Priopćenje sa 7. sjednice Općinskog vijeća Grude

Datum objave: 20.09.2021   Broj čitanja: 1111
Općinsko vijeće Grude održalo je 7. sjednicu 17. rujna 2021. godine. Sjednici je bilo nazočno 24 vijećnika.
Priopćenje sa 7. sjednice Općinskog vijeća Grude

 

Prije početka rada sjednice nazočni su upoznati da je predsjednica Vijeća sklopila brak i uzela prezime Leko.

 

Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda točkama: Rasprava o programima zapošljavanja mladih u općini Grude, Razno i Rasprava o poduzetim mjerama sukladno preporukama revizora u općini Grude. Nije usvojen prijedlog Vlade Rašića, SDP BiH, za skidanje 7. i 8. točke s dnevnog reda.

 

Franka Leko, predsjednica Vijeća, je predložila dopunu dnevnog reda 21. točkom: Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Borajna.

 

Većinom glasova, sa 20 glasova “za” i 4 glasa “protiv”,  usvojen je predloženi dnevni red od 21 točke.

 

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude, bez primjedbi.

 

Vijećnička pitanja su postavljali: Marko Boban, HDZ BiH, Vlado Rašić, SDP BiH, Nedjeljko Pandžić, HRS, Tomislav Bandić, HRS, Ivan Pandžić, HRS i Ivan Lukenda HSS BiH.

 

Nakon glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

 

Većinom glasova usvojena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude.

 

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o držanju kućnih ljubimaca kojom je određen nadzor na provedbom Odluke.

 

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, Ko. Drinovci i K.o. Tihaljina određena su građevinska zemljišta a Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –licitacije u K.o. Ružići, Ko. Drinovci, K.o. Tihaljina i K.o. Donji Mamići određena je prodaja putem javnog nadmetanja-licitacije.

 

Nakon glasovanja, sa 19 glasova “za” i jednim suzdržanim glasom, usvojena je Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka- Poljanice“.

 

Nakon glasovanja usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići i Odluka o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Gimnazije A.B. Šimića Grude.

 

Zaključkom o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU VRILO Grude data je su- glasnost na izmjene Statuta glede odgovornosti osnivača za obveze ustanove i trajanje mandata v.d. ravnatelja.

 

Zaključkom o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Grude” Grude  data je suglasnost na povećanje broja djelatnika vrtića.

 

Usvojenom Odlukom o dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi utvrđena je mogućnost osnivanja podružnica Dječjeg vrtića.

 

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Rješenje o razrješenju Zorana Vlašića dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude.

 

Odlukom o dopuni Odluke o ustanovljenju javnih priznanja općine Grude ustanovljena su dva nova javna priznanja: Zlatna plaketa općine Grude i Grb općine Grude.

 

Rješenjem o imenovanju članova Odbora za branitelje imenovana su dva nova člana: Mladen Ćorluka iz Gruda i Srećko Mikulić iz Sovića.

 

Većinom glasova usvojeni su Plan zaštite od požara općine Grude i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Grude  za razdoblje od 2021. -2026. godine.

 

Nakon glasovanja, sa 17 glasova “za” i 3 suzdržana glasa, usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Projekt  izgradnje “Južne obilaznice Gruda” –preostale parcele, utvrđene su parcele za potpunu eksproprijaciju zemljišta.

 

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Borajna na nekretnini površine 147 m2, priopćeno ej iz općine Grude.

Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
  • Is22.09.2021 13:38 sati
    Kakvo sjajno, cadjavo pojma nemas sta je iza vrata
  • Super21.09.2021 15:18 sati
    Sretno u radu.
Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2007-2021
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Dizajn i programiranje: AVE-Studio