Aktualnohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.NOVI ŠOKANTAN FILM: 'Od Fatime do Međugorja' otkriva stravičnu istinu o vezi biskupa Žanića, Perića, agenta Lasića Gorankića, Udbe i KGB-ahttp://grude.com/clanak/?i=2733627336Grude.com - klik u svijetThu, 25 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-from_fatima_to_medjugorje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Redatelj Ami Drozd ovih je dana uzdrmao javnost. U njegovom najnovijem filmu "Od Fatime do Međugorja" objavljena je dokumentacija iz tajnih arhiva KGB-a i UDBE o Međugorju, i ulozi dvojice biskupa Pavla Žanića i Ratka Perića u rušenju Međugorja i progonu franjevaca.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>O iznimno osjetljivim podacima kroz film je govorio i sovjetski &scaron;pijun, obavje&scaron;tajac KGB-a Maksimov, a kroz film su prikazivani dokumenti koji bacaju novo svjetlo na ljude koji vode crkvu u Hercegovini posljednjih desetljeća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dijelove iz filma prenosimo u pisanom izdanju, kao i film iz kojeg su izvučeni tekstualni zapisi, a glavni izvor je<strong> <a href="https://www.medjugorje-to-fatima.com/" target="_blank">https://www.medjugorje-to-fatima.com/</a></strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljiva je i uloga zloglasnog Ivana Lasića Gorankića koji je imao itekakav utjecaj na biskupe u Hercegovini, a koji je dokumentima držao u &scaron;aci Pavla Žanića sve do njegovih posljednjih dana.</p> <p>Film počinje citatom jednog od najvećih franjevaca na&scaron;ih vremena fra Joze Zovke.</p> <p>- U jednom trenutku kad Gospa dolazi pred oltar, mi prestajemo moliti. Molitva zamire, otvara se srce, oči du&scaron;e, srca... Gospa zahvaljuje na molitvi, Gospa kaže, svaki dan molite skupa Rožarje, molite srcem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Isti komunisti koji su nakon zavr&scaron;etka II svjetskog rata ubili 66 hercegovačkih fratara, sad su progonili hercegovačke franjevce. Prva žrtva je bio fra Jozo Zovko, govori Alan Sklar, poznati svjetski narator koji je posudio glas u ovom dokumentarnom filmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Agent UDBA-e Lasić zahtjevao je da se svi franjevci uhite, Jugoslavija i Sovjetski savez bili su u strahu. Događaji u Međugorju odmah su probudili Jugoslavensku tajnu službu i sovjetski KGB, stoji u filmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Agenta KGB-a Maksimova je zanimalo &scaron;to mostarsko - duvanjski biskup Žanić misli o Međugorju. Jugoslavenski su mu agenti kazali da je biskup sklon povjerovati u ukazanja. - Pisalo je tamo da su odgovorne crkvene vlasti u Mostaru rekle da je to praznovjerje. Mene nitko ni&scaron;ta nije pitao i ni&scaron;ta nisam rekao i ta je rečenica neistinita. Duboko sam uvjeren da djecu koja kažu da su vidjela Gospu da ih nitko nije podgovorio, da se radi o jednom djetetu moglo bi se reći da taj ima tvrdu glavu, &scaron;estero nevine djece, kroz pola sata da ih je netko nagovorio djeca bi kazala. Nitko od svećenika, ja jamčim i garantiram, djecu na ni&scaron;ta nije nagovorio i zato su i te riječi uvredljive i treba ih odbaciti. <strong>Duboko sam uvjeren, djeca ne lažu, djeca govore ono &scaron;to im je u srcu, govorio je Žanić</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>No Jugoslavenska tajna služba je bila uvjerena da se problem može lako rije&scaron;iti. Lasić Gorankić je imao kompromitirajući dokument koji će Žanića potaknuti da se predomisli oko međugorskog čuda</strong>. I to se dogodilo, a u filmu se može vidjeti, zbog čega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U vrijeme suđenja fra Jozi Zovki crkva je biskupu Žaniću počela tražit nasljednika. Rektor Hrvatskog zavoda sv. Jeronima Ratko Perić pozvan je na razgovor. <strong>Dok je agent UDBA-e Lasić poku&scaron;avao ucijeniti biskupa Žanića u Mostaru, Ratko Perić je izjavljivao u Rimu da će prihvatiti svaku dužnost koju mu Crkva povjeri, stoji u filmu.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ja sam se u prosincu 1982. upoznao s Ratkom Perićem. Od tada do 1989 na&scaron;li smo se 7 puta, govori KGB-ovac Maksimov u filmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Perić nije bio sklon hercegovačkim franjevcima zbog podjele župa. No njegova averzija ubrzo je postala gotovo iracionalnom.<br />- Nagla&scaron;avao je da treba vrlo o&scaron;tar biti s franjevcima, da drukčije neće ići, govori o Ratku Periću agent Maksimov u filmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dokumenti nedavno otkriveni u Rusiji dokazuju da je Jugoslavenska tajna služba ucjenjivala biskupa Žanića. <strong>Biskup je potom pristao surađivati i na izričit zahtjev službe korijenito je promijenio mi&scaron;ljenje o ukazanjima u Međugorju.</strong> Jugoslavenska tajna služba je bila sretna jer je biskup provodio u djelo sve. U Rimu se biskup Žanić susreo s Ratkom Perićem, no nije se bio spreman odreći Mostarske biskupije &scaron;to je prvotno bilo planirano. Tvrdio je da se stvari ne smiju požurivati jer su ga uvjeravali da je uni&scaron;ten inkriminirajući dokument protiv njega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekoliko je godina pro&scaron;lo, a privlačnost Međugorja stalno je rasla. Svi su i&scaron;li dolje. UDBA je imala tehničke probleme s prislu&scaron;kivanjem pa je biskup Žanić morao prepričati svoj sukob s kardinalom Kuharićem na sastanku tijekom Jugoslavenske biskupske konferencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dobri kardinal Kuharić, zagrebački nadbiskup je zamjerao činjenicu &scaron;to je biskup Žanić prezrivo govorio o Međugorju, iako Crkva jo&scaron; nije bila donijela zaključak o tome, a Kuharić se vi&scaron;e puta pojavljuje u filmu.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Od početka ukazanja u Međugorju mnogi su franjevci bili prisiljeni sva&scaron;ta pretrpjeti, osude na zatvor, premje&scaron;tanja u udaljene župe ili čak izbacivanje iz franjevačkog reda. Dostupni dokumenti pokazuju da su takve akcije bile posljedica straha UDBA-e od utjecaja Međugorja na komunistički sustav koji je bio u raspadu. Pored iracionalne netolerancije biskupa Žanića i Perića, koju su iskazivali prema franjevcima i međugorskim ukazanjima, govori se u filmu.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Papa Ivan Pavao II. s velikim je zanimanjem pratio &scaron;to se događalo u Međugorju. Ustezao se od izjava koje bi se mogle protumačiti kao protivljenje međugorskom fenomenu. &Scaron;tovi&scaron;e, papa kojeg su kanonizirali ubrzo nakon smrti, jedanput je rekao da bi odavno bio postao ispovjednik u Međugorju da nije postao papa. Kao politički upućeni papa koji je znatno pridonio padu komunizma Woytyla je bio itekako svjestan razornog učinka koje je Međugorje imalo na totalitaran ateistički sustav, stoji u filmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>General KGB-a Maksimov u filmu govori kako je 6.2.1987. predao Ratku Periću dokument pod naslovom "Crnica" dobiven od jugoslavenskih kolega, a ovaj je bio neobično sretan</strong>, ali je zamolio Maksimova da se pojača represija prema franjevcima i prema Međugorju jer se situacija nije ni malo smirila. Posebno se žalio na djelovanje franjevaca prema biskupu. Molio je da se bude &scaron;to o&scaron;triji jer je to jedini način za obračun s franjevcima koji su postajali sve gori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Stizao je kraj Jugoslavije. Na sastanku kojem su 1989. prisustvovali Maksimov, Aleksić, Lasić i Čebrikov vladalo je ozračje frustriranosti. <strong>Lasić je frustirano rekao da Jugoslavija samo &scaron;to se ne raspadne. Hrvati traže nezavisnost i sve &scaron;to se događa zato je jer ga jugoslavenske vlasti nisu slu&scaron;ale.</strong> Na kraju sastanka Čebrikov je uputio pozdrave Slobodanu Milo&scaron;eviću. Novi vladar Srbije spremao se za rat i stvaranje Velike Srbije. To je naumio postići brutalnom agresijom i pripajanjem znantnog dijela Hrvatske i BiH. Tada je Marijino stalno ustrajanje na miru, postalo samorazumljivo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, 1991. u predvečerje rata sastala se u Zadru Biskupska konferencija Jugoslavije. Usvojila je deklaraciju da se na temelju istrage ne može potvrditi kako se radilo o natprirodnim ukazanjima i otkrivenjima u Međugorju. Preko povjerenstva nastavit će pratiti i istraživati međugorski fenomen. No<strong> oni koji su vjerovali u ukazanja prona&scaron;li su utjehu u riječima velikog židovskog zakonoznanca Gamaliela. On je ustao pred židovskim Velikim vijećem dok je trajao progon kr&scaron;ćana i rekao: Ako je ovaj naum ili pothvat djelo čovjekovo podbacit će, no ako je od Boga, nećete ga moći spriječiti. Jugoslavija se raspala u krvi. Rat je bijesnio u Hercegovini koju su spasili hrabri Hrvati. Međugorje je u stanovitoj mjeri bilo po&scaron;teđeno.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Biskup Žanić je držao položaj u Mostaru do 1993. godine. Neposredno prije izbijanja rata dvije je godine bio apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije. Dokumenti otkriveni u Moskvi pokazuju da je zbog svoje slabosti ucjenjivan i da je potom pristao surađivati s Jugoslavenskom tajnom službom tako &scaron;to je blatio Međugorje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Konačno, usred rata, Žanića je naslijedio Ratko Perić. On nije izravno surađivao s Jugoslavenskom tajnom službom, bojao se mjesnih veza, i bio je nepovjerljiv prema njima. No ostao je u dobrim odnosima sa zamjenikom KGB-a, svojim poznanikom iz Rima, general-poručnikom Maksimovim, govori se u filmu.</strong></p> <p>- Vrlo inteligentan, vrlo obrazovan, vrlo sebeljubljiv, on vi&scaron;e voli sebe nego bilo &scaron;to drugo, vrlo je pragramtičan i sve &scaron;to obeća napravi, on je čovjek dogovora. Smatrao je da su franjevci najveća opasnost u njegovome djelovanju. <strong>On je bio opsjednut franjevcima. Smatrao je da su franjevci krivi i za njegovog prethodnika Žanića da su mu oni namjestili ono &scaron;to ga je diskvalificiralo. Smatrao je kako treba franjevce &scaron;to vi&scaron;e zatvarati i stra&scaron;iti jer drugačije neće ići i da ih treba &scaron;to vi&scaron;e ocrniti kod naroda jer im je samo važan novac, a da im nije do vjere i do Boga. Rekao je kako su franjevci najkrivlji za sve lo&scaron;e &scaron;to se događa u Jugoslaviji. Oni nikog ne žele slu&scaron;ati, s njima se može samo s batinom. Perić je pristao surađivati s KGB-om pod uvjetom da KGB izvr&scaron;i pritisak na UDBU kako bi se spriječilo franjevačko djelovanje u Hercegovini, govori general - poručnik KGB-a u filmu</strong>, u kojem se nadalje nastavlja: - KGB je stoga preuzeo koordinaciju s jugoslavenskim kolegama da se ne sazna za Perićevu povezanost s brutalnim progonima franjevaca. Perić je nastavio njegovati te kontakte i održavati sastanke čak i nakon raspada Sovjetskog Saveza. Agenti KGB-a iz svih dijelova svijeta izvje&scaron;ćivali su ga o Međugorju. Davali su mu informacije o tome &scaron;to frajevci rade i planiraju te &scaron;to biskupi diljem svijeta govore o toj temi. Tražio je od njih da utječu na te biskupe kako bi se izja&scaron;njavali portiv međugorskog fenomena i odvraćali vjernike od Međugorja. Bio je jako zadovoljan kad mu je KGB predao dosje "Crnica". To je bilo kodno ime operacije Jugoslavenske tajne službe uperene protiv Međugorja.<strong> Ostaje neobja&scaron;njiva činjenica da je Ratko Perić koji je bio na rubu toga da povjeruje u natprirodnost međugorskih događaja ustrajao u tome da se fenomen mora suzbiti. Maksimovu je rekao da čak ako ima imalo istine u tim ukazanjima zatrt će i taj istinski djelić i da zna kako to učiniti.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Biskup Perić nije promijenio mi&scaron;ljenje o ukazanjima i franjevcima.</strong> Sve to je za posljedicu imalo ozbiljne napetosti i podjele, koje predstavljaju te&scaron;ko breme za vjerski život u Hercegovini. Tijekom pontifikata Benedikta XVI. povjerenstvo na čelu s kardinalom Ruinijem istraživalo je međugorski fenomen. <strong>Nalazi povjerenstva nisu objavljeni, no izvori otkrivaju da je povjerenstvo preporučilo da Crkva prizna natprirodnu narav ukazanja. Ne svih, nego prvih koji su se dogodili početkom 1980-ih. Papa Benedikt dao je ostavku, konklave su izabrale novog papu, argentinskog kardinala Bergoglia koji je uzeo ime Franjo. Na stoljetnicu ukazanja u Fatimi i blagdan Gospe Lurdske 2017. papa Franjo usmjerava javnu pažnju na Međugorje. Na taj način simbolično povezuje tri europska marijanska sveti&scaron;ta koja su postala slavna po ukazanjima.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pro&scaron;lo je vi&scaron;e od 35 godina od prvih ukazanja u Međugoju. Malo selo u Hercegovini sada ima istaknuto mjesto na svjetskom vjerskom zemljovidu. Vatikan shvaća da Crkva mora pružiti ruku hodočasnicima te pokazati da je Međugorje važno i da Vatikan želi biti prisutan ondje, iako Crkva jo&scaron; nije spremna priznati i međugorski fenomen i ukazanja.<strong> Papa Franjo imenovao je poljskog nadbiskupa Henryka Hosera kao posebnog izaslanika Svete Stolice u Međugorju. Opozvao je i staru odluku Kongegracije za nauk vjere da svećenici ne smiju posjećivati Međugorje. Posebni izaslanik Henryk Hoser se neće upu&scaron;tati u doktrinarna pitanja &scaron;to znači da neće pokrenuti novu istragu o ukazanjima. Njegova misija ima pastoralni karakter</strong>. Usporedno će raditi na ponovnom jačanju veze s vidiocima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Običnog pobožnog hodočasnika iz daleke zemlje je u Međugorje privukla neobična priča o čudesnim događajima. No jedanput do&scaron;av&scaron;i otkrit će da je postao protagonist drame koja se ovdje događa svakog dana. To je drama o čovjeku u potrazi za utjehom, vjerom, zdravljem i ljubavlju. Čovjeku koji stoji u sredini između svega i ničega, kao &scaron;to je rekao Pascal, opčinjenost time da dotakne natprirodno omogućava mu da osjeti punoću duhovnog života. Uzdiže ga iz izli&scaron;nosti do vi&scaron;eg oblika svijesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izvor: Film "Od Fatime do Međugorja"</strong><br /><strong>Redatelj: Ami Drozd</strong><br /><strong>Produkcija: Nazareth film</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hYt_XIiiSYA" frameborder="0" width="659" height="356"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-from_fatima_to_medjugorje.jpgEvo gdje vas danas i sutra na području ZHŽ-a čekaju radarske kontrolehttp://grude.com/clanak/?i=2734527345Grude.com - klik u svijetThu, 25 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-radar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radarske kontrole u Grudama, Širokom, Posušju i Ljubuškom<p>Dana 25. svibnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na R-420, u mjestu Gornji Zorići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>07:00 &ndash; 08:30 h na M-6, u mjestu Studenci, pored Osnovne &scaron;kole,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>22:00 &ndash; 23:50 h na M-6.1, u Vukovarskoj ulici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>08:30 &ndash; 10:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dana 26. svibnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>12:00 &ndash; 13:45 h na M-6, u mjestu Pocrte,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>11:00 &ndash; 12:00 h na M-6 &ndash; u Vitinskoj ulici,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>09:00 &ndash; 10:30 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>19:10 &ndash; 20:50 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-radar.jpgMladići spasili djevojčicu koja se zbog igre "Plavi kit" bacila u rijekuhttp://grude.com/clanak/?i=2734927349Grude.com - klik u svijetThu, 25 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-plavi_kit_0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Trojica mladića u Rusiji riskirali su život kako bi iz planinske rijeke spasili petnaestogodišnju djevojčicu koja se bacila u bujicu da ispuni izazov u igri sa društvenih mreža „Plavi kit“, prenosi Russia Today.<p>Incident se dogodio jo&scaron; u subotu u Republici Kabardino-Balkaria na ruskom Kavkazu, objavili su lokalni mediji. Video snimak prikazuje kako tri prijatelja primjećuju djevojčicu koja se spu&scaron;ta u rijeku na suprotnoj obali i pozivaju je da to ne učini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Djevojčica je ignorirala pozive i zaronila u rijeku. Potom su oni krenuli za njom i dovukli je do obale. Kasnije je ispričala kako je to bio izazov u igri koja je pokrenula seriju samoubojstava tinejdžera u Rusiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada su je pitali je li znala da je to može odvesti u smrt, djevojčica je rekla da jeste i smijala se. Uključila se u igru, kako je navela, za&scaron;to &scaron;to je &bdquo;cool&ldquo; i puna adrenalina. Policija je pokrenula istragu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; jedan poku&scaron;aj samoubojstva povezan sa igrom &bdquo;Plavi kit&ldquo; je spriječen u susjednoj Ingu&scaron;etiji. Policija je spasila dvanaestogodi&scaron;nju djevojčicu iz grada Karbulak neposredno uoči poziva &bdquo;adminstratora igre&ldquo; kojim joj je trebao zappovjediti da se ubije, objavili su mediji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontroverzna igra izazova &bdquo;Plavi kit&ldquo; do&scaron;la je na naslovnice svjetskih medija nakon &scaron;to je ruska Novaya Gazeta objavila da je najmanje 130 tinejdžera u Rusiji bilo pozvano da izvr&scaron;i samoubojstvo u zatvorenim grupama na dru&scaron;tvenim mrežama, prenosi Fena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tinejdžere kontaktira administrator i postavlja im različite opasne izazove tijekom 50 dana, najavljujući da će sve zavr&scaron;iti samoubojstvom. Sudionici na internetu objavljuju dokaze da su ispunili izazove, slike ili video snimke. Igra "Plavi kit" povezana je, kako je već utvrđeno, sa nekoliko samoubojstava u Rusiji.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-plavi_kit_0.jpgOd nedjelje sunčano, temperature do 29 stupnjevahttp://grude.com/clanak/?i=2735127351Grude.com - klik u svijetThu, 25 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-vrijeme_suncano29062016.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini nakon oblačnog jutra, postepeno razvedravanje. <p>Prijepodne ki&scaron;a se očekuje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslijepodne ili u večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi u dijelovima centralne, istočne i zapadne Bosne. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Dnevne temperature od 14 do 20, na jugu od 17 do 23 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U petak, 26. svibnja, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne mogući su povremeni lokalni pljuskovi. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 6 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 14 do 20, na jugu od 20 do 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U subotu, 27. svibnja, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne u centralnim područjima Bosne je moguć slab pljusak ki&scaron;e. Jutarnje temperature od 6 do 11, a dnevne od 11 do 16, na jugu od 18 do 24, a u Hercegovini od 23 do 27 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U nedjelju, 28. svibnja, bit će sunčano. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 11 do 17, a dnevne od 20 do 25, na jugu od 26 do 29 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ponedjeljak, 29. svibnja , sunčano uz malu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 22 do 27, na jugu do 29 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda (FHMZ) BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-vrijeme_suncano29062016.jpgOd prijetnji smrću do uvreda: Pedeset napada na novinarke u BiH u posljednje tri godinehttp://grude.com/clanak/?i=2736827368Grude.com - klik u svijetThu, 25 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-novinarke.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>''Novinarke dožive do tri puta više komenatara na društvenim mrežama koji sadrže zlostavljanje u nekoj formi, nego njihove muške kolege'', rekao je Edin Ibrahimefendić iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. <p>Nasilje nad novinarkama u porastu je u BiH. O tome svjedoči podatak da je u posljednje tri godine Linija za pomoć novinarima zabilježila 50 napada na novinarke, koji su praćeni prijetnjama smrću, uvredama na spolnoj osnovi, mizoginijom i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rečeno je to danas u Sarajevu na treningu o temi radno-socijalnih prava novinarki i unapređenju mehanizama njihove za&scaron;tite kroz primjenu postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknuto kako se novinarkama svakodnevno kr&scaron;i pravo na slobodu izražavanja, na pristup informacijama, na slobodu kritike javnih zvaničnika, kao i pravo na siguran, plaćen i dostojanstven rad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Novinarke dožive do tri puta vi&scaron;e komenatara na dru&scaron;tvenim mrežama koji sadrže zlostavljanje u nekoj formi, nego njihove mu&scaron;ke kolege'', rekao je Edin Ibrahimefendić iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naglasio da svako uskraćivanje prava novinarkama po osnovu radno-socijalnih prava ima za posljedicu smanjivanje njihove priautnosti u medijima, a to sa sobom vuče i niz drugih posljedica - od smanjivanja kvaliteta rada samih medija, pa do nepostizanja ravnopravnosti žena u dru&scaron;tvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom prilikom, glasnogovornik Ministarstva unutra&scaron;njih poslova Kantona Sarajevo Irfan Nefić poručio je da je neophodno konstantno provođenje edukacija za institucije i policiju u korist za&scaron;tite novinara, ali i da ih dru&scaron;tvena zajednica mora prepoznati kao bitne i od značaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dugogodi&scaron;nja novinarka i edukatorica Arijana Saračević ukazala je na važnost da novinari posebno mlađe generacije znaju da postoji Linija za pomoć novinarima kojoj mogu da se obrate i traže pomoć u slučaju napada ili prijetnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana&scaron;nja radionica u Sarajevu održana je uz financijsku pod&scaron;ku &scaron;vedske organizacije Civil Rights Defenders s ciljem razvijanja svjesnosti novinarki i drugih medijskih uposlenica o rodno zasnovanom nasilju i mogućnostima za&scaron;tite kroz efikasniju primjenu zakonskog okvira u BiH, kao i dostupnih međunarodnih mehanizama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je samo početak niza aktivnosti koje će Udruženje BH novinari provesti u BiH u ovoj godini da bi skrenuli pažnju na učestalost nasilja nad novinarkama, te potaknuli nadležne institucije da vi&scaron;e koriste vlastite mehanizme i pravno efikasne načine za&scaron;tite novinarki u slučajevima diskriminacije i drugih oblika kr&scaron;enja ženskih ljudskih prava u medijima, priopćeno je iz Udruženja BH novinari.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-novinarke.jpgPreviše ljudi iz BiH želi raditi u Njemačkoj, veleposlanstvo obustavilo davanje termina za vizehttp://grude.com/clanak/?i=2736927369Grude.com - klik u svijetThu, 25 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-njemacka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Početkom prošle godine državljanima zemalja Zapadnog Balkana olakšano je zapošljavanje u Njemačkoj, čime se u ambasadama smanjio broj zahtjeva za azile, ali drastično povećao broj zahtjeva za vizu. <p>Najvi&scaron;e je radnika iz BiH zainteresirano za odlazak iz zemlje, zbog čega je, kako saznaje <a href="https://www.klix.ba/vijesti/bih/previse-ljudi-iz-bih-zeli-raditi-u-njemackoj-ambasada-obustavila-davanje-termina-za-vize/170524065" target="_blank">Klix.ba,</a> Veleposlanstvo Njemačke u BiH obustavilo davanje termina za podno&scaron;enje zahtjeva za vize.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako pi&scaron;e Klix, njima su stigle brojne žalbe građana BiH koji već tjednima čekaju termine. Kako su im kazali, zabrinuti su jer bi im njemački poslodavci mogli uskoro raskinuti ugovore zbog čekanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Uslijed olak&scaron;ica za pristup njemačkom trži&scaron;tu rada za građane zemalja Zapadnog Balkana, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2016. godine, broj zahtjeva za vize je drastično porastao. Na osnovu te velike potražnje, znatno je produženo vrijeme čekanja na termine. Veleposlanstvo u ovom trenutku, usprkos kadrovskom pojačanju odjela za vize, ne može ponuditi vi&scaron;e termina", kazala je glasnogovornica Njemačkog veleposlanstva u Sarajevu Natascha Garloff-Jonkers.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Agencije za rad i zapo&scaron;ljavanje BiH kazali su kako nisu dobili obavje&scaron;tenje od veleposlanstva o obustavljanju davanja termina za vize.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Veleposlansto nas nije službeno obavijestilo da planira obustavljanje davanja termina. Ako je istina da je do&scaron;lo do obustave davanja termina, najvjerojatnije je razlog da su termini za podno&scaron;enje zahtjeva za vize već zauzeti do kraja 2017. godine", rekli su iz Agencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Agencija za rad i zapo&scaron;ljavanje BiH i Savezna agencija za zapo&scaron;ljavanje Njemačke već nekoliko godina &scaron;alju medicinare iz BiH u Njemačku putem Dogovora o zapo&scaron;ljavanju medicinskih radnika iz BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Kandidati koji idu u Njemačku putem ovog dogovora imaju svoj termin za podno&scaron;enje zahtjeva za vizu", dodaju iz agencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednjih godina tisuće bh. državljana oti&scaron;lo je raditi u Njemačku, a među njima je najvi&scaron;e medicinskih i građevinskih radnika. Pro&scaron;le godine njemačka ministrica za rad i socijalna pitanja Andrea Nahles otkrila je kako bi Njemačka u narednih pet godina trebala izdati dozvole za 20.000 radnika iz BiH, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutno su u Njemačkoj najtraženija zanimanja vezana za medicinsku struku, od doktora medicine, specijalizanata, medicinskih sestara, do njegovatelja, za IT sektor i programiranje traže se inženjeri elektrotehnike, mehatroničari, kao i zanimanja vezana za građevinarstvo, usluge prijevoza, transporta i slično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog nemogućnosti da dobiju termin za podno&scaron;enje vize, najvi&scaron;e će ispa&scaron;tati oni koji čekaju na odlazak iz BiH u svrhu spajanja obitelji. Nije poznato kad će Veleposlanstvo Njemačke u BiH početi davati nove termine.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-njemacka.jpgGospa u Međugorju iznova poziva vjernike na obraćenje: Budite svjedoci mira u ovom nemirnom svijetuhttp://grude.com/clanak/?i=2737127371Grude.com - klik u svijetThu, 25 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-medjugorje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.svibnja 2017.<p><span>Gospa je u Međugorju, preko Marije Pavlović-Lunetti, poslala danas poruku u kojoj poziva vjernike na obraćenje.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Poruku prenosimo u cijelosti:&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Draga djeco, Svevi&scaron;nji mi je dozvolio da vas iznova pozivam na obraćenje!<br />Dječice, otvorite va&scaron;a srca milosti na koju ste svi pozvani.&nbsp;Budite svjedoci mira u ovom nemirnom svijetu.<br />Va&scaron; je život prolazan ovdje na zemlji! Molite da preko molitve žudite za nebom i nebeskim stvarima i va&scaron;a srca će vidjeti sve drugačije!<br />Niste sami, ja sam s vama i zagovaram pred mojim sinom Isusom za vas!<br />Hvala vam &scaron;to ste se odazvali mome pozivu!"</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Grude.com</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-medjugorje.jpgPapa Franjo pitao Melaniju čime hrani Trumpa. Njen odgovor ga je nasmijaohttp://grude.com/clanak/?i=2731427314Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-24-1000_1495615715trump-melania-papa-franjo_(3).jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Donalda Trumpa, predsjednika najveće svjetske sile, primio je u Vatikanu papa Franjo, čije su ideje i stajališta najčešće potpuno suprotne onima američkog predsjednika, javlja agencija France presse. <p>&nbsp;"Dobrodo&scaron;li", rekao je Papa, a Trump je odgovorio: "Velika mi je čast".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon rukovanja, nasmije&scaron;eni Trump i Papa ne&scaron;to ozbiljnijeg izraza lica dugo su stajali pred fotografima, a potom počeli razgovor u četiri oka koji je trajao oko pola sata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa je Trumpu darovao tri papinska dokumenta, uključivo encikliku "Laudato Si" o klimatskim promjenama i kopiju svoje novogodi&scaron;nje poruke mira, te medaljom s maslinovom grančicom, objavio je Vatikan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trump je Papi predajući veliku plavu kutiju rekao da sadrži knjige Martina Luthera Kinga uz riječi: "Mislim da ćete u njima uživati. Nadam se da hoćete".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa Franjo i prva dama Melania Trump &scaron;alili su se u vezi s prehrambenim navikama američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vatikanu, prema video snimci objavljenoj u srijedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Čime ga hranite?", upitao je papa Franjo Melaniju na &scaron;panjolskom preko prevoditelja, dok se rukovao s njom nakon privatne audijencije s Trumpom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prva dama je odgovorila "pizzom" na &scaron;to se Papa nasmijao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razlike između američkog milijardera i "Pape siroma&scaron;nih" iznimno su velike, od prepreka koje Trump smatra da treba postaviti imigrantima preko liberalne ekonomije, ali postoje i neke dodirne točke, ocjenjuje francuska agencija, poput borbe protiv pobačaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Reći ću &scaron;to ja mislim, on će reći &scaron;to on misli", rekao je argentinski Papa prije desetak dana, naglasiv&scaron;i da ne želi suditi ljude prije nego ih saslu&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trump se kasnije treba sastati s predsjednikom talijanske vlade, dok će prva dama posjetiti djecu u bolnici Bambino Gesu a njegova kći i savjetnica Ivanka posjetiti će katoličku zajednicu Sant'Egidio. Poslije podne otputovat će za Bruxelles, javlja Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-24-1000_1495615715trump-melania-papa-franjo_(3).jpgJOŠ JEDAN SLUČAJ U BIH: Dječak se isjekao šestarom igrajući igricu "Plavi kit"http://grude.com/clanak/?i=2731627316Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-24-600_1495618104plavi-kit.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Roditelji dječaka, nakon što su vidjeli šta se dogodilo, pozvali su policiju, koja će obaviti razgovor s dječakom. <p>Učenik &scaron;estog razreda Osnovne &scaron;kole "Podrinje" u Mihatovićima kod Tuzle, isjekao je ruku igrajući opasnu internet igricu "Plavi kit", saznaje Faktor iz policijskih izvora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Roditelji dječaka, nakon &scaron;to su vidjeli &scaron;ta se dogodilo, pozvali su policiju, koja će obaviti razgovor s dječakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nemili događaj dogodio se u kući dječaka koja se nalazi u naselju Mihatovići. Kako saznaje <a href="http://faktor.ba/vijest/sokantno-djecak-iz-mihatovica-kod-tuzle-se-isjekao-igrajuci-igricu-plavi-kit-249834" target="_blank">Faktor</a>, ozljede je sebi nanio koristeći &scaron;estar, a roditelji i mje&scaron;tani su u &scaron;oku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opasna igrica "Plavi kit" nakon &scaron;to je aktiviraju tjera djecu da ispunjavaju različite izazove, između ostalog i da sebi nanose ozljede , a na samom kraju igrice od djece se traži da počine samoubojstvo. Da bi ispunila &scaron;to se od njih traži, djeca su izložena ucjenama, a najče&scaron;će im se prijeti ubojstvo članova obitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dječak je iz radoznalosti pokrenuo igricu, a potom je slijedeći upute nanio sebi ozljede, ali ih nije snimao kako to traži ova opasna igrica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi slučaj ove opasne igrice prijavljen je i MUP-u Županije sarajevo iz jedne sarajevske osnovne &scaron;kole, potvrdio je glasnogovornik MUP-a Županije Sarajevo Irfan Nefić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slučaj je policiji prijavljen nakon &scaron;to je učiteljica na ramenu dječaka primijetila iscrtanu ribu. Ona je slučaj prijavila upravi &scaron;kole koja je odmah obavijestila roditelje dječaka. Dječak je priznao da je igrao ovu igricu, kao i da je sebi nanio lak&scaron;e tjelesne ozljede.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova igrica bila je povod i za važno upozorenje iz Interpola bh. policijskim upravama. Nakon Interpolovog upozorenja sve policijske stanice u RS-u koje su zadužene i za kontakt sa &scaron;kolskim ustanovama obavije&scaron;tene su o ovoj igrici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz MUP-a RS-a tim povodom su apelirali na građane, a posebno roditelje da, ukoliko dođu do saznanja o ovoj smrtonosnoj igrici, odmah obavijeste policiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz MUP-a RS-a su naveli i da znaju da ovom užasnom igrom upravljaju odrasle osobe, koje koriste dječije navike i strasti, koriste njihov jezik i kulturu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobro poznaju psihologiju, djevojčice uvjeravaju kako su debele, a dječake da su "luzeri", te da postoji drugi svijet gdje će pripadati redu odabranih.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><a href="http://grude.com/clanak/?i=27291&amp;djecak-iz-bih-igrao-plavog-kita-nanio-sebi-ozljede-sve-otkrila-uciteljica" target="_blank">POVEZANI SADRŽAJ: Dječak iz BiH igrao &ldquo;Plavog kita&rdquo;: Nanio sebi ozljede, sve otkrila učiteljica</a></em></p> <p><em>&nbsp;</em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-24-600_1495618104plavi-kit.jpgOdluka Vlade: U ZHŽ-u prestanak stanja prirodne nepogodehttp://grude.com/clanak/?i=2732627326Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-24-led.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vlada Županije Zapadnohercegovačke je na svojoj 71. sjednici održanoj 24. svibnja 2017. godine donijela Odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na cijelom području Županije Zapadnohercegovačke. <p>Na prijedlog Županijskog stožera civilne za&scaron;tite Vlada Županije Zapadnohercegovačke donijela je Odluku o prestanku stanja prirodne nepogode.