Pročitajte što su vam vodeći političari napravili u jeku pandemije

Datum objave: 20.07.2021   Broj čitanja: 680
U Parlamentarnoj skupštini BiH tijekom 2020. godine nije se štedjelo pa su cifre na mnogim stavkama značajno rasle, i to u godini kada se zemlja susrela s najvećom krizom u novijoj povijesti.
Pročitajte što su vam vodeći političari napravili u jeku pandemije

 

Tako je za plaće i doprinose dato 740.932 KM više nego u godini prije.
Parlamentarci i ostali zaposleni i u pandemijskoj godini su pokazali rastrošnost koristeći brojne blagodati državne kase.

Samo na bruto plaće i naknade iz plaća za više od 220 zaposlenih u ovoj instituciji potrošeno je 10.064.911 KM. U odnosu na 2019. to je za 740.932 KM više, što je posljedica većeg broja zaposlenih.

U izvješću za prošlu godinu državni revizori precizirali su da se radi o 171 državnom službeniku i zaposleniku, tri člana kolegija Sekretarijata, jednom parlamentarnom vojnom povjereniku te 53 zastupnika i delegata. Dva zastupnika ostvaruju pravo na razliku plaće i nisu uključeni u navedeni broj. Dvoje zastupnika se još nije izjasnilo o radnom statusu, budući da su oboje ministri u Vladi FBiH (Edita Đapo i Šemsudin Dedić).

Prema nalazu revizora, ukupno ostvarene naknade iznose 1.742.657 KM. Provedenom revizijom su testirane naknade za prijevoz (182.300 KM), troškovi smještaja (148.956 KM), odvojeni život (101.301 KM), topli obrok (365.538 KM), regres (68.683 KM), otpremnine zbog odlaska u mirovinu (37.803 KM) i naknade skupštinskim zastupnicima - paušal (487.131 KM).

Utvrđeno je da su ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u 2020. godini iznosili 123.813 KM. Parlamentarna skupština na raspolaganju je lani imala 13 službenih vozila.

"Radi obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, članovi kolegija oba doma imaju pravo na stalno (24h) korištenje službenog vozila s vozačem ili mogu, u iznimnim slučajevima, i osobno upravljati službenim vozilom. Članovi kolegija oba doma imaju pravo na stalnu upotrebu vozila s vozačem, bez obaveze parkiranja vozila u podzemnoj garaži Parlamentarne skupštine, nakon završetka radnog vremena", nalaz je revizora.

Oni su konstatirali da sistem unutarnjih kontrola u dijelu upotrebe službenih vozila nije u potpunosti uspostavljen. Naime, evidencije o korištenju automobila u određenim slučajevima nisu uredne i cjelovite, putni nalozi se ne popunjavaju za sva vozila na način definiran internim pravilnikom.

"Za određena vozila upisuje se samo početna i krajnja kilometraža bez upisivanja prijeđenih relacija, ne potpisuju se osobe koje koriste vozila, kao i evidencije polaska i povratka sa službenog puta te se na određenim putnim nalozima u zemlji evidentiraju prilično velike relacije, koje prema dostupnim pokazateljima nisu objektivne. Neuredne evidencije onemogućavaju utvrđivanje opravdanosti rashoda/troškova u vezi s namjenskim korištenjem službenih automobila. Nadalje, uvidom u pojedine fakture za održavanje vozila, uočili smo da su priglikom podnošenja zahtjeva za servis vozila iznosi predračunskih naloga manji od ispostavljenih faktura dobavljača", ukazuje se u revizorskom izvještaju. 

Zaključno s 31. prosinca 2020. godine realizacija putnih troškova u Parlamentarnoj skupštini iznosi 246.643 KM, što je za 26 posto manji iznos realiziranih sredstava u odnosu na prethodnu godinu.

"Uvidom u dokumentaciju putnih naloga u zemlji i inozemstvu konstatirano je da u pojedinim slučajevima nisu priložene agende uz pozivna pisma kao informacije koje predstavljaju temelj prilikom pravilnog i točnog obračuna dnevnica te da korisnici službenih putovanja ne popunjavanju putne naloge, već se samo potpišu na obračunati nalog koji popuni referent za obračun plaća i naknada", navode, između ostalog, revizori.

Značajniji iznosi neposredne potrošnje se odnose na izdatke za obavljanje funkcije zastupnika i delegata (120.577 KM), usluge reprezentacije (61.445 KM), izdatke za hardverske i softverske usluge (68.176 KM) i ostale usluge (52.516 KM). Značajniji iznos programa posebne namjene se odnosi na izdatke za rad u upravnim, nadzornim i drugim odborima i radnim tijelima (182.841 KM).

Ukupno realizirani iznos usluga reprezentacije sa 31.12.2020. godine iz sredstava neposredne potrošnje iznosi 61.445 KM i za 13 posto je veći u odnosu na prethodnu godinu.

"Uvidom u određene račune sredstava interne i eksterne reprezentacije ponovo se nismo uvjerili da su pojedini korisnici u okviru dozvoljenih limita koristili usluge hrane i pića s jasnim povodom i obrazloženjima nastanka troška, što u pitanje dovodi samu svrhu reprezentacije i načelo transparentnosti u pogledu upravljanja javnim sredstvima", konstatirali su revizori.

