski ekvinocij. Stručno i preciznije, dolazak jeseni se definira kao trenutak kada centar Sunčevog diska dospije u nultu deklinaciju, a rektascenzija Sunca je oko 12 sati.<br /><br /></p> <p>Jesen će ove godine trajati 89 dana, 20 sati i 44 minuta, a interesantno je &scaron;to je to &scaron;est minuta duže nego pro&scaron;le godine.<br /><br /></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>U petak, prvog dana jeseni Sunce izlazi u 6.26, a zalazi u 18.34 sati.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-03-jesen.jpgPrije dvije godine tona peleta bila 280, a sada 750 KMhttp://grude.com/clanak/?i=360360360360Grude.com - klik u svijetThu, 22 Sep 2022 19:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-14-pelet-grijanje-810x540.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jedna od najvećih glavobolja za stanovnike BiH pred dolazak zime je cijena peleta.<p><br />Prije samo dvije godine pelet se ubrajao u red najpovoljnijih sirovina za zagrijavanje prostorija. Pelet se u BiH tada prodavao po cijeni od 280 KM za tonu, dok se tijekom 2021. cijena kretala od 300 do 330 KM po toni. Ove godine do&scaron;lo je do vi&scaron;estrukog porasta cijene. <br /><br /></p> <p>U travnju je bilo moguće pronaći tonu peleta za 480 KM. Već u svibnju cijena je bila 640 KM po toni. Trenutačno se pelet prodaje po cijeni od 700 do 750 KM po toni. Za poskupljenje je navedeno vi&scaron;e razloga od poskupljenja goriva, materijala za strojeve koji se koriste u proizvodnji, ali kao ključni se može izdvojiti povećanje potražnje na trži&scaron;tu EU-a.<br /><br /></p> <p>Vlasti su na poskupljenje peleta poku&scaron;ale reagirati time &scaron;to su uvele zabranu izvoza na tri mjeseca. Ispostavilo se da ograničenje izvoza nije dovelo do snižavanja cijene jer su proizvođači procijenili da im je isplativije pelet spremiti u skladi&scaron;ta i pričekati eventualni nastavak izvoza. Zemlje EU-a na&scaron;le su se pred energetskim izazovima. Jedan od razloga je nestabilnost opskrbe plinom, a drugi je &scaron;to je Ukrajina bila veliki izvoznik peleta.<br /><br /></p> <p>Zbog rata su se zemlje EU-a okrenule alternativnim trži&scaron;tima, a BiH je jedno od njih. U Hrvatskoj su vlasti reagirale tako &scaron;to su PDV na pelet smanjile na 13%, a zatim na 5%. Ovisno o vrsti i kvaliteti, tona peleta (1050 kg) u RH se može kupiti za ne&scaron;to vi&scaron;e od 620 eura. Srbija je ograničila maksimalnu cijenu u maloprodaji do 1. studenoga na 320 eura po toni, a istoj mjeri pribjegla je i Crna Gora.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-has-started inArticlePreroll-dimensions vjs-user-inactive vjs-playing" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Cijena peleta u Njemačkoj u kolovozu je iznosila 682,98 eura, a u rujnu 763,76 eura. Tona peleta u Austriji je 560 eura te je u odnosu na pro&scaron;lu godinu porasla 148%. </p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-14-pelet-grijanje-810x540.jpgŽZH: Nema više testiranja na koronavirus u domovima zdravljahttp://grude.com/clanak/?i=360322360322Grude.com - klik u svijetWed, 21 Sep 2022 09:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-01-10-dom-zdravlja-grude-2022.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Testiranje na koronavirus u domovima zdravlja na području Županije Zapadnohercegovačke više nije moguće.<p>&nbsp;</p> <p><em>Pacijentima koji će ići na bolničko liječenje uradit će se</em><em>&nbsp;PCR test</em><em>&nbsp;dok se ostali pacijenti mogu testirati kućnim testom ili&nbsp;</em><em>komercijalno</em><em>&nbsp;u Zavodu za javno zdravstvo ŽZH te u SKB Mostar</em>, potvrdila je za portal<strong>&nbsp;Jabuka.tv</strong>&nbsp;ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo ŽZH&nbsp;dr. Andrea Jurić.<br /><br /></p> <p>Za&nbsp;otvaranje bolovanje&nbsp;dovoljan vam je i&nbsp;pozitivan kućni test&nbsp;kupljen u ljekarnoj. Naravno, nakon pozitivnog testa&nbsp;morate se javiti svome liječniku&nbsp;koji će vas dalje konzultirati.<br /><br /></p> <p><em>Izolacija</em><em>&nbsp;pacijenta je do izliječenja ili najdalje pet dana ako su simptomi bili kratkotrajni. Nismo dobili druge preporuke od Federalnog zavoda za javno zdravstvo</em>, obja&scaron;njava dr. Jurić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-01-10-dom-zdravlja-grude-2022.jpgSve hladnije u cijeloj BiHhttp://grude.com/clanak/?i=360304360304Grude.com - klik u svijetTue, 20 Sep 2022 10:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-23-jesen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros je u Bosni bilo magle i niskih oblaka, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 08 sati: Bjela&scaron;nica -2 stupnja, Drvar 1, Ivan-sedlo i Livno 2, Sanski Most i Sarajevo 3, Bihać, &Scaron;iroki Brijeg i Tuzla 4, Bugojno 5, <strong>Grude</strong> i Jajce 6, Gradačac i Zenica 8, Mostar 12, Neum 14 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 2 milibara je vi&scaron;i od normalnog i sporo raste.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Danas</strong> se u na&scaron;oj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove jutro i dio prijepodneva sa maglom ili niskim oblacima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Najvi&scaron;a dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 23 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U srijedu, 21.rujna</strong> - u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežito sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U četvrtak, 22. rujna</strong> - u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Poslije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 &deg;C.