Raspisan natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Grude

Datum objave: 22.01.2021   Broj čitanja: 1443
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grude na 107. sjednici održanoj dana 15.01.2021. godine raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grude.
Raspisan natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Grude

 

Pored zakonom utvrđenih poslova, ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

 

organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića;
predstavlja i zastupa Vrtić i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića;
izdaje punomoć u granicama svojih ovlasti drugoj osobi da zastupa Vrtić;
vodi stručni rad Vrtića;
ukazuje na nezakonitost u radu Vrtića i sprječava nezakonitost u radu;
obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim propisima.

 

III. Kandidati za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grude trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

(1) Opći uvjeti:

 

da je državljanin BiH (dostaviti uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci);
da je stariji od 18 godina (dostaviti izvod iz matične knjige rođenih);
uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave, ne starije od 6 (šest) mjeseci);
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (dostaviti potvrdu od nadležnog suda ne stariju od 3 (tri) mjeseca);
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u zadnje 3(tri) godine od objave oglasa (dostaviti ovjerenu izjavu);
da nije obuhvaćen odredbama članaka IX.1. Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu);
da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (dostaviti ovjerenu izjavu).

 

(2) Posebni uvjeti:

visoka stručna sprema (ili višu stručnu spremu pod uvjetom da je na dan stupanja na snagu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 7/98) zatečen u radnom odnosu odgajatelja ili stručnog suradnika na neodređeno vrijeme u Vrtiću) iz područja predškolskog odgoja, pedagogije ili defektologije (dostaviti dokaz o stručnoj spremi).
najmanje 5(pet) godina radnog iskustva u odgojno- obrazovanoj djelatnosti (dostaviti potvrdu o radnom iskustvu);
položen stručni ispit za odgajatelja ili posjedovanje rješenja o oslobađanju polaganja istog (dostaviti potvrdu o položenom stručnom ispitu ili Rješenje o oslobađanju polaganja istog).

 

IV. Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.

 

V. Uz prijavu na Javni natječaj, te gore navedene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, koji moraju biti originalni ili ovjerene kopije, kandidati su dužni dostaviti i kratak životopis.

 

VI. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od posljednje objave Javnog natječaja na adresu:

 

Dječji vrtić Grude, Ivana Alilovića 3, 88340 Grude, s naznakom:

 

“ Prijava na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grude – za Upravno vijeće- ne otvaraj“.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete iz Javnog natječaja obaviti će se intervju.

 

Kandidati koji se prijave na natječaj o ishodu će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja istog.

 

Kandidat koji bude izabran prije stupanja na dužnost treba dostaviti liječničko uvjerenje.

 

VII. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Javni natječaj će biti objavljen u Dnevnom listu, „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Grude i na web stranici Općine Grude, stoji u natječaju kojega potpisuje Predsjednik Upravnog vijeća Zoran Vlašić

 

Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
  • Gruđo24.01.2021 22:51 sati
    I potvrdu od druga Dragana Čovića i njegovih narikača (čitaj HDZ) iz Gruda da se primi.
  • ......23.01.2021 22:42 sati
    Zna se već ko će biti netribamo se prijavljivati
  • PR22.01.2021 19:39 sati
    Komunjarska posla
Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2006-2023
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Dizajn i programiranje: AVE-STUDIO