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stanje prirodne nepogode progla&scaron;eno je 11. svibnja 2017. godine za područje Županije Zapadnohercegovačke pogođenim jakim mrazom i niskim temperaturama u drugoj polovici mjeseca travnja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-24-led.jpgPolicija pozvala na oprez zbog igrice Plavi kit: Povećajte nadzor nad djecom!http://grude.com/clanak/?i=2733427334Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-24-plavi_kit1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U posljednje vrijeme, prema dostupnim informacijama, internet igrica "Plavi kit" započeta u Ruskoj Federaciji dospjela je u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevsku županiju. <p>Njen sadržaj je koncipiran na različitim izazovima koji uključuju i akte samopovređivanja, a posljednji stadij zahtijeva od osobe koja igra igricu da izvr&scaron;i samoubojstvo, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz tog MUP-a apeliraju roditeljima, starateljima, prosvjetnim radnicima i drugima koji su u mogućnosti da pojačaju nadzor nad djecom i mladima kod kori&scaron;tenja dru&scaron;tvenih mreža kako ne bi bili žrtve ove i sličnih opasnih "igrica".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igrica "Blue Whale" ("Plavi kit") &scaron;iri se putem poziva upućenih potencijalnim osobama, najče&scaron;će predpubertetske i pubertetske dobi. Dru&scaron;tvene mreže - internet, prvenstveno Facebook nisu dopu&scaron;tene za kori&scaron;tenje osobama mlađim od 18 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ipak, svjedoci smo da znatan broj djece i mladih posjeduju profile na dru&scaron;tvenim mrežama, otvaraju ih dajući netočne podatke o svojoj starosti. Činjenica je da većina njihovih roditelja i staratelja "pre&scaron;utno odobravaju" takvo pona&scaron;anje, odnosno prihvaćaju to da djeca imaju svoje "profile", pri tome ne obraćajući potrebnu pažnju o načinu, sadržaju i vremenu spomenute komunikacije'', citat je iz priopćenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministarstvo unutarnjih poslova Sarajevske županije će u suradnji s drugim policijskim agencijama, nadležnim tužiteljstvima i sudovima poduzeti sve u okviru svojih nadležnosti kako bi za&scaron;titili djecu i mlade od opasnosti koje im prijete na dru&scaron;tvenim mrežama, navedeno je također, prenosi Fena.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><a href="http://grude.com/clanak/?i=27316&amp;jos-jedan-slucaj-u-bih-djecak-se-isjekao-sestarom-igrajuci-igricu-plavi-kit" target="_blank">POVEZANI SADRŽAJ:&nbsp;JO&Scaron; JEDAN SLUČAJ U BIH: Dječak se isjekao &scaron;estarom igrajući igricu "Plavi kit"</a></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-24-plavi_kit1.jpgVozači, budite oprezni - kolnici su skliskihttp://grude.com/clanak/?i=2733827338Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-vozaci-oprez-mokri-i-skliski-kolnici-u-istri-primorju-i-gorskom-kotaru.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini kolnici su uglavnom mokri ili vlažni i skliski. <p>Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama. Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa se vozači moli za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&nbsp;</p> <p>- M-6.1 Prolaz kroz Mostar (od raskrižja &Scaron;emovac do raskrižja kod hotela &ldquo;Ero&rdquo;),<br />- &Scaron;iroki Brijeg - Mostar</p> <p>- M-16 Poriče - Kupres,</p> <p>- M-17 Mostar (Zalik - Vrapčići), Jablanica - Mostar (Donja Jablanica), Ilidža - Blažuj,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u Ulici mar&scaron;ala Tita (na relaciji &Scaron;arića džamija - Lučki most) i u Ulici Mostarskog bataljona (na dionici most Musala - raskrižje ulica Adema Buća i Alekse &Scaron;antića), dok je u Ulici kardinala Stepinca (dionica od Hotela Ero do Carinskog mosta) desna traka zatvorena za promet, a lijeva je otvorena za dvosmjerni promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova, na graničnim prijelazima Brod - Slavonski Brod i Ora&scaron;je - Županja na području Hrvatske, promet se odvija usporeno u oba smjera, navode iz AMSBIH-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-vozaci-oprez-mokri-i-skliski-kolnici-u-istri-primorju-i-gorskom-kotaru.jpgU Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, ponegdje s kišomhttp://grude.com/clanak/?i=2733927339Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-oblacno_vrijeme.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni će danas prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, nakon oblačnog jutra, očekuje se postepeno razvedravanje. <p>Prijepodne ki&scaron;a se očekuje ponegdje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslijepodne ili u večernjim satima očekuju se povremeni lokalni pljuskovi u dijelovima centralne, istočne i zapadne Bosne. Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevne temperature iznosit će od 14 do 20, na jugu od 17 do 23 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno s ki&scaron;om ili lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura iznosit će oko 15 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Ki&scaron;a pada ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu i sjeverozapadu Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 8.00 sati: Bjela&scaron;nica 2, Ivan-sedlo i Sokolac 9, Livno i Sarajevo 11, Bihać, Bugojno, Drvar, Jajce, Srebrenica i Tuzla 12, Gradačac, Grude, Prijedor i Sanski Most 13, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Zvornik 14, Mostar, Neum i Trebinje 16 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 1 hPa je vi&scaron;i od normalnog i lagano opada, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-oblacno_vrijeme.jpgDanas Katolici slave Uzašašće Gospodinovohttp://grude.com/clanak/?i=2734127341Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-theascension2-e1495633161694.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Težnju za boljim vremenom neprestano iščekujemo, kako u sebi u društvu u kojemu živimo, a tako i u onom što nam je Krist obećao.<p>Nakon &scaron;to je Isus uskrsnuo od mrtvih o čemu nam svjedoče apostoli i drugi učenici, novozavjetne nas knjige izvje&scaron;ćuju da im se je Krist jo&scaron; neko vrijeme ukazivao. U tom ih je vremenu učvr&scaron;ćivao u vjeri da bi potom uza&scaron;ao k Ocu s obećanjem da će im poslati Duha Svetoga, da ih osnaži u njihovom poslanju u svijetu i životu Crkve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Četrdeseti dan nakon Uskrsa, slavimo svetkovinu Uza&scaron;a&scaron;ća Gospodinova na nebo. Dana&scaron;njom svetkovinom prisjećamo se njegova odlaska k Ocu, kamo nam je obećao da ćemo i mi prispjeti, ali nakon izvr&scaron;enog poslanja njegovih svjedoka u svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U dubini svojega srca prepoznajmo trenutke u kojima smo zanemarili svoje poslanje u svijetu, nestrpljivo i&scaron;čekujući novi i obećani život. Na početku misnoga slavlja, pokajmo se za grijehe i propuste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U na&scaron;e prirodne svetinje ubrajamo: domovinu, mjesto i obitelj u kojoj smo se rodili. To su ljudi koji nam znače, obitelj, prijatelji, supružnici, djeca. Imamo i predmete, koji su nam važni jer nas podsjećaju i vežu uz mjesta, ljude i događaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svoje po&scaron;tovanje iskazujemo Bogu i ljudima s određenim službama. Opravdano očekujemo da oni koji ih nose služenjem i pona&scaron;anjem opravdaju po&scaron;tovanje, koje ljudi iskazuju njihovoj službi i njima samima. Neki imaju i pote&scaron;koće, jer poznaju ljudske slabosti svojih službenika. Izgrađeni vjernici ipak znaju, da su to ljudi sa svojim slabostima i nedostatcima. Znaju da čast njihove službe vi&scaron;e dolazi od Onoga, koji im je povjerio određenu službu i dao poslanje, negoli o uspje&scaron;nosti i vjernosti njih samih primljenom poslanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako znamo da su Sveta misa i sakramenti sveti i valjani, bez obzira na to &scaron;to onaj koji ih slavi i nije ba&scaron; toga dostojan. Obredi i sakramenti nas čiste od grijeha i slabosti te dovode u odnos sa svetim, jer su od Boga koji je Presveti. Sveta mjesta sa hramovima i crkvama, počesto su građena na uzvisicama i brdima. Graditelji su ih podigli u Božju blizinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Težnju za boljim vremenom neprestano i&scaron;čekujemo, kako u sebi u dru&scaron;tvu u kojemu živimo, a tako i u onom &scaron;to nam je Krist obećao. Krist nam poručuje da je na&scaron;a domovina na nebesima, &scaron;to nam prenosi i dana&scaron;nja svetkovina Uza&scaron;a&scaron;ća. Krist prvi uzlazi na nebo s porukom da to nebo nije daleko od nas. Ustvari, ono je u nama i i&scaron;čekujemo ga u zajedni&scaron;tvu s uskrslim Kristom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I svaka Sveta misa na&scaron;e je uzdignuće k Bogu i njegovoj blizini. Vjerom u Krista nema životne situacije koja se ne može ispraviti, nema bolesti u nama i na nama koja se ne može izliječiti, nema umiranja koje se ne može roditi u novi život. Taj se život već sada i ovdje, može živjeti u sakramentima i djelima ljubavi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krist svakoga od nas želi uzdignuti k spasenju i punini života za kojim svatko od nas čezne. Taj darovani život hranimo i uzdržavamo po darovanim sakramentima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evanđelist Luka prikazuje susret Uskrsloga s učenicima. Isus im pokazuje svoje tijelo, ruke i noge, tražeći da mu dadnu jesti. Iscijeljene rane i dodir s njegovim tijelom, najbolji su načini da se uvjere u njegovo uskrsnuće. Učenicima je lak&scaron;e bilo povjerovati da im se ukazao duh i prikaza, nego li da je Učitelj uskrsnuo tijelom. Zbog toga su povjerovali da je njegovo tijelo ukradeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Učenici su mogli smisliti prijevare, da je Učiteljevo tijelo ukradeno, postalo duhovno, da je prisutan u svojoj riječi, ali da je uskrslo i zacijeljeno tijelo sačuvalo ožiljke rana, da Uskrsli jede i ne podliježe zakonima svijeta, te&scaron;ko da bi uspjeli. Isusovo uskrsnuće nije samo zbog njega, nego da se ispuni Pismo kako bi se zalutali mogli vratiti Bogu. A isto tako i sebi koji su opterećeni grijehom, te doživjeti oslobođenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Susret s Uskrslim učenicima je otvorio pamet da razumiju, ali jo&scaron; nisu bili spremni to i svjedočiti. Isus će im nakon Uza&scaron;a&scaron;ća k Ocu, poslati snagu Duha Svetoga koji će ih za svjedoke i osposobiti. Na sličan način i svatko od nas vjernika, nismo sposobni svojim snagama biti svjedocima svoje vjere i načina života u svijetu. Za to nam je potrebno tražiti Božju za&scaron;titu i snagu. Preslabi smo i lako ranjivi, te ne možemo koliko je potrebno biti uvjerljivi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Apostoli čekaju silu Božju odozgor, &scaron;to je i za nas pouka da nema svjedočenja za Krista brzopleto i bez sazrijevanja. Brzopleti svjedoci nisu uvjerljivi, jer uvjerljivi svjedoci trebaju iskustvo susreta s uskrslim Gospodinom, te razumijevanja Pisama i sazrijevanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I nedjeljni susret vjernika u Svetoj misi, susret je s uskrslim Gospodinom. Među nama je prisutan u svojoj riječi i tijelu. Ovaj susret nalik je prvoj zajednici vjernika, oblikovanoj rado&scaron;ću, zahvalnim molitvama Bogu, te poslu&scaron;no&scaron;ću i suradnjom s Uskrslim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana&scaron;nja svetkovina jo&scaron; se naziva i Križi. Nekada su se na dana&scaron;nji dan održavale procesije s blagoslovom polja i životinjskim blagom. I&scaron;lo se za križem dok se blagoslov obavljao na nekoliko mjesta, koja su bila označena križem. I obiteljski bi se križevi nosili na blagoslov.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bez obzira &scaron;to su ti običaji uglavnom zapostavljeni, ipak ne bi trebala nestati potreba Božjega blagoslova. Važno je zamoliti Božji blagoslov prije i zahvaliti poslije jela. Zamoliti Božji blagoslov prije posla, dati roditeljski blagoslov svojoj djeci a ne predavati ih Sotoninom prokletstvu. Važno je istaknuti križ ne samo na skrivenom mjestu, nego u svjedočenju da ga i drugi vide. Ali i znati kako to nije najvažnije, nego da postoji nutarnji stav a ne samo onaj izvanjski. Znakom križa nikoga se ne izaziva, jer nam je Krist do&scaron;ao po križu udijeliti svoje spasenje. Vanjskim znakovima kao vjernici očitujemo, dubinu svoje vjere u Krista spasitelja svih ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gotovo cijela Biblija svjedoči kako nije lako govoriti o dubokim duhovnim iskustvima i druge u njih uvjeravati. Oni koji su takvo &scaron;to doživjeli imaju potrebu o njima svjedočiti, pri čemu redovito nailaze na pote&scaron;koće u izražavanju. Toga je svjestan i evanđelist Luka, koji posljednje Kristovo ukazanje, prikazuje kao uza&scaron;a&scaron;će na nebo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vrijeme Crkve vrijeme je Duha Svetoga i njegova djelovanja. To vrijeme za apostole značilo je svjedočenje životom i stavom za Krista, &scaron;to jednako vrijedi i za nas dana&scaron;nje vjernike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gotovo da je zabluda očekivati bolji i sretniji svijet, bez Duha Svetoga. Poznati američki publicist Walter Lippman upozorava: &bdquo;Svi smo bili sigurni da će konačno doći neka nova generacija, odlučna i marljiva, koja će urediti ovu na&scaron;u nesređenu zemlju. Dobro smo mislili, ali pogledajmo &scaron;to smo učinili. Samo smo pre&scaron;li s ki&scaron;e na krupu. Za to je potrebna ne nova generacija, nego novi čovjek.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novim čovjekom se može postati i biti, samo snagom Duha Svetoga. O novoj evangelizaciji govori se već pola stoljeća od Drugoga vatikanskoga sabora, ali to ne ide tako lako i brzo. Za nju su potrebni ne samo bilo kakvi navjestitelji, nego svjedoci radosne Kristove vijesti. To smo i svi mi, a pozvani smo biti ljudima prožetima Duhom Svetim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fra. Mate Tadić/<a title="Put istina i život" href="http://put-istina-zivot.com" target="_blank">put-istina-zivot.com</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-theascension2-e1495633161694.jpgOpasne za zdravlje: Evo koje su igračke povučene s bh. tržištahttp://grude.com/clanak/?i=2734227342Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-igracke.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dječje igračke koje su povučene s bh. tržišta predstavljaju kemijski rizik jer u svom sastavu sadrže tvari koje nisu u skladu s odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate. <p>Prijenosne električne svjetiljke koje predstavljaju rizik od požara i strujnog udara te dječje lutke, čije je podrijetlo uglavnom iz Kine, samo su neki od nesigurnih proizvoda koji su nedavno povučeni s bh. trži&scaron;ta, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Propisi prilikom uvoza u BiH nerijetko se kr&scaron;e, a najvi&scaron;e &scaron;tete trpe potro&scaron;ači, odnosno građani koji zbog nepoznavanja kvalitete proizvoda često opasnosti izlažu i svoje zdravlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dječje igračke koje su povučene s bh. trži&scaron;ta predstavljaju kemijski rizik jer u svom sastavu sadrže tvari koje nisu u skladu s odlukom o ograničenju stavljanja na trži&scaron;te igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igračke koje su povučene s trži&scaron;ta su &ldquo;Pony 2/1&rdquo; i konjić pony &ldquo;Cutest pets&rdquo;, dok je samo nekoliko dana ranije povučena lutka &ldquo;Sunshine Angel&rdquo;, &ldquo;My Magic Horse&rdquo;, pony set te lutka &ldquo;Betty&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim igračaka, povučene su i prijenosne svjetiljke koje predstavljaju rizik od požara i strujnog udara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U izvje&scaron;ću se navodi kako ti proizvodi nisu usklađeni s naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i s potrebnim normama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neke od svjetiljki su proizvod F. Shunde O. I. Electrica AP. CO. LTD-a, dok ostatku svjetiljki koje su povučene s bh. trži&scaron;ta proizvođač nije poznat. Mjerodavne inspekcije naložile su mjere povlačenja i uni&scaron;tavanja navedenih proizvoda s trži&scaron;ta. A potro&scaron;ačima koji su kupili neke od tih proizvoda preporučuje se da ih odmah prestanu koristiti, navedeno je u izvje&scaron;ću Agencije za nadzor nad trži&scaron;tem.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-igracke.jpgKazne zbog nedostatka putovnicahttp://grude.com/clanak/?i=2736627366Grude.com - klik u svijetWed, 24 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-putovnica03012016-600x413.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cjelokupan postupak izdavanja putnih isprava u BiH otežan je prvenstveno usljed neispunjavanja ugovornih obaveza aktualnog dobavljača putovničkih knjižica tvrtke "Muhlbauer" d.o.o. Banja Luka, zbog čega će Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) preduzeti radnje s cilju naplate ugovornih kazni. <p>&nbsp;</p> <p>To je konstatirano na operativnom sastanku s predstavnicima nadležnih organa za izdavanje putnih isprava (županijska ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske, Javni registar Brčko Distrikta BiH), koji je danas održan u prostorijama IDDEEA-e, uz prisustvo predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razmatrano je rje&scaron;avanje aktualne problematike u procesu izdavanja putovnica, a do koje je do&scaron;lo zbog tehničkih problema dobavljača putovnica knjižica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Navedeno je imalo i ima za posljedicu smanjen kapacitet proizvodnje putovničkih knjižica od strane dobavljača kao ugovorne strane u nabavci istih'', preciziraju iz IDDEEA-e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz ovih razloga, građani Bosne i Hercegovine trpe značajne posljedice, i pored čvrstih uvjeravanja dobavljača da će osigurati neophodni repromaterijal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>IDDEEA zajedno s Vijećem ministara BiH i Ministarstvom civilnih poslova BiH intenzivno radi na rje&scaron;avanju ovog problema, te očekuju da će zahtjevi koji se predaju u sljedećem razdoblju biti rje&scaron;eni u zakonskom roku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potrebe i prava građana su apsolutni prioritet u cjelokupnom procesu i sve institucije ulažu maksimalne napore kako bi njihova zakonska prava bila ostvarena, prenosi Fena.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-putovnica03012016-600x413.jpgSredišnji državni ured dodijelo potporu projektima Hrvata izvan RH: Evo tko je sve dobio novachttp://grude.com/clanak/?i=2727727277Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-hrvatska_zastava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2017., koji je bio objavljen na službenim mrežnim stranicama Središnjeg državnoga ureda www.hrvatiizvanrh.hr od 15. veljače do 17. ožujka 2017. godine, donijeta je Odluka o dodjeli financijske potpore. <p>Podsjećamo da se Javni poziv provodi s ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske te pomoći ugroženim pojedincima&ndash; pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u te&scaron;kim socijalnim i materijalnim prilikama, priopćeno je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na otvoreni Javni poziv, Sredi&scaron;nji državni ured zaprimio je 862 prijave u kategorijama, neprofitne organizacije, fizičke osobe te kategoriji ugroženi pojedinci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj koje se brinu za za&scaron;titu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske kao i fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske bili su u mogućnosti prijaviti projekte i aktivnosti iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem za&scaron;tite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zadani ciljevi i načini njihovog ostvarenja predstavljaju temelj za dodjelu bespovratnih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske, namijenjenih potpori posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temeljem provedenog Javnog poziva, a na prijedlog Povjerenstva Sredi&scaron;njeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donijeta je Odluka o financijskoj potpori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odluka o dodjeli financijske potpore nalazi se u dokumentu u <a href="http://www.hrvatiizvanrh.hr/pdf/hmiu2008495835.pdf" target="_blank">privitku.</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-hrvatska_zastava.jpgPOGLEDAJTE KATASTROFU na Posuškom Gracu: Debljina sloja leda od tuče bila do 10 centimetarahttp://grude.com/clanak/?i=2728527285Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-017_tuca_posuski_gradac_(3).jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas poslijepodne pojedine dijelove Zapadne Hercegovine zahvatilo je katastrofalno nevrijeme.<p>&nbsp;</p> <p>U pojedinim naseljima hercegovačkih općina tuča je potpuno uni&scaron;tila poljoprivredne kulture.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čitatelji portala Grude.com s Posu&scaron;kog Graca poslali su nevjerojatne fotografije. Debljina sloja leda od tuče bila je do 10 centimetara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema prognozama, vrijeme bi se prema kraju dana trebalo početi smirivati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Povezano:</strong></p> <p><em><strong><a href="http://grude.com/clanak/?i=27284&amp;u-grudama-zvuk-zvona-sa-crkve-svete-katarine-razbija-oblake-u-sovicima-padala-tuca-velicine-oraha" target="_blank">U Grudama zvuk zvona sa crkve svete Katarine razbija oblake, u Sovićima padala tuča veličine oraha</a></strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-017_tuca_posuski_gradac_(3).jpgISIS preuzeo odgovornost za masakr u Manchesteru: "Ono što slijedi bit će puno, puno ozbiljnije"http://grude.com/clanak/?i=2728827288Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-dafcod-wsaazxpe.jpg.688x388_q85_crop_upscale.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Teroristička organizacija Islamska država preuzela je u utorak odgovornost za napad u Manchester Areni u ponedjeljak navečer, u kojem su poginule 22 osobe, a 59 je ranjeno. <p>U priopćenju koje je IS objavio preko jednog od svojim komunikacijskih kanala na dru&scaron;tvenim mrežama, kaže se da su "vojnici kalifata postavili bombu među mno&scaron;tvo" tijekom koncerta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Džihadisti su ujedno zaprijetili novim napadima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"S Alahovom milo&scaron;ću i pomoći vojnik Kalifata je uspio postaviti eksplozivnu napravu u sredi&scaron;tu okupljanja križara u britanskom gradu Manchesteru, kao osvetu za Alahovu religiju, u nastojanju da se terorizira nevjernike i da se odgovori na njihove transgresije protiv muslimanskih država. Eksplozivne naprave aktivirane su u besramnoj dvorani za koncerte, rezultirajući smrću 30 križara i ranjavanjem njih 70. A ono &scaron;to slijedi bit će jo&scaron; ozbiljnije za poklonike Križa i njihove saveznike, uz Alahovu dozvolu", stoji u objavi džihadista, prenosi Index.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najmanje 22 ljudi poginulo je u napadu bomba&scaron;a samoubojice u ponedjeljak navečer u Manchester Areni, objavio je ne&scaron;to ranije &scaron;ef policije Ian Hopkins.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napadač, koji je djelovao sam i također je poginuo u napadu, aktivirao je bombu kućne radinosti u foajeu dvorane oko 22.30 sati, neposredno nakon zavr&scaron;etka koncerta američke pjevačice Ariane Grande.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među žrtvama ima i djece, a ozlijeđenih je 59.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo smatramo terorističkim napadom i u ovoj fazi istrage vjerujemo da je napadač bio sam. Sada nam je prioritet utvrditi je li bio dio neke mreže", rekao je Hopkins.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Vjerujemo da je nosio improviziranu eksplozivnu napravu i aktivirao je", dodao je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-dafcod-wsaazxpe.jpg.688x388_q85_crop_upscale.jpgVjenceslav Leko: Strah politike od većih projekata ne dozvoljava nam da idemo naprijedhttp://grude.com/clanak/?i=2729027290Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-vjenceslav_leko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Energetska konferencija koja obuhvaća regulatorne i financijske aspekte s kojima se suočavaju tvrtke i potencijalni investitori kada je u pitanju realizacija obnovljivih projekata i pružanje pristupa najbolje prakse za njihovu realizaciju, održana je u utorak u Mostaru.<p>&nbsp;</p> <p>Voditelj razvoja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti Elektroprivrede HZ HB Miroslav Nikolić kazao je novinarima uoči konferencije da to poduzeće koristi hidroenergiju te razvija ostale vidove obnovljivih izvora energije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Spomenuo je vjetroelektranu "Mesihovina" čija je vrijednosti oko 81 milijun eura, a koja bi trebala biti pu&scaron;tena u rad krajem godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Želimo naravno izgraditi i druge izvore obnovljive energije, kao &scaron;to je crpna hidroelektrana "Vrilo" i ostalih desetak projekta koji su u različitim fazama razvoja'', naglasio je Nikolić koji se na dana&scaron;njoj konferenciji osvrnuo na probleme i rizike prilikom realizacije tih projekta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Gospodarske komore Grada Mostara Vjenceslav Leko ocijenio je kako u Mostaru postoje veliki financijski i zakonski nedostaci s kojima se potencijalni investitori suočavaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naglasio je nefunkcioniranje Gradske uprave i kako je kazao, 'tihi bojkot' za sve veće stvari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Postoji strah politike od svih većih projektima &scaron;to nas koči i ne dozvoljava nam da idemo naprijed'', kazao je prvi čovjek mostarske Gospodarske komore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po njegovim riječima, energetika je trenutno u Europi i svijetu nositelj razvoja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eldar Hukić, koji je govorio ispred FERK-a, smatra kako je potrebno skratiti procedure i vrijeme za dobivanje pojedinih dokumenata te da treba intenzivno raditi na promjeni kompletne procedure kako investitori ne bi morali stalno kopirati i ovjeravati iste dokumente.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako BiH može mnogo toga ponuditi kada su u pitanju obnovljivi izvori energije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na konferenciji je također predstavljeno najnovije izdanje publikacije "Focus on Energy" koja pruža sveobuhvatan pregled trendova i izazova energetskih sektora u jurisdikcijama Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Mostarsku energetsku konferenciju organizirao je Odvjetnički ured Karanović &amp; Nikolić, u suradnji s članovima odvjetničkih komora u Bosni i Hercegovini, Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung i Gospodarskom komorom Grada Mostara.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Bljesak.info</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-vjenceslav_leko.jpgDječak iz BiH igrao “Plavog kita”: Nanio sebi ozljede, sve otkrila učiteljicahttp://grude.com/clanak/?i=2729127291Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-plavi_kit.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U jednoj sarajevskoj osnovnoj školi otkriveno je krajem prošlog tjedna da učenik igra igricu poznatu kao „Plavi kit“, potvrdio je direktor ove škole za agenciju Patria. <p>Zbog za&scaron;tite djeteta i &scaron;kole govorio je pod uvjetom anonimnosti. Cijeli slučaj prijavljen je sarajevskoj policiji i Ministarstvu obrazovanja ŽS. Rukovodstvo te &scaron;kole je kao mjeru predostrožnosti nekoliko dana prije otkrivanja ovog slučaja izdalo upozorenje nastavnicima i učiteljima da obrate pažnju na djecu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igrica je već ra&scaron;irena u svijetu i regiji, a može dovesti čak i do samoubojstva djeteta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Učiteljica je na ramenu kod jednog učenika nižeg razreda primjetila iscrtanu ribu te cijeli slučaj prijavila rukovodstvu &scaron;kole, a zatim su obavije&scaron;teni i roditelji. Dijete je priznalo da je igralo opasnu igricu. Sada je pod nadzorom roditelja - kazao je direktor ove &scaron;kole za Patriu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Učenik je, kako je potvrđeno za <a href="http://www.nap.ba/new/vijest.php?id=35764" target="_blank">Patriju</a>, sebi nanio lak&scaron;e ozljede. Srećom, slučaj je otkriven prije ozbiljnijeg incidenta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; uvijek nema reakcije ministra za obrazovanje, znanosti i mlade ŽS Elvira Kazazovića koji je obavije&scaron;ten o ovom incidentu. Zatraženo je da Ministarstvo izda upozorenje &scaron;kolama u vezi ove opasne pojave.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako počinje igrica</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Svaki zadatak mora&scaron; marljivo ispuniti i nitko ne smije znati ni&scaron;ta o tome. Kad zavr&scaron;i&scaron; zadatak, po&scaron;alje&scaron; mi fotografiju. I na kraju igre, umre&scaron;. Jesi li spreman? - riječi su kojim se maloljetnici uvode u svijet "samoubilačke" online igre "Plavi kit".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opasna igrica funkcionira tako da djeca na e-mail ili na svoj profil na nekoj od dru&scaron;tvenih mreža dobiju link koji ih vodi u početak začaranog kruga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, "Plavi kit" potom počne postavljati zadatke koji se moraju ispuniti da bi se napredovalo u igrici, a oni, iako isprva djeluju naivno i besmisleno, ubrzo postaju sve agresivniji</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igrica tjera decu i tinejdžere koji je igraju da se samoozljeđuju tako &scaron;to će se nožem rezati po rukama, a potom i podijeliti tu krvavu fotografiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Rusiji su zabilježeni slučajevi samoubojstva zbog ove igrice, jer onaj tko poku&scaron;a prestati ili je obrisati počinje dobivati prijeteće poruke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan slučaj zabilježen je i u Srbiji gdje je jedanaestogodi&scaron;nji dečak počeo igrati igricu, ali su njegovi prijatelji obavijestili roditelje koji su sve prijavili policiji.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-plavi_kit.pngEvo kakvo nas vrijeme očekuje sutrahttp://grude.com/clanak/?i=2729727297Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-news-2013-maj-kisa_velika_pada_606267312.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini sutra će biti nestabilno vrijeme s jačim pljuskovima i grmljavinom. Jače padaline se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. <p>Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, a na jugu od 13 do 17 stupnjeva. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu BiH do 28 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Sarajevu će vi&scaron;e sunčanog vremena biti prijepodne. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana se očekuje ki&scaron;a, a moguća je i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najvi&scaron;a dnevna oko 22 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas je prijepodne bilo pretežno sunčano. U drugoj polovici dana jači razvoj oblačnosti je uvjetovao &nbsp;pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 14 sati: Bjela&scaron;nica 8, Drvar 12, Ivan-sedlo 17, Srebrenica i Tuzla 18, Sokolac 20, Bugojno i Sarajevo 21, Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Trebinje i Zenica 24, Bihać i Sanski Most 25, Mostar 26, Doboj 27 i Neum 28 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-news-2013-maj-kisa_velika_pada_606267312.jpgTheresa May: Britaniji prijeti novi napadhttp://grude.com/clanak/?i=2729827298Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-24-arena.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Britanija je podigla razina sigurnosne prijetnje na najviše, nakon što su u Manchesteru ubijene 22 osobe, objavila je britanska premijerka Theresa May navodeći da postoje procjene da prijeti još jedan napad. <p>Poručila je da će i vojska biti angažirana da pojača sigurnost na ključnim mjestima, te na javnim okupljanjima kao &scaron;to su koncerti i sportski događaji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navela je da je neovisno tijelo koje procjenjuje prijetnju preporučilo da se razina podigne na ''kritično'', a nakon &scaron;to je u samoubilačkom napadu Salman Abedi ubio 22 osobe, među kojima i djecu, a ranio nekoliko desetina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ovo znači da je procjena da ne samo da je i dalje moguć već da nam prijeti novi napad'', rekla je May.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-24-arena.jpgNAPAD U MANCHESTERU Majka je na intenzivnoj njezi: Ne zna da joj je dijete mrtvo... http://grude.com/clanak/?i=2730227302Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-24-zrtve.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Među poginulima u terorističkom napadu u Manchesteru su dvoje tinejdžera, djevojčica (8), dvije majke koje su došle po svoju djecu te teta koja je štitila svoju nećakinju. <p>Olivia Campbell (15) je zadnja žrtva koja je identificirana u ponedjeljak. Njezinu smrt je potvrdila njena majka Charlotte. Charlotte je u podjeljak poku&scaron;avala pronaći svoju kćer, a onda je saznala da joj je dijete mrtvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Oti&scaron;la si puno, puno prerano. Pjevaj s anđelima i dalje se smije&scaron;i. Voli te tvoja mama - napisala je Charlotte na dru&scaron;tvenim mrežama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najmlađa žrtva napada je Saffie Rose Roussos (8) čija je majka na intenzivnoj. Jo&scaron; ne zna da joj je dijete mrtvo. Alison Howe i Lisa Lees do&scaron;le su na kraj koncerta kako bi pokupile svoju djecu. Također su poginule. Među poginulima su i John Atkinson (26) te Kelly Brewster (32) koja je za&scaron;titila svoju nećakinju od pogibije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prva žrtva čije je ime i prezime u ponedjeljak objavljeno je bila Georgina Callander (18).