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U petak, 23. rujna</strong> - u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tijekom dana. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 23 &deg;C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-23-jesen.jpgMagla smanjuje vidljivost vozačimahttp://grude.com/clanak/?i=360301360301Grude.com - klik u svijetTue, 20 Sep 2022 08:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-06-magla.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja..<p>&nbsp;</p> <p>Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolnik je vlažan. Upozorava se i na učestale odrone i savjetuje opreznija vožnja. Zastoji se mogu očekivati na dionicama gdje se izvode neophodni radovi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U tijeku su radovi na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, zbog čega je promet obustavljen na raskrižju magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog sanacije magistralnog puta Nevesinje-Mostar, od danas će svakog dana (osim nedelje) od 08.00 do 17.00 sati biti potpuno obustavljen promet na dijelu od Nevesinja do mjesta Velagići. Za vrijeme obustave promet će se preusmjeravati alternativnim pravcima Nevesinje-Zijemlje-Rui&scaron;ta-Mostar ili Nevesinje-Berkovići-Stolac-Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tijekom dana prometuje se naizmjenično, jednim trakom, dok se u noćnim satima (22-06 sati) promet obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused vjs-ended" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog aktualnih radova izdvaja se i autoput A-1 Zenica sjever-Zenica jug (vijadukt Klopačke stijene), kao i magistralni putevi: Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko), Tuzla-Lukavac, Žitomislići-Počitelj (&Scaron;eva&scaron; Njive) i Donji Vakuf-Travnik (Komar).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, priopćeno je iz BIHAMK-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-06-magla.jpgVeliki pad cijene dizela, pogledajte kakve su cijenehttp://grude.com/clanak/?i=360288360288Grude.com - klik u svijetMon, 19 Sep 2022 20:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-27-diesel-cars-895203.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na benzinskim crpkama u Hercegovini došlo je do promjena u cijenama goriva.<p>&nbsp;</p> <p>Pomoću mobilne aplikacije FMT FBiH oil info preko koje se mogu pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u FBiH, Jabuka.tv donosi podatke o najjeftinijim cijenama goriva u Hercegovini.</p> <p><br />U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT FBiH oil info do 16:20 sati 19. rujna 2022. godine.</p> <p><strong><br />&Scaron;iroki Brijeg</strong><br /> Dizel D5 je u &Scaron;irokom Brijegu, prema aplikaciji FMT FBIH, najjeftiniji na benzinskoj Gazprom s cijenom od 3,11 KM po litri.</p> <p><br />Na Gudelju &nbsp;je Super 95 najjeftiniji s cijenom od 2,76 KM po litri. Za najnižu cijenu Super 98 izdvajajaju se Mepas i Gazprom gdje litra iznosi 3,01 KM.</p> <p><br />Cijena za autoplin je najniža na Bagariću, Ini i Petrolu &ndash; gdje autoplin iznosi 1,61 KM.</p> <p><strong><br />Mostar</strong><br /> U Mostaru je Dizel najjeftiniji na benzinskoj Gazprom gdje se prodaje za 3,11 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Kod najnižih cijena za Super 95 izdvajaju se Mustapić, Čule Promet, Izgradnja Tojaga, Gazprom, Hercegovina promet i Selex &ndash; s cijenom od 2,71 KM po litri. Super 98 ima najmanju cijenu na Mandi-Co gdje iznosi 2,81 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Autoplin je najjeftiniji na benzinskim crpkama Selexu i HIFA-i gdje je cijena autoplina 1,56 KM.<br /><br /></p> <p><strong>Grude</strong><br /> U Grudama je dizel najjeftiniji na Hifi iznosi 3,26 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Super 95 ima najnižu cijenu (2,81 KM po litri) također na Hifi. Super 98 ima cijenu od 2,96 KM po litri na Hifi &scaron;to je i najniža cijena za Grude.<br /><br /></p> <p>Kod autoplina izdvaja se Hifa s cijenom od 1,51 KM.<br /><br /></p> <p><strong>Posu&scaron;je</strong><br /> Dizel je Verdiću i F1 u Posu&scaron;ju najjeftiniji, a iznosi 3,26 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Super 95 je najisplativije sipati na F1 i Mis benz gdje mu je cijena 2,76 KM po litri. Za Super 98 najniža cijena je 3,11 KM po litri koju možete pronaći na Hifi.<br /><br /></p> <p>&Scaron;to se tiče autoplina, najjeftiniji je na benzinskoj Hifa Petrol , a iznosi 1,51 KM.<br /><br /></p> <p><strong>Ljubu&scaron;ki</strong><br /> U Ljubu&scaron;kom najnižu cijenu za Dizel D5 od 3,11 KM po litri nudi Gazprom.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Najnižu cijenu za Super 95 (2,81 KM) nudi Perić, za Super 98 se izdvajaju Perić i MB Ivanić s 2,66 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Autoplin u Ljubu&scaron;kom s najnižom cijenom (1,61 KM) se nalazi na Antunović, MB Ivanić, Ina i Gazprom.<br /><br /></p> <p><strong>Čitluk</strong><br /> U Čitluku najnižu cijenu od 3,21 KM drži Marinčić Benz .<br /><br /></p> <p>Kod Super 95 najnižu cijenu ima OIL Međugorje gdje se litar prodaje za 2,76 KM, dok je Super 98 najjeftiniji na &nbsp;Mali&scaron;iću s cijenom od 3,01 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Cijene u Čitluku zaključujemo s autoplinom kojem je najniža cijena 1,61 KM na benzinskim crpkama Marinčić, Oil Međugorje i Selak.<br /><br /></p> <p><strong>Čapljina</strong><br /> Dizel D5 u Čapljini ima najnižu cijenu od 3,21 KM po litri na Gazu.<br /><br /></p> <p>Super 95 je najjeftiniji na Gazu i Gazpromu s cijenom 2,71 KM po litri, dok je Super 98 najjeftiniji na bezinskoj Mali&scaron;ić s cijenom od 3,01 KM po litri.