Natječaj za čak 38 radnih mjesta...

Datum objave: 23.02.2022   Broj čitanja: 3586
Ministarstvo unutarnjih poslova ZHŽ-a objavilo je natječaj u kojem je više radnih mjesta oglašeno.
Natječaj za čak 38 radnih mjesta...

 

za čin policajca - 30 (trideset) kandidata,
za čin mlađeg inspektora - 8 (osam) kandidata.
II
(Opći i posebni uvjeti)

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15, 4/18, 21/21 i 29/21) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH broj: 02-1-824/21 od 23.12.2021.godine i broj:02-1-92/22 od 07.02.2022.godine i Odluke o posebnim uvjetima za prijem policijskih službenika broj: 02-1-763/21 od 12.11.2021.godine.

Opći uvjeti su:

državljanstvo Bosne i Hercegovine;
životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za čin mlađi inspektor;
najmanje IV stupanj stručne spreme za čin policajca i najmanje VI stupanj školske spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja za čin mlađeg inspektora;
liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;
da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;
da nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu;
da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti su:

položen vozački ispit "B" kategorije;
morfološki status; ( Tjelesna visina muškarca 172 cm i više, a žene 162 cm i više. Morfološki status se izračunava prema indeksu tjelesne mase (ITM). Indeks tjelesne mase izračunava se tako da se težina u kilogramima podijeli s kvadratom visine. Manji ITM od 20 i veći od 30 znači eliminaciju kandidata iz daljnjeg postupka)
u činu mlađi inspektor kandidati moraju imati najmanje VI. stupanj stručne spreme, odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja kriminalističke, pravne, ekonomske struke.
da zadovoljava sigurnosnu provjeru potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika;
III

(Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti)

Prijavu kandidata na Javni oglas i Suglasnost za korištenje osobnih podataka u procesu odabira kandidati po Javnom oglasu kandidati mogu preuzeti u Pisarnici MUP-a ŽZH i na internet stranici MUP ŽZH WWW.MUPZZH.BA.

Uz Prijavu kandidata i Suglasnost za korištenje osobnih podataka kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj preslici:

a) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili preslika osobne iskaznice;

b) izvadak iz matične knjige rođenih;
c) dokaz o završenom IV. stupanj školske spreme za čin policajca i najmanje VI. stupanj stručne spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja kriminalističke, pravne, ekonomske struke (nostrificirana svjedodžba-diploma, ukoliko škola - fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini);

d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;

e) izjava da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;

f) uvjerenje suda o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca);

g) izjavu da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

h) preslika vozačke dozvole

 

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke vršiti će se sukladno odredbama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15, 4/18, 21/21 i 29/21) i Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/16, 24/17,13/18 i 26/21).

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu potrebnu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju koje se sastoji od:

a) test općeg znanja uključujući pismeni rad,

b) test tjelesne sposobnosti,

c) intervju,

d) liječnički pregled,

e) psihološki pregled uključujući test i razgovor.

Natječaj za čak 38 radnih mjesta...
Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
  • Niko24.02.2022 14:30 sati
    Da tako je sve se vidi i čuje i zna samo se šuti
  • HEHE24.02.2022 14:13 sati
    iljadu ljudi, 500 policajaca, rutinska svakih kilometar, gadite mi se
  • Ana24.02.2022 10:05 sati
    Objave natječaj za posao a već se zna tkoće.Sramota eto ti naše države.Školaš ga da završi fakultet i završi na birovu,a od posla ni traga sramota .
Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2007-2022
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Dizajn i programiranje: AVE-STUDIO