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, bomba&scaron; Salman Abedi, koji se u ponedjeljak navečer raznio na koncertu Ariane Grande, dijete je libijskih izbjeglica, koji su u Veliku Britaniju stigli bježeći od Gadafijevog režima. Napadač je navodno već bio poznat vlastima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Salman je rođen u Manchesteru, 31. prosinca 1994. Bio je vatreni navijač Manchester Uniteda. Imao je dva brata i sestru, a dio njegove obitelji navodno se vratio u Libiju nakon Gadafijevog pada. Britanska premijerka Theresa May je napad na "djecu i mlade koji se nisu mogli braniti" nazvala "gnusno kukavičkim". Na ulice je zbog straha od novih napada poslala vojsku. Također, razina prijetnje je povi&scaron;ena na "kritičnu". Jo&scaron; se istražuje da li je i koliko pomagača napadač imao, pi&scaron;e <a href="http://www.24sata.hr/news/zrtve-napada-djevojcica-8-teta-koja-je-spasila-necakinju-525767" target="_blank">24sata.hr.</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-24-zrtve.jpegVremenska prognoza: Evo kada se očekuje prestanak padalinahttp://grude.com/clanak/?i=2732227322Grude.com - klik u svijetTue, 23 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-24-kisa_obimna(3).jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni će sutra u jutarnjim satima biti pretežno oblačno vrijeme s kišom a u Hercegovini umjereno oblačno s kišom i pljuskovima poslijepodne. Krajem dana i tijekom večeri prestanak padalina. <p>Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a poslijepodne i pojačan. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje od 10 do 14, a najvi&scaron;a dnevna temperatura između 16 i 21, na jugu od 20 do 23 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana s ki&scaron;om i pljuskovima. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 9, a najvi&scaron;a dnevna oko 17 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mjetimično je registriran i kratkotrajni pljusak. U Hercegovini, zapadnim, centralnim i sjeveroistočnim područjima registrirana je i grmljavina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 14 sati:Bjela&scaron;nica 8 stupnjeva, Kupres 14, Bugojno i Ivan-sedlo 18, Drvar, Livno i Sanski Most 19,Gradačac, Prijedor i Sokolac 20, Bihać, Jajce, Sarajevo i Trebinje 21, Banja Luka, Doboj, Srebrenica i Grude 22, Zvornik 23,Mostar, Neum, Tuzla i Zenica 24,Bijeljina 25, Stolac 26, Čapljina 28 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda (FHMZ) FBiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-24-kisa_obimna(3).jpgU Grudama 18 stupnjeva, evo kakvo nas vrijeme očekuje do četvrtkahttp://grude.com/clanak/?i=2723927239Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-22-vreme-kisa-pljusak-letnji-pljusak-foto-fonet-kostadin-kamenov-1436393923-697097.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U većem dijelu Hercegovine, Krajini i zapadnim područjima Bosne u ponedjeljak ujutro je pretežno sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. <p>Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati: Bjela&scaron;nica 4, Ivan-sedlo i Sokolac 11, Banja Luka, Bihać, Kupres, Sanski Most i Sarajevo 13, Drvar, Livno,Srebrenica i Tuzla 14, Bugojno, Gradačac, Jajce, Prijedor i Zenica 15, Bijeljina i Doboj 16, Trebinje 17, Grude i Stolac 18, Neum i Čapljina 20 i Mostar 21 stupanj Celzijev.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e naoblake u ponedjeljak će biti u sredi&scaron;njim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i Hercegovine. U drugoj polovini dana u većem dijelu BiH mogući su slabi lokalni pljuskovi. Padaline se ne očekuju u Krajini i većem dijelu sjevera Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.</p> <p>Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 18 i 24, a na jugu BiH od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U utorak nestabilno vrijeme s ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 26 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U srijedu nestabilno vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. U Posavini i Krajini padaline tek u večernjim satima. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevne, uglavnom, od 21 do 28 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U četvrtak nestabilno vrijeme uz povremene lokalne pljuskove. U večernjim pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne. Jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 17 do 23, na jugu do 27 &deg;C.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-22-vreme-kisa-pljusak-letnji-pljusak-foto-fonet-kostadin-kamenov-1436393923-697097.jpgProvjerite gdje vas danas čeka radarska kontrola u Grudama, Širokom, Posušju i Ljubuškomhttp://grude.com/clanak/?i=2724127241Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-22-radarska-kontrola.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dana 22. svibnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:<p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>18:00 &ndash; 19:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>11:00 &ndash; 12:30 h na M6-.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>08:30 &ndash; 09:50 h na M-6.1, u mjestu Provo,</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-22-radarska-kontrola.jpgVJEROVALI ILI NE: Saudijski kralj darovao Trumpu jahtu, zlatni pištolj, zlatnu sablju, satove... sve vrijedno 1,3 milijarde dolarahttp://grude.com/clanak/?i=2725527255Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-22-trump_salman.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Libanske poznate novine Addiyar su objavile vijest o poklonima koje je američki predsjednik Donald Trump dobio tijekom službene posjete Saudijskoj Arabiji.<p>&nbsp;</p> <p>Američki predsjednik Trump primio je darove od kralja Salmana bin Abdulaziza, a njihova vrijednost je veća od 1,3 milijarde dolara, &scaron;to je najveća vrijednost poklona ikada nekome dodijeljena prilikom posjete Saudijskoj Arabiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trump je dobio dijamantski kamen čija vrijednost prema&scaron;uje 100 milijuna dolara, poklonjen mu je i pi&scaron;tolj od čistog zlata, star oko 80 godina na kojem je uklesana slika kralja Abdulaziza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među poklonima za američkog predsjednika je i sablja od čistog zlata, te&scaron;ka 25 kilograma, nakićena dijamantima, dragim kamenjem, a vrijedi vi&scaron;e od 200 milijuna dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obitelj Trump je dobila i 25 komada ručnih satova, svi od zlata i dijamanata za Trumpa lično i njegovu obitelj, u vrijednosti vi&scaron;e od 200 milijuna dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poklonjeno mu je i 150 ogrtača tzv. abaja, nakićenih dragim kamenjem, za njega i njegovu obitelj u raznim veličinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najveća ulica u Rijadu dobila je naziv Donald Trump u znak zahvalnosti za stav protiv Irana i njegovih saveznika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na najvećom trgu u Rijadu sagradit će Trumpov kip. Kip slobode koji je također napravljen u čast američkog predsjednika od dijamanata i zlata će biti posebno prebačen saudijskim teretnim avionom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za kraj, Trump je dobio jahtu dužine 125 metara &scaron;to predstavlja najveću jahtu na svijetu. Sva oprema unutra pa čak i WC su od zlata, a njena vrijednost je oko 800 milijuna dolara. U jahti se nalazi 80 soba i 20 apartmana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovi pokloni koje je odobrio kralj Salman su povijesni za odnose Amerike i Saudijske Arabije, ali i u povijesti odnosa Saudijske Arabije sa zemljama svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno je napomenuto da su svi ovi pokloni u osobnom vlasni&scaron;tvu Donalda Trumpa, a ne u vlasni&scaron;tvu Bijele kuće i Washingtona.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-22-trump_salman.jpg'ŽUTO ZLATO' U HERCEGOVINI NEZAKONITO Gruđani ipak poručuju: Ne odustajemo od sadnje duhana!http://grude.com/clanak/?i=2725627256Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-22-duhan1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Hercegovini se duhan uzgaja više od dva stoljeća i tisućama obitelji donosio je kruh i život. Prava "škija" je nekad bilo "žuto zlato", a danas proizvođači duhana moraju strahovati od zatvora i uništavanja nasada.<p>Zakonska regulativa o uzgoju ne postoji, otkupnih stanica za duhan vi&scaron;e nema. Ali, mnogi i dalje uzgajaju duhan makar moraju strepiti pred policijskim istražiteljima jer kr&scaron;e postojeće zakone o duhanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ali preživjeti se mora: "U mojoj obitelji duhan se sadio od mojih pradjedova, a u grudsko područje stigao je čak 50 godina prije vinove loze. Ali, danas je stanje u ovoj poljoprivrednoj djelatnosti potpuni kaos. Nekada su otkupne stanice postojale u Trebinju, Ljubu&scaron;kom, Stocu, Čapljini, Posu&scaron;ju, &Scaron;irokom Brijegu... Danas su sve propale, zatvorene i - slučajno ili ne - gorjele su u požarima i po nekoliko puta", kaže Gojko Pezer iz mjesta Pogana Vlaka u općini Grude za <a href="http://www.dw.com/bs/proizvođači-duhana-u-hercegovini-pretvoreni-u-kriminalce/a-38922036" target="_blank">DW.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj hercegovački proizvođač duhana već godinama se bori 'protiv vjetrenjača'. Unatoč tome i ove godine sa svojom obitelji uzgaja duhan na nekoliko njiva iako je, kako sada stvari stoje, cjelokupna proizvodnja duhana u Hercegovini nezakonita. Naime, duhanari se ne mogu registrirati u Hercegovini kao proizvođači duhana jer ne postoje otkupljivači.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nemamo otkupnih stanica, nemamo zakona koji bi nam omogućio da se ovdje registriramo kao proizvođači duhana. To možemo jedino jo&scaron; u Ora&scaron;ju i Bijeljini. Zato smo svi mi duhanari sada za državu - kriminalci. U svakom trenutku policijski istražitelji mogu nam uni&scaron;titi na&scaron;e rasadnike, zasađeni duhan ili na&scaron;e su&scaron;are, a mnogima od nas se sudi ili su već kažnjavani zbog proizvodnje duhana kao robe koja podliježe tro&scaron;arinama. Na to je danas spalo na&scaron;e 'zlato'", kaže ovaj biv&scaron;i inženjer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gojko Pezer i Ambrozije Leko su već imali posla s policijom i sudovima. Ali makar žele uzgajati duhan po zakonu, kao &scaron;to su to činili jo&scaron; njihovi očevi i djedovi, zakona jednostavno - nema.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ipak - posadit će jo&scaron; vi&scaron;e</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>On, kao i njegov kolega Ambrozije Leko, ne planiraju odustati od duhana. Suprotno od toga: od političara će inzistirati na dono&scaron;enju zakona kojim bi se proizvodnja duhana u Hercegovini legalizirala. Obojica ovih duhanara su među njih 60-ak iz ovog kraja protiv kojih se vodi ili se vodio sudski postupak zbog nezakonite trgovine duhanom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Politika se mora pozabaviti i donijeti zakone. Duhanari nisu kriminalci, a duhan se sadi iz potrebe za životom. Samo tražimo da na svojoj zemlji uzgajamo duhan i da se registriramo kao proizvođači duhana. Sramota je kako se u duhanu ne vidi značaj u zapo&scaron;ljavanju i cjelokupnu ekonomiju u Hercegovini pa tako i državu i to u vremenu kada tehnologija omogućava lak&scaron;u proizvodnju", smatraju obojica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč svemu, kažu da će sljedeće godine posaditi - jo&scaron; vi&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svatko u staroj Jugoslaviji je znao za hercegovačku &scaron;kiju. Zato već i iz prkosa pred neaktivnim političarima kažu: uzgajat ćemo jo&scaron; i vi&scaron;e!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kvalitetan i prepoznatljiv proizvod</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; se priča u tom kraju o zlatnom dobu proizvodnje duhana za vrijeme Austro-Ugarske, ali i biv&scaron;e Jugoslavije. Ostaci kamenih zgrada otkupnih stanica jo&scaron; svjedoče o važnosti duhana za život nekada&scaron;njeg hercegovačkog poljoprivrednika. Danas su skoro svakodnevne vijesti iz Uprave za neizravno oporezivanje o zapljeni duhana i prodaji 'na crno'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Važnost proizvodnje duhana, ali i veliki nerije&scaron;en problem vide i mjerodavni u vlasti. Donko Jović, ministar poljoprivrede, &scaron;umarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije za DW konstatira: "Mi imamo problem s proizvodnjom duhana. Ugasila se i u stečaju je i posljednja otkupna stanica duhana u Hercegovini i problem su otkupljivači. Nama je interes revitalizacija proizvodnje i u tome vidimo primarni razvoj poljoprivrede, pored sadnje smilja, povrća i voća. To će svakako biti gospodarski zamah u Hercegovini", smatra županijski ministar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plan za revitalizaciju proizvodnje duhana u Hercegovini postoji i među stručnjacima u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar. To je pravni nasljednik nekada&scaron;njeg Duhanskog instituta Mostar, osnovanog daleke 1961. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kila &scaron;kija za cijenu tri kutije cigareta</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof.dr.sc. Marko Ivanković koji je na čelu tog Agromediteranskog zavoda već duže vrijeme ima ideju kako proizvodnju duhana učiniti značajnim, ekonomskim pokretačem, a hercegovačkim duhanarima vratiti dostojanstven život: "Otvaranje trži&scaron;ta i smanjenje otkupnih cijena je učinilo svoje. Projektna ideja je legalizirati i revitalizirati proizvodnju hercegovačkih sorti duhana i zainteresirati ulagače-otkupljivače koji u tome vide ekonomsku korist. Uvjeren sam da bi visokokvalitetan duhan iz Hercegovine i proizvodi od duhana imali svoje mjesto na trži&scaron;tu", smatra Ivanković.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, prema njegovoj procjeni, od ideje do realizacije projekta potrebne su tri godine i zainteresirani ulagač. No, hercegovački duhanari kažu da nemaju toliko vremena. "Mi moramo živjeti i mukotrpnim i te&scaron;kim radom hraniti na&scaron;e obitelji. Od političara tražimo da rade svoj posao: donose zakone za svoje građane, a ne da ih pretvaraju u kriminalce", zaključuju hercegovački duhanari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu, kvalitetna, zlatna hercegovačka '&scaron;kija' od 15 KM po kilogramu, za razliku od skupih cigareta od 5 KM po kutijici, bilježi sve veću potražnju. Pa čak i uz stalnu prijetnju zapljene duhana i visoke novčane kazne ili čak i - zatvora.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FOTO: DW</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-22-duhan1.jpgU Njemačkoj razbijena provalnička banda kojom se upravljalo iz Hrvatskehttp://grude.com/clanak/?i=2726427264Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-22-policijanjemackagetty.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Münchenska policija razotkrila je i najvećim dijelom uhitila međunarodnu bandu provalnika kojom je upravljano iz Hrvatske, priopćeno je u ponedjeljak u Münchenu. <p>&nbsp;</p> <p>"U M&uuml;nchenu je dosad uhićeno 20 provalnica a od četiri osobe za koje se sumnja da su vođe bande dvojica su jo&scaron; početkom svibnja u suradnji s hrvatskom policijom uhićena u blizini Zagreba", rekao je Reinhold Bergmann, voditelj odjela za borbu protiv međunarodnih provalničkih bandi na konferenciji za tisak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tom prilikom je u "dvije vile u blizini Zagreba" pronađen nakit i gotovina u vrijednosti od oko 100.000 eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ukradeni novac očito odlazi u Hrvatsku. Radi se o vilama u mramoru. Ljudi koje smo tamo zatekli nemaju zaposlenje", rekao je Bergmann.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njemački istražitelji procjenjuju da provalničkoj grupi pripada i do 500 članova koji su međusobno svi u rodu i ne djeluju samo u Njemačkoj nego i u Belgiji, Francuskoj, &Scaron;panjolskoj i Italiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo je samo jedan krak hobotnice, smatramo da ih ima 20 do 30", rekao je Bergmann. On je rekao kako istražitelji polaze od toga da je ova banda za vrijeme svog boravka u Njemačkoj bila odgovorna za svaku petu provalu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Klan je jasno hijerarhijski strukturiran: na vrhu su u inozemstvu oni koji upravljaju ukradenom robom i koji upravljaju akcijama, ispod njih su osobe koje raspolažu stanovima u zemljama u kojima se vr&scaron;e provale, ispod njih su logističari koji se brinu za prijevoz a na dnu su sami provalnici pri čemu se uglavnom radi o maloljetnicama", priopćila je policija, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Državna odvjetnica Anne Leiding govori o dobroj organiziranosti klana koji se očito ovim poslom bavi u vi&scaron;e generacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sve je izvrsno strukturirano, spremni su i odvjetnici a skrbi se i za one koji zavr&scaron;e u zatvoru", rekla je Leiding.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policija u M&uuml;nchenu svjedoči i o praksi "posuđivanja" djevojčica između pojedinih dijelova klanova ali i o svojevrsnoj "trgovini".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Za udaju djevojčica koje su se pokazale posebno umje&scaron;nima u provalama, dijelovi obitelji drugima unutar klana plaćaju i &scaron;estoznamenkaste iznose", rekao je Bergmann.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Broj provala u Njemačkoj je posljednjih godina u drastičnom porastu a bezuspje&scaron;na borba policije protiv provalničkih bandi je sve vi&scaron;e i tema predizbornih kampanja, kao &scaron;to je to bio slučaj s nedavnim izborima u saveznoj državi Sjevernoj-Rajni Vestfaliji.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-22-policijanjemackagetty.jpgOdređene nove cijene lijekova, neki su jeftiniji i do 50 postohttp://grude.com/clanak/?i=2727627276Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-ljekarna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Agencija za lijekove i medicinska pomagala BiH objavila je nove cijene lijekova kojih će se morati pridržavati ljekarne u cijeloj BiH. <p>Riječ je o veleprodajnim cijenama lijekova koje su usklađene s odredbama pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvje&scaron;tavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ranisan, Ulcodin, Helicol, Zontop, Gastroloc, Controloc samo su neki od lijekova koji će ubuduće imati novu cijenu. Među njima je i Pentasa, lijek za liječenje Crohronove bolesti i kolitisa, Januvia, lijek koji se koristi prilikom liječenja dijabetesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nove cijene dobit će i velik broj lijekova koji se koriste u liječenju karcinoma, a koji su do sada bili preskupi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, cijena pojedinih lijekova, na osnovi novoobjavljenog popisa ove agencije, bit će niža i za vi&scaron;e od 50%. To je omogućeno već spomenutim pravilnikom o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvje&scaron;tavanja o cijenama lijekova u BiH, koji je nedavno stupio na snagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su ranije objasnili iz Agencije za lijekove i medicinska pomagala BiH, za korekciju cijena u ljekarnama bit će potrebno od 15 do 30 dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovo je prvi put da država propisuje cijene lijekova jer je do sada to radila farmaceutska industrija, a Agencija ih je samo evidentirala, navode iz Agencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Očekuje se da će primjenom ovog pravilnika na trži&scaron;tu lijekova, koje je godi&scaron;nje &ldquo;te&scaron;ko&rdquo; 520 milijuna KM, biti u&scaron;teđeno oko 50 milijuna KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Agencija će kontrolirati veleprodaju lijekova, odnosno jesu li veleprodavači ispo&scaron;tovali pravilnik, međutim, maloprodaja ostaje izvan na&scaron;e nadležnosti, kazali su iz Agencije. Međutim, s obzirom na to da je maloprodaja u entitetskim nadležnostima, postoji opasnost da ljekarne snize cijenu tek za desetak posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutačno je visina maksimalnih maloprodajnih marži na lijekove određena uredbom i u RS-u ona iznosi maksimalno 20 posto, dok se u FBiH, prema neslužbenim informacijama, u nekim županijama kreće i do 25 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako bi kutija plaviksa s 28 tableta, koja sada ko&scaron;ta oko 33 KM, u ljekarnama u RS-u uskoro trebala stajati najvi&scaron;e 27,20 KM. Pojeftinjenje lijekova jedva čekaju svi stanovnici BiH, a najvi&scaron;e socijalno ugroženi i umirovljenici koji ujedno i najče&scaron;će posjećuju ljekarne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Bosna i Hercegovina je proteklih godina bila jedina zemlja u Europi koja nema pravilnik o lijekovima. Građani su zbog toga plaćali vi&scaron;estruko skuplje lijekove nego u zemljama regije, zbog čega su često u nabavu odlazili u susjedne zemlje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-ljekarna.jpegTEROR U MANCHESTERU Uhićen 23-godišnjak kojeg se povezuje s napadom, ISIS preuzeo odgovornosthttp://grude.com/clanak/?i=2728227282Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-befunkyman2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Britanska policija javila je da je u vezi napada u Manchesteru uhićen 23-godišnjak. <p>U eksploziji na koncertu američke pjevačice Ariane Grande u engleskom gradu Manchesteru u ponedjeljak navečer smrtno su stradale najmanje 22 osobe, dok ih je oko 50 ranjeno, a britanska policija je kazala kako događaj tretira kao teroristički napad.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Britanska policija javila je da je u vezi napada u Manchesteru uhićen 23-godi&scaron;njak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odgovornost je preuzela Islamska država, kažu da je njihov član izveo ovaj napad, prenose agencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Svjedokinja koja je nazočila koncertu kazala je kako je začula veliku eksploziju prilikom napu&scaron;tanja dvorane, nakon čega su uslijedili brojni krici, a tisuće ljudi je u panici poku&scaron;avalo pobjeći.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />"Uputili smo se ka izlazu iz dvorane, a upravo kod vrata začula se velika eksplozija, nakon čega su svi počeli vri&scaron;tati", izjavila je za Reuters Catherine Macfarlane.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />"Bila je to velika eksplozija, mogli ste je osjetiti u kostima. Bilo je kaotično. Svi su trčali i vri&scaron;tali i jedini im je cilj bio izaći iz dvorane", kazala je.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Svjedoci su kazali kako je koncertu nazočio velik broj djece.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan je svjedok iz prve ruke vidio eksploziju i paniku koja je zavladala. Kaže da su mobiteli bili razbacani po podu, a ljudi su vri&scaron;tali i poku&scaron;avali pronaći izlaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Andy Holey, koji se tu na&scaron;ao kako bi pokupio ženu i kćer koje su bile na koncertu, ispričao je kako ga je eksplozija bacila nekoliko metara u zrak, prenosi Index.hr.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />"Kad sam se digao, vidio sam mrtva tijela. Prvo sam pomislio kako moram ući unutra spasiti svoju obitelj", rekao je.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />"Uspio sam ih naći, s njima je sve u redu", dodao je.</p> <p>Beskučnik Chris Parker&nbsp;nalazio se u faojeu&nbsp;Manchester Arene i bio je oboren na pod od eksplozije.&nbsp;Dok je vidio da su ljudi počeli mahnitalo trčati, u&scaron;ao je unutra kako bi pomogao žrtvama.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ljudi su ležali na&nbsp;podu, bilo je grozno. Vidio sam malu djevojčicu. Nije imala noge. Pitao sam je gdje su joj roditelji i rekla je da joj je otac na poslu, a majka negdje ovdje, prepričava Parker. Prona&scaron;ao joj je majku, no ona mu je umrla na rukama.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Umrla je na mojim rukama. Bila je u &scaron;ezdesetim godinama i rekla je da je ovdje bila s obitelji. Nisam mogao prestati plakati, rekao je.<br /><br /></p> <p>Manchester Arena, čiji je kapacitet 21 tisuću mjesta, otvorena je 1995. godine i popularno je mjesto na kojem su se održavali brojni sportski i zabavni događaji.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-befunkyman2.jpgPlaće u institucijama BiH i u narednoj godini ostaju istehttp://grude.com/clanak/?i=2728727287Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-marke.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vijeće ministara<p>Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je danas pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plaće i o visini regresa zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osnovica plaće, u skladu s politikom Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potro&scaron;nje na plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH, iznosit će 475,69 KM i nepromijenjena je od 2012. godine, kao i regres koji iznosi 300,00 KM, priopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-marke.jpgSjeverna Koreja lansirala još jedan projektilhttp://grude.com/clanak/?i=2721027210Grude.com - klik u svijetSun, 21 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-21-koreja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sjeverna Koreja lansirala je još jedan projektil, prenosi Reuters. Nepoznato je o kakvom se projektilu radi, a informaciju je agenciji potvrdila vojska Južne Koreje. <p>Glavni stožer vojske Južne Koreje je u izjavi naveo da je projektil nepoznatih karakteristika lansiran u nedjelju ujutro nedaleko od Pukchanga. Nikakvi drugi detalji nisu poznati, prenosi Fena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sjeverna Koreja već mjesecima izaziva tenzije u regiji testirajući projektile velikog dometa.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-21-koreja.jpgRadnici u BiH sve više lažno idu na bolovanja zbog stresa na poslu, odmora, uređenja kuće...http://grude.com/clanak/?i=2721527215Grude.com - klik u svijetSun, 21 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-21-3140.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dok je širom BiH povećan broj uposlenika općina, ministarstava, zdravstvenih ili obrazovnih ustanova koji odlaze na bolovanja duža od 40 dana, oni radnici koji su zaposleni kod privatnika odlaze bolesni na posao uglavnom zbog straha od gubitka posla. <p>Radnici državnih institucija posljednjih godina sve vi&scaron;e neopravdano odlaze na bolovanje. Tako, na primjer, zbog nezadovoljstva i stresa na poslu, produženih godi&scaron;njih odmora ili uređenja kuće mnogi vr&scaron;e pritisak na liječnike da im otvore bolovanje, &scaron;to najvi&scaron;e financijski opterećuje županijske zavode za zdravstveno osiguranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok je &scaron;irom BiH povećan broj uposlenika općina, ministarstava, zdravstvenih ili obrazovnih ustanova koji odlaze na bolovanja duža od 40 dana, oni radnici koji su zaposleni kod privatnika odlaze bolesni na posao uglavnom zbog straha od gubitka posla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Portal Klix.ba saznaje da od 430.000 osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje Županiji Sarajevo, svaki mjesec oko 1.700 radnika otvori bolovanje, od čega ih od 30 do 40 posto ostaju na bolovanju duže od 42 dana. Doktor Fikret Junuz iz ovog Zavoda otkriva da se po osnovu refundacije sredstava za bolovanja godi&scaron;nje iz blagajne Zavoda ŽS izdvaja oko &scaron;est milijuna maraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Na&scaron;i kontrolori su proteklih osam mjeseci intenzivno pregledali oko 3.000 bolovanja i ustanovili smo kako je oko 15 posto bolovanja u ŽS nepravilno otvoreno i vođeno. Najveći problem je &scaron;to pacijenti ne poznaju svoja opća prava i obaveze, dok liječnici koji nemaju pravo otvarati i voditi bolovanje to rade. Većina osiguranika nema izabranog liječnika jer se liječe u ustanovama koje ne rade u skladu s važećim zakonom. Pacijenti zaobiđu izabranog doktora i odu kod specijaliste da im otvori bolovanje. Sve se to zbog raznih dijagnoza i nalaza proteže mjesecima i onda kada pacijent treba dostaviti poslodavcu doznake, vrati se kod izabranog doktora koji i ne zna da je ovaj otvorio bolovanje. Tada nastaju problemi", priča Junuz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On nam je potvrdio kako pravo na bolovanje najvi&scaron;e zloupotrebljavaju uposlenici javnog sektora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Uzimaju bolovanje zbog problema na poslu, smjena direktora i &scaron;efova, razmje&scaron;tanja s jedne pozicije na drugu... Nezadovoljni su poslom i odnosom s poslodavcima te na osnovu tih tegoba odsustvuju s posla po 30, 40 dana, a ponekad i po nekoliko mjeseci. Ukoliko imaju neke dodatne aktivnosti na poslu, a uz to jo&scaron; i neku kroničnu bolest, koristeći pravo na zdravstvenu za&scaron;titu unaprijed planiraju ljetovanja, zimovanja, krečenje kuće...", istaknuo je Junuz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obiteljski liječnici bolovanje mogu propisati najduže &scaron;est tjedana , a poslije toga pacijent uz odobrenje liječničke komisije može produžiti bolovanje do &scaron;est mjeseci maksimalno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, najveći problem bolovanja koja otvaraju liječnici obiteljske medicine su dugotrajna dijagnosticiranja. Pojedini pacijenti na neke preglede čekaju i po mjesec dana zbog čega je, kako kaže liječnica obiteljske medicine Doma zdravlja Zenica Lejla Ba&scaron;ić, te&scaron;ko procijeniti da li netko simulira određeno oboljenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bolovanja su veliki problem primarne zdravstvene za&scaron;tite. Upravo zbog toga pojedini poslodavci zahtijevaju pregled secijaliste medicine kako bi utvrdili da li postoji osnov da se neko bolovanje produži. Pacijentima su lako dostupne informacije o raznim bolestima, pa oni vrlo lako simuliraju simptome nekih oboljenja i na taj način odu na bolovanje. Žale se na bolove u trbuhu, leđima, glavobolje, povraćanje ili dijareju, a sve su to su to simptomi kroz koje je jako te&scaron;ko dijagnostičkim procedurama dokazati neku bolest", pojasnila je Ba&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok sarajevski Zavod ima četiri kontrolora, brojni drugi županijski zavodi za zdravstveno osiguranje nemaju kontrolore koji nadziru eventualne nepravilnosti pri uzimanju bolovanja kao ni podatke o ukupnom broj zaključenih bolovanja u proteklom periodu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mi ne vodimo nikakvu evidenciju o bolovanjima, njihovom trajanju i slično. Sve se to vodi preko domova zdravlja u na&scaron;oj županiji. Nama pristižu jedino prigovori na bolovanja koja traju iznad 42 dana, ali i to nije tako često. Pro&scaron;le godine smo imali dvadesetak prigovora", kazali su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svaki četvrti zaposlenik u Tuzlanskoj županiji pro&scaron;le godine je koristio bolovanje. Od 40.333 bolovanja, koliko je registrirano u ovoj županiji 2016. godine, 11 posto je bilo bolovanja iznad 42 dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bolovanja u TŽ najče&scaron;će se uzimaju zbog bolesti ko&scaron;tano-mi&scaron;ićnog i cirkulatornog sistema te bolesti vezane za mentalno zdravlje. U na&scaron;oj županiji pro&scaron;le godine najvi&scaron;e su koristili bolovanje uposlenici Kliničkog centra u Tuzli, Rudnika mrkog uglja Banovići i MUP-a TK", rekla je Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, u svim županijama bolovanje najvi&scaron;e koriste uposlenici zdravstvenih ustanova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bolovanje ne zloupotrebljavaju samo osiguranici, već i poslodavci. Kako saznaje Klix.ba, za pacijente kojima se nakon bolovanja procijeniti druga kategorija invalidnosti, poslodavci često nemaju adekvatno radno mjesto na koje bi ga vratili na posao. Zbog toga ih oni, kaže Junuz, guraju dalje prema sistemu zdravstvene za&scaron;tite kako bi iskoristili pravo na refundaciju sredstava od zavoda za zdravstveno osiguranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima iz zavoda zdravstvenog osiguranja, BIH ima sve vi&scaron;e bolesnog radničkog kadra, zbog čega se u na&scaron;oj zemlji svake godine za bolovanja izdvaja 20, 30 i vi&scaron;e milijuna maraka.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-21-3140.jpgIgor Pejić: Prvi rezultati istrage o padu letjelice u Mostaru za 15 danahttp://grude.com/clanak/?i=2719827198Grude.com - klik u svijetSat, 20 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-20-265251.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ono što je mogao kazati jeste da letjelice ovog tipa nemaju obavezu posjedovati crnu kutiju, te da je pilot prije pada letjelice imao komunikaciju sa kontrolnim tornjem.