<br /><br /></p> <p>U Čapljini je autoplin najjeftiniji na Su&scaron;ku gdje sada iznosi 1,46 KM.<br /><br /><br /><strong>Tomislavgrad</strong><br /> Božić, Coral Energy, Papić, Nestro, Avangarde i BTG se izdvajaju kod Dizela D5 koji iznosi 3,21 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Super 95 je najjeftiniji na Avangardu, Papiću i BTG-u s cijenom od 2,76 KM po litri. Za Super 98 najniža cijena je 2,71 KM po litri koju možete pronaći na benzinskoj Božić.<br /><br /></p> <p>&Scaron;to se tiče autoplina Coral i Papić &ndash; imaju najnižu cijenu od 1,36 KM.<br /><br /></p> <p><strong>Livno</strong><br /> Dizel D5 u Livnu ima najnižu cijenu od 3,36 KM po litri na Hifi.<br /><br /></p> <p>Super 95 najnižu cijenu ima na Bilom Kamenu i Hifi , a iznosi 2,86 KM po litri. Kod goriva Super 98 se izdvaja Hifa s cijenom od 3,21 KM po litri.<br /><br /></p> <p>Autoplin je 1,46 KM na svim benzinskim crpkama koje ga imaju u ponudi.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-27-diesel-cars-895203.jpgRezultati natječaja za prijem brucoša u Studentski centar Mostarhttp://grude.com/clanak/?i=360283360283Grude.com - klik u svijetMon, 19 Sep 2022 15:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-19-9lmhwvgk_studentski_centar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Objavljeni su rezultati Natječaja za prijem brucoša za smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2022./23. godinu.<div class="font-text" data-v-5329c737=""> <p>&nbsp;</p> <p>Putem ovog natječaja prima se prvih 120 studenata s ove rang liste. Žalbe na rang listu podnose se pismenim putem Komisiji za žalbe najkasnije 7 dana od objave liste. Poslije navedenog roka žalbe se neće razmatrati.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultate Natječaja možete vidjeti na <a href="https://pogled.ba/studentske-novosti/donosimo-rezultate-natjecaja-za-prijem-brucosa-u-studentski-centar-mostar/256081" target="_blank">linku.</a></p> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-19-9lmhwvgk_studentski_centar.jpgKonjic i Čitluk dobili nova vatrogasna vozilahttp://grude.com/clanak/?i=360282360282Grude.com - klik u svijetMon, 19 Sep 2022 15:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-19-vatrogasnavladahnz2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Riječ je o 2 cisterne sa zapreminom vode od 6000 litra.<p>&nbsp;</p> <p>Ministar financija Hercegovačko-neretvanske županije i zapovjednik Stožera civilne za&scaron;tite HNŽ po funkciji, Adnan Faladžić, uz prisustvo predsjednika Vlade HNŽ Nevenka Hercega, direktora Uprave za civilnu za&scaron;titu i vatrogastvo HNŽ Eugena Ćubele i načelnika Općine Čitluk, Marina Radi&scaron;ića, prisustvovao je danas u zgradi Vlade HNŽ svečanom uručivanju ključeva vatrogasnih vozila Službama za civilnu za&scaron;titu i vatrogastvo Grada Konjica i Općine Čitluk.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>S obzirom na to da je Hercegovačko-neretvanska županija, a naročito konjička općina, u ljetnom periodu često pogođen i izložen ozbiljnijim požarima, nastojanje Vlade HNŽ da pruži podr&scaron;ku ovim jedinicama za&scaron;tite značit će u mnogome kako bi se &scaron;to efikasnije i profesionalnije dao adekvatan odgovor na ovu prirodnu nesreću. Riječ je o 2 cisterne sa zapreminom vode od 6000 litra. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Ukupna vrijednost nabavke iznosi 400.000,00 KM s PDV-om čija će upotreba u mnogome dati doprinos u sigurnosti i za&scaron;titi na&scaron;ih građana u HNŽ-u. Tijekom primopredaje ministar Faladžić je istaknuo da sigurnosti i za&scaron;titi na&scaron;ih građana moramo pristupiti ozbiljno i odgovorno jer svjedočimo iz godine u godinu velikoj izloženosti velikim požarima na čitavom području HNŽ.&nbsp; Također, tijekom primopredaje istaknuto je da će Vlada HNŽ i dalje aktivno sudjelovati u nabavci prvoklasne opreme za navedene Službe kako bi se zajedničkim naporima podigla sveukupna spremnost i sposobnost reakcije u te&scaron;kim situacijama.&nbsp;</span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-19-vatrogasnavladahnz2.jpgU ŽZH mirno u protekla 24 satahttp://grude.com/clanak/?i=360218360218Grude.com - klik u svijetFri, 16 Sep 2022 10:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-20-policja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvješće MUP-a ŽZH za protekla 24 sata.<div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir"><br /><br /><span class="views-label views-label-field-javni-red-i-mir"><strong>Javni red i mir:</strong> </span> <div class="field-content">Nije evidentiran nijedan prekr&scaron;aj protiv javnog reda i mira.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet"><br /><br /><span class="views-label views-label-field-kriminalitet"><strong>Kriminalitet:</strong> </span> <div class="field-content">Nije evidentirano nijedno kazneno djelo.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode"><br /><br /><strong><span class="views-label views-label-field-prometne-nezgode">Prometne nezgode: </span></strong> <div class="field-content">Nema evidentiranih prometnih nezgoda.</div> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-20-policja.jpgNAJAVA: Tradicionalni Hercegovački plodovi mediterana i ove godine u Stocuhttp://grude.com/clanak/?i=360217360217Grude.com - klik u svijetFri, 16 Sep 2022 10:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-16-najava_hpm.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sajamska manifestacija „Hercegovački plodovi Mediterana“ održat će se početkom jeseni, kao i svake godine do sada, u prostorijama Športske dvorane u Stolac.