Kada je riječ o izdacima za rad u upravnim, nadzornim odborima i drugim radnim tijelima, isplaćeno je 182.841 KM, piše Klix.ba.

"Uvidom u dokumentaciju isplaćenih naknada članovima Neovisnog odbora, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Vijeća nacionalnih manjina BiH, ponovo smo konstatirali da su naknade članovima spomenutih odbora isplaćivane bez pravnog uporišta, imajući u vidu da su im mandati istekli prije nekoliko godina, a odluke o njihovom produženju još uvijek nisu usvojene. Prema informacijama koje smo dobili u završnoj fazi revizije, mandat članovima Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana obnovljen je u 2021. godini", zaključili su revizori.

Ovo su članovi Parlamentarne skupštine BiH.

 

Arnaut, Damir
Arnaut, Damir Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok Samostalni poslanik Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 3
Baručija, Aida
Baručija, Aida Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok Nezavisni blok Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 4
Begić, Zlatan
Begić, Zlatan Klub poslanika DF DF – GS, Željko Komšić: BiH pobjeđuje! Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 5
Bijedić, Enver
Bijedić, Enver Klub poslanika DF   Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 5
Bogdanić, Dragan
Bogdanić, Dragan Klub poslanika SNSD SNSD Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 2
Borenović, Branislav
Borenović, Branislav Klub poslanika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza PDP – Mladen Ivanić Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 1
Čolo, Alma
Čolo, Alma Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 3
Dedić, Šemsudin
Dedić, Šemsudin Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 1
Đapo, Edita
Đapo, Edita Mješoviti klub poslanika SBB-PDA SBB - Fahrudin Radončić Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 3
Đonlagić, Dženan
Đonlagić, Dženan Klub poslanika DF DF – GS, Željko Komšić: BiH pobjeđuje! Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 3

 

Emrić, Jasmin
Emrić, Jasmin   A – SDA – Za evropsku Bosnu i Hercegovinu – Zajedno Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 1
Filipović, Darijana
Filipović, Darijana Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 2
Galić, Jakov
Galić, Jakov Klub poslanika Srpski klub Socijalistička partija Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 3
Genjac, Halid
Genjac, Halid Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 4
Glavaš, Vlatko
Glavaš, Vlatko Klub poslanika DF DF – GS, Željko Komšić: BiH pobjeđuje! Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 4
Helez, Zukan
Helez, Zukan Klub poslanika SDP BiH SDP BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 4
Kojović, Predrag
Kojović, Predrag Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok Naša stranka Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 3
Kožul, Predrag
Kožul, Predrag Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 2
Krišto, Borjana
Krišto, Borjana Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 1
Kukić, Mirsad
Kukić, Mirsad Mješoviti klub poslanika SBB-PDA PDA – Pokret demokratske akcije Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 5

 

Lovrinović, Nikola
Lovrinović, Nikola Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 4
Magazinović, Saša
Magazinović, Saša Klub poslanika SDP BiH SDP BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 3
Mandra, Nermin
Mandra, Nermin Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 4
Marinković – Lepić, Mirjana
Marinković – Lepić, Mirjana Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok Naša stranka Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 5
Matanović, Mijo
Matanović, Mijo Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP, DR AS BiH, HDU BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 5
Mehmedović, Šemsudin
Mehmedović, Šemsudin Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 4
Mektić, Dragan
Mektić, Dragan Klub poslanika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza SDS – LISTA (SDS-NDP-NS-SRS) Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 1
Miljanović, Ljubica
Miljanović, Ljubica Klub poslanika SNSD SNSD Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 3
Mladina, Nada
Mladina, Nada Klub poslanika SDP BiH SDP BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 5
Mušić, Edin
Mušić, Edin Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 2

 

Nešić, Nenad
Nešić, Nenad Klub poslanika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza DNS – Demokratski narodni savez Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 3
Nikšić, Nermin
Nikšić, Nermin Klub poslanika SDP BiH SDP BiH Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 2
Novaković – Bursać, Snježana
Novaković – Bursać, Snježana Klub poslanika SNSD SNSD Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 1
Osmanović, Adil
Osmanović, Adil Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 2
Pekić, Mira
Pekić, Mira Klub poslanika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza PDP – Mladen Ivanić Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 1
Petrović, Obren
Petrović, Obren Klub poslanika Srpski klub SDS – LISTA (SDS-NDP-NS-SRS) Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 2
Radmanović, Nebojša
Radmanović, Nebojša Klub poslanika SNSD SNSD Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 1
Softić, Safet
Softić, Safet Klub poslanika SDA SDA Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 5
Stevandić, Nenad
Stevandić, Nenad Klub poslanika Srpski klub SNSD Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 1
Šarović, Mirko
Šarović, Mirko Klub poslanika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza SDS – LISTA (SDS-NDP-NS-SRS) Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 3

 

Vulić, Sanja
Vulić, Sanja Klub poslanika SNSD SNSD Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 2
Zvizdić, Denis
Zvizdić, Denis   Samostalni poslanik Opći izbori 2018. - FBiH / Izborna jedinica 3
Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
    Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2007-2021
    Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

    Dizajn i programiranje: AVE-Studio