<p>Komisija za provedbu istrage zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Mostaru, a koju je formiralo Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, u sljedećih 15 do 20 dana imati će preliminarne rezultate istrage u ovom slučaju, najavio je u Dnevniku <em><strong>TV1</strong></em> tajnik resornog ministarstva Igor Pejić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je napomenuo da je Komisija, odmah po saznanju o nesreći, zavr&scaron;ila prvu fazu preliminarne istrage, ali da vje&scaron;tačenje letjelice jo&scaron; nije okončano, te da neće biti dugotrajnog vje&scaron;tačenja, jer su u toj mjeri o&scaron;tećeni vitalni dijelovi da ih je, nažalost, nemoguće vje&scaron;tačiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;U sljedećih 30 dana imati ćemo preliminarne rezultate istrage. Nije pitanje vremena, već nam je cilj da napravimo &scaron;to kvalitetniju istragu i utvrdimo uzroke. Ministarstvo se ne bavi utvrđivanjem krivice. Izvje&scaron;taji Komisije poslužiti će Tužiteljstvu BiH za eventualno pokretanje istraga, odnosno eventualno upućivanje u dalju proceduru kod sudova&rdquo;, pojasnio je Pejić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je podsjetio da je po saznanju o tragičnom događaju u Mostaru, tim Ministarstva prometa i komunikacija BiH, na čelu sa ministrom Ismirom Juskom, bio na licu mjesta, te da je odmah formirana Komisija, koja je pro&scaron;irena sa posebnim vje&scaron;takom medicinske struke iz oblasti zrakoplovstva i sa jo&scaron; jednim ekspertom i da sada broji četiri člana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Istraga je nastavljena danas i cijela Komisija je trenutno u Mostaru. Nastavljeno je vje&scaron;tačnje ostataka letjelice, ali i izvr&scaron;eno je dodatno saslu&scaron;anje očevidaca&rdquo;, naveo je Pejić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govoreći o istrazi, kazao je da je zavr&scaron;en dio posla koji je mogao biti urađen u tom trenutku, te da se sada ide korak po korak. O uzrocima tragične nesreće, dodao je, jo&scaron; se ne može govoriti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napomenuo je također da Ministarstvo raspolaže svim relevantnim informacijama u vezi sa ovim događajem, ali da detalje ne može iznositi u javnost zbog činjenica da je istraga u tijeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga je upozorio da je u javnosti bilo mnogo dezinformacija, teza koje nisu utemeljene i koje su neprihvatljive, poručiv&scaron;i da su jedine relevantne informacije one koje dolaze iz resornog Ministarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to je mogao kazati jeste da letjelice ovog tipa nemaju obavezu posjedovati crnu kutiju, te da je pilot prije pada letjelice imao komunikaciju sa kontrolnim tornjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osvrnuo se i na samu organizaciju letenja, te da li bilo propusta tom prilikom: &rdquo;Letjelica je bila registrirana na određeni broj mjesta. Činjenica je da broj mjesta možda nije bio u skladu sa registriranim brojem mjesta u letjelici. Dakle, postoje određeni elementi koji ukazuju na eventualno moguće propuste u realizaciji samog leta i letenju. Nažalost, u ovoj tragediji sada sve postaje sporno&rdquo;, naveo je Pejić, te ponovio da će u sljedećih 15 do 20 dana biti poznati preliminarni rezultati istrage, koji će ukazati na eventualne nedostatke koji opet mogu ukazati na uzroke tragične nesreće u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-20-265251.jpgPredsjednica RH s vojskom obišla Lourdes i zapjevala “Herceg Bosno, srce ponosno” http://grude.com/clanak/?i=2720127201Grude.com - klik u svijetSat, 20 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-20-kolinda2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svečanim otvorenjem je počelo 59. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes, na kojem po 25. put sudjeluje i Hrvatska vojska i policija, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH. <p>Na otvorenju dvadeset i petog hodoča&scaron;ća Hrvatske vojske i policije prisustvovali su predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snagaS RH general pukovnik Drago Matanović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grabar Kitarović je na <strong><a href="https://www.facebook.com/KolindaGrabarKitarovic/" target="_blank">Facebooku </a></strong>objavila kratak video u kojem s ministrima i vojnim biskupom pjeva pjesmu 'Lijepa li si', koju inače izvodi Marko Perković Thompson.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovogodi&scaron;nje hodoča&scaron;će je i jubilarno dvadeset i peto na kojem sudjeluju Oružane snage Republike Hrvatske i pripadnici policije. U hodoča&scaron;ću sudjeluje oko 800 hrvatskih vojnika, policajaca i branitelja predvođenim vojnim biskupom Jurom Bogdanom. Zapovjednik 25. hodoča&scaron;ća Hrvatske vojske i policije je brigadni general Miroslav Kovač.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovogodi&scaron;nje hodoča&scaron;će u Lourdes odvija se pod motom &bdquo;Daruj nam mir&ldquo;, a na njemu sudjeluju pripadnici oružanih snaga iz &scaron;ezdesetak država. Hodoča&scaron;će zavr&scaron;ava svečanim koncelebriranim euharistijskim slavljem u nedjelju 21. svibnja 2017. godine, navode iz MORH-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FOTO: Facebook</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-20-kolinda2.jpgVIDEO Obilna kiša širom BiH: Pljusak u nekoliko sekundi potopio Mostar, nevrijeme u Posušju... http://grude.com/clanak/?i=2720327203Grude.com - klik u svijetSat, 20 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-20-mostar_bujica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bosnu i Hercegovinu popodne je zahvatilo nevrijeme, praćeno pljuskovima i grmljavinom. <p>Subotno popodne nije nimalo bilo mirno u Posu&scaron;ju, na koje se sručilo grmljavinsko nevrijeme popraćeno s jakom ki&scaron;om i gradom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, ki&scaron;om i gradom na pojedinim mjestima, zahvatilo je danas Posu&scaron;je iza 19 sati, donosi Avaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bujice otežavaju promet na cesti, stoga se vozači mole na oprez.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/B3JlNEWn1FY" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ekipa portala Grude.com napravila je kratak videozapis Mostara pod vodom. Cestu na aveniji bilo je nemoguće prijeći. Pljusak je u nekoliko sekundi potopio grad.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nFrwc_7TuiM" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Obilne padaline s jakim vjetrom i gradom pogodile su danas područje i Lakta&scaron;a, Prnjavora, Dervente, Gračanicu, Banja Luku...</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bilo je stra&scaron;no tih pola sata, dok je padalo, kao da je uragan naletio. Skoro kompletna indutrijska zona Stjepan Polje je pretrpjela manje ili veće &scaron;tete &ndash; kazali su mje&scaron;tani Gračanice za medije. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slična situacija je i u dijelovima Hrvatske. Naime, jaka ki&scaron;a praćena vjetrom pogodila je &scaron;ire područje grada Slavonskog Broda. Ovo je već drugi puta u samo pet dana da se Brođani bore sa velikom količinom oborina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ponovno su poplavljeni podrumi, podvožnjaci i ceste. Na terenu su sve raspoložive snage Javne vatrogasne postrojbe kao i djelatnici gradskog vodovoda, Hrvatskih voda i cesta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema dugoročnijim prognozama, ki&scaron;a nas očekuje sljedećih nekoliko dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini u nedjelju će pretežno oblačno vrijeme s ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini će poslijepodne doći do smanjenja naoblake. Intenzivnije padaline bit će u Krajini, sredi&scaron;njim i istočnim područjima Bosne, gdje se očekuje od 10 do 20, lokalno do 30 l/m2. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 13 do 19, na jugu od 21 do 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni će ponedjeljak, 22. svibnja, biti u umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu naoblaku. U sredi&scaron;njim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 23 do 27 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH u utorak, 23. svibnja, bit će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 19 do 23, na jugu od 23 do 27 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH u srijedu 24. svibnja, bit će nestabilno vrijeme uz povremene lokalne pljuskove. U večernjim satima ki&scaron;a se očekuje u većem dijelu Bosne. Jutarnje temperature od 9 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 24 do 28 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-20-mostar_bujica.jpgOrganizacijom okruglog stola 'Pravosuđe i mediji' uspostavljenja tješnja suradnja VSTV-a i medijahttp://grude.com/clanak/?i=2717727177Grude.com - klik u svijetFri, 19 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-19-vstv2_ana_bilic_andrijanic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Pravosuđe i mediji" naziv je okruglog stola koji se danas održao u Mostaru u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine.<p>&nbsp;</p> <p>Uz nazočnost velikog broja medija, predstavnika pravosudnih institucija u BiH, te akademske zajednice razgovaralo se o unaprjeđenju suradnje medija i pravosuđa, kao i o većoj izgradnji povjerenja građana u pravosudni sustav, gdje mediji kao posrednici informacija igraju veliku ulogu - čulo se uz ostalo na Okruglom stolu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U VSTV-u kažu kako su primjetili da pozitivni rezultati rada sudova slabo dolaze do građana. "Građani nisu informirani o radu suda i zapravo svoje mi&scaron;ljenje o sudu, svoju viziju suda stiču preko medija, koji nažalost u većini slučajeva imaju negativan trend izvje&scaron;ća o pravosuđu", - izjavila je Ana Bilić Andijanić iz VSTV-a, govoreći o tome kako se organizacijom ovog događaja željelo okupiti predstavnike pravosuđa i medija, kako bi razmijenili iskustva i uspostavili tje&scaron;nju suradnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz VSTV-a su najavili da će u okviru IPA 2013 projekta koji financira Europska unija, do polovine lipnja ove godine, organizirati četiri okrugla stola u Sarajevu, Tesliću, Mostaru i Banjoj Luci, o temi vezanoj za projektnu aktivnost pod nazivom "Osigurati bolje razumijevanje javnosti u radu pravosudnih institucija i problemima s kojima se suočavaju", naveli su iz VSTV-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-19-vstv2_ana_bilic_andrijanic.jpgUmjesto 2.500 eura, preko granice se sada smije neprijavljeno iznijeti 10.000 eurahttp://grude.com/clanak/?i=2717827178Grude.com - klik u svijetFri, 19 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-19-vlada_103_web_foto1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sjednica Vlade FBiH<p>Vlada Federacije BiH je na dana&scaron;njoj sjednici, održanoj u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. Ovo je učinjeno kako bi bila provedena presuda Ustavnog suda FBiH od 7.11.2012. godine kojom je utvrđeno da član ovog zakona, kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja, nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas je, također, utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u koji je uvr&scaron;tena i definicija &ldquo;posebne kategorije otpada&ldquo;. Riječ je o otpadnim materijama koje su važne zbog njihove &scaron;tetnosti po okoli&scaron; i zdravlje ljudi, kao i zbog količina u kojima nastaju. Stoga ovaj otpad zahtijevaja posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utvrđen je i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri upućen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Federalna vlada je izmijenila i dopunila Odluku o izno&scaron;enju strane gotovine i čekova, te su sada fizičke osobe obavezne da, pri prelasku državne granice, osim strane gotovine, konvertibilnih maraka i čekova, prijave i vrijednosne papire i sve ostale fizički prenosive instrumente plaćanja. Uz ovo, povećan je sa 2.500 eura na 10.000 eura iznos koji fizička osoba rezident može iznijeti iz zemlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donesena je Odluka o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta A1, a odnosi se na dionice Zenica Jug - La&scaron;va - Kakanj - Visoko i Zvirovići - Bijača.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Federalno ministarstvo kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela odluke o izdvajanju sredstava za finansiranje programa i projekata kulturnih dru&scaron;tava &bdquo;Preporod&ldquo;, &bdquo;Napredak&ldquo;, &bdquo;Prosvjeta&ldquo; i &bdquo;La Benevolencija&ldquo;. Također je usvojen Program s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera ovog ministarstva utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu namijenjenih za podr&scaron;ku kulturi, umjetnosti i sportu u Federaciji BiH u visini od 4 milijuna i 980 tisuća KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dana&scaron;njoj sjednici je imenovan Ekonomski savjet Vlade Federacije BiH, a među njegovim nadležnostima je i da, bez naknade, Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj, kao i realizaciju ciljeva utvrđenih Programom rada Vlade FBiH, Reformskom agendom i Pismom namjere s MMF-om, ali ne ograničavajući se samo na ove ciljeve. Također Vladu savjetuje u vezi sa ekonomskom politikom, analizira predložene zakonske i podzakonske akte i njihov mogući uticaj, te Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usvojen je izvje&scaron;taj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i &scaron;umarstva o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini pod nazivom &ldquo;Zeleni izvje&scaron;taj&rdquo;, koje ovo ministarstvo, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, priprema svake kalendarske godine.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-19-vlada_103_web_foto1.jpgSUDJELUJE I ZHŽ: U rujnu provjera spremnosti u slučaju poplava u BiH, klizišta, odrona, potresa...http://grude.com/clanak/?i=2717927179Grude.com - klik u svijetFri, 19 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-19-tuzla_konferencija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Timu za obuku uz sudionike LEMA u obuci su sudjelovali i ravnatelji/direktori Županijskih uprava civilne zaštite među kojima je bio i ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović. <p>U sklopu izvođenja Finalne planske konferencije za pripremu vježbe &bdquo;Bosna i Hercegovina 2017.&ldquo; u hotelu 'Mellain' u Tuzli održana je obuka sudionika u tijelu zvanom LEMA (simulirani lokalni stožer) u komunikaciji s međunarodnim centrom OSOCC o koordinaciji međunarodne pomoći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Timu za obuku uz sudionike LEMA u obuci su sudjelovali i ravnatelji/direktori Županijskih uprava civilne za&scaron;tite među kojima je bio i ravnatelj Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova konferencija je dio zavr&scaron;nih planiranja za održavanje NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe &ldquo;Bosna i Hercegovina 2017&rdquo; koja će se održati u mjesecu rujnu ove godine. Vi&scaron;e od 500 međunarodnih i 350 domaćih sudionika provjerit će spremnost djelovanja i suradnje u slučaju obilnih poplava, klizi&scaron;ta, odrona, potresa, rudarske nesreće, minskog incidenta, udesa automobila, izvora zračenja&hellip;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-19-tuzla_konferencija.jpgEkspanzija sadnje smilja: BiH među zemljama koje izvoze najviše eteričnog uljahttp://grude.com/clanak/?i=2718027180Grude.com - klik u svijetFri, 19 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-19-smilje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vlada Federacije BiH danas je razmatrala i usvojila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini pod nazivom "Zeleni izvještaj", koje ovo ministarstvo priprema u skladu sa Zakonom o poljoprivredi. <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj izuzetno detaljno sačinjen dokument sadrži ocjenu stanja i gospodarskog položaja poljoprivrede, te prijedlog i način provođenja mjera poljoprivredne politike u narednom periodu. Izvje&scaron;taj je izrađen u suradnji s nadležnim županijskim ministarstvima, Federalnim zavodom za statistiku i kori&scaron;tenjem ostalih dostupnih izvora podataka iz ove oblasti, priopćeno je iz Vlade FBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema izvje&scaron;taju, u Federaciji BiH je u 2015/2016. godine ukupno zasijano 202.437 hektara, &scaron;to je vi&scaron;e za 2,7 posto u odnosu na sjetvu iz prethodne sezone. Povećana je i količina proizvedenih žita, te je, naprimjer, p&scaron;enice proizvedeno 86.732 tona, &scaron;to je uvećanje za 21,2 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je riječ o ljekovitom i aromatičnom bilju, zahvaljujući ekspanziji sadnje smilja u Hercegovini, BiH je smje&scaron;tena u samom vrhu zemalja po izvozu eteričnog ulja, a može se slobodno uvrstiti među veće mediteranske proizvođače. U 2016. godini povr&scaron;ine pod ovom proizvodnjom uvećane su za 110 posto u odnosu na prethodnu godinu, a ako bude ostvaren plan za iduću godinu, one će biti dodatno uvećane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to je smilje u segmentu ljekovitog i aromatičnog bilja, to je jagodasto voće u voćarstvu u Federaciji BiH. Povr&scaron;ine pod malinjacima uvećane su za 86 posto, borovnicom 148 posto u odnosu na 2015. godinu, dok su ostale vrste ostale na nivou pro&scaron;logodi&scaron;njih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sjemenska proizvodnja u Federaciji BiH bilježi rast u 2016. godini, posebno nakon katastrofalnih poplava u 2014. i ekstremnih su&scaron;a u 2015. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče animalne proizvodnje, uočljivo je blago povećanje proizvodnje mlijeka u Federaciji BiH u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Najveće količine proizvedenog mlijeka su u Tuzlanskoj, Zeničko-dobojskoj i Unsko-sanskoj županiji. Vidljivo je, također, da je u FBiH povećan broj tovnih junadi, a naročito u Tuzlanskoj županiji. Povećanje brojnog tovnih grla rezultat je sporazum s Republikom Turskom o izvozu svježeg mesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima iz županijskih ministarstava nadležnih za poljoprivredu, u FBiH je povećan i broja ovaca. Povećanje je zabilježeno u Srednjobosanskoj, Zeničko-dobojskoj i HBŽ-u, a smanjenje u Unsko-sanskoj i Tuzlanskoj, dok je u ostalim broj ovaca približan onom iz 2015. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proizvodnja prehrambenih proizvoda u 2016. je, u odnosu na 2015. godinu, veća za 5,3 posto u Federaciji BiH, dok je proizvodnja pića niža za oko &scaron;est posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U preporukama "Zelenog izvje&scaron;taja" za 2016. godinu je, između ostalog, navedeno da je potrebno izdvojiti veća budžetska sredstava za poljoprivredu i prehrambenu industriju i osigurati dodatna sredstva za isplatu svih nerealiziraih zahtjeva prema klijentima iz prethodnog perioda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, preporučuje se stavljanje u funkciju nekori&scaron;tenog poljoprivrednog zemlji&scaron;ta s ciljem povećanja proizvodnje i zaposlenosti, te uspostava i vođenje informacijskog sistema o poljoprivrednom zemlji&scaron;tu radi njegove za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ubrzanje dono&scaron;enja zakonskih i podzakonskih propisa, te izmjena i dopuna postojeće regulative od strane Vlade i Parlamenta Federacije BiH, doprinijelo bi bržoj realizaciji poljoprivredne politike i stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-19-smilje.jpgU Grudama jutros 14 stupnjeva: Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje danashttp://grude.com/clanak/?i=2719027190Grude.com - klik u svijetFri, 19 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-20-nebo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni je u subotu ujutro umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. <p>Temperature zraka u 8.00 sati: Bjela&scaron;nica 7 stupnjeva Celzijevih, Sokolac 11, Bugojno, Ivan-sedlo, Jajce, Livno 12, Grude, Sarajevo, Srebrenica 14, Bihać, Prijedor, Tuzla, Zvornik 15, Doboj, Sanski Most, Trebinje 16, Mostar, Zenica 17, Banja Luka, Bijeljina, Neum 18 i Gradačac 19 stupnjeva Celzijevih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini će tijekom subote prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padaline se očekuju tijekom poslijepodneva i u večernjim satima u Krajini, sredi&scaron;njim i sjevernim područjima Bosne, gdje je lokalno moguća i pojava grada. Očekivana količina padalina: u Krajini, sjevernoj i sredi&scaron;njoj Bosni od 20 do 40, a u ostalim područjima do 2 do 10 l/m2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar će biti slab do umjeren, u Hercegovini i na zapadu Bosne jugostočni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 19 do 25 stupnjeva Celzijevih, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-20-nebo.jpgU Grudama 15 stupnjeva, kiša u cijeloj BiHhttp://grude.com/clanak/?i=2720527205Grude.com - klik u svijetFri, 19 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-21-kisa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne pada kiša, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. <p>Temperature zraka u 8 sati (&deg;C): Ivan Sedlo 8; Sokolac 10; Sarajevo 11; Bihać, Bugojno, Livno, Tuzla 12; Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Sanski Most, Srebrenica 13; Prijedor, Zenica 14; Grude 15; Neum, Trebinje 16; Mostar 17.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH se tijekom nedjelje očekuje pretežno oblačno vrijeme s ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom prijepodne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Hercegovini će poslijepodne doći do smanjenja naoblake. Intenzivnije padaline bit će u Krajini, sredi&scaron;njim i istočnim područjima Bosne, gdje se očekuje od 10 do 20, lokalno do 30 l/m2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 13 do 19, na jugu od 21 do 25 stupnjeva Celzijevih.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-21-kisa.jpgSve više mještana ovog hercegovačkog naselja svoje parcele smilja daje u zakup ili na prodajuhttp://grude.com/clanak/?i=2713627136Grude.com - klik u svijetThu, 18 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-smilje-trava2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mnogi su mislili kako smilje ne zahtjeva puno rada, i kako je dovoljno posaditi i doći obrati. <p>Fotografija pokazuje kako su mnogi uzgajivači smilja, kako u Rasnu tako i u drugim mjestima precijenili svoje mogućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi su mislili kako smilje ne zahtjeva puno rada, i kako je dovoljno posaditi i doći obrati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Činjenice govore suprotno. Zbog tog povr&scaron;nog nastupa u sadnji smilja danas je sve vi&scaron;e onih koji bi svoje smilje dali u zakup ili na prodaju, pi&scaron;e <a href="http://www.rasnoportal.net/cat-rasno/753-sve-vi&scaron;e-ra&scaron;njaka-svoje-parcele-smilja-daju-u-zakup-ili-na-prodaju.html" target="_blank">Rasnoportal.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razlozi su različiti. Nekima je razlog cijena, drugima rad oko njega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od vlasnika parcele na slici (ime poznato redakciji), zbog nemogućnosti održavanja svog djela parcele razmi&scaron;lja o davanju u zakup.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na žalost postoji jo&scaron; puno većih parcela u Rasnu koje se nude u zakup ili prodaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako se priča da cijena nadolazeće berbe smilja neće biti ispod 2.5KM, mnogi se pla&scaron;e da bi osim cijene problem mogao biti i sam otkup.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; će biti dosta različitih priča i tema vezano za cijenu i otkup, ali prava istina će se znati tek kad krene proljetna berba, zato ne nasjedajte na razne priče koje nemaju veze sa istinom, pi&scaron;e Rasnoportal.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-smilje-trava2.jpgProvjerite gdje vas očekuju radarske kontrole u Grudama, Širokom, Posušju i Ljubuškomhttp://grude.com/clanak/?i=2714027140Grude.com - klik u svijetThu, 18 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-radar_0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od 20.05. do 01.06. 2017 godine svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara <p>Od 20.05. do 01.06. 2017 godine svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubu&scaron;ki i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posu&scaron;je i u mjestu Dobrič, općina &Scaron;iroki Brijeg, priopćeno je iz MUP-a ZHŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dana 21. svibnja</strong> na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>11:00 &ndash; 12:00 h na M-6, u mjestu Gorica,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>07:00 &ndash; 08:00 h na M-6, u mjestu Studenci, pored Osnovne &scaron;kole,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>15:30 &ndash; 17:00 h na R-420, u mjestu Batin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>17:50 &ndash; 19:30 h na M-6.1, na obilaznici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dana 22. svibanja</strong> na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>18:00 &ndash; 19:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>11:00 &ndash; 12:30 h na M6-.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>08:30 &ndash; 09:50 h na M-6.1, u mjestu Provo,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dana 25. svibnja</strong> na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na R-420, u mjestu Gornji Zorići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>07:00 &ndash; 08:30 h na M-6, u mjestu Studenci, pored Osnovne &scaron;kole,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>22:00 &ndash; 23:50 h na M-6.1, u Vukovarskoj ulici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>08:30 &ndash; 10:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dana 26. svibnja</strong> na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>12:00 &ndash; 13:45 h na M-6, u mjestu Pocrte,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>11:00 &ndash; 12:00 h na M-6 &ndash; u Vitinskoj ulici,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>09:00 &ndash; 10:30 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>19:10 &ndash; 20:50 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dana 29. svibnja</strong> na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>16:00 &ndash; 17:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vla&scaron;ići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>18:00 &ndash; 19:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>16:30 &ndash; 18:00 h na R-420, u mjestu Batin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>08:10 &ndash; 09:50 h na M-6.1, u mjestu Kne&scaron;polje,</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-radar_0.jpgVIDEO Automobilom se zaletio na pješake na Times Squareu, ima i mrtvih: 'Cipele su bile razbacane'http://grude.com/clanak/?i=2714827148Grude.com - klik u svijetThu, 18 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-times_(1).jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vozilo koje se kretalo velikom brzinom pokosilo je pješake na njujorškom Times Squareu u četvrtak, objavio je Reuters. <p>Policija je potvrdila da je jedna osoba poginula, a najmanje 13 ih je ozlijeđeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neimenovani dužnosnik njujor&scaron;ke gradske uprave za ABC News kaže kako je po svemu sudeći riječ o nesreći, a ne o terorizmu. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedna osoba je privedena, a riječ je o vozaču koji je navodno bio pod utjecajem alkohola ili neke druge supstance. Izvori u njujor&scaron;koj policiji tamo&scaron;njim su medijima kazali da je riječ o 26-godi&scaron;njaku, koji je već bio evidentiran zbog vožnje pod utjecajem supstanci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Daily Mail pi&scaron;e kako je poginula mlađa žena.&nbsp;Svjedok je javio kako su na mjestu događaja bile razbacane cipele te da je jedna osoba bila prekrivena dekom natopljenom krvlju. Snimke s Twittera prikazuju policiju kako privodi vozača automobila.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RTRuMAfNnbw" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-times_(1).jpgŽivot mostarske obitelji kao krimi roman: Potraga za otetim bratom traje već 35 godinahttp://grude.com/clanak/?i=2715027150Grude.com - klik u svijetThu, 18 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-darko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Priča o potrazi za Darkom stara je 35 godina, nada je živa i dalje, zasniva se na ljubavi, vjeri i želji da dobro pobijedi zlo.<p>Dok svakih desetak dana medije protrese vijest u rubrici crne hronike o tome kako Mostarom krstari misteriozni kombi iz kojeg vrebaju djecu, Mostarci s dobrim pamćenjem prisjete se najtragičnije slične priče ovog grada. Prije 35 godina, točnije 21. prosinca 1982. godine, ispred djedove kuće nestao je dvogodi&scaron;nji Darko Stančević, pi&scaron;e <strong>Klix.ba.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Od tada su pro&scaron;le tri i pol desetljeća napisano je stotine tekstova, televizijskih i radijskih priloga, ali sudbina malog plavog dječaka, kojem se tog ki&scaron;nog prosinačkog utorka izgubio svaki trag, ostala je potpuna misterija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mogla bih pričati tri dana i tri noći, a da ne ispričam ni pola onog &scaron;to znam i &scaron;ta se od tada desilo", priča za <strong><a href="https://www.klix.ba/vijesti/bih/zivot-mostarske-porodice-kao-krimi-roman-potraga-za-otetim-bratom-traje-vec-35-godina/170518005#1" target="_blank">Klix.ba</a></strong> Darkova četiri godine mlađa sestra dok &scaron;etamo Bakijinom Lukom, Rudarskom ulicom, istim onim mjestom, na rubu grada, gdje je Darko vozio svoj bicikl tog utorka 1982. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Roditelji su bili na poslu pa su Darka čuvali djed i baka. Ulica je tada bila drugačija, bilo je mnogo manje objekata i automobila nego danas. Igrao se sa drugom djecom ispred kuće, vozio bicikl, naglo je počela ki&scaron;a, djeca su se razbježala svojim kućama, a Darko je nestao, tada i evo do sada", priča potresnu priču Darjana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Minut nepažnje je bio dovoljan</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Baka, koja je na koji minut ranije u&scaron;la u kuću, iza&scaron;la je da ga potraži, ali njega nigdje nije bilo. Obavijestila je roditelje, a oni kad su do&scaron;li, na kraju ulice, malo prema Neretvi, na&scaron;li su odbačen Darkov bicikl.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"To mjesto je takvo da dvogodi&scaron;nje dijete nije moglo otići dalje i upasti u rijeku. Obavije&scaron;tena je policija, ali je ona morala nelogično čekati 24 sata od tada da proglasi njegov nestanak i 36 sati da blokira granice", govori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bila su to vremena kad se mnogo pričalo o otmicama djece na ovim prostorima i njihovoj prodaji na zapadu, najvi&scaron;e u Italiji. Brzo su eliminirani ostali scenariji koji su nametani, od onog da se utopio, jer je Neretva dosta blizu, ili da ga je netko udario automobilom pa uklonio tijelo. Ostala je teorija, koja drži vodu i do dana dana&scaron;njeg, da je Darko ukraden.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Policija od starta na pogre&scaron;nom tragu</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Tada&scaron;nja policija je ignorirala sve apele na&scaron;ih roditelja, toliko da kad je mama nakon mjesec ili dva oti&scaron;la na policiju da pita imaju li kakvih informacija, oni su mislili da je do&scaron;la da prizna kako je ona ne&scaron;to uradila djetetu. Roditelji su dosta dugo bili praćeni, jer je policija bila uvjerena da je ne&scaron;to posve drugo", priča Darjana događaje prije svog rođenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bračni par Dragan i Zdenka Stančević narednih desetak godina probali su na razne načine dokučiti sudbinu nestalog sina, provjeravali su stotine tragova, i&scaron;li čak i do vidovnjaka... Rat je prekinuo cijelu priču, država se mijenjala, ljudi su ginuli, a vrijeme prolazilo. Darko je negdje drugo, tko zna koliko daleko, živio svoj život, nesvjestan vlastitih korijena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pije sedam ili osam godina, kad je Darjana krenula u svoju bitku da pronađe nikad viđenog brata, iznenada se pojavio trag. Očev prijatelj slučajno je na ulici jednog talijanskog grada sreo mladića koji neodoljivo podsjeća na Darkova oca i nada je dosegla nebo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Put u Italiju</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Kad smo mama i ja željele krenuti u Italiju, do&scaron;le smo u policiju da uzmemo njegov dosje, da imamo službene papire o Darkovom slučaju, da možemo eventualno u Italiji potvrditi za&scaron;to smo tu, ali na&scaron;a policija nije imala ni&scaron;ta", ogorčena je Darjana dok se prisjeća kako su tada Darkov nestanak morale ponovo prijaviti, kao da je tek tada nestao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nakon nekog vremena dobili smo informaciju da je slučaj zastario. Nema tih vrata koja nisam obi&scaron;la, od komesara do ministra, ali ni&scaron;ta", kaže Darjana, ali ipak, trebalo je u Italiju na provjeru velikog traga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Darjana se prisjeća tih talijanskih dana, tvornice u kojoj je "navodni Darko" radio, nije mu se smjela obraćati, jer nije bila potpuno sigurna da je on zaista taj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mi nismo znali tko je on, izlazile su kolone ljudi, ali kad je iza&scaron;ao taj momak, mama je odmah rekla, to je on. Stvarno je podsjećao na tatu, konstrukcija tijela, hod, izgled, a detektivi koje smo angažirali su na&scaron;li dosta detalja koji su navodili na to da je misteriozni mladić iz tvornice ba&scaron; na&scaron; Darko", govori sagovornica uz duboki uzdah.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Otkazao ugovoreni susret večer prije polaska</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dotični nije bio usvajan, saznanja su do kojih je do&scaron;la obitelj Stančević, njegovi "papiri" nisu bili sporni, tako da se ni&scaron;ta nije moglo poduzeti, a po&scaron;to je bio stariji od 27 godina nije se moglo naložiti obavezno vje&scaron;tačenje DNK, morao bi to sam naložiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"On to nažalost nije htio, ja sam stupila naravno u kontakt s njim, da li se bojao, da li mu je netko prijetio ili je ne&scaron;to treće, ne znam. Pozvao me kasnije da dođem ponovno u Italiju, da se nađemo, da razgovaramo, ali je večer prije nego &scaron;to je trebalo da krenem, poslao poruku da je razgovarao sa svojim odvjetnikom koji mu je rekao da se ne smije naći sa mnom, ni sad, niti ikad u životu. To je bio njegov posljednji mail koji je poslao", neutje&scaron;na je sestra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Priča o potrazi za Darkom stara je 35 godina, nada je živa i dalje, zasniva se na ljubavi, vjeri i želji da dobro pobijedi zlo. Bio je neki če&scaron;ki vidovnjak koji je jo&scaron; prije tridesetak godina prorekao da će trebati čekati mnogo, ali da će se obitelj Stančević jednom ponovo okupiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nebriga ili nemoć policije</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nada živi i u spoznaji da svaki čovjek pa i potencijalni, talijanski Darko, ima bar gram radoznalosti da ispita stvarne korijene, ljude i mjesto odakle potječe, da se vrati u svoj Mostar, na Rudnik, u Bakijinu Luku, na mjesto gdje je posljednji put u Mostaru vozio bicikl, bez obzira na to &scaron;to se toga ne može ni sjećati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sve ovo vrijeme najbolnije su reakcije policije ta nebriga i nedostatak želje da se pomogne i učini milimetar za rje&scaron;enje slučaja. Kad me vide odmah im se smrači pred očima, ali ja znam da smo sve rezultate do sada postigli sami i vi&scaron;e s te strane ne očekujem ni milimetar pomoći", govori Darjana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dalje poku&scaron;ava kontaktirati misterioznog mladića iz Italije, Darjana istražuje i mračni dio, one snage koje su otele Darka, zna se pojaviti i neki ohrabreni svjedok događaja iz 1982. koji upre prstom u počinitelje, ali policija nažalost sve ignorira, tragaju na sto strana, koriste dru&scaron;tvene mreže, jednom će doći do onoga kojeg traže.