<p>&nbsp;</p> <div class="mainArticleText" style="overflow-wrap: break-word;" data-v-088b9c4a=""> <p>Sajamska manifestacija &bdquo;Hercegovački plodovi Mediterana&ldquo; održat će se početkom jeseni, kao i svake godine do sada, u prostorijama &Scaron;portske dvorane u Stolac. Ovo je već četrnaesta po redu sajamska manifestacija, koja je postala tradicionalna i međunarodna. Točno održavanje predviđeno je za petak 30. rujna i subotu 1. listopada. U sredi&scaron;tu održavanja, kao &scaron;to sam naziv kaže, bit će &scaron;ipak-nar, smokva i maslina, te njihove prerađevine. Sajamska manifestacija &bdquo;Hercegovački plodovi Mediterana&ldquo; od samog početka za cilj ima učiniti vidljivima i dostupnima kupcu plodove mukotrpnog rada, koji traje kroz cijelu godinu.</p> <p><br />Prema programu, u petak, u 11:00 sati, sajamska manifestacija počinje otvaranjem uljare na Crnićima (obilazak), u zgradi zadruge, dok je svečano otvaranje sajma predviđeno u 14:00 sati. Sajam je za posjetitelje otvoren od 12:00 do 18:00 sati. Kao i prethodnih godina, organizator se potrudio organizirati i edukaciju u sklopu svoje sajamske manifestacije, pa u 13:30 sati predviđeno stručno predavanje o maslinarstvu. Prva večer zavr&scaron;ava koncertom Klape Kampanel i Tambura&scaron;kog sastava Stari Fenjer.</p> <p><br />U subotu, je sajam otvoren za posjetitelje od 9:00 do 18:00 sati. Dodjela nagrada najuspje&scaron;nijim izlagačima predviđena je u 14:30 sati.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/22-09-16-22-09-16-najavahpmprogram.png" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br />Svake godine sajam ima veći i kvalitetniji sadržaj, &scaron;to ovom sajmu daje iznimnu vrijednost. Osim izlagača iz Hercegovine i cijele BiH, tu si i izlagači &nbsp;iz Hrvatske i Crne Gore. Organizator je zajedno s drugim organizacijama, stvorio pretpostavku kako bi u ovom dijelu Hercegovine mogla zaživjeti simbioza na&scaron;ih poljoprivrednika i turističkih organizacija kroz agroturizam. Djelujemo u suradnji sa stručnim turističkim ustanovama, a sve s ciljem ostvarenja kvalitetnog profita za uložen rad i bolji život.&nbsp;</p> <p><br />Sajam je organiziran kako bi bio zanimljiv svim generacijama. Stariji će imati priliku okusiti svu rasko&scaron;nu paletu kvalitetnih prerađevina od &scaron;ipka, smokve, masline, kao i puno drugih mediteranskih artikala s na&scaron;eg područja, ali i susjednih država. Za mlade je spremna, pored ostaloga, kvalitetna ponuda zabave uz koncerte, a za najmlađe nezaboravna vožnja vlakićem kroz Stolac.&nbsp;<br />Glavni organizatori sajma su Udruga Hercegovački plodovi Mediterana i Grad Stolac, uz pomoć JU Radimlja i JU Centar za kulturu i sport.</p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-16-najava_hpm.pngPotraga za nestalim iz Gruda trajala do 3 sata noćas, danas dodatne ekipe na terenuhttp://grude.com/clanak/?i=360183360183Grude.com - klik u svijetWed, 14 Sep 2022 11:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-05-12-gss-bih-citluk-noc.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potraga za 30-godišnjim A.B. iz Ružića u općini Grude, koja je započela u utorak od 19 sati na poziv PU Grude trajala je noćas do 3 sata, neslužbeno saznaje portal Grude.com.<p><br />Nažalost, ona nije dala rezultate pa danas slijedi nova potraga. Na terenu se očekuju dodatne ekipe dobrovoljnih spasioca, policije, mje&scaron;tana i drugih, stručnih ekipa. Koriste se i termalne kamere, a u potrazi pomažu pas i dronovi.</p> <p>Nadamo se najboljem ishodu, a svi koji imate neku informaciju javite se u PU Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> <p><em><strong><br />Povezano: <a href="https://grude.com/clanak/?i=360181&amp;grude-traga-se-za-30godisnjakom-iz-ruzica" target="_self">Grude: Traga se za 30-godi&scaron;njakom iz Ružića</a></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-05-12-gss-bih-citluk-noc.jpgEvo kakvo nas vrijeme očekuje do vikendahttp://grude.com/clanak/?i=360157360157Grude.com - klik u svijetTue, 13 Sep 2022 08:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros je pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.<p><br />Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka između 22 i 28&deg;C.<br /><br /><br />14.09.2020 (<strong>Srijeda</strong>)., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 20, a najvi&scaron;a dnevna temperatura od 26 do 32 stupnja.<br /><br /><br />15.09.2020 (<strong>Četvrtak</strong>)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i u večernjim satima se očekuje i ki&scaron;a. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a najvi&scaron;a dnevna temperatura od 26 do 32 stupnja.<br /><br /><br />16.09.2020 (<strong>Petak</strong>)., pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a najvi&scaron;a dnevna temperatura od 22 do 28 stupnjeva.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpgMagla smanjuje vidljivosthttp://grude.com/clanak/?i=360156360156Grude.com - klik u svijetTue, 13 Sep 2022 08:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-14-magla-promet.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.<p>Magla smanjuje vidljivost mjestimice na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.<br /><br /></p> <p>Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.<br /><br /></p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.<br /><br /></p> <p>Zbog izvođenja radova na dionici M-17 Tarčin &ndash; Konjic u blizini mjestu Bradina, promet se u vremenu od 22:00 do 06:00 sata odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.<br /><br /></p> <p>Danas u vremenu od od 13:00 do 14:00 i od 16:00 do 17:00 sati zbog radova bit će obustavljen promet na dionici Bihać &ndash; Bosanski Petrovac (dionica Ripač &ndash; Dubovsko). