Početna cijena za Duhansku stanicu Grude 1.657.356,20 KM

Datum objave: 14.03.2023   Broj čitanja: 3894
JAVNI OGLAS za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja – licitacije.
Početna cijena za Duhansku stanicu Grude 1.657.356,20 KM

I. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet ovog Javnog oglasa je nekretnina u posjednu i vlasništvu općine Grude označene kao:

 

1. Objekt „Duhanska stanica Grude“ k.č. 806/11, poslovni objekt površine 1420 m² i dvorište površine 2076 m², upisan u PL broj: 160 i z.k. uložak broj: 2890 za k.o. Grude grad, za početnu cijenu od 1.657.356,20 KM, na temelju procjene vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog vještaka građevinske struke broj: 23/02/1-2023.

 

II. VRSTA NEKRETNE

Poslovni objekt i pripadajuće dvorište.

 

III. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.
Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

 

IV. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 50.000,00 KM.
Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja, najkasnije do 29.03.2023. godine.
Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja prije početka u suprotnom neće biti moguće pristupiti javnom nadmetanju.
Jamstveni iznos neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.
Sudioniku javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se vraća na njegov račun u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj po pozivu ne pristupi potpisu kupoprodajnog ugovora smatrati će se da je odustao od sklapanja istoga, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Povjerenstvo za prodaju će dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

V. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 31.03.2023. godine, s početkom u 9:00 sati u Prostorijama općine Grude.
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.
Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
Kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine nakon isplate kupoprodajne cijene i provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji.

 

VI. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje nekretnine koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa u prostorijama općine Grude, svakim radnim danom od 8.00-14.00 sati.
Kontakt telefon: 039/660-901.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj

Javni oglas možete preuzeti ovdje.

 

POVEZANA VIJEST - Usvojena odluka o prodaji zgrade Duhanske stanice Grude putem javnog nadmetanja

Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
 • X16.03.2023 20:01 sati
  Ta nije mu babovina niti se znoio Da se prenamjeni u stambeni objekat 1420 m2 dvadeset stambeni jedinica po 70 m2 Kvadrat stana 2500 KM na to lokaciji bez problema i eto ti ljubo tvoja matematika i ostaje vjecno opcinsko,nego prodaj sta bi se ti zamara brojevima
 • 515.03.2023 09:16 sati
  To je vec neko kupio samo radi reda objavili prodaju
 • Za ivana14.03.2023 12:45 sati
  Kome ce se ispovidat? Fratrima? De ne licemjeri covjece, svi ste katolici isti. A nijedan Bibliju ne poznaje.
 • Lvan 14.03.2023 09:49 sati
  Lako je tude prodavat probaj napraviti ili samo kupiti plac od toliko kvadrata ovo je nevidena pljacka kako cete se moci ispoviditi za uskrs kakve grije pravite Boga se ne bojite
Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2006-2023
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Dizajn i programiranje: AVE-STUDIO