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tajanstveni počinitelj</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;etajući s Darjanom suncem obasjanom ulicom pored Neretve, naseljem koje danas, 35 godina kasnije, izgleda posve drugačije nego u vrijeme kad je Darko njime vozio svoj mali bicikl, povukli smo tezu da je osoba ili vi&scaron;e njih, koji je učinio taj gnusni zločin sada vjerojatno u poznim životnim godinama, a možda čak nije ni živ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Živ je i znam tko je, bar jedan od njih. Živ je, živi u ovom gradu, ali zbog svoje vlastite sigurnosti ne smijem reći tko je. Ni tada mu policija nije mogla ni&scaron;ta, a ne može evo ni danas", kazala je za<strong> <a href="https://www.klix.ba/vijesti/bih/zivot-mostarske-porodice-kao-krimi-roman-potraga-za-otetim-bratom-traje-vec-35-godina/170518005#1" target="_blank">Klix.ba</a></strong> Darjana zagonetno na kraju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-darko.jpgPRIJAVA BORAVKA: Ako dovedete stranca u posjetu, morate to prijaviti policiji i platiti 10 KMhttp://grude.com/clanak/?i=2715527155Grude.com - klik u svijetThu, 18 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-rucak-s-prijateljima-2462a26ea445552f03d2cafc71a8760c_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ukoliko neki stranac dođe državljaninu BiH u posjetu kao privatni gost, on po zakonu mora biti prijavljen u najbližem uredu Službe za poslove sa strancima ili policijskoj stanici.<p>Prijava boravka stranog gosta u Bosni i Hercegovini od 13. svibnja iznosi deset maraka. U protivnom, plaća se kazna. Nakon odlične pro&scaron;logodi&scaron;nje turističke sezone ove godine BiH očekuje novi rekordan broj stranih gostiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH pojasnili su za <a href="http://faktor.ba/vijest/ako-dovedete-stranca-na-konak-morate-to-prijaviti-policiji-i-platiti-10-km-249070" target="_blank">Faktor </a>da ovu taksu ne moraju plaćati hoteli, moteli i drugi organizirani, komercijalni smje&scaron;taji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Za prijave boravka za strane državljane u Službi za poslove sa strancima ili policiji uspostavljena je taksa u iznosu od deset maraka. Do sad se ova usluga nije naplaćivala &ndash; kazao je u izjavi za Faktor Branislav Mojović iz Službe za poslove sa strancima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, ova taksa ne odnosi se na hotelijere, već samo na prijave boravi&scaron;ta za strance koji su u privatnoj posjeti smje&scaron;teni u privatnom smje&scaron;taju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Hoteli i drugi smje&scaron;tajni kapaciteti imaju zasebne prijave. Oni ovjeravaju knjige stranih gostiju i te ovjere se plaćaju 50 maraka, ali se ta knjiga ovjerava jednom godi&scaron;nje u Službi za poslove sa strancima. Do sad se ovjera knjige stranih gostiju plaćala pet maraka &ndash; naglasio je Mojović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odluka o izmjeni tarife administrativnih taksi objavljena je u Službenom listu 5. svibnja ove godine, a na snagu je stupila osam dana kasnije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-rucak-s-prijateljima-2462a26ea445552f03d2cafc71a8760c_view_article_new.jpgKardinal Puljić: Treba priznati da su sva tri naroda konstitutivna u cijeloj BiH, a ne samo u pojedinim avlijamahttp://grude.com/clanak/?i=2716227162Grude.com - klik u svijetThu, 18 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-19-kardinal.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako želimo izgraditi pravnu državu, onda treba priznati da su sva tri naroda konstitutivna u cijeloj BiH, a ne samo u pojedinim avlijama, kazao je u intervjuu za "Dnevni avaz" vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. <p>Dosta pažnje izazvale su izjave biskupa Komarice da su katolici u BiH najugroženiji u Europi. Upitan kakav je, prema njegovom mi&scaron;ljenju, položaj katolika u BiH zemlji i zbog čega se njihovo stanje, kako se navodi, sve vi&scaron;e ugrožava, kardinal Puljić je odgovorio da je biskup Komarica kao pročelnik Komisije Iustitia et Pax BKBiH donio izjavu u javnost, a ona je plod zajedničkog zasjedanja te komisije s komisijama HBK i SLBK.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nažalost, moćnici koji su doveli do takvog stanja ignoriraju takvu poruku i to najgore vrijeđa. Istina je da smo na nekim prostorima BiH, gdje smo bili kod kuće, sada, jednostavno, nestali i moćnici ne daju o tome govoriti. Posebno se tiče područja Banjalučke biskupije i Vrhbosanske nadbiskupije. No, nema koristi samo kukati, nego moramo tražiti načina da osiguramo opstanak onih koji jesu tu", kazao je kardinal Puljić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako želimo izgraditi pravnu državu, smatra on, onda treba priznati da su sva tri naroda konstitutivna u cijeloj BiH, a ne samo u pojedinim avlijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ako se uspostavi takav pravni sustav, onda se u državi stvore uvjeti vjerske slobode, onda će nama vjerskim zajednicama i crkvama biti bolje. Trebalo bi u političkom gledanju biti načelo isto, &scaron;to želim svom narodu, moram priznati i drugima s kojima dijelim ovo podneblje", naveo je kardinal Puljić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, mi&scaron;ljenje je kardinala Puljića, Daytonski mirovni sporazum trebao je biti početak izgradnje mira, a u sebi nije bio pravedan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Kada su nastale promjene pod utjecajem visokih predstavnika, bilo je na &scaron;tetu manjeg naroda. Međunarodni moćnici igrali su igru pragmatičnosti, samo da se ne puca, a pravedni mir nije bio u interesu, pogotovo da se ne diraju njihovi interesi. Danas, kada se ukazuje na tu nepravdu, onda se stvara klima koja nije zdrava. Razlog je &scaron;to se oni koji imaju privilegije zahvaljujući moćnicima svjetskim, ne žele odreći privilegija, jer to smatraju svojom ugroženo&scaron;ću, te se, jednostavno, ne može stvarati stabilni mir. Ako stvarno volimo ovu zemlju BiH i sve njezine stanovnike, onda istinski moramo stvarati takve uvjete da se svaki čovjek i svaki narod osjeća sigurnim u ovoj zemlji kao kod svoje kuće u jednakim pravima. Ako to ne prihvatimo, onda ru&scaron;imo ovu zemlju i njezinu budućnost", zaključio je kardinal Puljić u intervjuu za "Avaz".</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-19-kardinal.jpgUdruga poslodavaca Vitez nudi nagradu od 100.000 KM za informaciju o ubojstvu Joze Kafadarahttp://grude.com/clanak/?i=2709627096Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-17-jozo-kafadar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Udruga poslodavaca Vitez nudi nagradu od 100.000 KM za informaciju koja će rezultirati ili doprinijeti razrješenju ubojstva Joze Kafadara <p>Podsjećamo, Jozo Kafadar poznati vite&scaron;ki poduzetnik i dugogodi&scaron;nji član Udruge poslodavaca Vitez, pronađen je mrtav u blizini obiteljskog imanja koje se nalazi na lokalitetu Ovnak 27. svibnja 2014. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč trogodi&scaron;njem angažmanu istražnih i pravosudnih organa, županijskih i federalnih, te raspisane nagrade od 50.000 KM u jesen 2014. godine, za informaciju koja bi dovela do počinitelja zločina, istraga jo&scaron; uvijek tapka u mjestu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Članovi Udruge poslodavaca općine Vitez koji su i u dosada&scaron;njem periodu pružali maksimalnu moralnu i svaku drugu potporu obitelji Kafadar, na redovnoj sjednici Udruge donijeli su odluku da ponovno istupe pred javnost i ovog puta ponude nagradu od 100.000 KM za informacije koje bi dovele do počinitelja ovog te&scaron;kog zločina, pi&scaron;e Vitez.info.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Udruga poslodavaca općine Vitez poziva sve osobe koje imaju bilo kakvu informaciju koja će pomoći razrje&scaron;enju ovog zločina da se jave na broj telefona 061/405-402 ili na bilo koji način stupe u kontakt s članovima obitelji ubijenog Joze Kafadara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napominje se da će osoba koja dostavi informaciju biti u potpunosti za&scaron;tićena.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-17-jozo-kafadar.jpgVIDEO Najezda zmija u BiH: Ima ih na gradskim prometnicama, krošnjama, parkovima...http://grude.com/clanak/?i=2709727097Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-17-zmija-krosnja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stručnjaci svakog proljeća upozoravaju sve koji borave u prirodi na oprez, jer se zmije u travnju i svibnju bude iz zimskog sna. <p>&nbsp;Zmije se koji put penju i na drveće i mogu biti u kro&scaron;nji, na &scaron;to je upozorio i slu&scaron;atelj <a href="http://www.radioljubuski.ba/ljubuskadogadnaj5/35154-slusatelj-radija-ljubuski-snimio-zmiju-u-krosnji-drveta-video.html#.WRwsyjFSCM8" target="_blank">Radija Ljubu&scaron;ki</a> - Dario Vukojević koji je poslao snimak zmije na drvetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Potražio sam&nbsp; hladovinu i tek &scaron;to sam sjeo ispod drveta, čuo sam &scaron;u&scaron;kanje iznad glave. Kad sam digao pogled, ugledao sam veliku zmiju u kro&scaron;nji, skočio sam i počeo snimati, a ona je skakala sa grane na granu. Ne znam o kojoj je vrsti zmije je riječ. Zmija je dosta velika, nema obilježja kao poskok, gledao sam po internetu možda je bjelica", poručio je.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uHWsSGxHIE8" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog toplijeg vremena i bujanja vegetacije zmije svoja utoči&scaron;ta pronalaze i u gradskim naseljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na svojoj koži osjetili su to građani Beograda iako veterinarske službe tvrde kako opasnosti nema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najezdi zmija sada svjedoče i Banjalučani koji su zmije primijetili na gradskim prometnim mjestima, kao i u parkovima &scaron;to osobito brine roditelje s malom djecom. Kako pi&scaron;e Avaz.ba, nadležne službe nisu reagirale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Za svaku prijavu o pojavi zmija na javnim povr&scaron;inama, u blizini &scaron;kola i vrtića, zovemo firmu 'Eko-bel', koja je jedina u gradu specijalizirana za takve poslove, ali građani nisu zvali - rekli su u banjalučkog Odjelu za javnu za&scaron;titu, dodajući kako su od početka ove godine imali tek četiri, pet takvih slučajeva. Ipak, upozoravaju građane na redovno održavanje okućnica i uklanjanje otpada koji bi mogao predstavljati potencijalno skrovi&scaron;te za zmije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Banjalučani najvi&scaron;e strahuju od otrovnica, ali stručnjaci nagla&scaron;avaju kako se radi o bezopasnim vrstama zmija. - Proljeće je vrijeme parenja zmija, &scaron;to ih tjera da budu aktivnije. Vlažno i prohladno vrijeme ih prisiljava na izlaganje suncu izvan skloni&scaron;ta, pa su upadljivije - obja&scaron;njava biolog Branislav Ga&scaron;ić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-17-zmija-krosnja.jpgOpasna online igrica "Plavi kit" stigla i u BiH: Policija upozorava učenike i roditeljehttp://grude.com/clanak/?i=2710727107Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-17-plavi_kit.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dalibor Ivanić, načelnik PU Prijedor, danas je na redovnoj konferenciji za novinare upozorio na opasnosti od jezive online igrice „Plavi kit“.<p>O tom su, kako je rekao, nakon obavijesti Interpola, koja je stigla u sjedi&scaron;te MUP-a RS, obavije&scaron;tene sve policijske stanice koje su zadužene i za kontakt sa &scaron;kolskim ustanovama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Radi se o opasnoj igri &bdquo;Izazov plavog kita&ldquo; koja se &scaron;iri dru&scaron;tvenim mrežama. U nekih 50 nivoa igre koje su destruktivnog i na kraju i suicidnog karaktera koje navode žrtvu, učesnike igre, na samodestruktivne radnje. Obavijestili smo teren da kontaktiraju sve &scaron;kolske ustanove. Istovremeno apeliramo &nbsp;na građene i roditelje da, ukoliko bi do&scaron;li do bilo kakvih saznanja u vezi s tim, da ih podijele s policijom kako bi se zajedno sa &scaron;kolskim ustanovama, socijalnim i ostalim institucijama preduzeli potrebne mjere i radnje - rekao je Ivanić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, online igrica "Plavi kit", koja navodi djecu na samoubojstvo, postala je top tema svjetskih medija posljednjih dana. Iako je tvorac ove igrice uhićen, ona i dalje uzima danak među tinejdžerima, a hakerska grupa Anonymous objavila je zabrinjavajuće informacije.</p> <p>Anonymousi su jo&scaron; prije nekoliko mjeseci upozorili na po&scaron;ast zvanu "Plavi kit", te objavili rat tvorcima ove igrice, pi&scaron;e <a href="http://www.avaz.ba/clanak/292840/opasna-online-igrica-plavi-kit-stigla-i-u-bih-policija-upozorava-ucenike-i-roditelje" target="_blank">Avaz.ba.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><a href="http://grude.com/clanak/?i=24908" target="_blank">POVEZANI SADRŽAJ:&nbsp;"Plavi kit": Online igrica povezana sa 130 samoubojstava tinejdžera</a></em></p> <p><a href="http://www.grude.com/clanak/?i=26655&amp;zelis-igrati-igru-nema-povratka-online-igra-koja-potice-mlade-na-samoubojstvo-dosla-i-do-hrvatske" target="_blank"><em>'ŽELI&Scaron; IGRATI IGRU? NEMA POVRATKA!': Online igra koja potiče mlade na samoubojstvo do&scaron;la i do Hrvatske</em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-17-plavi_kit.jpgFOTO: Udruga 'fra Mladen Hrkać' gradi dom za više od 200 korisnika iz BiH i Hrvatskehttp://grude.com/clanak/?i=2711127111Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-17-zagrebh.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izgradnja doma će se financirati kroz donacije, brojne dobrotvorne aktivnosti, europske fondove i osnivanje Zaklade, a očekivano otvorenje ove humanitarne ustanove jedinstvene na ovim prostorima očekuje se u lipnju 2021. godine. <p>Humanitarna udruga &bdquo;fra Mladen Hrkać&ldquo; i Ured za informiranje Europskog parlamenta u RH predstavili su početak projekta izgradnje objekta &bdquo;Dom fra Mladen Hrkać&ldquo; koji će biti izgrađen u zagrebačkoj Dubravi te će moći istovremeno primiti čak 220 korisnika &ndash; oboljelih i njihovih obitelji iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a koji u Zagreb dolaze na liječenje. Izgradnja doma će se financirati kroz donacije, brojne dobrotvorne aktivnosti, europske fondove i osnivanje Zaklade, a očekivano otvorenje ove humanitarne ustanove jedinstvene na ovim prostorima očekuje se u lipnju 2021. godine. Svoju podr&scaron;ku projektu i radu Udruge uopće dali su izaslanik Predsjednice RH gospodin Ante Deur, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora gospodin Drago Prgomet, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih i europskih poslova gospodin Joseph Gene Petrić, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić te državni tajnici, pročelnici gradskih ureda i pomoćnici ministara, veleposlanici i predstavnici stranih zemalja u Hrvatskoj te drugi predstavnici gradskih, državnih i zdravstvenih institucija, organizacija i zavoda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krajem 2016. godine Udruga je ostvarila pravo građenja &bdquo;Doma fra Mladen Hrkać&ldquo; na zemlji&scaron;tu veličine cca 5000 m2 u vlasni&scaron;tvu Grada Zagreba na adresi Avenija Gojka &Scaron;u&scaron;ka. Projekt je trenutno u fazi raspisivanja Javnog natječaja za izradu idejnog rje&scaron;enja &ldquo;Doma fra Mladen Hrkać&rdquo;. Raspisivanjem natječaja zavr&scaron;it će prva faza projekta izgradnje "Doma fra Mladen Hrkać" na ljeto 2017. godine. Provedba projekta nastavit će se ishođenjem građevinske dozvole i izradom detaljnog izvedbenog projekta izgradnje budućeg objekta te prikupljanjem potrebnih financijskih sredstava. Zavr&scaron;etak građevinskih radova i izgradnja objekta "Dom fra Mladen Hrkać" predviđeni su za prosinac 2020. godine, nakon čega će uslijediti opremanje izgrađenog objekta potrebnim namje&scaron;tajem i opremom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ovo je mali projekt u usporedbi s veličinom čovjeka kakav je bio fra Mladen, a ovo moramo i želimo napraviti u njegovo ime. Hrvati u Bosni i Hercegovini se ne bi uspjeli održati bez fratara i ovo je jedan od načina kako ćemo im se odužiti &ndash; obećajem da ćemo u naredne tri godine s udrugom &ldquo;fra Mladen Hrkać&rdquo; sagraditi ovaj dom, koji će pružiti pomoć i utjehu mnogima&rdquo;, istaknuo je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, jedan od partnera i prijatelja Udruge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dom fra Mladen Hrkać&rdquo; sadržavat će 55 smje&scaron;tajnih jedinica različitih karaktera, a istovremeno će moći ponuditi smje&scaron;taj i skrb za čak 220 osoba, uključujući smje&scaron;tajne jedinice za osobe s invaliditetom, kao i za one kojima je potrebna izolacija i karantena. Glavni način financiranja izgradnje ovog humanitarnog objekta koji će pomoći mnogim oboljelima iz Hrvatske i BiH te njihovim obiteljima bit će upravo Zaklada fra Mladen Hrkać. Osnivanje Zaklade je pri samom zavr&scaron;etku, a njena osnovna namjena bit će izgradnja, opremanje i održavanje objekta &ldquo;Dom fra Mladen Hrkać&rdquo;. Predviđa se da će objekt &ldquo;Dom fra Mladen Hrkać&rdquo; biti spreman otvoriti svoja vrata oboljelima i potrebitima u lipnju 2021. godine. Projekt izgradnje objekta &ldquo;Dom fra Mladen Hrkać&rdquo; brojne su institucije i pojedinci ocijenili projektom od nacionalnog interesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ideja, provedba i u konačnici realizacija projekta gradnje objekta &bdquo;Dom fra Mladen Hrkać&ldquo; kruna je dosada&scaron;njeg rada Udruge te ispunjenje svih želja i snova osnivača i članova Udruge. Na ovaj način moći ćemo pružiti sveobuhvatnu podr&scaron;ku i pomoć onima kojima je to najpotrebnije, oboljelima i njihovim obiteljima. Od srca hvala na&scaron;im partnerima, prijateljima i volonterima bez kojih rad Udruge ne bi bio moguć. Možemo i moramo pružiti jo&scaron; snažniju podr&scaron;ku osobama u njihovim najtežim trenucima, svatko može doprinijeti na različite načine &ndash; donacijom, svojim vremenom, utje&scaron;nom riječju oboljelom. I zato, nastavimo pomagati zajedno!&ldquo;, pozvao je na akciju predsjednik humanitarne udruge &bdquo;fra Mladen Hrkać&ldquo; Ivan Soldo, ukazav&scaron;i na potrebu za uključenjem i odgovornost svakog ponaosob.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O UDRUZI</strong></p> <p>Humanitarna udruga fra "Mladen Hrkać" pomaže osobama sa zdravstvenim pote&scaron;koćama, kao i članovima njihovih obitelji u pratnji, koje dolaze na liječenje u Zagreb iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bez obzira na spol, dob, vjeroispovijest, nacionalnost i vrstu oboljenja. Od dana osnutka, 16. lipnja 2012. godine, svakodnevna misija svih članova i volontera Udruge je pružiti krov nad glavom, topli obrok, prijevoz do bolnice te podr&scaron;ku i utjehu oboljelima i njihovim obiteljima u njihovim najtežim trenucima. U gotovo pet godina djelovanja Udruga je pružila pomoć 3.750 korisnika omogućiv&scaron;i 2200 autobusnih karata, 49.400 l goriva, 183.000 km plaćene autoceste, 20.100 noćenja i 61.300 obroka. Za smje&scaron;taj korisnika Udruga koristi tri stambena prostora koja su u potpunosti opremljena svim neophodnim prehrambenim namirnicama, tekstilnim proizvodima, kućanskim uređajima i higijenskim potrep&scaron;tinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Udruga ima predstavni&scaron;tvo u Bosni i Hercegovini od samog početka djelovanja te je ured u &Scaron;irokom Brijegu prvi kontakt za sve osobe koje s područja BiH trebaju pomoć. U tijeku su i pripremni koraci za otvaranje predstavni&scaron;tva u Njemačkoj, Americi i &Scaron;vicarskoj. Udruga potiče angažman cijele dru&scaron;tvene zajednice, pa je tako 30 tvrtki s područja BiH i HR preuzelo plaćanje najamnina za stambene prostore, u vi&scaron;e od 60 tvrtki je proveden model pomoći putem trajnog naloga među zaposlenicima te je vi&scaron;e od 120 obitelji doniralo svoje proizvode. Za svoj požrtvovan rad i humanizam na djelu Udruga je 2016. godine osvojila nagradu &bdquo;Europski građanin&ldquo;, nagradu Europskog parlament za iznimna postignuća u promicanju boljeg uzajamnog razumijevanja i jače povezanosti građana država članica te olak&scaron;avanje prekogranične i transnacionalne suradnje unutar Europske unije.</p> <p><br /><strong>Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać"</strong><br /><strong>Tel: 01 5533 111</strong><br /><strong>Mob: 099 562 9018</strong><br />Web: <a title="Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać" href="http://www.humh.hr" target="_blank">www.humh.hr</a><br />FB: <a href="https://www.facebook.com/FraMladenHrkac/" target="_blank">https://www.facebook.com/FraMladenHrkac/</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-17-zagrebh.pngZavršena prva faza istrage o zrakoplovnoj nesreći u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=2711227112Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-17-zrakoplovna_nesreca_mostar_01.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine priopćilo je da je Povjerenstvo završilo I fazu istrage o zrakoplovnoj nesreći u Mostaru. <p>Naime, postupajući u skladu s odredbama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (˝Službeni glasnik BiH˝, broj 39/09), odmah nakon saznanja o nesreći, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je formiralo Povjeretsvo za provedbu istrage zrakoplovne nesreće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zadatak Povjerenstva je provedba svih radnji i aktivnosti u skladu s Pravilnikom o istraživanju nesreća i ozbiljnih incidenata (˝Službeni glasnik BiH˝, broj 30/14), Aneksom 13 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (˝Čika&scaron;ke konvencije˝) i Dokumentom ICAO broj 9756, u cilju utvrđivanja uzroka nesreće i konačnog cilja sprječavanja nesreća ili incidenata, a ne određivanje bilo čije krivice ili odgovornosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povjerenstvo je okončalo prvu fazu istrage, koja podrazumijeva provedbu očevida na mjestu nesreće i prikupljanje dokaza, izjava i dokumenata. Međutim, prikupljene informacije u ovoj fazi istrage ne mogu biti objavljene javnosti, a Povjerenstvo nastavlja rad na analizi prikupljenih dokaza, raspoloživih dokumenata i svih činjenica iz kojih će se moći izvesti zaključak o okolnostima koje su uzrok nesreće, navedeno je iz Ministarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon utvrđivanja preliminarnih rezultata istrage, Ministarstvo će javnosti učiniti dostupnim činjenice utvrđene istragom. '</p> <p>&nbsp;</p> <p>'Ministarstvo drži potrebnim istaknuti da su jedine službene informacije o ovoj nesreći informacije koje je javnosti dostavilo ili predstavilo Ministarstvo, te se u cijelosti ograđuje od neargumentiranih izjava i komentara pojedinaca ili tijela vezanih za ovu nesreću'', navedeno je u priopćenju Ministarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u subotu poginulo je pet osoba, od toga troje djece.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-17-zrakoplovna_nesreca_mostar_01.jpgIslamistički teroristi prijete smrću imamima u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=2711527115Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-17-sipa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Postojanje prijetnji potvrdili su iz sjedišta IZ u Sarajevu, no oni ističu kako neće dopustiti da ih se na taj način zastraši i onemogući u obavljanju zadaće koja im pripada. <p>Teroristička skupina Islamska država zaprijetila je smrću skupini imama koji deluju kao službenici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a policija te prijetnje uzima ozbiljno i o svemu je izvijestila i državno tužiteljstvo, prenijela je u srijedu regionalna televizija N1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema informacijama iz Državne agencije za istrage i za&scaron;titu BiH (SIPA) islamistički teroristi prijetnje su uputili osmorici imama. Iz te su agencije pojasnili kako poduzimaju mjere sukladno svojim zakonskim ovlastima pa je u sve uključeno i Tužiteljstvo BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postojanje prijetnji potvrdili su iz sjedi&scaron;ta IZ u Sarajevu, no oni ističu kako neće dopustiti da ih se na taj način zastra&scaron;i i onemogući u obavljanju zadaće koja im pripada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ni nas ni na&scaron;e imame ne mogu zastra&scaron;iti i prisiliti nas da prihvatimo njihovo neislamsko pona&scaron;anje kao islamsko. Oni računaju na to da će takvim porukama zatra&scaron;iti na&scaron;u javnost, ali mi im u tome nećemo pomagati - stoji u pisanoj izjavi Islamske zajednice u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ističu kako ih u vezi s ovim prijetnjama policija do sada nije kontaktirala kao i da imami nemaju nikakvu za&scaron;titu jer je to neizvedivo s obzirom da su raspoređeni u gotovo svakom gradu i selu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Islamske zajednice u BiH poručili su kako prijetnje terorista pokazuju da su ba&scaron; oni i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima.</p> <p><br />Službeno priznata Islamska zajednica u BiH godinama se protivi svakoj radikalizaciji muslimana i odlučno stoji u obrani tradicionalnog i umjerenog islama, kakav se stoljećima prakticira u toj zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U IZ jasno su se distancirali od djelovanja 64 nelegalna džemata koje su uspostavili radikalni propovjednici te su inzistirali na njihovu raspu&scaron;tanju ili integriranju u zakonite strukture.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do roka, koji je istekao u travnju 2016. godine, dio takvih džemata pristao je na zahtjeve vodstva zakonite Islamske zajednice, no njih 22 odbili su integraciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pretpostavka je kako su oni nastavili djelovati s pozicije islamskog radikalizma, a ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač u utorak je izjavio kako je izvjesno da takve zajednice i dalje služe kao sredi&scaron;ta za novačenje novih pristalica i potencijalnih terorista, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I on i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić potvrdili su kako policijske agencije u BiH trenutačno u svojim evidencijama imaju na stotine osoba za koje se smatra da bi mogli počiniti terorističke napade.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-17-sipa.jpgU BiH danas sunčano, temperature do 29 stupnjevahttp://grude.com/clanak/?i=2712127121Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-suncano.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini jutros je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. <p>Količine padalina u protekla 24 sata: Čemerno 7 milimetara, Rudo 6, Srebrenica 5, Goražde i Han-Pijesak 3, Foča, Gacko i Vi&scaron;egrad 2, Bjela&scaron;nica, Ivan-sedlo, Sarajevo i Sokolac 1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 08.00 sati: Bjela&scaron;nica 3 stupnja, Sokolac 6, Ivan-sedlo, Jajce, Sarajevo i Srebrenica 9, Bugojno i Drvar 11, Zvornik 12, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 13, Doboj, Livno i Zenica 14, Bijeljina 15, Gradačac i Grude 16, Stolac i Trebinje 18, Mostar i Neum 20 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 938 milibara, za 4 milibara je niži od normalnog i sporo opada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini danas će prijepodne biti sunčano uz malu oblačnost. U drugoj polovici dana umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog smjera. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka između 23 i 29 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Sarajevu danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Najvi&scaron;a dnevna temperatura oko 25 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda (FHMZ) BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-suncano.jpgOdržana javna prezentacija Nacrta Plana zaštite okoliša ZHŽ-a za razdoblje 2017.-2027.http://grude.com/clanak/?i=2712227122Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-nacrt.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Naime, riječ je o iznimno složenom dokumentu u kojem se može pronaći gotovo sve iz oblasti zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke te se može koristiti u javne i edukativne svrhe. <p>U zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u &Scaron;irokom Brijegu, nedavno je održana javna prezentacija Nacrta Plana za&scaron;tite okoli&scaron;a Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 2017. do 2027. godine u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i za&scaron;tite okoli&scaron;a Županije Zapadnohercegovačke, koje je istovremeno i nositelj pripreme navedenog dokumenta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na samom početku sve prisutne je u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i za&scaron;tite okoli&scaron;a Županije Zapadnohercegovačke pozdravio pomoćnik ministra za za&scaron;titu okoli&scaron;a, Zdenko Mandić te u kratkim crtama naglasio važnost dono&scaron;enja ovakvog dokumenta, nazvav&scaron;i ga nekom vrstom plana održivog razvoja Županije Zapadnohercegovačke na temelju svoje složenosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nacrt Plana za&scaron;tite okoli&scaron;a Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 2017. do 2027. godine prezentirao je žKre&scaron;imir &Scaron;aravanja, predstavnik tvrtke IGH d.o.o. koja je nositelj izrade istoga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, riječ je o iznimno složenom dokumentu u kojem se može pronaći gotovo sve iz oblasti za&scaron;tite okoli&scaron;a Županije Zapadnohercegovačke te se može koristiti u javne i edukativne svrhe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nacrt Plana za&scaron;tite okoli&scaron;a Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 2017. do 2027. godine se nalazi na <a href="http://www.mpugzozzh.com/images/pdfs/nacrt-plana-zastite-okolisa-zzh.pdf" target="_blank">službenoj web stranici</a> Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i za&scaron;tite okoli&scaron;a Županije Zapadnohercegovačke, kako bi sve zainteresirane strane sa svojim primjedbama, sugestijama ili prijedlozima, poslanim pisanim putem na adresu Ministarstva, elektronski putem e-maila ili usmeno do zavr&scaron;etka Javne rasprave, odnosno do 12.06.2017. godine, imale mogućnost dokument dopuniti i pobolj&scaron;ati.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-nacrt.jpgOSA upozorila policijske agencije: Priprema se atentat na Dragana Mektićahttp://grude.com/clanak/?i=2713527135Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-mektic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH uputila je depešu svim policijskim agencijama u kojoj je navedeno da se priprema atentat na ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića. <p>&nbsp;</p> <p>Tu informaciju je za&nbsp;<a href="http://zurnal.info/novost/20468/priprema-se-atentat-na-ministra-dragana-mektica" target="_blank">Žurnal&nbsp;</a>potvrdio i ministar Mektić, kaazv&scaron;i da je upoznat sa sadržajem depe&scaron;e OSA-e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kontaktirali su me direktori policijskih agencija i izvjestili me o svemu &ndash; kazao je Mektić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Depe&scaron;a OSA-e, kako saznaje &nbsp;Žurnal, upućena je početkom ovog tjedna, a dostavljena je na adrese Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i za&scaron;titu (SIPA), MUP-a RS, Federalne uprave policije.&nbsp; Čelnici tih agencija već su poduzeli određene mjere koje bi trebale rezlutirati podizanjem stupnja za&scaron;tite ministra Mektića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema informacijama Žurnala, u aktu OSA-e navedeno je da ta agencija posjeduje pouzdane informacije, zasnovane na najmanje tri izvora, da kriminalne grupacije sa područja BiH i zemalja iz okruženja pripremaju ubojstvo &nbsp;ministra sigurnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Agencija je, naime, dokumentirala da se u podzemlju već traži osoba koja bi pripremila i izvr&scaron;ila atentat. Jesu li kriminalci koji pripremaju atentat u bilo kakvim odnosima s politikom, u aktu OSA-e nije navedeno.&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-mektic.jpgIDDEEA: Građani BiH neće ostati bez putnih ispravahttp://grude.com/clanak/?i=2714627146Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-big.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iz Agencije za identifikaciijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) priopćili su danas da, zbog tehničkih razloga te smanjenog kapaciteta izrade knjižica za putovnice, nisu u mogućnosti da u punom kapacitetu vrše personalizaciju i isporuku putovnica na lokacije nadležnih organa. <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećaju da je u prethodnom razdoblju zaključen ugovor na razdoblje od jedne godine sa dobavljačem knjižica za putovnice čime je osiguran kontinuitet u izdavanju putnih isprava za građane Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Trenutni dobavljač vr&scaron;i izradu knjižica za putovnice u smanjenom kapacitetu, a zbog nedostatka repromaterijala čija se isporuka očekuje u narednom razdoblju od mjesec dana'', navodi se u priopćenju IDDEEA-e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S tim u vezi, IDDEEA u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, kako dodaju, čini sve da u ovom periodu odgovori na zahtjeve za izdavanje putovnica u &scaron;to kraćem roku, te nagla&scaron;avaju da nema nikakve bojazni da će građani ostati bez putnih isprava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Navedeni tehnički problem kod dobavljača je u fazi rje&scaron;avanja, imamo čvrsta uvjeravanja dobavljača da će se problem nedostatka repromaterijala rije&scaron;iti u &scaron;to kraćem roku, čime će se normalizirati cjelokupan proces izdavanja putovnica'', nagla&scaron;avaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mole građane za razumijevanje, a da ukoliko se radi o tzv. hitnim slučajevima (liječenje u inozemstvu, bolest i smrt člana uže obitelji) građani pokreću postupak izdavanja putnih isprava u roku kraćem od propisanog, i u tom slučaju će se putne isprave izdavati bez dugotrajne procedure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijena i naknada za izdavanje ovih putnih isprava ista je kao cijena putne isprave izdane u redovnom postupku.