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na dionicu Bihać &ndash; Krupa &ndash; Krnjeu&scaron;a &ndash; Bosanski Petrovac.<br /><br /></p> <p>Zbog održavanja penjačkog festivala (Drill and Chill Festival) u kanjonu &bdquo;Tijesno&ldquo;, do 17.09. u vremenu od 11:00 do 11:45 sati bit će obustavljen promet na dionici M-16 Banja Luka &ndash; Jajce (Karanovac &ndash; Crna Rijeka). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Banja Luka &ndash; Čađavica &ndash; Mrkonjić Grad.<br /><br /></p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.<br /><br /></p> <p>Zbog radova na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever &ndash; Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.<br /><br /></p> <p>Zbog radova na M-17 Buna &ndash; Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.<br /><br /></p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce &ndash; Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).<br /><br /></p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.<br /><br /></p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča &ndash; Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.<br /><br /></p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (dionica Cerik &ndash; pijaca Arizona) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-5 Ripač &ndash; Dubovsko, Donji Vakuf &ndash; Turbe (Komar),</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-6 Grude &ndash; Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki &ndash; Vitina,</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-14.2 &Scaron;amac &ndash; Ora&scaron;je (Grebnice &ndash; Bazik),</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-15 Livno &ndash; &Scaron;ujica (Borova Glava),</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; M-17 Konjic &ndash; Jablanica (tunel Crnaja), Tarčin &ndash; Konjic (Ra&scaron;telica), Žepče &ndash; Zenica (Golubinja).</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo &ndash; GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.<br /><br /></p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja, priopćeno je iz <strong>AMSBIH</strong>-a</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-14-magla-promet.jpgManifestacija Dani berbe grožđa – Brotnjo 2022 od 16. do 18. rujnahttp://grude.com/clanak/?i=360137360137Grude.com - klik u svijetMon, 12 Sep 2022 10:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-12-dbg22.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U subotu će se održati stručna predavanja iz vinogradarstva i vinarstva<p>&nbsp;</p> <p>Tradicionalna broćanska kulturno-turističko gospodarstvena manifestacija "Dani berbe grožđa &ndash; Brotnjo 2022" održat će&nbsp; od 16. do 18. rujna u Čitluku.<br /><br /></p> <p>Manifestacija počinje u petak, 16. rujna predstavljanjem knjige Jure Belje i Veselka Sivrića "Agrar i agronomi Brotnja" te otvaranjem izložbe akademske slikarice Karoline Maru&scaron;ić "Rujanove svečanosti". Kulturni program u organizaciji Ogranka Matice hrvatske Čitluk započet će u 19 sati u hotelu "Brotnjo".<br /><br /></p> <p>Atletski klub Brotnjo i Boksački klub Brotnjo u subotu, 17. Rujna, organizirat će dva sportska natjecanja. Atletski klub Brotnjo nastavit će s tradicijom organiziranja međunarodnog atletskog mitinga "Memorijal Bože Gagro", dok će Boksački klub Brotnjo po prvi put u Čitluku ugostiti boksače u sklopu 4. kola Lige Federacije BiH.<br /><br /></p> <p>Memorijal Bože Gagro započet će u 13 sati na Gradskom stadionu Bare, a sat kasnije u Gradskoj sportskoj dvorani Čitluk započet će natjecanje boksača.<br /><br /></p> <p>U subotu će se također održati stručna predavanja iz vinogradarstva i vinarstva, koja dugi niz godina u suradnji s Organizacijskim odborom Dana berbe grožđa organiziraju Agronomski i Prehrambeno-tehnolo&scaron;ki fakultet Sveučili&scaron;ta u Mostaru i Federalni agromediteranski zavod. Stručna predavanja održat će se u Vinariji Marijanović u Služnju s početkom u 20 sati.<br /><br /></p> <p>Biciklističkom turom "Biciklom kroz vinograde i podrume Brotnja" započet će program sredi&scaron;njeg dana proslave. Brojni profesionalni biciklisti, ali i rekreativci biciklističku turu započet će u nedjelju, 18. Rujna, polaskom na vožnju iz podruma vinarije Brkić u Čitluku. Biciklistička tura započet će u 12 sati, a zavr&scaron;etak ture predviđen je na Broćanskom trgu u večernjim satima.<br /><br /></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-ad-loading vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"> </video> <div class="vjs-text-track-display">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Dio programa ovogodi&scaron;nje manifestacije posvećen je ruralnom razvoju te će se stoga u nedjelju, 18. rujna u hotelu "Brotnjo" s početkom u 14 sati održati konferencija o ruralnom turizmu "Održivi i odgovorni razvoj u ruralnim područjima HNŽ".<br /><br /></p> <p>Nakon konferencije o ruralnom turizmu u 18 sati od zgrade Srednje &scaron;kole dr. fra Slavka Barbarića do Broćanskog trga uslijedit će svečani mimohod sudionika manifestacije, dok će u 18,30 sati na Broćanskom trgu biti upriličeno svečano otvaranje manifestacije.<br /><br /></p> <p>Tijekom zavr&scaron;ne večeri 67. turističko-kulturno gospodarstvene manifestacije "Dani berbe grožđa" posjetiteljima će se predstaviti kulturno-umjetnička dru&scaron;tava, skupine i pojedinci, kao i hercegovački vinari koji će posjetiteljima na degustiranje ponuditi svoja vrhunska vina, uz koje će posjetitelji moći uživati i u gastronomskim specijalitetima.