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-big.jpgDanas temperature do 29 stupnjeva: Do ponedjeljka kiša, grmljavina i gradhttp://grude.com/clanak/?i=2715827158Grude.com - klik u svijetWed, 17 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-19-sunacno.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas prije podne sunčano vrijeme uz malu oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. <p>&nbsp;</p> <p>U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Tijekom dana, u istočnim i planinskim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, većinom jugozapadnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 17, a najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U subotu u Bosni i Hercegovini bit će naoblačenje koje će od sredine dana uvjetovati ki&scaron;u, jače pljuskove i grmljavinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Intenzivnije padaline se prognoziraju za Krajinu, sjever i sjeveroistok Bosne, gdje može pasti između 20 i 40 litara ki&scaron;e po metru kvadratnom. Uz ki&scaron;u, pljuskove i grmljavinu lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje od 14 do 17, a najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U nedjelju u na&scaron;oj zemlji pretežno oblačno vrijeme s ki&scaron;om u Bosni. Vi&scaron;e padalina prije podne. Na jugu zemlje u drugoj polovici dana razvedravanje. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, na jugu do 17, a najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 22 do 25 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ponedjeljak u na&scaron;oj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa ki&scaron;om u Bosni. Tijekom dana, povremeno su mogući i lokalni pljuskovi. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu do 16, a najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 22 do 25 stupnjeva.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-19-sunacno.jpgBrzojavi u Mostar stižu sa svih strana: Sućut izrazio i načelnik Grudahttp://grude.com/clanak/?i=2707227072Grude.com - klik u svijetTue, 16 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-ljubo_grizelj.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U povodu tragične smrti pet građana Grada Mostara u zrakoplovnoj nesreći <p>Brzojave sućuti u povodu tragične smrti pet građana Grada Mostara u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 13. svibnja 2017. godine, među ostalim, uputili su:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bull; Dragan Čović, hrvatski član Predsjedni&scaron;tva BiH<br />&bull; Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske<br />&bull; Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Slovačke<br />&bull; Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH<br />&bull; Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS-a<br />&bull; Fadil Novalić, predsjednik Vlade Federacije BiH<br />&bull; Nedjeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skup&scaron;tine RS-a<br />&bull; Borjana Kri&scaron;to, dopredsjednica Zastupničkom doma Parlamentarne Skup&scaron;tine BiH<br />&bull; Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba<br />&bull; Mirsad Đonlagić,Mirsad Isaković, Hefim &Scaron;kaljić i Damir Arnaut( SBB)<br />&bull; Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ-e<br />&bull; Salem ef. Dedović, mostarski muftija<br />&bull; Kenan Vehabović, tajnik Zajedničke službe PS BiH<br />&bull; Jens Chrinstenense, Gradonačelnik Danskog grada prijatelja Vejlea<br />&bull; Predrag Pra&scaron;talo, predsjednik Europskog pokreta u BiH<br />&bull; Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle<br />&bull; Ljubo Grizelj, načelnik Gruda<br />&bull; Demokratska fronta</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izraze sućuti Zračnoj luci Mostar uputili su kolege sa zračnih luka iz BiH i Hrvatske, priopćeno je Službe za odnose s javno&scaron;ću Grada Mostara.</p> <p>Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH započeo je dana&scaron;nje zajedanje odavanjem počasti građanima, koji su nastradali prilikom pada sportskog aviona u mostarskom naselju Rodoč.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-ljubo_grizelj.jpgU školi komemoracija za Lanu i Luku Lovrić: Otputovašte zajedno. Braco i seka, i još tri duše s vama...http://grude.com/clanak/?i=2707627076Grude.com - klik u svijetTue, 16 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-komemoracija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ispred škole zapaljene su svijeće u njihovu spomen, a prostorije škole krase crteži posvećeni sestru i bratu tragičnom preminula u zrakoplovnoj nesreći u subotu<p>"Anđeli Božji, anđeli..Mač boli probada srce, srce od ove zemlje, srce majčino, srce očevo, va&scaron;ih najbližih. Otputova&scaron;te zajedno. Braco i seka, i jo&scaron; tri du&scaron;e s vama. Iz kraljevstva Nebeskog bdijte nad nama, nad ovom zemljom, ovim ljudima", dio je pjesme posvećen Lani i Luki Lovrić na komemoraciji u Osnovnoj &scaron;koli Silvija Strahimira Kranjčevića na Bijelom Brijegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S tugom u srcu i bolom u du&scaron;i obitelj, prijatelji, učenici, nastavnici i djelatnici &scaron;kole prisjetili su se svih lijepih trenutaka koje su proživjeli s Lanom i Lukom. Ispred &scaron;kole zapaljene su svijeće u njihovu spomen, a prostorije &scaron;kole krase crteži posvećeni sestru i bratu tragičnom preminula u zrakoplovnoj nesreći u subotu, pi&scaron;e <a href="http://www.pogled.ba/clanak/komemoracija-za-lanu-i-luku-lovric-osnovna-skola-na-bijelom-brijegu-ima-dva-nebeska-zastitnika/115609" target="_blank">Pogled.ba.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Don Kre&scaron;o Puljić je uputio riječi utjehe i pomolio se. On je istaknuo kako Osnovna &scaron;kola na Bijelom Brijegu od danas ima dva nebeska za&scaron;titnika: Lanu i Luku Lovrić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na komemoraciji se pročitano opro&scaron;tajno pismo Osnovne &scaron;kole na Bijelom Brijegu za tragično poginule učenike Lanu i Luku Lovrić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Tužne vijesti ne biraju ni mjesto, ni osobu, ni vrijeme. Ponekad dolaze očekivano, vrlo često sasvim iznenada, no gubitak dragih osoba ostavlja zauvijek dubok i bolan trag na svakome od nas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S ogromnom tugom javljamo svim prijateljima &scaron;kole kako nas je jučer napustilo dvoje na&scaron;e djece, dvoje na&scaron;ih učenika, dvoje prijatelja, dva na&scaron;a ponosa i ptića, potraživ&scaron;i svoje mjesto na primjerenijem mjestu za anđele.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovim putem izražavamo najiskreniju sućut obitelji kao i obiteljima svih nastradalih u stravičnoj nesreći koja je cijeli grad zavila u crno. Neka im Bog podari snagu da nauče živjeti s neizrecivom boli i gubitkom koji su ih zadesili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dragi Lana i Luka, ovo nije zbogom jer nije konačno. Ovo je samo doviđenja jer ćemo se opet susresti, a do tada, čuvat ćemo vas u svojim mislima, molitvama i srcima", stoji u pismu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FOTO: Pogled.ba</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-komemoracija.jpgKomemoracija u Mostaru: 'Neka vam je pokoj vječni i laka vam bila hercegovačka i mostarska gruda'http://grude.com/clanak/?i=2707927079Grude.com - klik u svijetTue, 16 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-komemoracija3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Upisom u knjigu žalosti mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića počela je u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače komemoracija za pet tragično preminulih u zrakoplovnoj nesreći koja se u subotu dogodila kraj Mostara. <p>&nbsp;</p> <p>''Dragi Luka i Lana, Armane, Muhamede i Ivane, u ime građana Mostara i u svoje osobno se opra&scaron;tam od vas.Te&scaron;ko je iznaći prave riječi u ovom trenutku bola i tuge za va&scaron;e obitelji i cijeli grad. Bili ste uzorni učenici, sporta&scaron;i, vrijedni radnici, aktivisti i pupoljci na&scaron;ega grada. Mostar i njegovi građani će se trajno sjećati ove tragedije i vas osobno. Neka vam je pokoj vječni i laka vam bila hercegovačka i mostarska gruda'', napisao je Be&scaron;lić u knjizi žalosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Direktor Zračne luke Mostar, Marin Raspudić, iskazao je sućut obiteljima stradalih i zahvalio cijeloj BiH koja je stala uz Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Želim prije svega izraziti ogromnu zahvalnost građanima Mostara i BiH koji su uz obitelji, koji su uz Grad Mostar. Nisu izmi&scaron;ljene riječi niti u jednom rječniku kojim bih ja mogao reći svoju tugu i tugu Grada Mostara. Ovaj nemili događaj je zadesio djecu i odrasle i ostavit će dubok trag u njihovim obiteljima i u građanima. Trudit ćemo se uz Božju pomoć pomoći obiteljima i poku&scaron;ati biti do kraja života na raspolaganju i da dijelimo njihovu bol'', rekao je Raspudić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić je novinarima rekao kako je danas Mostar obavijen tugom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Dan žalost, dan rastanka s na&scaron;im mladim sugrađanima. Te&scaron;ko je bilo &scaron;to treći &scaron;to bi moglo pomoći ugasiti bol za tim mladim životima koji su u jednom trenutku oti&scaron;li sa ovoga svijeta. Mi ispred Grada poku&scaron;avamo osigurati dostojanstven ispraćaj koliko je to moguće u boli i tuzi i jednoj ti&scaron;ini i rekao bi na primjeren način da pomognemo obiteljima da svoju bol lak&scaron;e prebrode. Sigurno je da je ta bol roditeljima nemjerljiva i sigurno je da na&scaron;i sugrađani suosjećaju s njima'', rekao je Be&scaron;lić, javlja <a href="http://www.bljesak.info/rubrika/vijesti/clanak/komemoracija-u-mostaru-bili-ste-pupoljci/198323" target="_blank">Bljesak.info</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od svojih &scaron;kolskih kolega, Luke i Lane Lovrić, te Armana Hadžiomerovića koji su stradali u zrakoplovnoj nesreći kod Mostara, oprostili su se govorima učenik Osnovne &scaron;kole Silvija Strahimira Kranjčevića Josip Kolobara te ravnatelj Osnovne &scaron;kole Zalik Džemal Juklo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Gubitak dragih osoba ostavlja zauvijek dubok i bolan trag u svakome od nas. U subotu nas je napustilo dvoje na&scaron;e djece, dvoje na&scaron;ih učenika, dvoje prijatelja, dva na&scaron;a ponosa... potraživ&scaron;i svoje mjesto primjerenije anđelima. Vjerujemo kako su u mnogo boljem i pravednijem svijetu, koji ne poznaje bol i ne zna za patnju, rastanke suze i tugu.<br />Dragi na&scaron;i, Lana i Luka, va&scaron; odlazak je slomio tisuće srca, nebrojena lica poput divlje oluje umi&scaron;e gorke suze beznađa, tuge i očaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ali ja znam da ovo nije zbogom jer nije konačno. Ovo je samo doviđenja do novog susreta okupanog Božjom milosti. A do tada, uspomenu na vas čuvat ćemo u svojim mislima i molitvama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svoje osobno ime kao i u ime Osnovne &scaron;kole Silvija Strahimira Kranjčevića, izražavam najiskreniju sućut obitelji Lovrić, kao i svim obiteljima pogođenim ovom stravičnom nesrećom. Neka vam Bog podari snagu da naučite živjeti s neizrecivom boli i hrabrost i razboritost da nakon ove osobne tragedije pronađete motiv za daljnji život. Počivali u Miru'', rekao je Kolobara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj Juklo rekao je kako su ''nakon subotnjeg brodoloma koji je sve nas koji plovimo nepoznatim bespućima ovoga svijeta uzburka, riječi su postale isprazne beznačajne''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''U ime učenika, uposlenika i roditelja osnovne &scaron;kole Zalik osjećam obvezu i dug uputiti riječi suosjećanja s obiteljima Hadžiomerović, Lovrić, Karačić i Sipović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govoriti o Armanu, učeniku na&scaron;ega 3a razreda kao posljednji pozdrav je nemoguće. Iako je pero za njegove rezultate ovih dana stalo. Ipak glavni osmjeh ostaje. Za kratak period Arman nas je zadužio zato jer je bi učenik na koga su svu računali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Arman je bio glumac koji obećava, maneken s kojim nije trebalo korak učiti, fudbaler na kojeg je Velež računao. Njegova uviđavnost nas odrasle je zbunjivala. Znao je izmamiti osmijeh u svim trenucima. Nedavno je na primjer povodom dana &scaron;kole imao ulogu doktora. Sve nas je nasmijao do suza. Mislim da je važnost na sceni, doktorsko držanje, svima u gledali&scaron;tu ostalo utkano duboko u sjećanje. On je nekako bio potreban svima koji su imali obavezu pripremiti neki kreativan program.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;a nastavnica zadužena za priredbu zavr&scaron;ne priredbe za kraj nastave jutros mi kaže da je Arman trebao biti mali princ. Svi koji žive životom kakvim je Arman živio, koliko to god ovosvjetski kratko trajalo, ostaje urezano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U trenicama žaljenja pitamo se za&scaron;to. Zato &scaron;to je tako moralo biti. Uz podr&scaron;ku porodicama, molim dragog Boga da nam ulije snagu i milost prema drugom koji proživljava najveću ovosvjetsku bol i gubitak najmilijeg. Molimo Te, Bože, da na&scaron;a tuga bude nada, da majčina suza bude molitva. Svi smo božji i njemu se vraćamo'', rekao je Juklo, prenosi Bljesak.info.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Aerokluba Jurica Kolobarić je kazao kako je Ivan Karačić, pilot koji je upravljao avionom toga dana, bio veoma tih čovjek, sitne građe, ali ustvari ljudina koja je svakoga fascinirala svojom smireno&scaron;ću i pristupačno&scaron;ću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bio je pilot s ogromnim iskustvom, koji je živio da leti, čovjek kome je avijacija bila na drugom mjestu, naravno poslije njegove obitelji. Te svibanjske subote, Bog je odlučio Ivana pozvati k sebi i na nama potpuno nerazumljiv način omogućio mu da sa sobom prema vrtima raja povede vojsku najljep&scaron;ih anđela - kazao je Kolobarić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Grad Mostar i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije proglasili su 16. svibnja danom žalosti. Zastave na institucijama i trgovima su na pola koplja, a otkazani su i brojni događaji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U padu sportskog zrakoplova u subotu oko 16 sati u Mostaru život su izgubili pilot Ivan Karačić, Muhamed Sipović, brat i sestra Luka (8) i Lana (11) Lovrić, te osmogodi&scaron;nji dječak Arman Hadžiomerović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tragična nesreća se dogodila tijekom panoramskog leta u okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata" pod nazivom "Let iznad Mostara" koju su organizirali Aeroklub &ldquo;Mostar 1949&rdquo; i Aerodrom Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, danas se i u Osnovnoj &scaron;koli&nbsp;&nbsp;Silvija Strahimira Kranjčevića na Bijelom Brijegu održala komemoracija za Lanu i Luku Lovrić, od kojih su se oprostili&nbsp;prijatelji, učenici, nastavnici i djelatnici &scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://grude.com/clanak/?i=27076&amp;u-skoli-komemoracija-za-lanu-i-luku-lovric-otputovaste-zajedno-braco-i-seka-i-jos-tri-duse-s-vama" target="_blank">POVEZANI SADRŽAJ: U &scaron;koli komemoracija za Lanu i Luku Lovrić: Otputova&scaron;te zajedno. Braco i seka, i jo&scaron; tri du&scaron;e s vama...</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-komemoracija3.jpgŠTO HERCEGOVAČKI GRADO/NAČELNICI RADE KADA NISU NA POSLU? Penju se na Kilimandžaro, pjevaju u Crkvi, igraju se s unucima…http://grude.com/clanak/?i=2708027080Grude.com - klik u svijetTue, 16 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-zzh2102016.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hercegovački grado/načelnici u slobodno vrijeme žive sasvim obične živote, te se počesto, baš poput zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, uhvate i motike, pa čak i freze, te drugih strojeva s kojima ih obični narod baš i ne zamišlja. <p>&nbsp;</p> <p>Stresa se rje&scaron;avaju na različite načine. Jedni su aktivni u lovu ili ribolovu, drugi slobodno vrijeme poklanjaju unucima, dok je recimo mostarski gradonačelnik Ljubo Be&scaron;lić oduvijek gajio posebnu ljubav prema sportu, pi&scaron;e Dnevni list.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kraljević ima vinograd, a s lovcima se samo druži</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Nažalost, u posljednje vrijeme sam zbog zdravstvenih razloga &lsquo;objesio kopačke o klin&rsquo; tako da nogomet ne igram, a kao biv&scaron;i sporta&scaron; uistinu sam uživao i toj vrsti fizičke rekreacije gdje smo se družili, natjecali ali i iz sebe izbacili negativnu energiju koja se nakupi tijekom tjedna. Jedina vrsta rekreacije jeste stolni tenis i u večernjim satima odigram partiju s prijateljima&ldquo;, kaže Be&scaron;lić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz partiju tenisa Be&scaron;lić nađe vremena i za pje&scaron;ačenje, te su mu večernja &scaron;etnja gradom i obilazak projekata koje grad radi često u rasporedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Tu također imam i izravan kontakt s građanima. Zbog dužnosti svakako dio slobodnog vremena koristim i za informiranje putem različitih medija, ali uz sve nađe se vremena za ponekad otići i na kazali&scaron;nu predstavu, pročitati knjigu, otići u posjet sestri&ldquo;, ispričao je Be&scaron;lić, dodav&scaron;i da je slobodnog vremena ipak malo, budući da je gradonačelnička funkcija iznimno zahtjevna i ostavlja vrlo malo slobodnog vremena, a uz nju obna&scaron;a i dužnost predsjednika Županijskog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;irokobrije&scaron;ki gradonačelnik Miro Kraljević ima manje imanje i zasađen vinograd, te mu često slobodno vrijeme protekne upravo u radu u vinogradu. Upitan ide li možda u lov odgovorio je: &bdquo;Družim se s lovcima, ali nisam lovac!&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ivančević imao optičarsku radnju</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Načelnik Rame Jozo Ivačević, poput Ljube Be&scaron;lića često pje&scaron;ači. U zadnje vrijeme, uglavnom zbog zdravstvenih potreba, skoro svakodnevno &scaron;eta po pet &ndash; &scaron;est kilometara. Njegovi bi komunalci nekada možda voljeli i da manje hoda, jer usput primijeti koje ceste su slabo održavane, gdje su &scaron;ahtovi krivo postavljeni, pa im zna pribaviti neplaniranoga posla. Druženje sa ljudima, najče&scaron;će sa sugrađanima, naravno i sa obitelji, glavni mu je ispu&scaron;ni ventil od svakodnevnog posla. Kao lovac, zna zajedno sa drugim lovcima iz Lovačkog dru&scaron;tva &bdquo;Vepar&ldquo; zalutati u &scaron;umu, iako nam nije mogao potvrditi da je nekad ne&scaron;to ulovio. Ali, vidimo da mu to nije ni bio cilj. Znamo i &scaron;to ne radi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, Ivančević je kao doktor medicine, specijalist oftalmolog, imao optičarsku radnju gdje je znao prodati po koje naočale, pregledati vid, dati savjet. Sad je taj posao, kojega je radio zajedno sa suprugom, zbog zauzetosti poslom načelnika morao potpuno zanemariti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Načelnik Gruda Ljubo Grizelj također je čovjek iz naroda, a ističe da općinski načelnici, ako će do kraja raditi svoj posao, zapravo i ne mogu razdvojiti privatno i javno, osim kad spavaju, ako posao jo&scaron; i ne sanjaju. Ističe da slobodnog vremena gotovo i nema, ali ono &scaron;to ima posvećuje svojoj obitelji, te koristi kako bi se poigrao s unučićem. Rado bi, dodaje pisao i načelnikov dnevnik, no pravo pitanje je bi li takvo zasigurno zanimljivo &scaron;tivo, oni koji do grado/načelnika stižu s brojnim traženjima, voljeli i čitati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Načelnik pjeva u zboru</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Imao bi zasigurno &scaron;to o svakodnevnim aktivnostima napisati i stolački načelnik Stjepan Bo&scaron;ković, no on radije u slobodno vrijeme pjeva. Župljani Župe Aladinići najvjerojatnije su jedini u BiH, a vjerujemo i mnogo &scaron;ire koji se mogu pohvaliti da im na nedjeljnoj misi, uz ostale pjevače, pjeva općinski načelnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim &scaron;to je od 1997. član zbora stolačke Župe Svih Svetih Aladinići &ndash; Dubrave, Bo&scaron;ković je i jedan od osnivača HKUD Dubrave i njegov aktivni član. Stolački načelnik i živi u blizini župne crkve na Aladinićima, a kao i ostali žitelji ovoga kraja, bavi se poljoprivredom. Mnogi ovdje od davnina uzgajaju breskve, tre&scaron;nje, vinovu lozu, pa i sam Bo&scaron;ković ima dva vinograda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;U slobodno vrijeme se bavim njima i poslovima u podrumu na proizvodima od grožđa tj. vinom i rakijom&ldquo;, kazao je on.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poput Bo&scaron;kovića i ljubu&scaron;ki načelnik Nevenko Barbarić živi u svome rodnom kraju (Vitina), te nije oti&scaron;ao u srce općine kojoj je na čelu. Po struci je građevinar, ali i danas stanuje u kući koju je sagradio njegov otac. Međutim, brojnim prijateljima i susjedima upravo je on projektirao kuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Posu&scaron;kom načelniku hobi planinarenje</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno zanimljive aktivnosti kada nije na poslu, ima posu&scaron;ki načelnik Branko Bago, vjerojatno i jedini načelnik u okruženju koji se može pohvaliti usponom na 5895 metara nadmorske visine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bago je naime strastveni planinar, a upitan koji je najveći vrh koji je osvojio &ndash; odgovorio je da je to Kilimandžaro i to 2008. Otkako je načelnik nema mnogo vremena za planinarenje, a u zadnje 4 godine je predsjednik Planinarskog saveza HB, te aktivno radi na tvorbi planinarskog saveza na državnoj razini. Uz nadasve zanimljiv hobi Bago je među prvima u Posu&scaron;ju posadio smilje. Ima zasađene dvije manje parcele smilja, oko 12 tisuća komada, pa se on, supruga i djeca late i motike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Rekreiramo se i družimo, a ako se &scaron;ta jo&scaron; i zaradi super&ldquo;, ispričao je on.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poput Ljube Be&scaron;lića i čitlučki načelnik Marin Radi&scaron;ić voli sport, i u slobodno vrijeme dosta prati sportska događanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Volim zaigrati nogomet s dru&scaron;tvom iako je toga manje u zadnje vrijeme&ldquo;, ispričao je. I premda je u njegovom kraju obično da ima&scaron; barem 200 loza, Radi&scaron;ić je posadio masline, te mu je &bdquo;posebno zadovoljstvo maslinik u kojem ima 50 maslina&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poput Grizelja i čapljinski načelnik Smiljan Vidić kaže da je posao načelnika cjelodnevan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Posao načelnika nije vezan samo za rad u zgradi Općine, radno vrijeme je doslovce 24 sata dnevno. Puno je različitih događanja van uobičajenog vremena na kojima načelnik sudjeluje aktivno ili pasivno. Uostalom, kada &scaron;etate gradom, sjedite u kafiću&hellip;, ljudi prilaze i pitaju njima zanimljive stvari i naravno ako je ikako moguće daje im se odgovor&rdquo;, priča Vidić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po njegovim riječima slobodnog vremena je jako malo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Nekad prije sam se bavio poljoprivredom na očevom imanju, ali danas samo gledam poljoprivredne emisije. Ipak to iskustvo mi pomaže da shvatim probleme na&scaron;ih poljoprivrednika. Moj osnovni poziv nisam zanemario, a sada&scaron;nju funkciju doživljavam kao ne&scaron;to prolazno. Radim u svojoj ordinaciji, družim se s kolegama iz SKB Mostar, povremeno odem na simpozij, kongres&hellip; Tjelesnu formu poku&scaron;avam održati igrajući tenis s mojim prijateljem Željkom Sokolom. Dobar je, ali imam bolji skor u međusobnim duelima (ne pu&scaron;ta mi, ha-ha). Volim se družiti s ljudima kojima je glavni sport, vesele teme i smijeh&rdquo;, ispričao je Vidić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I sudeći prema odgovorima na&scaron;ih grado/načelnika Milan je Bandić sa par ra&scaron;tika u vrtu na Savici &ndash; mala maca, pi&scaron;e <strong><a href="https://dnevni-list.ba/sto-hercegovacki-gradonacelnici-rade-kada-nisu-na-poslu-penju-se-na-kilimandzaro-pjevaju-u-crkvi-igraju-tenis/" target="_blank">Dnevni list.</a></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-zzh2102016.jpgMilan Bandić dobitnik najvećeg priznanja građana BiH i Europskog pokreta: 'Nikada nije zaboravio, niti zanemario svoju rodnu zemlju'http://grude.com/clanak/?i=2708127081Grude.com - klik u svijetTue, 16 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-croatia80.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>''Iako je Milan Bandić rođen u BiH, a živi i radi u Hrvatskoj, gradonačelnik Zagreba je s pravom "nacionalno dobro" šire regije i najbolji primjer i predvodnik kozmopolitskog duha<p>U povodu 9. svibnja - Dana Europe i obilježavanja Dana Europe u Bosni i Hercegovini, izaslanstvo Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini na čelu s predsjednikom Predragom Pra&scaron;talom i potpredsjednikom Stefanom Milićem uručit će u srijedu, 17. svibnja, u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću najveće priznanje tog pokreta - "Orden građana BiH i Europskog pokreta".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, iako je značajan dio svog životnog i radnog vijeka proveo i provodi u Hrvatskoj, gdje je do sada obavljao niz značajnih i odgovornih dru&scaron;tveno-političkih funkcija, nikada nije zaboravio, niti zanemario svoju rodnu zemlju, potrebe i interese običnih ljudi, te uvijek čini maksimalne napore na prijateljskom i partnerskom povezivanju na&scaron;ih država, dru&scaron;tava i naroda", priopćili su iz Europskog pokreta u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ističu kako se Orden građana i Europskog pokreta u BiH zagrebačkom gradonačelniku dodjeljuje za njegovo dugotrajno i konstantno angažiranje, podr&scaron;ku i lobiranje u korist Bosne i Hercegovine u procesu dru&scaron;tvenih i europskih integracija. Priznanje se dodjeljuje i za razvoj i podr&scaron;ku izgradnje dobrosusjedskih odnosa, zatim njegovanja prijateljstva, procesa pomirenja i boljeg razumijevanja naroda u ovom dijelu Europe, kao i podr&scaron;ku regionalnom partnerstvu i suradnji država i lokalnih zajednica zapadnog Balkana, te posebno razvoju privredne i dru&scaron;tvene suradnje Grada Zagreba, Republike Hrvatske i BiH i lokalnih zajednica u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Iako je Milan Bandić rođen u BiH, a živi i radi u Hrvatskoj, gradonačelnik Zagreba je s pravom "nacionalno dobro" &scaron;ire regije i najbolji primjer i predvodnik kozmopolitskog duha, kojim je u protekla gotovo dva desetljeća u značajnoj mjeri obogatio i dao nemjerljiv doprinos napretku, &scaron;armu i multikulturalnosti Zagreba, koji je u periodu Bandićevih pet proteklih mandata iz regionalne izrastao u svojevrsnu europsku metropolu, na ponos svih žitelja glavnog grada, ali i Hrvatske u cjelini'', navodi se u priopćenju, prenosi Fena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uručenju priznanja nazočit će i predstavnici Europskog pokreta Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Orden Europskog pokreta u BiH je najvi&scaron;e i najveće priznanje tog pokreta i dodjeljuje se zaslužnim pojedincima iz BiH i svijeta koji su svojim radom i aktivnostima doprinijeli ubrzanju europskog puta BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europski pokret u BiH osnovan je 2006. godine i svojim je djelovanjem do dana&scaron;njih dana postao lider civilnog dru&scaron;tva u procesu europskih integracija BiH. Europski pokret u BiH je pridruženi član Međunarodnog Europskog pokreta sa sjedi&scaron;tem u Bruxellesu, koji okuplja vi&scaron;e od 40 nacionalnih organizacija iz cijele Europe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Polazeći od su&scaron;tinskog opredjeljenja za &scaron;to je moguće skorije priključenje BiH i cijele regije Europskoj uniji, EP u BiH ima za cilj da u tom procesu aktivno sudjeluje u prvom redu stvarajući uvijete za stvaranje naj&scaron;ireg mogućeg konsenzusa o europskoj budućnosti zemlje i regije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-croatia80.jpgTisuće Mostaraca kazalo posljednje zbogom žrtvama zrakoplovne nesrećehttp://grude.com/clanak/?i=2708427084Grude.com - klik u svijetTue, 16 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-oprostaj.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Više tisuća Mostarki i Mostaraca okupilo se ispred Gradske mrtvačnice kako bi rekli posljednje zbogom žrtvama teške zrakoplovne nesreće koja se u subotu dogodila u Mostaru. <p>Sugrađani su se tako oprostili od stradalog pilota Ivana Karačića, brata i sestre Luke i Lane Lovrić, dok će se dženaza za nastradalog Armana Hadžiomerovića klanjati na Gradskom groblju Sutina u 17 sati. Dženaza 19-godi&scaron;njem Muhamedu Sipoviću bit će klanjana u četvrtak u 17:00 sati, također na Gradskom groblju ''Sutina'', prenosi <a href="http://www.bljesak.info/rubrika/vijesti/clanak/tisuce-mostaraca-oprostilo-se-od-zrtava-zrakoplovne-nesrece/198371" target="_blank">Bljesak.info</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, danas je u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače održana komemoracija za pet tragično preminulih u zrakoplovnoj nesreći koja se u subotu dogodila kraj Mostara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grad Mostar i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije proglasili su 16. svibnja danom žalosti. Zastave na institucijama i trgovima su na pola koplja, a otkazani su i brojni događaji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U padu sportskog zrakoplova u subotu oko 16 sati u Mostaru život su izgubili pilot Ivan Karačić, Muhamed Sipović, brat i sestra Luka (8) i Lana (11) Lovrić, te osmogodi&scaron;nji dječak Arman Hadžiomerović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tragična nesreća se dogodila tijekom panoramskog leta u okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata" pod nazivom "Let iznad Mostara" koju su organizirali Aeroklub &ldquo;Mostar 1949&rdquo; i Aerodrom Mostar.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-oprostaj.jpgU Njemačku i Sloveniju otišlo sedam puta više radnika nego 2013.http://grude.com/clanak/?i=2709827098Grude.com - klik u svijetTue, 16 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-17-kofer-mladic-odlazak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iz Bosne i Hercegovine je prošle godine samo u Sloveniju i Njemačku službeno otišlo sedam puta više radnika nego 2013. godine. <p>Prema podacima Agencije za rad i zapo&scaron;ljavanje BiH, ove dvije države su prije tri godine izdale 847, a u 2016. čak 5.857 radnih dozvola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Masovan odlazak posebno je izražen od početka 2017, kada je BiH napustilo vi&scaron;e radnika nego tijekom cijele 2013, izvje&scaron;tava Blic.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posredstvom spomenute agencije, u Njemačku odlaze medicinske sestre, a u Sloveniju vozači, varioci, zidari i mnoge druge zanatlije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za razliku od službenih &ldquo;kanala&rdquo;, iz ove države, uglavnom uz pomoć rođaka i prijatelja, tijekom godine u inozemstvo ode i do 40.000 ljudi, &scaron;to je čitav jedan grad srednje veličine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na to je nedavno upozorio i predstavnik MMF u BiH Francisco&nbsp;Parodi, naglasiv&scaron;i da je riječ o ogromnoj brojci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Prema procjenama, svake godine između 30.000 i 40.000 ljudi napusti ovu zemlju. S obzirom na veličinu BiH, to su ogromni brojevi. Za nas ekonomiste ovoliki broj najobrazovanijih i najproduktivnijih ljudi koji napu&scaron;taju zemlju je alarmantan, poručio je Parodi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno je alarmantno, upozoravaju demografi, to &scaron;to iz BiH najvi&scaron;e odlaze ljudi starosti od 20 do 40 godina, koji su u punoj radnoj snazi i reproduktivnoj dobi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Analiza nevladinog sektora pokazala je da je od zavr&scaron;etka rata BiH napustilo vi&scaron;e od 150.000 mladih do 30 godina starosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljiva je i pojava da građani u sve većoj mjeri zatvaraju račune u bankama, uz obja&scaron;njenje da odlaze u inozemstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; U prosjeku, svakog dana imamo jedan takav slučaj, a uglavnom je riječ o mladim ljudima &ndash; rekli su u jednoj banci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ekonomisti kažu da vlast pre&scaron;utno prihvaća odlazak rane snage, jer se time smanjuje službena nezaposlenost koja je visoka, posebno kod mladih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ognjen Đukić, ekonomista iz Centra za istraživanje i studije &bdquo;Gea&ldquo;, ističe da nitko ne razmi&scaron;lja o posljedicama odlaska radno sposobnog stanovni&scaron;tva, naročito visokoobrazovanih radnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To ima negativan efekat na starosnu strukturu dru&scaron;tva, smanjuje se njegov potencijal da stvara dodatnu vrijednost i otežava održivost fondova međugeneracijske solidarnosti kao &scaron;to su mirovinski i zdravstveni fond, upozorava Đukić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On ističe da fokus domaćih institucija ne bi trebalo biti &nbsp;na smanjenoj stopi nezaposlenosti, već na povećanju ukupnog broja zaposlenih, koji je kod nas na jako niskom nivou.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-17-kofer-mladic-odlazak.jpgI županija proglasila Dan žalosti: S Gradom Mostarom preuzet će troškove ispraćaja i ukopa stradalihhttp://grude.com/clanak/?i=2703427034Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-svijeca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade, zgradama jedinica lokalne samouprave, javnih poduzeća i ustanova...<p>&nbsp;Zbog te&scaron;ke zrakoplovne nesreće koja se dogodila 13. svibnja 2017. godine na području Mostara, a u kojoj je smrtno stradalo pet osoba, Vlada Hercegovačko &ndash; neretvanske županije je na dana&scaron;njoj izvanrednoj sjednici donijela Odluku da se utorak, 16. svibnja 2017. godine proglasi Danom žalosti na području Hercegovačko &ndash; neretvanske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dan žalosti bit će obilježen spu&scaron;tanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade, zgradama jedinica lokalne samouprave, javnih poduzeća i ustanova, kojima je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i na objektima mjesnih zajednica i drugih institucija na području Hercegovačko &ndash; neretvanske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektronički i drugi mediji na području Županije, kao i organizatori kulturno &ndash; umjetničkih i &scaron;portskih manifestacija dužni su svoje sadržaje prilagoditi Danu žalosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vlada je, također, usvojila Zaključak kako će zajedno s Gradom Mostarom preuzeti tro&scaron;kove ispraćaja i ukopa stradalih u ovoj te&scaron;koj nesreći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Be&scaron;lić donio je ranije odluku o progla&scaron;enju Dana žalosti u Mostaru, u utorak, 16. svibnja, povodom smrti pet građana Grada Mostara u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 13. svibnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Komemoracija za stradale u zrakoplovnoj nesreći, koja se dogodila u subotu u Mostaru, održat će se u utorak, 16. svibnja, u 12:30 sati, u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače, priopćeno je iz Gradske uprave Mostar.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-svijeca.jpgI ovo je BiH: Radnici benzinske pokrenuli potragu za vozačem da mu vrate 100 KMhttp://grude.com/clanak/?i=2704327043Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-tranik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon nedavne priče o Trebinjcu Rajku Bovanu koji je na deponiji našao madrac pun eura, te novac odmah vratio vlasnici, još jedan primjer iz BiH pokazuje da još ima dobrih i poštenih ljudi.<p>Naime, radnica na benzinskoj crpki ABA u Travniku prona&scaron;la je 100 KM na podu, te su ona i njene kolege, bez razmi&scaron;ljanja da zadrže novac, krenuli u pravu potragu za vlasnikom koji ga je izgubio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su za Faktor rekli na crpki, radnici su pregledali snimke sa nadzornih kamera kako bi utvrdili točno kome je ispao novac. Nakon toga su na Facebooku objavili registarske tablice automobila vozača koji je izgubio novac i snimak kamere, te zamolili korisnike ove dru&scaron;tvene mreže da im pomognu, kako bi do&scaron;li do nepoznatog gospodina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- On je danas do&scaron;ao kod nas i preuzeo svoj novac. Ne znam kako se zove, prepoznali smo ga sa snimka. Rekao nam je da nije vjerovao kada su mu njegovi prijatelji rekli da tražimo njegove registracije. Mislio je da je u pitanju neka njihova &scaron;ala &ndash; kazao je jedan od radnika crpke.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-tranik.jpgDobra vijest za vozače: Izmjenama Zakona do lakše naplate štete u prometnoj nezgodihttp://grude.com/clanak/?i=2705227052Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-prometna-nesreca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dobra vijest za vlasnike vozila u FBiH. Rok u kojem je određeno osiguravajuće obvezno isplatiti odštetni zahtjev štete nastale u prometnim nesrećama, smanjit će se sa sadašnjih 90 na 60 dana. <p>Preduvjet za tako ne&scaron;to je usvajanje izmjena Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti, a one se sutra naći na dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBIH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, prijedlogom ovog zakona uvodi se postepena i fazna liberalizacija cijena autoodgovornosti, na način da nakon proteka roka od 8 godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje obaveza osiguravajućih dru&scaron;tava za osiguranje da pribavljaju prethodnu suglasnost Agencije za nadzor osiguranja za kori&scaron;tenje vlastitih tarifa premija i cjenovnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To znači da bi se nakon protoka tog roka trebalo pristupiti slobodnom formiranju cijena, &scaron;to bi trebalo pojeftiniti osiguranje motornih vozila, pi&scaron;e <a href="https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/izmjenama-zakona-od-lakse-naplate-stete-u-saobracajnoj-nezgodi/262525" target="_blank">Radiosarajevo.ba.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>U javnoj raspravi koja je održana u proteklom razdoblju ukazano je i na to da prema aktualnom zakonu, koji nije mijenjan od 2005. godine, osiguranici koji su napravili manju prometnu nezgodu, ukoliko bi im &scaron;tetu nadoknadila osiguravajuća dru&scaron;tva, gubili bi premiju u tom dru&scaron;tvu u kojem su osigurani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, popravke su napravljene i kada je riječ o situacijama u kojima redovno osigurani vlasnik vozila imaju pravo naplate &scaron;tetu čak i kada drugi sudionik prometne nesreće nije osiguran</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predloženo je da dru&scaron;tva za osiguranje u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona koriste zajedničku tarifu premija i cjenovnik koje donosi Agencija za nadzor osiguranja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-prometna-nesreca.jpgMostar tuguje: Stari most u mraku s pet simboličnih zvjezdicahttp://grude.com/clanak/?i=2705427054Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-stari_most.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog tragične avionske nesreće u kojoj je protekle subote poginulo pet osoba od kojih je troje djece, čitav Mostar tuguje. Večeras i ”nebo plače”, a Stari most je u mraku.<p>Na Starom mostu, u znak odavanja počasti tragično preminulima, simbolično je instalirano pet zvjezdica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />-Na ovaj način želimo izraziti žaljenje za naglo i tragično uga&scaron;enim životima i uputiti poruke solidarnosti obiteljima koje su pogođene tragičnom boli - ističu iz Centra za mir Mostar, prenosi Anadolija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izrazi sućuti obiteljima stižu sa svih razina vlasti, a Grad Mostar i HNŽ, za sutra, na dan komemoracije i ukopa, su proglasili Dan žalosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Komemoracija za stradale u avionskoj nesreći, koja se dogodila u subotu u Mostaru, održat će se u utorak, 16. svibnja u 12.30 sati, u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače - potvrđeno je iz Gradske uprave Mostara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dan žalosti bit će obilježen spu&scaron;tanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade, zgradama jedinica lokalne samouprave, zgradama javnih poduzeća i ustanova, kojima je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i na objektima mjesnih zajednica i drugih institucija na području HNŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vlada je zajedno s Gradom Mostarom preuzela obavezu plaćanja tro&scaron;kova ispraćaja i pokopa stradalih u nesreći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U avionskoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 16 sati u Mostaru poginuli su pilot Ivan Karačić, mladić Muhamed Sipović, brat i sestra Luka (8) i Lana (11) Lovrić, te osmogodi&scaron;nji dječak Arman Hadžiomerović.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tragična nesreća se dogodila tijekom panoramskog leta u okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata" pod nazivom "Let iznad Mostara" koju su organizirali Aeroklub &ldquo;Mostar 1949&rdquo; i Aerodrom Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FOTO: Pogled.ba</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-stari_most.jpgCijena smilja uskoro može biti i manja od aktualnih 2,5 KMhttp://grude.com/clanak/?i=2705827058Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-smilje-uzgoj.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Do berbe smilja ostalo je oko mjesec dana, a i dalje nije jasno kako će se odvijati stvari s plasmanom eteričnog ulja na strano tržište.<p>Uz stalnu borbu za &scaron;to bolju otkupnu cijenu smilja za brojne poljoprivredne proizvođače u Hercegovini uslijedila su nova isku&scaron;enja u vidu aktivnosti oko reguliranja certifikata i organske proizvodnje, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo je certifikat o organskoj proizvodnji jedan od glavnih uvjeta za siguran plasman eteričnog ulja na međunarodno trži&scaron;te.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako bi hercegovačko ulje od smilja uskoro trebalo dobiti certifikat o organskoj proizvodnji, a &scaron;to je dio zahtjeva koje traži inozemno trži&scaron;te na kojem je hercegovačko ulje već odavno prona&scaron;lo svoje mjesto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proizvođači smilja koji žele dobiti certifikat organske proizvodnje trebaju se prijaviti organskoj kontroli, a gdje će dobiti set pitanja na koja proizvođači trebaju odgovoriti. Ukoliko dobiju certifikat o organskoj proizvodnji, moći će svoje ulje lak&scaron;e izvoziti na zahtjevna trži&scaron;ta EU, a i &scaron;ire. To je jedan od zaključaka sa sastanka na kojem se razgovaralo o organskoj proizvodnji i certificiranju eteričnog ulja, ali i otkupnim cijenama smilja. &ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preko organske kontrole iz BiH izveze se preko 5 milijuna eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj podatak govori kako certificirana organska proizvodnja definitivno ima svoje mjesto na inozemnom trži&scaron;tu.&rdquo; istaknula je Mersida Musabegović, ravnateljica organske kontrole &ldquo;OK&rdquo; BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za uzgajivače smilja i dalje dosta polemike izaziva otkupna cijena smilja koja će za ovu godinu iznositi oko 2,5 KM, a &scaron;to je svakako manje od onoga &scaron;to su bile želje i planovi na samom početku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U kratko vrijeme u mnogim hercegovačkim mjestima niknule su ogromne plantaže smilja. Sve je vi&scaron;e onih koji napu&scaron;taju redovitu proizvodnju voća i povrća te se okreću podizanju plantaža smilja koje je sve popularnije na području Hercegovine</p> <p>&nbsp;</p> <p>. &ldquo;Cijena od 2,5 KM je u ovom trenutku i realna sukladno svim kretanjima na trži&scaron;tu eteričnih ulja koje za na&scaron;e prilike jo&scaron; uvijek nije dovoljno istraženo. Sve ovisi o kretanjima cijena eteričnih ulja, a to onda izravno utiče na cijenu smilja na ovim prostorima. Svjedoci smo da ljudi ulažu ogromna sredstva, a i prerađivački su kapaciteti ogromni. No, sve to pada u drugi plan kada se zna da domaće institucije vlasti jo&scaron; uvijek ne prate dovoljno ove poslove s proizvodnjom i preradom smilja.&rdquo;-poručuje Enver Zele, uzgajivač i prerađivač smilja iz Stoca te izražava strah da cijena smilja uskoro može biti i manja od ovih aktualnih 2,5 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do berbe smilja ostalo je oko mjesec dana, a i dalje nije jasno kako će se odvijati stvari s plasmanom eteričnog ulja na strano trži&scaron;te.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-smilje-uzgoj.jpgU BiH umjereno oblačno i sunčano s lokalnim pljuskovimahttp://grude.com/clanak/?i=2706027060Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-oblak(1).jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u sjeverozapadnim područjima Bosne. <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 08.00 sati: Bjela&scaron;nica 4 stupnja, Ivan-sedlo 10, Zenica 11, Bugojno, Jajce, Sarajevo 13, Drvar, Sokolac, Tuzla 14, Banja Luka, Sanski Most, Srebrenica, Zvornik 15, Bihać, Doboj, Livno, Prijedor 16, Bijeljina, Gradačac 17, Grude 18, Neum, Trebinje 20 i Mostar 21.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u Bosni prevladavati nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, ponegdje uz grmljavinu. U Hercegovini pretežno sunčano.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Lokalni pljuskovi su mogući na jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevne temperature od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 &deg;C.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <center> <div id="div-gpt-ad-5" class="banner-top" data-google-query-id="CMvFrIjm89MCFUUWGwodL2MLlQ">&nbsp;</div> </center>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-oblak(1).jpgDan žalosti u HNŽ: Mostarci se danas opraštaju od stradalih sugrađanahttp://grude.com/clanak/?i=2706627066Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-mostar_svijece.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stanovnici Mostara, rodbina i prijatelji već nekoliko dana se u nevjerici opraštaju od stradalih u avionskoj nesreći, a danas će pilot Ivan Karačić, brat i sestra Luka (8) i Lana (11) Lovrić, te osmogodišnji dječak Arman Hadžiomerović biti ispraćeni na vječni počinak. <p>Komemoracija stradalima će se održati u 12.30 u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače, nakon čega će na nekoliko grobalja biti organizirani &nbsp;ukopi četvero stradalih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ispraćaj Lane i Luke Lovrić, mali&scaron;ana Dražana Lovrića, bit će u 17 sati ispred Gradske mrtvačnice Bijeli Brijeg, a pokop na Rimokatoličkom groblju Dračevice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Arman Hadžimoerović bit će sahranjen na gradskom groblju Sutina u 17 sati, dok će ispraćaj Ivanu Karačiću biti održan ispred Gradske mrtvačnice Bijeli Brijeg u 15 sati, a pokop će biti u 16 sati na rimokatoličkom groblju Smrdu&scaron;a-Slipčići.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od Muhameda Sipovića, pete žrtve stravične avionske nesreće, koja je pogodila čitavu BiH i regiju, Mostarci će se oprostiti u četvrtak, navodi Faktor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas je u Mostaru i čitavoj Hercegovačko-neretvanskoj županiji dan žalosti, a sinoć je simbol ovoga grada, Stari most, bio u mraku, te je na njemu samo zasvijetlilo pet zvjezdica u znak odavanja počasti tragično preminulima. Građani su se i u nedjelju navečer okupili na &Scaron;panjolskom trgu kako bi odali počast stradalima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekoliko dana nakon stra&scaron;ne nesreće, jo&scaron; nisu poznate sve okolnosti ove velike tragedije. Nadležni se pouzdaju u istragu koja je u tijeku, a građani se pitaju za&scaron;to se i kako se to moglo dogoditi. Podsjetimo, vr&scaron;iteljica dužnosti glavnog tužitelja BiH Gordana Tadić ranije je izjavila kako je ovo jedna od najvećih avionskih nesreća u povijesti BiH, te da je rano govoriti o razlogu pada aviona, a vi&scaron;e će se znati kada istraga zavr&scaron;i.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-mostar_svijece.jpgDo 1. srpnja 2017. osigurati sredstva poljoprivrednicima u Grudama, Širokom, Posušju i Ljubuškomhttp://grude.com/clanak/?i=2706827068Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-skupstina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su pogođeni elementarnom nepogodom kasnog mraza najdalje do 1. srpnja 2017. godine, kako bi im se omogućila pravovremena jesenska sjetv<p>Dvadesetčetvrta (24.) redovna sjednica Skup&scaron;tine Županije Zapadnohercegovačke održana je u &Scaron;irokom Brijegu u ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dnevni red je naknadno izmijenjen čime je dobio sljedeći oblik:</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,<br />2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke,<br />3.Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine,<br />4.Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vje&scaron;tačenje zdravstvenog stanja<br />5.Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o sigurnosti i za&scaron;titi na radu Federacije BiH<br />6.Izvje&scaron;će o radu Skup&scaron;tine Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,<br />7.Izvje&scaron;će o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,<br />8.Izvje&scaron;će o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,<br />9.Izvje&scaron;će o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,<br />10.Izvje&scaron;će o radu Javno žalbenog ureda za 2016. godinu,<br />11.Program rada Skup&scaron;tine Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu i<br />12.Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zastupnik Viktor Kvesić se osvrnuo na elementarnu nepogodu koja je pogodila poljoprivredne proizvođače na području ŽZH &scaron;to je rezultiralo golemim &scaron;tetama na poljoprivrednim prinosima. Postavio je pitanje predsjedniku Vlade ŽZH Zdenku Ćosiću o visini sredstava pomoći poljoprivrednicima i raspodjeli novca, te &scaron;to to točno znači za Vladu i izdvajanje sredstava, kao i da nas izvjesti o razini kominikacije s Federacijom po tom pitanju. Predsjednik Ćosić ističe kako je uvriježeno ukoliko najmanje dvije općine proglase stanje elementarne nepogode, a u ovom slučaju su je proglasile sve četiri općine na području ŽZH, kreće se s utvrđivanjem visine &scaron;tete i donose mjere o financiranju. Županija ima pravo tražiti pomoć s vi&scaron;ih instanci, te će sukladno visinama &scaron;tete aplicirati Feredalnim institucijama po pitanju isplate istih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zastupnica Marija Će&scaron;kić uputila je pitanje ministru branitelja Mladenu Begiću za rje&scaron;avanje statusa poginulog branitelja Blage Bo&scaron;njaka na inicijativu njegovih suboraca o izgradnji adekvatnog smje&scaron;taja njegove obitelji na području Donjeg Crnča.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zastupnik Deni Ćorić ispred Odbora za prostorno uređenje predlaže da se osiguraju sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su pogođeni elementarnom nepogodom kasnog mraza najdalje do 1. srpnja 2017. godine, kako bi im se omogućila pravovremena jesenska sjetva, a zastupnik Slobodan Tomić se afirmativno osvrće na djelovanje predsjednika Vlade i predsjednika Centra civilne za&scaron;tite po pitanju doniranja novog vatrogasnog vozila VD &Scaron;iroki Brijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pomoćnik ministrice pravosuđa i uprave, Denis Primorac obrazložio je drugu točku Dnevnog reda - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke. Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo ju je usvojio jednoglasno kao i Odbor za Pravdu, upravu, ljudska prava i jednakopravnost spolova. Zastupnik Ivan Landeka je imao primjedbu da resorno Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je predlagatelj Zakona po&scaron;tuje mi&scaron;ljenja i primjedbe tijela uprave koja su sukladno zakonskim propisima za to nadležna. Nakon glasovanja konstatirano je kako je ova točka Dnevnog reda usvojena jednoglasno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savjetnik ministra gospodarstva Milan Markić obrazlaže treću točku Dnevnog reda 24. redovne sjednice Skup&scaron;tine Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine i ističe kako ispred Ministarstva gospodarstva predlažu Odluku o neprihvaćanju Federalnog Zakona o turizmu koji u vi&scaron;e stavki zakida ŽZH. Prema riječima Markića, sve je u nadležnosti Federacije a prvenstveno financiranje. Ovaj Zakon smatra potpuno centraliziranim i doslovno kopiranim od Zakona Republike Srpske koji ne ide na ruku ŽZH. Odluka je jednoglasno usvojena od strane zastupnika u Skup&scaron;tini ŽZH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Četvrtu točku Dnevnog reda; Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vje&scaron;tačenje zdravstvenog stanja, obrazložio je ministar zdravstva Stjepan Bogut. Između ostalog je istaknuo kako je do&scaron;lo do određenih izmjena koje treba prihvatiti a tiču se invaliditeta 2. kategorije pri čemu se poslodavac može žaliti Institutu za medicinsko vje&scaron;tačenje.. Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je usvojio Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vje&scaron;taćenje zdravstvenog stanja. Odluka je jednoglasno usvojena od strane zastupnika u Skup&scaron;tini ŽZH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o sigurnosti i za&scaron;titi na radu Federacije BiH &ndash; peta točka Dnevnog reda 24. redovne sjednice Skup&scaron;tine Županije Zapadnohercegovačke. Ministar zdravstva Stjepan Bogut ističe kako taj Zakon ne postoji u Federaciji BiH. U uporabi je Zakon iz 1990. godine koji je zadovoljavajući u određenim segmentima. Ministar Bogut je obrazložio i Amandmane koji su uloženi na pojedine stavke iz Zakona , a sve je razvidno iz materijala koji su zastupnicima pravovremeno uručeni. Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o sigurnosti i za&scaron;titi na radu Federacije BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Izvje&scaron;će o radu Skup&scaron;tine Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu koje je ujedno i &scaron;esta točka Dnevnog reda. Prilikom glasovanja konstatirano je kako je četvoro zastupnika suzdržano: Čuvalo, Topić, Bu&scaron;ić i Će&scaron;kić koji su također bili suzdržani i po pitanju sedme točke Dnevnog reda - Izvje&scaron;ću o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvje&scaron;će o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu usvojeno je uz tri glasa suzdržana (Bu&scaron;ić, Čuvalo i Topić). Ivan Landeka je imao pitanje za županijskog pravobranitelja u pogledu rje&scaron;avanja statusa Duhanske stanice Ljubu&scaron;ki i Vinarije Ljubu&scaron;ki. Zastupnica Čuvalo je imala pitanje u vezi rje&scaron;avanja prava iz radnog odnosa za djelatinike MUP-a i prosvjete te njihovih tužbi i ovrha. Zastupnik Be&scaron;lić se referirao na Inicijtivu koju je uputio na jednoj od proteklih sjednica Skup&scaron;tine a odnosi se na pokretanje tužbe od strane ŽZH prema Federaciji BiH, u pogledu konačnog popisa stanovni&scaron;tva i velikog iznosa sredstava za koji je ŽZH godinama bila zakidana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Program rada Sku&scaron;p&scaron;tine i Program rada Vlade ŽZH za 2017. godinu su usvojeni uz tri glasa suzdržana (Bu&scaron;ić, Topić i Čuvalo), navodi se u priopćenju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-skupstina.jpgIzbjegnuta tragedija: Evo kako je hrabri student ugasio požar na autobusuhttp://grude.com/clanak/?i=2699626996Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-student.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Autobus pun studenata i ostalih putnika iz Mostara zapalio se u Posušju<p>Autobus pun studenata i ostalih putnika iz Mostara zapalio se u Posu&scaron;ju, a tragedija je izbjegnuta zahvaljujući brzoj reakciji hrabroga mladića Ivana Bagarića iz tomislavgradskog mjesta Mesihovina, inače studenta druge godine DIF-a, pi&scaron;e <a href="https://www.vecernji.ba/crna-kronika/hrabri-student-pomocu-crijeva-za-vodu-ugasio-pozar-na-autobusu-1169571" target="_blank">Večernji list BiH.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, u kritično vrijeme, prije preksinoćnog mraka, zapalio se motor na Globtourovu autobusu, koji prometuje redovitom linijom prema Livnu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Alarm se čuo nakon &scaron;to smo pro&scaron;li Kočerin, odnosno kad smo već krenuli uzbrdo prema Vranjiću. Uključivao se i isključivao, a putnici su, kao i vozač, kako su kasnije pričali, mislili kako je riječ o alarmu na nečijem mobitelu. Nitko nije pomi&scaron;ljao na kvar autobusa, nego su svako malo posezali za svoje telefone, ali se nitko nije izja&scaron;njavao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konačno, nakon petnaestak minuta vožnje, vozač je stao na jednom pro&scaron;irenju te smo tek tada osjetili dim i vani vidjeli vatru koja je dolazila ispod poklopca motora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Putnici su u panici izlazili i žurno iznosili stvari iz autobusa, a nas trojica, među kojima je bio i vozač, po&scaron;li smo gasiti požar i uspjeli u tome, kaže za Večernji list požrtvovni student Ivan Bagarić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, kako se moglo čuti od putnika, jedan od njih trojice je iz autobusa zgrabio uređaj za ga&scaron;enje, ali ga nije uspio aktivirati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ili nije znao ili je uređaj bio neispravan, a onda je taj student dozvao supružnike ispred čije kuće se i događao čitav slučaj te iz dvori&scaron;ta povukao njihovo crijevo za vodu i, unatoč tome &scaron;to su mu neki govorili da ne prilazi autobusu, valjda strahujući do moguće eksplozije, sam ugasio vatru i tako spriječio &scaron;tetu od vi&scaron;e desetaka tisuća maraka, kažu svjedoci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FOTO: Tomislavcity.com</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-student.jpgGradnja autoceste kroz Hercegovinu kreće najesen?http://grude.com/clanak/?i=2699726997Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-autocesta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>''Očekujem da ćemo najdalje do sredine kolovoza potpisati ugovor i da će ubrzo nakon toga početi radovi'', rekao je Adnan Terzić direktor Autocesta Federacije BiH, koje bi najesen trebale pokrenuti radove na Koridoru VC u Hercegovini. <p>&nbsp;</p> <p>U razgovoru za Dnevni avaz Terzić je rekao kako je raspisan natječaj za gradnju dionice Počitelj &ndash; Zvirovići u ukupnoj dužini od 11,75 kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Vrijednost ove dionice je 100 milijuna eura i financirat će ga Europska investicijska banka (EIB). Ali, ne stajemo tu. Zavr&scaron;ene su evaluacije i pretkvalifikacije, sada čekamo suglasnost da odabranim firmama po&scaron;aljemo zahtjev za financijsku ponudu za lot Počitelj - Buna i zaobilaznicu oko Zenice. Radilo bi se time na jo&scaron; najmanje deset kilometara autoputa, a vrijednost ova dva lota je skoro 90 milijuna eura, plus &scaron;to dobivamo 17 milijuna eura grant sredstava'', rekao je Avazu Terzić i dodao kako su Autoceste Federacije dobile suglasnost, iako procedura zaključenja kredita u cijelosti nije zavr&scaron;ena, da idu u raspisivanje tendera za objekt tunela Zenica u dužini od 2,66 kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Taj projekt ko&scaron;tat će 50 milijuna eura, plus planirani grant od 17 milijuna eura'', rekao je Terzić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Precizirao je i da radove na trasi Počitelj &ndash; Buna i zaobilaznicu oko Zenice financira EBRD.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ta je banka postavila uvjet da će izdvojiti novac za radove ako budu usvojene tro&scaron;arine. EIB nema takve uvjete'', rekao je Terzić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako se nada da bi u dogledno vrijeme tro&scaron;arine ipak mogle biti usvojene. Upitan postoje li alternativna rje&scaron;enja, Terzić kaže kako uvijek ima i drugih modela, ali da za to trebaju ''hrabri i odlučni ljudi''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Projekt Prenj - Mostar sjever i Mostar jug može se sagraditi po modelu da potencijalni izvođač dovede banku koja će ga pratiti, da bude potpisan ugovor s državom i time bi se dobilo novih 550 milijuna eura koji bi i&scaron;li u cestogradnju. Za sada toga nema. Uprava Autocesta jo&scaron; u veljači je poslala Federalnoj vladi dvije inicijative i one jo&scaron; nisu razmatrane. Druga mogućnost je da se odredimo prema prezentiranom projektu koji su uradili stručnjaci Svjetske banke i EBRD-a. Prema tom modelu, od Tarčina do Doboja može se dati koncesija na razdoblje od 25-30 godina. Koncesionar bi sagradio i održavao taj dio puta i nakon isteka koncesije vidjelo bi se &scaron;to dalje. Ali, time bi Koridor VC kroz FBiH bio zavr&scaron;en. Prezentacija ovog modela urađena je premijeru i resornim ministrima Federalne vlade u travnju i sada čekamo da vidimo &scaron;to će reći'', kaže Terzić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avaz navodi kako bi, nakon vi&scaron;e neuspjeha u nastojanjima da budu usvojene dodatne tro&scaron;arine na gorivo, EBRD mogao odustati od tog uvjeta i odblokirati desetine milijuna eura namijenjenih infrastrukturnim projektima u BiH. Ova europska banka održava na Cipru veliki godi&scaron;nji summit. Odmah nakon njegovog zavr&scaron;etka, bh. dužnosnici mogli bi se susresti s čelnicima EBRD-a i poku&scaron;ati ukinuti uvjet u vidu novih tro&scaron;arina.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-autocesta.jpgTko su lideri zemalja Europe? Članovi su masonskih organizacija, nemaju djecu...http://grude.com/clanak/?i=2700227002Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-merkel_mason.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Brojni lideri europskih zemalja imaju zajedničku jednu stvar koja može utjecati na način na koji vode Europu.<p>&nbsp;</p> <p>Osim &scaron;to su svi članovi masonskih organizacija, jedna stavka je posebno upečatljiva i može baciti svjetlo na politiku koju vode, pi&scaron;u europski mediji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Emmanuel Macron, novi predsjednik Francuske - nema djecu.</p> <p>- Angela Merkel, njemačka kancelarka - nema djecu.</p> <p>- Theresa May, britanska premijerka - nema djecu.</p> <p>- Paolo Gentolini, premijer Italije - nema djecu.</p> <p>- Mark Rute, premijer Nizozemske - nema djecu.</p> <p>- Stefan Lefven, premijer &Scaron;vedske - nema djecu.</p> <p>- Nicola Sturgeon, premijerka &Scaron;kotske - nema djecu.</p> <p>- Jan-Cloud Juncker, predsjednik EU - nema djecu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.avaz.ba/clanak/292215/slucajnost-ili-ne-evropski-lideri-imaju-imaju-jednu-zanimljivu-zajednicku-stvar" target="_blank"><em><strong>Avaz.ba</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-merkel_mason.jpgOproštajno pismo za Luku i Lanu, djecu stradalu u padu aviona: 'Potražili su svoje mjesto među anđelima'http://grude.com/clanak/?i=2700527005Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-andjeo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osnovna škola na Bijelom Brijegu uputila je oproštajno pismo za tragično poginule učenike Luku i Lanu Lovrić, koji su poginuli pri padu aviona kod Mostara.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;"Tužne vijesti ne biraju ni mjesto, ni osobu, ni vrijeme. Ponekad dolaze očekivano, vrlo često sasvim iznenada, no gubitak dragih osoba ostavlja zauvijek dubok i bolan trag na svakome od nas. S ogromnom tugom javljamo svim prijateljima &scaron;kole kako nas je jučer napustilo dvoje na&scaron;e djece, dvoje na&scaron;ih učenika, dvoje prijatelja, dva na&scaron;a ponosa i ptića, potraživ&scaron;i svoje mjesto na primjerenijem mjestu za anđele. Ovim putem izražavamo najiskreniju sućut obitelji kao i obiteljima svih nastradalih u stravičnoj nesreći koja je cijeli grad zavila u crno. Neka im Bog podari snagu da nauče živjeti s neizrecivom boli i gubitkom koji su ih zadesili. Dragi Lana i Luka, ovo nije zbogom jer nije konačno. Ovo je samo doviđenja jer ćemo se opet susresti, a do tada, čuvat ćemo vas u svojim mislima, molitvama i srcima", stoji u opro&scaron;tajnom pismu Osnovne &scaron;kole na Bijelom Brijegu koje prenosi Pogled.ba.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-andjeo.jpgU ponedjeljak moguć grad i temperature do 27 Celzijevih stupnjevahttp://grude.com/clanak/?i=2700727007Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-kisa_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih razdoblja očekuje se u Hercegovini. <p>Tijekom dana, razvojem oblačnosti, u Bosni se može očekivati vrijeme s ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom. Uz ki&scaron;u i pljuskove, lokalno je moguća i pojava grada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Hercegovini slabe padaline se očekuju tijekom poslijepodneva ili kratkotrajni pljusak. Krajem dana, može se očekivati postupan prestanak padalina i smanjenje oblačnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni će puhati slab vjetar promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba, a poslijepodne umjerena bura. Jutarnja temperatura iznosit će od 8 do 13, na jugu od 12 do 16, a najvi&scaron;a dnevna od 18 do 24, na jugu od 23 do 27&nbsp;Celzijevih stupnjeva. &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Sarajevu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tijekom dana, razvojem oblačnosti s ki&scaron;om i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 10, a najvi&scaron;a dnevna oko 22 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U utorak u Bosni očekuje se umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. U Hercegovini vrijeme će biti sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 18, a najvi&scaron;a dnevna od 19 do 24, a u Hercegovini od 24 do 27 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjereno oblačno vrijeme može se očekivati u srijedu. Na istoku i sjeveroistoku Bosne može doći do lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura kretat će se od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a najvi&scaron;a dnevna od 16 do 22, na jugu od 23 do 25 stupnjeva, prenosi Anadolija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme prevladavat će u četvrtak. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a najvi&scaron;a dnevna od 20 do 26 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometerolo&scaron;kog zavoda BiH (FHMZBiH).</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-kisa_1.jpgBešlić: Grad Mostar proglasit će dan žalosti na dan kada bude održana sahrana poginulihhttp://grude.com/clanak/?i=2700827008Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-beslic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dodao je kako je ovo ogromna tragedija za Grad Mostar i cijelu Bosnu i Hercegovinu, te kako je iza nas crni vikend u kojemu je izgubljeno sedam života. <p>''Grad Mostar proglasit će dan žalosti na dan kada bude održana sahrana poginulih u zrakoplovnoj nesreći'', rekao je za Bljesak.info mostarski gradonačelnik Ljubo Be&scaron;lić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je u nedjelju u poslijepodnevnim satima rekao kako izražava duboku sućut obiteljima poginulih, koje je krenuo posjetiti ih sa svojim suradnicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Novih informacija nemam, detalji će se znati kad se zavr&scaron;i istraga. Ono &scaron;to ja mogu učiniti jeste da izrazim žaljenje za mladim ljudima koji su tragično izgubili živote, kao i da dam sućut članovima obitelji poginulih i podr&scaron;ku u ovom te&scaron;kom trenutku'', rekao je mostarski gradonačelnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako je ovo ogromna tragedija za Grad Mostar i cijelu Bosnu i Hercegovinu, te kako je iza nas crni vikend u kojemu je izgubljeno sedam života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Mislima smo uz ove obitelji i pomoći ćemo im koliko je to s na&scaron;e strane moguće, a svi ćemo se zajedno dostojno oprostiti od tih ljudi'', zaključio je Ljubo Be&scaron;lić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-beslic.jpgPaljenjem svijeća građani Mostara uputili posljednji pozdrav nastradalimahttp://grude.com/clanak/?i=2701027010Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-svijece-mostar.