<br /><br /></p> <p>Cjelovečernji program na Broćanskom trgu zavr&scaron;it će koncertom Najboljih hrvatskih tambura&scaron;a, koji je najavljen za 21 sat, objavila je Općina Čitluk.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-12-dbg22.jpegU Bosni kolnici mokri, u Hercegovini suhohttp://grude.com/clanak/?i=360126360126Grude.com - klik u svijetSun, 11 Sep 2022 12:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-30-voznja-600x400.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni su kolnici mokri ili vlažni i skliski, dok se u Hercegovini prometuje po pretežito suhim kolnicima.<p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima iz AMSBiH upozoravaju na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa se vozače moli za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa. Zbog izvođenja radova na dionici M-17 Tarčin - Konjic u blizini mjestu Bradina, promet se u vremenu od 22:00 do 06:00 sata odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog održavanja penjačkog festivala (Drill and Chill Festival) u kanjonu &bdquo;Tijesno&ldquo;, do 17.09. u vremenu od 11:00 do 11:45 sati bit će obustavljen promet na dionici M-16 Banja Luka - Jajce (Karanovac - Crna Rijeka). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Banja Luka - Čađavica - Mrkonjić Grad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu. Zbog radova na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever - Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na M-17 Buna - Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce - Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča - Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik - Ora&scaron;je (dionica Cerik - pijaca Arizona) i M-14.1 Brod - Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na: - M-5 Ripač - Dubovsko, Donji Vakuf - Turbe (Komar), - M-6 Grude - Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki - Vitina, - M-14.2 &Scaron;amac - Ora&scaron;je (Grebnice - Bazik), - M-15 Livno - &Scaron;ujica (Borova Glava), - M-17 Konjic - Jablanica (tunel Crnaja), Tarčin - Konjic (Ra&scaron;telica), Žepče - Zenica (Golubinja).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo - GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja, priopćeno je iz <strong>AMSBiH</strong>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-30-voznja-600x400.jpgPonovno nas čekaju ljetne temperaturehttp://grude.com/clanak/?i=360118360118Grude.com - klik u svijetSun, 11 Sep 2022 09:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-07-28-grude-panorama-2018-2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom na zapadu, sjeverozapadu i krajnjem sjeveroistoku Bosne.<p><br />Temperature zraka u 8 sati (&deg;C): Bjela&scaron;nica 7; Livno 10; Ivan-sedlo 12; &Scaron;iroki Brijeg 13; Bihać, Sarajevo 14; Grude, Sanski Most, Tuzla 15; Gradačac, Zenica 16; Mostar 19; Neum 21; Atmosferki tlak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 3 hPa je niži od normalnog i lagano opada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa ki&scaron;om i pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. U drugom dijelu dana se očekuje postepeni prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 28 &deg;C. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljena je prognoza do četvrtka:</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ponedjeljak 12.09.2022., u sredi&scaron;njim i istočnim područjima Bosne jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana postepeno ravedravanje. Poslije podne lokalno slab pljusak je moguć na sjeveroistoku Bosne. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U utorak 13.09.2022., pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 29 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U srijedu 14.09.2022., sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 26 do 32 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U četvrtak 15.09.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 26 do 32 &deg;C.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-07-28-grude-panorama-2018-2.jpgVozači oprez zbog odronahttp://grude.com/clanak/?i=360106360106Grude.com - klik u svijetSat, 10 Sep 2022 07:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-07-odron.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje.<p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na dionici M-17 Tarčin &ndash; Konjic u blizini mjestu Bradina, promet se u vremenu od 22:00 do 06:00 sata odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog održavanja penjačkog festivala (Drill and Chill Festival) u kanjonu &bdquo;Tijesno&ldquo;, do 17.09. u vremenu od 11:00 do 11:45 sati bit će obustavljen promet na dionici M-16 Banja Luka &ndash; Jajce (Karanovac &ndash; Crna Rijeka). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Banja Luka &ndash; Čađavica &ndash; Mrkonjić Grad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever &ndash; Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na M-17 Buna &ndash; Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce &ndash; Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča &ndash; Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (dionica Cerik &ndash; pijaca Arizona) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&ndash; M-5 Ripač &ndash; Dubovsko, Donji Vakuf &ndash; Turbe (Komar),</p> <p>&ndash; M-6 Grude &ndash; Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki &ndash; Vitina,</p> <p>&ndash; M-14.2 &Scaron;amac &ndash; Ora&scaron;je (Grebnice &ndash; Bazik),</p> <p>&ndash; M-15 Livno &ndash; &Scaron;ujica (Borova Glava),</p> <p>&ndash; M-17 Konjic &ndash; Jablanica (tunel Crnaja), Tarčin &ndash; Konjic (Ra&scaron;telica), Žepče &ndash; Zenica (Golubinja).