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Građani Mostara večeras su se okupili na Španjolskom trgu gdje pale svijeće za sve tragično nastradale u jučerašnjim nesrećama. Sedam osoba, među kojima troje djece, jučer je izgubilo život. <p>Jučera&scaron;nji dan zavio je Mostar u crno. U dvije prometne nesreće dva mladića izgubila su život, a u jučera&scaron;njoj stravičnoj zrakoplovnoj nesreći, kakvu Mostar ne pamti, život je izgubilo pet osoba, među kojima troje djece starosti od 7 do 9 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paljenjem svijeća građani su uputili posljednji pozdrav tragično nastradalima i na taj način pokazali da su uz njihove najmilije u ovim te&scaron;kim trenucima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stravična nesreća dogodila se jučer ne&scaron;to prije 16 sati kad je sportski zrakoplov u kojem je bilo pet osoba, pilot, troje djece i jo&scaron; jedan mlađi mu&scaron;karac, iz zasad neutvrđenih razloga pao i zapalio se u blizini naselja Jasenica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zrakoplov je sudjelovao u Danima otvorenih vrata Zračne luke Mostar, a obavljao je panoramske letove oko Mostara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povodom stra&scaron;ne zrakoplovne mostarski gradonačelnik Ljubo Be&scaron;lić danas je kazao kako će Grad Mostar proglasiti dan žalosti na onaj dan kad bude sahrana stradalih iz zrakoplovne nesreće, pi&scaron;e <a href="http://prvi.tv/vijesti/bih/paljenjem-svijeca-gradani-mostara-uputili-posljednji-pozdrav-nastradalima/100316" target="_blank">Prvi.tv.</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-svijece-mostar.jpegGrude jutros među najtoplijima u BiH, evo kakvo nas vrijeme čeka tijekom danahttp://grude.com/clanak/?i=2701727017Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-grude.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini jutros je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda bilo je u Hercegovini. <p>Temperature zraka u 08.00 sati: Bjela&scaron;nica 6 stupnjeva, Sokolac 11, Ivan-sedlo, Jajce i Livno 12, Bugojno, Drvar, Kupres i Srebrenica 13, Bihać, Sarajevo i Zvornik 14, Sanski Most, Tuzla i Zenica 15, Doboj, Gradačac i Stolac 16, Bijeljina, Neum, Prijedor, Trebinje i Grude 17 i Mostar 19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio 949 milibara, za 7 milibara je vi&scaron;i od normalnog i sporo raste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ne&scaron;to manje oblačnosti i vi&scaron;e sunčanih razdoblja očekuje se u Hercegovini. Tijekom dana, razvojem oblačnosti, u Bosni će biti s ki&scaron;om, pljuskovima i grmljavinom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz ki&scaron;u i pljuskove, lokalno je moguća i pojava grada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Hercegovini slabe padaline se očekuju tijekom poslijepodneva ili kratkotrajni pljusak. Krajem dana, postepen prestanak padalina i smanjenje oblačnosti. Vjetar u Bosni bit će slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba, poslijepodne umjerena bura. Najvi&scaron;a dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu od 23 do 27 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Sarajevu će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tijekom dana, razvojem oblačnosti bit će s ki&scaron;om i pljuskovima. Najvi&scaron;a dnevna temperatura oko 22 stupnja, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda (FHMZ) BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-grude.jpgMostar tuguje za stradalima, sutra pokop Lane i Lukehttp://grude.com/clanak/?i=2701827018Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-svijece-mostar.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Građani Mostara sinoć su u Mostaru zapalili svijeće za tragično stradale u zrakoplovnoj nesreću u kojoj je poginulo pet osoba. <p>Cijeli Mostar, ali &scaron;ira regija su u &scaron;oku nakon ove tragedije. Paljenjem svijeća građani žele odati počast stradalima uz poruku da su im u mislima.</p> <p>"Palimo svijeće za troje dječice i dvoje odraslih koji su jučer tragično izgubili život. Tuga je u gradu, tuga je u srcima građana i građanki Mostara. Neka počivaju u miru, a roditeljima želimo iskrenu sućut. Te&scaron;ko je naći riječi utjehe za tragediju koja se dogodila. Neka im dragi Bog da snage da ovo prežive", kazala je Sanela Cigić iz Mostara, javlja Anadolija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riječi za izraziti tugu ne pronalaze ni ostali građani Mostara, koji su uz molitve za tragično preminule izricali molitve i za snagu njihovih obitelji koje su pogođene tragičnom boli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da je tragedija pogodila sve građane Mostara, kazao je i gradonačelnik Ljubo Be&scaron;lić, koji je odlučio da će u Mostaru na dan sahrane biti progla&scaron;en Dan žalosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokop i ispraćaj Lane i Luke Lovrić će biti u utorak 16.05.2017. godine u 17.00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ispraćaj će biti u utorak 16.05.2017. godine u 17.00 sati ispred Gradske mrtvačnice &bdquo;BIJELI BRIJEG&ldquo;, a pokop na Rimokatoličkom groblju &bdquo; DRAČEVICE&ldquo;, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FOTO: Prvi.tv</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-svijece-mostar.jpegObavijest za poljoprivrednike ZHŽ-a: Evo do kada možete prijaviti proizvodnju povrća, uzgoj muznih krava i držanje pčelinjih društavahttp://grude.com/clanak/?i=2702227022Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-povrce.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ministarstvo gospodarstva ZHŽ-a <p>Ministarstvo gospodarstva ZHŽ-a obavje&scaron;tava poljoprivredne proizvođači koji nisu prijavili proizvodnju povrća, uzgoj muznih krava i držanje pčelinjih dru&scaron;tava do 29.04.2017. godine, kako istu mogu prijaviti Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke odnosno Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke do 19.05.2017. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 682-162; 831-063 i 702-494, navodi se u priopćenju..</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-povrce.jpgPostrožili: Blokiran pristup društvenim mrežama u državnim ministarstvimahttp://grude.com/clanak/?i=2702427024Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-fejs.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od jutros je zaposlenicima u Vijeću ministara BiH blokiran pristup društvenim mrežama. <p>&nbsp;</p> <p>Vijeće ministara BiH jutros je na serveru blokiralo web stranice poput Facebooka, Instagrama i Twittera i na taj način onemogućilo državnim službenicima da tijekom radnog vremena koriste dru&scaron;tvene mreže na svojim računalima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ubrzo nakon toga na serveru je odblokiran pristup dru&scaron;tvenoj mreži Facebook, a zabrana se i dalje odnosi na Instagram i Twitter.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vijeće ministara BiH nije onemogućilo pristup popularnom internet servisu za razmjenu video sadržaja Youtube kao i na pristupe dru&scaron;tvenim mrežama putem mobilnih telefona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glavni tajnik Vijeća ministra BiH Zvonimira Kutle&scaron;u je kazao da ''nije bilo nikakvih problema &scaron;to se tiče na&scaron;ih servera i opreme''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Malo smo postrožili uvjete pristupa internetu. Jo&scaron; uvijek nemamo problema, mada nikad se ne zna &scaron;ta mogu napravit hakeri. Sad za sada je sve uredu'', rekao je za Klix.ba Kutle&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknuo je da Vijeće ministara BiH nije blokiralo državnim službenicima pristup Facebooku.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-fejs.jpgMostarski gradonačelnik 16. svibnja proglasio Danom žalostihttp://grude.com/clanak/?i=2703027030Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-svijece1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama Gradske uprave i Gradskog vijeća i javnim ustanovama i poduzećima kojima je osnivač Grad Mostar. <p>Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Be&scaron;lić donio je odluku o progla&scaron;enju Dana žalosti u Mostaru, u utorak, 16. svibnja, povodom smrti pet građana Grada Mostara u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 13. svibnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dan žalosti obilježit će se spu&scaron;tanjem zastava na pola koplja na zgradama Gradske uprave i Gradskog vijeća i javnim ustanovama i poduzećima kojima je osnivač Grad Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati glazba u ugostiteljskim objektima. Obvezuju se elektronski mediji s područja Grada Mostara da svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti, priopćeno je iz Ureda Gradonačelnika Mostara.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-svijece1.jpgPapa Franjo: Duhovna stvarnost Međugorja ne može se nijekati, zato smo dolje imenovali dobrog i iskusnog biskupa Hoserahttp://grude.com/clanak/?i=2703127031Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-papa_franjo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bitno.net donosi cjelovit transkript Papine izjave o Međugorju koju je dao prilikom razgovora s novinarima na letu iz Fatime.<p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, Sveti je Otac citirao izvje&scaron;će komisije na čelu s kardinalom Ruinijem koja je ukazanja podijelila na ona prva i kasnija. Izvje&scaron;će je, kao i papa Franjo izrazilo sumnju u autentičnost kasnijih (također i dana&scaron;njih) ukazanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novinar: Dobra večer, Svetosti. Postavit ću vam pitanje u ime talijanske skupine. Jučer i danas u Fatimi smo vidjeli, zajedno s Vama, veliko svjedočanstvo pučke vjere; isto se nalazi, primjerice, i u drugim marijanskim sveti&scaron;tima poput Međugorja. &Scaron;to mislite o tim ukazanjima &ndash; ako su doista bila ukazanja &ndash; i o vjerskoj gorljivosti koju su pobudila, s obzirom na to da ste odlučili imenovati biskupa delegata za pastoralna pitanja?</p> <p>&nbsp;</p> <p>I ako si mogu dopustiti drugo pitanje, za koje znam da je na srcu i Vama, ne samo nama Talijanima: želio bih znati, nevladine udruge su optužene za suradnju s trgovcima ljudima [robljem]. &Scaron;to mislite o tome? Hvala.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Papa Franjo: Počet ću s drugim [pitanjem]. Pročitao sam u novinama koje ujutro prelistam da je bio taj problem, ali jo&scaron; nisam upoznat s detaljima. Zbog toga ne mogu dati mi&scaron;ljenje. Znam da postoji problem i da su istrage u tijeku. Nadam se da će se nastaviti i da će čitava istina izaći na vidjelo.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prvo [pitanje]? Međugorje. Sva ukazanja ili navodna ukazanja spadaju u privatnu sferu, nisu dio crkvenog javnog redovitog Učiteljstva.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Međugorje: bilo je sastavljeno povjerenstvo pod predsjedanjem kardinala Ruinija. Utemeljio ga je Benedikt XVI. Ja, sve do [20]13. ili početka [20]14., primao sam ishode od kardinala Ruinija. Povjerenstvo dobrih teologa, biskupa, kardinala. Dobrih, dobrih, dobrih. Ruinijev izvje&scaron;taj je jako, jako dobar.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Potom, bilo je nekoliko sumnji u Kongregaciji za nauk vjere i Kongregacija je smatrala prikladnim poslati svakom od članova skupa, tog feria quarta [1], svu dokumentaciju, uključujući stvari koje su se činile protivne Ruinijevom izvje&scaron;taju. Ja sam primio obavijest: sjećam se da je bila subota navečer, kasno uvečer. Nije mi se činilo ispravnim: bilo je kao da &ndash; oprostite mi na izrazu &ndash; stavlja na dražbu Ruinijev izvje&scaron;taj, koji je bio jako dobro napravljen. I u nedjelju ujutro prefekt Kongregacije za nauk vjere je od mene primio pismo, u kojem sam ga molio da umjesto slanja mi&scaron;ljenja na feria quarta, ona budu poslana meni osobno.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ta su mi&scaron;ljenja proučena i sva ističu kompaktnost Ruinijeva izvje&scaron;taja. Da, prije svega valja razlikovati tri stvari. O prvim ukazanjima, kad su [&bdquo;vidioci&ldquo;] bili djeca, izvje&scaron;taj vi&scaron;e ili manje kaže da se istraga treba nastaviti. O navodnim aktualnim ukazanjima, izvje&scaron;taj ima sumnje. Ja sam osobno &bdquo;zločestiji&ldquo;: ja vi&scaron;e volim Gospu koja je majka, na&scaron;a majka, a ne Gospu koja je &scaron;efica po&scaron;tanskog ureda, koja svakoga dana &scaron;alje poruku u &ldquo;to i to&rdquo; vrijeme. To nije Isusova mama. I ta navodna ukazanja nemaju toliku vrijednost. I to kažem kao osobno mi&scaron;ljenje. Ali tko misli da Gospa kaže: &bdquo;Dođite sutra u to vrijeme i dat ću poruku tom vidiocu&ldquo;; ne.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>[U Ruinijevu izvje&scaron;taju] razlikuju se dva ukazanja. I treće, istinska i prava srž Ruinijeva izvje&scaron;taja je duhovna stvarnost, pastoralna stvarnost, puk koji ide tamo i obraća se, puk koji susreće Boga, mijenja život&hellip; Za to nema magičnog &scaron;tapića i ta duhovno-pastoralna stvarnost ne može se nijekati. Sad, da bi se stvari vidjele sa svim tim podacima, s odgovorima koje su mi poslali teolozi, <strong>imenovan je taj biskup &ndash; dobar, dobar jer ima iskustva &ndash; kako bi vidio kako ide pastoralni dio. I na koncu će se ne&scaron;to reći.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Bitno.net</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-papa_franjo.jpgBHDCA: Zrakoplov imao potrebnu dozvolu, servis rađen u travnjuhttp://grude.com/clanak/?i=2704127041Grude.com - klik u svijetSun, 14 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-nesreca1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Zračnoj luci Mostar i kontrolnom tornju od ranih jutarnjih sati su istražitelji Tužiteljstva BiH i BHDCA koji rade na utvrđivanju uzroka pada sportskog zrakoplova u subotu pokraj Mostara u kojem je poginulo petero ljudi, od kojih troje djece. <p>Iz Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) danas je za TV1 rečeno da je ova direkcija za navedeni zrakoplov izdala posljednju Potvrdu o provjeri plovidbenosti 3. svibnja 2017. godine s rokom važenja do 3. svibnja 2018. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Posljednji servis navedenog zrakoplova rađen je 5. travnja 2017. godine o čemu postoji dokumentacija u BHDCA, kao i certifikat ovla&scaron;tenog aviomehaničara koji potvrđuje da je izveden servis'', navode iz BHDCA u odgovoru upućenom TV1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaju i da se servis zrakoplova radi u skladu s priručnikom o održavanju za svaki zrakoplov posebno, gdje su navedeni točni vremenski intervali za zamjenu, odnosno remont svake komponente, a u konkretnom slučaju radi se o tipu zrakoplova Fuji FA 200-160 Tipski certifikat TCDS A4PC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na pitanje za koliko je osoba zrakoplov bio namijenjen, iz BHDCA su naveli da je u tipskom certifikatu za navedeni zrakoplov navedeno da zrakoplov ima četiri sjedi&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tajnik Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić kazao je za Avaz.ba da su dijelovi sru&scaron;enog zrakoplova jutros prebačeni s mjesta nesreće u hangare, gdje će se vr&scaron;iti ispitivanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''To neće dugo trajati, s obzirom na to da je zrakoplov skoro uni&scaron;ten. Zakonski rok za istragu je 30 dana i vjerujem da ćemo do tada i zavr&scaron;iti'', naveo je Pejić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-nesreca1.jpgKomemoracija na Bleiburgu na žrtve Bleiburške tragedije i Križnih putovahttp://grude.com/clanak/?i=2697726977Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-bleiburg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U povodu 72. godišnjice bleiburške tragedije na komemoraciji na Bleiburškom polju okupilo se više od 10.000 Hrvata iz Hrvatske, BiH i zapadne Europe.<p>Organizator komemoracije pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora je Počasni bleibur&scaron;ki vod, a liturgije, u ime HBK i BK BiH, Ravnateljstvo du&scaron;obrižni&scaron;tva za Hrvate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Komemoracija je počela molitvom na groblju Unterloibach, odakle je krenula procesija prema oltarnom prostoru na Bleibur&scaron;kom polju. Sredi&scaron;nje misno slavlje predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Izaslanstvo Hrvatskog sabora predvodio je njegov predsjednik Gordan Jandroković, a nazočni su bili i potpredsjednik Milijan Brkić te zastupnici Miro Kovač, Ivica Mi&scaron;ić, Josip Đakić, Ivan &Scaron;ipić, Zlatko Hasanbegović te izaslanici predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović - ministar Goran Marić i premijera Andreja Plenkovića - ministar Tomo Medved. Izaslanstvo je prije komemoracije položilo vijence kod spomenika i grobnice žrtava poraća na groblju Dobrava kod Maribora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jandroković: Osuditi svaku totalitarnu vladavinu i izraziti po&scaron;tovanje žrtvi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Hrvatskog sabora, koji je i pokrovitelj, istaknuo je kako su se i ove godine okupili na ovom svetom mjestu da se poklone žrtvama stra&scaron;nih zločina i članovima njihovih obitelji, da im izraze najiskreniju sućut, razumijevanje i priznavanje njihovih patnji. "Ovdje želim naglasiti da je na Bleiburgu, ali i u mjesecima nakon njega, počinjena masovna likvidacija ljudi bez ikakvog suđenja. Ti zločini bili su jedna od najdublje zakopanih tajni, a oni koji su počinili te zločine nikada nisu bili izvedeni pred sud pravde", rekao je. Poručio je kako treba čvrsto osuditi svaku nedemokratsku, autoritarnu i totalitarnu vladavinu, te izraziti po&scaron;tovanje žrtvi. Također, dodao je, "obaveza je svih učiniti da se vi&scaron;e nikada ne ponove stra&scaron;ni zločini, učinjeni iz bilo kojeg razloga, zbog bilo koje ideologije".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>(HRT)</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-bleiburg.jpgZbog ovog je dječaka papa Franjo proglasio dvoje novih svetacahttp://grude.com/clanak/?i=2698326983Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-papa_i_djecak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Lucas Baptista je "čudesni dječak" zbog kojeg je papa Franjo proglasio svetima Francisca i Jacintu Marto, djecu koja su prije stotinu godina u portugalskoj Fatimi prijavila viđenje Djevice Marije. <p>Tijekom mise u portugalskom sveti&scaron;tu Gospe Fatimske papa Franjo je nježno zagrlio jednog dječaka kojeg su mediji prozvali "miracle boy", odnosno čudesnim dječakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o Lucasu Baptisti, brazilskom dječaku koji je ozdravio unatoč medicinskim tvrdnjama da je to nemoguće. Upravo je Lucasovo ozdravljenje bilo posljednje "čudo" koje je bilo potrebno da bi se dvoje portugalskih pastira, Francisco i Jacinta Marto, proglase svetima, pi&scaron;e <a href="http://dnevnik.hr/vijesti/svijet/zbog-ovog-je-djecaka-papa-franjo-proglasio-dvoje-novih-svetaca---476460.html" target="_blank">Dnevnik.hr. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Francisco i Jacinta bili su brat i sestra koji su prije sto godina prijavili viđenje Djevice Marije nakon čega je portugalsko mjesta&scaron;ce Fatima postalo jedno od najvažnijih katoličkih sveti&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lucas je 2013. godine, tada petogodi&scaron;njak, pao kroz prozor s visine od oko &scaron;est i pol metara zbog čega je pretrpio te&scaron;ke ozljede glave. Njegovi liječnici nisu očekivali da će preživjeti, a u slučaju da se to i dogodi bili su uvjereni da će imati te&scaron;ko mentalno o&scaron;tećenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegovi roditelji Joao Baptista i Lucila Yuri su rekli novinarima u Fatimi da su se, zajedno s brazilskim redovnicama, molili upravo Franciscu i Jacinti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne samo da je Lucas preživio već danas nema nikakvih posljedica.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-papa_i_djecak.jpgIstragu o padu aviona kod Mostara preuzima državno tužiteljstvohttp://grude.com/clanak/?i=2698426984Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-aion_fena.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nesreća se najvjerojatnije dogodila tijekom pokušaja slijetanja, a neslužbeno se saznaje da su poginula djeca zaposlenika mostarske zračne luke koja su sudjelovala u aeromitingu Dani otvorenih vrata i panoramski razgledala grad. <p>Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu tragičnog stradanja pet osoba u padu sportskog aviona u blizini Mostara, potvrđeno je za <a href="https://www.klix.ba/vijesti/bih/istragu-o-padu-aviona-kod-mostara-preuzima-drzavno-tuzilastvo/170513080" target="_blank">Klix.ba </a>u MUP-u Hercegovačko-neretvanske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U manjem avionu koji se danas u popodnevnim satima sru&scaron;io na poljanu u blizini mostarskog aerodroma i zapalio se poginuo je pilot i jo&scaron; četiri osobe, od kojih je troje djece mlađe od 10 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nesreća se najvjerojatnije dogodila tijekom poku&scaron;aja slijetanja, a neslužbeno se saznaje da su poginula djeca zaposlenika mostarske zračne luke koja su sudjelovala u aeromitingu Dani otvorenih vrata i panoramski razgledala grad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avion se sru&scaron;io u 15:50 sati u naselju Jasenica, a uzrok pada će biti poznat nakon provedene istrage.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Dogodila se velika tragedija, u avionu su bila i djeca. Sve istražne jedinice su na terenu. Ja sam sa svojim suradnicima odmah krenuo na mjesto nesreće. Stigla je i državna tužiteljica Diana Kajmaković", kazao je ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko koji je posjetio večeras naselje Jasenica, dodav&scaron;i da čim doznaju ne&scaron;to, to će odmah biti podijeljeno s javno&scaron;ću, prenosi Klix.ba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potvrdio da je u nesreći stradalo pet osoba, od toga troje djece.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Formiran je i istražni tim Ministarstva prometa i komunikacija BiH, oni su se pojavili na mjestu nesreće čim su doznali za tragediju", rekao je Jusko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je da nema nikakvih informacija je li let bio regularan i jesu li ispo&scaron;tovane sve procedure, napominjući da bi davanje takvih izjava u ovom trenutku moglo samo ugroziti istragu i dovesti do problema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Direktor mostarske Zračne luke Marin Raspudić vidno uznemiren izrazio je sućut obiteljima poginulih.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FOTO: FENA</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-aion_fena.jpegČović izrazio sućut povodom zrakoplovne nesreće u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=2698726987Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-covicd.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović uputio je brzojav sućuti povodom zrakoplovne nesreće u Mostaru. <p>&nbsp;</p> <p>"Po&scaron;tovani gospodine Raspudiću, duboko me potresla vijest o te&scaron;koj zrakoplovnoj nesreći nadomak Mostara, u kojoj je život tragično izgubilo pet osoba, od kojih troje djece. U ovom te&scaron;kom danu i trenutcima neizrecivog bola te&scaron;ko je pronaći riječi i utje&scaron;iti članove obitelji koji su izgubili svoje najmilije. Kao hrvatski član Predsjedni&scaron;tva BiH i u svoje osobno ime, upućujem izraze svoje najiskrenije sućuti. Molim Vas da izraze suosjećanja prenesete obiteljima poginulih, i svim ožalo&scaron;ćenima. Neka im dragi Bog podari vječni mir i spokoj, a obiteljima udjeli snagu da nastave živjeti dalje sa sjećanjem na svoje voljene u svojim mislima i srcima", navodi se u brzojavu sućuti, priopćeno je iz Predsjedni&scaron;tva BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-covicd.jpgPutnički vlak iskliznuo iz tračnica, najmanje 10 ozlijeđenihhttp://grude.com/clanak/?i=2699126991Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-vlak-grcka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Najmanje 10 osoba je ozlijeđeno kada je putnički vlak sinoć iskočio iz tračnica na sjeveru Grčke, priopćio je dužnosnik vatrogasne službe. <p>U vagonu koji je iskočio iz tračnica se nalazilo stotinak ljudi koji su putovali iz Atene za Solun, javila je grčka agencija ANA, dodajući da ima ozlijeđenih. Drugi mediji su javili da je iz tračnica iskliznulo pet vagona u blizini grada Adendro, oko 37 kilometara od Soluna, prenosi agencija Reuters.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dužnosnik policije izjavio je da uzrok nesreće jo&scaron; nije poznat, prenosi vecernji.ba</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-vlak-grcka.jpgNastavlja se istraga nakon pada aviona u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=2699426994Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-avion_tragedija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Podsjećamo, u padu malog aviona stradali su pilot, troje djece i još jedna mlađa osoba. Školski avion srušio se u južnom dijelu grada kod Aluminijskog kombinata. <p>Vr&scaron;iteljica dužnosti glavna tužiteljica Tužiteljstva &nbsp;BiH Gordana Tadić, naredila je provođenje sveobuhvatnih istražnih radnji, u kojima će sudjelovati nadležne institucije, kako bi se utvrdile sve okolnosti u vezi avionske nesreće u Mostaru, u kojoj su izgubljeni životi pet osoba, među kojima i troje djece.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je priopćeno iz Tužitelojstva BiH, Tadić će danas otići na mjesto nesreće u podnevnim satima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igor Pejić iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH je kazao da zbog otežanih uvjeta istrage zbog noći sinoć su uklonjena samo tijela stradalih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Policija je osigurala lokaciju, a danas se nastavlja s radom u punom obimu. Avion će potpuno biti uklonjen i držan pod ključem u jednom vojnom hangaru. Zbog težine slučaja nećemo moći davati dodatne informacijama sve dok se ne budemo sigurni u svaku informaciju", kazao je Pejić za Klix.ba</p> <p>&nbsp;</p> <p>Službene informacije će biti priopćene na konferenciji za medije koja će biti organizirana čim se dođe do informacija koje će moći biti priopćene javnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Formiran je i istražni tim Ministarstva prometa i komunikacija BiH koji će raditi na ovom slučaju. Iz Ministarstva su obiteljima stradalih izrazili najdublju sućut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, u padu malog aviona stradali su pilot, troje djece i jo&scaron; jedna mlađa osoba. &Scaron;kolski avion sru&scaron;io se u južnom dijelu grada kod Aluminijskog kombinata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pad aviona prijavili su jučer u 15:50 sati mje&scaron;tani naselja Rodoč.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-avion_tragedija.jpgDanas u Hercegovini sunčano, temperature do 27 stupnjevahttp://grude.com/clanak/?i=2699826998Grude.com - klik u svijetSat, 13 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-news-2013-april-suncano_zuto_c_143740635.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u sjeveroistočnim djelovima. <p>Temperature zraka u 8.00 sati: Bjela&scaron;nica 6 stupnjeva, Ivan-sedlo 10, Kupres, Livno i Sokolac 11, Bugojno i Sarajevo 12, Jajce, Srebrenica, Tuzla i Zenica 13, Bihać i Zvornik 14, Banja Luka i Sanski Most 15, Doboj, Mostar, Neum i Trebinje 16, Bijeljina i Čapljina 17, Gradačac 18 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema prognozi Federalnog hidrometeorolo&scaron;kog zavoda BiH danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne, umjeren porast oblačnosti, u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar, slab, veći dio dana zapadni i sjeverozapadni. Najvi&scaron;a dnevna temperatura od 21 do 27 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne je moguć i pljusak ki&scaron;e. Najvi&scaron;a dnevna temperatura oko 22 stupnja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-news-2013-april-suncano_zuto_c_143740635.jpgSud odobrio 12-godišnjaku da odbije kemoterapijuhttp://grude.com/clanak/?i=2695026950Grude.com - klik u svijetFri, 12 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-12-bolnica-hodnik-jyn-meyer-.jpg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U studenom je Davidu dijagnosticiran tumor, operiran je i tumor je odstranjen, nakon čega je išao na zračenje, objasnio je sud.<p>Dvanaestogodi&scaron;njaku &nbsp;koji boluje od tumora na mozgu nizozemski je sud odobrio da obije kemoterapiju, &scaron;to je suprotno želji njegova oca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U studenom je Davidu dijagnosticiran tumor, operiran je i tumor je odstranjen, nakon čega je i&scaron;ao na zračenje, objasnio je sud.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liječnici su mu zatim preporučili kemoteraiju, koju je David odbio i u tom izboru ga je podržala majka, nastavio je sud.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nizozemski mediji prenose da se dječak, čiji su roditelji razvedeni, želi liječiti alternativnim metodama. Njegov otac je predao tužbu sudu u Alkmaaru, na sjeveru zemlje, protiv mjesnih socijalnih službi za djecu, jer drži da bi njegov sin trebao biti prisiljen na dodatno liječenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Psiholozi koji su s njim razgovarali zaključili su da su Davidu očuvane mentalne spsobnosti i da ima jaku volju za životom, ali brine ga da bi ga mogli ugroziti sekundarni učinci kemoterapije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudac je rekao da razumije zabirnutost oca, ali je ocijenio da nema razloga da se ne po&scaron;tuje Davidov izbor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"On može procijeniti &scaron;to je u njegovom interesu i razumije posljedice svojih odluka, uključujući i negativne", dodao je sudac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudac se pozvao na nizozemski zakon o eutanaziji, koji dozvoljava maloljetnicima između 12 i 18 godina da odluče za pomoć na kraju života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zakon dozvoljava djeci od 12 godina i starijima da donesu odluku na koja liječenja pristaju u slučaju smrtonosnih bolesti, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odvjetnik je rekao da s ocem proučava presudu i da će uložiti žalbu, prenosi agencija ANP.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-12-bolnica-hodnik-jyn-meyer-.jpg.jpgNovo podrhtavanje tla u Hercegovini: Epicentar u blizini Širokog Brijegahttp://grude.com/clanak/?i=2695826958Grude.com - klik u svijetFri, 12 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-12-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi potres pogodio je večeras Hercegovinu, a epicentar je zabilježen u blizini Širokog Brijega. <p>Kako javljaju seizmolo&scaron;ke postaje, podrhtavanje tla se dogodio točno u 21.00 sat, a snaga potresa bila je 2.4 stupnja po Richteru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Epicentar je zabilježen sedam kilometara sjeverozapadno od Kočerina u &Scaron;irokom Brijegu, javlja <a href="http://www.bljesak.info/rubrika/vijesti/clanak/novo-podrhtavanje-tla-u-hercegovini-epicentar-u-blizini-sirokog-brijega/197961" target="_blank">Bljesak.info.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, potres magnitude 3,4 stupnja po Richteru zatresao je Hercegovinu u prije sedam dana u 22.29 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima Euro-mediteranskog seizmolo&scaron;kog zavoda, epicentar potresa bio je četiri kilometra sjeverozapadno od Čapljine na dubini od dva kilometra.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-12-potres.jpgPapa Franjo zajedno s vjernicima molio pred Gospinim kipom u Fatimihttp://grude.com/clanak/?i=2696026960Grude.com - klik u svijetFri, 12 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-12-papa_fatima.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Papa Franjo, kojeg su vjernici oduševljeno pozdravljali dok je u petak navečer ispred crkve u Fatimi ulazio u svoj papamobil, molio je zajedno s 400.000 hodočasnika i u poruci mira pozvao ih da mu pomognu “srušiti sve zidove”. <p>Nakon dolaska u Kapelu ukazanja, u sredi&scaron;tu fatimskog sveti&scaron;ta, Papa rođen u Argentini dugo je molio pred kipom fatimske Gospe, u potpunoj &scaron;utnji koju je po&scaron;tovalo vjerničko mno&scaron;tvo, neki sa suzama u očima, a neki sti&scaron;ćući krunicu na prsima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ta je malena kapela podignuta na mjestu gdje se, po katoličkom vjerovanju, Djevica Marija prije sto godina, 13. svibnja 1917. ukazala trima malenim pastirima u jeku Prvog svjetskog rata, pi&scaron;e <strong>HINA.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Za svijet, molim za slogu svih naroda&rdquo;, rekao je na portugalskom izgovarajući naglas molitvu u kojoj je upozorio da se &ldquo;Jaganjčeva krv i danas prolijeva u svim ratovima koji uni&scaron;tavaju svijet u kojemu živimo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveti Otac je pozvao vjernike da se vode &ldquo;primjerom Francesca i Jacinte&rdquo;, dvaju pastirića koji će u subotu biti progla&scaron;eni svetima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako ćemo &ldquo;sru&scaron;iti sve zidove i pobijediti sve granice, idući prema svim periferijama i navje&scaron;ćujući u njima Božju pravdu i mir&rdquo;, istaknuo je, najvjerojatnije smjerajući na migrantsko pitanje koje mu leži na srcu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U subotu 13. svibnja, na dan stote obljetnice prvih marijanskih ukazanja, vrhunac je Papina hodoča&scaron;ća. Papa će na misi proglasiti svetima pastire Francisca i njegovu sestru Jacintu Marto koji su jako mladi umrli od &scaron;panjolske gripe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Francisco i Jacinta koji su u vrijeme ukazanja imali 9, odnosno 7 godina, bit će najmlađi svetci Katoličke crkve koji nisu umrli mučeničkom smrću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postupak progla&scaron;enja blaženom treće vidjelice, Lucije dos Santos, njihove rođake, počeo je 2008.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-12-papa_fatima.jpg