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo &ndash; GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja, priopćeno je iz IC AMSBIH-a</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-07-odron.jpgŽZH: U posljednja 24 sata tri kaznena djelahttp://grude.com/clanak/?i=360078360078Grude.com - klik u svijetThu, 08 Sep 2022 16:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-20-policja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvješće MUP-a ŽZH.<div class="views-field views-field-field-javni-red-i-mir"><br /><br /><br /><span class="views-label views-label-field-javni-red-i-mir"><strong>Javni red i mir:</strong> </span> <div class="field-content">Nije evidentiran nijedan prekr&scaron;aj protiv javnog reda i mira.</div> </div> <div class="views-field views-field-field-kriminalitet"><br /><br /><strong><span class="views-label views-label-field-kriminalitet">Kriminalitet: </span></strong> <div class="field-content">Evidentirana su tri kaznena djela, od toga jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv zdravlja ljudi KZ-a F BiH, jedno iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH i jedno iz oblasti kaznenih djela protiv života i tijela KZ F BiH o čemu je objavljeno priopćenje <a title="mup žzh" href="https://mupzzh.ba/content/te%C5%A1ka-tjelesna-ozljeda-sa-smrtnom-posljedicom" target="_blank">https://mupzzh.ba/content/te%C5%A1ka-tjelesna-ozljeda-sa-smrtnom-posljedicom </a></div> </div> <div class="views-field views-field-field-prometne-nezgode"><br /><br /><br /><span class="views-label views-label-field-prometne-nezgode"><strong>Prometne nezgode:</strong> </span> <div class="field-content">Nema evidentiranih prometnih nezgoda.</div> </div> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-20-policja.jpgVozači iz Hercegovine, a i ostali oprez: Tri dana zaredom zatvara se ključna cesta kroz Dalmaciju, bit će gužvi i nesnalaženjahttp://grude.com/clanak/?i=360039360039Grude.com - klik u svijetTue, 06 Sep 2022 12:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=22-09-06-dalmatina.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog izvanrednog održavanja tijekom iduće tri noći zatvarat će se po jedna od triju dionica na središnjem dalmatinskom dijelu autoceste A1, javlja Hrvatski autoklub (HAK).<p><br />Večeras od 22 sata do sutra u 5 sati bit će obustavljen sav promet na relaciji Vučevica-Dugopolje, u srijedu od 22 sata do četvrtka u 5 sati zatvara se potez Vrpolje-Prgomet, a u noći sa četvrtka na petak, u istom vremenskom razdoblju, neće se moći voziti na dionici Dugopolje-Bisko.<br /><br /></p> <p>Ako izuzmemo dio Dalmatine između čvorova Vrpolje i Prgomet, gdje je preporučeni alternativni pravac državna prometnica preko Boraje sa spojem od Prapatnice do Prgometa, za ostale zamjenske pravce treba koristiti županijske ceste u Zagori, svakako bi bilo poželjno da se vozači pripreme na vrijeme i dobro planiraju "obilaznice".</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/22-09-06-dalmatina.pngNa dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporijehttp://grude.com/clanak/?i=360040360040Grude.com - klik u svijetTue, 06 Sep 2022 12:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-02-autocesta_pix.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.<p><br /><br /></p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.<br /><br /></p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.<br /><br /><br /></p> <p>Zbog izvođenja radova na dionici M-17 Tarčin &ndash; Konjic u blizini mjestu Bradina, promet se u vremenu od 22:00 do 06:00 sata odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.<br /><br /></p> <p>Danas u vremenu od 10:00 do 11:00, od 13:00 do 14:00 i od 16:00 do 17:00 sati zbog radova bit će obustavljen promet na dionici Bihać &ndash; Bosanski Petrovac (dionica Ripač &ndash; Dubovsko). Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na dionicu Bihać &ndash; Krupa &ndash; Krnjeu&scaron;a &ndash; Bosanski Petrovac.<br /><br /></p> <p>Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, promet je obustavljen na raskrižju M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.<br /><br /></p> <p>Zbog radova na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici A-1 Zenica sjever &ndash; Zenica jug, prometuje se pretjecajnim trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za promet.<br /><br /></p> <p>Zbog radova na M-17 Buna &ndash; Počitelj (u mjestu &Scaron;eva&scaron; Njive) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.<br /><br /></p> <p>Zbog radova u tunelu Skela na dionici M-5 Jajce &ndash; Donji Vakuf, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, dok se u vremenu od 22:00 sata do 06:00 sati promet kroz tunel potpuno obustavlja. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug firme Metaling).<br /><br /></p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.<br /><br /></p> <p>Zbog aktiviranja klizi&scaron;ta na dionici M-20 Foča &ndash; Goražde (u mjestu Filipovići), promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom.<br /><br /></p> <p>Zbog radova na razminiranju terena, usporeno se prometuje na dionicama M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (dionica Cerik &ndash; pijaca Arizona) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (na lokacijama Poloj i Lije&scaron;će).</p> <p><br />Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&ndash; M-5 Ripač &ndash; Dubovsko, Donji Vakuf &ndash; Turbe (Komar),</p> <p>&ndash; M-6 Grude &ndash; Ljubu&scaron;ki, Ljubu&scaron;ki &ndash; Vitina,</p> <p>&ndash; M-14.2 &Scaron;amac &ndash; Ora&scaron;je (Grebnice &ndash; Bazik),</p> <p>&ndash; M-15 Livno &ndash; &Scaron;ujica (Borova Glava),</p> <p>&ndash; M-17 Konjic &ndash; Jablanica (tunel Crnaja), Tarčin &ndash; Konjic (Ra&scaron;telica), Žepče &ndash; Zenica (Golubinja).<br /><br /><br />Zbog o&scaron;tećenog mosta na dionici Rudo &ndash; GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.<br /><br /><br />Počela je nova &scaron;kolska godina, pa sve vozače molimo da posebnu pozornost obrate na djecu pje&scaron;ake, posebice one najmlađe koji po prvi puta postaju aktivni sudionici u prometu.<br /><br /><br /></p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.<br /><br /></p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-02-autocesta_pix.jpgEvo kakvo nas vrijeme očekuje idućih danahttp://grude.com/clanak/?i=360020360020Grude.com - klik u svijetMon, 05 Sep 2022 12:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-14-oblacno_vrijeme_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Federalni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu vremena za sljedećih nekoliko dana.<p><br />U sredi&scaron;njim i istočnim područjima Bosne u ponedjeljak prijepodne prevladavat će pretežno oblačno vrijeme, uz postupno smanjenje naoblake poslije podne.<br /><br /></p> <p>U ostatku zemlje sunčano. Vjetar slab sjeveni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 32 stupnja celzijeva.<br /><br /></p> <p><strong>U utorak</strong>, 6. rujna, sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni.<br /><br /></p> <p>Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.<br /><br /></p> <p><strong>U srijedu</strong>, 7. rujna, sunčano. Tijekom dana u Bosni postupan porast naoblake, &scaron;to može uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu.<br /><br /></p> <p>Padaline se, uglavnom, očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stupnja Celzijeva.<br /><br /></p> <p><strong>U četvrtak</strong>, 8. rujna, prijepodne u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, uz postupnu naoblaku tijekom poslijepodneva.<br /><br /></p> <p>U večernjim satima pljuskovi s grmljavinom se očekuje u Hercegovini, na jugozapadu i krajnjem sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32 stupnja Celzijeva.<br /><br /></p> <p><strong>U petak</strong>, 9. rujna, umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.<br /><br /></p> <p>Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevih, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-14-oblacno_vrijeme_1.jpgMUP ŽZH - Sigurno do školehttp://grude.com/clanak/?i=360013360013Grude.com - klik u svijetSun, 04 Sep 2022 23:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-21-stop-policija-pistolj-102215.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Povodom početka nove školske godine Uprava policije MUP-a zavela je prometno-preventivnu akciju koja će se, pod imenom „Sigurno do škole“, provoditi u razdoblju od 05.09. – 07.10.2020. godine.<p><br />U Županiji Zapadnohercegovačkoj djeluje 7 srednjih, 14 osnovnih i 56 područnih &scaron;kola koje će, u &scaron;kolskoj godini 2022./2023., prema nepotpunim podacima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i &scaron;porta ŽZH, pohađati ukupno 7297 učenika, od toga 755 učenika prvog razreda Osnovne &scaron;kole.<br /><br /></p> <p>Prvenstveno učenici 1. razreda Osnovnih &scaron;kola biti će u najužem fokusu na&scaron;ih aktivnosti tijekom akcije &bdquo;Sigurno do &scaron;kole&ldquo; budući da su isti zbog svoje dobi i zbog nedostatka iskustva najranjivija skupina sudionika u prometu.<br /><br /></p> <p>Generalni cilj akcije jeste pojačanim preventivnim radom policije promovirati odgovorno pona&scaron;anje svih sudionika u prometu tj. promovirati pona&scaron;anje koje će rezultirati ukupnim pobolj&scaron;anjem sigurnosti u prometu te za&scaron;titom djece kao najranjivije skupine sudionika u prometu.<br /><br /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posebni ciljevi akcije su slijedeći:</p> <ul> <li>Pojačanim aktivnostima uniformirane policije na prometnicama utjecati na vozače da se pridržavaju prometnih propisa, posebice ograničenje brzine u blizini &scaron;kola i na dijelovima cesta uz koje se kreću učenici,</li> <li>povećati nazočnost policijskih službenika uniformirane policije u blizini &scaron;kola, pri čemu će policijski službenici po potrebi regulirati promet, kao i poučavati učenike kako sigurno prijeći cestu i sigurno se kretati uz cestu,</li> <li>upozoravati, i po potrebi sankcionirati vozače, koji ne propu&scaron;taju pje&scaron;ake prilikom prelaska ceste, kao i vozače koji nepropisnim parkiranjem vozila otežavaju promet pje&scaron;acima (parkiranje na nogostupima, autobusnim stajali&scaron;tima i sl.),</li> <li>kontrolirati, upozoravati a po potrebi i sankcionirati vozače javnog prijevoza koji prevoze &scaron;kolsku djecu, a ne koriste autobusna stajali&scaron;ta za ulazak i izlaz putnika;</li> <li>održati predavanje u &scaron;kolama na području ŽZH, svim učenicima nižih razreda, tom prilikom ih educirati o osnovnim pravilima kojih se trebaju pridržavati u prometu,&nbsp; upozoriti ih na opasnosti kojima su najče&scaron;će izloženi na putu od kuće do &scaron;kole.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Sve vozače pozivamo da pokažu poseban senzibilitet i razumijevanje prema učenicima, posebice prema &bdquo;prva&scaron;ićima&ldquo; koji su jedna od najranjivijih skupina sudionika u prometu.<br /><br /></p> <p>Učenicima želimo siguran put od kuće do &scaron;kole i puno uspjeha u &scaron;koli.<br /><br /><br /><strong><span class="field-content">UPRAVA POLICIJE MUP-a</span></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-21-stop-policija-pistolj-102215.jpg